Інформація по темі "" | Публікації по тегу
09.04.21
46207 27
Друкувати
Обране

Звітність з ЄСВ та ПДФО: знайомство з монстром

Злиття двох звітів відбулося. Замість квартальної форми № 1ДФ та щомісячного звіту з ЄСВ за найманих працівникі, роботодавці (податкові агенти) отримали єдину квартальну звітність. Чи довго вона проіснує — невідомо. Адже вже сьогодні Пенсійний фонд оприлюднив проєкт змін до ПКУ, якими пропонується змінити періодичність подання нової об’єднаної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ з квартальної на щомісячну. Але не будемо гадати, як воно буде. Наша мета сьогодні — навчитися формувати нову квартальну об’єднану звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ правильно.


Ушакова Лілія, експертка з питань оплати праці
ПОДАТКИ & БУХОБЛІК КВІТЕНЬ, 2021/№ 28
 

Форма, період, строк

Форма.Об’єднана звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ має назву Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Податковий розрахунок, а також Розрахунок). Його форма та порядок заповнення (далі — Порядок № 4) затверджені наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 (у редакції наказу від 15.12.2020 р. № 773).

Розрахунок подаємо до контролюючих органів за основним місцем обліку.

У разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, Податковий розрахунок подаємо до контролюючого органу за новим місцезнаходженням (див. роз’яснення в підкатегорії 103.25 БЗ).

Увага, нове! Якщо маємо неуповноважений відокремлений підрозділ, який не веде самостійно розрахунки з застрахованими особами, то Податковий розрахунок за такий підрозділ подає головне підприємство до податкового органу за своїм основним місцем обліку.

При цьому головне підприємство дані щодо ЄСВ за всіма застрахованими особами та ПДФО/ВЗ за своїми виплатами (за винятком працівників відокремлених неуповноважених підрозділів) зазначає у своєму загальному Розрахунку, а ось відомості щодо ПДФО та ВЗ, утриманих з доходів працівників неуповноваженого відокремленого, вказує в окремому Розрахунку, який складатиметься з реквізитної частини Податкового розрахунку та додатка 4ДФ з даними на працівників неуповноваженого підрозділу.

Звітний (податковий) період — квартал.

Строки.Строк подання — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Якщо останній день строку подання розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Таким чином,

за І квартал 2021 року Податковий розрахунок подаємо не пізніше 11 травня 2021 року

Якщо суб’єкт господарювання протягом звітного кварталу не нараховував/не виплачував доходи фізособам та не мав трудових (цивільно-правових) відносин з фізособами, то він Податковий розрахунок не формує й не подає за такий квартал.

Способи подання

Способи подання Податкового розрахунку стандартні.

Розрахунок подаємо (на вибір):

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з використанням КЕП;

— на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації.

Проте якщо у вас кількість рядків у додатках до Податкового розрахунку не перевищує п’яти, то маєте можливість скласти звіт на папері. Його можна або:

— особисто (через уповноважену особу) занести до податкової в установлений строк;

— надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом про вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання розрахунку.

Папір.Якщо подаємо Податковий розрахунок на папері, то заповнюємо його без виправлень українською мовою або:

— у друкованому вигляді (тобто набрали на комп’ютері, роздрукували, подали);

— кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом друкованими літерами.

Якщо рядок не заповнюємо, то його прокреслюємо.

Якщо поле складається з клітинок, символи (крапка, апостроф, кома, дефіс тощо) проставляємо в окремих клітинках.

Податковий розрахунок складаємо у двох примірниках. Аркуші окремого розрахунку зшиваємо.

До податкової несемо два примірники, один з яких — із штампом контролюючого органу про отримання — залишаємо у себе.

Структура та реквізити Податкового розрахунку

Податковий розрахунок складається безпосередньо з самого Розрахунку та 6 додатків. Проте звичайні роботодавці матимуть справу лише із 4-ма з них. Це:

— додаток 1 (Д1) — «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам)»;

— додаток 4 (4ДФ) — «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»;

— додаток 5 (Д5) — «Відомості про трудові відносини та період проходження військової служби»;

— додаток 6 (Д6) — «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».

Наведемо порядок заповнення реквізитів, які є загальними для Розрахунку та його додатків:

1) тип Розрахунку (додаток до Розрахунку):

— «Звітний» — якщо подаємо Податковий розрахунок за звітний (податковий) квартал;

— «Звітний новий» — якщо до закінчення граничного терміну подання Розрахунку проводимо коригування інформації з попередньо поданих за такий звітний період Розрахунків з типом «Звітний» або «Звітний новий»;

— «Уточнюючий» — якщо після закінчення граничного терміну подання Розрахунку проводимо коригування даних на підставі інформації з попередньо поданих за минулий звітний (податковий) період Розрахунків.

Увага!

Змінилися правила виправлення ЄСВ-помилок. Їх спробували «підтягнути» під порядок виправлення помилок в 1ДФ, що існував раніше

Тож принцип, за яким останній поданий Звіт з ЄСВ «затирав» попередній, більше не існує. Будьте уважними! Детально про виправлення помилок у Податковому розрахунку ми розповімо в одному з наступних номерів «Податки & бухоблік»;

— «Звітний» + «Довідковий» — якщо додатки Д1 та за потреби додатки Д5 й Д6 подаємо в межах звітного кварталу в складі Розрахунку для призначення пенсії або матеріального забезпечення, страхових виплат;

2) звітний (податковий) період. Зазначаємо звітний (податковий) період, за який подається Розрахунок з типом «Звітний» («Звітний новий»), або звітний (податковий) період, що уточнюється, для Податкового розрахунку з типом «Уточнюючий», та обов’язково зазначається номер Розрахунку (у хронологічному порядку незалежно від типу Розрахунку), що подається за звітний (податковий) період.

Так, зазначаємо арабськими цифрами податковий період, за який звітуємо. Вказуємо рік, наприклад «2021», номер кварталу (цифрове значення від 1 до 4) та для додатків 1, 4 та 6 номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3).

У додатках до Розрахунку також зазначаємо їх номер. Зауважимо, що нумерація Розрахунку і додатків до нього відбувається в рамках кварталу, за який подається Розрахунок.

3) платник (платник єдиного внеску / податковий агент). Зазначаємо повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника згідно з реєстраційними даними; інвесторами (операторами) за угодою про розподіл продукції зазначається дата та номер договору (угоди);

4) податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника — зазначається код за ЄДРПОУ платника або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;

5) код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад — зазначається 19-значний код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад, затверджений наказом Мінрозвитку громад і територій від 26.11.2020 р № 290 за місцезнаходженням юридичної особи (у 4ДФ, сформованому за неуповноважений відокремлений підрозділ, — за місцезнаходженням відокремленого підрозділу);

6) поля «для призначення пенсії» та «для призначення інших соціальних виплат» заповнюються лише у разі подання Податкового розрахунку з типом «Довідковий» як «Звітний». Тоді обирається необхідна позначка:

— для призначення пенсії — формується додаток Д1 та додатки Д5 й Д6 за наявності в них інформації, необхідної для призначення пенсії за застрахованою особою, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії. Так, наприклад, якщо до дати формування заяви на призначення пенсії у працівника не відбулося кадрових змін (наприклад, прийняття на роботу або звільнення), то Д5 при призначенні пенсії не подають;

— для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат — формується додаток Д1 та за потреби (за наявності інформації для відображення у ньому, необхідної для призначення виплат) додаток Д5. Наприклад, працівниці надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Тоді Розрахунок «Довідковий» як «Звітний» буде містити Д1 із сумами нарахувань та ЕСВ і Д5, у якому повинна бути відображена дата початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

У Податковому розрахунку та додатках до нього на останній сторінці проставляється дата подання, підписи посадових осіб, дані про підписантів та печатка (за наявності).

Розібравшись із загальними питаннями, переходимо до нюансів заповнення Податкового розрахунку.

Податковий розрахунок

У його заголовній частині разом з обов’язковими реквізитами, у яких наведено тип форми, період подання та основні відомості про платника, зазначаємо:

— інформацію про додатки, які буде містити Податковий розрахунок;

— ознаку платника єдиного внеску (звичайний роботодавець проставляє позначку у рядку 092);

— середньооблікову кількість штатних працівників за звітний період (за наявності). Вказується в розрізі місяців звітного кварталу та за категоріями працівників. Розрахунок показника здійснюємо згідно з Інструкцією № 286. Як це правильно зробити, див. у спецвипуску «Податки & бухоблік», 2020, № 77;

— облікову кількість штатних працівників. Показник розраховуємо згідно з Інструкцією № 286.

Цікаво, що в Порядку № 4 не зазначено, на яку дату обчислювати цей показник. В усних консультаціях податківці раніше рекомендували розраховувати облікову кількість штатних працівників на останнє число місяця. Сподіваємося, що в цій частині нічого не змінилося. Підказки щодо розрахунку показника «Облікова кількість штатних працівників» ви знайдете в спецвипуску «Податки & бухоблік», 2020, № 77;

— кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату. Тут указуємо кількість застрахованих осіб, яким у звітному місяці нараховувалися виплати за трудовим (цивільно-правовим) договором.

Таблична частина Податкового розрахунку має 3 розділи. Проте

звичайні роботодавці заповнюють лише розділ І Податкового розрахунку «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу»

Дані у цьому розділі наводимо у розрізі місяців звітного кварталу. Формуємо їх на підставі інформації, наведеної у додатках Д1. Тобто спочатку формуємо додатки Д1 за кожен місяць звітного кварталу, а потім переносимо загальні дані до розділу І Податкового розрахунку.

Якщо ви заповнюєте Звіт за допомогою програмного забезпечення, то розділ І Податкового розрахунку буде заповнено автоматично.

Єдине, зверніть увагу на рядки 1.3 та 1.4. У них слід вказати лікарняні з розбивкою на суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платника податків, та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів ФСС.

Назви рядків у розділі І Розрахунку вам повинні бути знайомі, якщо ви раніше формували Звіт з ЄСВ. За основу взяли таблицю 1 цього Звіту. Тож заповнення їх, впевнені, не викличе проблем.

Ще один цікавий момент: розділ І Податкового розрахунку має рядки (5, 5.1) для відображення сум пені, яку платник ЄСВ нарахував самостійно відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464).

Зауважимо, що незважаючи не те, що основна частина єдиного звіту має назву Податковий розрахунок, суми ПДФО та ВЗ до неї не потрапляють. Вони будуть зазначені лише в додатку 4 (4ДФ).

Ще один момент, на який слід звернути увагу. Заповнюючи розділ І Податкового розрахунку на підставі Д1, не слід порівнювати загальні суми зарплати з показниками додатку 4ДФ.

Річ у тім, що зарплата для ПДФО/ВЗ і зарплата для ЄСВ — це, як кажуть, дві великі різниці. Наприклад, лікарняні для ПДФО і ВЗ — це зарплата. Тому у 4ДФ відображаємо їх у загальній сумі зарплати з єдиною ознакою. А ось для цілей ЄСВ лікарняні не входять до фонду оплати праці і мають свій окремий код та відображаються в окремому рядку за особливими правилами.

Зворотна ситуація. Подарунок працівникові. Для ПДФО і ВЗ — не зарплата. Для ЄСВ — ще й яка зарплата!

Тож не слід старатися підігнати показники розділу І Податкового розрахунку, Д1 та 4ДФ.

З основною частиною Податкового розрахунку розібралися. Далі поговоримо про заповнення додатків до нього, а саме Д1, 4ДФ та Д5.

А ось додаток 6 (Д6) розглядати не будемо. Він — калька таблиці 7 зі спецстажем Звіту з ЄСВ. Лише змінилася «шапка». Проте опис всіх показників, які слід вказувати в цій «шапці», ми навели вище.

Висновки

  • Податковий розрахунок подаємо до контролюючих органів за основним місцем обліку.
  • За І квартал 2021 року Податковий розрахунок подаємо не пізніше 11 травня 2021 року.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Податки & бухоблік»коментарі
(27)
!!
09.04.2021
Для тих, хто вдіправляє звіт Медком. Версія 35 не пропускає жодних від'ємних сум, окрім відпускних. Обіцяють вивчити питання та в наступній версії виправити.
татка !!
09.04.2021
Скажите пожалуйста, вы набирали в медке или импортировали файлы с ис-про?
Мішаня
09.04.2021
Третю добу чекаю на квитанцію №2... WTF???
An Мішаня
09.04.2021
Така сама ситуація
Яков
09.04.2021
Коллеги, у которых есть работники, работающие неполное раб. время и которые пользуются Медком.В Додатке 1 указываете в колонке 22 отметку. В электронном виде и в печатном данные отображаются верно.Однако при отправке в ДПС колонки "меняются местами" и если открыть блокнотом файл F0510106, предназначенный для отправки, то будут записи:<T1RXXXXG22 ROWNUM="1">0</T1RXXXXG22><T1RXXXXG23 ROWNUM="1">1</T1RXXXXG23>Т.е., указав неполное раб. время ДПС увидит не неполное раб. время, а "спецстаж".Временное решение (до обновления) от Медка (если составляете в Медке):1. Скачать архив файла https://drive.google.com/file/d/1BITE9M ... eoHSl/view2. Разархивировать3. Заменить файл F0510106.ztp (для ФОПов) или J0510106.ztp (для ЮЛ) в папку tmpl, где установлен Медок (у меня Program Files/Medoc/Medoc/tmpl)Теперь, если снова открыть Медок и экспортировать файл F0510106 для отправки в ДПС, то записи будут отражаться так:<T1RXXXXG22 ROWNUM="1">1</T1RXXXXG22><T1RXXXXG23 ROWNUM="1">0</T1RXXXXG23>Т.е. ВЕРНО!Данную ошибку обещали исправить в обновлении
Світлана
09.04.2021
Підкажіть у зведенному звіті ЄСВ+ПДФО заповнюється форма Д3-військові, якщо на підприємстві є працівник якого призвали на строкову службу?
!! Світлана
09.04.2021
Не потрібно.
Вікторія
09.04.2021
Доброго дня, підкажіть будь ласка, як бути зі стипендією студентам? Раніше 1дф подавали двома порціями (1-ша на працівників, 2-га на студентів), а тепер як? Разом із працівниками? Чи робити два звіти?
!! Вікторія
09.04.2021
Разом з працівниками. Поки що нема ні порцій, ні консолідації.
Заб !!
14.04.2021
Це тільки від програми залежить. У нормальних програмах все вже є, у Сонаті наприклад
Олеся
09.04.2021
Напишіть ясніше про заповнення щодо відокремленого підрозділу. Це єсв заповнювати разом з усіма працівниками,а ПДФО і ВЗ їх виділяти на окремий розрахунок? Який його смисл....
НННН Олеся
21.04.2021
ми теж чекаємо на відповідь про єсв та підрозділи!!!!
!!
09.04.2021
Сенс зрозумілий - податки в тер.громади.
Олеся
09.04.2021
Де в розрахунку можна визначити до якого ОТГ вони відносяться,якщо реквізити гол. підприємства і податки сплачуються туди ж само куди платить гол.п-во.
Ольга Олеся
21.04.2021
в строке 032 - кодификатор
!! Олеся
09.04.2021
В такому разі я сенсу розділення 4ДФ не бачу.
Ольга
12.04.2021
Питання по Коду територій: зазначати код селища чи територіальної громади?
Оля
12.04.2021
Крім того що не дає поставити мінусові значення при перерахунку лікарняних так ще не дає заповнити співробітника у якого у ПІБ є апостроф ( імя Дар'я ).
Катерина
19.04.2021
Так що все-таки з рядком 032 Кодифікатор - Медок його правильно заповнює, чи треба ще десь шукати і перепровіряти? Хтось уже здавав - підскажіть, будь ласка!!!
Ольга Катерина
21.04.2021
У мене медок скрізь підтягує область, два звіта так прийнято, а тепер побачила і думаю, що треба вносити місто. Теж шукаю інформацію
Екатерина
19.04.2021
Добрый день, подскажите пожалуйста, отправля. отчет по ЕСВ, а мне пишет ошибку: "Помилка У Податковому розрахунку в рядку 092 зазначено позначку«Бюджетна установа», а в підсистемі «Реєстр страхувальниківДРСС» відсутня позначка про наявність у страхувальниказазначеної ознаки." Кто нибудь сталкивался с этим?
Катерина
20.04.2021
Сформувала в Медку всі необхідні додатки (Д1,Д4,Д5), перевірила, а при підписанні вискочило " Пачка містить не перевірені або помилкові звіти. Продовжити?" - я в ступорі...
Катерина
23.04.2021
Здравствуйте. Скажите, кто-то показывает "приватних виконавців" в 4дф? Витрати на проведення виконавчих дій що теж надходять тому ж виконавцю показуєте у звіті чи ні?!
Алисия
27.04.2021
Не хочу обсуждать проблемы при заполнении форм, их доработки или недостатки. Не говорю даже о том что объем работы по 1ДФ у бухгалтеров значительно вырос. Вопрос : Зачем фискальным службам разделение квартальной формы 1-ДФ на месяца с с помесячным отражением в ней расчетов предприятия с ФОП - ЕСЛИ ФОП СДАЮТ КВАРТАЛЬНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ?
Олег Алисия
27.04.2021
Может причина только в получении организаторами изменений и разработчиками программ в госструктурах дополнительных денег за изменения и доработки+ опять же законопроект прошел, кому- то плюсик!!!!!!!!!!!!!!
Людмила
02.07.2021
Підприємство ліквідується з 01.06.2021 не можу здати звіт пише помилки немає третього місяця кварталу. Порекомендуйте що робити,
Інна
09.07.2021
Підскажіть як здати звіт, якщо працівник прийнятий на роботу лише в третьому місяці квартала, до того працівників небуло? Пробувала здавати 1 і 2 пустими, але звіт не приймає?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн