Інформація по темі "" | Публікації по тегу
14.04.16
13882 1
Друкувати
Обране

Щодо нарахування ЄСВ на лікарняні, нараховані в 2016 році за періоди 2015 року

Лист від 10.03.2016 р. № 4126/5/99-99-17-03-03-16


Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, розглянула лист <…> щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка нарахована в 2016 році за періоди 2015 року, та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», із змінами та доповненнями (далі — Закон № 2464), платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю та виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності особам, які отримують таку допомогу.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464 визначено, що базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених в абзаці сьомому п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, є, зокрема, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону № 2464 єдиний внесок для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22 відс. до визначеної ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску.

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

Відповідно до п. 9 розд. IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435), таблиця 6 додатка 4 до Порядку № 435 призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці.

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.

Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише:

при відображенні сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах;

при відображенні сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

На одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 435, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються база нарахування єдиного внеску та розміри ставок єдиного внеску, згідно із Законом № 2464 (додаток 2), а також якщо нарахування здійснювалися, зокрема, за минулі (лікарняні, тимчасова непрацездатність) періоди.

Частиною четвертою ст. 9 Закону № 2464 визначено, що обчислення єдиного внеску за минулі періоди здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування (обчислення, визначення) заробітної плати (доходу), на яку відповідно до Закону № 2464 нараховується єдиний внесок.

Отже, у зв’язку з отриманням в січні 2016 року лікарняного листа за періоди 2015 року підприємство в поточному місяці 2016 року здійснює перерахунок заробітної плати за періоди 2015 року і відображає таку сторновану суму у таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 435 з від’ємним значенням, відповідно зменшуючи суми нарахованого та утриманого єдиного внеску за ставками єдиного внеску, що діяли у 2015 році.

При цьому єдиний внесок на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка нарахована працівнику у 2016 році за періоди 2015 року, обчислюється виходячи з розміру єдиного внеску 22 відс., що діє на день нарахування (обчислення, визначення) такої допомоги.

Водночас повернення коштів єдиного внеску у випадках надмірної або помилкової сплати сум єдиного внеску передбачено Порядком зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 р. № 6.

Голова Р. Насіров

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Сторнуємо надміру нараховану зарплату 2015 року за період хвороби: правила обкладення ЄСВ від фіскалів

Ось уже три місяці, як ми працюємо за новими правилами обкладення ЄСВ. Так, з 01.01.2016 р. до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI внесли зміни, зокрема, щодо справляння ЄСВ. А саме зрівняли ставку ЄСВ у частині нарахувань на всі виплати і для всіх платників. Ставка ЄСВ у частині нарахувань для всіх роботодавців стала єдиною — 22 % (за винятком пільгових ставок для працівників-інвалідів 8,41 %; 5,5 %; 5,3 %). Причому така єдина ставка (22 %) застосовується як до зарплати, так і до лікарняних/декретних та винагороди за ЦПД. Також скасували ставку ЄСВ у частині утримань, тобто ні з яких доходів, нарахованих фізособі, ЄСВ не утримують.

Нові правила обкладення ЄСВ застосовують до доходів, нарахованих з 01.01.2016 р. і пізніше.

Проте відголоски подій минулого року досі не дають бухгалтерам спокою. Усі ви пам’ятаєте, що найбільший резонанс викликало запитання про те, яку ставку застосовувати при сторнуванні зарплати за минулий період, пов’язаний з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Бухгалтери сушили голову: як правильно справляти ЄСВ, якщо працівнику у грудні 2015 року було нараховано зарплату, як за повністю відпрацьований місяць, а в січні 2016 року її довелося сторнувати через хворобу працівника? Застосовувати до сторнованої зарплати нову ставку ЄСВ 22 % чи ту, що діяла до 01.01.2016 р.? Чи потрібно було коригувати ЄСВ, утриманий з надміру нарахованої зарплати? Як відображати таке сторнування зарплати в ЄСВ-звітності? Запитань було чимало, а з офіційними роз’ясненнями якось не густо L.

І ось нарешті з’явився лист, що підтвердив нашу позицію, озвучену ще на початку цього року (див. газету «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 3, с. 24).

У листі, що коментується, фіскали пояснили, що в разі сторнування надміру нарахованої зарплати за минулий рік у зв’язку з перебуванням працівника на лікарняному, слід діяти так.

По-першена сторновані суми зарплати треба було зменшити ЄСВ, нарахований та утриманий раніше за ставками, що діяли у 2015 році. Тобто на відкориговані суми зарплати за 2015 рік, що припадають на період хвороби, слід було відкоригувати й суму нарахованогоЄСВ як у частині нарахувань, так і в частині утримань. При такому коригуванні застосовують ставки ЄСВ, що діяли минулого року (для бюджетників 36,3 % у частині нарахувань і 3,6 % (6,1 %) у частині утримань).

По-другена суму лікарняних, нарахованих у 2016 році за періоди 2015 року, ЄСВ нараховують за ставкою 22 %, що діє на день нарахування такої виплати.

По-третєу таблиці 6 ЄСВ-звіту за січень 2016 року відсторновані суми перерахованої зарплати за минулий 2015 рік (графи 17 і 18) треба було відображати в окремому рядку від зарплати поточного місяця, в якому здійснюють таке коригування, зі знаком «мінус».Також зі знаком «мінус» повинні були відображатися суми утриманого (графа 20) та нарахованого (графа 21) ЄСВ на ці відкориговані суми зарплати.

По-четвертеу таблиці 1 ЄСВ-звіту за січень 2016 року бюджетної установи сума відсторнованої зарплати за 2015 рік повинна булазменшити загальну суму нарахованої зарплати поточного місяця, в якому проводилося таке коригування (рядки 1, 1.1, 2, 2.1, 2.1.2). Отже, сума нарахованого ЄСВ на сторновану зарплату зменшила б загальну суму нарахованого ЄСВ за звітний місяць (рядки 3, 3.1, 3.1.2). А ось суму відсторнованої зарплати, з якої було утримано ЄСВ, слід було показати зі знаком «мінус» у рядку 4, а сам ЄСВ,утриманий з такої відсторнованої суми, — у рядку 5, також зі знаком «мінус».

Що ж, таке роз’яснення податківців поставило остаточну крапку в розбіжностях з приводу застосування ставки ЄСВ на сторновану зарплату за період 2015 року у зв’язку з перебуванням працівника на лікарняному. І хоча такий лист дещо запізнився (адже в основному всі перерахунки зарплати у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу через перебування працівника на лікарняному були здійснені на самому початку 2016 року), він і надалі не втратить своєї актуальності.

Коли ще можна скористатися цими рекомендаціями? Наприклад, якщо доведеться:

— проводити перерахунок надміру нарахованих сум відпускних, лікарняних, допомоги по вагітності та пологах у минулих роках через виявлену помилку;

— коригувати (сторнувати) суми відпускних за дні відпустки, наданої раніше у 2015 році в рахунок невідпрацьованого часу при звільненні працівника у 2016 році*.

* Див. також консультацію фахівця ДФСУ на с. 23 цього номера.

У цих випадках коригування нарахованого та утриманого ЄСВ зі сторнованих сум за минулий період (за період 2015 року) здійснюватиметься за ставками 2015 року.

Тетяна ГУЛЬ, експерт з питань оплати праці (e-mail: t.gul@id.factor.ua)

ОПЛАТА ПРАЦІ, КВІТЕНЬ, 2016/№ 7

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»коментарі
(1)
злая зая
14.04.2016
Ну надо же! ДФС разродилась коментарием, не прошло и 4-х месяцев!
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн