Інформація по темі "" | Публікації по тегу
23.09.21
372 0
Друкувати
Обране

ЄТСники & допомога на соцпобут

Бюджетники мають право отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Можливість виплати матдопомоги передбачена нормативно-правовими документами, але не є обов'язковою. Зараз розповімо, кому, скільки, на яких підставах та за яких умов вона може бути виплачена.


Загальні норми

Умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери затверджено постановою № 12981. До цієї категорії працівників належать працівники освіти, спорту, культури тощо.

1 Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Відповідно до п.п. «б» п. 4 постанови № 1298 працівники-бюджетники, на яких поширюється дія цієї постанови, можуть отримувати матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. Хоч матдопомога на вирішення соціально-побутових питань у цій нормі прямо не згадується, її можна віднести до інших видів матдопомоги (крім допомоги на оздоровлення та на поховання).

Матеріальна допомога не є обов’язковою. Право її надавати покладене на керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків.

Виплату матдопомоги для кожної сфери діяльності бюджетного закладу (установи) передбачає «своя» нормативка.

І якщо для деяких категорій бюджетників передбачена обов’язкова виплата допомоги на оздоровлення до відпустки і необов’язкова для вирішення соціально-побутових питань, то деяким категоріям бюджетників передбачена лише одна допомога (або на оздоровлення, або на соцпобут або інша — лише одна), яка не є обов’язковою і виплачується на розсуд керівника.

Розглянемо загальні характеристики і правила надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (див. рисунок).

Загальні характеристики та правила виплати матдопомоги на соцпобут

У зв’язку з тим, що вона не є обов’язковою виплатою і виплачується лише за наявності коштів, умови виплати зазначеної допомоги, обставини, за яких вона виплачується, бажано визначати у відповідному Положенні або у колективному договорі.

Розглянемо нюанси надання допомоги на соцпобут працівникам різних галузей.

Працівники освіти

Педагоги. Відповідно до ст. 8 Закону про освіту2 педагогічним і науково-педагогічним працівникам за рахунок власних надходжень закладів освіти може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. До такої категорії працівників належать працівники закладів (установ) освіти, посади яких визначені постановою КМУ «Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. № 963 (далі — Перелік № 963).

2 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII.

Умови надання допомоги на соцпобут визначаються установчими документами закладів освіти або колективним договором.

Таким чином, допомога на соцпобут:

• не є обов’язковою виплатою;

• не має конкретно визначеного розміру;

• якщо надається, то тільки за рахунок власних надходжень закладів освіти.

Власні надходження — це одне з джерел формування доходів бюджету. Вони отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету (ч. 4 ст. 13 БКУ3).

3 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Власні надходження бюджетних установ поділяються на дві групи, кожна з яких має підгрупи. Вони використовуються строго за цільовим призначенням.

Наприклад, надходження, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (надходження першої групи першої підгрупи), спрямовуються на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням таких послуг. А собівартість цих послуг навряд чи включає такий елемент витрат, як допомога на соцпобут. Тож і виплата допомоги в такому разі неможлива.

Така ж сама картина простежується й за іншими групами власних надходжень.

Тому виплата педагогам допомоги на соцпобут має взагалі примарний вигляд, в який за визначених законодавством умов дуже складно вдихнути життя.

Поряд з цим мадопомога, зокрема й на соцпобут, може бути надана педпрацівнику на підставі п.п. 5 п. 4 наказу № 5574, навіть якщо такий працівник вже отримав обов’язкову допомогу на оздоровлення відповідно до ст. 57 Закону про освіту (див. лист Мінсоцполітики від 31.03.2016 р. № 351/13/84-16).

4 Наказ МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557.

Інші працівники. Всім іншим працівникам освіти (у тому числі у педагогам), посади яких не входять до Переліку № 963, керівники закладів (установ) освіти можуть надавати в межах фонду зарплати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання (п.п. 5 п. 4 наказу № 557)

Тобто якщо такий працівник у поточному році використав допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу, то на іншу допомогу, наприклад на соцпобут, він не має права.

Тренери-викладачі

Тренерам-викладачам передбачена виплата однієї матеріальної допомоги (або допомоги на оздоровлення, або на вирішення соціально-побутових питань, або на лікування або іншої, але тільки однієї), крім матеріальної допомоги на поховання.

Право надавати матеріальну допомогу тренерам-викладачам у межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах, надано керівникам бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту (п.п. 6 п. 2 наказу № 20975):

5 Наказ Мінмолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097.

• у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах;

• у сумі не більше ніж один(а) посадовий оклад (ставка заробітної плати, тарифна ставка) на рік.

Працівники закладів культури

Працівники закладів культури мають право на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (ч. 3 ст. 29 Закону про культуру6). Її розмір та порядок надання визначено постановою № 10267.

6 Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778-VI.

7 Постанова КМУ «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» від 09.12.2015 р. № 1026.

Згідно з п.п. 3 п. 2 постанови № 1026 працівникам центру культури та дозвілля надається матеріальна допомога на соцпобут:

у межах фонду оплати праці, затвердженого на відповідний рік;

• у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік.

Рішення про надання такої виплати в кожному конкретному випадку приймає керівник закладу виходячи з обставин, викладених у заяві працівника, а також за наявності достатніх коштів на здійснення такої виплати.

Допомога на соцпобут не є обов’язковою виплатою, тому в разі недостатності коштів для здійснення її виплати вона може бути виплачена у меншому розмірі або не виплачуватися зовсім (див. лист Мінсоцполітики від 21.07.2015 р. № 409/13/116-15).

Зазначена матдопомога може виплачуватися виключно тим працівникам, які обіймають посади, зазначені в додатку до постанови № 1026, у державних і комунальних клубних закладах, парках культури та відпочинку, центрах (будинках) народної творчості, центрах культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрах.

При цьому у додатку до постанови № 1026 підкреслюється, що допомога для вирішення соціально-побутових питань не виплачується начальникам і працівникам підрозділів з фінансового, бухгалтерського, юридичного, господарського, матеріально-технічного забезпечення, режимно-секретного підрозділу, підрозділу з охорони праці та інших підрозділів, діяльність яких не віднесена до основних видів діяльності закладу. Але такі працівники можуть розраховувати на виплату матдопомоги відповідно до п.п. б п. 3 постанови № 7458, згідно з яким керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівники бюджетних установ, закладів та організацій культури можуть надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік (крім матеріальної допомоги на поховання) в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах. Тобто такі працівники можуть розраховувати на одну матдопомогу протягом календарного року.

8 Наказ Мінкультури «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 р. № 745.

Працівники бібліотек

Працівники бібліотек мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань (ч. 6 ст. 30 Закону про бібліотеки9). Порядок та розмір її надання встановлений постановою № 8410.

9 Закон України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» від 27.01.95 р. № 32/95-ВР.

10 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22.01.2005 р. № 84.

Допомога на соцпобут є разовою і є необов’язковою виплатою. Вона виплачується лише за наявності коштів. Відповідно до постанови № 84 матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може виплачуватися:

• працівникам державних і комунальних бібліотек, посади яких зазначені у переліку посад, який наведений у додатку до постанови № 84;

• за рішенням керівника бібліотеки;

• у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік.

Керівнику бібліотеки допомога на соцпобут надається за погодженням із засновником бібліотеки.

У разі якщо коштів на виплату допомоги на соцпобут недостатньо, вона може бути виплачена в меншому ніж посадовий оклад розмірі або не виплачена взагалі. У будь-якому разі рішення щодо її виплати приймає керівник.

Працівники музеїв

Право на отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань для працівників музеїв закріплено у ч. 2 ст. 28 Закону про музеї11.

11 Закон України «Про музеї та музейну справу» від 29.06.95 р. № 249/95-ВР.

Розмір та порядок виплати такої допомоги визначений постановою № 8212.

12 Постанова КМУ «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу» від 22.01.2005 р. № 82.

Відповідно до постанови № 82 працівникам державних та комунальних музеїв, зазначеним у спеціальному переліку посад, виплачується матдопомога для вирішення соціально-побутових питань:

• у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік;

на підставі рішення керівника музею, а керівникам музеїв — за погодженням з органом, у віданні якого перебуває музей;

у межах фонду оплати праці працівників державних та комунальних музеїв, затвердженого на відповідний рік.

Якщо коштів не вистачає на виплату матеріальної допомоги в розмірі посадового окладу, то таку допомогу може бути виплачено в розмірі меншому, ніж посадовий оклад.

Медичні працівники

Заклади охорони здоров’я (ЗОЗ), що фінансуються з бюджету, в оплаті праці повинні дотримуватися правил постанови № 1298, Умов № 308/51913, а також постанови № 52414.

13 Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджені спільним наказом Мінпраці, МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519.

14 Постанова КМУ «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 р. № 524.

ЗОЗ, реорганізовані у КНП до реорганізації, також керувались зазначеною нормативкою. Наразі вони можуть на свій розсуд установлювати систему оплати праці, керуючись загальними нормами трудового законодавства, зокрема передбачати можливість надання матеріальної допомоги працівникам.

Відповідно до п.п. «б» п. 4 постанови № 1298 та абз. 6 п. 5.11 Умов № 308/519 керівники бюджетних закладів (установ) мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Тобто одну матдопомогу (або на оздоровлення, або на соцпобут, або будь-яку іншу).

Поряд з цим працівникам, які допущені до медичної і фармацевтичної діяльності, виплачується обов’язкова допомога на оздоровлення згідно з абз. 4 п. 2 постанови № 524. А чи мають право вони ще й на допомогу для вирішення соціально-побутових питань?

Так, мають. На це запитання позитивну відповідь надали фахівці Мінсоцполітики у листі від 22.06.2012 р. № 93/06/187-12 (ср. USER_SHOW_ID). Вони підкреслюють, що виплата матдопомоги на оздоровлення згідно з постановою № 524 не виключає можливості (за наявності коштів фонду оплати праці) виплати також матдопомоги на оздоровлення, передбаченої п. 4 постанови № 1298 та п. 5.11 Умов № 308/519.

На наш погляд, у ситуації, коли працівник вже отримав допомогу на оздоровлення, то йому може буде виплачена будь-яка допомога, наприклад допомога на соцпобут (за наявності коштів).

Медичним і фармацевтичним працівникам, на яких не поширюється дія постанови № 524, можлива виплата тільки однієї матдопомоги згідно з п. 4 постанови № 1298 та п. 5.11 Умов № 308/519.

Долга Ірина

Оплата праці, вересень, 2021/№ 18

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.