Інформація по темі "" | Публікації по тегу
01.11.21
546 0
Друкувати
Обране

КЕКВ та КПКВК: відповіді на цікаві запитання

Питання застосування КЕКВ та КПКВК постійно надходять до нашої редакції та обговорюються у спільноті бухгалтерів. У цьому матеріалі відповімо на особливо популярні та цікаві з-поміж них.


Застосування КЕКВ

Передплата паперових та електронних видань

За яким КЕКВ проводити видатки на передплату електронних та паперових періодичних видань?

Як завжди, в питаннях вибору КЕКВ слід виходити з економічної суті платежу та норм Інструкції № 333. Так, якщо йдеться про передплату періодичних видань (у т. ч. електронних), застосовуємо КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (п.п. 3 п.п. 2.2.1 Інструкції № 333).

Натомість оплату послуг доступу до інформаційних ресурсів слід здійснювати за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (абз. 8 п.п. 1 п.п. 2.2.4 Інструкції № 333).

У будь-якому разі застосування конкретного КЕКВ напряму залежатиме від формулювання предмета договору. Якщо в договорі прописано, що установа отримує лише можливість переглядати розміщену на певному ресурсі інформацію, то однозначно застосовуйте КЕКВ 2240. Якщо ж згідно з договором ви з певною періодичністю отримуватимете видання в паперовому та/або електронному вигляді, то використовуйте КЕКВ 2210.

Інша річ — придбання періодики для поповнення бібліотечних фондів. У такому разі застосовуйте КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

Підвищення кваліфікації педпрацівників

За яким КЕКВ слід проводити видатки на підвищення кваліфікації педпрацівників за програмою «Нова українська школа»: 2250 чи 2282?

Насамперед нагадаємо: питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за програмою «Нова українська школа» врегульовано Порядком № 2371. Так, субвенція може спрямовуватися, зокрема, на підвищення кваліфікації (п.п. 2 п. 4 Порядку № 237):

1 Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», затверджені постановою КМУ від 04.04.2018 № 237.

• вчителів початкової школи за напрямами: здійснення формувального оцінювання учнів, впровадження діяльнісних, зокрема ігрових, методів навчання, організація інклюзивного навчання, використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання;

• вчителів ЗЗСО, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти, за напрямами: професійна діяльність вчителя, організація інклюзивного навчання, використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання;

• вчителів, які викладають один чи декілька навчальних предметів (інтегрованих курсів) румунською або угорською мовами, за напрямом формування предметних (галузевих) компетентностей державною мовою;

• асистентів вчителів.

Окрім того, передбачено видатки субвенції на підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття освіти учнями 5-11 (12) класів ЗЗСО, відповідно до нових методик згідно із Концепцією «Нова українська школа» за напрямами, визначеними п. 15 Порядку № 8002. Це прописано у п.п. 4 п. 4 Порядку № 237.

2 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджений постановою КМУ від 21.08.2019 № 800.

Тепер безпосередньо щодо застосування КЕКВ.

Оплата згідно із законодавством післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів за договорами проводиться за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» (п.п. 9 п.п. 2.2.8.2 Інструкції № 333).

Але зауважте, що видатки на підвищення кваліфікації за цим кодом здійснюються за умови, що:

• заклади, які проводять підвищення кваліфікації, мають необхідну ліцензію та/або

• результатом проходження підвищення кваліфікації є отримання посвідчення (сертифіката) встановленого зразка.

Інакше необхідно застосовувати КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)». Це випливає з п.п. 18 п. 2.2.4 Інструкції № 333.

І декілька слів стосовно КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження». Його варто застосовувати лише для видатків, пов’язаних з відрядженнями, як то: оплата добових, вартості проживання, проїзду тощо.

Застосування КПКВК

Облікова документація на пам’ятки культури

За яким КФК слід проводити видатки на виготовлення облікової документації на пам’ятки культурної спадщини?

Облікову документацію на пам’ятки культури виготовляють відповідно до Порядку № 1583. Її складають на об’єкти культурної спадщини і вона містить дані щодо:

3 Порядок обліку об’єктів культурної спадщини, затверджений наказом Мінкультури від 11.03.2013 № 158.

• цінності;

• характерних властивостей, що становлять історико-культурну цінність;

• етапів розвитку;

• просторових, функціональних характеристик;

• стану збереження;

• проведених досліджень об’єкту культурної спадщини.

Склад облікової документації визначено у п. 3 розд. ІІІ Порядку № 158. Так, облікова документація складається з:

• облікової картки (додаток 1 до Порядку № 158);

• історичної довідки;

• матеріалів фотофіксації сучасного стану об’єкта;

• акта стану збереження (додаток 2 до Порядку № 158).

Тепер про коди витрат на проведення видатків на виготовлення облікової документації на об’єкт культурної спадщини.

Нагадаємо: наразі застосовуємо не функціональну, а програмну класифікацію видатків.

Тож йдеться не про КФК, а про КПКВК.

Конкретні види КПКВК визначено наказом № 7934.

4 Наказ Мінфіну «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» від 20.09.2017 № 793.

Видатки на виготовлення облікової документації на пам’ятки культурної спадщини слід проводити за КПКВК 7340 «Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури».

Також зазначимо: пам’ятки культурної та історичної спадщини належать до об’єктів благоустрою. Це передбачено п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону № 28075.

5 Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV.

Тому надалі видатки на утримання таких об’єктів можна проводити за КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів».

Експертна оцінка земельних ділянок

За яким КФК проводити оплату експертної оцінки земельних ділянок та закупівлю програмного модуля для аудиту землі? Чи потрібна бюджетна програма?

Спочатку щодо необхідності затвердження бюджетної програми.

У рішенні про місцевий бюджет бюджетні призначення встановлюються головному розпорядникові у розрізі відповідальних виконавців за всіма бюджетними програмами. Це чітко визначено у п. 2.4 розд. ІІ Інструкції № 8366.

6 Інструкція про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджена наказом Мінфіну від 26.08.2014 № 836.

Тобто при формуванні та затвердженні бюджету у програмно-цільовому форматі мають бути сформовані бюджетні програми, які охоплюють усі без винятку видатки. Тож ви обов’язково маєте затвердити бюджетну програму.

Інше питання: чи потрібно складати паспорт бюджетної програми? Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм, визначених у п. 1.2 розд. І Правил № 8367.

7 Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Мінфіну від 26.08.2014 № 836.

Однак серед цих винятків немає бюджетних програм, пов’язаних з видатками «на землю». Тож складати паспорт бюджетної програми за такими видатками потрібно.

І ще раз наголошуємо: при програмно-цільовому методі бюджетування застосовується не функціональна, а програмна класифікація видатків.

Зокрема, видатки на проведення експертної оцінки земельних ділянок слід планувати і здійснювати за КПКВК 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї». Інша річ — видатки на закупівлю програмного модуля для аудиту земель. Якщо цей модуль буде використовувати у своїй діяльності відповідний ОМС, доцільно застосовувати КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

Експертна оцінка відумерлої спадщини та безхазяйного майна

За яким КФК провести експертну оцінку відумерлої спадщини або безхазяйного майна?

Для організації роботи з виявлення, обліку та набуття у комунальну власність майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна ОМС своїми рішеннями створюють постійно діючі комісії.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність ТГ за місцем відкриття спадщини, а безхазяйне нерухоме майно — за його місцезнаходженням (ч. 3 ст. 1277 ЦКУ).

Після набрання законної сили рішенням суду про визнання майна безхазяйним (відумерлою спадщиною) та його передачу у комунальну власність ТГ, вищезазначена комісія готує на розгляд чергової сесії місцевої ради проєкт рішення про прийняття такого майна у комунальну власність.

Оплата послуг з експертної оцінки майна та подальшої державної реєстрації права комунальної власності, проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на об’єкт нерухомого майна здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету.

У цьому разі доцільно застосовувати КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління». Адже по суті такі видатки здійснює комісія, що діє при самій раді чи виконкомі.

Станкус Тетяна

Бюджетна бухгалтерія, листопад, 2021/№ 41

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.