Інформація по темі "" | Публікації по тегу
04.10.18
36666 3
Друкувати
Обране

Як отримати допомогу з ФСС: нові правила з 1 жовтня

З 1 жовтня запрацював новий порядок отримання допомоги з ФСС: лікарняних, декретних, допомоги на поховання тощо (Порядок № 12*). Давайте розберемося, що ж змінилося порівняно зі старим порядком, адже із зазначеної дати отримувати допомогу з ФСС потрібно буде вже за новими правилами.
 

* Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 р. № 12.

Етап 1. Збираємо документи. Працівникові, працевлаштованому за основним місцем роботи, для підтвердження й оплати днів тимчасової непрацездатності або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами потрібно надати роботодавцеві листок непрацездатності.

Працівник-сумісник для оплати днів хвороби або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами подає роботодавцеві:

— копію листка непрацездатності, засвідчену підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи;

— довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи та інших місць роботи за сумісництвом (якщо їх декілька).

Працівники-«пільговики» (які мають право на допомогу в розмірі 100 % середньої зарплати незалежно від страхового стажу), крім лікарняного, надають копії відповідних документів, що підтверджують таке право.

Перелік працівників-«пільговиків» наведений у п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону № 1105**.

** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV.

Для підтвердження страхового стажу працівника, що враховується при розрахунку сум допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах***, знадобляться: трудова книжка працівника, копія трудової книжки — для сумісників, довідка ОК-7 (для підрахунку страхового стажу за періоди з 01.01.2011 р.).

*** У випадку з допомогою по вагітності та пологах інформація про страховий стаж потрібна для заповнення Заяви-розрахунку.

Для отримання допомоги на поховання потрібні будуть такі документи:

1) копія свідоцтва про смерть застрахованої особи (члена сім’ї застрахованої особи);

2) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що видається відділом РАЦС (оригінал довідки для отримання допомоги на поховання — якщо держреєстрація смерті проводилася виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради).

У витягу, який видається РАЦС, зазначаються прізвище, ім’я і по батькові особи, на запит якої видано цей витяг. Саме цій особі страхувальник повинен виплатити допомогу на поховання.

А ось у довідці для отримання допомоги на поховання прізвище, ім’я і по батькові особи, яка звернулася за її отриманням, не проставляються. Тому в цьому випадку страхувальник виплачує допомогу на поховання тій особі, яка надала всі необхідні документи для її отримання;

3) довідка з місця проживання про те, що померлий член сім’ї перебував на утриманні застрахованої особи, — якщо застрахована особа отримує допомогу на поховання члена сім’ї.

Етап 2. Приймаємо рішення про призначення допомоги. Для того щоб ФСС профінансував зазначені види допомоги, має бути прийняте рішення про їх призначення комісією (уповноваженим) із соціального страхування. Рішення комісії оформляється протоколом, на підставі якого бухгалтер розраховує суму допомоги. Комісії із соціального страхування ст. 32 Закону № 1105 встановлені певні строки розгляду документів для призначення допомоги. Наведемо їх у табл. 1.

Таблиця 1. Строки розгляду документів для призначення допомоги

Вид допомоги

Строки розгляду документів для призначення допомоги

Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах

Протягом 10 днів після отримання документів для призначення допомоги (п. 1 ст. 32 Закону № 1105)

Допомога на поховання

Не пізніше наступного дня після дня звернення за допомогою (п. 3 ст. 32 Закону № 1105)

До речі, про прийняття рішення комісією… Тут потрібно врахувати, що з 27.07.2018 р. оновлена форма Протоколу комісії (уповноваженого) із соцстрахування на підприємстві, в установі, організації. Загалом форма залишилася колишньою, втративши лише таблицю про путівки.

З 27.07.2018 р. протоколи мають бути оформлені за новою формою! Якщо ви їх оформляли за старою формою, рекомендуємо переоформити.

Етап 3. Складаємо і подаємо Заяву-розрахунок. Починаючи з 01.10. 2018 року Заяву-розрахунок до ФСС подаємо не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття рішення комісією (уповноваженим) із соцстрахування про виплату матеріального забезпечення. Про це говорить п. 2 Порядку № 12.

Раніше таких суворих строків для подання Заяви-розрахунку не було встановлено. З 1 жовтня доведеться за цим стежити. Тож отримавши лікарняний від працівника, у вас, загалом і в цілому: 10 календарних днів на прийняття рішення про виплату допомоги і 5 робочих днів на те, щоб розрахувати і подати на неї Заяву-розрахунок до ФСС.

Ідемо далі. Як і раніше, Заява-розрахунок подається до робочого органу виконавчої дирекції ФСС за місцезнаходженням або місцем проживання страхувальника (п. 4 Порядку № 12). Новим Порядком позначено, що подати Заяву-розрахунок можна:

— у паперовому вигляді особисто до ФСС;

— надіславши в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. Заява-розрахунок у паперовому вигляді формуємо у двох примірниках: один подається до ФСС, а другий зберігається у страхувальника разом з документами, на підставі яких призначено матеріальне забезпечення.

Коли з’явиться можливість подати Заяву-розрахунок в електронному вигляді, страхувальник разом з підтвердними документами повинен буде зберігати в себе його роздруковану копію.

Увага! Стежте, щоб інформація, внесена до Заяви-розрахунку, повністю відповідала документам, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, і була відображена в регістрах бухгалтерського обліку.

Етап 4. Робота ФСС із Заявою-розрахунком. Як і раніше, ФСС відведено 10 робочих днів на те, щоб перевірити Заяву-розрахунок, надати рекомендації за результатами перевірки, перерахувати страхувальникові фінансування або надати обґрунтовану відмову в прийнятті Заяви-розрахунку.

За цей же час ФСС здійснює перевірку правильності нарахування виплат і за відсутності зауважень здійснює фінансування сум, зазначених у Заяві-розрахунку.

І ще! Тепер у п. 8 Порядку № 12 закріплено право ФСС за потреби здійснювати обмін інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту з метою уточнення інформації, наведеної в Заяві-розрахунку. Тож не дивуйтеся, якщо отримаєте такий запит.

У разі виявлення помилок та/або недостовірних відомостей Заява-розрахунок повертається страхувальникові з відповідними рекомендаціями щодо їх усунення.

Фінансування страхувальників здійснюється згідно з реквізитами, зазначеними в Заяві-розрахунку, — на окремий спеціально відкритий поточний рахунок. Нагадаємо, що обов’язкового відкриття спецрахунку вимагає п. 2 ст. 34 Закону № 1105.

Етап 5. Надходження коштів та їх виплата. Пунктом 2 ст. 34 Закону № 1105 обумовлено, що страхові кошти, зараховані на окремий спецрахунок у банку, можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення застрахованим особам, сплату ПДФО і ВЗ (нагадаємо, що допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання ПДФО і ВЗ не оподатковуються).

ЄСВ із суми лікарняних і декретних ми, як і раніше, платимо зі свого основного поточного рахунку.

Після надходження страхових коштів на спецрахунок роботодавець видає належні суми працівникам (застрахованим особам) з дотриманням установлених для цього в ч. 2 ст. 32 Закону № 1105 строків (п. 9 Порядку № 12). Нагадаємо про них (див. табл. 2).

Таблиця 2. Строки виплати допомоги

Вид допомоги

Строки виплати допомоги

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, у зв’язку з необхідністю догляду за хворою дитиною, у зв’язку з необхідністю догляду за хворим членом сім’ї

У найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати (п. 2 ст. 32 Закону № 1105)

Допомога по вагітності та пологах

Допомога на поховання

Не пізніше наступного робочого дня після отримання страхових коштів від ФСС на спецрахунок (п. 3 ст. 32 Закону № 1105)

Як бачимо, строків для виплати допомоги, встановлених ст. 32 Закону № 1105, роботодавець може дотриматися тільки при виплаті допомоги на поховання. А все тому, що цей строк прив’язаний до дня отримання страхових коштів від ФСС.

А ось строки виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності і допомоги по вагітності та пологах прив’язані в Законі № 1105 до дня призначення допомоги. А отже, легко можна і не встигнути.

Заради справедливості зазначимо, що в п. 9 Порядку № 12 зазначено, що роботодавець зобов’язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах) після надходження коштів, зазначених у Заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, але не пізніше ніж у строки, визначені в ч. 2 ст. 32 Закону № 1105. Тому вважаємо, що:

1) суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що оплачуються за рахунок роботодавця, потрібно виплачувати в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати;

2) суму допомоги по тимчасовій непрацездатності і допомоги по вагітності та пологах, що фінансуються за рахунок коштів ФСС, потрібно виплачувати не пізніше ніж у найближчий після дня отримання коштів від ФСС строк, установлений для виплати зарплати.

До речі, можна і не чекати цього граничного строку й виплатити раніше, наприклад наступного дня після отримання коштів від ФСС (див. лист ФСС з ТВП від 21.11.2016 р. № 2.4-16-2036).

А що робити, якщо сума допомоги по тимчасовій непрацездатності або допомоги по вагітності та пологах, яка зайшла на спецрахунок роботодавця і була знята для виплати працівникам, з якихось причин не отримана ними в строк? У Порядку № 12 прямої відповіді на це запитання немає. Тому продовжуємо користуватися на цей випадок «старенькими» роз’ясненнями-листами ФСС (ще з ТВП) від 31.03.2011 р. № 01-16-707 і від 21.11.2016 р. № 2.4-16-2036: «суми допомоги, не отримані застрахованою особою в строк (відрядження, хвороба), можуть бути віднесені на рахунок депонентів до отримання їх застрахованою особою».

Незмінними залишилися вимоги щодо повернення помилково отриманих коштів ФСС:

1. Якщо роботодавець виявив у себе помилку і сума отриманих від ФСС коштів перевищує фактичні витрати на проведення виплат, то невикористану суму протягом 3 робочих днів потрібно повернути на рахунок ФСС (п. 12 Порядку № 12). Додатково листом направляється пояснення причин повернення.

2. У разі виявлення страхувальником помилок при нарахуванні виплат за минулі періоди (за межами діючого бюджетного року) надміру нараховані і виплачені кошти також повертаються страхувальником до ФСС.Одночасно направляється лист — пояснення причин повернення (п. 13 Порядку № 12).

Етап 6. Подаємо Повідомлення. Ще один важливий момент. З 01.10.2018 р. вводиться обов’язок страхувальників повідомляти ФСС про проведення виплат застрахованим особам. Отримавши «соцстрахівські» кошти на рахунок і виплативши їх працівникам, страхувальник тепер зобов’язаний відзвітувати перед ФСС, направивши Повідомлення про те, що кошти виплачено в повному обсязі і в призначений строк (строки). Форму Повідомлення можна знайти в додатку 2 до Порядку № 12. Таке Повідомлення роботодавець може направити ФСС (п. 10 Порядку № 12): в електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису; листом з повідомленням; особисто до відділення ФСС.

Строк подання Повідомлення — 1 місяць з дня проведення виплат. Детальніше про його заповнення ми розповімо в наступному номері.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Бухгалтер 911Коментарі
3
Алла
09.10.2018
.А вообще я всегда звоню в соцстрах и консультируюсь 096-775-09-04 Ярихович Сергей Владимирович 067-684-01-91 ШтучкаТамара Ивановна 068-682-69-55 Ярихович Владимир Иванович
Ольга
10.10.2018
Підкажіть будь ласка, за новим порядком необхідно до бухгалтерії надавати довідку ОК-7 до кожного лікарняного чи тільки при першому лікарняному на цьому підприємстві
Любов
11.01.2019
Нарахування по тимчасовій непрацездатеості ( лікарняний ) зменшився в 1.5 рази... навіть середньоденного заробітку зі ставки немає... тому,що ділиться все не на робочі дні , а на 365 днів. (рік) Який умник таке придумав. (Хай користується цим сам!) Все гірше і гірше для людей!!! Як це все осточортіло! Дурять народ ....
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі