Інформація по темі "" | Публікації по тегу
30.12.22
230 0
Друкувати
Обране

Як заповнити ф. № 1-дс?Одразу заспокоїмо — цього року Мінфін не змінював правила складання фінансової звітності для суб’єктів держсектору. Тож основні вимоги до підготовки та складання річної фінансової звітності за 2022 рік лишилися ті ж самі, що й минулого року. Правила формування показників та пояснення щодо заповнення кожного рядка форм річної фінзвітності ви можете переглянути в наших матеріалах:

— «Фінзвітність: шпаргалка зі складання» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 23 — 24);

— «Річна фінзвітність: шпаргалка зі складання» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 48).

Цього ж разу розглянемо популярні запитання стосовно відображення у фінзвітності окремих операцій. Почнемо з ф. № 1-дс.

Де показати поштові марки?

Установа має поштові марки. До якого рядка ф. № 1-дс заносити інформацію про залишки поштових марок?

Поштові марки є різновидом грошових документів. Установи обліковують їх у складі готівкових коштів та їх еквівалентів на субрахунку 2213 «Грошові документи у національній валюті».

Нагадаємо: до інших коштів установи належать грошові документи (у національній та іноземній валютах), які знаходяться в касі установи: поштові марки, оплачені проїзні документи, путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, кошти, що містяться в акредитивах, чекових книжках та в інших грошових документах тощо.

Отже, інформацію про залишки поштових марок відображаємо у ряд. 1161 ф. № 1-дс. Детально про придбання, зберігання, облік та списання поштових марок ми розповідали в матеріалі «Поштові марки: новий погляд на облік давніх знайомих» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 9).

Де показати талони на пальне?

Установа має невикористані талони на пальне. В якому рядку ф. № 1-дс слід показати інформацію про залишки талонів?

Для обліку усіх видів паливно-мастильних матеріалів (далі — ПММ) установи застосовують субрахунок 1514 «Пально-мастильні матеріали». При цьому отримані від постачальника талони на ПММ варто обліковувати на окремому аналітичному рахунку в межах субрахунку 1514.

З огляду на це, інформацію про залишки талонів на ПММ відображаємо за ряд. 1050 «Запаси» ф. № 1-дс. Про порядок обліку талонів на пальне, їх списання та документальне оформлення таких операцій читайте в матеріалі «Талони на ПММ: обліковуємо та списуємо правильно» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 8).

Не введені в експлуатацію ОЗ та МНМА: де показати у ф. № 1-дс?

У грудні 2022 року установа отримала та оплатила основні засоби (далі — ОЗ) та малоцінні необоротні матеріальні активи (далі — МНМА). Але на кінець року ці активи не введено в експлуатацію. Де у ф. № 1-дс показати інформацію про об’єкти?

З огляду те, що активи, придбані установою, не було уведено в експлуатацію, установа має залишки за Дт субрахунків 1311, 1312 та Кт 5411. Пояснимо, як відобразити інформацію про залишки на зазначених субрахунках у ф. № 1-дс.

Не введені в експлуатацію ОЗ та МНМА → ф. № 1-дс

Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

АКТИВ

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Незавершені капітальні інвестиції

1030

Сальдо субрахунків 1311, 1312*

* Також до складу цього рядка потрапить вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, які збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів ОЗ, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів.

ПАСИВ

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Цільове фінансування

1450

Сальдо субрахунку 5411**

** У цій ситуації кошти на придбання ОЗ та МНМА установа фактично використала (витратила), оскільки перерахувала їх постачальнику. Але субрахунок 5411 на кінець року не закриваємо. Адже такі активи не були введені в експлуатацію на кінець року.

Увага! Перевірте у цій ситуації, чи ряд. 1030 = ряд. 1450.

Нагадаємо: при введенні в експлуатацію об’єктів необоротних активів у бухобліку робимо запис: Дт 10, 11 — Кт 1311, 1312. Одночасно виконуємо другий запис: Дт 5411 — Кт 5111.

Тож одразу після введення таких активів в експлуатацію зазначені субрахунки будуть закриті. Але така операція не має жодної прив’язки до звітної дати (кінець кварталу, року).

Доступ до електронних видань: де показати у ф. № 1-дс?

Наприкінці 2022 року установа перерахувала оплату за послуги з доступу до електронного видання на наступний рік. Але такі послуги установа буде отримувати у 2023 році. Чи слід витрати на оплату таких послуг розглядати як витрати майбутніх періодів? До якого рядка ф. № 1-дс заносити цю інформацію?

У цій ситуація установа, дійсно, має справу з витратами майбутніх періодів. Це пов’язано з тим, що оплату послуг з доступу до електронного видання оформлено у 2022 році на наступний рік. Фактично ж такі послуги будуть надані установі вже наступного 2023 року.

Для обліку узагальнення інформації щодо здійснених у звітному періоді витрат, які підлягають віднесенню на витрати майбутніх звітних періодів, призначено субрахунок 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів».

Тож вартість доступу до електронного видання у 2022 році відносимо до складу витрат майбутніх періодів (Дт 2911). А вже у 2023 році рівномірно розподіляємо та включаємо ці витрати до складу витрат відповідного звітного періоду. При цьому щоразу робимо запис: Дт 8013 — Кт 2911.

Причому установа самостійно визначає періодичність списання витрат майбутніх періодів. Головне правило — робимо це поступово та на підставі підтвердних документів щодо наданих послуг.

Отже, вартість послуг з доступу до електронного видання, віднесена до витрат майбутніх періодів (сальдо субрахунку 2911), має знайти своє відображення за кодом ряд. 1200 «Витрати майбутніх періодів» ф. № 1-дс (ср. USER_SHOW_ID).

Орендарі не відшкодували комунальні послуги: де показати заборгованість?

На кінець 2022 року установа має дебіторську заборгованість орендарів за невідшкодованими комунальними послугами? В яких рядках ф. № 1-дс показати ці суми?

Облік розрахунків з орендарями (як щодо орендної плати, так і щодо комунальних послуг за надане в оренду приміщення) установи-орендарі ведуть на субрахунку 2117.

Тому якщо на кінець звітного періоду установа має дебіторську заборгованість орендарів за невідшкодавані комунальні послуги, таку суму зазначаємо у складі іншої поточної дебіторської заборгованості — ряд. 1150 ф. № 1-дс.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі