Інформація по темі "" | Публікації по тегу
24.07.19
36344 2
Друкувати
Обране

Підсумований облік робочого часу для продавців, охоронників і водіїв

Досить часто продавцям і во­діям, а також практично завжди охоронникам і сторожам роботодавці встановлюють підсумований облік робочого часу. У чому його фішка? Як його організувати? Відповісти на ці запитання — мета нашої статті.


БУХГАЛТЕР 911 ЛИПЕНЬ, 2019/№ 30

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці

 

Якщо роботодавець не може організувати роботу продавців/охоронників/водіїв так, щоб була дотримана денна або тижнева тривалість робочого часу, вихід — за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником, представником трудколективу) впровадити підсумований облік робочого часу.

При підсумованому обліку робочого часу встановлена відповідно до законодавства щоденна або щотижнева норма робочого часу може не дотримуватися. Але (!) при цьому загальна тривалість робочого часу за обліковий період не повинна перевищувати нормальної кількості робочих годин.

Обліковий період — це відрізок (період часу) часу, за який працівник повинен відпрацювати нормальну кількість робочих годин. Важливо! Обліковий період може дорівнювати, наприклад, місяцю, кварталу, півріччю, року тощо (п. 6 Методрекомендацій № 1381). Проте ми рекомендуємо максимально «розтягувати» обліковий період до півріччя/року. У цьому випадку з’являється більша свобода дій, і «піки» за годинами в одних місяцях згладяться «ямами» в інших.

1 Методичні рекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені наказом Мінпраці від 19.04.2006 р. № 138.

Він охоплює робочий час та години роботи у вихідні і святкові дні, години відпочинку.

Календарна норма робочого часу

Календарна норма робочого часу — це планова кількість годин, яку повинен відпрацювати працівник за обліковий період.

Вона передбачає повне використання робочого часу.

Для продавців і охоронників норму робочого часу за обліковий період роботодавці можуть визначати на вибірабо за календарем:

— з розрахунку 6-денного робочого тижня, 7-годинного робочого дня (або відповідного скороченого робочого дня), із скороченням робочого часу напередодні вихідних днів до 5 годин. При цьому враховувати скорочення робочого дня напередодні святкових і неробочих днів — на 1 годину (ст. 53 КЗпП);

— з розрахунку 5-денного робочого тижня (з вихідними днями в суботу і неділю) з однаковою тривалістю кожного робочого дня, із скороченням робочого дня напередодні святкових і неробочих днів на 1 годину.

А ось для водіїв з підсумованим обліком робочого часу п. 6.5 Положення № 3402 наказує календарну норму робочого часу за обліковий період визначати за календарем 5-денного робочого тижня.

2 Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затверджене наказом Мінтрансзв’язку від 07.06.2010 р. № 340.

Важливо! Спосіб розрахунку норми робочого часу (виходячи з 6-денки або 5-денки), який застосовується на підприємстві, зазначте в колективному договорі або іншому документі, що регулює застосування підсумованого обліку на підприємстві.

А розрахована за допомогою такого способу норма робочого часу має бути реалізована працівниками шляхом виходу на роботу за графіком роботи (змінності).

Графіки виходу на роботу

Якщо говорити про звичайні підприємства, то здебільшого продавці, охоронники, сторожі виходять на роботу не за графіками змінності, а за графіками виходу на роботу3. Адже змінна робота — це метод організації праці у дві, три або чотири зміни, за яким працівники послідовно змінюють один одного на одних і тих же робочих місцях відповідно до графіка змінності (див. лист Мінсоцполітики від 29.04.2016 р. № 493/13/84-16).

3 Вам буде корисною стаття «Графіки виходу на роботу (змінності): стисло про головне» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 8).

Такі популярні режими роботи, як «доба — три» (добу працівник працює, три дні вдома) і «два через два» (два дні працює, два дні вдома) — це робота за відповідним графіком виходу на роботу.

Те ж саме справедливо й для водіїв. Водночас КМУ у Положенні № 340 говорить про графіки змінності незалежно від того, як працюють водії.

Графіки виходу на роботу складають на обліковий період і доводять до відома працівників не пізніше ніж за місяць, а водіям — не пізніше ніж за два тижні до їх введення (див. п. 13 Типових правил № 2134, лист Мінпраці від 05.05.2011 р. № 149/13/116-11, п. 2.5 Положення № 340).

4 Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені постановою Держкомпраці СРСР від 20.07.84 р. № 213.

Тривалість робочого дня (зміни)

Продавці, охоронники/сторожі. Рекомендована тривалість роботи протягом дня при підсумованому обліку робочого часу — до 12 годин робочого часу за зміну.

Для працівників, які виходять на роботу за графіком виходу на роботу, а не за графіком змінності, максимальна тривалість робочого дня не встановлена.

Тому вважаємо, що, наприклад, режим роботи «доба — три» цілком можна застосовувати на практиці.

Водії. У разі підсумованого обліку робочого часу водія нормальна тривалість робочого дня (зміни) не може перевищувати 10 годин.

Якщо ж нормальна тривалість робочого дня охоплює тривалі простої, очікування в транспортному засобі або на робочому місці або якщо водієві необхідно дати можливість доїхати до відповідного місця відпочинку, тривалість робочого дня (зміни) може бути збільшена до 12 годин, але за умови, що час керування протягом дня (зміни) не перевищує 9 годин.

Робота в нічний час

За загальним правилом тривалість роботи (зміни) в нічний час (тобто з 22:00 до 6:00скорочується на одну годину (див. ст. 54 КЗпПп. 2.2 Положення № 340).

Що це означає? Те, що в таких працівників тривалість денної роботи збільшується на одну годину, а нічної — скорочується на одну годину. Тобто здійснюється перерозподіл робочого часу5.

5 Вам буде корисною стаття «Підсумований облік: як оплатити роботу у вечірні і нічні години» (журнал «Бухгалтер 911», 2019, № 10).

Важливий момент, що стосується роботи в нічний час! До такої роботи заборонено залучати осіб, перерахованих у ст. 55 КЗпП.

А ось робота осіб з інвалідністю в нічний час допустима за їх згоди (бажано письмової) і якщо це не суперечить медичним рекомендаціям.

Також на сьогодні до роботи в нічний час можуть бути залучені жінки, які мають дітей старше трьох років. Але настійно рекомендуємо вам отримати від них згоду на таке залучення.

Перерва для відпочинку і харчування

Продавці, охоронники/сторожі. Тривалість перерви для відпочинку і харчування не може перевищувати 2 годин. Надають його, як правило, через 4 години після початку роботи.

Водночас якщо робочий день у працівника триває, наприклад, 12 годин, то є сенс змістити час перерви або надати йому дві перерви, припустимо, по годині кожну.

Зверніть увагу: допускається за погодженням з профкомом (профспілковим представником, представником трудового колективу) не встановлювати перерву працівникові (наприклад, сторожеві або єдиному продавцеві в магазині), який повинен постійно перебувати на робочому місці. Проте в такому разі йому має бути надана можливість харчування протягом робочого часу (див. ст. 66 КЗпП).

Водії. Відмовити в перерві водієві роботодавець не має права. Тому через кожні 4 години керування автомобілем/автобусом «будьте добрі» надати водієві перерву не менше 45 хвилин.

Немає можливості настільки перервати роботу водія? Тоді перерва в 45 хвилин можна замінити коротшими перервами тривалістю не менше 15 хвилин кожна. Розподіліть їх протягом періоду керування з урахуванням загальновстановлених правил.

Щоденний (міжзмінний) відпочинок

Продавці, охоронники/сторожі. Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку не має бути менше 12 годин на добу (п. 8 Методрекомендацій № 138).

Невикористані години щоденного (міжзмінного) відпочинку підсумовуються і можуть бути надані як додаткові вільні від роботи дні протягом облікового періоду.

Водії. Тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку протягом будь-якого 24-годинного періоду, рахуючи від початку робочого дня (зміни), має бути не менше 10 послідовних годин. Якщо транспортним засобом керують два водії, кожен водій повинен мати щоденний відпочинок тривалістю не менше 8 послідовних годин.

Водночас за водіями, яким установлений підсумований облік робочого часу, допускається зменшити тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку в окремі періоди до 8 послідовних годин протягом будь-якого 24-годинного періоду, рахуючи від початку робочої зміни.

При цьому робочий час протягом облікового періоду не повинен перевищувати норму робочого часу, встановлену законодавством.

Відпочинок між змінами

Якщо у вас хто-небудь з героїв нашої статті працює позмінно відповідно до графіка змінності (наприклад, працівник перший тиждень працює в першу зміну, потім — у другу, потім — у третю), то необхідно дотримуватися також вимог ст. 59 КЗпП.

Так, графік змінності має бути складений так, щоб тривалість перерви в роботі між змінами була не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід).

Призначати працівника на роботу протягом двох змін підряд заборонено.

Зазначені положення ст. 59 КЗпП вимагають пояснень. Так, якщо працівники працюють у дві зміни по 12 годин кожна, то про які перерви йдеться в ст. 59 КЗпП: про перерви між однаковими змінами працівника I і I (II і II) або про перерву, яка виникає у працівника при переході з I у II зміну?

Відповідь на це запитання надана в Науково-практичному коментарі до ст. 59 КЗпП від 01.10.2007 р.Авторський колектив коментаря справедливо зазначає, що в ст. 59 КЗпП йдеться про перерву, яка виникає під час переходу працівника з однієї зміни в іншу (наприклад, з I у II зміну).

Припустимо, працівник працював 5 днів у першій зміні, тривалість якої становила 9 годин (включаючи і час перерви на обід). Тоді роботодавцеві графік змінності треба скласти так, щоб до роботи в другій зміні він приступив не раніше ніж через 18 годин (9 годин х 2). Зауважимо: для спрощення такий перехід з однієї зміни в іншу намагаються проводити після вихідних днів.

Проте не можемо не попередити, що часто інспектори праці неправильно трактують положення ст. 59 КЗпП, наполягаючи при перевірці, що в цій нормі Кодексу йдеться про перерву між однаковими змінами працівника I і I (II і II). Ба більше, положення ст. 59 КЗпП вони намагаються «притягнути» і для випадків роботи за графіком виходу на роботу, а не за графіком змінності. У результаті підприємства, які складають графіки таким чином, що працівники у них працюють декілька днів на тиждень підряд, наприклад, по 10 — 12 годин, а потім відпочивають, отримують від Держпраці штрафи за недотримання ст. 59 КЗпП.

Як бути? Якщо вам трапиться такий інспектор праці, можна спробувати наставити його на шлях істинний на прикладі графіка роботи за 5-денним робочим тижнем.

Дивіться, ст. 52 КЗпП свідчить: для працівників установлюється 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями. При цьому нормальна тривалість робочого часу на тиждень не повинна перевищувати 40 годин (ст. 50 КЗпП). Стандартний графік розкидання 40 годин по 5 робочим дням тижня — 8 робочих годин на день + 1 година перерви на обід. Згодні?

А тепер увага: якщо виходити з логіки окремих інспекторів праці, то такий режим роботи порушує трудове законодавство, а саме положення ст. 59 КЗпП! Адже перерва в роботі між виходами на роботу становить 15 годин (24 години - 8 робочих годин - 1 година перерви на обід), що менше подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід), яка становить 18 годин ((8 робочих годин + 1 година перерви) х 2). Абсурд? Цілком правильно. Звідси висновок. У ст. 59 КЗпП йдеться про перерву між різними змінами.

Вихідні дні

Для працівників, яким установлений підсумований облік робочого часу, вихідні дні встановлюють графіком виходу на роботу (змінності).

Такі дні можуть не збігатися з вихідними днями, встановленими для інших працівників підприємства.

Зверніть увагу: ст. 70 КЗпП встановлено, що тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не менше 42 годин. Це означає, що після закінчення робочого тижня працівникові має бути наданий щотижневий відпочинок тривалістю не менше 42 годин. Водночас, на думку авторів Науково-практичного коментаря до ст. 70 КЗпП від 01.10.2007 р., попри те, що ця стаття і сформульована як норма прямої дії, яка не має винятків, вона не може поширюватися на випадки роботи з підсумованим обліком робочого часу. Адже вона, по суті, ламає сталу практику у сферах торгівлі та обслуговування населення, при якій у працівників робочі дні по 11 — 12 годин чергуються з вихідними/вільними від роботи днями через день.

Проте, на жаль, досить часто інспектори праці та й суди (див., наприклад, постанову П’ятого апеляційного адмінсуду від 02.04.2019 р. у справі № 400/2594/18 // reyestr.court.gov.ua/Review/81045852) формально підходять до прочитання цієї норми КЗпП.

У результаті роботодавці «потрапляють» на штраф в 1 мінзарплату як за порушення інших вимог трудового законодавства (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

Ще один важливий момент. Пункт 9 Методрекомендацій № 138 свідчить: кількість вихідних днів за графіком виходу на роботу (змінності) в обліковому періоді не має бути меншою, ніж кількість повних тижнів цього облікового періоду.

Проте при встановленні вихідних днів ми рекомендуємо орієнтуватися на календар робочого часу і дані, використані при розрахунку норми робочого часу. Так, наприклад, якщо ви календарну норму робочого часу за обліковий період визначали за календарем 5-денного робочого тижня з вихідними днями в суботу і неділю, то, відповідно, кількість вихідних днів за графіком змінності (виходу на роботу) в обліковому періоді повинна дорівнювати кількості днів, яка використовувалася при розрахунку норми.

Припустимо, підприємство для працівників з обліковим періодом — календарний рік розраховувало норму робочого часу на 2019 рік за календарем 5-денного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу і неділю при однаковій тривалості часу роботи за день протягом робочого тижня (8 годин) і зменшенні тривалості роботи напередодні святкових і неробочих днів. У такому разі кількість вихідних днів в обліковому періоді повинна дорівнювати 104.

Інші дні, коли працівник не працював згідно з графіком роботи (змінності) (за наявності), будуть вільними від роботи днями.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Бухгалтер 911коментарі
(2)
josh_ua
24.07.2019
очень сложно до свидания
Олександр
23.09.2019
Сподоболося, дякую!
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн