Інформація по темі "" | Публікації по тегу
23.03.18
28030 3
Друкувати
Обране

Пенсійна і ЄСВ-звітність: виправляємо помилки в персональних даних

Помилки в персональних даних, яких припустилися в пенсійній або ЄСВ-звітності, можуть згодом обернутися неприємностями як для самого роботодавця-страхувальника, так і для застрахованої особи. Саме тому такі помилки потрібно обов’язково виправляти. Про те, як це зробити, ми з вами сьогодні поговоримо.


 

Умовно всі помилки в пенсійній і ЄСВ-звітності роботодавців можна поділити на два види: несумові помилки (коригування персональних даних або їх доповнення) і помилки в сумових показниках(база нарахування ЄСВ, сума ЄСВ).

Мета сьогоднішньої статті — навчитися виправляти помилки, яких припустилися в пенсійній або ЄСВ-звітності при внесенні персональних даних застрахованих осіб.

Перелічимо реквізити, при заповненні яких страхувальники найчастіше допускають несумові помилки:

— громадянство особи (реквізит «Громадянин України»);

— код категорії застрахованої особи (реквізит «Код категорії ЗО»);

— реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, що мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) (реквізит «Податковий номер або серія та номер паспорта»);

— П. І. Б. застрахованої особи (реквізит «Прізвище, ім’я, по батькові ЗО»);

— кількість календарних днів перебування в трудових/цивільно-правових відносинах (дата початку/закінчення трудових/цивільно-правових відносин), тимчасової непрацездатності, відпусток без збереження зарплати і у зв’язку з вагітністю та пологами;

— код підстави для обчислення стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (спеціальний стаж) (реквізит «Код підстави для обліку спецстажу») тощо.

Важливо! Порядок виправлення помилки в персональних даних залежить від періоду, в якому її припустилися.

У звітних періодах до 2010 року, у звітних місяцях 2010 року, у звітних місяцях починаючи із січня 2011 року.

Річ у тому, що облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) і страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 1 січня 2010 року ведеться згідно з Порядком № 7-6*. Питання про подання звіту в органи ПФУ за звітний період з 1 січня 2010 року до 1 січня 2011 року і про виправлення помилок у цих періодах регулює Порядок № 26-1**. А на сьогодні формування і подання страхувальниками звіту про суми нарахованого ЄСВ здійснюються згідно з Порядком № 435***.

* Затверджений постановою правління ПФУ від 10.06.2004 р. № 7-6.

** Затверджений постановою правління ПФУ від 05.11.2009 р. № 26-1.

*** Затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

Що ж, давайте розглянемо, як діяти бухгалтерові, якщо він виявив помилку, якої припустилися в минулих звітних періодах.

Помилки припустилися у звітних періодах до 2010 року

При виправленні несумової помилки в пенсійній звітності, поданій за звітні періоди до 2010 року,керуємося Порядком № 7-6.

Незважаючи на те, що цей документ скасований, його використовують при виправленні помилок, яких припустилися за періоди до 2010 року (див. п. 2 постанови № 25-2****).

**** Постанова правління ПФУ від 03.12.2013 р. № 25-2.

Щоб виправити несумову помилку (помилку в П. І. Б. застрахованої особи, реєстраційному номері облікової картки платника податків (ідентифікаційному номері)), роботодавець:

по-перше, подає до відповідного територіального органу ПФУ заяву в довільній формі з проханням провести перевірку у зв’язку з виявленою помилкою в персональних даних працівника за періоди до 2010 року;

по-друге, за результатами проведеної перевірки заповнює необхідні коригуючі та/або скасовуючі документи за виявленими недостовірними даними про застраховану особу.

Форму ІНДАНІ «Індивідуальні відомості про застраховану особу» з відповідною відміткою.

Зауважте, що на підставі:

— форми ІНДАНІ з відміткою «коригуюча» в системі персоніфікованого обліку відбувається технологічна заміна попередньо накопичених відомостей в обліковій картці особи на актуальні відомості;

— форми ІНДАНІ з відміткою «скасовуюча» недостовірні відомості облікової картки вилучаються з переліку актуальних для використання, але залишаються в електронному архіві для збереження історії звітності.

Важливо! Якщо некоректними виявилися такі ключові реквізити первинного звіту, як код страхувальника, звітний рік, номер облікової картки застрахованої особи, код категорії застрахованої особи, код підстави для спеціального стажу, то страхувальник одночасно подає «скасовуючу» (повністю повторює всі раніше відображені відомості стосовно застрахованої особи) і «коригуючу» (зазначає правильні відомості про застраховану особу) форми ІНДАНІ;

по-третє, заповнені форми ІНДАНІ супроводжує Ярликом-розпискою і подає до відповідного територіального органу ПФУ.

У ДПІ нести такий звіт не потрібно!

Помилки припустилися у звітних місяцях 2010 року

Помилки, яких припустилися в персональних даних працівника за місяці 2010 року, виправляємо відповідно до Порядку № 26-1, заповнюючи форму звіту, що діяла у 2010 році.

Важливо! Якщо страхувальник припустився помилки в П. І. Б. застрахованої особи, даних про початок або припинення трудових відносин, він діє таким чином:

по-перше, повідомляє до органу ПФУ про помилку, подавши заяву з проханням провести перевірку періоду, в якому була виявлена помилка (абзац третій п. 2 постанови № 25-2);

по-друге, за результатами проведеної перевірки формує таблицю 5 додатка 4 до Порядку № 26-1 з відміткою «коригуюча» за той місяць 2010 року, в якому припустилися помилки, з правильними даними про застраховану особу (до таблиці вносяться всі реквізити, а не тільки відкориговані).

Зазначимо, що на підставі поданої таблиці 5 додатка 4 до Порядку № 26-1 з відміткою «коригуюча» буде проведена технологічна заміна попередньо накопичених даних в обліковій картці особи на актуальні дані.

Звертаємо увагу: навіть якщо помилка в П. І. Б. працівника продубльована в інших таблицях (6, 7 або 8) звіту, окремо виправляти їх не потрібно;

Завдяки коригуванню через таблицю 5 у базі П. І. Б. застрахованої особи автоматично будуть замінені на правильні в усіх таблицях.

по-третє, супроводжує заповнену таблицю 5 з відміткою «коригуюча» Переліком таблиць звіту і подає в ПФУ.

Тепер розглянемо, як діяти страхувальникові за ситуації, коли помилки припустилися в коді страхувальника, звітному місяці, номері облікової картки застрахованої особи (ідентифікаційному номері), коді підстави для обчислення спецстажу. Щоб виправити таку помилку, страхувальник:

по-перше, інформує орган ПФУ про виявлену помилку і подає заяву з проханням провести перевірку періоду, в якому була виявлена помилка;

по-друге, формує відповідну таблицю (5, 6, 7 або 8) додатка 4 до Порядку № 26-1 з відміткою «скасовуюча» за той звітний період 2010 року, в якому припустилися помилки у вказаних вище реквізитах, повторюючи неправильні реквізити. На підставі поданих документів з відміткою «скасовуюча» недостовірні дані облікової картки вилучаються з переліку тих, що діють для використання, але залишаються в електронному архіві для збереження звітності;

по-третє, формує відповідну таблицю зі статусом «початкова» з правильними реквізитами;

При виправленні помилок у персональних даних зміни в сумах нарахованого заробітку або доходу і сумах страхових внесків за звітний місяць не допускаються.

по-четверте, складає і додає до таблиць Перелік таблиць звіту, відмітивши в реквізиті «Звіт за місяць» той місяць, у звіті за який припустилися помилки.

Готовий скасовуючий звіт роботодавець подає до управління ПФУ. Тепер залишилося розібратися з помилками в персональних даних, яких припустилися в ЄСВ-звітності.

Помилки припустилися у звітних місяцях починаючи із січня 2011 року

Несумові помилки, яких припустилися в ЄСВ-звітності, виправляємо згідно з Порядком № 435. Виправлення відображаємо у чинній на сьогодні формі № Д4. Проте при оцінці правильності заповнення звітів з ЄСВ, поданих у період:

— з 01.01.2011 р. по 30.09.2013 р., використовуємо Порядок, затверджений постановою правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2;

— з 01.10.2014 р. по 30.04.2015 р. — Порядок, затверджений наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454;

— з 01.05.2015 р. й до сьогодні — Порядок № 435.

У загальному випадку помилки в персональних даних працівника виправляємо, керуючись пп. 2 і 6 розд. V Порядку № 435, через «скасовуючу» і «початкову» таблиці. Тобто роботодавець, який виявив помилку в персональних даних застрахованої особи:

по-перше, формує скасовуючий звіт за формою № Д4 за той звітний період, у якому припустилися помилки. Цей звіт повинен містити (1) Перелік таблиць звіту, (2) відповідну таблицю зі статусом «скасовуюча» з помилковими відомостями на застраховану особу і (3) відповідну таблицю зі статусом «початкова» з правильними відомостями на цю особу;

по-друге, подає готовий звіт до ДПІ за місцем обліку.

Виняток із цього правила — виправлення помилки в П. І. Б. застрахованої особи. У цьому випадку слід урахувати, що ПФУ бере дані про фізичну особу з останнього поданого звіту. Тому якщо працівник, у П. І. Б. якого припустилися помилки:

— продовжує працювати на підприємстві, то роботодавець у таблиці 6 форми № Д4 у звітному місяці, в якому виявили помилку, показує працівника з правильними (новими) П. І. Б.;

— звільнився у зв’язку з виходом на пенсію (у тому числі по інвалідності), то роботодавець діє так. Формує на цього працівника таблиці 5, 6 і 7 (якщо заповнювали) зі статусами «скасовуюча» з помилковими даними і «початкова» з правильними П. І. Б. за останній звітний місяць, у якому були нарахування колишньому працівникові, і перелік таблиць до них.

Інакше в працівника можуть виникнути проблеми з оформленням і розрахунком пенсії.

Звіти несіть до ДПІ;

— звільнився з інших причин, наприклад, вирішив змінити місце роботи, то нічого робити не потрібно. У місяці прийняття на іншу роботу його новий роботодавець заповнить на цього працівника рядки у формі № Д4 з правильними П. І. Б., але з тим же податковим номером. І далі він значитиметься в базі під правильними П. І. Б.

Як бачите, виправити помилки в персональних даних працівників дуже просто. Тому не накопичуйте їх! Адже такі помилки можуть вплинути на правильність обчислення страхового, пенсійного стажу працівників і розмір їх пенсії.

Крім того, виправлена несумова помилка може врятувати посадових осіб роботодавця (фізичну особу — підприємця) від адмінштрафу за ст. 1651 КУпАП.

На сьогодні цей штраф складає від 510 до 680 грн.

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Бухгалтер 911коментарі
(3)
Галина
23.03.2018
Як бути в такій ситуації? Зроблено додаткову таблицю 5 про звільнення працівника, а треба її скасувати, проблема в тому що це було зроблено в червні 2017 року і організації у липні уже такої немає і звіт неподавався за липень. Допоможіть розібратися.
Бурсак Людмила
24.03.2018
Як виправити помилку в звіті ЄСВ додаток5 за 2017 рік?
Lenkaelenka
12.06.2018
А что делать в случае, если ошибку сделали в ПФ, когда вносили данные наемного человека( не правильно внесли код). Это все было в 2013 году, и человек уже вуолился давно, а в 2018 они сообщают. И должен ли бывший работодатель исправлять сам, если ошибка инспектора ПФ
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.