Інформація по темі "" | Публікації по тегу
19.07.18
261453 60
Друкувати
Обране

Класифікатор професій. Змушені познайомитися…

Приводом для вимушеного знайомства бухгалтерів із Класифікатором професій стала поява оновленої версії Звіту з ЄСВ. Річ у тім, що в Таблиці 5 цього Звіту тепер необхідно відображати у тому числі й інформацію про професію з Класифікатора професій*. Але давайте по порядку.


 

Невідворотне сталося. Наказом від 15.05.2018 р. № 511 Мінфін затвердив зміни до Порядку № 435**, виклавши його та форми ЄСВ-звітності у новій редакції. За традицією, яку започаткували ще пенсійники, оновлення Звіту з ЄСВ (форма № Д4) призвело до збільшення граф, які тепер ми з вами змушені будемо заповнювати.

** Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

Цього разу «пощастило» Таблиці 5 форми № Д4. У ній додано 4 графи для відображення інформації про посаду, яку обіймає працівник (виконувану роботу).

Так, у Таблиці 5 за працівником, щодо якого відображається інформація, потрібно буде зазначати в графі:

— 12 — професійну назву роботи;

— 13 — код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР);

— 14 — код класифікатора професій (код КП);

— 15 — назву посади.

А тепер увага: інформація, необхідна для заповнення граф 12 — 14 Таблиці 5, вибирається із покажчика професійних назв робіт (додатки А (обов’язковий) або Б (довідковий)) Класифікатора професій ДК 003:2010.

Давайте розглянемо, як працювати з Класифікатором, і що робити, якщо раптом посади, на яку прийнято працівника, у ньому немає.

Гортаючи Класифікатор

Основні найменування професійних назв робіт (професій, посад) наведені в додатках А та Б Класифікатора ДК 003:2010.

У Додатку А професії згруповано в 9 розділах: розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)»; розділ 2 «Професіонали»; розділ 3 «Фахівці; розділ 4 «Технічні службовці»; розділ 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг»; розділ 6 «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства»; розділ 7 «Кваліфіковані робітники з інструментом»; розділ 8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин»; розділ 9 «Найпростіші професії».

Тут також наведено необхідні для заповнення Таблиці 5 Звіту з ЄСВ коди ЗКППТР та КП.

Зверніть увагу, код ЗКППТР є не в усіх професійних назв робіт, а тільки у тих, які «жили» ще за часів Радянського Союзу. Зовсім інша річ — код КП. Він зазначений до кожної професії, наведеної в Класифікаторі. Так, наприклад, професійну назву роботи «бармен» має код КП 5123 і код ЗКППТР 11176. А от «бариста» володар тільки коду КП 5123.

Якщо вам важко одразу зорієнтуватися, в якому розділі шукати ту чи іншу професію, на допомогу прийде Додаток Б Класифікатора професій ДК 003:2010. У ньому всі професійні назви робіт розташовано в алфавітному порядку. А для того щоб зрозуміти, до якого розділу ці професії належать, достатньо подивитися на першу цифру коду КП. Вона вкаже на номер розділу. Наприклад, «бармен» — код КП 5123. Перша цифра коду «5» означає: в Додатку А цю професію наведено в розділі 5 «Працівники сфери торгівлі та послуг».

Слід звернути увагу на те, що окремі професійні назви робіт у Класифікаторі професій ДК 003:2010 зазначено з використанням дужок, у яких може визначатися:

— складова професійної назви роботи (наприклад, «помічник керівника підприємства (установи, організації)»);

— вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи (наприклад, «головний інженер (промисловість)»);

— загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, який може використовуватися як самостійна або альтернативна назва роботи (наприклад, «чистильник приміщень (клінер)»);

— споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися роботодавцями окремо в межах цієї класифікаційної групи (наприклад, «завідувач (начальник) секретаріату»).

Як правило, використання роботодавцем таких професійних назв робіт потребує конкретного визначення, наприклад, «помічник керівника підприємства», «клінер», «начальник секретаріату».

Є в Класифікаторі професій ДК 003:2010 ще й Додаток В (обов’язковий). У ньому наведено похідні слова (віце-, головний, заступник, провідний, молодший та ін.) до професій (професійних назв робіт). Ці слова ми з вами можемо використати для утворення нових найменувань професій, але за умови збереження галузевої та функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог, виключення дублювання, збереження коду таких професій.

Наприклад, від професійної назви роботи з Додатка А «головний бухгалтер» (код КП 1231) за допомогою похідного слова з Додатка В «заступник» можна утворити похідну назву професії «заступник головного бухгалтера» з тим самим кодом КП 1231.

Крім того, відповідно до примітки 2 до Додатка В ми з вами можемо розширити назви професій термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладу, якщо інше не передбачено в Класифікаторі професій ДК 003:2010чи інших нормативно-правових актах.

У результаті утворену нами вище професійну назву роботи «заступник головного бухгалтера» код КП 1231 можна розширити словами-уточненнями, наприклад, «з витрат» або «з доходів». При цьому код КП залишиться тим самим — 1231.

А ось створення розширених назв професій через дефіс або з наведенням уточнень у дужках, крім передбачених у Класифікаторі, не допускається

Саме тому буде помилкою об’єднання, наприклад, двох таких назв професій «бухгалтер» і «касир» в одну «бухгалтер-касир». Адже Класифікатором передбачено окремі професійні назви робіт «бухгалтер (з дипломом магістра)» з кодом КП 2411.2, «бухгалтер» з кодом КП 3433 та «касир (на підприємстві, в установі, організації)» з кодом КП 4211.

Що робити, якщо не застосовували?

Скажемо прямо, не всі роботодавці під час внесення до штатного розпису посад, на які згодом приймалися працівники, зазирали до Класифікатора професій ДК 003:2010.

Але навіть ті, хто й зазирав, могли не знайти в ньому необхідні професійні назви робіт. І це не дивно. Адже світ професій розвивається нестримно, а Класифікатор статичний.

Зауважимо, що Класифікатор професій ДК 003:2010 не зареєстрований у Мін’юсті, тобто по суті не є нормативно-правовим актом.

КЗпП також не згадує про нього. При цьому вказує на право працівника вільно обирати професію, рід занять і роботи (див. ст. 2 цього Кодексу) ☺.

«Спливає» Класифікатор у підзаконному акті — в Інструкції № 58*. У ній зазначено (див. п. 2.14), що записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі. І вже звідси, розкручуючи пружину у зворотний бік, можна дійти висновку, що оскільки посада, на яку прийнятий працівник, має звучати однаково в трудовій книжці/наказі про прийняття на роботу/трудовому договорі (контракті)/штатному розписі/кадрових документах, то нікуди від Класифікатора професійне подітися, якщо хочеш виконати вимогу п. 2.14 Інструкції № 58.

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мінсоцзахисту та Мін’юсту від 29.07.93 р. № 58.

Про те, як виправити ситуацію, якщо найменування посад/професій/робіт у штатному розписі «не дружить» із Класифікатором професій ДК 003:2010, ми поговоримо далі. Зараз звернемо вашу увагу на таке.

Існує думка, що у разі, якщо посада, на якій працював працівник, не відповідає Класифікатору, то у такого працівника можуть виникнути проблеми під час оформлення пенсії. Це не зовсім так. У загальному випадку для призначення пенсії важливим є страховий стаж працівника. Він формується за рахунок сплати страхових внесків, незалежно від посади, яку займає працівник.

Проблеми можуть бути лише у разі, якщо працівник мав право на пільгове пенсійне забезпечення, але прийняття на «неправильну посаду» позбавило його такого права. У цьому випадку однозначно потрібно виправлятися. Тим паче, що Звіт з ЄСВ прямо до цього підштовхує.

Упорядковуємо

З чого розпочинаємо? 

Крок 1. Беремо штатний розпис та Класифікатор професій. Порівнюємо. Найменування посад (професій, робіт), які не знайшли в Класифікаторі та не змогли створити за допомогою похідних слів з Додатка В (див. вище), виписуємо окремо.

Потім для таких «виняткових» професій шукаємо в Класифікаторі найбільш відповідні (близькі за духом) професії. Не засмучуйтеся, відмітні (нестандартні) особливості роботи, яку виконує працівник, який обіймає таку посаду, опишемо потім у його посадовій інструкції.

Важливо! Частиною 3 ст. 32 КЗпП зміна найменування посад працівників розцінюється як зміна істотних умов праці. Адже назва посади/професії працівника є підставою для застосування до нього норм чинного законодавства, що надають право на скорочений робочий день, додаткову відпустку, пільгове пенсійне забезпечення, отримання доплат і надбавок до посадового окладу (тарифної ставки), а також норм, що визначають наявність істотних змін умов праці при переведенні на іншу роботу тощо.

Про такі зміни працівники мають бути повідомлені роботодавцем не пізніше ніж за два місяці.

Тому навіть якщо при зміні назви посади працівника коло його посадових обов’язків не змінюється, рекомендуємо роботодавцю все-таки себе убезпечити, ознайомивши працівника під підпис із майбутніми змінами в строк, визначений ч. 3 ст. 32 КЗпП.

АЛЕ! Якщо ви не хочете завдавати собі клопоту з повідомленнями та проходити процедуру ч. 3 ст. 32 КЗпП, просто попросіть працівника написати заяву з проханням привести найменування його посади у відповідність до Класифікатора професій ДК 003:2010. У цьому випадку чекати два місяці не доведеться.

Заява на руках? Тоді йдемо далі.

Крок 2. Видаємо наказ (розпорядження) про приведення найменувань посад працівників у відповідність до вимог Класифікатора професій ДК 003:2010.

Текст наказу може бути таким, як на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент наказу про заходи

Крок 3. Готуємо й видаємо наказ (розпорядження) про внесення змін до штатного розпису або викладаємо штатний розпис у новій редакції.

Детальніше про порядок внесення змін до штатного розпису див. у «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 84, с. 37.

Крок 4. Видаємо наказ (розпорядження) про внесення змін до пункту наказу (розпорядження) про прийняття/переведення, в якому неправильно зазначено назву роботи, посади або професії працівника.

Текст наказу може бути таким, як на рис. 2.

Рис. 2. Фрагмент наказу про внесення змін

Крок 5. На підставі наказу про внесення змін до наказу про прийняття на роботу (переведення) вносимо запис до трудової книжки працівника так:

— у графі 1 — наступний номер, що йде по порядку за номером останнього запису;

— у графі 2 — дату внесення змін;

— у графі 3 — зазначаємо «Запис за № таким-то недійсний» і продовжуємо коректним варіантом запису: «Прийнятий за такою-то професією (посадою)», де й зазначаємо правильне найменування посади;

— у графі 4 — дату й номер уточнюючого наказу (розпорядження) роботодавця.

Зразок заповнення трудової книжки див. на рис. 3.

Рис. 3. Приклад заповнення трудової книжки

У такому самому порядку визнається недійсним запис про переведення на іншу роботу (якщо під час трудової діяльності працівника було переведено на «неправильну» посаду).

І не забудьте ознайомити працівника з новим записом у трудовій книжці під підпис в особовій картці працівника.

Крок 6. Уносимо зміни до інших документів, що містять найменування посади/професії працівника. 

Є? Тоді усе! Ви впоралися!

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Податки & бухоблік»коментарі
(60)
!1
19.07.2018
В довіднику є "Спеціаліст державної служби", а де "Спеціаліст органу місцевого самоврядування"?
Віталія !1
19.07.2018
https://buhgalter.com.ua/upload/news/2017/10/List_MSP_04_08_2017_2084_0_101-17_284.doc
Повідомлення відредаговано адміністрацією пораталу, додано посилання таке саме тільки на наш портал!
!1 Віталія
19.07.2018
Ви про посади, а я про професійну назву роботи, код ПК та код ЗКППТР.
код ЗКППТР);
— 14 — код класифікатора професій (код КП);
Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/zvitnist/klasifikator-profesiy-zmusheni-poznajomitis/
код ЗКППТР);
— 14 — код класифікатора професій (код КП);
Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/zvitnist/klasifikator-profesiy-zmusheni-poznajomitis/
Іра
19.07.2018
Офігеть! покращення і полегшення.
Юлия
19.07.2018
ПИ...!!! Это что надо было употребить чтоб такое придумать. Неужели от этой информации в 5 таблице как-то увеличится размер пенсии. Зачем вообще весь этот бред. Бедные мы бухгалтера. Теперь надо сидеть и штудировать все штатное рассписание, чтоб соответствовало этому класификатору. ?
Мало наверно нам е-даты, е-звитности и прочей галиматьи кооторую на нас навесили. Нате вам еще подарочек. Пора наверное валить из бюджета.
Адвокат Юлия
19.07.2018
Зачем же себя мучить? Есть работа в поле, в больнице, на стройке. Там делать нечего и деньги " лопатами гребут". Выбрали себе професию - работайте и не засоряйте эфир.
Марія Іванівна Адвокат
24.07.2018
Тобто, Вам тоталітарно потрібно, як адвокату, щоб ми безправно та тихенько все сприймали без жодних коментів? Ви вважаєте, що можете нам вказувати, що нам робити. Не дочекаєтесь!!! І, якщо Вам так заздрісно, заходьте частіше на цей форум.
Ірина Адвокат
24.07.2018
Всі знають,що адвокати ніфіга не роблять,за кожне слово гребуть баснословні кошти,,пользуються людською беспомощностью,тим що в країні бардак із законодавством,тільки недалека і примітивна людина-адвокат могла такий бред написать про бухгалтерів
Елена Адвокат
19.07.2018
Не все ее выбирали, теория (в университете) и практика (на работе) - разные вещи, а даже когда выбирали, такой дряни никто не придумывал, это в последние несколько лет творится, новшества не выбывают - электронные, которые не видны никому, кроме тех, кто их набирает!
бух Елена
20.07.2018
Это творится последние 27 лет.. еще не привыкли?...
Елена
19.07.2018
ЦЕ ПРОСТО ХАЛЕПА!!!! Як так можна не поважати нас, саме сезон відпустки, а ти мусиш йти на цю галіму роботу, і виконувать примхи цих дебілів, ніяк інакше не назвеш!!!!
Народ
19.07.2018
Дякую автору за статтю!
Таке питання, Як повинно бути записано в трудовій
Прийняти директором чи прийняти Директор (начальник, інший керівник) підприємства чи директором підприємства? Навіщо ця інформація в дужках?
Алла
19.07.2018
нещодавно читала, що згідно класифікатора професій, різні види професій не можна поєднувати. То що будемо робити із заступниками начальників управління - начальниками відділів, або ж начальник сектору - адміністратор.
Згідно класифікатора в штатному розписі повинно бути дві посади - одна за якою людину прийнято на роботу (перша), а за другою посадою покладання обов'язків і доплата згідно ст. 105 КЗпП
Тат_яна
19.07.2018
Схоже на те, що кадровики скоро вимруть як мамонти. Напрямок роботи залишиться і ляже він на бухгалтера, як вишенька на тортик. Колеги, нам 24 години в добі не вистачатаме, на втілення чи втулення в електронні сервіси всих міністерських забаганок.
Олена Тат_яна
07.09.2018
Хіба ж є сенс чекати тих кадрів??!!! Коли б я чекала на них, то жодного звіту вчасно б не відправила і жодного повідомлення про прийняття в податкову не здала. Ходиш за ними, як за дітьми, і спонукаєш хоча б на щось - дай та дай. Так от і з кодами за класифікатором - сама сіла розбиратися, сама написала по 6-м звільненим/прийнятим/переміщеним на папірці коди вручила кадровикам - хай хоч покивають головою, чи що... щоб потім крайньою не лишитися. Бо вже місяць (чи більше?) від них жодного поруху. Наче не про іх честь питання.
Яна Олена
21.09.2018
Не всі кадри такі. Наша бухгалтерія без папірця з кадрів жодного руху не зробить
Людмила Яна
10.10.2018
Яна! Я повністю з вами згідна
Віка Тат_яна
06.09.2018
Вже не вистачає
Ксю
19.07.2018
Я думаю, что это, как раз, работа кадровика, что бы назва соответствовала классификатору. И уже, на основании того, сто напишет кадровик, бухгалтер будет добавлять в 5 таблицу.
Тат_яна Ксю
19.07.2018
У вас є кадровик? У нас "покладені обов"язки"
Ксю Тат_яна
19.07.2018
Я к тому, что не нужно говорить о том, что только бухгалтеров заваливают работой. В данном случае новшества касаются больше кадров, а то что на Вас положили обязанности, то это дело сугубо Вашей организации
Алевтина Ксю
20.07.2018
У більшості організацій немає кадровиків. І цю роботу, в додаток до своєї, робить бухгалтер.
Ксенія Алевтина
04.01.2019
погоджуюсь.в нас теж нема кадровика і зі всим мушу розбиратись сама..жесть
Тат_яна Ксю
19.07.2018
хочеш, щоб було зроблено якісно, - зроби сам. Хто відповідатиме за "косяки" у зданому звіті?
Ольга
19.07.2018
Таблицю № 5 з усіма додатковими графами ми будемо заповняти для того,щоб в майбутньому щезли взагалі тудові книжки.Їх просто не буде. Всі дані будуть в електронному вигляді .
Наталія
19.07.2018
Дай Боже нашим депутатам та іншим розумним людям хто це придумує "здоров'я", бо вже просто не має слів
Марина
19.07.2018
Скажіть, будь ласка, посада заступник начальника управління соцзахисту-начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер до якої категорії класифікації буде відноситися?
PPG
19.07.2018
Ой-ой-ой... в механизме исправления неправильной записи смешали грешное с праведным... и в графу 2 трудовой книжки вносится дата внесения изменений, а не первоначальная дата приёма на работу...
баба Галя PPG
20.07.2018
Не думаю, что Вы правы - ведь в примере сотрудник принят в 2013 году, а исправительную запись делают в 2017-м. Следуя Вашей логике у него из стажа должно выпасть 4 года что-ли?
Кук
19.07.2018
Навішо чіпати 5 таблицю звіту єсв .хай у повідомленні про прийняття працівника на роботу кадровики й звітують куди й кого прийняли за яким класифікатором. А то буже скупе повідомлення лише дата , номер наказу та дата прийняття.
Злой Бух
20.07.2018
скоро бухгалтеру отдадут ключи и скажут - ты теперь тут главный.
все - на море, а ты паши, паши, дураков работа любит!
Дмитрий
20.07.2018
А кто в курсе, в Медке ещё не выпустили обновление где есть графы 12-15?
Люсія
20.07.2018
Я щось не зрозуміла тепер таблицю 5 треба заповнювати на всіх працівників чи тільки новопринятих?
баба Галя Люсія
20.07.2018
Приєднуюсь до запитання - новоприйняті і ті що переведені з посади на посаду?
****
20.07.2018
А якщо продавець у кіску, а в класифікаторі лише є продавець у магазині, або з лотків та на ринках????
wes ****
20.07.2018
Продавець у кіску? Цікаво.
люда
20.07.2018
что то я не поняла, если у нас все госслужащие по штаткам идут как главные специалисты, а бухгалтер-главный специалист-бухгалтер, что нам нужно делать, штатку переделывать, а потом?
LEXXX люда
20.07.2018
На держслужбі (і не тільки) назви посад визначені у підзаконних НПА (Постановах) Уряду. А деякі і в Законах України. А ось класифікатор затверджено навіть НЕюстованим Наказом Мінфіну. А будь-який акт (а НПА ще й реєструватися у Мінюсті) Міністерства чи іншого ЦОВВа має відповідати в т.ч. і НПА КМУ.
Тому штатку Ви зможете перероблювати лише, коли Постанову № 15 приведуть у відповідність до наказу Мінфіну .
яна
23.07.2018
а з якого числа цей бред?
ufkz
23.07.2018
так у нам даже должность директора не совпадает с классификатором .а его утверждает вышестоящая организация
ОК
24.07.2018
Передадут ключи - ну нет!!! "Наклеивать ярлыки - это мы обезьянам не отдадим!!!" А вот укатить за бугор отдыхать в разгар полугодового отчета диру с директрисой без предупреждения с ключами на мобиле никто не запрещает. Мои, например, так и сделали, а потом еще мобилу с ключами в золотых песках посеяли. А бух на больничном с ноутом под мышкой день и ночь - выкручивайся как можешь, но чтобы все было сделано вовремя и правильно, причем в одном лице и бухгалтер, и секретарь, и программист, и одел кадров, а хочешь в чистоте работать - так еще и убрать никто не запрещает - и все это за чисто символическую плату.И так работает большинство наших коллег....
Олена
24.07.2018
Прийнята була в сільську раду на посаду діловода, потім посада була перейменована на посаду секретар-друкарки, діловода сільської ради, а з травня 2018 року -знову в посаду діловода. Чи потрібне розпорядження сільського голови?
Марія
24.07.2018
Як важко бухгалтеру організації визначитися зі своїми посадовими обов"язками, якщо навіть наш бухгалтерський журнал навчає бухгалтерів робити по суті не свою справу. Завдання бухгалтера чи економіста правильно занести дані по класифікації професій, отримані від секретаря, діловода або відділу кадрів. Ми згодні допомогти, але не "вішайте" на бухгалтера все підряд. Наш секретар, прочитає Вашу статтю і одразу скаже, що навіть в журналі написали, що це повинна робити бухгалтерія. НАБРИДЛО!!!!
Valentina
26.07.2018
А чем отличатся графы 12 и 15? И какие должности надо указывать при гражданско-правовых договорах?
Ревизор
27.07.2018
Запись на рис.3 некоректна, т.к. отдельной строкой вносится запись про "недійсність запису №..", а потом отдельной новой записью изменения(((
Ольга
30.07.2018

Щодо відмінностей між колонками 12 (професійна назва роботи) та 15 (назва посади).


Я так розумію, що, наприклад, для посад «фахівець 1 категорії» або «фахівець з орендних відносин» (колонка 15) професійна назва роботи буде «фахівець» (колонка 12).


А як зазначити в колонці 12 посаду «головний фахівець»?

********
09.08.2018
У нас така ж ситуація, як у Марина. Можете дати конкретну інформацію. Дякую!
Виктория
04.09.2018
И никакие шоу не интересуются проблемами бухгалтерии, типа сидят там серые мышки, какие у них проблемы могут быть. Интересно, нигде еще не пробовали устроить забастовку бухгалтеров? Нет, наверное, потому что ни США, ни Россию это не интересует
Ірина
06.09.2018
Скажіть будь ласка чи потрібно тепер у наказах про прийняття на роботу та переведення вказувати код КП?
Alex
10.09.2018

2. Внести зміни до кадрових документів підприємства.


3. І виконання і контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
На фирме из 5 чел. нет ни кадровика, ни бухгалтера!
;(
Наталія
10.09.2018
Доброго дня. Скажіть, будь-ласка, на підприємстві є посада "Директор з організації бізнесу". В класифікаторі даної посади немає. Чи можна використати код "Директор (начальник, інший керівник) підприємства"? Чи потрібно приводити у відповідність до класифікатора, наприклад назвати "Директор комерційний"? Дякую


Вікторія
13.09.2018
У структурі невійськових вищих навчальних закладів (громадської авіації, морського та річкового транспорту, тощо) існують організаційно-стройові відділи, на які постановою КМУ від 17.07.2015 р. №506 покладено "відповідальність за перебування курсантів у навчальному закладі у позанавчальний час" (п.4 Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта). До працівників організаційно-стройового відділу такого закладу освіти належать командири рот і чергові з режиму, оскільки, відповідно до тієї ж Постанови (п.5) курсанти "перебувають на державному утриманні, що передбачає їх цілодобове перебування у навчальному закладі". Проте, Класифікатором професій ці посади не передбачені і "адаптувати" їх до зазначених у переліку неможливо. ЩО РОБИТИ???!!!
УКРПОЧТА
17.09.2018
Подскажите
в классификатору Украины "Классификатор профессий ДК 003:2010"
В справочнике должностей отсутствуют некоторые проф.названия работы , а именно . Направление деятельности - доставка // связь //
Нужно для должности Головні фахівці найти ПРОФ. назв.
сам класс есть ( Головні фахівці — керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарсгві та зв'язку ) , НО вот проф. -НЕТ
УКРПОЧТА
17.09.2018

1226.1

Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку

Тетяна
09.10.2018
Вчитель англійської мови у приватній школі. Підкажіть професійну назву посади і коди. Дякую.
Ірина
11.10.2018
Прибиральник службових приміщень , яка назва посади та коди?
Ірина
15.10.2018
Боже мій, допоможіть, хто знає як прийняти по дод.5 менеджера по туризму? код 1448.1 не приймає, що треба поставити в 15;14;13 Буду дуже вдячна!
Мармеладка
18.10.2018
Доброго дня! Підкажіть куди правильно віднести посаду старшого інспектора відділу аспірантури та докторантури? До Розділу 1. Професіонали чи
Розділу 3. Фахівці
Марія
30.10.2018
Доброго дня, підкажіть, чи є по класифікатору посад "Керівник департаменту із розвитку" ??
знайшла лише Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту, чи можна доповнити її таким чином, і чи не буде це порушення??
Наперед дякую)
Алла
14.12.2018
Підкажіть, у трудовій номер запису про зміни (запис №9 недійсний і т.д.....) пишеться тим самим числом, що попередній запис про прийом на роботу? чи там помилка в картинці-зразку?
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.