Інформація по темі "" | Публікації по тегу
04.10.18
34292 4
Друкувати
Обране

Як отримати допомогу з ФСС: нові правила з 1 жовтня

З 1 жовтня запрацював новий порядок отримання допомоги з ФСС: лікарняних, декретних, допомоги на поховання тощо (Порядок № 12*). Давайте розберемося, що ж змінилося порівняно зі старим порядком, адже із зазначеної дати отримувати допомогу з ФСС потрібно буде вже за новими правилами.


 

* Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 12.

Етап 1. Збираємо документи. Працівникові, працевлаштованому за основним місцем роботи, для підтвердження й оплати днів тимчасової непрацездатності або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами потрібно надати роботодавцеві листок непрацездатності.

Працівник-сумісник для оплати днів хвороби або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами подає роботодавцеві:

— копію листка непрацездатності, засвідчену підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи;

— довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи та інших місць роботи за сумісництвом (якщо їх декілька).

Працівники-«пільговики» (які мають право на допомогу в розмірі 100 % середньої зарплати незалежно від страхового стажу), крім лікарняного, надають копії відповідних документів, що підтверджують таке право.

Перелік працівників-«пільговиків» наведений у п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону № 1105**.

** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV.

Для підтвердження страхового стажу працівника, що враховується при розрахунку сум допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах***, знадобляться: трудова книжка працівника, копія трудової книжки — для сумісників, довідка ОК-7 (для підрахунку страхового стажу за періоди з 01.01.2011 р.).

*** У випадку з допомогою по вагітності та пологах інформація про страховий стаж потрібна для заповнення Заяви-розрахунку.

Для отримання допомоги на поховання потрібні будуть такі документи:

1) копія свідоцтва про смерть застрахованої особи (члена сім’ї застрахованої особи);

2) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що видається відділом РАЦС (оригінал довідки для отримання допомоги на поховання — якщо держреєстрація смерті проводилася виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради).

У витягу, який видається РАЦС, зазначаються прізвище, ім’я і по батькові особи, на запит якої видано цей витяг. Саме цій особі страхувальник повинен виплатити допомогу на поховання.

А ось у довідці для отримання допомоги на поховання прізвище, ім’я і по батькові особи, яка звернулася за її отриманням, не проставляються. Тому в цьому випадку страхувальник виплачує допомогу на поховання тій особі, яка надала всі необхідні документи для її отримання;

3) довідка з місця проживання про те, що померлий член сім’ї перебував на утриманні застрахованої особи, — якщо застрахована особа отримує допомогу на поховання члена сім’ї.

Етап 2. Приймаємо рішення про призначення допомоги. Для того щоб ФСС профінансував зазначені види допомоги, має бути прийняте рішення про їх призначення комісією (уповноваженим) із соціального страхування. Рішення комісії оформляється протоколом, на підставі якого бухгалтер розраховує суму допомоги. Комісії із соціального страхування ст. 32 Закону № 1105 встановлені певні строки розгляду документів для призначення допомоги. Наведемо їх у табл. 1.

Таблиця 1. Строки розгляду документів для призначення допомоги

Вид допомоги

Строки розгляду документів для призначення допомоги

Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах

Протягом 10 днів після отримання документів для призначення допомоги (п. 1 ст. 32 Закону № 1105)

Допомога на поховання

Не пізніше наступного дня після дня звернення за допомогою (п. 3 ст. 32 Закону № 1105)

До речі, про прийняття рішення комісією… Тут потрібно врахувати, що з 27.07.2018 р. оновлена форма Протоколу комісії (уповноваженого) із соцстрахування на підприємстві, в установі, організації. Загалом форма залишилася колишньою, втративши лише таблицю про путівки.

З 27.07.2018 р. протоколи мають бути оформлені за новою формою! Якщо ви їх оформляли за старою формою, рекомендуємо переоформити.

Етап 3. Складаємо і подаємо Заяву-розрахунок. Починаючи з 01.10. 2018 року Заяву-розрахунок до ФСС подаємо не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття рішення комісією (уповноваженим) із соцстрахування про виплату матеріального забезпечення. Про це говорить п. 2 Порядку № 12.

Раніше таких суворих строків для подання Заяви-розрахунку не було встановлено. З 1 жовтня доведеться за цим стежити. Тож отримавши лікарняний від працівника, у вас, загалом і в цілому: 10 календарних днів на прийняття рішення про виплату допомоги і 5 робочих днів на те, щоб розрахувати і подати на неї Заяву-розрахунок до ФСС.

Ідемо далі. Як і раніше, Заява-розрахунок подається до робочого органу виконавчої дирекції ФСС за місцезнаходженням або місцем проживання страхувальника (п. 4 Порядку № 12). Новим Порядком позначено, що подати Заяву-розрахунок можна:

— у паперовому вигляді особисто до ФСС;

— надіславши в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. Заява-розрахунок у паперовому вигляді формуємо у двох примірниках: один подається до ФСС, а другий зберігається у страхувальника разом з документами, на підставі яких призначено матеріальне забезпечення.

Коли з’явиться можливість подати Заяву-розрахунок в електронному вигляді, страхувальник разом з підтвердними документами повинен буде зберігати в себе його роздруковану копію.

Увага! Стежте, щоб інформація, внесена до Заяви-розрахунку, повністю відповідала документам, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, і була відображена в регістрах бухгалтерського обліку.

Етап 4. Робота ФСС із Заявою-розрахунком. Як і раніше, ФСС відведено 10 робочих днів на те, щоб перевірити Заяву-розрахунок, надати рекомендації за результатами перевірки, перерахувати страхувальникові фінансування або надати обґрунтовану відмову в прийнятті Заяви-розрахунку.

За цей же час ФСС здійснює перевірку правильності нарахування виплат і за відсутності зауважень здійснює фінансування сум, зазначених у Заяві-розрахунку.

І ще! Тепер у п. 8 Порядку № 12 закріплено право ФСС за потреби здійснювати обмін інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту з метою уточнення інформації, наведеної в Заяві-розрахунку. Тож не дивуйтеся, якщо отримаєте такий запит.

У разі виявлення помилок та/або недостовірних відомостей Заява-розрахунок повертається страхувальникові з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення.

Фінансування страхувальників здійснюється згідно з реквізитами, зазначеними в Заяві-розрахунку, — на окремий спеціально відкритий поточний рахунок. Нагадаємо, що обов’язкового відкриття спецрахунку вимагає п. 2 ст. 34 Закону № 1105.

Етап 5. Надходження коштів та їх виплата. Пунктом 2 ст. 34 Закону № 1105 обумовлено, що страхові кошти, зараховані на окремий спецрахунок у банку, можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення застрахованим особам, сплату ПДФО і ВЗ (нагадаємо, що допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання ПДФО і ВЗ не оподатковуються).

ЄСВ із суми лікарняних і декретних ми, як і раніше, платимо зі свого основного поточного рахунку.

Після надходження страхових коштів на спецрахунок роботодавець видає належні суми працівникам (застрахованим особам) з дотриманням установлених для цього в ч. 2 ст. 32 Закону № 1105 строків (п. 9 Порядку № 12). Нагадаємо про них (див. табл. 2).

Таблиця 2. Строки виплати допомоги

Вид допомоги

Строки виплати допомоги

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, у зв’язку з необхідністю догляду за хворим членом сім’ї

У найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати (п. 2 ст. 32 Закону № 1105)

Допомога по вагітності та пологах

Допомога на поховання

Не пізніше наступного робочого дня після отримання страхових коштів від ФСС на спецрахунок (п. 3 ст. 32 Закону № 1105)

Як бачимо, строків для виплати допомоги, встановлених ст. 32 Закону № 1105, роботодавець може дотриматися тільки при виплаті допомоги на поховання. А все тому, що цей строк прив’язаний до дня отримання страхових коштів від ФСС.

А ось строки виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності і допомоги по вагітності та пологах прив’язані в Законі № 1105 до дня призначення допомоги. А отже, легко можна і не встигнути.

Заради справедливості зазначимо, що в п. 9 Порядку № 12 зазначено, що роботодавець зобов’язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах) після надходження коштів, зазначених у Заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, але не пізніше ніж у строки, визначені в ч. 2 ст. 32 Закону № 1105. Тому вважаємо, що:

1) суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що оплачуються за рахунок роботодавця, потрібно виплачувати в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати;

2) суму допомоги по тимчасовій непрацездатності і допомоги по вагітності та пологах, що фінансуються за рахунок коштів ФСС, потрібно виплачувати не пізніше ніж у найближчий після дня отримання коштів від ФСС строк, установлений для виплати зарплати.

До речі, можна і не чекати цього граничного строку й виплатити раніше, наприклад наступного дня після отримання коштів від ФСС (див. лист ФСС з ТВП від 21.11.2016 р. № 2.4-16-2036).

А що робити, якщо сума допомоги по тимчасовій непрацездатності або допомоги по вагітності та пологах, яка зайшла на спецрахунок роботодавця і була знята для виплати працівникам, з якихось причин не отримана ними в строк? У Порядку № 12 прямої відповіді на це запитання немає. Тому продовжуємо користуватися на цей випадок «старенькими» роз’ясненнями-листами ФСС (ще з ТВП) від 31.03.2011 р. № 01-16-707 і від 21.11.2016 р. № 2.4-16-2036: «суми допомоги, не отримані застрахованою особою в строк (відрядження, хвороба), можуть бути віднесені на рахунок депонентів до отримання їх застрахованою особою».

Незмінними залишилися вимоги щодо повернення помилково отриманих коштів ФСС:

1. Якщо роботодавець виявив у себе помилку і сума отриманих від ФСС коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат, то невикористану суму протягом 3 робочих днів потрібно повернути на рахунок ФСС (п. 12 Порядку № 12). Додатково листом направляється пояснення причин повернення.

2. У разі виявлення страхувальником помилок при нарахуванні виплат за минулі періоди (за межами діючого бюджетного року) надміру нараховані і виплачені кошти також повертаються страхувальником до ФСС.Одночасно направляється лист — пояснення причин повернення (п. 13 Порядку № 12).

Етап 6. Подаємо Повідомлення. Ще один важливий момент. З 01.10.2018 р. вводиться обов’язок страхувальників повідомляти ФСС про проведення виплат застрахованим особам. Отримавши «соцстрахівські» кошти на рахунок і виплативши їх працівникам, страхувальник тепер зобов’язаний відзвітувати перед ФСС, направивши Повідомлення про те, що кошти виплачено в повному обсязі і в призначений строк (строки). Форму Повідомлення можна знайти в додатку 2 до Порядку № 12. Таке Повідомлення роботодавець може направити ФСС (п. 10 Порядку № 12): в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису; листом з повідомленням; особисто до відділення ФСС.

Строк подання Повідомлення — 1 місяць з дня проведення виплат. Детальніше про його заповнення ми розповімо в наступному номері.

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Бухгалтер 911Коментарі
(4)
Алла
09.10.2018
.А вообще я всегда звоню в соцстрах и консультируюсь 096-775-09-04 Ярихович Сергей Владимирович 067-684-01-91 ШтучкаТамара Ивановна 068-682-69-55 Ярихович Владимир Иванович
Ольга
10.10.2018
Підкажіть будь ласка, за новим порядком необхідно до бухгалтерії надавати довідку ОК-7 до кожного лікарняного чи тільки при першому лікарняному на цьому підприємстві
Любов
11.01.2019
Нарахування по тимчасовій непрацездатеості ( лікарняний ) зменшився в 1.5 рази... навіть середньоденного заробітку зі ставки немає... тому,що ділиться все не на робочі дні , а на 365 днів. (рік) Який умник таке придумав. (Хай користується цим сам!) Все гірше і гірше для людей!!! Як це все осточортіло! Дурять народ ....
phcl.online@gmail.com
14.10.2019
Зараз ми пропонуємо кредит у розмірі 3%, подайте заявку зараз. phcl.online@gmail.com,
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Доступ до сайту за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн