Інформація по темі "" | Публікації по тегу
08.02.21
835 0
Друкувати
Обране

Неприбутковий звіт: підказки щодо заповнення

Бюджетні установи вже не перший рік складають Неприбутковий звіт1. Але, як не дивно, все одно у бухгалтерів виникають запитання щодо його заповнення. По-перше, це пов'язано з відсутністю порядку заповнення Неприбуткового звіту, а затверджена лише його форма. По-друге, податківці у своїх роз'ясненнях щодо цього звіту не завжди враховують особливості діяльності саме бюджетних установ. Тож сьогодні ми надамо відповіді на найбільш поширені запитання, які виникають при заповненні Неприбуткового звіту.


1Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма якого затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. № 553.

Строки подання Неприбуткового звіту

Перш за все нагадаємо: неприбуткові організації, у тому числі й бюджетні установи, які відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ2 та внесені до Реєстру неприбуткових організацій, подають Неприбутковий звіт за річний (податковий) звітний період (п.п. 133.4.7 ПКУ). Це означає, що такий звіт подають протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

2Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Отже, Неприбутковий звіт за 2020 рік слід подати не пізніше 1 березня 2021 року (тобто це останній день подання).

Увага!

Граничний строк подання Неприбуткового звіту — 1 березня 2021 року.

Додатки до Неприбуткового звіту

Неприбуткові установи та організації разом із Неприбутковим звітом обов’язково подають до контролюючих органів річну фінансову звітність. Така звітність є додатком та невід’ємною частиною Неприбуткового звіту.

При цьому жодних виключень із цього правила для бюджетних установ ПКУ не передбачає. Тому разом із Неприбутковим звітом бухгалтер повинен подати весь комплект річної фінансової звітності:

• Баланс (ф. № 1-дс);

• Звіт про фінансові результати (ф. № 2-дс);

• Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3-дс);

• Звіт про власний капітал (ф. № 4-дс);

• Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5-дс).

У такому разі для підтвердження подання фінансової звітності разом із Неприбутковим звітом проставляємо позначку «х» у Звіті у клітинці «ФЗ6» таблиці «Наявність додатків». Крім того, в таблиці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків — форм фінансової звітності» біля кожної форми фінансової звітності робимо відповідні позначки «х».

ВАЖЛИВО!

Річна фінансова звітність є додатком та невід’ємною частиною Неприбуткового звіту.

Тепер саме час перейти до найцікавішого — розглянемо конкретні ситуації, які стосуються заповнення Неприбуткового звіту.

Доходи: нараховані чи отримані

Що зазначати в ряд. 1.1 та 1.3 Неприбуткового звіту: кошти, які фактично надійшли протягом 2020 року на рахунки бюджетної установи, чи суми нарахованих доходів

У ряд. 1.1 Неприбуткового звіту відображають доходи, отримані бюджетною установою за загальним фондом, тобто кошти, які фактично надійшли на реєстраційні рахунки протягом року. Сума цього рядка складається з показників, наведених у Звіті про надходження та використання коштів загального фонду (ф. № 2д, № 2м) за графою 7 «Надійшло коштів за звітний період (рік)».

Натомість у ряд. 1.3 Неприбуткового звіту відображають доходи, отримані бюджетною установою за спеціальним фондом, тобто кошти, які фактично надійшли на спеціальні реєстраційні рахунки протягом року. Відповідні суми отриманих доходів ґрунтуються на показниках звітів про надходження та використання коштів спеціального фонду за графами «Надійшло коштів за звітний період (рік)».

Доходи, що залишаються в розпорядженні установи

Установа протягом 2020 року отримала доходи від оренди майна. Частину цих коштів перерахували до державного бюджету, а решту залишили на потреби установи. Яку суму орендної плати (всю отриману чи лише ту, що залишилася на потреби установи) зазначати у Неприбутковому звіті та в якому рядку?

Доходи від орендної плати бюджетні установи відносять до підгрупи 3 першої групи власних надходжень і включають до спеціального фонду кошторису (ч. 4 ст. 13 БКУ3).

3Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Слід мати на увазі, що у Неприбутковому звіті відображаються тільки ті доходи, які залишаються в розпорядженні бюджетної установи.

Так, до доходів спеціального фонду Держбюджету включають 50 % орендної плати за користування іншим майном, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного бюджету (п. 10 ч. 3 ст. 29 БКУ). Тобто ця частина отриманої орендної плати залишається на рахунку установи як власні надходження. А решту орендної плати (50 %) установа повинна перерахувати до загального фонду Держбюджету.

Це означає, що лише та частина орендної плати, яку установа залишає у своєму розпорядженні та вважає власними надходженнями, відображається у Неприбутковому звіті в ряд. 1.3.

Бюджетна установа протягом 2020 року отримала на спеціальний реєстраційний рахунок кошти за здані у вигляді брухту та відходів дорогоцінні метали. Частину коштів, отриманих від реалізації, перераховано у дохід держбюджету. Які суми зазначати в Неприбутковому звіту та в якому рядку?

Кошти, отримані від реалізації металобрухту (у тому числі брухту дорогоцінних металів), є складовою частиною доходів спецфонду. Зокрема, такі надходження належать до підгрупи 4 першої групи власних надходжень бюджетних установ (ч. 4 ст. 13 БКУ).

У Неприбутковому звіті відображаються тільки ті доходи від реалізації брухту дорогоцінних металів, які установа залишає у своєму розпорядженні.

Так, складовою частиною доходів загального фонду держбюджету (п. 54 ч. 2 ст. 29 БКУ) є:

80 % коштів, отриманих установами, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, а також дорогоцінне каміння;

50 % коштів, отриманих за здане у вигляді брухту і відходів срібло.

Ці кошти установи перераховують зі спеціального реєстраційного рахунку на рахунок з обліку надходжень загального фонду бюджету. А ось вже решту коштів установа залишає у своєму розпорядженні (відповідно 20 % та 50 %).

Отже, у розпорядженні бюджетної установи залишається відповідно 20 і 50 % таких коштів, які і мають бути показані у ряд. 1.3 Неприбуткового звіту.

Відповідно 80 і 50 % отриманих коштів, які перераховуються до доходу загального фонду бюджету, у цьому звіті не відображають.

Видатки: касові чи фактичні

Які суми видатків слід зазначити у рядках 2.1 та 2.2 Неприбуткового звіту: касові чи фактичні?

Нарешті податківці визнали, що у зазначених рядках бюджетні установи заповнюють показники з урахуванням особливостей діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації. Така позиція була викладена в роз’ясненні від 07.05.2019 р. № 2001/6/99-99-15-02-01-15/ІПК.

Це означає, що у рядках 2.1 та 2.2 Неприбуткового звіту слід зазначати касові видатки, проведені установою у 2020 році, тобто кошти, фактично використані за загальним і спеціальним фондами та перераховані з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків бюджетної установи.

З огляду на це, підставою для заповнення рядків 2.1 та 2.2 Неприбуткового звіту є, зокрема, показники, наведені у Звіті про надходження і використання коштів загального фонду (форми № 2д, № 2м) та у звітах за формою № 4 про надходження і використання коштів спеціального фонду у графах «Касові за звітний період (рік)».

Отримано благодійні внески: який рядок заповнювати

Установа у 2020 році отримала благодійні внески у вигляді коштів та майна. Такі внески зараховано до складу доходів спецфонду. Також до органу Казначейства надано Довідку про надходження в натуральній формі. В якому з рядків Неприбуткового звіту зазначити такі надходження?

Нагадаємо, що всі види благодійних внесків, грантів та дарунків бюджетні установи відносять до власних надходжень.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 13 БКУ у складі другої групи власних надходжень (інші джерела власних надходжень бюджетних установ) виділяють декілька підгруп, зокрема підгрупу 1благодійні внески, гранти та дарунки.

Зважаючи на це, благодійні внески у вигляді коштів та майна є власними надходженнями бюджетних установ та включаються до спеціального фонду кошторису.

Такі надходження установа може зазначити в одному із рядків Неприбуткового звіту:

• або у ряд. 1.3 «доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом»;

• або у ряд. 1.6.1 «благодійна допомога».

На нашу думку, другий варіант відображення благодійної допомоги є більш логічним. Оскільки саме рядок 1.6.1. передбачений для відображення таких доходів, як благодійна допомога.

Отже, ви повинні самостійно вирішити, в якому із рядків — 1.3 чи 1.6.1 — Неприбуткового звіту показати благодійну допомогу, отриману протягом 2020 року. Головне — такі благодійні находження не повинні потрапити одночасно як до рядка 1.3, так і до рядка 1.6.1.

Якщо надходження не є доходом установи

Бюджетна установа у 2020 році отримала пеню за невиконання умов договору. Чи необхідно її суму відображати в ряд. 1.11 Неприбуткового звіту?

Як вже було зазначено вище, види власних надходжень бюджетних установ визначені у п. 4 ст. 13 БКУ. Серед них таких видів надходжень, як неустойка, штраф або пеня, немає. Тому якщо бюджетна установа отримує на свій рахунок неустойку, штраф або пеню, вона зобов’язана усю суму таких надходжень перерахувати до доходів того бюджету, з якого вона фінансується.

У зв’язку із відсутністю окремого коду бюджетної класифікації для зарахування таких коштів їх доцільно перераховувати до бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції». Роз’яснення з цього питання Мінфін наводив у листі від 29.01.2018 р. № 35140-05/23-92/252 (ср. USER_SHOW_ID).

До речі, такі суми не є ані доходами, ані видатками установи. Тому вони пройдуть через рахунок установи «транзитом» до бюджету.

Якщо виплати не є видатками установи

У 2020 році на рахунок установи отримано кошти на виплату разової грошової допомоги учасникам бойових дій. В якому рядку Неприбуткового звіту зазначити такі надходження?

У цьому випадку установа має справу з соціальними виплатами.

Видатки на виплату щорічної разової грошової допомоги пільговим категоріям осіб бюджетні установи не планують у своїх кошторисах (ані за загальним, ані за спеціальним фондами).

Такі кошти не відображають у Звіті про надходження і використання коштів загального фонду (форми № 2д, № 2м) та звітах про надходження і використання коштів спеціального фонду за формою № 4. Ці кошти проходять через рахунки бюджетної установи «транзитом».

З огляду на це, бюджетна установа не має підстав для відображення зазначених сум у Неприбутковому звіті.

Бюджетна установа протягом 2020 року отримувала кошти для виплати лікарняних та чорнобильських. Чи необхідно їх відображати в рядку 1.11 «інші доходи» Неприбуткового звіту?

Зазначимо, що такі виплати не є видатками бюджетних установ. Їх установи не планують у своїх кошторисах (ані за загальним, ані за спеціальним фондами).

Виплата зазначених коштів є різновидом соціальних виплат. І як ми вже зазначали, такі кошти проходять через рахунки бюджетної установи «транзитом» та їх у Неприбутковому звіті не показують.

Видатки: поточні + капітальні

Установа протягом року здійснює поточні та капітальні видатки в межах затверджених бюджетних асигнувань та надходжень спеціального фонду. Чи необхідно такі видатки розмежовувати для Неприбуткового звіту?

Дійсно, бюджетні установи протягом року здійснюють розмежування видатків на поточні та капітальні за економічними характеристиками операцій. При цьому детальну інформацію про поточні та капітальні видатки відображають у відповідних формах бюджетної звітності.

Натомість для Неприбуткового звіту установи не повинні групувати інформацію про такі видатки в окремих рядках.

У формі зазначеного звіту передбачено заповнення показників про видатки установи лише за джерелами надходжень:

• щодо загального фонду — ряд. 2.1;

• щодо спеціального фонду — ряд. 2.2.

Відповідальність

Яка відповідальність передбачена за порушення строку подання Неприбуткового звіту?

Оскільки Неприбутковий звіт є податковою декларацією в розумінні ПКУ, за порушення строку його подання встановлено відповідальність (п. 120.1 ПКУ).

Так, за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності накладають штраф:

340 грн — за кожне таке неподання або несвоєчасне подання;

1020 грн — за ті ж дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення.

Яка відповідальність передбачена за порушення порядку заповнення Неприбуткового звіту?

Як ми зазначили, спеціального порядку заповнення Неприбуткового звіту немає, тому формально за порушення порядку заповнення такого звіту санкцій бути не може.

Проте податківці до посадових осіб можуть застосувати адмінштраф за ст. 1631 КпАП4 за відсутність податкового обліку або порушення порядку його ведення в розмірі від 85 до 170 грн.

4Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання фінансової звітності до органу ДФС?

Фінансова звітність є додатком до Неприбуткового звіту та його невід’ємною частиною. У разі неподання до органу ДФС фінансової звітності разом із Неприбутковим звітом як його невід’ємної частини податкова звітність не визнається податковою декларацією.

Тобто неподання або несвоєчасне подання бюджетною установою фінансової звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті ж дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Матвєєва Вікторія

Бюджетна бухгалтерія, лютий, 2021/№ 6

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
50
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×