Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.04.21
171 0
Друкувати
Обране

Заповнюємо додаток 5

У цій статті розглянемо порядок заповнення додатка 5 (Д5) до Податкового розрахунку. До речі, він є аналогом старої таблиці 5 ЄСВ-звіту. Тому багато показників із нього «перекочували» до додатка 5. Але є й нові показники. Давайте розбиратися.


Перш за все зазначимо, для яких цілей подається додаток 5 до Податкового розрахунку (далі — Д5).

Інформація з Д5 потрапляє до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування. У ньому на кожну застраховану особу ведеться персональна електронна облікова картка. Саме за допомогою інформації з Д5 накопичуються дані про трудову діяльність працівника. Надалі, при повному переведенні трудових книжок до електронного формату, інформація, яку містить персональна електронна облікова картка, автоматично «сяде» до електронних трудових.

Коли подаємо

Роботодавці формують та подають Д5 лише за наявності певних подій у звітному кварталі. Перелічимо ці події:

• із застрахованою особою було укладено або розірвано трудовий договір (у тому числі з особою, яка працевлаштована на нове робоче місце);

• із застрахованою особою було укладено ЦПД на виконання робіт (надання послуг) чи його дія закінчилася у звітному кварталі;

• особу було переведено на іншу постійну посаду або роботу у того самого страхувальника;

• особу було переміщено з одного структурного підрозділу до іншого структурного підрозділу у того самого страхувальника (це нова підстава);

• особу призначено на нову посаду (це нова підстава);

• особі надано або в неї закінчилася відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

• особі надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років або відпустку для догляду за дитиною від трьох до шести років.

ВАЖЛИВО!

Якщо нічого з переліченого вище у звітному кварталі не відбувалося, формувати Д5 не потрібно

Що ж стосується такої події, як «особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби…», то вона — для силових структур (відомств). Отже, якщо працівник звичайної установи був призваний/вступив на військову службу, то його роботодавець початок/закінчення такої військової служби в Д5 не відображає!

Д5 подають за звітний квартал без розбивки за місяцями.

Перейдемо до заповнення обов’язкових реквізитів Д5 — «шапки» документа.

Заповнюємо рядки та графи

Рядок 036 заповнюємо тільки в разі подання Д5 з типом «Звітний» як «Довідковий» за наявності інформації щодо застрахованої особи, необхідної:

• для призначення їй пенсії;

• для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат (наприклад, лікарняних та декретних).

Переходимо до табличної частини Д5. Її фрагмент («шапку» таблиці) для наочності наведемо на рисунку нижче. А далі в таблиці пояснимо порядок заповнення окремих граф Д5 Податкового розрахунку.

Фрагмент Д5 до Податкового розрахунку

Порядок заповнення окремих граф Д5 Податкового розрахунку

Номер графи

Заповнення

06

Заповнюйте лише для осіб з категорією особи «3» у графі 07. Зазначайте:

• «1», якщо ви уклали ЦПД на виконання робіт (надання послуг) з найманим працівником вашої установи;

• «0», якщо ЦПД укладено зі сторонньою особою (непрацівником вашої установи)

07

Якщо ви звичайний роботодавець, то зазначайте відповідну категорію:

1 — наймані працівники (з трудовою книжкою);

2 — наймані працівники (без трудової книжки);

3 — особи, які виконують роботи за ЦПД;

4 — особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

5 — особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;

6 — особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Категоріями 7 (особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами) та 8 (особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу) користуються тільки силові структури (відомства)

08

Заповнюйте у загальному випадку РНОКПП. Якщо особа відмовилася від присвоєння їй реєстраційного номера і в неї:

• у паспорті у формі книжечки є відповідна відмітка (право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) — заповнюйте за таким форматом:

«БКNNXXXXXX», де «БК» — константа, що вказує на реєстрацію в ПФУ за паспортними даними; «NN» — серія паспорта (дві українські літери); «XXXXXX» — шість цифр номера паспорта;

• в ID-паспорті є спеціальна відмітка — слово «відмова» — заповнюйте за форматом: «ПXXXXXXXXX», де «П» — константа, що вказує на реєстрацію в ПФУ за паспортними даними; «XXXXXXXXX» — дев’ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій.

Важливо! Не можна зазначати реквізити неукраїнського паспорта

09

Зазначайте повністю прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи:

• для громадян України — згідно з паспортом;

• для громадян інших країн — згідно із засвідченим у встановленому законодавством України порядку перекладом українською мовою паспортного документа

10

Зазначайте дату початку/закінчення відповідної події, яка відбулася у звітному кварталі (прийняття, звільнення, переведення, переміщення, відпустки).

Дані вносите у форматі «ДДММРРРР» (день, місяць та рік) без розділення крапками. Оскільки оновлена звітність передбачає звітний період — квартал, а Д5 не містить розбивки за місяцями, то дату початку/закінчення треба вносити повним форматом дати. Наприклад, працівника звільнено 31.03.2021 р., тоді у Д5 за 1 квартал 2021 року у графі 10 заповніть «дату закінчення» так: «31032021»

11

Заповнюйте лише для осіб з категорією особи «2» у графі 07. Зазначайте «1», якщо у звітному кварталі, за який подається Д5, працівника прийнято як внутрішнього сумісника або звільнено з внутрішнього сумісництва; внутрішнього сумісника переведено на іншу посаду, переміщено до іншого підрозділу, призначено на нову посаду.

Відмітка «0» вказується в разі, якщо зазначені події відбулися з працівником — зовнішнім сумісником

12

Зазначайте «1» у разі відображення інформації про переведення, призначення застрахованої особи на іншу посаду або роботу, переміщення до іншого підрозділу. В іншому випадку — «0».

Увага! Якщо працівника було переведено на іншу постійну посаду (роботу) в межах одного роботодавця, переміщено до іншого підрозділу у звітному кварталі, то на нього формуємо один рядок.

Якщо ж працівника спочатку було переведено, а потім звільнено в одному місяці, то інформацію за обома цими подіями наводимо в Д5 у двох рядках. В одному зазначаємо в графі 10, у форматі «ДДММРРРР», дату початку — дату, з якої працівника переведено (переміщено), в іншому — дату закінчення — дату звільнення працівника

13

Зазначайте лише для осіб з категоріями «1» та «2» у графі 07* професійну назву роботи з Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010», на яку прийнято, призначено, переведено або з якої звільнено працівника

14

Зазначайте лише для осіб із категоріями «1» та «2» у графі 07* код КП, що відповідає професійній назві роботи з графи 13

15

Зазначайте лише для осіб із категоріями «1» та «2» у графі 07* найменування посади, на яку прийнято, призначено, переведено або з якої звільнено працівника

* Графи 13 15 заповнюються у разі прийняття, призначення, переведення, переміщення або звільнення працівників. За рядками з відпустками (у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до 3 та від 3 до 6 років), а також при відображенні інформації, пов’язаної з ЦПД, графи 13 15 не заповнюйте.

16

Зазначайте документ (найменування, номер і дату), на підставі якого відбулася одна з подій:

• прийняття на роботу або звільнення, призначення на посаду, переведення працівника на іншу посаду, відпустки для догляду за дитиною до трьох (шести) років — зазвичай оформлюють наказом;

• початок і закінчення цивільно-правових відносин — ЦПД;

• початок і закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — належно оформлений листок непрацездатності.

Наприклад, працівника прийнято на роботу 29 березня 2021 року. Наказ від 28.03.2021 р. № 31-к. У графі 16 зазначайте так: «Наказ від 28.03.2021 р. № 31-к»

17

Зазначайте підставу припинення трудових (цивільно-правових) відносин:

• у разі припинення трудових відносин (звільнення особи з категоріями «1» та «2») — підставою буде відповідна стаття КЗпП, зазначена в наказі про звільнення.

Наприклад, працівник звільнився за угодою сторін — у графі 17 зазначайте «п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗпП»;

• у разі припинення цивільно-правових відносин (категорія «3») — указуйте главу ЦКУ, що регулює ЦПД

18

Заповнюйте у разі працевлаштування особи на нове робоче місце.

Майте на увазі: нове робоче місце — це місце, яке створене в результаті:

• утворення нового суб’єкта господарювання (крім тих, які створені шляхом припинення). Зауважте: у цьому випадку робоче місце вважатиметься новим протягом 12 місяців з моменту створення самого суб’єкта господарювання;

• збільшення штатної кількості працівників за умови відсутності зменшення середньомісячної кількості за попередні 12 місяців.

Дата (число, місяць та рік) створення може не збігатися з датою початку трудових відносин

19

Звичайні роботодавці графу 19 не заповнюють. Ця графа стосується військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Міноборони, СБУ, МВС, ДСНС, ДФСУ та інших військовослужбовців

20

Ця графа пов’язана з виправленням помилок і внесенням уточнень до Д5. Заповнюйте при поданні Розрахунку з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий» та Д5. Зазначайте:

• «0», якщо вносите рядок із правильними чи додатковими даними до Д5;

• «1», якщо виключаєте рядок з помилковими даними Д5

У Д5 на останній сторінці проставляємо дату подання цього додатка, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатку (за наявності).

Дзера Тетяна

Бюджетна бухгалтерія, квітень, 2021/№ 16

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.