Інформація по темі "" | Публікації по тегу
20.04.15
31674 5
Друкувати
Обране

Спецперевірка: два закони, три порядки

Поняття «спецперевірка» вже давно ввійшло у вжиток державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування і донедавна не потребувало додаткових обговорень. Але ця процедура, яка регулюється Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» і має свій Порядок, з уведенням у дію Закону України «Про очищення влади», який також має свій Порядок, почала регламентуватися одночасно за двома процедурами. Тобто де-факто з’явився третій «неофіційний» порядок — порядок практичного застосування цих процедур, який може мати свої нюанси за територіальною ознакою, оскільки у кожному регіоні до цих процесів підходять по-своєму.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон про очищення влади — Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 р. № 1682-VII.

Закон про засади запобігання корупції — Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI.

Порядок проведення спеціальної перевірки  — Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений Указом Президента України від 25.01.2012 р. № 33/2012.

Порядок проведення перевірки достовірності відомостей  — Порядок проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 563.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Кабмін — Кабінет Міністрів України.

Мін’юст — Міністерство юстиції України.

МВС — Міністерство внутрішніх справ України.

ДФС — Державна фіскальна служба України.

ДПІ — Державна податкова інспекція України.

МОЗ — Міністерство охорони здоров’я України.

СБУ — Служба безпеки України.

ДСА — Державна судова адміністрація України.

ЄДР — Єдиний державний реєстр.

ГТУ — Головне територіальне управління.

ГУ — головне управління.

РВ — районний відділ.

 

ОДИН ЗАКОН — ОДИН ПОРЯДОК

Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону про засади запобігання корупції (крім деяких виключень), проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. Порядок проведення спеціальної перевірки затверджено відповідним Указом Президента, а змінами до цього ж Порядку значно зменшено кількість перевірок, бо найчастіше зміна роботи відбувається саме при переході службовця з посади на посаду в органі державної влади (органі місцевого самоврядування) чи з органу державної влади до органу місцевого самоврядування та навпаки.

Нагадаю, що для цілей Порядку проведення спеціальної перевірки не вважається призначенням:

1) призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, призначення в порядку переведення на посаду з одного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до іншого;

2) призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади (державному органі), що припиняється, на посаду до іншого органу державної влади (державного органу), до якого переходять повноваження та функції органу державної влади (державного органу), що припиняється;

3) призначення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади (державному органі), на ту саму посаду за умови відсутності перерви у роботі при такому призначенні;

4) призначення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади (державному органі), на посаду до цього ж органу або іншого органу державної влади (державного органу), що здійснюється в порядку просування по службі.

Спеціальна перевірка проводиться Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством юстиції України, Державною фіскальною службою України, Міністерством охорони здоров’я України, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації; Міністерством освіти і науки України, структурним підрозділом обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації. Таким чином, перевірка проводиться територіальними підрозділами або відповідними обласними підрозділами виконавчої влади (за наявності).

Отже, до певного періоду все було зрозуміло: один Закон, один Порядок на 16 пунктів, одна форма довідки про результати перевірки й законодавчо закріплений 15-денний термін від дати заяви на виконання цієї процедури.

ЗАКОНОДАВЧЕ «ДВОВЛАДДЯ»

Законодавче «двовладдя» щодо осіб, які претендують на зайняття посад у державних органах й органах місцевого самоврядування, розпочалося з набранням чинності Законом про очищення влади й початком процедури люстрації — встановленої цим Законом або рішенням суду заборони окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі — посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Чому «двовладдя»? Закон про очищення влади має чіткі посилання на норми, закріплені Законом про засади запобігання корупції.

Так, ч. 7 ст. 5 Закону про очищення влади передбачено надсилання до відповідних районних, міських (міст обласного значення), районних у містах територіальних органів державної влади за місцем проживання особи, до компетенції яких належить проведення перевірки відповідних відомостей, визначених у п. 1 ч. 5 цієї статті, запитів про перевірку відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, до яких додаються копії заяви.

Отже, відповідно до цього Закону звертатися необхідно до відповідного найнижчого за ієрархією органу перевірки, й додатком до запиту може бути лише копія заяви (після слова «заяви» стоїть крапка), суть якої також чітко визначена. Виключенням є лише перелік документів, які надаються місцевій (за місцем проживання особи) податковій, який збільшується до трьох: запит, копія заяви, копія декларації.

На виконання вимог Закону про очищення влади Кабмін затверджує Порядок проведення перевірки достовірності відомостей і визначає її механізм (далі — перевірка) вже на 50 пунктів.

Цей Порядок визначає конкретний перелік органів перевірки, уточнює відомості, щодо яких орган проводить перевірку, й встановлює строк надання відповідей, який відрізняється залежно від органу перевірки:

Найменування органу, що проводить перевірку

Строк надання відповідей

Мін’юст

не більш як 10 днів

МВС

не більш як 30 днів

ДФС

не більш як 60 днів

СБУ (лише щодо осіб, які були народжені після 1977 року)

не більш як 30 днів

Генеральна прокуратура України

не більш як 30 днів

ДСА

не більш як 10 днів

Цим же Порядком Кабмін збільшує кількість документів, які подаються до запиту від одного (копія паспорта — у додатках форми запиту) до невизначеної кількості, відповідно до внутрішніх актів органів перевірки («інших документів, залежно від компетенції органу, на ___ арк.» — з форми запиту).

Увага! Окрім вищезазначеного, треба мати на увазі Порядок проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.11.2014 р. № 1100 (далі — Порядок № 1100).

Для забезпечення його виконання й виокремлення часу перебування на посадах, визначених у п. 1-10 ч. 1 ст. 2 Закону про очищення влади, орган перевірки доповнює перелік необхідних документів завіреною копією трудової книжки. Так, змінами до Порядку № 1100 (ср. USER_SHOW_ID), які набрали чинності 27.03.15 р., орган ДФС має право на «одержання у разі необхідності та в межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, від державних органів, органів місцевого самоврядування, банків, інших юридичних осіб публічного права, а також платників податків інформації, копій підтвердних документів, які стосуються відомостей, зазначених у декларації, у тому числі копії трудової книжки особи, стосовно якої проводиться перевірка».

Подібна, хоча й менш формально врегульована, ситуація відбувається і з іншими органами перевірки.

Практика доводить, що для забезпечення «плідної співпраці з перевіряючими» орган, який розпочав процес перевірки, має провести попередню роботу з кожним органом перевірки (за місцем проживання особи!) і скласти свій, індивідуальний порядок. Але, зверніть увагу, ця люстраційна перевірка може відбуватися за своїм порядком (хоча й індивідуально уточненим), лише коли немає необхідності одночасно проводити спеціальну перевірку.

ТРЕТІЙ ПОРЯДОК

Тож повертаємося знову до спецперевірки. Законом про очищення влади внесено доповнення до ч. 2 ст. 11 Закону про засади запобігання корупції: «6) поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України «Про очищення влади».

І тепер ми отримуємо той самий третій «індивідуальний порядок», норми якого мають діяти залежно від території.

Зараз поясню.

Суть проблеми полягає в різній організації діяльності усіх органів перевірки, особливо в Луганській та Донецькій областях, де функції окремих органів передані у відповідні органи інших областей, а деякі просто заблоковано. Від організації цієї діяльності залежить вирішення питання: чи один і той самий за ієрархією орган перевірки буде проводити і спеціальну, і люстраційну перевірки, чи спецперевірку буде проводити, наприклад, територіальний орган, а люстраційну — районний відділ цього ж органу?

Універсального порядку люстраційної перевірки в рамках спеціальної перевірки немає, але загальні обриси є. Для чіткості їх меж зробимо прив’язку до районного рівня державної влади або місцевого самоврядування — найбільш чисельного прошарку державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування.

На виконання п. 1-5 ч. 2 ст. 11 Закону про засади запобігання корупції і п. 8 Порядку проведення спеціальної перевірки відповідний орган державної влади (державний орган) чи орган місцевого самоврядування не пізніше наступного робочого дня після одержання згоди кандидата надсилає до органів, зазначених у п. 7 цього Порядку, або до їх територіальних підрозділів (за наявності) запити про проведення спеціальної перевірки (п. 10 визначено перелік копій документів, які додаються до цього запиту).

Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником органу, що здійснював перевірку, а в разі його відсутності — особою, яка виконує його обов’язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов’язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту. А сама спеціальна перевірка проводиться у строк, що не перевищує п’ятнадцяти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

Тож, за логікою, особаяка претендує на зайняття відповідної вакантної посади, після спливу п’ятнадцяти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки може наполягати (можливо, навіть у судовому порядку) на забезпеченні її законного права на працю! Адже з цього моменту орган, на посаду в якому претендує ця особа, на підставі одержаної інформації має підготувати довідку про результати спеціальної перевірки, а керівник цього органу на підставі підготовленої довідки може видати відповідний розпорядчий акт про призначення.

Та, на жаль, на сьогодні з питання завершеності спеціальної перевірки й подальшого переходу до виконання п. 6 ч. 2 ст. 11 Закону про засади запобігання корупції немає ні офіційних роз’яснень, ні судової практики. А ми вже з’ясували, що виконання цього пункту потребує особливої процедури (бо має свій Порядок) з іншими, ніж у попередніх 5 пунктах, органами перевірки, відомостями, щодо яких проводиться перевірка, й термінами виконання! З урахуванням практики вирішення зазначеного питання можна стверджувати, що без офіційного тлумачення чи відповідного судового прецеденту органи, що приймають на роботу службовців і посадових осіб, будуть виносити рішення за своїм розумінням цього питання.

Давайте детальніше розглянемо цю ситуацію. Початок виконання п. 1-5 та п. 6 ч. 2 ст. 11 Закону про засади запобігання корупції співпадає за часом однозначно.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону про очищення влади інформація з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону про очищення влади (далі — Реєстр), про внесення відомостей щодо особи до Реєстру або про відсутність у Реєстрі відомостей щодо такої особи подається на запит державних органів, органів влади, місцевого самоврядування. Форма запиту про надання інформації з Реєстру передбачена додатком 3 до Положення, затвердженого наказом Мін’юсту від 16.10.2014 р. № 1704/5.

Частиною 1 ст. 6 Закону про очищення влади передбачено, що особа, яка претендує на зайняття посади, визначеної п. 1-10 ч. 1 ст. 2 цього Закону, подає власноручно написану письмову заяву, якою повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені ч. 3 або 4 ст. 1 цього Закону, та про згоду на проходження перевірки і на оприлюднення відомостей. Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що ці відомості перевіряються під час проведення спеціальної перевірки відповідно до ст. 11 Закону про засади запобігання корупції.

Отже, особами, які претендують на зайняття відповідної посади і стосовно яких проводиться спеціальна перевірка, подаються такі документи:

Перелік документів, які надсилаються

Орган перевірки

за Порядком проведення спеціальної перевірки

1) запит згідно з п. 8 Порядку (форма 2 до Порядку), до якого додаються засвідчені копії:

— письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

— автобіографії;

— паспорта

ГУ МВС

2) запит згідно з п. 8 Порядку (форма 2 до Порядку), до якого додаються засвідчені копії:

— письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

— автобіографії;

— паспорта

Реєстраційна служба ГТУ юстиції (корпоративні права)

3) запит згідно з п. 8 Порядку (форма 2 до Порядку),
до якого додаються копії:

— письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

— автобіографії;

— паспорта

ГТУ юстиції
(«Реєстр корупціонерів»)

4) запит згідно з п. 8 Порядку (форма 2 до Порядку), до якого додаються засвідчені копії:

— письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

— автобіографії;

— паспорта;

— декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

— ідентифікаційного номера (за додатковим узгодженням з ДПІ і як превентивний захід помилки декларанта в пункті 1 декларації)

ГУ ДПІ
(за фактом, запити приймають місцеві податкові підрозділи)

5) запит згідно з п. 8 Порядку (форма 2 до Порядку), до якого додаються засвідчені копії:

— письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

— автобіографії;

— паспорта;

— медичної довідки про стан здоров’я

ГУ охорони здоров’я

6) запит згідно з п. 8 Порядку (форма 2 до Порядку), до якого додаються засвідчені копії:

— письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

— автобіографії;

— паспорта;

— документів про освіту, вчені звання, наукові ступені

Департамент освіти і науки

за Порядком проведення перевірки достовірності відомостей

1) запит згідно з п. 8 Порядку проведення спеціальної перевірки (форма 2 до Порядку), до якого додаються:

— запит за формою додатка 3 до наказу Мін’юсту від 16.10.2014 р. № 1704/5 про надання інформації з ЄДР щодо осіб, стосовно яких застосовано положення Закону про очищення влади;

— засвідчена копія згоди на проведення спеціальної перевірки (форма 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки);

— засвідчена копія згоди кандидата на проведення перевірки, передбаченої Законом про очищення влади (додаток 1 або 2 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей);

— засвідчена копія паспорта;

— засвідчена копія автобіографії

Районне управління юстиції
(«Реєстр люстраційний»)
(за узгодженням з районним управлінням і з метою пришвидшення процесу перевірки матеріали відразу направляються до ГТУ юстиції)*

*Примітка: без наявності запиту за формою додатка 3 до наказу Мін’юсту «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» від 16.10.2014 р. № 1704/5 за внутрішнім розподілом документи не будуть направлені у підрозділ, який займається люстраційними перевірками.

2) запит про проведення перевірки, передбаченої Законом про очищення влади (додаток 3 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей), до якого додаються:

— копія заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом про очищення влади (додаток 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей);

— засвідчена копія паспорта

РВ ГУ МВС

3) запит про проведення перевірки, передбаченої Законом про очищення влади (додаток 3 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей), до якого додаються:

— копія заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом про очищення влади (додаток 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей);

— копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

— засвідчена копія трудової книжки

ОДПІ (МДПІ)

4) запит про проведення перевірки, передбаченої Законом про очищення влади (додаток 3 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей), до якого додаються:

— копія заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом про очищення влади (додаток 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей);

— засвідчена копія паспорта

Міжрайонний відділ УСБУ
(за узгодженням з МВУСБУ і з метою пришвидшення процесу перевірки матеріали відразу направляються до СБУ в м. Київ)

5) запит про проведення перевірки, передбаченої Законом про очищення влади (додаток 3 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей), до якого додаються:

— копія заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом про очищення влади (додаток 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей);

— копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

— засвідчена копія трудової книжки

Районна прокуратура

6) запит про проведення перевірки, передбаченої Законом про очищення влади (додаток 3 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей), до якого додаються:

— копія заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом про очищення влади (додаток 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей);

— засвідчена копія паспорта

ТУ ДСА

На додаток. У день відправлення запитів до органів перевірки до Мін’юсту направляється повідомлення про початок проходження перевірки особою за формою згідно з додатком 4 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей у паперовій та електронній формі (сканована копія у форматі pdf та відповідна інформація у форматі Microsoft Word), а для осіб, які обіймають посади, віднесені до 1 — 3 категорій посад державної служби, та посади керівного і начальницького складу правоохоронних органів, — копія декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) в паперовій та електронній формі (сканована копія у форматі pdf). Зазначене повідомлення розміщується на офіційному веб-сайті Мін’юсту на період проведення перевірки.

Наступне. Орган, в якому проводиться перевірка, протягом трьох днів після надходження заяви від особи розміщує на власному офіційному веб-сайті інформацію про початок проходження перевірки та копії її заяви і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом!). Зазначена інформація розміщується на офіційному веб-сайті відповідного органу на період перебування особи на посаді (посадах) у такому органі.

У разі коли в органі, в якому проводиться перевірка, відсутні технічні можливості для оприлюднення, то зазначена інформація розміщується на офіційному веб-сайті органу, якому він підпорядковується. Для цього в день початку проходження перевірки надсилаються відповідні матеріали в паперовій та електронній формі відповідному органу, який у той самий день оприлюднює їх на власному офіційному веб-сайті.

Тепер щодо завершення перевірки. На підставі відповіді (висновку, копії судового рішення), що надійшла від органів перевірки за результатами перевірки, відповідальний структурний підрозділ в одноденний строк з дня надходження останньої інформації про перевірку або з дня надходження відповіді (висновку, копії судового рішення), які є підставою для застосування заборони, передбаченої ч. 3 або 4 ст. 1 Закону про очищення влади, готує довідку про результати перевірки за формою згідно з додатком 5 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей та подає її керівнику органу.

Керівник органу не пізніше ніж на третій день з дня надходження останньої відповіді (висновку, копії судового рішення) розглядає довідку про результати перевірки:

— надсилає у той самий день Мін’юсту в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word) копію довідки про результати перевірки щодо особи, до якої не застосовуються заборони, визначені ч. 3 та 4 ст. 1 Закону;

— або у разі встановлення недостовірності відомостей, зазначених у п. 1 та/або 2 ч. 5 ст. 5 Закону про очищення влади, приймає рішення про звільнення особи та у той самий день надсилає до Мін’юсту копію зазначеного рішення в паперовій та електронній формі(скановану копію у форматі pdf) та копію довідки про результати перевірки в паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word), інформація з яких протягом трьох днів з дня їх надходження вноситься до Реєстру.

Важливо! Для забезпечення контролю за поштовими відправленнями краще їх робити рекомендованими! При цьому відправник за ідентифікатором внутрішнього поштового відправлення Укрпошти, який складається з 13 цифр, зможе відслідкувати своє відправлення і, за потреби, довести його наявність.

Фух! Ну, ось і все — перевірку завершено… до наступного разу!

 

P. S. Практичні поради працюють на підставі конкретних узгоджень з конкретними органами перевірки і є примірним індивідуальним порядком проходження спеціальної перевірки на підставі Закону про засади запобігання корупції і Закону про очищення влади.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Держслужбовець»Коментарі
5
Марія
05.06.2015
необхідно врахувати постанову КМУ від 25 березня 2015 № 171 а також ЗУ «Про запобігання корупції»
Галина
17.09.2015
Прошу Вас уточнити. Якщо особа є у "Реєстрі корупціонерів" чи може вона пройти перевірку відповідно до Закону України "Про очищення влади" і приступити до роботи. Другими словами чи "погашається" корупційний проступок???
михайло
18.09.2015
Законотворці - варяти. Придумати спецперевіки для бухгалтера сільської ради,дрібного спеціаліста районного рівня, спеціаліста казначейства, тощо, з посадовим окладом на рівні прибиральниці, могли хіба що варяти (варят - психічно хвора людина). Гадаю далі буде ще веселіше. З таким підходом до державних службовців як ми маємо, на державну службу будуть іти ліниві, безмозглі, з обидвома лівими руками нездари. Слава Україні! Хай виздихають Кролики!
Іванна
04.11.2015
Законотворці - "МОЛОДЦІ", слів інших, крім непристойних, - не знайдеш... Запитання: для чого злиденний народ України їх тягне і утримує на своєму горбі, та ще й найбільшу чисельність у Європі? Які ж ми нерозумні!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
держслужбовець
05.07.2017
Доброго дня! Провели конкурс, визначили переможця, отримали заяву про згоду на проведення спец.перевірки, направили запити і тут тобі ДФС (районне) відповіли що не здійснюють перевірку, Назк - не здійснюють, - питання - куди надсилати запити і хто проводить перевірку. Сміх та й годі.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі