Інформація по темі "" | Публікації по тегу
01.02.17
23144 10
Друкувати
Обране

Вимога про сплату ЄСВ з мінзарплати: «згадати всі» ситуації

Поспішаємо заспокоїти: «працезміни», що стартували з 1 січня 2017 року, обійшли стороною вимогу про сплату ЄСВ з мінзарплати. Нових норм, на щастя, «перелопачувати» не треба. Але все ж пропонуємо вам освіжити в пам’яті, у яких випадках роботодавці зобов’язані сплачувати ЄСВ з фактичної бази стягнення внеску, але не нижче мінімальної заробітної плати.


 

    Що вимагають?

Вимога про сплату ЄСВ з мінімальної зарплати прописана в ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ і п. 8 розд. III Інструкції № 449*. Озвучимо її.

* Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449.

Якщо база нарахування ЄСВ, до якої застосовують ставку внеску 22 %, визначена щодо працівника, для якого це місце роботи є основним, не перевищує розміру мінЗП**, сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінЗП і встановленої ставки ЄСВ. Але за умови, що працівник перебував у трудових відносинах повний календарний місяць та/або відпрацював усі робочі дні звітного місяця.

** Тут і далі — мінімальна заробітна плата, встановлена законом на місяць, за який отримано дохід.

Важливо! Вимогу про сплату ЄСВ з мінЗП не застосовують, якщо:

— ЄСВ нараховують на доходи, отримані не за основним місцем роботи;

— до бази нарахування ЄСВ працівника застосовують пільгові ставки ЄСВ (8,41 %; 5,3 %; 5,5 %);

— база нарахування ЄСВ визначена щодо працівника, якому надано АТО-відпустку без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

Два важливих моменти. Основним вважають місце роботи, де особа працює на підставі укладеного трудового договору, де знаходиться (оформлена) її трудова книжка, в яку вноситься відповідний запис про роботу ( п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ). У базу нарахування ЄСВ включають усі доходи, з яких справляється ЄСВ, нараховані фізичній особі її роботодавцем-страхувальником. А тепер давайте пройдемося по конкретних ситуаціях.

Місяць прийому/звільнення працівника

Працівника прийнято з першого робочого дня (звільнено останнім робочим днем) звітного місяця. Якщо база нарахування ЄСВ менше мінЗП, виконуємо вимогу про сплату ЄСВ з мінЗП (далі — ЄСВ-вимога).

Підстава — працівник відпрацював усі робочі дні звітного місяця.

Прийнято не з першого робочого дня (звільнено не останнім робочим днем) звітного місяця. ЄСВ-вимогу не виконуємо  (див. п. 8 розд. III Інструкції № 449).

Основний працівник. Ставка ЄСВ — 22 %

Неповний або скорочений час. Виконуємо ЄСВ-вимогу.

Не виконано норму праці при відрядній формі оплати праці. Виконуємо.

Відпустка без збереження зарплати. Якщо працівник:

— увесь місяць знаходився у відпустці без збереження зарплати і база нарахування ЄСВ дорівнює нулю, ЄСВ-вимогу не виконуємо;

— частину місяця знаходився у відпустці «за власний рахунок», у зв’язку з чим база нарахування виявилася нижча мінЗП, виконуємо ЄСВ-вимогу.

Виняток з цього правила — АТО-відпустка без збереження зарплати, що надається згідно з п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки.

Якщо у працівника фактична база нарахування ЄСВ виявилася нижча мінЗП через АТО-відпустку, порівняльні розрахунки не проводимо. ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування внеску.

Щорічна відпустка, відпустка «на дітей», «чорнобильська» відпустка. Для цілей порівняння з мінЗП перехідні відпускні відносимо до місяців, за які вони нараховані. Якщо фактична база нарахування ЄСВ нижче мінЗП, виконуємо ЄСВ-вимогу.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Суми допомоги відносимо до місяців, за які вони нараховані. Якщо в якому-небудь місяці фактична база нарахування ЄСВ виявиться нижча мінЗП, на різницю між цими двома величинами донараховуємо ЄСВ.

Важливо! Якщо ви нараховували в 2016 році допомогу по вагітності та пологах за місяці 2017 року, прогляньте місячні суми допомоги!

Якщо їх величина менша «мінімалки», виконайте ЄСВ-вимогу у відповідному місяці (місяцях).

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3 (6, 16, 18) років. Якщо в місяці, на який припадає така відпустка, працівникові не нараховувалися виплати, що входять у базу нарахування ЄСВ (база нарахування ЄСВ дорівнює нулю), ЄСВ-вимогу не застосовуємо.

АЛЕ! Якщо в звітному місяці, на який припадає початок або закінчення такої відпустки, або в місяці, який не був повністю відпрацьований у зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною, працівниці нараховувалися які-небудь виплати, з яких справляється ЄСВ, виконайте ЄСВ-вимогу!

Прогул. Якщо працівник прогуляв частину місяця, у зв’язку з чим база нарахування ЄСВ виявилася нижча мінЗП, роботодавцеві доведеться виконати ЄСВ-вимогу. Якщо прогуляв увесь звітний місяць і база нарахування ЄСВ дорівнює нулю, ЄСВ-вимогу не виконуємо.

Простій з вини роботодавця. Виконуємо ЄСВ-вимогу.

Непрацездатність. Для цілей порівняння з мінЗП перехідні лікарняні відносимо до місяців, за які вони нараховані. Якщо через лікарняні фактична база нарахування ЄСВ виявилася нижча мінЗП, виконуємо ЄСВ-вимогу.

Військова служба. Виконуємо ЄСВ-вимогу.

Сумісник / інвалід / цивільно-правовий договір

Працівник — зовнішній сумісник. ЄСВ-вимогу не виконуємо.

Працівник — внутрішній сумісник. ЄСВ-вимогу виконуємо. Важливо! Щодо такого працівника з мінЗП слід порівнювати загальну базу нарахування ЄСВ, в яку увійдуть і доходи, нараховані за основним місцем роботи, і доходи, нараховані за місцем роботи за сумісництвом (внутрішнім).

Зміна статусу «основний працівник — працівник-сумісник». У місяці звільнення з основного місця роботи і прийому на місце роботи за сумісництвом (переведення з основного місця роботи на місце роботи за сумісництвом) ЄСВ-вимогу не застосовуємо.

Підстава — частину місяця працівник працював за сумісництвом, а ЄСВ-вимога не працює щодо доходів сумісника.

Працівник-інвалід, працевлаштований у підприємця. До бази нарахування таких працівників застосовують загальну ставку ЄСВ 22 %. Тому ЄСВ-вимога працює.

Зміна статусу «звичайний працівник — працівник-інвалід» у юрособи. Якщо така зміна статусу сталася в середині звітного місяця, ЄСВ-вимогу можна не застосовувати.

Фізична особа, яка працює за цивільно-правовим договором. Якщо такий договір на виконання робіт (надання послуг) укладено з працівником підприємства, для якого це місце роботи є основним, ЄСВ-вимогу виконуємо.

У цьому випадку з розміром мінЗП порівнюємо загальну базу нарахування ЄСВ за місяць, у тому числі і суму винагороди за таким договором, що припадає на цей місяць.

Якщо виконавець за договором — це працівник — зовнішній сумісник або непрацівникпідприємства (стороння фізична особа), ЄСВ-вимогу не виконуємо.

Відображення в ЄСВ-звітності

Суму, на яку донараховуємо ЄСВ у зв’язку з виконанням цієї вимоги і яка дорівнює різниці між мінЗП і фактичною базою нарахування ЄСВ (далі називатимемо її ЄСВ-різниця), ми відображаємотільки в ЄСВ-звітності. У Звіті з ЄСВ:

Нараховувати ЄСВ-різницю у бухобліку як дохід працівника та обкладати її ПДФО і військовим збором не потрібно!

— у таблиці 1 відображаємо ЄСВ-різницю в рядку 2.5, а суму нарахованого на неї ЄСВ — в рядку 3.5;

— у таблиці 6 для відображення ЄСВ-різниці формуємо на працівника окремий рядок. У цьому рядку серед іншого проставляємо в графі 10 код типу нарахувань «13», в графі 19 — суму різниці між мінЗП і фактичною базою нарахування ЄСВ, а в графі 21 — суму ЄСВ, нарахованого на таку ЄСВ-різницю за ставкою 22 %.

Важливо! ЄСВ-різницю з кодом типу нарахувань «13» показують тільки у тому випадку, якщо її розраховують:

— у поточному місяці за поточний або в поточному за попередній у разі нарахування перехідних лікарняних***.

*** Ми знаємо, що зараз є труднощі з відображенням у звітності з ЄСВ різниці, визначеної за попередній звітний період у разі нарахування перехідних лікарняних. Програмне забезпечення не дає можливості відобразити її з кодом типу нарахувань «13», наполягаючи на штрафонебезпечному «2». Такі програмні фантазії йдуть у розріз з роз’ясненнями, наданими ДФСУ в підкатегорії 301.04.01 ЗІР. За роз’ясненнями ми звернемося до контролерів.

Адже в цьому випадку обов’язок щодо проведення порівняльних розрахунків і сплати ЄСВ з «мінімалки» виникає в поточному місяці, після нарахування і «розкидання» лікарняних!

Якщо ж в минулому звітному періоді ЄСВ-різницю помилково не відобразили або відобразили, але не треба було цього робити, помилку виправляють у Звіті з ЄСВ за поточний звітний період. У цьому випадку в графі 10 таблиці 6 ЄСВ-різницю відображають з кодом типу нарахувань:

— «2» — якщо донараховують ЄСВ на ЄСВ-різницю, яка помилково не була відображена в минулому звітному періоді;

— «3» — якщо зменшують раніше відображене зобов’язання з ЄСВ на суму внеску з помилково визначеної ЄСВ-різниці.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Бухгалтер 911коментарі
(10)
Читач
01.02.2017
Вчора https://buhgalter.com.ua/articles/podatky-ta-zbory/splata-yesv-z-mzp-doplata-do-mzp/ інший експерт давав інші поради. Наприклад радив не виконувати ЄСВ-вимогу у випадку, коли працівник частину місяця знаходився у відпустці «за власний рахунок». От такі ж можуть прийти ревізори з різними тлумаченнями.
*** Читач
01.02.2017
Мається на увазі конкретний вид відпустки без збереження заробітної плати - працівникам на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення антитерористичної операції. Також в п. 8 розд. 3 Інструкції № 449 про це чітко сказано.
Вадим
01.02.2017
В тім і справа, що наші закони написані трохи "по дебільному " і їх можна крутити як дишло.
josh.ua
01.02.2017
в нас в країні як. випустять якісь Закон, а потім півроку його розтлумачують.
Олена josh.ua
01.02.2017
Та приймають безкінечні поправки та доповнення ...
тетяна
01.02.2017
мене цікавить питання, якщо в місяці закінчився лікарняний по вагітності та пологах і вцьому ж місяці почалась відпустка по догляду до трьох років, як виконати ЄСВ вимогу???
Ольга
02.02.2017
Якщо працівник в січні місяці відпрацював з 10 днів,решту місяця знаходився у відпустці, чи потрібно доплачувати ЄСВ
Анна
06.02.2017
Тоже столкнулась с таким бредом, что нужно за январь доплатить ЕСВ более 500 грн., потому что декретчица несколько дней еще была в отпуске по родам, а потом до 3-х лет. Когда это уже исправят, уточнят??? "Вимога про сплату ЄСВ з мінімальної зарплати прописана в ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ і п. 8 розд. III Інструкції № 449" А именно "за умови перебування у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця". Почему в отчете по ЕСВ отпуск до 3-х лет не показывается как "перебування в трудових відносинах" в таблице 6 и для накопления планового отпуска тоже не считается, а для доплаты ЕСВ считается?????
Тетяна Л
13.02.2017
підкажіть, як в звіті з ЄСВ відобразити допдату до МЗП інваліду 0,25 ставки, єсв не нараховується,, пробую відобразити - дає помилки,
Тетяна
15.02.2017
За інваліда доплату робити не потрібно
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.