Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25.09.20
10690 4
Друкувати
Обране

«Директорка» та «брат медичний» стали законними посадами у Класифікаторі професій

Якщо раніше вас трохи дивувало широке мас-медійне вживання назв посад у вигляді «директорка», «міністерша», «редакторка», то відтепер з’явилась можливість використовувати такі назви не тільки у публіцистиці або виступах, а й у кадровій документації підприємств, установ, організацій.


Носіков Олександр, завідувач відділу моніторингу соціальних процесів НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України, канд. соц. наук

ОПЛАТА ПРАЦІ ВЕРЕСЕНЬ, 2020/№ 18/1

З 18.08.2020 р. набрала чинності Зміна № 9 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі — КП), затверджена наказом Мінекономіки від 18.08.2020 р. № 1574. Розділ 3 «Основні положення» Класифікатора професій відтепер доповнено таким текстом:

Цитата

У КП професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). За потребою користувача, при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи (відповідно до пункту 4 параграфа 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. № 437). Наприклад, інженер — інженерка, верстатник широкого профілю — верстатниця широкого профілю, соціолог — соціологіня.

Отже, КП нині враховує положення Українського правопису, що виглядає цілком логічним з урахуванням де-факто досить давнього застосування «жіночих» назв професій та посад. Водночас гендерний аспект відображається Зміною № 9 не тільки відносно професійної сфери жінок.

Медицина

У медичній сфері всі професійні назви робіт (спеціалізації) «сестри медичної» відтепер мають й відповідну «чоловічу» редакцію (див. таблицю).

Директива «Змінити» щодо медичної галузі у Зміні № 9

Є

Має бути

Код КП

Професійна назва роботи

Код КП

Професійна назва роботи

1229.5

Головна медична сестра

1229.5

Головна медична сестра (головний медичний брат)

3231

Сестра медична

3231

Сестра медична (брат медичний)

3231

Сестра медична з дієтичного харчування

3231

Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування

3231

Сестра медична з косметичних процедур

3231

Сестра медична (брат медичний) з косметичних процедур

3231

Сестра медична з лікувальної фізкультури

3231

Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури

3231

Сестра медична з масажу

3231

Сестра медична (брат медичний) з масажу

3231

Сестра медична з фізіотерапії

3231

Сестра медична (брат медичний) з фізіотерапії

3231

Сестра медична з функціональної діагностики

3231

Сестра медична (брат медичний) з функціональної діагностики

3231

Сестра медична зі стоматології

3231

Сестра медична (брат медичний) зі стоматології

3231

Сестра медична милосердя

3231

Сестра медична (брат медичний) милосердя

3231

Сестра медична операційна

3231

Сестра медична операційна (брат медичний операційний)

3231

Сестра медична патронажна

3231

Сестра медична патронажна (брат медичний патронажний)

3231

Сестра медична поліклініки

3231

Сестра медична (брат медичний) поліклініки

3231

Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

3231

Сестра медична (брат медичний) станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

3231

Сестра медична стаціонару

3231

Сестра медична (брат медичний) стаціонару

3231

Сестра медична-анестезист

3231

Сестра медична-анестезист (брат медичний-анестезист)

3232

Акушерка

3232

Акушерка (акушер)

4131

Сестра-господиня

4131

Сестра-господиня

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)

5132

Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця, санітар, санітар-прибиральник, санітар-буфетник та ін.)

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

5132

Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими

Як видно з таблиці, окрім різних за рівнем відповідальності і спеціалізацією посад «брата медичного» чоловіки можуть бути прийняті на посаду «акушера».

Відповідні зміни враховані й у галузевому випуску 78 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП № 78) «Охорона здоров’я», затвердженого та впровадженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117 (зі змінами).

Разом зі Зміною № 9 набрали чинності положення п. 1 наказу МОЗ від 10.04.2019 р. № 805, якими передбачено, що в тексті ДКХП № 78 потрібно:

1) слова «сестра медична» та «медична сестра» в усіх відмінках замінити словами «сестра медична / брат медичний» та «медична сестра / медичний брат» у відповідних відмінках;

2) слова «санітарка» замінити на «санітар/санітарка» у відповідних відмінках;

3) назву посади «сестра-господиня» замінити на «працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я» у відповідних відмінках;

4) слова «акушерка» замінити на «акушер/акушерка» у відповідних відмінках.

Крім того, директивою «Унести» у Зміні № 9 легалізовано ще низку посад медичних працівників з кодом 2221.2 (група КП «Лікарі»), а саме:

  • «Лікар-кардіолог дитячий»,
  • «Лікар-кардіолог електрофізіолог»,
  • «Лікар-кардіолог інтервенційний»,
  • «Лікар-ревматолог дитячий».

Дві професійні назви роботи поповнили групу КП 2225.2 («Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи»), це «Фахівець з громадського здоров’я» та «Фахівець з довкілля та здоров’я» із таким самим кодом.

Додамо, що група КП 2229.2 «Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)» поповнилася посадою «Експерт з оцінки медичних технологій».

Важливо зазначити, що до КП внесена посада у вигляді «Працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я» (група КП 4131 «Службовці на складах»), яка є важливою у штаті господарської частини будь-якого закладу охорони здоров’я. При цьому хоча МОЗ й викреслило зі свого відомчого ДКХП № 78посаду «Сестра-господиня», замінивши її на вищезазначену гендерно більш нейтральну назву, все ж посада «Сестра-господиня» залишається у КП.

Таку посаду й надалі можна застосовувати, наприклад, у санаторних закладах, підпорядкованих Мінсоцполітики України.

Професії (посади) загальногалузевого поширення

Зміною № 9 скасовуються, серед іншого, такі застарілі професійні назви роботи, як:

  • «Директор філіалу (філії)» (код КП 1210.1).
  • «Начальник філіалу (філії)» (код КП 1210.1).

Водночас, враховуючи необхідність укрупнення цих посад для цілей кадрової діяльності, до КП унесено посаду у вигляді «Директор (начальник, завідувач, інший керівник) філіалу (філії)» із таким самим кодом КП 1210.1.

Застосування при формуванні та удосконаленні структури сучасних підприємств (компаній) у назвах підрозділів терміну «служба» (й відповідно, назв посад керівників служб) враховано при внесенні до КПпосади «Начальник (інший керівник) служби» із кодом КП 1229.7.

Продовжуючи розгляд нововведень у Зміні № 9 щодо посад «директорів», звертаємо увагу на більш розширену редакцію назв деяких інших із них (директива «Змінити») а саме: «Директор (начальник, завідувач) кабінету (центру) (методичного, навчально-методичного)» із кодом КП 1210.1 та «Директор (генеральний директор, начальник, інший керівник) наукової установи (організації)» із кодом КП 1210.1.

Також розширюються можливості кадровиків щодо формування у штатному розписі установ (організацій) найменувань посад керівників «кабінетів», таких як: «Завідувач кабінету навчального (методичного, навчально-методичного)» (код КП 1229.4), «Начальник (завідувач) кабінету (лінгафонного, проектного та ін.)» (код КП 1229.7).

Йдучи назустріч сучасному тренду українського ринку праці уносити до штатного розпису організацій з генеральними директорами на чолі різних «директорів» нижчої ланки (з лізингу, із зовнішньоекономічної діяльності, з логістики тощо), до КП унесена інтегрована професійна назва роботи — «Директор (за напрямом діяльності)» із кодом КП 1229.7.

Таким чином, «творча ініціатива» щодо закріплення різних напрямів діяльності фірми за «директорами» та керівниками служб тепер не обмежується конкретними позиціями, наявними у КП.

І навпаки, відбулося скасування деяких спеціалізацій посади «Друкарка» у КП із кодом КП 4111: власне «Друкарка», далі — «Друкарка диктофонної групи», «Друкарка редакції», «Друкарка, що працює з іноземним текстом». Разом із ними скасовується посада «Секретар-друкарка» із кодом КП 4115. Ці професійні назви робіт уніфіковано до назви роботи «Офісний службовець (друкування)» із кодом КП 4111.

За ініціативи Торгово-промислової палати України до КП унесено нову професійну назву роботи «Експерт із торговельно-економічних операцій» із кодом КП 2419.2.

Так, відповідно до ст. 11 Закону України «Про торгово-промислові палати» від 02.12.97 р. № 671/97-ВР до прав торгово-промислових палат в Україні, крім іншого, належить надання експертних висновків про походження товарів та відповідно проведення на замовлення українських та іноземних підприємців експертизи, контролю якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначення їх вартості тощо.

Специфіка діяльності експерта торговельно-економічних операцій полягає в тому, що він має під час проведення аналізу з різних напрямів підприємництва (визначення країни походження товарів і послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів тощо) звертатися як до міжнародних правових норм, так і до технічних регламентів виробництва, інших аспектів супроводження ведення бізнесу.

Сподіваємося, що сучасний комплексний підхід до виконання завдань експертами ТПП повністю відповідає інтересам українського бізнесу, а внесення відповідної посади «Експерт» до КП сприятиме більш ефективному проведенню торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках країни.

Державне управління

Відповідно до реалій, що відображають нове бачення структури управління (в частині найменувань), сталися зміни й у назвах посад керівників апарату управління органів державної влади. До того ж слід було ураховувати Указ Президента України «Про Положення про Офіс Президента України» від 25.06.2019 р. №436/2019. Таким чином, у КП сьогодні з’явилася посада «Керівник Офісу Президента України» (код КП 1120.1).

Зміною № 9 внесено посади для команди президента із кодом КП 1229.1, а саме: «Помічник Президента України», «Представник Президента України», «Радник Президента України».

Розробники також урахували законодавчо-правові норми Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. №1402-VIII, постанови КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя» від 24.05.2017 р. № 358, штатного розпису апарату Верховного Суду (постанова Пленуму ВС від 30.11.2017 р. №6).

Тому нова редакція торкнулася й найменувань посад Верховного Суду — «Голови Верховного Суду» (код КП 1120.4) та його заступників, «Керівника апарату Верховного Суду» (код КП 1120.4), «Судді Верховного Суду» (код КП 1120.4) та «Помічника судді (Верховного Суду)» (код КП 2422).

Разом із тим унесено низку керівних посад касаційного суду у складі Верховного Суду із кодом 1120.4: «Голова касаційного суду у складі Верховного Суду», «Заступник голови касаційного суду у складі Верховного Суду», «Секретар Великої Палати Верховного Суду», «Секретар Пленуму Верховного Суду», «Секретар судової палати касаційного суду у складі Верховного Суду».

Крім того, розширено професійну назву роботи керівника департаменту апарату центральних органів державної влади — у вигляді «Директор (інший керівник) департаменту» (код КП 1229.1).

З розділу «керівників» до розділу «професіоналів» у КП перейшли такі посади, як: «Адміністратор (органи державної влади та місцевого самоврядування)» (код КП 2419.3) та «Державний реєстратор» (код КП 2419.3).

Ви бачите лише частину матеріалу
Доступ до повного тексту можливий лише для зарєестрованих користувачів.
Авторизуватися Зареєструватися

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Оплата праці»Коментарі
(4)
Виктор Фёдорович
25.09.2020
От вже покращення життя вже сьогодні
Олег
29.09.2020
А от як буде член комісії, члениця чи членка. Тут думаю несправедливість знову корінь член, думаю правильно буде вагінка комісії.
Ірина Фаріон
30.10.2020
Сподіваюся, що Класифікатор професій не забруднили запозиченими іноземними слівцями на кшталт "HR- менеджер", рекрутер, хед-хантер тощо
Олександр Авраменко Ірина Фаріон
30.10.2020
Погоджуюся. Складається враження, що у нас навкруги одні тільки управлінці (менеджери) (HR-, PR-, SMM-, project-, офіс-менеджери тощо).
Залишити коментар:
Ваше ім`я
Коментарі
pw-image
Доступ до сайту за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн