Інформація по темі "" | Публікації по тегу
05.07.21
102351 2
Друкувати
Обране

Д5 Об’єднаного звіту: приклади заповнення

Другий квартал 2021 року завершився. Отже, знову на порядку денному формування та подання об’єднаного одоробла з ПДФО та ЄСВ. Аналізуючи наявну практику подання цього монстра за 1 квартал 2021 року, можна дійти висновку, що дуже часто бухгалтери отримували квитанції про його неприйняття через помилки в трудовому додатку Д5. Тож пропонуємо вам на прикладах розібрати особливості заповнення цього додатка.

Сьогодні наша розмова буде про додаток 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» (далі — Д5) до Об’єднаного звіту з ПДФО та ЄСВ (далі — Звіт).

У Д5 інформацію наводимо в цілому за звітний квартал, без розбиття за його місяцями. Зауважимо, Д5 у Звіті буде не завжди. Звичайні роботодавці цей додаток формують, якщо на місяці звітного кварталу припадають дати:

— початку чи закінчення трудового договору або цивільно-правового договору (далі — ЦПД) на виконання робіт (надання послуг);

— переміщення працівника з одного до іншого структурного підрозділу або ж переведення на іншу постійну посаду (роботу) у того ж роботодавця;

— призначення на нову посаду;

— відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до 3 років або відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6 років (далі — дитячі відпустки).

Якщо нічого з переліченого вище у звітному кварталі не відбувалося, формувати порожній Д5 не потрібно.

Це справедливо й для випадку призову/прийняття на військову службу. Звичайні роботодавці не вказують її початок/закінчення в Д5. Також не заповнюють графу 19 «Військове звання». Усе це для силових структур.

Декілька слів про заповнення граф Д5. Уважно читаємо їх назви. Якщо в графах 05, 06, 11, 12 вам пропонують обрати «1 — так, 0 — ні», обов’язково обираємо потрібний варіант. Не залишаємо комірку порожньою!

Наприклад, якщо приймаємо/переводимо, переміщуємо, звільняємо внутрішнього сумісника, надаємо йому дитячі відпустки, у графі 11 ставимо «1». У всіх інших випадках — «0». У разі переведення/призначення особи на іншу посаду, переміщення до іншого підрозділу у графі 12 зазначаємо «1». В інших випадках — «0».

Прийняття та/або звільнення

За загальним правилом відомості щодо прийняття чи звільнення працівника відображаємо в окремих рядках.

Єдиний виняток із цього правила — ситуація, коли працівника прийняли й звільнили в одному місяці звітного кварталу. У цьому випадку формуємо на нього один рядок (див. рис. 1, рядок 1).

img 1

завантажити файл

Рис. 1. Фрагмент Д5. Приклад 1

У всіх інших випадках кожну подію зазначаємо в окремому рядку. Навіть якщо ці події відбулися в одному місяці

Наприклад, звільнили — прийняли — 2 рядки (окремо звільнення, окремо прийняття), прийняли — перевели — 2 рядки, призначили — звільнили — 2 рядки, прийняли в одному місяці звітного кварталу, а звільнили в іншому — 2 рядки.

У графі 07 проставляємо: категорію особи «1» — якщо приймаємо/звільняємо працівника, для якого це місце роботи є основним, «2» — якщо сумісника, у тому числі внутрішнього. І хай вас не бентежать слова «трудова книжка» у описі до цих категорій осіб. Дійсно, працівники, прийняті на роботу з 10.06.2021 р., трудові книжки зберігають у себе. Проте у виборі категорії особи, що приймається/звільняється, нічого не змінилося.

Також обов’язково заповнюємо кадрові графи 13 — 15.

Якщо працівника прийняли й звільнили в одному місяці (один рядок), то в графі 16 «Документ-підстава» реквізити відповідних документів зазначаємо через кому.

Приклад 1. Ільченко Олег Петрович був прийнятий на роботу штукатуром 6 розряду (код КП 7133, зовнішній сумісник) з 10.06.2021 р. та звільнений 30.06.2021 р. за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП. Накази від 28.05.2021 р. № 53-ос та від 30.06.2021 р. № 56-ос відповідно.

Коваль Ольга Іванівна була прийнята на роботу маляром 2 розряду (код КП 7141, основне місце роботи) з 01.04.2021 р. та звільнена за угодою сторін на підставі п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП 30.06.2021 р. Накази від 30.03.2021 р. № 45-ос та від 30.06.2021 р. № 55-ос відповідно.

Відомості щодо цих працівників будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 1.

Переведення чи переміщення

Факт переведення на іншу постійну посаду/роботу чи переміщення відображаємо одним рядком. Якщо працівник — основний, у графі 07 указуємо категорію особи «1», якщо сумісник — «2».

У графі 10 — дата початку роботи на новому місці.

У графі 12 проставляємо «1», зазначаючи, що це рядок з інформацією про переведення.

Кадрові графи 13 — 15 заповнюємо.

У графі 16 — реквізити відповідного наказу.

Приклад 2. Джура Інна Петрівна була переведена на посаду заступника головного редактора (код КП 1229.6, основний працівник) з 20.05.2021 р. Наказ від 20.05.2021 р. № 80-ос.

Відомості щодо працівниці будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 2.

img 2

завантажити файл

Рис. 2. Фрагмент Д5. Приклад 2

Якщо працівник у межах одного кварталу був прийнятий, а потім переведений (переміщений), то ці події відображаємо в окремих рядках. Аналогічно діємо й у випадку, коли працівник був переведений (переміщений), а потім звільнений. Для кожної події свій рядок. І не має значення в одному чи в різних місяцях кварталу це відбулося.

Приклад 3. Місик Ілля Семенович, сомельє (код КП 5123, основний працівник), був переміщений до іншого структурного підрозділу з 11.05.2021 р., а 31.05.2021 р. звільнений за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП. Накази від 06.05.2021 р. № 32-ос та від 27.05.2021 р. № 35-ос відповідно.

Відомості щодо працівника будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 3.

img 3

завантажити файл

Рис. 3. Фрагмент Д5. Приклад 3

Відпустки: вагітність, пологи, догляд

Дитячі відпустки відображаємо в Д5 в окремих рядках.

У графі 07 проставляємо для:

— відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами код категорії «5»;

— відпустки для догляду за дитиною до 3 років — «6»;

— відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6 років — «4».

Кадрові графи 13 — 14 Д5 не заповнюємо.

У графі 16 — документ-підстава для надання/закінчення відповідної дитячої відпустки. Зауважимо, що в загальному випадку це буде один і той же документ — документ про надання відпустки. Проте якщо працівник:

— перериває відпустку, у графі 16 вказуємо реквізити наказу (розпорядження) про переривання відпустки;

— звільняється в такій відпустці до її закінчення (тобто не останнім днем відпустки) — в графі 16 вказуємо реквізити наказу про звільнення.

Якщо дитячі відпустки продовжувалися, в графі 10 Д5 зазначаємо дату закінчення (останній день відпустки) з урахуванням продовження

Приклад 4. Мінченко Ганна Семенівна (зовнішній сумісник) після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами йде у відпустку для догляду за дитиною до 3 років з 25.06.2021 р. Лікарняний лист по вагітності та пологах від 19.02.2021 р., серія АХХ № 254785, наказ про надання відпустки для догляду від 24.06.2021 р. № 52-ос.

Савчук Олег Ігорович (основне місце роботи) перервав відпустку для догляду за дитиною до 3 років (наказ від 31.05.2021 р. № 48-ос) та вийшов на роботу на повний робочий день з 01.06.2021 р.

Відомості щодо працівників будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 4.

img 4

завантажити файл

Рис. 4. Фрагмент Д5. Приклад 4

Будьте уважні! Якщо працівник, продовжуючи перебувати у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, вийшов на роботу на умовах неповного робочого часу на своє робоче місце в того ж роботодавця, то такий вихід у Д5 не відображаємо. Адже тут немає ні початку нових трудових відносин, ні закінчення відпустки до 3 років.

Також пам’ятайте: якщо працівник звільняється в дитячій відпустці, то на нього в Д5 формуємо два рядки на дві події.

Перша подія — закінчення дитячої відпустки. Адже відпустка триває, поки працівник перебуває у трудових відносинах з роботодавцем.

Друга — звільнення.

Приклад 5. Палій Ірина Андріївна, майстер зміни (код КП 1222.2, основне місце роботи), звільнена 26.06.2021 р. за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП у період відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6 років. Наказ про звільнення від 25.06.2021 р. № 125-ос.

Відомості щодо працівниці будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 5.

img 5

завантажити файл

Рис. 5. Фрагмент Д5. Приклад 5

ЦПД. Початок/закінчення

Інформацію про дати початку та закінчення ЦПД відображаємо в одному рядку, якщо ці дати припадають на один місяць звітного кварталу. У всіх інших випадках — для відображення кожної події формуємо свій рядок у Д5.

Якщо ЦПД укладений з вашим працівником (основним чи сумісником), то в графі 06 проставляємо «1 — так», якщо із сторонньою особою — «0 — ні».

У графі 07 зазначаємо категорію особи «3».

У графах 11, 12 ставимо позначку «0».

Кадрові графи 13 — 15 не заповнюємо.

У графі 16 зазначаємо реквізити ЦПД, а в графі 17 у разі відображення інформації про дату закінчення ЦПД — відповідну главу чи статтю ЦКУ, яка регулює відносини за таким договором.

Приклад 6. Коваленко Ольга Андріївна (стороння особа, непрацівник) виконувала роботи на підставі договору підряду від 12.04.2021 р. № 26/21 з 12 квітня по 21 червня 2021 року.

Відомості щодо дати початку/закінчення договору будуть відображені в Д5 так, як показано на рис. 6.

img 6

завантажити файл

Рис. 6. Фрагмент Д5. Приклад 6

ВИСНОВКИ

  • У Д5 кожну подію відображаємо в окремому рядку. Виняток — ситуації на один місяць звітного кварталу припадає дата прийняття/звільнення найманого працівника, початок/закінчення ЦПД.
  • Уважно читаємо назви граф Д5. Якщо в графах 05, 06, 11, 12 вам пропонують обрати «1 — так, 0 — ні», обов’язково обираємо потрібний варіант.

 

ПОДАТКИ & БУХОБЛІК ЛИПЕНЬ, 2021/№ 53

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Податки & бухоблік»Коментарі
2
Оксана
13.08.2021
Доброго дня. Підкажіть будь ласка , звіт на 2 квартал не парийнятий," виявлено недостовірність обов'язкового реквізиту про додатки".
Наталія
08.02.2022
доброго вечора ,при зміні директора,в додатку 5 вказувати накази чи протокол???
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×