Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25.02.19
108550 7
Друкувати
Обране

Ліквідація бюджетної установи: від А до Я (ч. 1)

В умовах реформування та децентралізації влади припинення бюджетних установ відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації. Через складність існуючої процедури ліквідації та відсутність єдиного нормативно-правового документа, що регулює основні засади її здійснення, виникає потреба у вивченні великої кількості законних і підзаконних актів, кодексів і роз’яснень. Ми спробували систематизувати положення нормативно-правових документів, які регулюють процес ліквідації бюджетних установ, з метою визначення порядку його здійснення та ідентифікації особливостей основних його етапів. Що з цього вийшло — читайте у цьому спецвипуску.


 

Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 2 БКУ бюджетними установами є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету.

Бюджетні установи (міністерства, інші центральні органи виконавчої влади) припиняються, як зазначено у ч. 5 ст. 5 Закону № 3166-VI, шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Оскільки засновником бюджетної установи є держава, процес її ліквідації є особливо клопітким і довготривалим.

Прийняття рішення про ліквідацію та створення ліквідаційної комісії

Процес ліквідації бюджетної установи починається з моменту прийняття рішення щодо ліквідації засновником суб’єкта господарювання. За загальним правилом згідно із ст. 110 ЦКУ юридична особа ліквідується:

1) за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв’язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;

2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади;

3) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, — за позовом відповідного органу державної влади.

Згідно з ч. 3 ст. 105 ЦКУ орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до ЦКУ призначає ліквідаційну комісію (ліквідатора), голову комісії або ліквідатора та встановлює порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи (ч. 3 ст. 105 ЦКУ).

До речі, окремі аспекти визначення механізму здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією міністерства, інших центральних органів влади та їх територіальних органів визначено Порядком № 1074.

ВАЖЛИВО! До ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами (ч. 4 ст. 105 ЦКУ). 

Окремі аспекти порядку ліквідації юридичної особи врегульовані положеннями ст. 111 ЦКУ, відповідно до якої визначено основні повноваження ліквідаційної комісії.

Оплата праці працівників ліквідаційної комісії 

Питання оплати праці працівників ліквідаційної комісії не є достатньо врегульованим у нашому законодавстві.

Міністерство соціальної політики України у листі від 24.09.2013 р. № 821/13/155-13 зробило посилання на пп. 25 та 26 Порядку № 1074. Ними встановлено, що ліквідаційна комісія «утримується за рахунок і в межах коштів, передбачених на утримання органу виконавчої влади або територіального органу, що припиняється. Фінансування заходів, пов’язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією органів виконавчої влади або територіальних органів, здійснюється в межах коштів, передбачених на їх утримання законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Що стосується виплати заробітної плати голові і членам ліквідаційної комісії, то спеціального механізму оплати їх праці немає, тобто ці особи працюють та отримують заробітну плату за займаними посадами згідно з чинними у відповідній установі, організації умовами оплати праці».

Отже, беручи за основу загальний порядок ліквідації юридичної особи, наведений у ст. 111 ЦКУ та Порядку № 1074, ідентифікуємо подальші етапи процесу ліквідації бюджетної установи та розглянемо особливості кожного із них.

Повідомлення про рішення щодо ліквідації бюджетної установи 

Відповідно до ч. 1 ст. 105 ЦКУ орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію. При цьому варто зазначити, що вимога у разі ліквідації суб’єкта господарювання внести відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців врегульована також ст. 248 ГКУ.

Повідомлення ДФС про ліквідацію

За загальним правилом, протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про ліквідацію бюджетної установи платник податків зобов’язаний повідомити контролюючі органи за місцем обліку такого платника про його ліквідацію (п. 11.1 Порядку № 1588). Для цього подаються відомості з ЄДР про рішення уповноваженого органу про припинення юридичної особи (п. 11.5 Порядку № 1588).

Але звертаємо вашу увагу на те, що дані про прийняття рішення щодо припинення юридичних осіб, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, контролюючі органи отримують від державних реєстраторів у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Центрального контролюючого органу.

Відповідно до п.п. 37.3.1 ПКУ ліквідація юридичної особи є підставою для припинення податкового обов’язку, крім його виконання. Виконанням податкового обов’язку відповідно до п. 38.1 ПКУвизнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань у встановлений податковим законодавством строк.

ВАЖЛИВО! Процес зняття з обліку в органі ДФС у процесі припинення бюджетної установи передбачає проведення документальної позапланової перевірки (п.п. 78.1.7 ПКУ). Тривалість такої перевірки визначаться відповідно до п. 82.2 ПКУ та складає 10 робочих днів. За результатами проведення перевірки податківці самостійно передають відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податкових зобов’язань та зборів за формою № 30-ОПП (п. 11.10 Порядку № 1588).

Повідомлення Пенсійного фонду України про ліквідацію

Механізм взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначається п. 5.1 Порядку № 21-6.

ВАЖЛИВО! У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про рішення уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи орган Пенсійного фонду в 10-денний строк проводить документальну перевірку платника щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску. На основі акта перевірки платник здійснює остаточні розрахунки.

За наявності заборгованості у платника, державна реєстрація якого припиняється, орган Пенсійного фонду України заявляє вимоги як кредитор у строки, передбачені у повідомленні про внесення запису до ЄДР щодо прийняття рішення уповноваженого ним органу про припинення юридичної особи шляхом направлення голові ліквідаційної комісії, уповноваженій ним особі або ліквідатору довідки про борг за всіма видами платежів, а також документів, що підтверджують суми недоїмки (звіти платника, картки особових рахунків платника, рішення про застосування фінансових санкцій, акт перевірки тощо).

У разі неможливості погашення боргу зобов’язання з його сплати переходять до правонаступника. При цьому працівники органів Пенсійного фонду на підставі акта перевірки проводять відповідні операції у картках особових рахунків платників єдиного внеску щодо зменшення боргу за місцем обліку платника, державна реєстрація якого припиняється, та відображення сум боргу за місцем обліку правонаступника.

Орган Пенсійного фонду закриває справу платника єдиного внеску після остаточного погашення ним недоїмки зі сплати єдиного внеску та інших платежів або передачі боргу за місцезнаходженням правонаступника. Реєстраційний номер знятого з обліку платника єдиного внеску надалі не використовується, його платежі враховуються органом Пенсійного фонду до кінця поточного року.

Після проведення позапланової перевірки платника, здійснення ним розрахунків у вищезазначеному порядку та на підставі довідок про відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів, наданих фондами соціального страхування за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 21-6, орган Пенсійного фонду України складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування за формою згідно з додатком 6 до Порядку № 21-6.

За зверненням голови ліквідаційної комісії, уповноваженої нею особи або ліквідатора довідка про відсутність заборгованості може бути видана органом Пенсійного фонду України такій особі безпосередньо в органі Пенсійного фонду України, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в органі Пенсійного фонду України.

Після закінчення триденного строку вона направляється поштою за адресою, вказаною у зверненні.

Стягнення дебіторської заборгованості бюджетної установи, що ліквідується

Ліквідаційна комісія письмово повідомляє усіх дебіторів про припинення бюджетної установи. У разі відмови боржників погасити заборгованість бюджетна установа, що ліквідується, може підготувати позов про стягнення заборгованості у судовому порядку. При цьому варто керуватися нормами процесуальних кодексів відповідного виду судочинства.

Заявлення вимог кредиторів до бюджетної установи, що ліквідується

Відповідно до ч. 5 ст. 105 ЦКУ строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Надалі кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора (ч. 6 ст. 105 ЦКУ).

Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому ст. 112 цього Кодексу (ч. 9 ст. 111 ЦКУ).

У ст. 112 ЦКУ зазначено таку черговість задоволення вимог кредиторів у разі ліквідації платоспроможності юридичної особи:

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов’язкових платежів);

4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги (ч. 1 ст. 112 ЦКУ).

У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи (ч. 3 ст. 112 ЦКУ).

Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними (ч. 5 ст. 112 ЦКУ).

Реалізація майна бюджетної установи, що ліквідується

Відповідно до ч. 9 ст. 111 ЦКУ у разі недостатності в юридичної особи, що ліквідується, коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія організовує реалізацію майна юридичної особи.

Механізм і способи відчуження об’єктів державної власності визначено у Порядку № 803.

Відчуженням майна є передача права власності на майно юридичним та фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені Порядком № 803. Здійснюється таке відчуження майна шляхом його продажу на аукціоні (тобто шляхом продажу майна, за яким його власником стає покупець, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну), що проводиться організаторами аукціону.

Зазначимо, що об’єкти державної власності — це матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами). Звідси постає питання: що ж належить до основних фондів (засобів)? Відповідно до п. 4 розд. 1 НП(С)БО № 121 основні засоби — це матеріальні активи, які утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року. Натомість у п. 198.3 ПКУ наведено перелік основних фондів, який складається з основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активі та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи. Із детальним переліком майна, що належить до основних засобів суб’єктів державного сектора, можна ознайомитися у Плані рахунків, а із рекомендаціями стосовно застосування Плану рахунків щодо операцій з основними засобами суб’єктів державного сектору — у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 7.

Згідно із п. 6 Порядку № 803 відчуження майна здійснюється безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу відповідного суб’єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами. Відчуження майна, що перебуває на балансі суб’єкта управління, здійснюється за рішенням такого суб’єкта, крім нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, відчуження якого здійснюється лише за погодженням з Фондом державного майна.

Як визначено у п. 18 Порядку № 803кошти, що надійшли від продажу державного майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства, за наявності у підприємства заборгованості:

• насамперед на виплату заробітної плати;

• на погашення заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних із заробітною платою, та інших.

Суб’єкти господарювання зобов’язані подати суб’єкту управління, Фонду державного майна протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів згідно з додатком 3 до Порядку № 803.

Детальну інформацію про прийняття рішення про відчуження майна, оцінку майна, що пропонується на відчуження, загальні вимоги щодо процедури відчуження майна, підготовку до проведення аукціону, умови участі покупців в аукціоні, особливості проведення аукціону, здійснення розрахунків за придбане майно наведено у Порядку № 803.

Інвентаризація у разі припинення бюджетної установи

Відповідно до пп. 6 та 7 Положення № 879 проведення інвентаризації у разі припинення установи є обов’язковим.

У такому випадку проводиться суцільна інвентаризація, під час якої охоплюються всі види зобов’язань та всі активи установи незалежно від їх місцезнаходження, у тому числі предмети, що передані у прокат, оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану.

Також інвентаризації підлягають активи та зобов’язання, які обліковуються на позабалансових рахунках, зокрема цінності, що не належать установі, але тимчасово перебувають у її користуванні, розпорядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії, монтажі), умовні активи та зобов’язання (непередбачені активи та зобов’язання) установи (застави, гарантії, зобов’язання тощо), бланки документів суворої звітності, інші активи.

Організація та основні правила проведення інвентаризації, порядок інвентаризації активів і зобов’язань зазначено у Положенні № 879 та п. 22 Порядку № 1074. Із консультацією щодо особливостей проведення інвентаризації можна ознайомитися у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 40, с. 17.

Оцінка майна бюджетної установи, що ліквідується

ВАЖЛИВО! Проведення оцінки майна бюджетної установи, що ліквідується, є обов’язковою нормою, яка зазначена у ст. 7 Закону № 2658.

Проводиться така оцінка суб’єктами незалежної професійної діяльності на засадах, передбачених Законом № 2658 та НС № 1НС № 2НС № 3НС № 4, і дозволяє визначити вартість майна та зобов’язань бюджетної установи, що ліквідується.

Також проведення незалежної професійної оцінки є обов’язковою умовою для проведення аукціонуз відчуження об’єктів державної власності, що зазначено в Порядку № 803.

Складання проміжного ліквідаційного балансу установи, що ліквідується

Згідно з ч. 8 ст. 111 ЦКУ ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс.

Він затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи. Складається такий баланс з метою відображення складу майна бюджетної установи, що ліквідується, за результатами проведеної інвентаризації та оцінки уточнених сум заборгованостей, переліку пред’явлених кредиторами вимог і результатів їх розгляду.

УВАГА!

Оскільки форма проміжного ліквідаційного балансу не визначена на законодавчому рівні, вважаємо за доцільне складати його за формою № 1-дс або в довільній формі.

Затверджується такий баланс відповідно до ч. 8 ст. 111 ЦКУ органом, який прийняв рішення про ліквідацію бюджетної установи.

Закриття рахунків бюджетної установи, що ліквідується, відкритих у фінансових установах

Згідно із вимогами ч. 3 ст. 111 ЦКУ під час ліквідації бюджетна установа має закрити рахунки в Державній казначейській службі України. Для цього до органів Казначейства подаються такі документи:

• копія рішення відповідних органів державної влади про ліквідацію бюджетної установи, засвідченого в нотаріальному порядку або відповідним органом державної влади, який прийняв таке рішення;

• картка зі зразками підписів і відбитка печатки та перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи, у двох примірниках. До цієї картки включаються зразки підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитка печатки клієнта, що ліквідується.

Рахунки, які використовувались для проведення ліквідаційної процедури, закриваються на підставі заяви ліквідатора про закриття рахунка. Детальніше із процедурою закриття рахунків бюджетних установ у Державній казначейській службі України можна ознайомитися в Порядку № 758.

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
(7)
Аліса
25.02.2019
Это вообще к чему? Вы что-то знаете??
Льолік
25.02.2019
Майже через рік після поділу нашої установи на дві юридичні... Та і всі інші КНП вже пройшли це пекло документообігу.
Тетяна
06.12.2019
Я зареєстрована, але роздрукувати не можу,чому?
Олександр Мольченко
29.01.2020
В цій статті Ви наводите громадян України на хибну думку, а саме; З одного боку Ви говорите про те, що держава утворила органи державної влади та органи місцевого самоврядування та їх структурні підрозділи, а з іншого боку виговорите що держава, як засновник вищезазначених органів, ліквідовує ці органи вже які чомусь є юридичними особами. Питання: - В який спосіб органи державної влади та органи місцевого самоврядування та за чиєю ініціативою перетворилися в юридичних осіб? Статтею 143 Конституції України передбачено, що юридична особа може бути створена органом місцевого самоврядування, якого на сьогоднішній день - на жаль територіальні громади по всій державі Україна не утворили. Виходить, що перереєстрація так званих органів державної влади та органів місцевого самоврядування з тих самих органів державної влади та органів місцевого самоврядування у юридичну особу відбулася в супереч Основному Закону? Чи не є це злочином проти людства, а саме громадян України?
Івасик Олександр Мольченко
07.04.2020
Ви що палили?
Дмитро Івасик
05.03.2021
Не палив Олександр нічого, юридично воно так і є, користуючись вісоким рівнем правового нігілізму українців відбулася підміна юридичних понять...нажаль
Валя
15.11.2020
Ось і приходить ліквідація терцентрів. Як і що треба робити конкретро? І де дітися працівникам? А що буде з підопічними, стаціонарами, їх наші отг непотягнуть...
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
Передплачуйте та читайте повністю
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • повний доступ до всіх матеріалів сайту
  • безлімітні завантаження всіх бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті nv.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форм

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua на сайті nv.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передоплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн