Інформація по темі "" | Публікації по тегу
08.04.21
34737 5
Друкувати
Обране

Додаток Д1: практичні ситуації

Додаток 1 (Д1) до Податкового розрахунку. Порядок відображення в цьому додатку виплат, які входять до бази нарахування ЄСВ, а саме зарплати, відпускних, лікарняних, допомоги по вагітності та пологах і винагороди за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД, має свої особливості. Тому наша сьогоднішня мета — розглянути, розібрати й показати на прикладах, як правильно формувати в Д1 рядки із такими доходами.


ОПЛАТА ПРАЦІ КВІТЕНЬ, 2021/№ 7
Дзера Тетяна, начальник відділу супроводу інформаційних систем і електронних реєстрів Пенсійного фонду України

Заробітна плата

Звичайні роботодавці відображають у Д1 суму зарплати з кодом категорії застрахованої особи (далі — код КЗО) в графі 08:

• «1» — якщо вона нарахована звичайному працівнику (ставка ЄСВ — 22 %);

• «2» — якщо нарахована працівнику з інвалідністю (ставка ЄСВ — 8,41 %);

• «47» — якщо особі, призваній (прийнятій) на військову службу, нараховано середній заробіток (ставка ЄСВ — 22 %);

• «66» — якщо особі з інвалідністю, яку призвано (прийнято) на військову службу, нараховано середній заробіток (ставка ЄСВ — 8,41 %).

Для кожної категорії застрахованих осіб суму зарплати (доходу) відображаєте окремим рядком. Якщо працівник у місяці звітного кварталу, за який формуєте Д1, був звільнений, а потім прийнятий і при цьому дані, що відображаються в несумових графах Д1, не змінилися, на нього формуєте один рядок із загальною сумою зарплати. При цьому в графі 14 проставляєте загальну кількість днів перебування у трудових відносинах протягом місяця (дні до дати звільнення + дні після дати звільнення) (див. приклад 3 на рис. 1).

Рис. 1. Порядок відображення у Д1 зарплати

Інакше, наприклад, якщо працівника звільнено з місця роботи за сумісництвом і прийнято на те ж підприємство за основним місцем роботи, зарплату, нараховану до звільнення (графа 21 — «0») і після прийняття на роботу у звітному місяці (графа 21 — «1»), зазначаєте в окремих рядках (див. приклад 4 на рис. 1).

Якщо у звітному місяці донараховуєте працівнику зарплатні виплати, які помилково не були йому нараховані в попередніх звітних періодах, то суми донарахувань включаєте до бази нарахування поточного місяця (див. приклад 5 на рис. 1). Як і у випадку з донарахуванням, сторнована сума зарплати (у зв’язку з виправленням помилки, уточненням кількості відпрацьованого часу) за минулі місяці включається до зарплати того місяця, в якому було здійснено таке сторнування. Виняток — ситуація, коли сторнування зарплати пов’язане з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою або тимчасовою непрацездатністю. У цьому випадку в Д1 окремими рядками зазначаєте:

• суму, нараховану за дні відпустки / тимчасової непрацездатності, і нарахований на неї ЄСВ зі знаком «мінус» (!). У графі 10 — місяць, за який здійснюється сторнування;

• відпускні/лікарняні/декретні, нараховані замість відсторнованої зарплати.

Зупинимося на відпускних. Незважаючи на те, що вони входять до фонду оплати праці, їх зазначаєте окремо від суми зарплати.

Відпускні відображаєте у Д1, сформованому за той місяць звітного кварталу, в якому вони були фактично нараховані, в окремому рядку з кодом типу нарахувань (далі — КТН) «10» у рядку 09.

Увага! На відміну від відпускних, компенсацію за дні невикористаної відпустки в Д1 відображаєте в загальній сумі заробітної плати місяця нарахування. Окремо її виділяти не потрібно.

Рис. 2. Порядок відображення у Д1 відпускних

Лікарняні

Лікарняні, що нараховує роботодавець, відображаємо з кодом КЗО в графі 08:

• «29» — якщо хворів працівник (ставка ЄСВ — 22 %);

• «36» — якщо хворів працівник з інвалідністю (ставка ЄСВ — 8,41 %).

Суму лікарняних відображаєте у Д1, сформованому за той місяць звітного кварталу, у якому вони були фактично нараховані в бухобліку. Лікарняні зазначаєте окремо від інших виплат з розбиттям за місяцями, на дні яких припадає період тимчасової непрацездатності та за які нараховано лікарняні. Вказуєте в графі:

• 10 — місяць і рік, на який припадає період тимчасової непрацездатності;

• 12 — кількість календарних днів тимчасової непрацездатності, які припали на місяць, зазначений у графі 10, згідно з лікарняним листом.

Графу 14 (кількість календарних днів у трудових відносинах) за рядком із сумою лікарняних заповнюєте, тільки якщо зарплата у звітному місяці працівнику не нараховувалася. Інші графи за рядками з лікарняними заповнюєте в загальному порядку. Правильно відобразити суми лікарняних у Д1 вам допоможе інформація, наведена на рис. 3.

Рис. 3. Порядок відображення у Д1 лікарняних

Допомога по вагітності та пологах

Якщо допомогу по вагітності та пологах нараховує звичайний роботодавець, то за рядками з її сумами у графі 08 зазначаєте код КЗО:

• «42» — якщо у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами йде працівниця, до бази нарахування якої застосовується ставка ЄСВ — 22 %;

• «43» — для працівниці з інвалідністю (ставка ЄСВ — 8,41 %).

Суму декретних відображаєте у Д1, сформованому за той місяць звітного кварталу, у якому вони були фактично нараховані в бухобліку. Але не загальною сумою, а з розбиттям за місяцями відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (пропорційно дням такої відпустки в кожному з місяців).

У рядках, в яких зазначаєте допомогу за майбутні повні місяці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, графа 14 = графі 15. Тому в Д1 за такі місяці на працівницю, що перебуватиме у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, рядки без сумових показників, але з даними в графі 14 заповнювати не доведеться. У місяці завершення відпустки, якщо вона закінчується не в останній календарний день місяця, значення графи 14 дорівнює кількості календарних днів у такому місяці.

Інші графи за рядками з допомогою по вагітності та пологах заповнюєте в загальному порядку (див. рис. 4).

Рис. 4. Порядок відображення у Д1 допомоги по вагітності та пологах

Зверніть увагу: якщо у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами іде внутрішня сумісниця, то і зарплату, і допомогу по вагітності та пологах, нараховані за основним місцем роботи та за сумісництвом, відображаєте в Д1 в окремих рядках.

Винагорода за ЦПД

У Д1 винагороду за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД, нараховану звичайним страхувальником, відображаєте в окремому рядку з кодом категорії застрахованих осіб «26» у графі 08.

Суму винагороди включаєте до Д1, сформованому за той місяць звітного кварталу, в якому вона була фактично нарахована.

Проте якщо строк виконання робіт / надання послуг за ЦПД перевищував один місяць, ЄСВ нараховуєте на суму, що визначається шляхом ділення винагороди, виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, протягом яких діяв ЦПД. При цьому неважливо, повні це місяці чи ні. Винагороду, що припадає на кожен календарний місяць, відображаєте в окремому рядку з КТН «1» (сума доходу за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць) — у рядку 09. А ось якщо винагорода нарахована за один місяць, графу 10 не заповнюєте.

Графу 14 (кількість календарних днів у трудових (цивільно-правових) відносинах) за рядком із сумою винагороди заповнюєте, тільки якщо вона нарахована особі, яка не перебуває зі страхувальником у трудових відносинах або перебуває, але трудові виплати їй у звітному місяці не нараховувалися. Якщо ж ЦПД укладений із працівником підприємства і йому у звітному місяці нараховувалася зарплата, то графу 15 заповнюйте за рядком із зарплатою.

Доплата до мінстрахвнеску

За загальним правилом, прописаним у ч. 5 ст. 8 Закону № 2464, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру МЗП, установленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ дорівнює добутку розміру МЗП і ставки ЄСВ.

Дотримуватися цього правила зобов’язані основні роботодавці (тобто ті, які виплачують дохід за основним місцем роботи застрахованої особи і ведуть його трудову книжку) при розрахунку ЄСВ за ставкою 22 % з бази нарахування ЄСВ працівника за звітний місяць. З метою реалізації вимоги про сплату ЄСВ з МЗП спочатку визначаєте фактичну базу нарахування ЄСВ працівника. Далі порівнюєте її суму з розміром МЗП.

Якщо МЗП вища за фактичну базу нарахування ЄСВ, розраховуємо різницю між цими двома величинами і донараховуємо на неї ЄСВ. Окремо зупинимося на лікарняних. Для цілей порівняння з МЗП їх відносите до місяців, за які вони нараховані. Якщо з урахуванням суми лікарняних фактична база нарахування ЄСВ за відповідний місяць виявилася нижчою за МЗП, розраховуєте різницю між цими величинами й нараховуєте на неї ЄСВ (див. приклад 10 вище).

Важливо! Якщо лікарняний нараховано в поточному місяці за попередній, то в місяці початку хвороби ЄСВ нараховуєте на фактичну базу нарахування ЄСВ.

Після отримання листка непрацездатності для цілей порівняння з МЗП лікарняні відносите до місяців, за які вони нараховані. Якщо після такого розподілу у місяцях, на які припала тимчасова непрацездатність, база нарахування ЄСВ менша за МЗП, на кожну таку окрему різницю між базою нарахування та МЗП донараховуєте ЄСВ.

Що стосується допомоги по вагітності та пологах, то для цілей порівняння з МЗП її суми також відносите до місяців, за які вони нараховані. Якщо в якомусь місяці фактична база нарахування ЄСВ виявиться нижчою за МЗП, на різницю між цими двома величинами донараховуєте ЄСВ. Порівняльні розрахунки проводите місяць у місяць.

Наперед (у поточному звітному періоді за майбутні звітні періоди) донарахування ЄСВ не визначаєте.

У Д1 різницю зазначаєте в окремому рядку. При цьому в графі 08 проставляєте код КЗО:

• «1» — якщо у звітному місяці працівнику нараховували зарплату;

• «29» — якщо у звітному місяці є тільки лікарняні або в поточному звітному періоді відображаємо доплату до мінімального страхового внеску за минулий період, яка пов’язана з лікарняними, нарахованими в поточному звітному періоді за минулі звітні періоди;

• «42» — якщо у звітному місяці є тільки декретні або в поточному звітному періоді відображаємо доплату до мінімального страхового внеску, яка пов’язана з декретними, нарахованими в минулому звітному періоді за поточний звітний період (або у поточному звітному періоді за минулий);

• «47» — якщо доплату до мінімального страхового внеску ми визначаємо за «солдатом підприємства».

Переходимо до графи 09. У ній за рядком із доплатою проставляємо:

• КТН «13» — якщо відображаємо доплату в поточному місяці за поточний місяць (у графі 08 код категорії «1», «29», «42», «47») або в поточному місяці за попередній місяць (місяці) у зв’язку з нарахуванням лікарняних/декретних (у графі 08 код категорії «29», «42»);

• КТН «14» — якщо відображаємо доплату в поточному звітному періоді за попередній звітний період, яка виникла у зв’язку з перерахунком відпускних при звільненні (у графі 09 код категорії «1»);

• КТН «2» — якщо виправляємо помилку: у минулих звітних періодах не нараховували або не відобразили доплату;

• КТН « 3» — якщо виправляємо помилку: у минулих звітних періодах завищили або помилково відобразили доплату.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»коментарі
(5)
Тетяна
08.04.2021
Який КТН поставити в графі 9 при донарахуванні ЄСВ до мін.страхового внеску в поточному місяці за попередній у зв'язку з тим, що працівник перебував на лікарняному?
Вікторія Тетяна
08.04.2021
КТН 13, в этой статье абзац 4 снизу
Тетяна Вікторія
08.04.2021
Дякую
Леся
15.04.2021
Добрий день. Потрібно відсторнувати зп за дні лікарняного, за попередній місяць. Проставляю із знаком мінус, вибиває помилку, що з мінусом проставляється тільки тип нарахування 10. Що робити?
Ольга
23.07.2021
Працівника прийнято на неповний трудовий день з трудовою книжкою. як відбразити донараховану суму Єсв в додатку 1, адже зарплата, наприклад, 3000 грн., а єсв буде 1320?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн