Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.08.21
4045 0
Друкувати
Обране

Працівник-студент: надаємо трудові гарантії

Ось-ось настане 1 вересня. Тобто школярі повернуться за парти, а студенти — в аудиторії. До речі, багато хто з них за літо вже змогли почати свою трудову діяльність і тепер (з настанням навчального року) перед ними стоїть завдання — поєднати освітній процес із роботою. Добре, що трудове законодавство для таких осіб передбачає низку пільг і гарантій. Яких? Зараз розповімо.

Навчальна відпустка

Кому і коли. Навчальна відпустка — це додаткова оплачувана відпустка, що надається працівникам, які успішно навчаються* (ст. 211, 213, 215, 216 КЗпП, ст. 13 — 15 Закону про відпустки):

* Для тих студентів, які мають академзаборгованість, для здачі «хвостів» залишається лише два варіанти: або оформити відпустку без збереження зарплати, або скористатися частиною щорічної відпустки.

• у середніх навчальних закладах (для усіх очників і заочників);

• на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;

• у вищих навчальних закладах (ВНЗ) (для очників на вечірній формі навчання і заочників);

• у навчальних закладах післядипломної освіти і в аспірантурі (для очників на вечірній формі навчання і заочників).

Навчальну відпустку надають на період проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проєкту та інших робіт.

Документи. Показником «успішності» навчання студента є видана йому навчальним закладом довідка-виклик на сесію (форма № Н-5.01, затверджена наказом Міносвіти від 13.02.2019 р. № 179).

До речі, у ній навчальний заклад прописує також конкретну тривалість навчальної відпустки (у межах, установлених законодавством**, — див. ст. 211, 213 і 216 КЗпП). Тому роботодавцеві не доведеться замислюватися про те, чи має право працівник на отримання навчальної відпустки і на скільки її треба надати.

** Тривалість навчальної відпустки залежить від рівня акредитації навчального закладу, форми навчання і цілей отримання відпустки (див. консультацію «Працівник-студент: надаємо й оплачуємо навчальну відпустку» // спецвипуск «ОП», 2018, № 20/1).

Проте довідки-виклику для надання навчальної відпустки недостатньо. Працівник також повинен написати заяву з проханням надати йому навчальну відпустку і вказати дату початку та її тривалість (у межах періоду, зазначеного в довідці-виклику).

Зверніть увагу: строки подання заяви не встановлені. Але все-таки рекомендуємо її надати заздалегідь — так, щоб роботодавець встиг вчасно виплатити студентові «навчальні» відпускні (у загальні строки).

На підставі заяви керівник видає наказ (розпорядження) про надання навчальної відпустки на період, зазначений у довідці-виклику.

Для цього можна скористатися типовою формою № П-3, затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489.

От і всі документи. Попереджаємо: вимагати від студента додаткові документи (окрім зазначених вище) (наприклад, довідку про відсутність академзаборгованості після закінчення сесії) не правомірно (лист Мінсоцполітики від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13).

Як надати. Відпускаючи працівника-студента в навчальну відпустку, пам’ятайте, що така відпустка надається:

а) в обов’язковому порядку (роботодавець не має права відмовити працівникові);

б) виключно за основним місцем роботи.

На період навчальної відпустки за основним місцем роботи на роботі за сумісництвом оформляють відпустку без збереження заробітної плати на строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи (лист Мінпраці від 16.05.2006 р. № 172/13/116-01);

в) незалежно від стажу роботи на підприємстві (до настання 6-місячного строку роботи);

г) за навчальний (а не календарний) рік (розпочинається з 1 вересня).

Крім того, слід пам’ятати, що:

 • навчальну відпустку не ділять, не переносять, не подовжують, не переривають, не беруть у рахунок наступного року, а також за неї не виплачують компенсацію;
 • працівник має право приєднувати щорічну відпустку до навчальної (ч. 1 ст. 212 КЗпП).

Як оплатити. «Навчальні» відпускні розраховують відповідно до вимог Порядку № 100 виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю, в якому надається відпустка.

Виплачують «навчальні» відпускні — у загальні строки, тобто за 3 календарних дні до початку відпустки.

Як заповнити табель. У Табелі обліку використання робочого часу календарні дні оплачуваної навчальної відпустки позначають буквою «Н» (цифровий код — 12).

Додатковий «бонус». Працівникам, що навчаються у ВНЗ з вечірньою та заочною формами навчання, один раз на рік роботодавець зобов’язаний оплатити їх проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад для таких цілей.

Розмір оплати — 50 % вартості проїзду. У такому ж розмірі оплачується проїзд для підготовки і захисту дипломного проєкту (роботи) або складання державних іспитів (ст. 219 КЗпП).

Компенсують проїзд працівникам-студентам згідно з правилами, встановленими для відряджень (лист Мінсоцполітики від 2 січня 2013 року № 2/13/116-13).

Тобто відповідно до вимог Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. № 59.

А це означає, що працівникові-студентові доведеться скласти авансовий звіт і додати до нього оригінали проїзних документів.

Додаткові дні відпустки

Додатково до навчальних відпусток деяким працівникам-студентам надаються відпустки, тривалість яких установлена Порядком № 634*.

* Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затверджений постановою Кабміну від 28.06.97 р. № 634.

Це працівники, які успішно навчаються:

 • на вечірній і заочній формах навчання у ВНЗ незалежно від рівня акредитації, в яких навчальний план має свої особливості;
 • творчим професіям (музиканти, актори тощо).

Такі «бонусні» дні надають на період:

 • настановних занять;
 • виконання лабораторних робіт;
 • складання заліків та іспитів;
 • підготовки і захисту дипломного проєкту.

До речі, ці дні можуть бути як оплачувані (тривалістю 10 або 20 календарних днів), так і неоплачувані (10 календарних днів) залежно від творчого напряму, вибраного студентом.

Відпустка за свій рахунок

Для тих працівників, які тільки готуються до вступу до навчального закладу, також передбачені трудові пільги та гарантії.

Так, згідно зі ст. 214 КЗпП працівникам, допущеним до складання вступних іспитів (на період складання таких вступних іспитів), надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад.

Звичайно, вступні іспити в навчальних закладах наразі велика рідкість. Здебільшого ті, хто вступає, проходять зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Тобто саме для підготовки і проходження ЗНО може згодитися «вступна» додаткова відпустка. До речі, з цим погоджується й Мінсоцполітики у своєму листі від 27.11.2019 р. № 1735/0/206-19 // спецвипуск «ОП», 2019, № 24/1.

Крім того, працівникам, які проходять навчання на підготовчих відділеннях при ВНЗ, за їх бажанням надають 1 вільний від роботи день на тиждень протягом навчального року.

Працівникам, які навчаються в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, також надається відпустка за свій рахунок тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження ВНЗ і назад (п. 13 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки).

Нагадуємо: відпустку без збереження заробітної плати у зв’язку з навчанням табелюють буквеним кодом «НБ» (цифровий код — 13).

Щорічна відпустка

Скажемо відразу, повнолітні працівники-студенти не мають якихось привілеїв або обмежень в наданні щорічних відпусток. Тут діють загальні правила.

Водночас вони можуть скористатися невеликими «бонусами». Так:

1) працівники, що навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, за бажанням можуть приєднати їх щорічні відпустки до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків і іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проєкту та інших робіт, передбачених навчальною програмою (ст. 212 КЗпП);

2) а якщо такі особи ще й успішно навчаються, вони (за бажанням) можуть узяти щорічну відпустку повної тривалості в перший рік роботи до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві, в установі, організації.Що стосується неповнолітніх працівників-студентів, то тут треба пам’ятати таке:

 • щорічна основна відпустка у таких осіб складає 31 календарний день;
 • щорічну основну відпустку повної тривалості вони можуть отримати у зручний для них час;
 • щорічну відпустку повної тривалості в перший рік роботи вони мають право отримати до настання шестимісячного строку безперервної роботи (за бажанням);
 • заборонено замінювати неповнолітньому працівникові будь-який вид відпустки грошовою компенсацією.

Творча відпустка

Кому і коли. Творчі відпустки надаються працівникам-студентам, які поєднують трудову діяльність і наукову роботу. Тобто пишуть дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата або доктора наук, підручник, монографію, довідник тощо (ст. 77 КЗпП).

Як надати. Порядок надання творчих відпусток прописаний в постанові КМУ від 19.01.98 р. № 45. Нагадаємо його основні моменти.

1. Творчі відпустки надаються один раз за однією з підстав, не діляться на частини, а також у разі невикористання не компенсуються.

2. На розрахунок тривалості творчої відпустки не впливають святкові (неробочі) дні, які припадають на її час.

Зверніть увагу: тривалість творчої відпустки досить значна, так:

 • для завершення кандидатської дисертації, а також для написання підручника або наукової роботи надається відпустка до 3 місяців;
 • для завершення докторської дисертації — до 6 місяців.

Умова надання лише одна — працівник повинен успішно поєднувати основну діяльність з науковою роботою.

Документи. Для отримання творчої відпустки працівник надає:

 • для завершення дисертаціїзаяву про надання відпустки і рекомендації наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу III — IV рівня акредитації або науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки;
 • для написання підручника або наукової роботизаяву про надання відпустки і довідку видавництва про включення підручника або наукової роботи до плану випуску видань на поточний рік.

На підставі зазначених документів роботодавець видає відповідний наказ (розпорядження).

Як оплатити. «Творчі» відпускні нараховують відповідно до вимог Порядку № 100 і виплачують в загальні строки.

Додаткові вільні дні

Окрім загальної тривалості навчальної відпустки, для працівників, що навчаються на останніх курсах ВНЗ, і аспірантам трудовим законодавством передбачені додаткові дні, вільні від роботи (ст. 218 КЗпП).

Студенти останніх курсів. Працівникам-студентам, які навчаються на останніх курсах у ВНЗ, надають:

 • один вільний день на тиждень для підготовки до занять (при шестиденному робочому тижні).

Такі дні надають протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проєкту (роботи) або складання державних іспитів* та оплачують у розмірі 50 % установленої зарплати, але не нижче МЗП (ч. 1 ст. 218 КЗпП).

* Цей період визначає вищий навчальний заклад. Він і залежить від навчального плану такого закладу. Зазвичай — із вересня по червень.

При п’ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні загальної кількості вільних від роботи годин.

Порядок розрахунку кількості вільних від роботи днів при 5-денному робочому тижні або при підсумовуваному обліку робочого часу наведено в листі Мінсоцполітики від 1 грудня 2011 року № 1084/13/84-11;

 • один-два дні на тиждень без збереження заробітної плати (за бажанням).

Знову ж таки протягом 10 навчальних місяців перед початком роботи над дипломним проєктом або складанням державних іспитів (ч. 3 ст. 218 КЗпП).

Аспіранти. Працівникам-аспірантам за їх бажанням надають:

 • протягом 4 років навчання один вільний від роботи день на тиждень (незалежно від того, скільки днів становить робочий тиждень) з оплатою у розмірі 50 % середньої заробітної плати (ч. 4 ст. 218 КЗпП);
 • протягом 4-го року навчання додатково ще один вільний день на тиждень без збереження заробітної плати (ч. 5 ст. 218 КЗпП).

Документи. Для отримання вільного від роботи дня працівник подає відповідну заяву. На підставі цього документа роботодавець оформляє наказ (розпорядження).

 

ОПЛАТА ПРАЦІ СЕРПЕНЬ, 2021/№ 16

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі