Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.10.21
17906 1
Друкувати
Обране

Надходження в натуральній формі: обліковуємо як треба

Світлана Замазій
Світлана Замазій шеф-редактор порталу buhgalter.com.ua
Допомога в натуральній формі від благодійників часто стає порятунком при оновленні майна установи. Особливо це актуально у зв’язку з недостатністю фінансування. Такі надходження не потребують здійснення витрат установою, але документально оформлювати та відображати їх в бухобліку необхідно.


 Також після розбирання (демонтажу) списаного майна залишаються придатні для подальшого використання вузли, деталі чи матеріали. Та й про лишки, які виявляють під час проведення інвентаризації, не слід забувати. Все це – типові приклади надходжень у натуральній формі. І кожен з цих випадків вимагає складання і подання до Казначейства Довідки про надходження у натуральній формі. Але до її складання «натуралку» необхідно оцінити, оформити документально і відобразити в бухобліку. Як це правильно зробити ви дізнаєтесь з цієї статті. 

Вже з самої назви «надходження в натуральній формі» зрозуміло, що ні про які грошові кошти під час проведення цієї операції не йдеться. Тобто операція в натуральній формі — це господарська операція, не пов’язана з обігом грошових коштів у готівковій чи безготівковій формі.

Прикладами таких надходжень є:

  • отримання благодійної допомоги (у формі матеріальних цінностей, у вигляді робіт та послуг);
  • виявлення під час інвентаризації лишків матеріальних цінностей;
  • вилучення активів (у тому числі й необоротних) у результаті ліквідації необоротних активів, які залишаються для потреб установи.

У разі здійснення розпорядниками бюджетних коштів операцій в натуральній формі такі операції повинні проводитися лише в межах планових показників та відображатися в бухгалтерському обліку виконання бюджетів (п. 11.17 Порядку № 1407 та п. 12.7 Порядку № 938).

А ч. 5 ст. 56 БКУ вимагає усі надходження та витрати бюджету відображати на рахунках у хронологічному порядку. Причому всі бухгалтерські записи повинні бути підтверджені документально.

З огляду на це, у разі отримання «натуралки» бюджетні установи повинні скласти і подати до органів Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі. Зробити це потрібно не пізніше останнього робочого дня місяця. Форма довідки наведена у додатку 37 до Порядку № 1407 та в додатку 25 до Порядку № 938.

Казначейство у своїх листах неодноразово наголошувало на необхідності подання цієї довідки у всіх випадках безоплатного надходження матеріальних цінностей (робіт та послуг). Річ у тім, що для отримання активів від розбирання непридатних активів, лишків чи благодійної допомоги у натуральній формі бюджетні установи не здійснюють жодних витрат. Фінансування на такі цілі також не надходить. Відповідно, рух грошових коштів на рахунках Казначейства не відбувається. Як наслідок, Казначейство просто «не бачить» цих операцій.

Казначейство може контролювати тільки грошові потоки установ, а облік майна не веде. Тож щоб виконати вимоги п. 11.17 Порядку № 1407 та п. 12.7 Порядку № 938, розпорядники при отриманні надходжень в натуральній формі повинні проінформувати Казначейство і відобразити в обліку додатково рух грошових коштів — надходження і витрати на одну й ту ж суму вартості отриманого майна (робіт, послуг). Таким чином виходить, що операції в натуральній формі призводять до касових надходжень і касових видатків. Ось чому так важливо надати казначеям інформацію про такі операції.

Увага! Неподання Довідки про надходження у натуральній формі є порушенням бюджетного законодавства (п. 33 ч. 1 ст. 116 БКУ). Недотримання вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів загрожує зупиненням операцій з бюджетними коштами (п. 2 ч. 1 ст. 117 БКУ).

Всі види надходжень у натуральній формі визнаються доходами спеціального фонду(ст. 13 БКУ). Таки надходження не мають постійного характеру. Зрозуміло, що запланувати обсяг безоплатно отриманих активів неможливо. Тож такі надходження є завжди понад план. Отже, окрім подання Довідки про надходження у натуральній формі, у разі фактичного отримання «натуралки» необхідно ще внести зміни до кошторису в частині спеціального фонду за власними надходженнями і всіх пов’язаних документів.

Підтвердженням цього є абз. 10 п. 47 Порядку № 228, відповідно до якого зміни до кошторису та пов’язаних документів вносяться внаслідок перевищення надходжень відповідного фонду порівняно з надходженнями, врахованими у бюджеті.

Для цього слід подати розпоряднику вищого рівня копії довідок про зміни до кошторису за власними надходженнями. Ці довідки обов’язково мають бути завірені відповідним органом Казначейства. Цього вимагає п. 49 Порядку № 228.

Крім цього під час надходження «натуралки» виникає ще одне питання: чи потрібно вносити зміни до паспортів бюджетних програм? Відповідь на нього надав Мінфін у листі від від 15.02.2019 р. № 05110-05-2/4473. Так, головне фінансове відомство зазначило, що надходження у натуральній формі призводять до коригування спецфонду кошторису бюджетної установи в частині власних надходжень бюджетних установ. Якщо при цьому виникають нові завдання бюджетної програми, то згідно з абз. 9 п. 1.10 розд. І Правил № 836зміни до паспортів потрібні. В усіх інших випадках, коли нових завдань не буде, перезатверджувати паспорти Мінфін не бачить необхідності.

Далі – про особливості обліку різних видів натуральних надходжень. 

Благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей (робіт, послуг) 

Вимоги до отримання, використання та обліку благодійних внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами встановлено Порядком № 1222.

Благодійники можуть надавати благодійні внески у грошовій формі, а також як товари, роботи, послуги. Якщо благодійник не зазначив конкретні цілі використання коштів, то шляхи їх спрямування визначаєкерівник установи. Напрямки використання благодійних внесків визначають виходячи з першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю установи.

При цьому благодійні внески не можуть заміняти плату за надання установами платних послуг (п. 3 Порядку № 1222).

Для оформлення операцій з безоплатного отримання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів застосовується Акт приймання-передачі основних засобів. Його типова форма затверджена наказом № 818. У разі отриманні основних засобів як гуманітарної допомоги, дарунка чи безповоротної допомоги акт складає комісія установи, яка приймає основні засоби. У цьому випадку акт може бути складений в одному примірнику. Акт обов’язково має затвердити керівник установи — отримувача благодійної допомоги.

Для оформлення приймання благодійної допомоги у вигляді запасів на сьогодні не існує законодавчо затвердженої типової форми, адже наказ № 130, яким було завтерджено форму Акту про приймання матеріалів, втратив чинність 02.02.2021 р. Тож, установи після цієї дати мали розробити і затвердити власні форми документів для оформлення операцій із запасами. Порядок документування операцій із запасами має бути прописаний у наказі про організацію бухобліку.

Всі надані благодійником первинні документи необхідно обов’язково прикласти до відповідних актів приймання відповідних матеріальних цінностей.

Що стосується благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт чи наданих послуг, то чинним законодавством також не передбачено ані типової, ані примірної форми документа для оформлення її приймання. Як правило, оприбуткування такої допомоги проводять на підставі Акта приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). Такий акт складають у довільній формі із зазначенням переліку робіт (послуг) та їх вартості. Не зайвим також буде звернутися до благодійника з проханням надати будь-які підтвердні документи про вартість виконаних робіт та використаних матеріалів.

Первісною вартістю необоротних активів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб, є їх справедлива вартість на дату отримання (п. 5 розд. ІІІ Методрекомендацій з обліку ОЗ). Водночас первісною вартістю таких активів може бути вартість, указана у первинних документах, якщо благодійник їх надав.

Аналогічні вимоги встановлено і щодо оцінки запасів, отриманих безоплатно від юридичних та фізичних осіб (п. 24 розд. ІІ Методрекомендацій з обліку запасів). Тобто їх також слід оцінювати за справедливою вартістю або виходячи з вартості, зазначеної у первинних документах.

Причому всі додаткові витрати на доставку матеріальних цінностей, монтаж, налагодження тощо слід також включати до їх первісної вартості.

Приймання і оцінку матеріальних цінностей, отриманих у вигляді безповоротної допомоги чи дарунка, проводить комісія установи. Така комісія створюється за наказом керівника установи. До її складу обов’язково включають працівника бухгалтерської служби.

А от з оцінкою безоплатно виконаних робіт чи наданих послуг дещо складніше, адже законодавством не визначено порядок їх оцінки. Тому при визначенні вартості таких робіт (послуг) комісія установи має враховувати їх обсяги, складність, ринкові ціни на відповідні види робіт та вартість витрачених матеріалів. За потреби до роботи комісії можна залучати сторонніх фахівців — експертів у відповідній галузі. Якщо йдеться про масштабні та складні будівельні роботи або роботи з ремонту спеціального обладнання, має сенс провести незалежну оцінку.

За результатом оцінки комісія установи оформляє Акт оцінки матеріальних цінностей (робіт, послуг) довільної форми.

Згідно з ч. 4 ст. 13 БКУ благодійні внески, гранти та дарунки належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень бюджетних установ. Такі надходження слід відображати за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки».

Для обліку доходів від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт) Порядком № 1219 призначено субрахунок 7511 «Доходи за необмінними операціями». 

Для обліку операцій з нарахування доходів спеціального фонду, у тому числі отриманих у вигляді благодійної допомоги, призначений меморіальний ордер № 14 «Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб’єктів державного сектору». Його форма затверджена наказом № 755. На кожен вид доходів спецфонду відкривають окремі меморіальні ордери. Їх нумеруються відповідно № 14-1, 14-2, 14-3.

 

Приклад 1. Заклад освіти отримав від благодійника комп’ютерну техніку для кабінету інформатики. Зокрема, надійшло 7 персональних комп’ютерів вартістю 21000 грн кожен, на загальну суму 147000 грн. Згідно з первинними документами, отриманими разом із комп’ютерами, до складу кожного з них входять моноблок, клавіатура та миша.

Також отримано вертикальні жалюзи для вікон. За інформацією з первинних документів, наданих благодійником, вартість подарунка становить 7500 грн.

Факт отримання благодійної допомоги оформлено Актом приймання-передачі основних засобів.

Згідно з наказом про облікову політику вартісний критерій для ОЗ встановлено на рівні 20 тис. грн. З огляду на це, отриману комп’ютерну техніку зараховано до складу ОЗ на субрахунок 1014, а жалюзі зараховано до складу МНМА на субрахунок 1113. 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

№ м/о

дебет

кредит

1

Оприбутковано безоплатно отриману комп’ютерну техніку

1014

2117

147000

4

Водночас відображено:

дохід від безоплатно отриманої комп’ютерної техніки

2313

7511*

147000

3

збільшення внесеного капіталу на суму безоплатно отриманої комп’ютерної техніки

7511

5111

147000

14

касові видатки

2117

2313

147000

3, 4

2

Відображено вартість отриманих жалюзі

1113

2117

7500

4

Водночас відображено:

дохід від безоплатно отриманих МНМА

2313

7511*

7500

3, 14

збільшено внесений капітал на суму безоплатно отриманого МНМА

7511

5111

7500

14

касові видатки

2117

2313

7500

3, 4

3

Нараховано амортизацію на безоплатно отриманий МНМА при передачи його в експлуатацію (7500 грн х 50 % = 3750 грн)

8014

1412

3750

17

Водночас другий запис

5111

7511

3750

17

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця на суму отриманої благодійної допомоги слід подати до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі за кодом доходів 25020100 на загальну суму 154500 грн, у тому числі: 147000 грн за КЕКВ 3110 і 7500 грн — за КЕКВ 2210

 

За даними цього прикладу складемо Довідку про надходженння в натуральній формі.

Додаток 25
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 12.7 глави 12)

ДОВІДКА
ПРО НАДХОДЖЕННЯ У НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ

                                                                   за жовтень 2021 року
                                                                         (місяць)

Установа Гарна бюджетна установа

Територія Дані установи

Код та найменування відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету головного розпорядника бюджетних коштів Дані установи

Код та найменування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Дані установи

(грн)

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

надходження

касові видатки

надходження

касові видатки

1

2

3

4

5

Надходження - усього

   

154500

 

У тому числі:
за видами надходжень
за кодами класифікації доходів бюджету

       

 25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки»

   

154500

 

Видатки - усього

     

154500

У тому числі:
за кодами економічної класифікації видатків

       

 2210

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

     

7500

 3110

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»

     

147000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

Головний
(підпис)

Микола ГОЛОВНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Розумна
(підпис)

Олеся РОЗУМНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М. П.

 

 

 

«27» жовтня 2021 року

             

 

Лишки матеріальних цінностей, виявлені в результаті інвентаризації 

Основним нормативним документом, що визначає порядок проведення інвентаризації та оформлення її результатів, є Положення № 879.

Відповідно до п. 4 розд. IV цього Положення всі необоротні матеріальні та нематеріальні активи, а також інші оборотні матеріальні цінності, виявлені в лишках, підлягають оприбуткуванню на баланс установи.

Лишки матеріальних цінностей та нематеріальних активів, виявлені під час інвентаризації, фіксують у інвентаризаційних описах. У цих описах указують всі відомості про такі об’єкти та їх технічні характеристики. Далі на основі описів інформацію про лишки відображають у звіряльних відомостях результатів інвентаризації. І насамкінець кількість та вартість лишків, що підлягають оприбуткуванню, наводять у протоколі інвентаризаційної комісії. Типові форми цих документів затверджені наказом № 572.

Активи, виявлені під час інвентаризації як лишки, оцінюють за справедливою вартістю (пп. 1.5, 2.3 розд. ІІІ Положення № 879). Оцінку проводить інвентаризаційна комісія. Результати оцінки відображають в Акті оцінки матеріальних цінностей довільної форми. Цей акт додають до протоколу інвентаризаційної комісії.

Відповідно до п. 4 розд. IV Положення № 879 виявлені у результаті інвентаризації лишки слід відносити на збільшення доходів спеціального фонду бюджетної установи.

Для відображення доходів від оприбуткування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, виробничих запасів, МШП та інших нефінансових активів, які виявлені в результаті інвентаризації, отримані внаслідок демонтажу, отримані в результаті списання майна тощо та будуть використовуватись для потреб установи, слід використовувати код класифікації доходів бюджету 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності». Саме цей код для ситуації, що розглядається, запропонував Мінфін в своєму листі від 01.10.2019 р. 35120-04-3/24616.

Тобто такі доходи прирівнюются до надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності. А це друга підгрупа першої групи власних надходжень (ч. 4 ст. 13 БКУ).

Для обліку доходів від оприбуткування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, виробничих запасів, МШП та інших нефінансових активів, виявлених в результаті інвентаризації, слід застосовувати субрахунок 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі».

Нарахування доходів від оприбуткування лишків слід відображати у меморіальному ордері № 14«Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб’єктів державного сектору».

 

Приклад 2. Під час проведення інвентаризації у дошкільному навчальному закладі було виявлено лишки господарських матеріалів - мило туалетне, а також два стільця.

Згідно з оцінкою інвентаризаційної комісії справедлива вартість мила становить 50 грн, а стільців - 600 грн (по 300 грн за кожен).

Результати оцінки матеріальних цінностей, виявлених під час інвентаризації як лишки, інвентаризаційна комісія відобразила в Акті оцінки матеріальних цінностей довільної форми. Лишки будуть використані для потреб установи. 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

1

Оприбутковано лишки господарських матеріалів (мило), виявлені під час інвентаризації

1812

2117

50

4

Відображено дохід на суму виявлених лишків мила

2313

7112*

50

3, 14

Відображено касові видатки

2117

2313

50

3, 4

2

Оприбутковано стільці, раніше не враховані на балансі

1113

2117

600

4

Одночасно відображено:

дохід від оприбуткування лишків

2313

7112*

600

3, 14

касові видатки

2117

2313

600

3, 4

збільшення внесеного капіталу на суму оприбуткованих стільців

7112

5111

600

17

3

Нараховано амортизацію при передачі стільців у експлуатацію (600 грн x 50 %)

8014

1412

300

17

* Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця на суму лишків слід подати до Казначейства Довідку про надходження в натуральній формі за кодом доходів 25010200 на загальну суму 650 грн за КЕКВ 2210

 

Матеріальні цінності, отримані у результаті ліквідації необоротних активів 

Механізм списання державного майна визначено Порядком № 1314. У ньому прописано порядок поводження з матеріалами, вилученими під час ліквідації необоротних активів. Дія цього документа поширюється на державні установи і заклади. А ось комунальні установи мають керуватися нормами місцевих документів щодо списання комунального майна. Хоча вони, як правило, мало чим відрізняються від вимог Порядку № 1314.

Головне правило: усі вузли, деталі агрегати, придатні для подальшого використання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів, необхідно оприбуткувати на баланс. Ці матеріали зараховують до складу запасів. Якщо ж у результаті списання майна були вилучені необоротні активи, їх слід оприбуткувати на відповідні рахунки обліку необоротних активів (п. 23 Порядку № 1314).

Інформацію про матеріальні цінності, отримані від розбирання будівель і споруд, демонтажу обладнання та інших основних засобів, відображають в Акті списання основних засобів (часткової ліквідації). У разі надходження матеріалів від ліквідації інших необоротних матеріальних активів, що підлягають груповому обліку, про це роблять записи в Акті списання групи основних засобів. Якщо ж матеріали отримані у результаті списання транспортних засобів, то їх показують в Акті списання транспортних засобів. У всіх цих випадках інформацію про вилучені матеріальні цінності зазначають в окремому розділі акта - «Розрахунок результатів списання об’єкта».

Типові форми цих актів затверджено наказом № 818.

Оцінку придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання необоротних активів, проводять відповідно до п. 15 розд. II Методрекомендацій з обліку запасів. Зокрема, такі активи слід зараховувати на баланс за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого використання. При цьому комісія установи має враховувати ступінь їх придатності до експлуатації. Також можна брати за основу вартість подібних матеріальних цінностей (якщо такі є на балансі).

За результатами оцінки вилучених матеріалів комісія складає Акт оцінки матеріальних цінностей у довільній формі.

Сума оприбуткованих активів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спецфонду установи (абз. 4 п. 5 розд. VI НП(С)БО 121).

Як і доходи від оприбуткування лишків, ці суми також відносять до другої підгрупи першої групи власних надходжень бюджетних установ. Відповідно, такі доходи показують за кодом класифікації доходів бюджету 25010200 «Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності». На цьому наголосив Мінфін у вже згаданому вище листі 01.10.2019 р. № 35120-04-3/24616.

Для обліку доходів від оприбуткування активів, отриманих у результаті списання майна, призначений субрахунок 7112 «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі».

Операцію з отримання доходів від оприбуткування матеріальних цінностей у результаті списання майна фіксують у меморіальному ордері № 14

Приклад 3. У результаті списання службового автомобіля було вилучено та оприбутковано запчастини, придатні для ремонту іншого автомобіля установи. Згідно з Актом оцінки матеріальних цінностей, складеним комісією установи зі списання, вартість запасних частин становить 400 грн. 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

1

Оприбутковано запасні частини, отримані під час розбирання автомобіля та залишені для потреб установи

1515

2117

400

4

2

Відображено дохід на суму отриманих у результаті ліквідації запчастин, залишених для потреб установи

2313

7112*

400

3, 14

3

Відображено касові видатки

2117

2313

400

3, 4

* До Казначейства не пізніше останнього робочого дня звітного місяця слід подати Довідку про надходження в натуральній формі за кодом 25010200 на суму 400 грн за КЕКВ 2210   

 

Нормативні документи 

БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Порядок № 1222 — Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222.

Порядок № 1314 — Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314.

Порядок № 1407 — Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407.

Порядок № 938 — Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938.

Порядок № 228 — Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Правила № 836– Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Мінфіну від 26.08.2014 р. № 836.

Наказ № 818 — наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

Методрекомендації з обліку ОЗ — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Методрекомендації з обліку запасів — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Порядок № 1219 — Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

Наказ № 755 — наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання» від 08.09.2017 р. № 755.

Положення № 879 — Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.

Наказ № 572 — наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації» від 17.06.2015 р. № 572.

НП(С)БО 121 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(1)
Ярослав
10.03.2022
А що стосується списання ІНМА, отриманих як благодійна допомога?
8014-1412
1412-11*
5111-5512, вірно? чи необхідно замість останньої проводки ставити 5111-7511?
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.