Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.08.21
855 0
Друкувати
Обране

Працівник-студент: надаємо трудові гарантії

Дар’я Кравченко
Дар’я Кравченко експертка з питань оплати праці журналу "Оплата праці"
Ось-ось настане 1 вересня. Тобто школярі повернуться за парти, а студенти — в аудиторії. До речі, багато хто з них за літо вже змогли почати свою трудову діяльність і тепер (з настанням навчального року) перед ними стоїть завдання — поєднати освітній процес із роботою. Добре, що трудове законодавство для таких осіб передбачає низку пільг і гарантій. Яких? Зараз розповімо.


Навчальна відпустка

Кому і коли. Навчальна відпустка — це додаткова оплачувана відпустка, що надається працівникам, які успішно навчаються* (ст. 211, 213, 215, 216 КЗпП, ст. 13 — 15 Закону про відпустки):

* Для тих студентів, які мають академзаборгованість, для здачі «хвостів» залишається лише два варіанти: або оформити відпустку без збереження зарплати, або скористатися частиною щорічної відпустки.

• у середніх навчальних закладах (для усіх очників і заочників);

• на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів;

• у вищих навчальних закладах (ВНЗ) (для очників на вечірній формі навчання і заочників);

• у навчальних закладах післядипломної освіти і в аспірантурі (для очників на вечірній формі навчання і заочників).

Навчальну відпустку надають на період проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проєкту та інших робіт.

Документи. Показником «успішності» навчання студента є видана йому навчальним закладом довідка-виклик на сесію (форма № Н-5.01, затверджена наказом Міносвіти від 13.02.2019 р. № 179).

До речі, у ній навчальний заклад прописує також конкретну тривалість навчальної відпустки (у межах, установлених законодавством**, — див. ст. 211, 213 і 216 КЗпП). Тому роботодавцеві не доведеться замислюватися про те, чи має право працівник на отримання навчальної відпустки і на скільки її треба надати.

** Тривалість навчальної відпустки залежить від рівня акредитації навчального закладу, форми навчання і цілей отримання відпустки (див. консультацію «Працівник-студент: надаємо й оплачуємо навчальну відпустку» // спецвипуск «ОП», 2018, № 20/1).

Проте довідки-виклику для надання навчальної відпустки недостатньо. Працівник також повинен написати заяву з проханням надати йому навчальну відпустку і вказати дату початку та її тривалість (у межах періоду, зазначеного в довідці-виклику).

Зверніть увагу: строки подання заяви не встановлені. Але все-таки рекомендуємо її надати заздалегідь — так, щоб роботодавець встиг вчасно виплатити студентові «навчальні» відпускні (у загальні строки).

На підставі заяви керівник видає наказ (розпорядження) про надання навчальної відпустки на період, зазначений у довідці-виклику.

Для цього можна скористатися типовою формою № П-3, затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489.

От і всі документи. Попереджаємо: вимагати від студента додаткові документи (окрім зазначених вище) (наприклад, довідку про відсутність академзаборгованості після закінчення сесії) не правомірно (лист Мінсоцполітики від 02.01.2013 р. № 2/13/116-13).

Як надати. Відпускаючи працівника-студента в навчальну відпустку, пам’ятайте, що така відпустка надається:

а) в обов’язковому порядку (роботодавець не має права відмовити працівникові);

б) виключно за основним місцем роботи.

На період навчальної відпустки за основним місцем роботи на роботі за сумісництвом оформляють відпустку без збереження заробітної плати на строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи (лист Мінпраці від 16.05.2006 р. № 172/13/116-01);

в) незалежно від стажу роботи на підприємстві (до настання 6-місячного строку роботи);

г) за навчальний (а не календарний) рік (розпочинається з 1 вересня).

Крім того, слід пам’ятати, що:

 • навчальну відпустку не ділять, не переносять, не подовжують, не переривають, не беруть у рахунок наступного року, а також за неї не виплачують компенсацію;
 • працівник має право приєднувати щорічну відпустку до навчальної (ч. 1 ст. 212 КЗпП).

Як оплатити. «Навчальні» відпускні розраховують відповідно до вимог Порядку № 100 виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю, в якому надається відпустка.

Виплачують «навчальні» відпускні — у загальні строки, тобто за 3 календарних дні до початку відпустки.

Як заповнити табель. У Табелі обліку використання робочого часу календарні дні оплачуваної навчальної відпустки позначають буквою «Н» (цифровий код — 12).

Додатковий «бонус». Працівникам, що навчаються у ВНЗ з вечірньою та заочною формами навчання, один раз на рік роботодавець зобов’язаний оплатити їх проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад для таких цілей.

Розмір оплати — 50 % вартості проїзду. У такому ж розмірі оплачується проїзд для підготовки і захисту дипломного проєкту (роботи) або складання державних іспитів (ст. 219 КЗпП).

Компенсують проїзд працівникам-студентам згідно з правилами, встановленими для відряджень (лист Мінсоцполітики від 2 січня 2013 року № 2/13/116-13).

Тобто відповідно до вимог Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. № 59.

А це означає, що працівникові-студентові доведеться скласти авансовий звіт і додати до нього оригінали проїзних документів.

Додаткові дні відпустки

Додатково до навчальних відпусток деяким працівникам-студентам надаються відпустки, тривалість яких установлена Порядком № 634*.

* Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затверджений постановою Кабміну від 28.06.97 р. № 634.

Це працівники, які успішно навчаються:

 • на вечірній і заочній формах навчання у ВНЗ незалежно від рівня акредитації, в яких навчальний план має свої особливості;
 • творчим професіям (музиканти, актори тощо).

Такі «бонусні» дні надають на період:

 • настановних занять;
 • виконання лабораторних робіт;
 • складання заліків та іспитів;
 • підготовки і захисту дипломного проєкту.

До речі, ці дні можуть бути як оплачувані (тривалістю 10 або 20 календарних днів), так і неоплачувані (10 календарних днів) залежно від творчого напряму, вибраного студентом.

Відпустка за свій рахунок

Для тих працівників, які тільки готуються до вступу до навчального закладу, також передбачені трудові пільги та гарантії.

Так, згідно зі ст. 214 КЗпП працівникам, допущеним до складання вступних іспитів (на період складання таких вступних іспитів), надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад.

Звичайно, вступні іспити в навчальних закладах наразі велика рідкість. Здебільшого ті, хто вступає, проходять зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Тобто саме для підготовки і проходження ЗНО може згодитися «вступна» додаткова відпустка. До речі, з цим погоджується й Мінсоцполітики у своєму листі від 27.11.2019 р. № 1735/0/206-19 // спецвипуск «ОП», 2019, № 24/1.

Крім того, працівникам, які проходять навчання на підготовчих відділеннях при ВНЗ, за їх бажанням надають 1 вільний від роботи день на тиждень протягом навчального року.

Працівникам, які навчаються в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, також надається відпустка за свій рахунок тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження ВНЗ і назад (п. 13 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки).

Нагадуємо: відпустку без збереження заробітної плати у зв’язку з навчанням табелюють буквеним кодом «НБ» (цифровий код — 13).

Щорічна відпустка

Скажемо відразу, повнолітні працівники-студенти не мають якихось привілеїв або обмежень в наданні щорічних відпусток. Тут діють загальні правила.

Водночас вони можуть скористатися невеликими «бонусами». Так:

1) працівники, що навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, за бажанням можуть приєднати їх щорічні відпустки до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків і іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проєкту та інших робіт, передбачених навчальною програмою (ст. 212 КЗпП);

2) а якщо такі особи ще й успішно навчаються, вони (за бажанням) можуть узяти щорічну відпустку повної тривалості в перший рік роботи до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві, в установі, організації.Що стосується неповнолітніх працівників-студентів, то тут треба пам’ятати таке:

 • щорічна основна відпустка у таких осіб складає 31 календарний день;
 • щорічну основну відпустку повної тривалості вони можуть отримати у зручний для них час;
 • щорічну відпустку повної тривалості в перший рік роботи вони мають право отримати до настання шестимісячного строку безперервної роботи (за бажанням);
 • заборонено замінювати неповнолітньому працівникові будь-який вид відпустки грошовою компенсацією.

Творча відпустка

Кому і коли. Творчі відпустки надаються працівникам-студентам, які поєднують трудову діяльність і наукову роботу. Тобто пишуть дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата або доктора наук, підручник, монографію, довідник тощо (ст. 77 КЗпП).

Як надати. Порядок надання творчих відпусток прописаний в постанові КМУ від 19.01.98 р. № 45. Нагадаємо його основні моменти.

1. Творчі відпустки надаються один раз за однією з підстав, не діляться на частини, а також у разі невикористання не компенсуються.

2. На розрахунок тривалості творчої відпустки не впливають святкові (неробочі) дні, які припадають на її час.

Зверніть увагу: тривалість творчої відпустки досить значна, так:

 • для завершення кандидатської дисертації, а також для написання підручника або наукової роботи надається відпустка до 3 місяців;
 • для завершення докторської дисертації — до 6 місяців.

Умова надання лише одна — працівник повинен успішно поєднувати основну діяльність з науковою роботою.

Документи. Для отримання творчої відпустки працівник надає:

 • для завершення дисертаціїзаяву про надання відпустки і рекомендації наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу III — IV рівня акредитації або науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки;
 • для написання підручника або наукової роботизаяву про надання відпустки і довідку видавництва про включення підручника або наукової роботи до плану випуску видань на поточний рік.

На підставі зазначених документів роботодавець видає відповідний наказ (розпорядження).

Як оплатити. «Творчі» відпускні нараховують відповідно до вимог Порядку № 100 і виплачують в загальні строки.

Додаткові вільні дні

Окрім загальної тривалості навчальної відпустки, для працівників, що навчаються на останніх курсах ВНЗ, і аспірантам трудовим законодавством передбачені додаткові дні, вільні від роботи (ст. 218 КЗпП).

Студенти останніх курсів. Працівникам-студентам, які навчаються на останніх курсах у ВНЗ, надають:

 • один вільний день на тиждень для підготовки до занять (при шестиденному робочому тижні).

Такі дні надають протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проєкту (роботи) або складання державних іспитів* та оплачують у розмірі 50 % установленої зарплати, але не нижче МЗП (ч. 1 ст. 218 КЗпП).

* Цей період визначає вищий навчальний заклад. Він і залежить від навчального плану такого закладу. Зазвичай — із вересня по червень.

При п’ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні загальної кількості вільних від роботи годин.

Порядок розрахунку кількості вільних від роботи днів при 5-денному робочому тижні або при підсумовуваному обліку робочого часу наведено в листі Мінсоцполітики від 1 грудня 2011 року № 1084/13/84-11;

 • один-два дні на тиждень без збереження заробітної плати (за бажанням).

Знову ж таки протягом 10 навчальних місяців перед початком роботи над дипломним проєктом або складанням державних іспитів (ч. 3 ст. 218 КЗпП).

Аспіранти. Працівникам-аспірантам за їх бажанням надають:

 • протягом 4 років навчання один вільний від роботи день на тиждень (незалежно від того, скільки днів становить робочий тиждень) з оплатою у розмірі 50 % середньої заробітної плати (ч. 4 ст. 218 КЗпП);
 • протягом 4-го року навчання додатково ще один вільний день на тиждень без збереження заробітної плати (ч. 5 ст. 218 КЗпП).

Документи. Для отримання вільного від роботи дня працівник подає відповідну заяву. На підставі цього документа роботодавець оформляє наказ (розпорядження).

 

ОПЛАТА ПРАЦІ СЕРПЕНЬ, 2021/№ 16

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн