Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.03.16
40354 5
Друкувати
Обране

Звільнення і відпустка: «зранку гроші — увечері стільці»?

Чи може працівник перед звільненням реалізувати право на відпустку? Чи допустимо його звільнити в останній день відпустки? Такі запитання завжди є актуальними, адже звільнення і відпустка практично завжди — пара. Але грань між ними тонка: один необережний крок — і трудові права працівника у небезпеці! Рецепт грамотного поєднання звільнення і відпустки читайте у статті.


Автор: Бєлєвцова Людмила, експерт з питань оплати праці

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП  Кодекс законів про працю України.

Закон № 504  Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 796 — Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XI.

СПОЧАТКУ — ВІДПУСТКА, ПОТІМ — ЗВІЛЬНЕННЯ

При звільненні працівника ми повинні «закрити» зобов’язання перед ним щодо надання невикористаних днів щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей за ст. 19 Закону № 504. Як це зробити? Як правило, роботодавець виплачує грошову компенсацію за невикористані дні згаданих відпусток (ч. 1 ст. 24 Закону № 504). Але не виключено, що працівник звернеться із бажанням реалізувати норми ст. 3 Закону № 504, а саме: скористатися невикористаною відпусткою із наступним звільненням.

При цьому трудове законодавство не розшифровує, якими видами відпусток працівник може скористатися перед звільненням у розумінні цієї статті Закону № 504 (ср. 031233400). На нашу думку, тут мова йде про відпустки, невикористані дні яких роботодавець зобов’язаний компенсувати у грошовому еквіваленті при звільненні працівника. Про такі відпустки ми вже зазначили.

Зверніть увагу! Виходить, що для цілей реалізації ст. 3 Закону № 504 працівник зможе скористатися невикористаними днями щорічної відпустки (основної і додаткових) і соцвідпустки на дітей (ст. 19 Закону № 504) із наступним звільненням.

Тоді як дія ст. 3 Закону № 504 не поширюється на випадки, коли працівник претендує скористатися іншими видами відпустки: додатковою відпусткою у зв’язку із навчанням, відпусткою без збереження зарплати, соцвідпустками у зв’язку із вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, додатковою оплачуваною відпусткою як учасник бойових дій або інвалід війни (ст. 162 Закону № 504), додатковою «чорнобильською» відпусткою (Закон № 796). Але тут є дві сторони медалі. За домовленістю між працівником і роботодавцем працівник зможе скористатися згаданими відпустками. У такому разі однозначно повинно бути дві заяви і два накази, що стосуються надання відпустки і припинення трудових відносин. Водночас пам’ятайте про законодавчі обмеження щодо звільнення працівників з ініціативи роботодавця під час відпусток (ч. 3 ст. 40 КЗпП) і окремих категорій працівників (ч. 3 ст. 184 і ст. 1861КЗпП).

Повертаємось до ст. 3 Закону № 504. Вона містить дві частини, з яких перша стосується використання відпустки з наступним звільненням при розірванні безстрокового трудового договору, а друга — при розірванні строкового трудового договору. Законодавець подбав про таке розділення та передбачив певні нюанси.

ВІДПУСТКА — ЗВІЛЬНЕННЯ: БЕЗСТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

У ч. 1 ст. 3 Закону № 504 сказано: «За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки». При реалізації норми ч. 1 ст. 3 Закону № 504 треба звернути увагу на 3 моменти.

Момент 1

Для її реалізації потрібне бажання працівника

Саме працівник ініціює використання відпустки перед звільненням. Чи може роботодавець відмовити в задоволенні такої вимоги? На нашу думку, ні. Придивіться уважно до норми ч. 1 ст. 3 Закону № 504. У ній відзначено, що невикористана відпустка перед звільненням має бути надана працівнику за наявності його бажання на це. Якраз слова «має бути» і слугують підставою для висновку: якщо працівник звернеться до роботодавця із наміром скористатися правом, установленим ч. 1 ст. 3 Закону № 504, то роботодавець повинен задовольнити таку вимогу

Момент 2

Її використовують не в усіх випадках звільнення

При реалізації ч. 1 ст. 3 Закону № 504 не останню роль відіграє підстава для припинення трудового договору.

Момент 3

Дата звільнення — останній день відпустки

Про це прямо зазначено у ч. 1 ст. 3 Закону № 504. Наприклад, останній день відпустки працівника припадає на 30.10.2015 р. Ця дата і вважатиметься датою звільнення

Пам’ятайте: до стажу роботи, який дає право на щорічну відпустку, зараховують період перебування у цій відпустці (п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону № 504). Це означає, що при реалізації ч. 1 ст. 3 Закону № 504 ви повинні з’ясувати, чи заробить собі працівник додаткові дні щорічної відпустки, перебуваючи у ній.

Приклад 1. За п’ятий робочий рік (02.02.2015 р. — 01.02.2016 р.) працівник не скористався правом на щорічну відпустку, тривалість якої для нього складає 24 календарних дні. Він подав заяву про використання щорічної відпустки з 26.10.2015 р. із подальшим звільненням в останній день цієї відпустки. Скільки днів щорічної відпустки має бути надано такому працівнику?

Перед тим як визначити дату звільнення, з’ясуємо кількість невикористаних днів щорічної відпустки, на які має право працівник за період з 02.02.2015 р. по 25.10.2015 р. Для цього:

1. Визначаємо кількість днів відпустки, що припадають на один календарний день (без урахування святкових та неробочих днів за весь рік) року: 24 : (365 - 11) = 0,0678 (к. дн.), де 24 — кількість календарних днів відпустки, що належать працівнику за повністю відпрацьований робочий рік; 365 — кількість днів за рік; 11 — кількість святкових та неробочих днів згідно зі ст. 73 КЗпП.

2. Розраховуємо кількість календарних днів відпустки, на які станом на 25.10.2015 р. має право працівник: 257 х 0,0678 = 17,4246 ≈ 17 (к. дн.), де 257 — кількість відпрацьованих календарних днів (без урахування святкових та неробочих) за період з 02.02.2015 р. по 25.10.2015 р.; 0,0678 — кількість днів відпустки, що припадає на один календарний день (без урахування святкових та неробочих днів за весь рік) за рік (див. розрахунок у попередньому абзаці).

За цими підрахунками маємо: з 26.10.2015 р. ми повинні надати працівнику щорічну відпустку тривалістю 17 календарних днів. Тоді останній день відпустки припадає на 11.11.2015 р. Але ми повинні визначити, чи не «заробить» працівник собі додаткові дні щорічної відпустки за період з 26.10.2015 р. по 11.11.2015 р. Для цього визначаємо кількість календарних днів щорічної відпустки, на які має право працівник за період роботи з 02.02.2015 р. по 11.11.2015 р.: 274 х 0,0678 = 18,5772 ≈ 19 (к. дн.).

Отримаємо: з 26.10.2015 р. працівник може скористатися щорічною відпусткою тривалістю 19 календарних днів. Отже, останній день відпустки припадає на 13.11.2015 р., і ця дата є датою звільнення.

ВІДПУСТКА — ЗВІЛЬНЕННЯ: СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

Про звільнення в останній день відпустки при розірванні строкового трудового договору через закінчення його дії йдеться у ч. 2 ст. 3 Закону № 504: «У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки».

На які моменти слід звернути увагу при реалізації цієї норми? Перш за все констатуємо факт: звільнення в останній день відпустки можливе і при припиненні трудового договору через закінчення його строку (підстава — п. 2 ст. 36 КЗпП). Якщо працівник не виявив такого бажання, то за невикористані дні щорічної відпустки і соцвідпустки на дітей має бути виплачена грошова компенсація (ч. 1 ст. 24 Закону № 504).

Якщо ж бажання є, то тут слід звернути увагу на дату звільнення. Справа в тому, що у цьому разі останній день відпустки може «перестрибнути» через дату закінчення строкового трудового договору. І це цілком дозволяє ч. 2 ст. 3 Закону № 504. Більш того, у ній підкреслено: за таких обставин строковий трудовий договір подовжується до закінчення відпустки.

Уважно поставтеся до дати закінчення відпустки, адже останній день такої відпустки стає датою припинення строкового трудового договору. Якщо проґавити цю дату, то строковий трудовий договір автоматично трансформується у безстроковий на підставі ст. 391 КЗпП. Тоді звільнення за п. 2 ст. 36 цього Кодексу вже неможливе.

Приклад 2. Закінчення строкового трудового договору, укладеного із працівником, припадає на 30.10.2015 р. За поточний робочий рік працівник має право на щорічну відпустку тривалістю 10 календарних днів. Він звернувся із проханням використати їх з 26.10.2015 р. із подальшим звільненням.

Останній день відпустки працівника — 04.11.2015 р. Оскільки тут застосована норма ч. 2 ст. 3 Закону № 504, то останнім днем дії строкового трудового договору є 04.11.2015 р. Цей день і є датою припинення із працівником трудових відносин.

Якщо не звільнити працівника у цей день, то строковий трудовий договір вважатиметься безстроковим.

Окремо відзначимо: якщо працівник виявить бажання скористатися щорічною відпусткою з 30.10.2015 р. із подальшим звільнення, то ця ситуація є допустимою. Але цей день (30.10.2015 р.) є останнім днем для початку відпустки з метою реалізації права, викладеного у  ч. 2 ст. 3 Закону № 504.

ВІДПУСТКА — ЗВІЛЬНЕННЯ: ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Перш ніж реалізовувати на практиці норму ст. 3 Закону № 504, радимо працівнику звернутися до відділу кадрів і уточнити, скільки днів відпустки йому належить на відповідну дату. Тоді у нього на руках буде уся інформація, необхідна для написання заяви. При звільненні за власним бажанням (ст. 38 КЗпП) текст заяви може бути таким:

<…>

«Прошу надати мені щорічну основну відпустку тривалістю 10 календарних днів з 26.10.2015 із подальшим звільненням за власним бажанням в останній день відпустки».

<…>

У разі згоди роботодавця кадрова служба готує два накази (розпорядження): один — про надання відпустки, а другий — про припинення трудового договору. Для цього можна скористатися типовими формами названих наказів (розпоряджень), затвердженими наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489.

Наказ про надання щорічної відпустки (крім «шкідливої») і наказ про звільнення мають різні строки зберігання: 5 і 75 років відповідно (Перелік, затверджений наказом Мін’юсту від 12.04.2012 р. № 578/5). Тому поєднувати дві події (щорічна відпустка + звільнення) в одному наказі недопустимо! Не радимо поєднувати в одному наказі і таку комбінацію, як соцвідпустка на дітей + звільнення.

Пам’ятайте: видавати одночасно ці два накази недоцільно. Спочатку видавайте наказ про відпустку з тим розрахунком, щоб своєчасно виплатити відпускні (за три дні до початку відпустки, ч. 1 ст. 21 Закону № 504). Ближче до завершення відпустки видавайте наказ про звільнення. Чому? Річ у тім, що під час відпустки працівник може, наприклад, захворіти.

Також пам’ятайте про проведення остаточного розрахунку у день звільнення (ст. 116 КЗпП). Фактично такий розрахунок можна здійснити уже на момент виплати відпускних. Крім того, не забудьте у день звільнення внести відповідний запис до трудової книжки і видати її працівнику. Якщо працівник у цей день не з’явиться на роботі — відправте поштове повідомлення про необхідність отримання ним трудової книжки (пп. 2.4 і 4.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58).

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Держслужбовець»коментарі
(5)
тетяна
14.12.2016
чи може бути днем звільнення останній день відпустки в ОМС
тетяна
14.12.2016
в штатного працівника?
Тетяна
26.07.2018
я невикористала відпустку а мене звільнили .чи мали таке право ненадавши мені відпустку по догляду за дітьми до 15 років
Надія
09.10.2019
З 10.10.2019-24.10.2019р.у відпустці.Чи можу я звільнитись за власним бажанням.І на другий день оформитись на іншу роботу?
Ольга
11.11.2019
А якщо невикористана частина відпустки менше двотижневого терміну попередження?Наприклад, 3 календарних дні, тоді як обчислювати день звільнення за власним бажанням?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн