Інформація по темі "" | Публікації по тегу
05.07.21
66614 2
Друкувати
Обране

Д5 Об’єднаного звіту: приклади заповнення

Лілія Ушакова
Лілія Ушакова експерт з питань оплати праці журналу "Податки & бухоблік"
Другий квартал 2021 року завершився. Отже, знову на порядку денному формування та подання об’єднаного одоробла з ПДФО та ЄСВ. Аналізуючи наявну практику подання цього монстра за 1 квартал 2021 року, можна дійти висновку, що дуже часто бухгалтери отримували квитанції про його неприйняття через помилки в трудовому додатку Д5. Тож пропонуємо вам на прикладах розібрати особливості заповнення цього додатка.


Сьогодні наша розмова буде про додаток 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» (далі — Д5) до Об’єднаного звіту з ПДФО та ЄСВ (далі — Звіт).

У Д5 інформацію наводимо в цілому за звітний квартал, без розбиття за його місяцями. Зауважимо, Д5 у Звіті буде не завжди. Звичайні роботодавці цей додаток формують, якщо на місяці звітного кварталу припадають дати:

— початку чи закінчення трудового договору або цивільно-правового договору (далі — ЦПД) на виконання робіт (надання послуг);

— переміщення працівника з одного до іншого структурного підрозділу або ж переведення на іншу постійну посаду (роботу) у того ж роботодавця;

— призначення на нову посаду;

— відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до 3 років або відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6 років (далі — дитячі відпустки).

Якщо нічого з переліченого вище у звітному кварталі не відбувалося, формувати порожній Д5 не потрібно.

Це справедливо й для випадку призову/прийняття на військову службу. Звичайні роботодавці не вказують її початок/закінчення в Д5. Також не заповнюють графу 19 «Військове звання». Усе це для силових структур.

Декілька слів про заповнення граф Д5. Уважно читаємо їх назви. Якщо в графах 05, 06, 11, 12 вам пропонують обрати «1 — так, 0 — ні», обов’язково обираємо потрібний варіант. Не залишаємо комірку порожньою!

Наприклад, якщо приймаємо/переводимо, переміщуємо, звільняємо внутрішнього сумісника, надаємо йому дитячі відпустки, у графі 11 ставимо «1». У всіх інших випадках — «0». У разі переведення/призначення особи на іншу посаду, переміщення до іншого підрозділу у графі 12 зазначаємо «1». В інших випадках — «0».

Прийняття та/або звільнення

За загальним правилом відомості щодо прийняття чи звільнення працівника відображаємо в окремих рядках.

Єдиний виняток із цього правила — ситуація, коли працівника прийняли й звільнили в одному місяці звітного кварталу. У цьому випадку формуємо на нього один рядок (див. рис. 1, рядок 1).

img 1

завантажити файл

Рис. 1. Фрагмент Д5. Приклад 1

У всіх інших випадках кожну подію зазначаємо в окремому рядку. Навіть якщо ці події відбулися в одному місяці

Наприклад, звільнили — прийняли — 2 рядки (окремо звільнення, окремо прийняття), прийняли — перевели — 2 рядки, призначили — звільнили — 2 рядки, прийняли в одному місяці звітного кварталу, а звільнили в іншому — 2 рядки.

У графі 07 проставляємо: категорію особи «1» — якщо приймаємо/звільняємо працівника, для якого це місце роботи є основним, «2» — якщо сумісника, у тому числі внутрішнього. І хай вас не бентежать слова «трудова книжка» у описі до цих категорій осіб. Дійсно, працівники, прийняті на роботу з 10.06.2021 р., трудові книжки зберігають у себе. Проте у виборі категорії особи, що приймається/звільняється, нічого не змінилося.

Також обов’язково заповнюємо кадрові графи 13 — 15.

Якщо працівника прийняли й звільнили в одному місяці (один рядок), то в графі 16 «Документ-підстава» реквізити відповідних документів зазначаємо через кому.

Приклад 1. Ільченко Олег Петрович був прийнятий на роботу штукатуром 6 розряду (код КП 7133, зовнішній сумісник) з 10.06.2021 р. та звільнений 30.06.2021 р. за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП. Накази від 28.05.2021 р. № 53-ос та від 30.06.2021 р. № 56-ос відповідно.

Коваль Ольга Іванівна була прийнята на роботу маляром 2 розряду (код КП 7141, основне місце роботи) з 01.04.2021 р. та звільнена за угодою сторін на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП 30.06.2021 р. Накази від 30.03.2021 р. № 45-ос та від 30.06.2021 р. № 55-ос відповідно.

Відомості щодо цих працівників будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 1.

Переведення чи переміщення

Факт переведення на іншу постійну посаду/роботу чи переміщення відображаємо одним рядком. Якщо працівник — основний, у графі 07 указуємо категорію особи «1», якщо сумісник — «2».

У графі 10 — дата початку роботи на новому місці.

У графі 12 проставляємо «1», зазначаючи, що це рядок з інформацією про переведення.

Кадрові графи 13 — 15 заповнюємо.

У графі 16 — реквізити відповідного наказу.

Приклад 2. Джура Інна Петрівна була переведена на посаду заступника головного редактора (код КП 1229.6, основний працівник) з 20.05.2021 р. Наказ від 20.05.2021 р. № 80-ос.

Відомості щодо працівниці будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 2.

img 2

завантажити файл

Рис. 2. Фрагмент Д5. Приклад 2

Якщо працівник у межах одного кварталу був прийнятий, а потім переведений (переміщений), то ці події відображаємо в окремих рядках. Аналогічно діємо й у випадку, коли працівник був переведений (переміщений), а потім звільнений. Для кожної події свій рядок. І не має значення в одному чи в різних місяцях кварталу це відбулося.

Приклад 3. Місик Ілля Семенович, сомельє (код КП 5123, основний працівник), був переміщений до іншого структурного підрозділу з 11.05.2021 р., а 31.05.2021 р. звільнений за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП. Накази від 06.05.2021 р. № 32-ос та від 27.05.2021 р. № 35-ос відповідно.

Відомості щодо працівника будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 3.

img 3

завантажити файл

Рис. 3. Фрагмент Д5. Приклад 3

Відпустки: вагітність, пологи, догляд

Дитячі відпустки відображаємо в Д5 в окремих рядках.

У графі 07 проставляємо для:

— відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами код категорії «5»;

— відпустки для догляду за дитиною до 3 років — «6»;

— відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6 років — «4».

Кадрові графи 13 — 14 Д5 не заповнюємо.

У графі 16 — документ-підстава для надання/закінчення відповідної дитячої відпустки. Зауважимо, що в загальному випадку це буде один і той же документ — документ про надання відпустки. Проте якщо працівник:

— перериває відпустку, у графі 16 вказуємо реквізити наказу (розпорядження) про переривання відпустки;

— звільняється в такій відпустці до її закінчення (тобто не останнім днем відпустки) — в графі 16 вказуємо реквізити наказу про звільнення.

Якщо дитячі відпустки продовжувалися, в графі 10 Д5 зазначаємо дату закінчення (останній день відпустки) з урахуванням продовження

Приклад 4. Мінченко Ганна Семенівна (зовнішній сумісник) після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами йде у відпустку для догляду за дитиною до 3 років з 25.06.2021 р. Лікарняний лист по вагітності та пологах від 19.02.2021 р., серія АХХ № 254785, наказ про надання відпустки для догляду від 24.06.2021 р. № 52-ос.

Савчук Олег Ігорович (основне місце роботи) перервав відпустку для догляду за дитиною до 3 років (наказ від 31.05.2021 р. № 48-ос) та вийшов на роботу на повний робочий день з 01.06.2021 р.

Відомості щодо працівників будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 4.

img 4

завантажити файл

Рис. 4. Фрагмент Д5. Приклад 4

Будьте уважні! Якщо працівник, продовжуючи перебувати у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, вийшов на роботу на умовах неповного робочого часу на своє робоче місце в того ж роботодавця, то такий вихід у Д5 не відображаємо. Адже тут немає ні початку нових трудових відносин, ні закінчення відпустки до 3 років.

Також пам’ятайте: якщо працівник звільняється в дитячій відпустці, то на нього в Д5 формуємо два рядки на дві події.

Перша подія — закінчення дитячої відпустки. Адже відпустка триває, поки працівник перебуває у трудових відносинах з роботодавцем.

Друга — звільнення.

Приклад 5. Палій Ірина Андріївна, майстер зміни (код КП 1222.2, основне місце роботи), звільнена 26.06.2021 р. за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП у період відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6 років. Наказ про звільнення від 25.06.2021 р. № 125-ос.

Відомості щодо працівниці будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 5.

img 5

завантажити файл

Рис. 5. Фрагмент Д5. Приклад 5

ЦПД. Початок/закінчення

Інформацію про дати початку та закінчення ЦПД відображаємо в одному рядку, якщо ці дати припадають на один місяць звітного кварталу. У всіх інших випадках — для відображення кожної події формуємо свій рядок у Д5.

Якщо ЦПД укладений з вашим працівником (основним чи сумісником), то в графі 06 проставляємо «1 — так», якщо із сторонньою особою — «0 — ні».

У графі 07 зазначаємо категорію особи «3».

У графах 11, 12 ставимо позначку «0».

Кадрові графи 13 — 15 не заповнюємо.

У графі 16 зазначаємо реквізити ЦПД, а в графі 17 у разі відображення інформації про дату закінчення ЦПД — відповідну главу чи статтю ЦКУ, яка регулює відносини за таким договором.

Приклад 6. Коваленко Ольга Андріївна (стороння особа, непрацівник) виконувала роботи на підставі договору підряду від 12.04.2021 р. № 26/21 з 12 квітня по 21 червня 2021 року.

Відомості щодо дати початку/закінчення договору будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 6.

img 6

завантажити файл

Рис. 6. Фрагмент Д5. Приклад 6

ВИСНОВКИ

  • У Д5 кожну подію відображаємо в окремому рядку. Виняток — ситуації на один місяць звітного кварталу припадає дата прийняття/звільнення найманого працівника, початок/закінчення ЦПД.
  • Уважно читаємо назви граф Д5. Якщо в графах 05, 06, 11, 12 вам пропонують обрати «1 — так, 0 — ні», обов’язково обираємо потрібний варіант.

 

ПОДАТКИ & БУХОБЛІК ЛИПЕНЬ, 2021/№ 53

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Податки & бухоблік»коментарі
(2)
Оксана
13.08.2021
Доброго дня. Підкажіть будь ласка , звіт на 2 квартал не парийнятий," виявлено недостовірність обов'язкового реквізиту про додатки".
Наталія
08.02.2022
доброго вечора ,при зміні директора,в додатку 5 вказувати накази чи протокол???
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.