Інформація по темі "" | Публікації по тегу
29.04.15
141449 24
Друкувати
Обране

Зарплата за першу половину місяця: усе, що потрібно знати

Здавалося б, виплатити аванс — це так просто. Але не так хутко робиться, як говориться. Запитань безкінечний потік: зміни в законодавстві, нові роз’яснення офіційних органів... Усе охопити та врахувати деколи бухгалтеру не під силу. І тут, як завжди, ми поспішаємо на допомогу!


Перше запитання, що виникає в бухгалтера, який повинен виплатити зарплату за першу половину місяця: в які строки це зробити, щоб не порушити закон? Без зволікання відповімо на нього.

ВИПЛАЧУЄМО АВАНС СВОЄЧАСНО

Роботодавець зобов’язаний виплачувати зарплату регулярно в робочі дні у строки, установлені колективним договором, алене рідше двох разів на місяць. При цьому проміжок між виплатами не повинен перевищувати 16 календарних днів, а розрахуватися з працівниками за зарплатою за місяць слід не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюють виплату ( ст. 115 КЗпПст. 24 Закону про оплату праці).

Перша половина місяця — це перші 15 календарних днів. Таким чином, аванс виплачуйте в період з 16 по 22 число, а зарплату — з 1 по 7 число. Точну дату має бути встановлено в колективному договорі або нормативному акті роботодавця, погодженому з профкомом (за його відсутності — з представником трудового колективу).

Важливо! Якщо день виплати зарплати (у тому числі за першу половину місяця) збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, виплата здійснюється напередодні.

Досить часто бюджетні установи виплачують зарплату «місяць у місяць». Роблять це, щоб уникнути кредиторської заборгованості. У цьому випадку строки виплати зарплати будуть такими:

— за першу половину місяця (аванс) — 15 число;

— за другу половину місяця — останній календарний день місяця, за який нараховується зарплата, тобто 30 (31 або 28, 29) число.

Зауважте, такі строки виплати зарплати не будуть порушенням трудового законодавства. Адже КЗпП установлює граничні строки виплати, але не забороняє виплачувати її раніше. Головне при цьому — не порушувати інші вимоги щодо строків виплати зарплати. Саме такий підхід висловив фахівець Мінсоцполітики у своїй консультації (див. «Праця і зарплата», 2011, № 9, с. 17).

Тепер потрібно з’ясувати, скільки необхідно виплатити працівникам в аванс. Що ж, почнемо.

ВИЗНАЧАЄМОСЯ З РОЗМІРОМ АВАНСУ

Розмір зарплати за першу половину місяця має бути встановлено в колдоговорі або нормативному акті роботодавця, погодженому з профкомом (за його відсутності — з представником трудового колективу). При цьому він становить не меншеоплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника ( ст. 115 КЗпПст. 24 Закону про оплату праці).

Тобто розрахунок мінімальної суми авансу здійснюють виходячи з окладу працівника, але з урахуванням відпрацьованого ним часу за період з 1 по 15 число (див. лист Мінпраці від 09.12.2010 р. № 912/13/155-10). Відрядникам суму авансу розраховуйте виходячи з фактичного обсягу виробленої ними продукції (робіт, послуг) за першу половину місяця і відрядних розцінок (див.лист Мінпраці від 22.11.2010 р. № 964/13/84-10).

Як бачите, законодавчо встановлено мінімальний розмір авансу. Роботодавець має право встановити розмір зарплати за першу половину місяця і в більшому обсязі.

Зверніть увагу! При розрахунку суми авансу премії, доплати, надбавки, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, як правило, не враховують. Їх нараховують наприкінці місяця, а виплачують відповідно у строки, установлені для виплати зарплати за другу половину місяця.

Хоча до деяких бюджетних установ це твердження можна не застосовувати. Наприклад, у держслужбовців, педагогів, медиків зарплата складається не тільки з окладу, а й інших постійних виплат (надбавок за вислугу, ранги тощо). Таким працівникам можна встановити розмір авансу у процентному співвідношенні залежно від постійних виплат. Урахуйте: цей нюанс треба закріпити в колективному договорі.

Таким чином, у загальному випадку для розрахунку розміру авансу слід брати «голий» посадовий оклад (ставку). Для працівників з погодинною системою оплати розмір авансу в загальному випадку має бути не менше 50 % тарифної ставки (посадового окладу) з урахуванням фактично відпрацьованого ними часу. При цьому в різні місяці через співвідношення робочих днів у першій і другій половині місяця мінімальний процент авансу може коливатися. Тому аванс можна встановити в розмірі 55 — 60 % окладу (ставки). Це полегшить роботу бухгалтерів, і перераховувати щоразу суму авансу для кожного працівника не доведеться. При цьому мінімальні законодавчі вимоги про розмір авансу будуть дотримані. Проте пам’ятайте, що при визначенні розміру авансу потрібно враховувати фактично відпрацьований працівником час. Тобто до розрахунку не беремо дні відпустки, хвороби та інший невідпрацьований час.

Приклад 1. У бюджетній установі встановлено, що зарплата за першу половину місяця становить 60 % посадового окладу. При розрахунку суми авансу необхідно враховувати фактичну зайнятість працівника. Посадовий оклад працівника становить 1800 грн. З 30.03.2015 р. по 08.04.2015 р. він перебував у відпустці (відпускні виплачено в березні 2015 року). Виплата зарплати за першу половину місяця здійснюється 15 числа щомісяця.

Оскільки частину першої половини квітня працівник не працював, визначимо належну суму авансу. Сума зарплати за повністю відпрацьовану першу половину місяця становить:

1800 х 60 % = 1080 грн.

Розмір зарплати за першу половину квітня 2015 року з урахуванням фактичної зайнятості становитиме:

1080 : 10 х 4 = 432 (грн.),

де 10 — кількість робочих днів, що припадають на першу половину квітня 2015 року (з 1 по 15 число);

4 — кількість робочих днів, фактично відпрацьованих працівником за першу половину квітня 2015 року.

СПЛАЧУЄМО ПОДАТКИ, ВНЕСКИ, ЗБОРИ

При виплаті авансу вам необхідно сплатити ПДФО, ВЗ і ЄСВ у частині нарахування (див. п.п. 168.1.2п. 1.4 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ і ч. 8 ст. 9 Закону № 2464 відповідно). ЄСВ у частині утримань бухгалтер має право перерахувати до бюджету при виплаті зарплати за другу половину місяця, але не пізніше 20 числа наступного місяця. Якщо виплачуєте аванс готівкою з виручки, що перебуває в касі, то ПДФО і ВЗ можна перерахувати до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем виплати (нарахування).

А зараз зупинимося на окремих нюансах визначення розміру обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету при виплаті авансу.

Перш за все зазначимо, що зарплату за першу половину місяця в бухгалтерському обліку, як правило, не нараховують, оскільки на момент видачі авансу відсутні необхідні для цього дані. У зв’язку з цим виникає запитання: з якої суми слід обчислювати ПДФО, ЄСВ і ВЗ?

Якщо аванс установлюється в розмірі, що підлягає видачі на руки, «чиста» сума авансу приводиться до суми, яка має бути нарахована. Так, якщо при виплаті авансу ви сплачуєте ПДФО, ВЗ і ЄСВ у частині утримань, то до «чистої» суми авансу потрібно застосувати коефіцієнт 1,251564. Якщо з утримань перераховуєте тільки ПДФО і ВЗ, то застосовуйте коефіцієнт 1,197605.

У вас установлений аванс вважається «грязною» сумою? У такому разі розрахунок обов’язкових платежів здійснюється виходячи з установленого авансу. На руки працівник отримає суму, зменшену на здійснені утримання.

Важливо! Зменшувати суму авансу на ПСП (якщо працівник має право на її застосування) і суму ЄСВ у частині утримань(якщо ви утримуєте ЄСВ з авансу) не можна!

Відповідні роз’яснення ДФСУ наведено в категоріях 103.07 і 103.08.04 ЗІР.

Річ у тім, що порядок визначення бази оподаткування, наведений у п. 164.6 ПКУ для зарплати, діє тільки тоді, коли роботодавець нараховує зарплату за відповідний місяць. А аванс ми виплачуємо без нарахування в бухобліку, і він є лишечастиною загального місячного доходу працівника у вигляді заробітної плати.

Навіть якщо роботодавець заздалегідь знає, що в деяких працівників установи база оподаткування місячної заробітної плати буде менша або дорівнюватиме сумі застосовуваної до неї ПСП, тобто наприкінці місяця сума ПДФО дорівнюватиме нулю, при виплаті авансу слід перерахувати податок на доходи без урахування ПСП.

Наприкінці місяця при нарахуванні заробітної плати розраховується сума ПДФО за кожним працівником з урахуванням ПСП (за наявності права на неї). При виплаті заробітної плати за другу половину місяця до бюджету перераховується різниця між загальною сумою податку на доходи, утриманого з місячної заробітної плати працівників, і сумою податку на доходи, перерахованого в аванс. Таким чином, ПДФО, сплачений в аванс за працівників, які мають право на ПСП, ураховується при визначенні загальної суми податку на доходи, належної до сплати за підсумками місяця.

Як бути з працівником, якому при виплаті авансу ПСП не застосовували, якщо після її застосування при нарахуванні зарплати виявилось, що сума перерахованого ПДФО перевищує розмір утриманого? З таким працівником нічого поганого не станеться. Він отримає на руки ту суму зарплати, яка належить йому при застосуванні ПСП.

Увага! При виплаті авансу не можна застосовувати понижуючий коефіцієнт до ставки ЄСВ. Причина в тому, що для визначення права на такий коефіцієнт і безпосередньо його розміру необхідно знати базу нарахування ЄСВ за звітний місяць. А на момент виплати авансу ця величина невідома.

Ще один важливий момент, який потрібно врахувати при сплаті ЄСВ із зарплати за першу половину місяця. Вимоги просплату ЄСВ з мінзарплати при виплаті авансу можна не дотримуватися. Для того щоб її виконати, потрібно знати розмір бази нарахування за працівниками за місяць. Отже, стежити за цим доведеться при нарахуванні зарплати за місяць.

Приклад 2. В установі визначено, що розмір авансу становить 60 % посадового окладу. Припустимо, що працює всього три співробітники. Посадовий оклад однієї з працівниць — 1800 грн., другої — 2000 грн., третьої — 1300 грн. Третя працівниця користується ПСП на двох дітей (609 грн. х 2 дитини). Працівники відпрацювали всі дні.

Визначимо суму зарплати за першу половину квітня 2015 року:

— працівниця 1: 1800 грн. х 60 % = 1080 грн.;

— працівниця 2: 2000 грн. х 60 % = 1200 грн.;

— працівниця 3: 1300 грн. х 60 % = 780 грн.

Установлена сума авансу — це сума, що підлягає виплаті на руки. Тобто загальна сума авансу до виплати: 3060 грн. Розрахуємо суму обов’язкових платежів, які необхідно сплатити при виплаті авансу. Для цього визначимо «грязну» суму авансу: 3060 грн. х 1,251564 = 3829,79 грн. Сума обов’язкових платежів, що підлягають сплаті при виплаті авансу, становитиме:

— ПДФО: 574,47 грн. (3829,79 грн. х 15 %);

— ВЗ: 57,45 грн. (3829,79 грн. х 1,5 %);

— ЄСВ у частині утримань*: 137,87 грн. (3829,79 грн. х 3,6 %);

* За умови, що установа вирішила ЄСВ у частині утримань перераховувати щоразу під час виплати доходу.

— ЄСВ у частині нарахувань: 1390,21 грн. (3829,79 грн. х 36,3 %).

Під час нарахування зарплати за другу половину місяця розрахуємо суму утриманих податків і внесків за кожним працівником окремо (див. таблицю).

(грн.)

Працівники

Нараховано за місяць

Утримано за місяць

До видачі зарплата за другу половину місяця

1

2

3

4

5

6

Працівниця 1

Посадовий оклад

1800,00

Аванс

1080,00

367,92

ЄСВ

64,80

ПДФО

260,28

ВЗ

27,00

Разом нараховано за місяць

1800,00

Разом утримано за місяць

1432,08

Працівниця 2

Посадовий оклад

2000,00

Аванс

1200,00

408,80

ЄСВ

72,00

ПДФО

289,20

ВЗ

30,00

Разом нараховано за місяць

2000,00

Разом утримано за місяць

1591,20

Працівниця 3

Посадовий оклад

1300,00

Аванс

780,00

448,42

ЄСВ

46,80

ПДФО

5,28

ВЗ

19,50

Разом нараховано за місяць

1300,00

Разом утримано за місяць

851,58

Всього

5100,00

3874,86

1225,14

Декілька слів скажемо про суму ПДФО, яку необхідно перерахувати при виплаті зарплати за другу половину місяця. Загальний розмір утриманого ПДФО за квітень 2015 року склав 554,76 грн. (260,28 + 289,20 + 5,28), а при виплаті авансу установа перерахувала ПДФО в сумі 574,47 грн. Наявна переплата з ПДФО в розмірі 19,71 грн. (554,76 - 574,47). Цю переплату необхідно буде врахувати при виплаті зарплати за першу половину травня 2015 року, тобто на її суму зменшити розрахований ПДФО.

ВІДОБРАЖАЄМО ВИПЛАТУ У БУХОБЛІКУ

У бухгалтерському обліку операції з виплати авансу відображають проводкою Дт 661 — Кт 321, зі сплати обов’язкових платежів до бюджету Дт 641/ПДФО, Дт 641/військовий збір, Дт 651 — Кт 321. Як наголошувалося вище, нарахування авансу в бухобліку не провадиться, зарплату нараховуємо раз на місяць.

Використовуючи умови наведеного вище прикладу, покажемо, як відобразити в бухобліку виплату зарплати за першу і другу половини квітня (див. таблицю).

№ з/п

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

КЕКВ

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

15 квітня 2015 року

1

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

321

574,47

2111

2

Перераховано ВЗ

641/військовий збір

321

57,45

2111

3

Перераховано ЄСВ у частині утримань

651

321

137,87

2111

4

Перераховано ЄСВ у частині нарахувань

651

321

1390,21

2120

5

Виплачено зарплату за першу половину квітня

661

321

3060,00

2111

30 квітня 2015 року

6

Нараховано працівникам зарплату за квітень 2015 року

801

661

5100,00

2111

7

Нараховано ЄСВ

(5100 грн. х 36,3 %)

801

651

1851,30

2120

8

Утримано ПДФО

661

641/ПДФО

554,76

2111

9

Утримано ВЗ

661

641/військовий збір

76,50

2111

10

Утримано ЄСВ

661

651

183,60

2111

11

Перераховано нарахований ЄСВ

(1851,30 грн. - - 1390,21 грн.)

651

321

461,09

2120

12

Перераховано утриманий ЄСВ

(183,60 - 137,87)

651

321

45,73

2111

13

Перераховано ВЗ

(76,50 - 57,45)

641/військовий збір

321

19,05

2111

14

Виплачено зарплату за другу половину квітня

(5100,00 - 554,76 - - 76,50 - 183,60 - 3060,00)

661

321

1225,14

2111

Сподіваємося, наша консультація допомогла бухгалтерам: новачки отримали корисну інформацію, а досвідчені освіжили в пам’яті свої знання.

Висновки:

— Роботодавець зобов’язаний виплачувати зарплату 2 рази на місяць.

— У бухобліку нарахування авансу не провадять, зарплату за весь місяць нараховують наприкінці місяця.

— При виплаті авансу треба перерахувати ПДФО, ВЗ та ЄСВ у частині нарахувань.

— Визначаючи суму ПДФО, що підлягає сплаті в бюджет при виплаті авансу, її не можна зменшувати на суму ЄСВ у частині утримань та ПСП (за наявності останньої).

— При виплаті авансу не застосовують понижуючий коефіцієнт до ставки ЄСВ, а також не виконують вимогу про сплату ЄСВ з мінзарплати.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ І СКОРОЧЕННЯ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ВЗ — військовий збір.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»коментарі
(24)
Наталія
05.05.2015
А якщо заробітна плата виплачується один раз на місяць ЯК ШТРАФНІ АСНКЦІЇ Буду дуже вдячна за відповідь
Євген
05.05.2015
Порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення законодавства про працю Штраф з посадових осіб та приватних підприємців від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн.) У разі повторного вчинення протягом року  - штраф  від 100 до 300 нмдг (від 1700 до 5100 грн.)
Влад Євген
30.03.2017
НЕТ ШТРАФА ЗА НЕВЫПЛАТУ АВАНСА!
Влад Євген
30.03.2017
НЕТ ШТРАФОВ ЗА НЕВЫПЛАТУ АВАНСА"
Наталья
05.05.2015
Спасибо за статью! Подробно, доходчиво и с примерами!
Оксана
06.05.2015
заробітна плата виплачується за фактично відпрацьований час, отже і аванс також. де повинен у бух. обліку відображатись фактично відпрацьований час працівника за 1 половину місяця? Дякую!
Тет
07.05.2015
в табелі робочого часу. Більше ніде ви не зможете показати це.
Оксана
07.05.2015
отже при нарахуванні заробітної плати за першу половину місяця потрібен табель робочого часу. Тобто він подаєть два рази на місяць?
Наталія
09.05.2015
Наявність виконавчих листів на працівника при виплаті авансу за першу половину місяця потрібно враховувати?
Дарія
30.07.2015
А якщо зарплату ділять і виплачують частинами 3 рази, тобто : на аванс, на зарплату і 3 раз з доплатою в аванс на наступний місяць?
Лєна
06.08.2015
то потрібно два табелі на місяць чи один?
раїса
02.10.2015
що за цифра 1.251564
Рина раїса
11.07.2019
1,251564 = 100/(100-(15%+1,5%+3,6%))
раїса
02.10.2015
що це за кофіціент 1.251564
НатаЛя
12.11.2015
Підскажіть будь ласка якщо при виплаті авансу недоплачено ПДФО наслідки і як усунути помилку
Евеліна
14.02.2016
Огромное спасибо!!! Прояснились многие спорные моменты.
Ірина
17.02.2016
Доброго дня! Інспектор Держпраці виявив порушення а саме термін між зарплатою за попередній місяць і авансом за поточний перевищив 16 днів. Чи правильно це?( Ми бюджетна установа зарплата виплатили 29 числа а аванс 17)
Наталя
22.04.2016
Приклад2 э дещо некоректним, оскільки судячи із даних таблиці, що приводиться під прикладом, посадові оклади наведені "грязні", адже в колонку "нараховано за місяць" попадає "грязна "сума, а тому і аванс 60%-теж "грязна" сума.Отже грязною сумою авансу буде 3060 грн, а не 3060*1,251564=3829,79 грн. А тому і податки потрібно утримувати з суми 3060грн, а не 3829,79 грн.
Марина
16.08.2016
Вышла с отпуска 8 числа.аванс был 15..все получили кроме меня...как видите ли бухгалтер скпзала-не положено!!как так?а за что жить?????
ИРИНА
25.01.2017
Яка відповідальність за сплату податків на ЗП , якщо при виплаті авансу і зарплати податки не сплачувались, а сплачувались лише в останній граничний термін? Дякую
Влад
30.03.2017
НЕТ ШТРАФА ЗА ВЫПЛАТУ З.П. ТОЛЬКО ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ. НЕВЫПЛАТА АВАНСА НЕ НАКАЗЫВАЕТСЯ ФИНАНСОВЫМИ И/ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ САНКЦИЯМИ!!! ГДЕ НАПИСАНО? ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО? В КЗПП- НЕТ, В КОАПП - НЕТ! ГДЕ???
Сергей Влад
04.03.2020
ЕСТЬ!!! Я платил!
Катя
19.10.2017
Людину прийнято на роботу 11го числа .Чи потрібно нараховувти аванс
Сергей Катя
04.03.2020
Да, за 4 дня.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.