Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.01.16
7904 0
Друкувати
Обране

Заповнюємо Відомість розподілу до «нещасного» Фонду. Сподіваємося, востаннє

З переходом на нові ставки ЄСВ річна звітність до «нещасного» Фонду стала непотрібною. Фонд спочатку це визнавав, але потім несподівано передумав. У зв’язку з цим розповімо, як із цією звітністю «впоратися».


Автор: Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua

річна звітність до «нещасного» Фонду

Щороку бухгалтери несуть до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (ФНВ) Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (додаток 3 до Порядку № 30*; далі — Відомість розподілу).

* Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основної), затверджений постановою правління ФНВ від 30.11.2010 р. № 30.

Раніше її показники впливали на клас виробничого ризику, до якого віднесено підприємство (підприємець). А від нього, у свою чергу, залежав розмір ЄСВ, що нараховувався.

Але при нарахуванні виплат у 2016 році (у тому числі за минулі періоди) застосовуються ставки ЄСВ (22 %, 8,41 %, 5,3 %, 5,5 %), які від класу профризику не залежать.

Відповідно, були внесені зміни й до Закону № 1105**, з урахуванням яких у ФНВ уже немає повноважень займатися «класифікацією профризиків».

** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

На цьому фоні стає очевидно, що подавати Відомість розподілу за 2015 рік немає жодного сенсу.

Спочатку відсутність необхідності подавати Відомість розподілу за 2015 рік була підтверджена роз’ясненнями ФНВ. Але останньої миті ФНВ змінив позицію на протилежну і вже вимагає подання Відомості.

У зв’язку з цим нагадаємо, як це треба робити.

Таблиця 1. «Експрес»-відповіді на «відомісні» запитання

Запитання

Відповідь

Хто зобов’язаний подаватиВідомість розподілу?

Усі страхувальники1 незалежно від обраної системи оподаткування та кількості найманих працівників (п. 3.10 Порядку № 30)

У який строк?

Один раз на рік до 25 січня року, що настає за звітним. Оскільки у 2016 році 23 і 24 січня — це субота і неділя, Відомість розподілу за 2015 рік треба подати не пізніше за 22 січня 2016 року

У який спосіб?

Відомість розподілу заповнюєте на папері та подаєте особисто до ФНВ за місцезнаходженням підприємства (місцем проживання підприємця).

Можливість її подання поштою не передбачена ані Порядком № 30, ані Законом № 1105. Водночас ФНВ дозволяє подаватиВідомість розподілу поштою з повідомленням про вручення згідно з Порядком № 799***. У цьому випадку вона вважається поданою в день отримання відділенням поштового зв’язку від страхувальника поштового відправлення з Відомістю розподілу

Чим може відгукнутися неподання Відомості?

За неподання або несвоєчасне подання Відомості розподілу винним посадовцям підприємств і підприємцям, які використовують найману працю, загрожує адмінштраф від 136 до 255 грн. (ст. 165КпАП). Але на тлі останніх змін питання з відповідальністю — обговорюване

1 Візьміть на замітку! ФНВ свого часу наполягав, щоб Відомість розподілу подавали не тільки суб’єкти господарювання, які є роботодавцями на момент її подання, але також і ті, хто хоч раз у своїй діяльності використовував найману працю.

*** Порядок оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затверджений постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799.

 

Не забудьте! Роботодавці, у яких є заборгованість за внесками до ФНВ (справлялися до 01.01.2011 р.), додатково до 25.01.2016 р. подають квартальний звіт за формою додатка до постанови правління ФНВ від 30.11.2010 р. № 31 («Звіт про сплату заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»).

Заповнюємо Відомість розподілу

Почнемо із загальних моментів. Відомість розподілу заповнюємо українською мовою. Дані вносимо кульковою ручкою синім або чорним чорнилом. Уникаємо помарок і виправлень! Якщо рядок не заповнюємо через відсутність операції, обов’язково його прокреслюємо!

Відомість підписують керівник і головний бухгалтер підприємства (за наявності посади) або сам підприємець.

Показники до Відомості розподілу вносимо, використовуючи дані бухгалтерської звітності за 2015 рік (табл. 2).

Таблиця 2. Правила заповнення Відомості розподілу

Показник

Пояснення

Графа 1

Зазначаємо код1 кожного виду економічної діяльності, які ви фактично здійснювали у 2015 році та від яких одержували дохід

1 Урахуйте: коди та назви видів економічної діяльності (див. нижче) вносимо згідно з КВЕД-2010.

Графа 2

Вписуємо назву кожного виду економічної діяльності, які ви фактично здійснювали у 2015 році та від яких одержували дохід

Графа 3

Вноситься показник середньооблікової кількості штатних працівників (СКШП) за кожним видом економічної діяльності і в цілому за 2015 рік.

Важливо! Показник заповнюємо в цілих одиницях.

Розраховуємо СКШП2 згідно з вимогами п. 3.2 Інструкції № 286****.

2 Як це зробити? На раз, два, три!

Робимо «раз» — визначаємо СКШП за кожен календарний день місяця, уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні.

Спочатку визначаємо денний СКШП за кожним видом економічної діяльності. Для цього використовуємо дані Табеля обліку використання робочого часу (форма № П-5).

Нюанс. Якщо одна людина бере участь у декількох видах діяльності, її включаємо до того виду діяльності, якою вона зайнята більше. Кількість штатних працівників у вихідний, святковий та неробочий дні приймаємо на рівні облікової чисельності працівників за попередній робочий день (п.п. 3.2.1 Інструкції № 286).

Склавши денний СКШП за кожним видом діяльності, отримуємо загальний денний СКШП.

Робимо «два» — визначаємо СКШП за кожен календарний місяць 2015 року.

Спершу розраховуємо місячний СКШП за кожним видом діяльності. Як? Підсумовуємо показники СКШП за кожен календарний день місяця (з 1-го по 30-те (31-ше, 28-ме) число) і ділимо отриману суму на число календарних днів місяця.

Урахуйте: якщо ваше підприємство було створене в середині місяця, то СКШП за перший неповний місяць роботи визначаєте шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за усі дні роботи підприємства у звітному місяці на число календарних днів у звітному місяці (приклад — у п.п. 3.2.4 Інструкції № 286).

Склавши місячні СКШП за кожним видом діяльності, отримуємо загальний СКШП за кожен календарний місяць минулого року.

Робимо «три» — розраховуємо показник СКШП за увесь 2015 рік. Спочатку за кожним видом діяльності підсумовуємо показники СКШП за кожен календарний місяць і ділимо отриману суму на 12 місяців (п.п. 3.2.5 Інструкції № 286).

Увага! Підприємства, які відпрацювали неповний рік (наприклад, новостворені чи сезонні), беруть до розрахунку тільки місяці роботи, але результат усе одно ділять на 12 (п.п. 3.2.6 Інструкції № 286).

Отриманий річний СКШП за кожним видом діяльності вписуємо до відповідної графи 3 Відомості розподілу. Потім складаємо СКШП за рік за кожним видом діяльностіта отримуємо загальний річний СКШП.

Щоб себе перевірити, отримані показники порівняєте з даними статзвітності за формою № 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна).

Графа 4

Зазначаємо у відсотках питому вагу СКШП за кожним видом економічної діяльності у загальному СКШП.

Для цього використовуємо формулу:

(гр. 3 / «Усього» за гр. 3) х 100.

Цей показник також зазначаємо в цілих одиницях.

Важливо: сума показників за всіма рядками графи 4 має дорівнювати 100 %

Графа 5

Зазначаємо обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу) з кожного виду економічної діяльності та в цілому за 2015 рік.

Підприємства цей показник визначають за даними бухобліку.

Підприємці, які не ведуть бухоблік, повинні зробити вибірку сум обсягів реалізованої продукції на підставі первинних документів на відвантаження товару (робіт, послуг). Для цього можна використовувати дані книг обліку доходів і витрат (без урахування отриманих авансових оплат, за якими фактично відвантаження продукції не було).

Бюджетні установи, які не одержували дохід від реалізації продукції, робіт, послуг, проставляють у цій графі прочерки.

Показник наводимо в тисячах гривень

Графа 6

Зазначаємо у відсотках питому вагу обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізації.

Принцип розрахунку аналогічний до графи 4:

(гр. 5 / «Усього» за гр. 5) х 100.

Важливо: сума показників за всіма рядками графи 6 має дорівнювати 100 %

**** Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

 

Приклад. Підприємство здійснює два види економічної діяльності:

— виготовляє одяг зі шкіри (код 14.11);

— виготовляє вироби з хутра (код 14.20).

Обсяг реалізованої продукції у 2015 році склав 8340020 грн., з них від реалізації одягу зі шкіри отримано 6354420 грн., від реалізації виробів з хутра — 1985600 грн.

Розрахунок СКШП за 2015 рік наведемо в табл. 3. А потім — приклад заповнення Відомості розподілу.

Таблиця 3. Розрахунок показника СКШП (графа 3 Відомості розподілу)

Число і місяць 2015 року

Кількість штатних працівників

У тому числі виключаються із СКШП

Уключаються до розрахунку СКШП

за видами діяльності

всього

за видами діяльності

усього

за видами діяльності

усього

14.11

14.20

14.11

14.20

14.11

14.20

01.01

31

3

34

2

2

29

3

32

02.01

31

3

34

2

2

29

3

32

Січень

958

93

1051

62

62

896

93

989

СКШП за січень

29

(896/31 день)

3

(93/31 день)

32

(989/31 день)

01.02

32

2

34

1

1

31

2

33

Лютий

891

59

950

1

1

890

59

949

СКШП за лютий

32

(890/28 днів)

2

(59/28 днів)

34

(949/28 днів)

СКШП за 2015 рік

25(1)

2(1)

27(1)

(1) Складаємо показники СКШП за усі місяці 2015 року і ділимо отриману суму на 12 місяців.

 

<…>

Відомість
розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

за 2015 рік

<…>

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Найменування виду економічної діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом економічної діяльності в загальній середньообліковій кількості штатних працівників, %

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн.

Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %

1

2

3

4

5

6

14.11

Виробництво одягу із шкіри

25

93

6354

76

14.20

Виготовлення виробів із хутра

2

7

1986

24

Усього:

27

100 %

8340

100 %

<…>

Фрагмент Відомості розподілу за 2015 рік

 

БУХГАЛТЕР 911, СІЧЕНЬ, 2016/№ 3

iFactor

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн