Інформація по темі "" | Публікації по тегу
25.09.20
20831 4
Друкувати
Обране

«Директорка» та «брат медичний» стали законними посадами у Класифікаторі професій

Якщо раніше вас трохи дивувало широке мас-медійне вживання назв посад у вигляді «директорка», «міністерша», «редакторка», то відтепер з’явилась можливість використовувати такі назви не тільки у публіцистиці або виступах, а й у кадровій документації підприємств, установ, організацій.

Носіков Олександр, завідувач відділу моніторингу соціальних процесів НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України, канд. соц. наук

ОПЛАТА ПРАЦІ ВЕРЕСЕНЬ, 2020/№ 18/1

З 18.08.2020 р. набрала чинності Зміна № 9 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі — КП), затверджена наказом Мінекономіки від 18.08.2020 р. № 1574. Розділ 3 «Основні положення» Класифікатора професій відтепер доповнено таким текстом:

Цитата

У КП професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). За потребою користувача, при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи (відповідно до пункту 4 параграфа 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. № 437). Наприклад, інженер — інженерка, верстатник широкого профілю — верстатниця широкого профілю, соціолог — соціологіня.

Отже, КП нині враховує положення Українського правопису, що виглядає цілком логічним з урахуванням де-факто досить давнього застосування «жіночих» назв професій та посад. Водночас гендерний аспект відображається Зміною № 9 не тільки відносно професійної сфери жінок.

Медицина

У медичній сфері всі професійні назви робіт (спеціалізації) «сестри медичної» відтепер мають й відповідну «чоловічу» редакцію (див. таблицю).

Директива «Змінити» щодо медичної галузі у Зміні № 9

Є

Має бути

Код КП

Професійна назва роботи

Код КП

Професійна назва роботи

1229.5

Головна медична сестра

1229.5

Головна медична сестра (головний медичний брат)

3231

Сестра медична

3231

Сестра медична (брат медичний)

3231

Сестра медична з дієтичного харчування

3231

Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування

3231

Сестра медична з косметичних процедур

3231

Сестра медична (брат медичний) з косметичних процедур

3231

Сестра медична з лікувальної фізкультури

3231

Сестра медична (брат медичний) з лікувальної фізкультури

3231

Сестра медична з масажу

3231

Сестра медична (брат медичний) з масажу

3231

Сестра медична з фізіотерапії

3231

Сестра медична (брат медичний) з фізіотерапії

3231

Сестра медична з функціональної діагностики

3231

Сестра медична (брат медичний) з функціональної діагностики

3231

Сестра медична зі стоматології

3231

Сестра медична (брат медичний) зі стоматології

3231

Сестра медична милосердя

3231

Сестра медична (брат медичний) милосердя

3231

Сестра медична операційна

3231

Сестра медична операційна (брат медичний операційний)

3231

Сестра медична патронажна

3231

Сестра медична патронажна (брат медичний патронажний)

3231

Сестра медична поліклініки

3231

Сестра медична (брат медичний) поліклініки

3231

Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

3231

Сестра медична (брат медичний) станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

3231

Сестра медична стаціонару

3231

Сестра медична (брат медичний) стаціонару

3231

Сестра медична-анестезист

3231

Сестра медична-анестезист (брат медичний-анестезист)

3232

Акушерка

3232

Акушерка (акушер)

4131

Сестра-господиня

4131

Сестра-господиня

5132

Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)

5132

Молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця, санітар, санітар-прибиральник, санітар-буфетник та ін.)

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

5132

Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими

Як видно з таблиці, окрім різних за рівнем відповідальності і спеціалізацією посад «брата медичного» чоловіки можуть бути прийняті на посаду «акушера».

Відповідні зміни враховані й у галузевому випуску 78 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП № 78) «Охорона здоров’я», затвердженого та впровадженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117 (зі змінами).

Разом зі Зміною № 9 набрали чинності положення п. 1 наказу МОЗ від 10.04.2019 р. № 805, якими передбачено, що в тексті ДКХП № 78 потрібно:

1) слова «сестра медична» та «медична сестра» в усіх відмінках замінити словами «сестра медична / брат медичний» та «медична сестра / медичний брат» у відповідних відмінках;

2) слова «санітарка» замінити на «санітар/санітарка» у відповідних відмінках;

3) назву посади «сестра-господиня» замінити на «працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я» у відповідних відмінках;

4) слова «акушерка» замінити на «акушер/акушерка» у відповідних відмінках.

Крім того, директивою «Унести» у Зміні № 9 легалізовано ще низку посад медичних працівників з кодом 2221.2 (група КП «Лікарі»), а саме:

  • «Лікар-кардіолог дитячий»,
  • «Лікар-кардіолог електрофізіолог»,
  • «Лікар-кардіолог інтервенційний»,
  • «Лікар-ревматолог дитячий».

Дві професійні назви роботи поповнили групу КП 2225.2 («Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи»), це «Фахівець з громадського здоров’я» та «Фахівець з довкілля та здоров’я» із таким самим кодом.

Додамо, що група КП 2229.2 «Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)» поповнилася посадою «Експерт з оцінки медичних технологій».

Важливо зазначити, що до КП внесена посада у вигляді «Працівник з господарської діяльності закладу охорони здоров’я» (група КП 4131 «Службовці на складах»), яка є важливою у штаті господарської частини будь-якого закладу охорони здоров’я. При цьому хоча МОЗ й викреслило зі свого відомчого ДКХП № 78посаду «Сестра-господиня», замінивши її на вищезазначену гендерно більш нейтральну назву, все ж посада «Сестра-господиня» залишається у КП.

Таку посаду й надалі можна застосовувати, наприклад, у санаторних закладах, підпорядкованих Мінсоцполітики України.

Професії (посади) загальногалузевого поширення

Зміною № 9 скасовуються, серед іншого, такі застарілі професійні назви роботи, як:

  • «Директор філіалу (філії)» (код КП 1210.1).
  • «Начальник філіалу (філії)» (код КП 1210.1).

Водночас, враховуючи необхідність укрупнення цих посад для цілей кадрової діяльності, до КП унесено посаду у вигляді «Директор (начальник, завідувач, інший керівник) філіалу (філії)» із таким самим кодом КП 1210.1.

Застосування при формуванні та удосконаленні структури сучасних підприємств (компаній) у назвах підрозділів терміну «служба» (й відповідно, назв посад керівників служб) враховано при внесенні до КПпосади «Начальник (інший керівник) служби» із кодом КП 1229.7.

Продовжуючи розгляд нововведень у Зміні № 9 щодо посад «директорів», звертаємо увагу на більш розширену редакцію назв деяких інших із них (директива «Змінити») а саме: «Директор (начальник, завідувач) кабінету (центру) (методичного, навчально-методичного)» із кодом КП 1210.1 та «Директор (генеральний директор, начальник, інший керівник) наукової установи (організації)» із кодом КП 1210.1.

Також розширюються можливості кадровиків щодо формування у штатному розписі установ (організацій) найменувань посад керівників «кабінетів», таких як: «Завідувач кабінету навчального (методичного, навчально-методичного)» (код КП 1229.4), «Начальник (завідувач) кабінету (лінгафонного, проектного та ін.)» (код КП 1229.7).

Йдучи назустріч сучасному тренду українського ринку праці уносити до штатного розпису організацій з генеральними директорами на чолі різних «директорів» нижчої ланки (з лізингу, із зовнішньоекономічної діяльності, з логістики тощо), до КП унесена інтегрована професійна назва роботи — «Директор (за напрямом діяльності)» із кодом КП 1229.7.

Таким чином, «творча ініціатива» щодо закріплення різних напрямів діяльності фірми за «директорами» та керівниками служб тепер не обмежується конкретними позиціями, наявними у КП.

І навпаки, відбулося скасування деяких спеціалізацій посади «Друкарка» у КП із кодом КП 4111: власне «Друкарка», далі — «Друкарка диктофонної групи», «Друкарка редакції», «Друкарка, що працює з іноземним текстом». Разом із ними скасовується посада «Секретар-друкарка» із кодом КП 4115. Ці професійні назви робіт уніфіковано до назви роботи «Офісний службовець (друкування)» із кодом КП 4111.

За ініціативи Торгово-промислової палати України до КП унесено нову професійну назву роботи «Експерт із торговельно-економічних операцій» із кодом КП 2419.2.

Так, відповідно до ст. 11 Закону України «Про торгово-промислові палати» від 02.12.97 р. № 671/97-ВР до прав торгово-промислових палат в Україні, крім іншого, належить надання експертних висновків про походження товарів та відповідно проведення на замовлення українських та іноземних підприємців експертизи, контролю якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначення їх вартості тощо.

Специфіка діяльності експерта торговельно-економічних операцій полягає в тому, що він має під час проведення аналізу з різних напрямів підприємництва (визначення країни походження товарів і послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів тощо) звертатися як до міжнародних правових норм, так і до технічних регламентів виробництва, інших аспектів супроводження ведення бізнесу.

Сподіваємося, що сучасний комплексний підхід до виконання завдань експертами ТПП повністю відповідає інтересам українського бізнесу, а внесення відповідної посади «Експерт» до КП сприятиме більш ефективному проведенню торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках країни.

Державне управління

Відповідно до реалій, що відображають нове бачення структури управління (в частині найменувань), сталися зміни й у назвах посад керівників апарату управління органів державної влади. До того ж слід було ураховувати Указ Президента України «Про Положення про Офіс Президента України» від 25.06.2019 р. №436/2019. Таким чином, у КП сьогодні з’явилася посада «Керівник Офісу Президента України» (код КП 1120.1).

Зміною № 9 внесено посади для команди президента із кодом КП 1229.1, а саме: «Помічник Президента України», «Представник Президента України», «Радник Президента України».

Розробники також урахували законодавчо-правові норми Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. №1402-VIII, постанови КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя» від 24.05.2017 р. № 358, штатного розпису апарату Верховного Суду (постанова Пленуму ВС від 30.11.2017 р. №6).

Тому нова редакція торкнулася й найменувань посад Верховного Суду — «Голови Верховного Суду» (код КП 1120.4) та його заступників, «Керівника апарату Верховного Суду» (код КП 1120.4), «Судді Верховного Суду» (код КП 1120.4) та «Помічника судді (Верховного Суду)» (код КП 2422).

Разом із тим унесено низку керівних посад касаційного суду у складі Верховного Суду із кодом 1120.4: «Голова касаційного суду у складі Верховного Суду», «Заступник голови касаційного суду у складі Верховного Суду», «Секретар Великої Палати Верховного Суду», «Секретар Пленуму Верховного Суду», «Секретар судової палати касаційного суду у складі Верховного Суду».

Крім того, розширено професійну назву роботи керівника департаменту апарату центральних органів державної влади — у вигляді «Директор (інший керівник) департаменту» (код КП 1229.1).

З розділу «керівників» до розділу «професіоналів» у КП перейшли такі посади, як: «Адміністратор (органи державної влади та місцевого самоврядування)» (код КП 2419.3) та «Державний реєстратор» (код КП 2419.3).

Ви бачите лише частину матеріалу
Доступ до повного тексту можливий лише для зарєестрованих користувачів.
Авторизуватися Зареєструватися
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»Коментарі
4
Виктор Фёдорович
25.09.2020
От вже покращення життя вже сьогодні
Олег
29.09.2020
А от як буде член комісії, члениця чи членка. Тут думаю несправедливість знову корінь член, думаю правильно буде вагінка комісії.
Ірина Фаріон
30.10.2020
Сподіваюся, що Класифікатор професій не забруднили запозиченими іноземними слівцями на кшталт "HR- менеджер", рекрутер, хед-хантер тощо
Олександр Авраменко Ірина Фаріон
30.10.2020
Погоджуюся. Складається враження, що у нас навкруги одні тільки управлінці (менеджери) (HR-, PR-, SMM-, project-, офіс-менеджери тощо).
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі