Інформація по темі "" | Публікації по тегу
26.06.24
1178 0
Друкувати
Обране

Чи утримувати аліменти із суми винагороди за договором ЦПХ?

В установі за договорами ЦПХ в червні 2024 року працювало дві особи.

Перша – це штатний працівник установи (працює на умовах трудового договору), з яким додатково уклали договір ЦПХ на виконання робіт. З зарплати цього працівника на підставі виконавчого листами утримуємо аліменти на користь неповнолітньої дитини.

Друга особа для нашої установи не є штатним працівником. Договір ЦПХ укладено з ним одноразово на виконання певних робіт, за що нараховується одна сума і лише один раз. Відомо, що за місцем його основної роботи з нього стягують аліменти на неповнолітню дитину.

Чи слід утримувати аліменти із суми винагороди зо договором ЦПХ таких осіб? 

Нагадаємо, що аліменти — це утримання, яке у визначених законом або договором випадках надається одним членом сім’ї іншому, якщо останній не має власних коштів для існування. Найбільш поширеним є утримання аліментів із доходів одного з батьків на користь неповнолітніх дітей. Сплата такого виду аліментів регулюється гл. 15 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 № 2947-III.

Відповідно до ч. 1 ст. 69 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII установи, організації здійснюють відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують кошти стягувачу у строк, установлений для здійснення зазначених виплат боржнику.

Доходи, з яких УТРИМУЮТЬСЯ аліменти, визначені Переліком видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженим постановою КМУ від 26.02.93 № 146.

Так, відповідно до п. 1 цього Переліку утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:

1) основної заробітної плати за посадовим  окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;

2) усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;

3) грошових і натуральних премій;

4) оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;

5) заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;

6) заробітної плати, що зберігається  під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;

7) винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;

8) винагороди, що виплачується штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;

9) одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;

10) допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги  по  тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;

11) доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;

12) сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;

13) допомоги по безробіттю;

14) одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю 1 групи на догляд за ними, а також надбавок, що виплачуються непрацюючим пенсіонерам на утримання непрацездатних членів сім’ї, що належать до осіб, які забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб,звільнених з військової служби, тадеяких інших осіб»;
141) державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам зінвалідністю з дитинства та дітям зінвалідністю»;

15) стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

16) доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;

17) усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;

18) плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю); 

19) інших видів заробітку.

У свою чергу, перелік доходів, з яких не потрібно утримувати аліменти, наведений у ст. 73 Закону № 1404 та п. 12 Переліку № 146. 

Так, згідно зі ст. 73 Закону № 1404 аліменти НЕ утримують з:

1) вихідної допомоги, що виплачується в разі звільнення працівника;

2) компенсації працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;

3) польового забезпечення, надбавки до заробітної плати, інших кошт, що виплачуються замість добових і квартирних;

4) матеріальної допомоги особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;

5) допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

6) одноразової допомоги у зв’язку з народженням дитини;

7) допомоги при усиновленні дитини;

8) допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

9) допомоги на дітей одиноким матерям;

10) допомоги особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також з іншої допомоги на дітей, передбаченої законом;

11) допомоги на лікування;

12) допомоги на поховання;

13) щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;

14) дотацій на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.

15) неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги;

16) грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання;

17) вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби, служби в поліції та Державної кримінально-виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законом;

18) одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві;

19) грошової допомоги, пов’язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, учасника здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які втратили функціональні можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої зазначеними особами, незалежно від її розміру та джерела походження.

Враховуючи те, що п. 12 Переліку № 146 дублює деякі види «виключних» доходів, які перелічені у ст. 73 Закону № 1404, зазначимо ті з них, які вище не згадані. Так, відповідно до п. 12 Переліку № 146 аліменти НЕ утримують з:

 • компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років;
 • компенсаційних сум, які виплачуються за амортизацію інструментів і зношеність одягу;
 • вартості безкоштовного надання квартир та комунальних послуг;
 • допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
 • тимчасової державної допомоги, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину;
 • субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • вартості речового, продовольчого забезпечення або його грошової компенсації;

Отже, у осіб, які отримують заробітну плату (винагороду), аліменти утримуються з усіх видів доходу, крім вищеперелічених. Такий вид доходу, як винагорода за виконану роботу згідно з договором ЦПХ не зазначений серед тих, які не враховуються при утриманні аліментів.

Таким чином, робимо висновок: із сум винагороди за договорами ЦПХ аліменти утримуються.

Увага: для утримання аліментів обов’язково повинна бути підстава!

Найчастіше застосовуються таки документи, за якими утримують аліменти: 

Вид аліментів

Підстава для утримання

добровільні

заява від працівника

умовно добровільні
(на основі заяви отримувача)

заява отримувача та виконавчий лист
(ст. 187 Семейного кодексу, ст. 7 Закону № 1404)

примусові

постанова судового виконавця (державного/приватного) на основі виконавчого листа
(ч. 6, ст. 71 Закону № 1404)

 Отже, повертаючись до запитання, яке ми розглядаємо, резюмуємо.

З винагороди за договором ЦПХ штатного працівника установи необхідно стягнути аліменти тому що за законодавством із сум винагороди за договорами ЦПХ аліменти утримуються. При цьому для такого стягнення є підстава – виконавчий лист.

А ось з винагороди за ЦПХ другої особи аліменти утримувати не слід. У вас нема документа-підстави для такого утримання. Такий документ знаходиться за місцем його основної роботи, а не в вашій установі. Аліменти з винагороди за договором ЦПХ другої особи можна утримати лише тоді, коли ця особа напише заяву про добровільне утримання аліментів та зазначить їх розмір.   

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×