Інформація по темі "" | Публікації по тегу
23.10.20
33054 1
Друкувати
Обране

Лікарняні: «карантинні фішки» розрахункового періоду

Вже більше ніж пів року продовжується карантин. За цей період підприємства припиняли діяльність, оформлювали простій, переходили у режим роботи з неповним робочим часом і, звісно, надавали працівникам «карантинні» відпустки за свій рахунок. Тобто карантин відчули всі підприємства. Кількість хворих, на жаль, зростає. Тому все частіше виникає запитання: як урахувати «карантинні» особливості у розрахунковому періоді для розрахунку лікарняних? Давайте розберемось разом.


 

Загальні правила розрахунку «середньої»

Нагадаємо загальний алгоритм розрахунку середньоденної зарплати для обчислення лікарняних. Відповідно до п. 3 Порядку № 1266 середньоденна зарплата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців перед настанням страхового випадку) зарплати, на яку нарахований ЄСВ, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді. При цьому не враховуються календарні дні, не відпрацьовані з поважних причин, а саме:

  • тимчасова непрацездатність;
  • відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;
  • відпустка без збереження заробітної плати.

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду. Тепер більш детально розберемо, які періоди потрібно виключити з розрахунку, а які врахувати для обчислення середньої зарплати.

Які дні виключаємо з розрахунку

Як ми зауважили вище — виключенню з розрахунку підлягають дні розрахункового періоду, не відпрацьовані з поважних причин. Деякі з них прямо вказані у Порядку № 1266, а деякі у ньому не згадуються. Тепер детальніше.

1. Відпустка без збереження зарплати. До днів, не відпрацьованих з поважних причин, належать дні відпустки без збереження зарплати.

Порядок № 1266 не містить обмежень щодо видів неоплачуваних відпусток, які виключаються з розрахункового періоду для обчислення лікарняних/декретних. Тому з розрахункового періоду треба виключати усі дні відпусток за свій рахунок, які передбачені чинним законодавством.

У першу чергу, це ті відпустки без збереження зарплати, які надаються на підставі ст. 25 та 26 Закону про відпустки. Але є ще відпустки за свій рахунок. Наприклад, деяким категоріям ветеранів може надаватися пільгова відпустка без збереження зарплати (п. 13 ч. 1 ст. 6 Закону України від 24.03.98 р. № 203/98-ВР). Або працівникам органів виконавчої влади і держорганів, за рішенням керівників, може надаватися неоплачувана відпустка згідно з п. 9 Прикінцевих положень Закону України від 28.12.2014 р. № 76-VIII. Які є види відпусток без збереження зарплати, ви можете дізнатися із статті «Відпустка «за свій рахунок»: кому і скільки» // «ОП», 2019, № 1.

В умовах карантинного режиму відпустка без збереження зарплати (ч. 3 ст. 26 Закону про відпустки) могла мати дуже затяжний характер.

Вона могла надаватися в рамках одного місяця, а могла зачіпати чотири і більше місяців поспіль, могла перериватись вихідними днями, а могла бути безперервною. Ситуацій чимало. Розглянемо найпоширеніші.

У розрахунковому періоді «карантинна» відпустка без збереження зарплати надана з 18.03.2020 р. по 22.05.2020 р.

З розрахункового періоду виключаємо 14 календарних днів відпустки без збереження зарплати за березень, увесь квітень (30 календарних днів), та 22 календарних дні відпустки без збереження зарплати за травень.

А що робити, якщо надання відпустки без збереження зарплати переривалося вихідним днями. Розглянемо наступну ситуацію.

У розрахунковому періоді «карантинна» відпустка без збереження зарплати надана з 18.03.2020 р. по 03.04.2020 р., з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р., з 27.04.2020 р. по 22.05.2020 р. У квітні 2020 року працівник не приступав до роботи, бо між «карантинними» відпустками були вихідні дні (4, 5, 25 та 26 квітня) за графіком його роботи.

З календарними днями відпустки без збереження зарплати, які треба «викинути» з розрахункового періоду за березень та травень, усе зрозуміло. З розрахункового періоду «викидаємо» 14 календарних днів березня та 22 календарних дні травня.

А що робити з квітнем? У цьому місяці відпустка за свій рахунок переривалася двічі на вихідні дні. Це 4, 5, 25 та 26 квітня. Так залишати у розрахунку ці чотири календарні дні чи ні? Рішення цієї задачки покажемо на рис. 1.

Рис. 1. Невідпрацьовані дні розрахункового періоду виключаються з розрахунку

У п. 3 Порядку № 1266 зазначено: якщо місяць розрахункового періоду повністю не відпрацьований з поважних причин, то він виключається з розрахункового періоду.

Тому увесь місяць (квітень) «викидаємо» з розрахункового періоду. До речі, фахівці Мінсоцполітики та ФСС також погоджуються з цим (див. лист Мінсоцполітики від 13.10.2016 р. № 334/18/99-16 та лист ФСС від 08.10.2019 р. № 1993-11-1).

Зауважте, якщо весь місяць не відпрацьовано з поважних причин, але нарахована якась виплата (наприклад, премія), то з розрахунку лікарняних треба «викидати» як увесь місяць, так і саму виплату.

2. Тимчасова непрацездатність. Календарні дні, не відпрацьовані працівником у зв’язку з хворобою, не входять до розрахунку «лікарняної» середньої зарплати — пряма норма Порядку № 1266. Та чи всі випадки хвороби підпадають під таке виключення? Розберемося.

Хвороба — це поважна причина. І така причина повинна бути належним чином задокументована.

Тобто це має бути лікарняний лист (в окремих випадках довідка), оформлений згідно з нормами чинного законодавства.

Зауважте, якщо працівник надав лікарняний лист, оформлений з помилкою, то його відсутність на період хвороби не може бути оплачена та не набирає статусу «поважної причини». І, звісно, не може бути виключена з розрахункового періоду при розрахунку подальших лікарняних/декретних.

А якщо лікарняний лист оформлений правильно, але він не оплачується весь або частково на законних підставах, то дні непрацездатності виключаються з розрахункового періоду.

Розберемося на прикладах.

У розрахунковому періоді є лікарняний (належним чином оформлений) з відміткою про алкогольне чи наркотичне сп’яніння або ж про порушення режиму. Дні хвороби за таким лікарняним не були оплачені. Ці дні тимчасової непрацездатності підтверджені листком непрацездатності. Тоді така відсутність має статус поважної причини, попри те, що не була оплачена. Тому такі дні хвороби виключаються з «лікарняного» розрахункового періоду.

У розрахунковому періоді згідно з листком непрацездатності працівника — направлення документів та огляд МСЕК. За правилами Інструкції № 455*, період тимчасової непрацездатності з дати направлення документів на МСЕК і по дату огляду хворого цією комісією не підлягає оплаті. Дні такої відсутності працівника вважаються днями, не відпрацьованими з поважних причин на підставі лікарняного листка. Тому вони підлягають виключенню з розрахункового періоду.

* Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455.

Що робити, якщо підтвердженням тимчасової непрацездатності застрахованої особи є довідка, надана відповідно до Інструкції № 455? З огляду на те, що законодавством передбачена ця форма підтвердження хвороби, дні відсутності працівника (підтверджені зазначеною довідкою) не враховуються в розрахунковому періоді при обчисленні «лікарняної» середньої зарплати для розрахунку як період, не відпрацьований з поважної причини (лист ФСС з ТВП від 25.05.2016 р. № 5.2-32-812).

Якщо працівник перебував на самоізоляції і не підтвердив свою відсутність належним чином оформленим лікарняним листком, то права виключення з «лікарняного» розрахункового періоду такі дні самоізоляції не мають. Адже підставою для їх виключення є виданий у встановленому порядку лікарняний лист із зазначенням причини непрацездатності «11» , якщо самоізоляція від COVID-19.

Декрет та відпустка по догляду за дитиною. Виключення з розрахункового періоду календарних днів «пологової» відпустки, відпусток по догляду за дитиною до 3 (6) років питань не повинно викликати. Підставою цього виключення є п. 3 Порядку № 1266. Але на забувайте, що треба належним чином оформити ці відпустки.

Календарні дні участі працівника у виборах на платній основі. Це період, коли особа була увільнена від виконання трудових обов’язків за основним місцем роботи на час виконання своїх повноважень у виборчій комісії на платній основі. Протягом такого часу відсутності за основним місцем роботи за працівником зберігалася посада, але не зберігалася зарплата. Причина відсутності працівника на роботі (за наявності належного оформлення) належить до поважних та виключається із розрахункового періоду при обчисленні лікарняних (декретних). Попри те, що у винятках Порядку № 1266 вона прямо не зазначена. На цьому також наголошували фахівці Мінсоцполітики у листі від 11.06.2019 р. № 311/0/247-19.

Які дні залишаємо в розрахунку

Якщо сказати: «всі інші календарні дні» зайнятості (після виключення невідпрацьованих з поважних причин), за які працівнику нарахована зарплата та сплачений ЄСВ, — то це буде не зовсім зрозуміло. Бо «всі інші дні» мають багато нюансів. Тож давайте розглянемо їх по черзі.

1. Вихідні, святкові та неробочі дні залишаються у розрахунковому періоді. Тільки якщо на ці дні припадають поважні причини, тоді вони виключаються з розрахункового періоду.

2. Вільні від роботи дні при встановленні неповної зайнятості не виключаються з розрахункового періоду. Тобто такі дні залишаються в загальній кількості календарних днів за розрахунковий період.

3. Дні оплачуваних відпусток (щорічних, додаткових, спеціальних, навчальних тощо) — беззаперечно включаються до розрахункового періоду.

4. Дні простоїв залишаються у розрахунковому періоді у будь-якому разі. Чому?

По-перше, Порядок № 1266 не містить виключення днів простою (як з вини працівника, так і з вини роботодавця) з розрахункового періоду.

По-друге, оплата за дні простою (із розрахунку середнього заробітку, або із розрахунку 2/3 окладу) є базою для нарахування ЄСВ.

5. Дні прогулів теж ураховують у кількості днів розрахункового періоду.

6. Період зупинення (скорочення) діяльності підприємства, за який отримувалася допомога по частковому безробіттю, залишається в розрахунковому періоді. Це стосується як часткового, так і повного зупинення (скорочення) діяльності. Роз’яснення щодо цього надали фахівці ФСС у листі від 28.05.2020 р. № 1367-11-1.

Вони посилаються на те, що до поважних причин, зазначених у Порядку № 1266, відсутність працівників з цієї причини віднести не можна і такі дні повинні залишатися в «лікарняному» розрахунковому періоді. Сумно, але це зменшує суму виплат за лікарняними. Детальніше про це ми писали у коментарі до згаданого листа «Період зупинення (скорочення) діяльності підприємства в розрахунку лікарняних та декретних» // «ОП», 2020, № 15.

7. Дні участі працівника у виборах на безоплатній основі, за які йому були збережені посада та середній заробіток (ст. 119 КЗпП), повноправно залишаються у розрахунковому періоді. Аргументи: у винятках Порядку № 1266 їх немає, до бази нарахування ЄСВ нарахований за цей період заробіток входить.

Що ж, підсумуємо все сказане на рис. 2.

Рис. 2. «Фільтруємо» дні розрахункового періоду для лікарняних/декретних

 
 
Долга Ірина, експертка з питань оплати праці, Руда Тетяна, шеф-редакторка
ОПЛАТА ПРАЦІ, ЖОВТЕНЬ, 2020/№ 20 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»коментарі
(1)
Елена
23.10.2020
Ваш сайт корисний для мене
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн