Інформація по темі "" | Публікації по тегу
05.10.21
7176 1
Друкувати
Обране

Автошини стали непридатними до досягнення норми пробігу: чи можна їх списати?

Світлана Замазій
Світлана Замазій шеф-редактор порталу buhgalter.com.ua
На балансі установи є автомобіль KIA Cerato, на який 2 місяці тому установлено нові автомобільні шини 185/65R15.Але нещодавно одним колесом авто потрапило в яму на дорозі, при цьому постраждала одна шина – на ній утворився великий поріз. Чи можна списати цю шину, яка фактично стала непридатною для подальшого використання, але яка ще не пройшла норму середнього ресурсу (фактичний пробіг 5720 км при нормі середнього ресурсу — 65000 км)? Якщо так, то які документи для цього необхідно оформити?


Основним документом, що визначає порядок списання автомобільних шин, є Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку від 20.05.2006 р. № 488. У цьому документі встановлено не лише норми середнього ресурсу пневматичних шин, а й зазначено підстави для списання шин, а також наведено порядок заповнення Картки обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини (додаток 5 до п. 7.1 Експлуатаційних норм).

Якщо фактичний пробіг пневматичних шин досяг установлених для них норм середнього ресурсу, то такі шини може бути списано.

Однак досягнення норми не є обов’язковою та єдиною умовою для списання шин.

Так, у п. 3.2 Експлуатаційних норм передбачено, що при виявленні експлуатаційних або виробничих дефектів, з якими пневматичні шини не допускаються до експлуатації (з урахуванням їх несправного технічного стану) або не підлягають ремонту через неприйнятні витрати, шини списуються незалежно від того, чи відповідає їх фактичний ресурс установленим нормам.

Майте на увазі, що експлуатація автомобіля з несправними шинами небезпечна.

Згідно з п.п. 31.4.5 Правил дорожнього руху, затверджених постановою КМУ від 10.10.2001 р. № 1306, заборонена експлуатація транспортних засобів за наявності таких технічних несправностей та невідповідності таким вимогам:

 • шини легкових та вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою до 3,5 т мають залишкову висоту малюнка протектора менше 1,6 мм, вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т — 1,0 мм, автобусів — 2,0 мм, мотоциклів і мопедів — 0,8 мм. Для причепів установлюються норми залишкової висоти малюнка протектора шин, аналогічні нормам для шин автомобілів-тягачів;
 • шини мають місцеві пошкодження (порізи, розриви тощо), які оголюють корд, а також розшарування каркаса, відшарування протектора і боковини;
 • шини за розміром або допустимим навантаженням не відповідають моделі транспортного засобу;
 • на одну вісь транспортного засобу встановлено діагональні шини разом з радіальними, ошиповані та неошиповані, морозостійкі й неморозостійкі, шини різних розмірів чи конструкцій, а також шини різних моделей з різними малюнками протектора для легкових автомобілів, різними типами малюнків протектора — для вантажних автомобілів;
 • на передню вісь транспортного засобу встановлені радіальні шини, а на іншу (інші) — діагональні;
 • на передній осі автобуса, який виконує міжміські перевезення, встановлено шини з відновленим протектором, а на інших осях — шини, відновлені за другим класом ремонту;
 • на передній осі легкових автомобілів і автобусів (крім автобусів, які виконують міжміські перевезення) встановлено шини, відновлені за другим класом ремонту;
 • відсутній болт (гайка) кріплення або є тріщини диска та ободів коліс.

Отже, якщо шини мають експлуатаційні чи виробничі дефекти, які призводять до незадовільного технічного стану, їх може бути списано незалежно від закінчення строку їх експлуатації, визначеного законодавством.

Щоб така операція була законною, установі потрібно потурбуватися про документальне оформлення прийнятого рішення.

У цьому випадку комісія, створена за наказом керівника, оглядає шини, що мають експлуатаційні або виробничі дефекти, та виносить рішення (висновок) про подальшу експлуатацію та доцільність проведення відновлювального ремонту автомобільних шин. Такий висновок наводиться в Картці обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини.

При списанні шин у Картці обліку пробігу вказуються сумарний пробіг до списання та інформація про подальше використання шини — відновлення зношеності протектора, ремонт або її переробку (утилізація). Вона підписується членами комісії з питань втрати пневматичними шинами споживчих властивостей. Як зазначено в п. 7.1 Експлуатаційних норм, у цьому випадку Картка має статус акта її списання.

При списанні шин (як тих, що обліковуються на субрахунку 1515 «Запасні частини», так і тих, які входять до складу транспортного засобу, який обліковується на субрахунку 1015 «Транспортні засоби», при їх заміні на нові) також потрібно оформити Акт списання запасів, форма якого є додатком до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

В Акті зазначають докладну інформацію про запаси, що підлягають списанню:

 • найменування та опис запасів (марка, ґатунок тощо);
 • номенклатурний номер (якщо такий присвоєно);
 • одиниця виміру, кількість та вартість.

Детально вказуються підстави для списання, а також спосіб знищення непридатних запасів (якщо неможлива їх реалізація).

Акт складається у двох примірниках. Перший примірник Акта передається до бухгалтерії, а другий залишається у матеріально відповідальної особи.

Взагалі-то в таких ситуаціях установи мають враховувати всі фактори, які можуть вплинути на норми пробігу шин. Ідеться про можливість застосування коефіцієнтів коригування, на які можна коригувати норми середнього ресурсу, значення яких наведено в розд. 6 Експлуатаційних норм.

Далі наведено приклад заповнення Акта списання непридатних до подальшої експлуатації шин.

 

 

           Гарна бюджетна установа
(найменування суб'єкта державного сектору)

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

 

 12345678

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
директор
 (посада)
Стасюк     Степан СТАСЮК
  (підпис)
"05" жовтня 2021 року

Акт списання запасів N 156

     

          м. Харків
   (місце складання)

 

"04" жовтня 2021 року комісія, призначена наказом (розпорядженням) від "04" січня 2021 року № 3 у складі:

голови комісії – заступника директора - Ігора ВАСИЛЬЧЕНКО, заступника головного бухгалтера - Олени МОКРІЙ, бухгалтера – Наталі КУЕК, завідувача господарства – Миколи ТИЩЕНКО
                                            (власне ім'я та прізвище голови та кожного члена комісії)
здійснила перевірку запасів, які знаходяться:

 у складі автомобіля KIACeratoдержавний номер АХ 12-34 КЕ       

                       (місцезнаходження запасів)
та обліковуються у матеріально відповідальної особи водія Олександра МОСТОВЕНКО
                                                                                             (посада, власне ім'я та прізвище)
та встановила, що описані нижче цінності підлягають списанню та вилученню з бухгалтерського обліку:

 

N
з/п

Номенклатурний номер*

Найменування або однорідна група (вид)

Одиниця виміру

Кількість

Вартість за одиницю

Сума

Підстава для списання

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1515020

Автомобільна шина Hankook 185/65R15

шт.

1

2185,00

2185,00

Порізи, розриви автопокришки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

2185,00

 

 

Усього за цим актом списано один
                                         (кількість літерами)

предметів на загальну суму дві тисячи сто вісімдесят п’ять грн 00коп.
                                                                       (літерами)

Висновок комісії: на автомобільній шині Hankook 185/65R15, встановленій на автомобіль KIACeratoдержавний номер АХ 12-34 КЕ, виявлені порізи, розриви автопокришки. Фактичний пробіг шини склав 5720 км при нормі середнього ресурсу — 65000 км. Комісія прийняла рішення списати зазначену автомобільну шину і передати її на утилізацію. Картка обліку пробігу (наробітку) пневматичної шини додається.

Голова комісії

заступник директора
           (посада)

Васильченко
  (підпис)

Ігор ВАСИЛЬЧЕНКО

Члени комісії

заступник головного            бухгалтера
     (посада)

Мокрій
(підпис)

Олена МОКРІЙ

 

бухгалтер
(посада)

Куек
(підпис)

Наталі КУЕК

 

завідувач господарства
(посада)

Тищенко
(підпис)

Микола ТИЩЕНКО

 

 

 

 

Матеріально
відповідальна
особа

 
 
водій
(посада)

 
 
Мостовенко
(підпис)

 
 
 
Олександр МОСТОВЕНКО

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:

 

Найменування облікового регістру

За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку)

Сума

Меморіальний ордер № 13

8013

1515

2185,00

 

 

 

 

 

Особа, яка відобразила господарську
операцію в бухгалтерському обліку

 
бухгалтер
(посада)

 
Куек
(підпис)

 
 
Наталі КУЕК

"06" жовтня 2021 року

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання
обов'язків бухгалтерської служби)

 

 
 
Остапчук
(підпис)

 
 
Марина ОСТАПЧУК

____________
* заповнюється у разі ведення обліку за номенклатурними номерами

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(1)
Ірина Колосова
05.10.2021
Дякуємо за таку необхідну детальну інформацію!
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.