Інформація по темі "" | Публікації по тегу
04.05.23
73298 5
Друкувати
Обране

Надходження в натуральній формі: оформляємо, оцінюємо, обліковуємо

Допомога в натуральній формі завжди була порятунком для бюджетних установ. Під час надходження «натуралки» установи не витрачають власні кошти, але повинні документально оформити такі надходження та відобразити їх в бухобліку.


Також після розбирання (демонтажу) списаного майна залишаються придатні для подальшого використання вузли, деталі чи матеріали. Та й про лишки, які виявляють під час проведення інвентаризації, слід пам’ятати.

Все це – типові приклади надходжень у натуральній формі. Як їх оцінити, оформити документально і відобразити в бухобліку? Відповіді ви знайдете у цій статті.   

Шляхи надходження «натуралки» 

Вже з самої назви «надходження в натуральній формі» зрозуміло, що ні про які грошові кошти під час проведення цієї операції не йдеться. Тобто операція в натуральній формі — це господарська операція, не пов’язана з обігом грошових коштів у готівковій чи безготівковій формі.

Прикладами таких надходжень є:

 • отримання благодійної допомоги (у формі матеріальних цінностей, у вигляді робіт та послуг);
 • виявлення під час інвентаризації лишків матеріальних цінностей;
 • вилучення активів (у тому числі й необоротних) у результаті ліквідації необоротних активів, які залишаються для потреб установи. 

Довідка про надходження у натуральній формі: обов’язкова для подання 

У разі здійснення розпорядниками бюджетних коштів операцій в натуральній формі такі операції повинні проводитися лише в межах планових показників та відображатися в бухгалтерському обліку виконання бюджетів (п. 11.17 Порядку № 1407 та п. 12.7 Порядку № 938).

Усі надходження та витрати бюджету слід відображати на рахунках у хронологічному порядку (ч. 5 ст. 56 БКУ). До того ж всі бухгалтерські записи повинні бути підтверджені документально.

З огляду на це, у разі отримання «натуралки» бюджетні установи повинні скласти і подати до органів Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі. Зробити це потрібно не пізніше останнього робочого дня місяця. Форма довідки наведена у додатку 38 до Порядку № 1407 та в додатку 25 до Порядку № 938.

Казначейство у своїх листах неодноразово наголошувало на необхідності подання цієї довідки у всіх випадках безоплатного надходження матеріальних цінностей, робіт та послуг. Річ у тім, що для отримання активів від розбирання непридатних активів, лишків чи благодійної допомоги у натуральній формі бюджетні установи не здійснюють жодних витрат. Фінансування на такі цілі не надходить. Відповідно, рух грошових коштів на рахунках Казначейства не відбувається. Як наслідок, Казначейство не в курсі цих операцій. Воно їх просто не бачить.

Казначейство може контролювати тільки грошові потоки установ, а облік майна не веде. Тож щоб виконати вимоги п. 11.17 Порядку № 1407 та п. 12.7 Порядку № 938, розпорядники при отриманні надходжень в натуральній формі повинні проінформувати Казначейство і відобразити в обліку додатково рух грошових коштів — надходження і витрати на одну й ту ж суму вартості отриманого майна, робіт або послуг. Таким чином операції в натуральній формі призводять до касових надходжень і касових видатків. Ось чому так важливо надати казначеям інформацію про такі операції.

Майте на увазі:неподання Довідки про надходження у натуральній формі є порушенням бюджетного законодавства (п. 33 ч. 1 ст. 116 БКУ). Недотримання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів загрожує зупиненням операцій з бюджетними коштами (п. 2 ч. 1 ст. 117 БКУ). 

Зміни до кошторису 

Всі види надходжень у натуральній формі визнаються доходами спеціального фонду(ст. 13 БКУ). Таки надходження не мають постійного характеру, тому запланувати обсяг безоплатно отриманих активів неможливо. Вони завжди понад план. Тому, окрім подання Довідки про надходження у натуральній формі, у разі фактичного отримання «натуралки» необхідно ще внести зміни до кошторису в частині спеціального фонду за власними надходженнями і всіх пов’язаних документів. Це випливає з абз. 10 п. 47 Порядку № 228, відповідно до якого зміни до кошторису та пов’язаних документів вносяться внаслідок перевищення надходжень відповідного фонду порівняно з надходженнями, врахованими у бюджеті.

Для цього слід подати розпоряднику вищого рівня копії довідок про зміни до кошторису за власними надходженнями. Ці довідки обов’язково мають бути завірені відповідним органом Казначейства (п. 49 Порядку № 228).

Крім цього під час надходження «натуралки» виникає ще одне питання: чи потрібно вносити зміни до паспортів бюджетних програм? Відповідь на нього надав Мінфін у листі від 15.02.2019 № 05110-05-2/4473. Так, його фахівці зазначили, що надходження у натуральній формі призводять до коригування спецфонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень. Якщо при цьому виникають нові завдання бюджетної програми, то згідно з абз. 9 п. 1.10 розд. І Правил № 836зміни до паспортів потрібні. В усіх інших випадках, коли нових завдань не буде, перезатверджувати паспорти Мінфін не бачить необхідності.

Далі – про особливості обліку різних видів натуральних надходжень.  

Благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей (робіт, послуг)  

Вимоги до отримання, використання та обліку благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами встановлено Порядком № 1222.

Благодійники можуть надавати благодійні внески у грошовій формі, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійник не зазначив конкретні цілі використання коштів, то шляхи їх спрямування визначаєкерівник установи. Напрямки використання благодійних внесків визначають виходячи з першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю установи.

При цьому благодійні внески не можуть заміняти плату за надання установами платних послуг (п. 3 Порядку № 1222).

Для оформлення операцій з безоплатного отримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів застосовується Акт приймання-передачі основних засобів. Його типова форма затверджена наказом № 818. У разі отриманні основних засобів як гуманітарної допомоги, дарунка чи безповоротної допомоги акт складає комісія установи, яка приймає основні засоби. У цьому випадку акт може бути складений в одному примірнику. Акт обов’язково має затвердити керівник установи — отримувача благодійної допомоги.

Також на безоплатно отримані необоротні активи необхідно скласти Акт введення в експлуатацію основних засобів та відкрити Інвентарну картку обліку об’єктів основних засобів за типовими формами, затвердженими наказом № 818.

Для оформлення приймання благодійної допомоги у вигляді запасів складається Акт приймання-передачі запасів. Його форма затверджена наказом № 431.

Всі надані благодійником первинні документи необхідно обов’язково прикласти до відповідних актів приймання матеріальних цінностей.

Що стосується благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт чи наданих послуг, то чинним законодавством не передбачено ані типової, ані примірної форми документа для оформлення її приймання. Як правило, оприбуткування такої допомоги проводять на підставі Акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). Такий акт складають у довільній формі із зазначенням переліку робіт (послуг) та їх вартості. Не зайвим також буде звернутися до благодійника з проханням надати будь-які підтвердні документи про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів.

Первісною вартістю необоротних активів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб, є їх справедлива вартість на дату отримання (п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій з обліку ОЗ). Тобто потрібно визначити, яку суму грошових коштів могла б виручити установа на конкретну дату, якби продавала відповідний об’єкт. Водночас первісною вартістю таких активів може бути вартість, указана у первинних документах, якщо благодійник їх надав.

Аналогічні вимоги встановлено і щодо оцінки запасів, отриманих безоплатно від юридичних та фізичних осіб (п. 24 розд. ІІ Методрекомендацій з обліку запасів). Тобто їх також слід оцінювати за справедливою вартістю або виходячи з вартості, зазначеної у первинних документах.

Причому всі додаткові витрати на доставку матеріальних цінностей, монтаж, налагодження тощо слід також включати до їх первісної вартості.

Приймання і оцінку матеріальних цінностей, отриманих у вигляді безповоротної допомоги чи дарунка, проводить комісія установи. Така комісія створюється за наказом керівника установи. До її складу обов’язково включають працівника бухгалтерської служби.

А от з оцінкою безоплатно виконаних робіт чи наданих послуг дещо складніше, адже законодавством не визначено порядок їх оцінки. Тому при визначенні вартості таких робіт (послуг) комісія установи має враховувати їх обсяги, складність, ринкові ціни на відповідні види робіт та вартість витрачених матеріалів. За потреби до роботи комісії можна залучати сторонніх фахівців — експертів у відповідній галузі. Якщо йдеться про масштабні та складні будівельні роботи або роботи з ремонту спеціального обладнання, має сенс провести незалежну оцінку.

За результатом оцінки комісія установи оформляє Акт оцінки матеріальних цінностей (робіт, послуг) довільної форми.

Згідно з ч. 4 ст. 13 БКУ благодійні внески, гранти та дарунки належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ. Такі надходження слід відображати за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки».

Для обліку доходів від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт) Порядком № 1219 призначено субрахунок 7511 «Доходи за необмінними операціями». 

Для обліку операцій з нарахування доходів спеціального фонду, у тому числі отриманих у вигляді благодійної допомоги, призначений меморіальний ордер № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб’єктів державного сектору». Його форма затверджена наказом № 755. На кожен вид доходів спецфонду відкривають окремі меморіальні ордери. Їх нумеруються відповідно № 14-1, 14-2, 14-3 тощо. 

Приклад 1. 

Заклад освіти отримав від благодійника комп’ютерну техніку для кабінету інформатики. Зокрема, надійшло 7 персональних комп’ютерів вартістю 21000 грн кожен, на загальну суму 147000 грн. Згідно з первинними документами, отриманими разом із комп’ютерами, до складу кожного з них входять моноблок, клавіатура та миша.

Також отримано вертикальні жалюзи для вікон. За інформацією з первинних документів, наданих благодійником, вартість подарунка становить 7500 грн.

Факт отримання благодійної допомоги оформлено Актом приймання-передачі основних засобів.

Згідно з наказом про облікову політику вартісний критерій для ОЗ встановлено на рівні 20 тис. грн. З огляду на це, отриману комп’ютерну техніку зараховано до складу ОЗ на субрахунок 1014, а жалюзі зараховано до складу МНМА на субрахунок 1113.  

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ м/о

дебет

кредит

1

Оприбутковано безоплатно отриману комп’ютерну техніку

1014

2117

147000

4

Водночас відображено:

дохід від безоплатно отриманої комп’ютерної техніки

2313

7511*

147000

3,14

збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманої комп’ютерної техніки

7511

5111

147000

17

касові видатки

2117

2313

147000

3, 4

2

Відображено вартість отриманих жалюзі

1113

2117

7500

4

Водночас відображено:

дохід від безоплатно отриманих МНМА

2313

7511*

7500

3, 14

збільшено внесений капітал на суму безоплатно отриманого МНМА

7511

5111

7500

17

касові видатки

2117

2313

7500

3, 4

3

Нараховано амортизацію на безоплатно отриманий МНМА при передачи його в експлуатацію (7500 грн х 50 % = 3750 грн)

8014

1412

3750

17

Водночас другий запис

5111

7511

3750

14

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця на суму отриманої благодійної допомоги слід подати до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі за кодом доходів 25020100 на загальну суму 154500 грн та видатків на суму 147000 грн за КЕКВ 3110 і 7500 грн  за КЕКВ 2210

За даними цього прикладу складемо Довідку про надходженння в натуральній формі. При цьому заповнимо лише другу її частину.

Щодо першої частини, то в ній слід указати дані конкретного розпорядника бюджетних коштів:

 • у рядку «Код за ЄДРПОУ розпорядника бюджетних коштів» слід зазначити код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • у рядку «Найменування розпорядника бюджетних коштів» - офіційне найменування розпорядника;
 • у рядку «ОДКСУ» - код та найменування органу Казначейства;
 • у рядку «Бюджет» - код та назва бюджету;
 • у рядку «КВК» - код та найменування згідно з відомчою класифікацією видатків та кредитування держбюджету або Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів;
 • у рядку «Код розпорядника бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів» вказується код розпорядника бюджетних коштів, присвоєний відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;
 • у рядку «КПКВК (ТПКВКМБ)» зазначаються код та найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код та найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів);
 • рядок «Фонд» заповнюється за надходженням і використанням коштів у національній валюті, отриманих як плата за послуги (код 02) або за іншими джерелами власних надходжень (код 03). Під час оформлення Довідки за надходженнями в натуральній формі у рядку «Фонд» слід зазначати код 03;
 • у рядку «Номер реєстраційного рахунку» зазначається номер реєстраційного рахунку, відкритого розпоряднику бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та кредитування бюджету для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів;
 • у графі «Показники» проставляються код класифікації доходів бюджету та код економічної класифікації видатків бюджету, за яким проведено операцію у натуральній формі;
 • у графі «Сума» наводиться сума, на яку проведено операцію у натуральній формі за кожним кодом класифікації доходів бюджету та кожним кодом економічної класифікації видатків бюджету.

 

Додаток 25
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 30 грудня 2022 року № 477)
(пункт 12.7 глави 12)

Довідка № _5____
від 26 травня 2023 року про надходження у натуральній формі

за травень 2023 року

(місяць)

 

Дані розпорядника бюджетних коштів

Код за ЄДРПОУ розпорядника бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування розпорядника бюджетних коштів

 

ОДКСУ

Код

 

 

 

 

 

Назва

Бюджет

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва

КВК

Код

 

 

 

 

Назва

Код розпорядника бюджетних коштів відповідно до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

Рівень розпорядника бюджетних коштів

 

КПКВК / ТПКВКМБ

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва

Фонд

Код

 

 

 

Назва

Номер реєстраційного рахун­ку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

(грн, коп.)

Показники

Сума

1

2

Надходження - усього

154500

у тому числі:

за видами надходжень за кодами класифікації доходів бюджету

 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки»

154500

Видатки - усього

154500

у тому числі:

за кодами економічної класифікації видатків бюджету

 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

7500

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»

147000

 

                                                                                          

Керівник установи

Головний

(підпис)

Микола ГОЛОВНИЙ

Головний бухгалтер

Розумна

(підпис)

Олеся РОЗУМНА

М.П.

 

 

26 травня 2023 року 

У нас на сайті в роздлілі Розуміні бланки в екселі ви можете завантажити довідку про надходження в натуральній формі в екселі з можливістю створення дбф файлів для завантаження в СДО

Приклад 2.

Бюджетна установа отримала благодійну допомогу — сантехобладнання для капітального ремонту. Згідно з первинними документами, наданими благодійником, загальна вартість переданих будівельних матеріалів становить 31200 грн, із них: душова кабіна — 21200 грн, унітаз — 6500 грн, раковина — 3500 грн. Факт отримання благодійної допомоги оформлено Актом приймання-передачи запасів.

Підрядною організацією проведено капітальний ремонт системи централізованого водопостачання та водовідведення, а саме: замінено непридатне для використання сантехобладнання та установлено нове.

За фактом передачі сантехобладнання підрядній організації оформлено Акт приймання-передачі запасів.

Загальна вартість робіт із заміни (установлення) сантехобладнання становить 7500 грн. Згідно з умовами договору підряду передбачено внесення авансу в сумі 2250 грн.

Списання установленого сантехобладнання проведено на підставі наданого підрядною організацією Звіту про використання будівельних матеріалів замовника і підписаних без зауважень Акта приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт і витрат (форма № КБ-3). 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ м/о

дебет

кредит

1

Оприбутковано благодійну допомогу (сантехобладнання)

1513/1 (будматеріали на складі)

2117

31200

4

Водночас відображено:

 

 

 

 

— дохід від безоплатно отриманого сантехобладнання

2313

7511*

31200

3, 14

— касові видатки

2117

2313

31200

3, 4

2

Передано сантехобладнання виконавцю робіт з капремонту

1513/2 (будматеріали передані виконавцю робіт)

1513/1

31200

13

3

Отримано асигнування на проведення капремонту

2313

7011

7500

2

4

Перераховано аванс підрядній організації згідно з договором

2113

2313

2250

2, 4

5

Виконано роботи з капремонту

8013

6211

7500

6

6

Зменшено заборгованість перед підрядною організацією на суму сплаченого авансу

6211

2113

2250

4, 6

7

Здійснено остаточний розрахунок з підрядною організацією

6211

2313

5250

2, 6

8

Списано вартість сантехобладнання, використаного для капремонту

8013

1513/2

31200

13

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця на суму отриманої благодійної допомоги слід подати до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі за кодом доходів 25020100 та видатків за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на 31200 грн.

Зверніть увагу: установлення додаткових санітарно-технічних приладів при переобладнанні приміщень, а також заміна санітарних приладів (умивальників, кухонних раковин, унітазів, пісуарів тощо) належать до робіт з капітального ремонту (пп. 2.12.4 та 2.12.8 Примірного переліку № 150).

Для здійснення видатків на придбання будівельних матеріалів для капітального ремонту призначено КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» (п.п. 4 п.п. 3.1.3.2 Інструкції № 333). З огляду на це, вартість будматеріалів для капремонту, отриманих як благодійна допомога, слід відображати за КЕКВ 3132.

 

Лишки матеріальних цінностей, виявлені в результаті інвентаризації  

Основним нормативним документом, що визначає порядок проведення інвентаризації та оформлення її результатів, є Положення № 879.

Відповідно до п. 4 розд. IV цього Положення всі необоротні матеріальні та нематеріальні активи, а також інші оборотні матеріальні цінності, виявлені в лишках, підлягають оприбуткуванню на баланс установи.

Лишки матеріальних цінностей та нематеріальних активів, виявлені під час інвентаризації, фіксують у інвентаризаційних описах, в яких указують всі відомості про такі об’єкти та їх технічні характеристики. Далі на основі описів інформацію про лишки відображають у звіряльних відомостях результатів інвентаризації. Потім кількість та вартість лишків, що підлягають оприбуткуванню, наводять у протоколі інвентаризаційної комісії. Типові форми цих документів затверджені наказом № 572.

Активи, виявлені під час інвентаризації як лишки, оцінюють за справедливою вартістю (пп. 1.5, 2.3 розд. ІІІ Положення № 879). Оцінку проводить інвентаризаційна комісія та відображає її результати в Акті оцінки матеріальних цінностей довільної форми. Цей акт додають до протоколу інвентаризаційної комісії.

Відповідно до п. 4 розд. IV Положення № 879 виявлені у результаті інвентаризації лишки відносяться на збільшення доходів спецфонду установи.

Для відображення доходів від оприбуткування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, виробничих запасів, МШП та інших нефінансових активів, які виявлені в результаті інвентаризації, отримані внаслідок демонтажу, отримані в результаті списання майна тощо та будуть використовуватись для потреб установи, слід використовувати код класифікації доходів бюджету 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності». Саме цей код для ситуації, що розглядається, запропонував Мінфін в своєму листі від 01.10.2019 № 35120-04-3/24616.

Тобто такі доходи прирівнюются до надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності. А це друга підгрупа першої групи власних надходжень (ч. 4 ст. 13 БКУ).

Для обліку доходів від оприбуткування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, виробничих запасів, МШП та інших нефінансових активів, виявлених в результаті інвентаризації, слід застосовувати субрахунок 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі».

Нарахування доходів від оприбуткування лишків слід відображати у меморіальному ордері № 14«Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб’єктів державного сектору». 

Приклад 3

Під час проведення інвентаризації у дошкільному навчальному закладі було виявлено лишки господарських матеріалів - мило туалетне, а також два стільця.

Згідно з оцінкою інвентаризаційної комісії справедлива вартість мила становить 50 грн, а стільців - 600 грн (по 300 грн за кожен).

Результати оцінки матеріальних цінностей, виявлених під час інвентаризації як лишки, інвентаризаційна комісія відобразила в Акті оцінки матеріальних цінностей довільної форми. Лишки будуть використані для потреб установи.  

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Оприбутковано лишки господарських матеріалів (мило), виявлені під час інвентаризації

1812

2117

50

4

Відображено дохід на суму виявлених лишків мила

2313

7112*

50

3, 14

Відображено касові видатки

2117

2313

50

3, 4

2

Оприбутковано стільці, раніше не враховані на балансі

1113

2117

600

4

Одночасно відображено:

дохід від оприбуткування лишків

2313

7112*

600

3, 14

касові видатки

2117

2313

600

3, 4

збільшення внесеного капіталу на суму оприбуткованих стільців

7112

5111

600

17

3

Нараховано амортизацію при передачі стільців у експлуатацію (600 грн x 50 %)

8014

1412

300

17

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця на суму лишків слід подати до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі за кодом доходів 25010200 на загальну суму 650 грн видатків за КЕКВ 2210

 

Матеріальні цінності, отримані у результаті ліквідації необоротних активів  

Механізм списання державного майна визначено Порядком № 1314. У ньому прописано порядок поводження з матеріалами, вилученими під час ліквідації необоротних активів. Дія цього документа поширюється на державні установи і заклади. А ось комунальні установи мають керуватися нормами місцевих документів щодо списання комунального майна. Хоча вони, як правило, мало чим відрізняються від вимог Порядку № 1314.

Головне правило: усі вузли, деталі агрегати, придатні для подальшого використання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів, необхідно оприбуткувати на баланс. Ці матеріали зараховують до складу запасів. Якщо ж у результаті списання майна були вилучені необоротні активи, їх слід оприбуткувати на відповідні рахунки обліку необоротних активів (п. 23 Порядку № 1314).

Інформацію про матеріальні цінності, отримані від розбирання будівель і споруд, демонтажу обладнання та інших основних засобів, відображають в Акті списання основних засобів (часткової ліквідації). У разі надходження матеріалів від ліквідації інших необоротних матеріальних активів, що підлягають груповому обліку, про це роблять записи в Акті списання групи основних засобів. Якщо ж матеріали отримані у результаті списання транспортних засобів, то їх показують в Акті списання транспортних засобів. У всіх цих випадках інформацію про вилучені матеріальні цінності зазначають в окремому розділі акта - «Розрахунок результатів списання об’єкта».

Типові форми цих актів затверджено наказом № 818.

Оцінку придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання необоротних активів, проводять відповідно до п. 15 розд. II Методрекомендацій з обліку запасів. Зокрема, такі активи слід зараховувати на баланс за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого використання. При цьому комісія установи має враховувати ступінь їх придатності до експлуатації. Також можна брати за основу вартість подібних матеріальних цінностей (якщо такі є на балансі).

За результатами оцінки вилучених матеріалів комісія складає Акт оцінки матеріальних цінностей у довільній формі.

Сума оприбуткованих активів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спецфонду установи (абз. 4 п. 5 розд. VI НП(С)БО 121).

Як і доходи від оприбуткування лишків, ці суми також відносять до другої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ. Відповідно, такі доходи показують за кодом класифікації доходів бюджету 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності». На цьому наголосив Мінфін у вже згаданому вище листі 01.10.2019 р. № 35120-04-3/24616.

Для обліку доходів від оприбуткування активів, отриманих у результаті списання майна, призначений субрахунок 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі».

Операцію з отримання доходів від оприбуткування матеріальних цінностей у результаті списання майна фіксують у меморіальному ордері № 14 

Приклад 4. 

У результаті списання службового автомобіля було вилучено та оприбутковано запчастини, придатні для ремонту іншого автомобіля установи. Згідно з Актом оцінки матеріальних цінностей, складеним комісією установи зі списання, вартість запасних частин становить 400 грн.  

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Оприбутковано запасні частини, отримані під час розбирання автомобіля та залишені для потреб установи

1515

2117

400

4

2

Відображено дохід на суму отриманих у результаті ліквідації запчастин, залишених для потреб установи

2313

7112*

400

3, 14

3

Відображено касові видатки

2117

2313

400

3, 4

* До Казначейства не пізніше останнього робочого дня звітного місяця слід подати Довідку про надходження в натуральній формі за кодом доходів 25010200 на суму 400 грн видатків за КЕКВ 2210   

Нормативні документи   

БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Порядок № 1222 — Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222.

Порядок № 1314 — Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314.

Порядок № 1407 — Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407.

Порядок № 938 — Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938.

Порядок № 228 — Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Правила № 836– Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Мінфіну від 26.08.2014 р. № 836.

Наказ № 818 — наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

Методрекомендації з обліку ОЗ — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Методрекомендації з обліку запасів — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Порядок № 1219 — Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Наказ № 755 — наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» від 08.09.2017 р. № 755.

Положення № 879 — Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

Наказ № 572 — наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» від 17.06.2015 р. № 572.

НП(С)БО 121 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
5
Ярослав
10.03.2022
А що стосується списання ІНМА, отриманих як благодійна допомога?
8014-1412
1412-11*
5111-5512, вірно? чи необхідно замість останньої проводки ставити 5111-7511?
марія
16.01.2023
Лишки під час інвентаризації до якого коду дохоходу бюджету віднести?
ДНЗ
12.05.2023
Чи є привязка внутрішніх документів по термінах до акту примому-передачі благодійної допомоги в натуральній формі від благодійної організації ?
Наприклад, отримали благодійну допомогу в натуральній формі (побутову техніку в коробках- акт від благодійника є) але ще не ввели в експлуатацію. Чи можна внутрішні акти по основних засобах, зміни до кошторису і довідку про натуральну форму зробити пізніше?
Вікторія
12.05.2023
Акт від благодійника про допомогу в натуральній формі - 31 березня. До кінця місяця (і , відповідно звітного кварталу) не було змоги зробити довідку змін до кошторису і довідку про натуральну форму. Чи буде порушенням, якщо внутрішній акт прийому-передачі був зроблений 3 квітня, довідка змін і про натуральну форму в квітні, і відповідно дані про благодійну допомогу будуть включені у звітність вже за 2 квартал ?
Ірина
15.11.2023
При проведенні надходжень в натуральної формі повинен надаватися додаток 7 про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України за підписом казначея? Або він застосовується при надходженнях в грошової формі ? Дякую .
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
50
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×