Інформація по темі "" | Публікації по тегу
16.06.21
2751 0
Друкувати
Обране

Службове авто потрапило у ДТП: обліковуємо страхове відшкодування

Світлана Замазій
Світлана Замазій шеф-редактор порталу buhgalter.com.ua
Службовий автомобіль установи потрапив у ДТП. Обидва її учасники мали поліси обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). За фактом аварії було складено страховий акт та подано заяву на виплату страхового відшкодування. Збитки установи оцінено в сумі 15000 грн. Страхове відшкодування буде виплачено страховою компанією в сумі 14700 грн за вирахуванням 2 % франшизи (300 грн).


Оскільки в установі цей автомобіль єдиний, то, аби повернути його до роботи скоріше, довелось його ремонтувати за рахунок коштів установи. Вартість послуг СТО з ремонту автомобіля згідно з актом виконаних робіт становить 15000 грн.

Як потрібно обліковувати страхове відшкодування, яке надійде до установи від страхової компанії? 

Що таке страхове відшкодування та як його отримати? 

Насамперед слід з'ясувати що ж це таке - страхове відшкодування.

Страхове відшкодування – це страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку (ст. 9 Закону про страхування).

Розмір такого відшкодування визначається договором страхування. Однак сума страхового відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку.

Також враховуйте, що існує частина збитків, яка не підлягає відшкодуванню згідно з договором страхування. Мова йде про франшизу. Вона встановлюється як у відсотках від страхової суми, так і в абсолютному розмірі. Її розмір обов’язково прописують у договорі страхування. Відповідно, збитки у розмірі менше встановленої франшизи не відшкодовуються.

Підставами для виплати страхового відшкодування є:

1) заява страхувальника;

2) страховий акт (аварійний сертифікат), який складає страховик або уповноважена ним особа (аварійний комісар) у формі, що визначається страховиком (ч. 1 ст. 25 Закону про страхування). Страховий акт (аварійний сертифікат) складають у двох примірниках, один з яких видають страховикові. У цьому документі вказують дату, час і місце настання страхового випадку, причини ушкодження або загибелі застрахованого майна, а також розмір збитку.

Увага! Для отримання страхового відшкодування потерпілий чи інша особа, яка має право на отримання відшкодування, повинна подати заяву до страхової компанії протягом 30 днів з дня подання повідомлення про ДТП (п. 35.1 Закону про ОСЦПВ).

Неподання такої заяви протягом відведеного строку є підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування.

При цьому граничним строком для подання заяви у разі заподіяння майнової шкоди є один рік з моменту скоєння ДТП. А якщо завдано шкоди здоров’ю або життю людей, то такий строк становить три роки (п.п. 37.1.4 Закону про ОСЦПВ).

Відмовити у виплаті страхового відшкодування також можуть у разі несвоєчасного повідомлення про настання страхового випадку без поважних на це причин.

Також страхова компания не виплатіть постраждалому жодної копійки, якщо він отримає повне відшкодування завданих збитків від особи, винної у їх заподіянні, тобто від винуватця ДТП (ч. 1 ст. 26 Закону про страхування). 

Рішення про здійснення страхового відшкодування приймається у зв’язку з визнанням майнових вимог заявника або на підставі рішення суду. Якщо розмір заподіяної шкоди перевищує страхову суму, розмір страхової виплати (регламентної виплати) за таку шкоду обмежується зазначеною страховою сумою.

Як правило, причини настання страхового випадку та розмір збитків визначають працівники страхової компанії. Але у разі необхідності потерпілий також може залучити аварійних комісарів, експертів або юридичних осіби, у штаті яких є аварійні комісари чи експерти (п. 34.4 Закону про ОСЦПВ).

Якщо сторона, потерпіла у ДТП, не задоволена розміром збитків, який визначила страхова компанія, то можна замовити автотоварознавчу експертизу (оцінку майна) у незалежного експерта (оцінювача). Механізм оцінки (визначення вартості) колісних транспортних засобів, а також вимоги до оформлення результатів такої оцінки регламентованоМетодикою товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженою наказом ФДМУ від 24.11.2003 р. № 142/5/2092.

За результатами оцінки оцінювач складає звіт про оцінку колісного транспортного засобу. А у разі проведення судової автотоварознавчої експертизи за результатами здійснення відповідних досліджень експерт складає висновок експерта.

Тож, якщо справа дійде до суду, то саме ці документи будуть слугувати аргументованим підтвердженням розміру збитків.

До речі, рахунки, акти виконаних робіт із СТО не можуть бути доказами розміру понесеного збитку.

З огляду на це, не варто квапитися із ремонтом пошкодженого внаслідок аварії автомобіля. Принаймні, цього не слід робити до моменту узгодження із страховою компанією суми страхового відшкодування (отримання страхового відшкодування, одержання інформації про суму такого відшкодування).

Що стосується строків виплати страхового відшкодування, то страхова компанія зобов’язана виплатити таке відшкодування протягом 15 днів з дня узгодження його суми з потерпілою особою, але не пізніш як через 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування (п. 36.2 Закону про ОСЦПВ).

Отже, щоб отримати страхове відшкодування з разі ДТП необхідно:

1) відразу після оформлення матеріалів ДТП письмово повідомити про ДТП страхову компанію — не пізніше трьох робочих днів;

2) подати заяву про страхове відшкодування до страхової компанії — протягом 30 календарних днів;

3) отримати від страхової компанії примірник страхового акта (аварійного сертифіката) та узгодити суму страхового відшкодування;

4) за потреби замовити звіт про оцінку майна (звіт дослідження спеціаліста-автотоварознавця) у незалежного експерта (оцінювача). 

Бухоблік страхового відшкодування 

Аби службовий автомобіль швидче повернувся до роботи, його дійсно часто ремонтують «за свої», а потім отримують компенсацію від страховика. Це еще й тому, що страхові компанії буває затягують з перерахуванням коштів.

Страхова компанія може перерахувати відшкодування як безпосередньо страхувальнику, так і третій особі (наприклад, СТО). Тут все залежить від умов договору.

Але незалежно від порядку надходження цих сум підхід до їх відображення в бухобліку такий: на суму очікуваного страхового відшкодування слід відображати дебіторську заборгованість з одночасним визнанням доходу від операційної діяльності (доходи від надання послуг (виконання робіт)) за субрахунком 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)». Збільшення заборгованості слід показувати за дебетом субрахунку 2115 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків».

Причому дохід слід відображати в бухобліку на дату складання страхового акта (аварійного сертифіката). Це випливає з норм п. 2.4 та 2.5 розд. ІІ НП(С)БО 124 «Доходи».  Адже саме цим документом страхова компанія засвідчує настання страхового випадку, розмір страхового відшкодування та прийняття рішення про його виплату.

До доходів має потрапити сума, яка фактично належить страхувальнику, тобто сума збитків, зазначена у страховому акті, за мінусом франшизи.

Підтвердженням надходження коштів від страхової компанії безпосередньо на рахунок установи буде виписка з реєстраційного рахунку.

Але, як зазначено вище, страхова компанія може перерахувати страхове відшкодування не на рахунок установи, а на рахунок СТО. У цьому разі підтвердженням здійснення відшкодування буде квитанція про оплату (інший документ, що засвідчує оплату). Також установа має обов’язково отримати від ремонтної організації наряд-замовлення та акт виконаних робіт, як підтвердження вартості здійсненого ремонту.

Увага! Оплату страховою компанією послуг СТО слід розглядати як отримання таких послуг в натуральному вигляді. А значить, не пізніше останнього робочого дня звітного місяця необхідно скласти і подати в орган Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі.

Звісно, такі надходження не мають постійного характеру, тому розпорядники бюджетних коштів не планують їх у своїх кошторисах. Тому у разі фактичного отримання страхового відшкодування (незалежно від форми) необхідно внести зміни до кошторису в частині спеціального фонду за власними надходженнями. Для цього слід подати розпоряднику вищого рівня копії довідок про зміни до кошторису за власними надходженнями. Ці довідки обов’язково повинні бути завірені відповідним органом Держказначейської служби.

Доходи від отримання відшкодування завданих збитків (у тому числі страхового відшкодування), як правило, прирівнюють до надходжень від реалізації в установленому порядку майна — четверта підгрупа першої групи власних надходжень (ч. 4 ст. 13 БКУ). Відповідно, такі надходження підлягають зарахуванню за кодом класифікації доходів бюджету 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)».

Такий підхід до класифікації цих надходжень доволі логічний з огляду на визначені ч. 4 ст. 13 БКУ напрямки використання зазначених коштів, а саме, на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей. Відповідно, суми одержаного страхового відшкодування слід спрямовувати передусім на відновлення пошкодженого внаслідок ДТП транспортного засобу (придбання нового).

Якщо ж після відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей залишаться кошти страхового відшкодування, то їх слід перерахувати до доходів того бюджету, за рахунок якого утримується установа. Цього вимагає п. 10 Порядку № 116.

Розглянемо порядок відображення таких операцій в бухобліку на умовних прикладах. 

Приклад 1. Службовий автомобіль бюджетної установи потрапив у ДТП. Обидва учасники ДТП мали чинні поліси ОСЦПВ. За фактом аварії було складено страховий акт та подано заяву на виплату страхового відшкодування. Збитки установи оцінено в сумі 15000 грн. Страхове відшкодування виплачується в сумі 14700 грн за вирахуванням 2 % франшизи (300 грн).

Вартість послуг СТО з ремонту авто згідно з актом виконаних робіт становить 15000 грн.

Відповідно до умов договору страхове відшкодування було перераховано на реєстраційний рахунок бюджетної установи. 

У бухгалтерському обліку установи ці операції відображають так: 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Відображено суму страхового відшкодування, що підлягає виплаті страховиком

2115

7111

14700

4, 14

2

Надійшли кошти на реєстраційний рахунок установи від страхової компанії

2313

2115

14700

3, 4

3

Виконано ремонт автомобіля (підписано акт виконаних робіт)

8013

6211

15000

6

4

Перераховано кошти СТО за ремонт авто

6211

2313

15000

3, 6

Приклад 2. Візьмемо до уваги ті ж самі умови, що у прикладі 1, але припустимо, що відповідно до умов договору страхове відшкодування було перераховано на поточний рахунок СТО. 

У цьому разі бухгалтерські проведення будуть таки: 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

1

Виконано ремонт автомобіля та відображено витрати:

• у сумі, що підлягає сплаті страховою компанією (нараховано заборгованість страховика)

8013

2115

14700

4

• у сумі, що підлягає сплаті бюджетною установою

8013

6211

300

6

2

Перераховано страховою компанією кошти СТО за ремонт авто та відображено:

• дохід на суму отриманого страхового відшкодування (у формі оплати ремонту авто)

2313

7111*

14700

3, 14

• касові витрати на суму страхового відшкодування (погашено заборгованість страховика)

2115

2313

14700

3, 4

3

Сплачено решту заборгованості за ремонт автомобіля

6211

2313

300

2, 6

* До кінця звітного місяця до органів Держказначейської служби надано Довідку про надходження в натуральній формі на суму відшкодування вартості послуг СТО страховою компанією.

 

Нормативні документи

БКУ – Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

Закон про ОСЦПВ – Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004 р. № 1961-IV.

Закон про страхування – Закон України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР.

Закон про оцінку майна – Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III.

Порядок № 116 – Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116.

Типова кореспонденція – Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

НП(С)БО 124 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн