Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14.04.23
859 0
Друкувати
Обране

Непридатні МШП: як списати та продати?Напевне, ситуація, в якій опинився читач, знайома багатьом бухгалтерам. Так, далеко не рідкість, коли на субрахунку 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» «висять» предмети, які не просто були передані в експлуатацію декілька років тому, але й вже стали непридатними для подальшого використання. А в бухгалтера чомусь усе не піднімається рука списати такі малоцінні та швидкозношувані предмети (далі — МШП) з балансу та здати на металобрухт. Та дарма. Адже для цього й є абсолютно законні підстави. Пояснимо, як це зробити правильно.

Коли МШП можна списати з балансу?

За загальним правилом МШП підлягають списанню під час їх передачі в експлуатацію. Вартість таких предметів списуємо з балансу на підставі належним чином оформлених первинних документів. Такими документами є накладна (вимога) та Акт списання запасів. Типові форми цих документів затверджено наказом № 431*.

* Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання запасів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.12.2022 № 431.

Вартість переданих у використання МШП списуємо на витрати звітного періоду.

Майте на увазі: після передачі МШП в експлуатацію виключаємо їх вартість зі складу активів з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів (крім канцелярського приладдя) за місцями експлуатації та відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

Таку вимогу передбачено п. 37 розд. ІІ Методрекомендацій № 11*.

* Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11.

Про те, як організувати ведення такого оперативного обліку МШП, читайте в матеріалі «Видача МШП працівникам: який документ складати?» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2023, № 12).

Отже, протягом строку фактичного користування малоцінку обліковуємо виключно в кількісному вимірі. Організовуємо такий облік за місцями їх експлуатації та призначеними відповідальними особами.

МШП стали непридатними: що далі?

Звісно, накопичувати інвентар, який вийшов з ладу, в місцях експлуатації не потрібно. Тільки-но такі предмети стали непридатними для експлуатації, їх варто списати з оперативного обліку. Причому таку операцію також слід оформити відповідним документом. Це може бути акт списання МШП, складений у довільній формі. При цьому за основу можна взяти типову форму Акта списання малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. № МШ-8), затверджену наказом № 145*. І навіть попри те, що цей наказ, як і затверджені ним типові форми первинки, втратили чинність ще в жовтні 2021 року, ніщо не заважає вам надихнутися формою згаданого Акта. До того ж нічого нового і кращого для обліку МШП нормотворці так і не вигадали.

* Наказ Мінстату «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» від 22.05.96 № 145.

Крім того, не забудьте зробити відповідні записи в регістрі оперативного кількісного обліку МШП. Маємо на увазі Книгу оперативного обліку МШП.

Та пам’ятайте головне — при списанні МШП з оперативного обліку показуємо виключно кількісні показники, тобто без вартості за одиницю та сум.

Що робити зі списаними МШП?

Непридатні для використання матеріали, отримані в результаті списання активів, підлягають оприбуткуванню як вторинна сировина (металобрухт тощо).

Таким є загальне правило щодо поводження з матеріалами, вилученими у процесі ремонту, поліпшення та ліквідації майна. Вважаємо за доцільне застосування такого підходу і до матеріалів, одержаних після списання МШП.

Отже, металобрухт, отриманий після списання непридатного господарського та кухонного інвентарю, підлягає обов’язковому оприбуткуванню.

Традиційно процедурою списання майна в установі займається інвентаризаційна комісія чи постійно діюча комісія зі списання майна. Саме ця комісія й повинна здійснити подальші дії з оцінки, оприбуткування та забезпечення реалізації вилученого металобрухту.

1. Металобрухт, вилучений у результаті списання непридатних для використання МШП, зараховуємо на субрахунок 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу».

Майте на увазі: оприбуткування таких активів слід відобразити в бухобліку в тому звітному періоді, в якому така операція була здійснена. Така вимога чітко прописана в ч. 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV. Тож чекати, допоки металобрухт буде передано до приймального пункту, не потрібно.

2. Металобрухт оприбутковуємо за чистою вартістю реалізації (п. 15 розд. ІІ Методрекомендацій № 11). При оцінці таких активів слід орієнтуватися на очікувану ціну продажу за мінусом очікуваних витрат на їх реалізацію. Для цього можна скористатися даними прайс-листів приймальних пунктів і визначити середню ціну брухту металів у відповідному регіоні. Результати оцінки металобрухту комісія установи має відобразити в акті оцінки. Складайте цей документ у довільній формі або застосовуйте наш варіант*.

* Завантажити Акт оцінки можна за посиланням: buhgalter.com.ua/articles/partnerski-publikatsiyi/nakazi-pro-oblikovu-politiku-ta-organizatsiyu-buhobliku/.

3. Відносини між установою та приймальним пунктом (спеціалізованим підприємством) мають бути оформлені договором про купівлю металобрухту. А ось приймання металобрухту від установи оформлюють актом приймання. У ньому обов’язково має бути зазначено найменування бюджетної установи, кількість та джерела походження металобрухту.

Як показати в обліку продаж металобрухту?

При зарахуванні на баланс металобрухту, отриманого у результаті списання непридатної малоцінки, на відповідну суму показуємо дохід за субрахунком 7211 «Дохід від реалізації активів». Такий порядок відображення зазначеної операції передбачено п. 3.12 Типової кореспонденції*.

* Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

Зверніть увагу: відображати дохід на субрахунку 7211 установі доведеться двічі. Перший раз — при оприбуткуванні металобрухту, а вдруге — коли металобрухт буде реалізовано відповідному суб’єкту господарювання. Це пояснюється тим, що датою визнання доходу від продажу є дата передачі суттєвих ризиків, пов’язаних із контролем над активом. Таким є припис п. 2.6 розд. ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629.

Також на вартість оприбуткованого металобрухту, отриманого від списання МШП, установі необхідно скласти і подати до органу Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі. Зробити це необхідно не пізніше останнього робочого дня місяця.

Кошти, отримані від реалізації металобрухту, є складовою доходів спецфонду. Зокрема, такі надходження належать до підгрупи 4 першої групи власних надходжень бюджетних установ. Для відображення таких надходжень використовуйте код класифікації доходів 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)».

Зауважте: якщо надходження від здачі металобрухту не заплановано у кошторисі установи, необхідно внести зміни до кошторису за спеціальним фондом. Протягом бюджетного періоду розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки. Така вимога прописана в абз. 5 п. 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228.

Приклад. Комісією установи прийнято рішення про списання МШП (металеві відра та каструлі) у зв’язку з їх непридатністю для подальшого використання. За фактом списання комісія оформила Акт списання МШП у довільній формі. Водночас було зроблено запис про списання непридатних МШП до Книги оперативного обліку МШП.

У результаті списання МШП оприбутковано металобрухт алюмінію в кількості 50 кг та здано до приймального пункту за ціною 40,00 грн/кг. Факт передачі металобрухту засвідчено актом приймання. Кошти у сумі 2000 грн за реалізований металобрухт надійшли на спеціальний реєстраційний рахунок установи.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

1

Оприбутковано металобрухт

1815

72111

2000

14

Відображено дохід від оприбуткування металобрухту

2313

2117

2000

3, 4

Відображено касові видатки

2117

2313

2000

3, 4

2

Списано собівартість реалізованого металобрухту

8211

1815

2000

13

3

Нараховано дохід від реалізації

2117

72112

2000

4, 14

4

Надійшли кошти за реалізований металобрухт

2313

2117

2000

3, 4

1 Не пізніше останнього робочого дня звітного місяця слід подати до Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі на суму 2000 грн.

2 На суму 2000 грн потрібно внести зміни до кошторису за спецфондом за кодом доходів 25010400.

Висновки

  • МШП списуємо з балансу при передачі в експлуатацію.
  • Металобрухт, отриманий у результаті списання непридатних для використання МШП, оприбутковуємо та передаємо спеціалізованим підприємствам.
  • Оприбуткування металобрухту та його реалізація можуть бути здійснені в різні звітні періоди. Але в бухобліку такі операції показуємо в тому звітному періоді, в якому вони відбулися.
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
50
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×