Інформація по темі "" | Публікації по тегу
17.01.22
638 0
Друкувати
Обране

Оприлюднюємо інформацію: яку, де та коли

Діюче законодавство вимагає від розпорядників бюджетних коштів оприлюднювати різну інформацію: публічну, про використання публічних коштів, про публічні закупівлі тощо. Що це за інформація та на яких порталах її необхідно розміщувати? Які строки оприлюднення інформації? Та головне — яка відповідальність передбачена за невиконання зазначених вимог? Розбираємося із цими питаннями в нашому матеріалі.

Оприлюднюємо публічну інформацію

Почнемо з визначення такої інформації. Власне, публічна інформація — це інформація, яка перебуває в розпорядженні розпорядників публічної інформації (далі — розпорядники). Вона може бути отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків. Також вона може перебувати в їх володінні або в інших розпорядників такої інформації.

Пояснимо, хто такі розпорядники та чи є серед них бюджетні установи. Звісно, бюджетні установи, 100-відсотково потрапляють до переліку цих «щасливців». До речі, повний перелік розпорядників такої інформації та яку саме інформацію вони мають оприлюднювати, наведено в ст. 13 Закону № 29391.

1 Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI.

Наприклад, суб’єкти владних повноважень (органи державної влади та ОМС) мають оприлюднити інформацію, яку вони отримали чи створили в процесі виконання своїх обов’язків або яка перебуває в їх володінні. А ось юридичні особи, які фінансуються з державного чи місцевого бюджетів — інформацію про використання бюджетних коштів.

Тож один з основних обов’язків розпорядників — оприлюднювати і регулярно оновлювати публічну інформацію на єдиному державному вебпорталі відкритих даних (data.gov.ua) та на своїх вебсайтах. З огляду на це, зазначеним суб’єктам слід подбати про її вчасне оприлюднення та регулярне оновлення.

Водночас, не вся інформація підлягає оприлюдненню. Виняток становить інформація з обмеженим доступом. Яка саме інформація належить до такої? Публічна інформація з обмеженим доступом це:

1) конфіденційна інформація (ст. 10 Закону № 2939);

2) таємна інформація (ст. 8 Закону № 2939);

3) службова інформація (ст. 9 Закону № 2939).

А тепер переходимо до ключового питання: яку саме публічну інформацію зобов’язані оприлюднювати розпорядники? Обов’язковий її перелік визначений у ст. 15 Закону № 2939 і наведений у таблиці нижче. Але це, так би мовити, узагальнений список даних для всіх розпорядників. А ось уже більш конкретні переліки даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, для кожного розпорядника наведені в додатку до Положення № 8352.

2 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджене постановою КМУ від 21.10.2015 № 835.

Знайте: доступ до публічної інформації прозорий та відкритий для всіх користувачів. Саме тому таку інформацію називають ще «відкриті дані» та розміщують у формі відкритих даних. Тобто у такому форматі, який може бути завантажений або доступний для будь-якого користувача.

Чи передбачено строки оприлюднення публічної інформації? Так такі строки є, і прописані вони в ст. 15 Закону № 2939.

Ба більше, за порушення таких строків передбачена відповідальність. Про все це детальніше див. нижче у таблиці.

Публічна інформація, що має бути оприлюднена

Вимоги до оприлюднення

Пояснення

Яку інформацію розпорядники зобов’язані оприлюднювати

1) інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси, а також інформація, зазначена в ч. 5 ст. 6 Закону № 2939;

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проєкти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

7) інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

8) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

9) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

10) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

11) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

12) інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень, а саме про:

• їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного вебсайта й електронної пошти;

• прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних і регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

• розклад роботи та графік приймання громадян;

• вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

• перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

• перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

• порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

• систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень;

13) інша інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом

Де оприлюднювати

Єдиний державний вебпортал відкритих даних (data.gov.ua)

Строки оприлюднення

Встановлено у ст. 15 Закону № 2939:

• невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження документів;

не пізніше 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття — проєкти нормативно-правових актів, рішень ОМС, які розроблені відповідними розпорядниками;

невідкладно — будь-яка інформація, яка становить загрозу життю, здоров’ю та/або майну осіб, заходи пов’язані із цим

Відповідальність

Порушенням Закону № 2939 можуть бути:

• неоприлюднення інформації, зазначеної в ст. 15 Закону № 2939;

• надання або оприлюднення недостовірної інформації;

• необґрунтоване віднесення інформації до такої, що має обмежений доступ;

• навмисне приховування або знищення документів тощо

Винних осіб може бути притягнуто до дисциплінарної (ст. 147 КЗпП), адміністративної (ст. 2123 КУпАП) та кримінальної відповідальності (ст. 367 Кримінального кодексу3)

3 Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III.

Не слід плутати оприлюднення публічної інформації з оприлюдненням інформації про використання публічних коштів. Адже це різна інформація, та, окрім того, обсяг публічної інформації значно більше й охоплює навіть деякі внутрішні документи бюджетної установи.

Оприлюднюємо інформацію про використання публічних коштів

Що відносять до публічних коштів? Це кошти державного та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти НБУ, державних банків, державних цільових фондів, ПФУ, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності.

Власне це кошти, до яких мають відношення розпорядники та одержувачі державного та місцевих бюджетів. Тому саме вони повинні оприлюднювати інформацію про використання таких коштів. Законодавчу базу в цьому питанні врегульовано Законом № 1834.

4 Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 № 183-VIII.

Тож, яку саме інформацію про використання коштів державного та місцевих бюджетів повинні оприлюднити розпорядники та в які строки, ми навели в табл. нижче.

Насамперед це інформація про укладені за звітний період договори (як «прямі» договори, так і укладені за результатами процедури закупівель), стан їх виконання, а також інші відомості про розпорядника.

Інформація про використання публічних коштів, що має бути оприлюднена

Вимоги до оприлюднення

Пояснення

Яку інформацію розпорядники (одержувачі) коштів зобов’язані оприлюднювати

1) відомості про розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

2) відомості про головного розпорядника бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

3) обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період — усього та в розрізі бюджетних програм;

4) обсяги проведених видатків за звітний період — усього та в розрізі бюджетних програм;

5) інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець, вартість договору, ціна за одиницю, кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору);

6) інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець, вартість договору, ціна за одиницю, процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт);

7) кількість службових відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження

Де оприлюднювати

Єдиний вебпортал використання публічних коштів (spending.gov.ua)

Строки оприлюднення

Щоквартально, не пізніше ніж за 35 днів після закінчення звітного кварталу (ст. 3 Закону № 183).

Оприлюднена інформація зберігається в режимі вільного доступу протягом 3 років з дня оприлюднення

Відповідальність

Порушенням Закону № 183 можуть бути такі:

• неоприлюднення інформації, передбаченої ст. 3 Закону № 183;

• оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

• несвоєчасне оприлюднення інформації.

Адміністративну відповідальність за порушення вимог Закону № 183 несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів (ст. 2123 КУпАП)

Оприлюднюємо інформацію про публічні закупівлі

Напевне, з порядком оприлюднення інформації про публічні закупівлі бухгалтерська спільнота найбільш знайома. Та й не дивно. Насамперед це пов’язано з відповідальністю за порушення законодавства про закупівлі, передбаченою ст. 16414 КУпАП. За які саме порушення Закону № 922 винних осіб може бути притягнено до відповідальності, ми пояснили в табл. нижче.

Закон № 922 під публічною закупівлею розуміє будь-яке придбання замовником товарів, робіт і послуг. Тобто незалежно від того, за рахунок якого фонду (загального чи спеціального) установа придбаває товари, роботи чи послуги, орієнтуємося на вартісні межі, передбачені Законом № 922 (ср. USER_SHOW_ID). І вже залежно від того, в яку вартісну межу потрапили, здійснюємо таке придбання за тими чи іншими закупівельними правилами.

Звісно, є ті замовники, які потрапили в перелік щасливчиків. Їх наведено в ч. 5 ст. 3 Закону № 922. А ось решта замовників оприлюднюють чималий перелік інформації про закупівлі в електронній системі на одному з електронних майданчиків. Процедура розміщення інформації про закупівлі прописана в Порядку № 10825.

5 Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі, затверджений наказом Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082.

Що це за інформація та в які строки її оприлюднювати? Для зручності в користуванні такою інформацією див. табл. нижче.

Інформація про публічні закупівлі, яка має бути оприлюднена

Вимоги до оприлюднення

Пояснення

Яку інформацію замовники зобов’язані оприлюднювати та в які строки

1) річний план та зміни до нього — протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього;

2) оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, тендерна документація та проєкт договору про закупівлю:

• оголошення про проведення відкритих торгів — не пізніше ніж за 15 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі для товарів і послуг — 133 тис. євро; для робіт — 5150 тис. євро, та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж;

• оголошення про проведення конкурентного діалогу — не пізніше ніж за 15 днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не перевищує межі для товарів і послуг — 133 тис. євро; для робіт — 5150 тис. євро, та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж;

• оголошення про проведення торгів з обмеженою участю — не пізніше ніж за 30 днів до кінцевої дати отримання документів, поданих на кваліфікаційний відбір;

3) оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проєкт договору про закупівлю — не пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій;

4) зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) — протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень;

5) зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до предмета закупівлі — протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх внесення;

6) оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду — не пізніше ніж через сім днів з дня укладення рамкової угоди;

7) протокол кваліфікаційного відбору — протягом одного дня з дня його затвердження;

8) протокол розгляду тендерних пропозицій — протягом одного дня з дня його затвердження;

9) повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — протягом одного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі, спрощеної закупівлі;

10) інформація про відхилення тендерної пропозиції, пропозиції учасника — протягом одного дня з дня прийняття рішення про відхилення;

11) договір про закупівлю та всі додатки до нього — протягом трьох робочих днів з дня його укладення;

12) повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених ч. 5 ст. 41 Закону № 922 — протягом трьох робочих днів з дня внесення змін;

13) звіт про виконання договору про закупівлю — протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами, або його розірвання;

14) звіт про договір про закупівлю, укладений без використання системи закупівель — протягом трьох робочих днів з дня укладення такого договору

Де оприлюднювати

Єдиний вебпортал Уповноваженого органу з питань закупівель (prozorro.gov.ua)

Відповідальність

Порушенням Закону № 922 є неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі. За таке порушення на службових, посадових, уповноважених осіб замовника можуть накласти штраф — 1700 грн (ст. 16414 КУпАП)

Серед інформації про публічні закупівлі, яку повинні оприлюднити замовники, є ще один цікавий документ. Відразу зазначимо, що про нього в самому Законі № 922 немає жодної згадки.

Ідеться про обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення, очікувану вартість предмета закупівлі. Вимога про оприлюднення такої інформації передбачена п. 41 постанови № 7106 та була запроваджена з 19.12.2020.

6 Постанова КМУ «Про ефективне використання державних коштів» від 11.11.2016 № 710.

Визначимо, кого із замовників стосується зазначена норма:

1) головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;

2) суб’єктів господарювання державного сектора економіки.

Тож виходить, що п. 41 постанови № 710 стосується всіх замовників-розпорядників. Ключові моменти щодо оприлюднення такої інформації пояснено в таблиці нижче.

Додаткова інформація про предмет закупівлі

Вимоги до оприлюднення

Пояснення

Коли оприлюднювати таку інформацію

1) у разі проведення конкурентної процедури закупівель;

2) у разі проведення переговорної процедури закупівель

За якою формою оприлюднювати

Законодавством не визначено форми та/або змісту обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

Тому замовники самостійно визначають вичерпний перелік інформації, що є обґрунтуванням технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості, для такого оприлюднення. При визначенні очікуваної вартості доцільно користуватися Примірною методикою7

Де оприлюднювати

На власному вебсайті замовника або вебсайті головного розпорядника коштів

Строки оприлюднення

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель

Відповідальність

Законодавством не передбачено адміністративної відповідальності за недотримання п.41 постанови № 710. Про це зазначає ДАСУ у своєму листі8

7 Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.

8 Лист «Щодо застосування постанови КМУ від 16.12.2020 р. № 1266» від 09.06.2021 № 003100-14/7175-2021.

Бюджетна бухгалтерія, січень, 2022/№ 2

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі