Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14.06.23
290 0
Друкувати
Обране

Установлено лічильник: як показати в обліку?Зазвичай установи обліковують прилади (засоби) вимірювальної техніки, як окремі об’єкти обліку. Розглянемо, які аргументи існують на користь такого підходу.

Аргументи «за» окремий об’єкт

Аргумент 1

Лічильник — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього, призначений для виконання самостійних функцій. Адже такий вимірювальний прилад призначений для вимірювання, запам’ятовування і відображення за відповідних умов вимірювання об’єму води (газу, тепла), що проходить через вимірювальний перетворювач. Тому він відповідає одній з вимог визнання активом, зазначеним у п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 121*.

* Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 № 1202.

Аргумент 2

Також лічильник відповідає критеріям визнання його активом, передбаченим п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 121. Оскільки, без сумніву, установа отримає певні економічні вигоди, пов’язані з його використанням. Водночас можливість визначення достовірної вартості такого вимірювального приладу не викликає жодного сумніву.

Аргумент 3

Вимірювальні прилади, зокрема водоміри, зазначено в окремій підгрупі 4 групи основних засобів (далі — ОЗ) «Машини та обладнання».

Нагадаємо: детальну класифікацію основних засобів (далі — ОЗ) наведено в п.п. 1.1 п. 1 розд. II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11.

Аргумент 4

За загальним правилом планувати і здійснювати видатки на утримання та обслуговування будь-якого об’єкта ОЗ чи МНМА можна лише за умови, що такий об’єкт перебуває на балансі установи. І хоча це правило не прописано в жодному нормативно-правовому акті, здійснення таких видатків за відсутності на балансі установи відповідного об’єкта однозначно буде розцінено контролюючими органами як порушення бюджетного законодавства.

Тож лише за умови оприбуткування лічильника як окремого об’єкта установа матиме всі підстави для здійснення видатків на оплату послуг з його повірки, ремонту, техобслуговування тощо. До речі, такі видатки слід планувати і проводити за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Аргумент 5

Досить цікавий момент: заміна та встановлення нових приладів (засобів) вимірювальної техніки не згадується серед послуг з ремонту будинків та споруд. Маємо на увазі Примірний перелік № 150*, який доцільно використовувати для розмежування капітального та поточного ремонтів.

* Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Держкомітету з питань ЖКГ від 10.08.2004 № 150.

Натомість у цьому документі є згадка лише про заміну несправних контрольно-вимірювальних приладів. Такі заходи належать до поточного ремонту будівель (споруд) і наведені у п.п. 1.2.11.14 Примірного переліку № 150.

Однак, по-перше, такі заходи передбачено виключно для поточного ремонту системи централізованого опалення та вентиляції і не зазначено серед аналогічних заходів з поточного ремонту системи централізованого водопостачання та водовідведення.

А по-друге, контрольно-вимірювальні прилади, які функціонують у складі системі централізованого опалення, не обмежено виключно приладами вимірювальної техніки (тобто лічильниками). Зокрема, це можуть бути різні прилади для вимірювання та регулювання тиску, температури тощо. Та головне призначення таких приладів — забезпечити функціонування та обслуговування відповідної системи, до якої вони приєднані, а не виконання певних самостійних функцій.

З огляду на це, заміну несправних контрольно-вимірювальних приладів доцільно розглядати як роботи з поточного ремонту. Але це в жодному разі не стосується заміни та/або встановлення лічильників.

У пошуках аргументів «проти»

Тепер з’ясуємо, в яких випадках вимірювальна техніка може обліковуватись у складі обладнання.

Так, на субрахунку 1513 «Будівельні матеріали» обліковують обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем (опалювальні котли, радіатори тощо), обладнання, яке потребує монтажу. У свою чергу, до обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введено в дію тільки після зібрання його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, а також комплекти запасних частин до такого обладнання.

При цьому до складу обладнання включають і контрольно-вимірювальну апаратуру або інші прилади, призначені для монтажу в складі встановленого обладнання. Про це чорним по білому прописано в Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219.

При цьому, по-перше, прилади вимірювальної техніки можуть виконувати свої функції лише після того, як їх буде встановлено та опломбовано відповідним чином. Тобто, як не крути, а такі прилади, дійсно, потребують монтажу. Ба більше, встановити такі прилади установа не може самостійно. Оскільки займаються цим питанням виключно спеціалізовані організації або безпосередньо підприємства — постачальники комунальних послуг. На підтвердження дотримання правил та вимог під час введення в експлуатацію лічильника установа отримує на руки відповідну документацію.

По-друге, чинними нормально-правовими актами для засобів вимірювальної техніки передбачено особливі вимоги та процедуру оцінки відповідностей. Ці питання унормовано Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, затвердженим постановою КМУ від 24.02.2016 № 163.

До того ж на кожному засобі вимірювальної техніки має бути позначення типу, номер партії або серійний номер чи інший елемент, що дає змогу його ідентифікувати. І хоча такий вимірювальний прилад, як лічильник, може виконувати свої функції тільки після його встановлення (монтажу), інформація про його характеристики індивідуальна та властива й звичайним об’єктам ОЗ.

Як бачимо, аргументів «за» значно більше. Виходячи з цього, все ж таки вважаємо за доцільне обліковувати прилад (засіб) вимірювальної техніки як окремий об’єкт.

Що показати в обліку?

Придбання лічильника установа розглядає як придбання ОЗ чи малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА).

Нагадаємо: в цьому питанні орієнтуємося на вартісний критерій визнання МНМА, прописаний в обліковій політиці установи. Та з огляду на ринкову вартість лічильників води, установи відносять такий прилад до складу МНМА й обліковують на субрахунку 1113.

З огляду на це, всі витрати, які формують первісну вартість майбутнього активу, накопичуємо на субрахунку 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи».

Це будуть як витрати на придбання самого лічильника, так і додаткові витрати для доведення його до стану, придатного для використання у запланованих цілях (п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 121). Тобто йдеться про витрати на встановлення та опломбування. Відповідно їх також уключаємо до первісної вартості вимірювального приладу.

При введенні в експлуатацію лічильника слід оформити Акт введення в експлуатацію ОЗ. Типову форму цього документа затверджено наказом Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 № 818 (ср. USER_SHOW_ID).

У такому Акті зазначаємо інформацію про первісну вартість лічильника та його коротку характеристику.

Водночас бухгалтерська служба має присвоїти номенклатурний номер такому об’єкту та відкрити Інвентарну картку обліку об’єктів ОЗ. Останню теж оформлюємо за типовою формою.

Приклад. Заклад освіти придбав лічильник води вартістю 550 грн. Із спеціалізованою організацією укладено договір на встановлення та опломбування такого лічильника на суму 650 грн.

Введення в експлуатацію зазначеного об’єкта оформлено Актом введення в експлуатацію ОЗ за типовою формою. Також бухгалтерська служба установи присвоїла лічильнику номенклатурний номер та відкрила Інвентарну картку обліку об’єктів ОЗ.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума,

грн

м/о

дебет

кредит

Придбання лічильника

1

Отримано асигнування на придбання лічильника

2313

5411

550

2

2

Отримано лічильник від постачальника

1312

6211

550

6

3

Перераховано кошти постачальнику

6211

2313

550

2, 6

Встановлення та опломбування

1

Отримано асигнування на встановлення та опломбування лічильника

2313

7011

650

2

2

Надано послуги зі встановлення та опломбування лічильника

1312

6211

650

6

3

Перераховано кошти за надані послуги

6211

2313

650

2, 6

Введення в експлуатацію

1

Введено в експлуатацію лічильник

1113

1312

550

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

550

17

2

Вилучено з доходу звітного періоду суму поточних видатків на послуги зі встановлення та опломбування лічильника

7011

5411

650

17

3

Збільшено первісну вартість лічильника на вартість послуг зі встановлення та опломбування

1113

1312

650

17

Одночасно збільшено внесений капітал

5411

5111

650

17

4

Нараховано амортизацію на лічильник при введенні в експлуатацію у розмірі 50 % первісної вартості

((550 грн + 650 грн) х 50 %)

8014

1412

600

17

5

Закриття рахунку витрат

5511

8014

600

17

Висновки

  • Прилади (засоби) вимірювальної техніки доцільно визнавати самостійними об’єктами обліку та обліковувати на субрахунку 1113.
  • До первісної вартості лічильника слід уключати витрати на його придбання + установлення + опломбування.
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
50
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×