Інформація по темі "" | Публікації по тегу
11.05.16
97558 16
Друкувати
Обране

Допомога по вагітності та пологах: розраховуємо правильно

Вам потрібно правильно розрахувати допомогу по вагітності та пологах? Допоможе вам у цьому наша стаття. Тож почнемо...


Автор: Боярчук Інеса, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua

Від листка до допомоги

Передусім нагадаємо, що рішення про призначення допомоги по вагітності та пологах приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування не пізніше десяти днів із дня отримання листка непрацездатності та оформляє це протоколом.

Підставою для нарахування допомоги є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Якщо ж допомогу призначають працівниці-суміснику, то вона подає до комісії: 1) копію листка непрацездатності, посвідчену підписом керівника і печаткою за основниммісцем роботи; 2) довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи; 3) довідки про середню заробітну плату за місцями роботиза сумісництвом (якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом).

Важливо! Період звернення застрахованої особи за допомогою обмежений строком 12 місяців із дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Відлік 12 місяців розпочинається з місяця, наступного за місяцем, в якому закінчилася така відпустка.

Якщо працівниця з будь-яких причин пропустила цей строк, то комісія із соцстрахування повинна відмовити їй у призначенні допомоги по вагітності та пологах.

Допомогу по вагітності та пологах виплачують за рахунок коштів ФТВП з першого дня відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Тому, розрахувавши її суму, для отримання фінансування від Фонду страхувальник-роботодавець повинен:

— заповнити заяву-розрахунок за формою, наведеною в додатку до Порядку № 26*;

* Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФТВП, затверджений постановою Правління ФТВП від 22.12.2010 р. № 26.

— подати її до ФТВП за місцем обліку. У заяві-розрахунку вкажіть дані про роботодавця, кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та нараховану працівниці суму допомоги. Заявку-розрахунок оформляйте в двох примірниках (пп. 5 і 6 Порядку № 26). Також додайте платіжні документи, що підтверджують сплату ЄСВ.

Важливо! Якщо отримуєте допомогу з ФТВП уперше, то заздалегідь подбайте про відкриття у банку окремого поточного рахунка для зарахування страхових коштів (далі — спецрахунок).

ФТВП перераховує на спецрахунок належну застрахованій особі суму коштів протягом 10 робочих днів із дня надходження документів (ч. 1 ст. 34 Закону № 1105**). Отримані кошти виплачуйте працівниці в найближчий строк, установлений для виплати зарплати (п. 1 ч. 2 ст. 32 Закону № 1105).

** Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-ХIV.

Зверніть увагу! Ви не маєте права виплачувати допомогу зі своїх коштів, навіть у разі затримки фінансування ФТВП. Переказ отриманої суми допомоги зі спецрахунка на поточний рахунок може бути розцінене перевіряючими як нецільове використання коштів. Адже спецрахунок відкривають виключно для виплати матеріального забезпечення працівникам та сплати обов’язкових платежів (ч. 2 ст. 34 Закону № 1105).

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами працівниця має право не виходити на роботу, скориставшись відпусткою для догляду за дитиною до 3 років або невикористаною щорічною відпусткою, якщо вона є. Такі дні основної та додаткової відпусток приєднують до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами незалежно від тривалості роботи жінки на підприємстві в поточному робочому році (ст. 180 КЗпП).

У разі ліквідації (реорганізації) підприємства допомогу по вагітності та пологах виплачує застрахованій особі правонаступник.

Розраховуємо допомогу по вагітності та пологах

Розрахувати суму допомоги по вагітності та пологах допоможе Порядок № 1266***, і ось відповідна формула:

*** Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Д = ЗПсер х Кв,

де Д — допомога по вагітності та пологах;

ЗПсер — сума середньоденної заробітної плати;

Кв — кількість календарних днів, що припадають на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Суму середньоденної заробітної плати визначаєте так:

ЗПсер = ЗП : Крп,

де ЗП — нарахована в розрахунковому періоді сума заробітної плати, з якої справлявся ЄСВ;

Крп — кількість календарних днів у розрахунковому періоді.

Для того щоб розрахувати суму середньоденної зарплати, необхідно:

 1.  визначити розрахунковий період і підрахувати кількість календарних днів, що припадають на цей період;
 2.  розрахувати суму заробітної плати, яка нарахована в розрахунковому періоді та братиме участь у розрахунку середньоденної заробітної плати.

А ще потрібно знати страховий стаж працівниці, але не загальний, а за останні 12 місяців! Навіщо він? Адже допомогу по вагітності та пологах виплачують у розмірі 100 % середньоденної зарплати незалежно від страхового стажу працівниці?! Зараз усе розповімо!

Страховий стаж: а чи потрібний для декретних?

Дійсно, допомогу по вагітності та пологах виплачують у розмірі 100 % середньоденної зарплати. Але ось те, як буде розрахована середньоденна зарплата, виходячи з якої ви оплатите період декретної відпустки, напряму залежить від страхового стажу працівниціза останні 12 місяців. Його підрахунок здійснюють на дату настання страхового випадку!

У яких випадках потрібно визначати страховий стаж за 12 місяців? Коли він за 12 місяців може виявитися менше 6 місяців.

Необхідність розрахувати стаж за 12 місяців може виникнути, наприклад, якщо працівниця відпрацювала на вашому підприємстві менше півроку або протягом останніх 12 місяців працювала в режимі неповного робочого часу чи вийшла на роботу після відпустки для догляду за дитиною до 6 років.

Існують два способи підрахувати страховий стаж за останні 12 місяців:

 1. За даними ЄСВ-звітності — якщо працівниця працює більше року на вашому підприємстві.
 2. За даними з довідок за формою ОК-7 або ОК-5, які працівниця отримує в ПФУ особисто, і даними ЄСВ-звітності — якщо працівниця працює на вашому підприємстві менше року.

Детально про розрахунок страхового стажу за 12 місяців читайте в окремій статті цього самого номера. Тут же зауважимо таке.

При розрахунку стажу майте на увазі, що період отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування включають до страхового стажу як період, за який сплачені страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску (ч. 1 ст. 21 Закону № 1105).

На цій підставі до страхового стажу включаємо, наприклад, періоди: відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, тимчасової непрацездатності, відпустки для догляду за дитиною до 3 років, отримання допомоги по безробіттю.

У вас напевно виникає запитання: а чи можна враховувати для розрахунку страхового стажу ЄСВ, сплачений з додаткової бази нарахування внеску, якщо фактична база нарахування ЄСВ щодо працівника менше мінімальної заробітної плати (далі — МЗП)?

На жаль, не можна. Різниця між фактичною та мінімальною зарплатою не є доходом застрахованої особи. Її розраховують лише для цілей виконання вимоги про сплату ЄСВ з МЗП. Отже, вона не впливає на страховий стаж. Підтверджують це податківці в листівід 23.10.2015 р. № 22347/6/99-99-17-03-03-15.

При обчисленні страхового стажу слід враховувати страхові внески, сплачені з фактично нарахованої зарплати.

Страховий стаж визначили. Час переходити до розрахунку допомоги по вагітності та пологах.

Розрахунковий період

Як визначити розрахунковий період, за який обчислюють середню зарплату для оплати періоду відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами? Відповідь на це запитання — у табл. 1.

Таблиця 1. Визначаємо розрахунковий період

Стаж роботи на підприємстві

Правила визначення розрахункового періоду

Більше 12 календарних місяців

12 повних календарних місяців роботи (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку (п. 25 Порядку № 1266)

Менше 12 календарних місяців

Фактична кількість повністю відпрацьованих календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку (п. 26 Порядку № 1266)

Менше одного календарного місяця

Фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку (п. 27 Порядку № 1266)

Розрахунковий період визначено? Обчислюємо кількість календарних днів у такому розрахунковому періоді. При обчисленні не враховуємо дні, на які припадає дія поважних причин, перелічених у п. 3 Порядку № 1266. Це:

 •  тимчасова непрацездатність;
 •  відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
 •  відпустка для догляду за дитиною до 3 або до 6 років;
 •  відпустка без збереження заробітної плати, надана згідно із законом.

Важливо! Мінсоцполітики відносить до поважних ще одну причину «нероботи» в розрахунковому періоді. Це період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, за який нараховувався середній заробіток, що компенсується з бюджету (див. лист від 31.07.2015 р. № 445/18/99-15).

Зарплата, що бере участь у розрахунку декретних

У розрахунку середньої зарплати беруть участь нараховані в розрахунковому періоді виплати, які увійшли до бази справляння ЄСВ у складі заробітної плати, у сумі, вказаній у графі 18 таблиці 6 Звіту за формою № Д4.

Лікарняні та допомога по вагітності та пологах не беруть участі в розрахунку середньої зарплати, незважаючи на те що відомості про них вказують у Звіті з ЄСВ.

Дні тимчасової непрацездатності та відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами не беруть участі в розрахунку декретних. Отже, і виплатам, нарахованим за такі дні, там місця немає.

А що робити, якщо в розрахунковому періоді працівниця з поважних причин (див. вище) не мала заробітку, оскільки не відпрацювала жодного дня? У цьому випадку середньоденну зарплату визначаємо, розділивши тарифну ставку (оклад) або її частину, встановлену їй на день настання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Тарифна ставка (оклад) працівниці не встановлена? Тоді користуємося новим правилом: розрахунок здійснюємо виходячи з розміру МЗП**** (чи її частини), встановленої законом на день настання страхового випадку, і середньомісячної кількості календарних днів (30,44).

**** МЗП у місячному розмірі в травні — листопаді 2016 року становить 1450,00 грн.

А тепер давайте поговоримо про обмеження, які слід враховувати при розрахунку допомоги по вагітності та пологах.

Знайомимося з обмеженнями

Усі обмеження за сумами декретних можна умовно поділити на загальні та спеціальні.

Загальні обмеження. Вони призначені для застрахованих осіб, страховий стаж яких упродовж останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку становить 6 місяців і більше. Озвучимо ці обмеження.

1. Сума допомоги по вагітності та пологах із розрахунку на місяць не має перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався внесок, і не може бути менше розміру МЗП, установленого на момент настання страхового випадку.

Якщо розраховуєте зарплату суміснику, то з цим показником порівнюйте сумарну зарплату за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем роботи за сумісництвом.

2. Середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ із розрахунку на один календарний день. Як визначити цю величину? Розділити встановлений її розмір в останньому місяці розрахункового періоду на 30,44.

Спеціальні обмеження. Вони передбачені для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців становить менше 6 місяців.

Сума допомоги по вагітності та пологах із розрахунку на місяць не має бути:

 більше двократного розміру МЗП

і

 менше розміру МЗП, встановленого законом у місяці настання страхового випадку.

Для того щоб виконати вимогу щодо працівників зі страховим стажем менше 6 місяців, необхідно фактичну середньоденну зарплату порівняти з показниками середньоденної мінімальної зарплати та середньоденної подвійної мінімальної зарплати.

Середньоденну мінзарплату визначаємо, розділивши МЗП, встановлену в місяці початку декретної відпустки, на 30,44. Середньоденну подвійну мінзарплату отримаємо, розділивши двократний розмір МЗП, установлений у місяці початку декретної відпустки, на 30,44.

Усі обмеження за розрахунком середньої зарплати залежно від стажу розглянемо у схемі-алгоритмі наприкінці статті.

Показники, які є обмежувачами в розрахунку середньої зарплати на 2016 рік, наведемо в табл. 2.

Таблиця 2. Чим обмежена середня зарплата у 2016 році

Місяці

2016

року

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ,

грн.

Середньоденна максимальна величина бази нарахування ЄСВ,

грн.

МЗП,

грн.

Середньоденна МЗП,

грн.

Подвійна середньоденна МЗП,

грн.

Мінімальний страховий внесок,

грн.

01 — 04

34450,00

1131,73

1378,00

45,27

90,54

303,16

05 — 11

36250,00

1190,87

1450,00

47,63

95,26

319,00

12

38750,00

1273,00

1550,00

50,92

101,84

341,00

Зверніть увагу: у разі продовження декретної відпустки унаслідок ускладнених пологів середній заробіток для оплати додаткових 14 календарних днів наново не розраховуємо! Виданий у такому разі лікарняний лист є продовженням попереднього, тобто допомогу нараховуємо за вже розрахованою середньою.

Алгоритм розрахунку середньоденної суми допомоги по вагітності та пологах з урахуванням усіх передбачених законодавством обмежувачів

Алгоритм розрахунку середньоденної суми допомоги по вагітності та пологах з урахуванням усіх передбачених законодавством обмежувачів

 

БУХГАЛТЕР 911, ТРАВЕНЬ, 2016/№ 20

iFactor

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»коментарі
(16)
оксана
11.05.2016
спасибо за информацию
лллл
17.05.2016
Як розрахувати допомогу по вагітності та пологах працівнику який знаходиться вже в декретній відпустці по догляду за дитиною до з-х років та надає новий лікарняний. До декрету працівник працювала сторожем і отримувала з/плату по 1 тарифному розряду +35% нічних ?????
маряна
20.05.2016
допоможіть зрозуміти, якщо в мене середньоденна з/п виходить 133,93 це більше ніж подвійна ставка як тоді бути???
Наталія
23.09.2016
Доброго дня. Як визначити суму декретних яку я отримую, якщо в декретну відпустку мені можна йти з 15листопада, але 31 травня мене було звільнено за переведенням на іншу фірму? Дякую
Віта
30.01.2017
як розрахувати дикретні ,якщо з 12 місяців -4 місяці працівниця була на 0,5 ставки ?
Тетяна
05.04.2017
чи вираховуються з декретних військовий збір і ПДФО
Наталия
24.04.2017
Подскажите: кто выплачивает допомогу при вагітності та пологах??? Я до беременности нигде оформлена не была. Во время беременности стала на биржу, на 6 мес. Вышла в декрет на 7 мес, как и все. Справку с консультации о выходе в декрет относила на биржу, потом справку с биржи, про то, что не работаю и справку о декрете - отнесла в совбес. Сейчас уже 9 месяц- никто никакой помощи мне так и не прислал. К кому обращаться?
ирина
09.05.2017
Як мені вирахувати дикретні якщо я офіційно оформлена з 2лютого 2016-25 квітня 2017 по мінімальній зарплаті
Катерина
12.05.2017
Доброго дня підкажіть я на лікарняному з зв*язку з вагітністю ше з 13 березня,сьогодні вже 12 травня,дородових коштів я ще не отримала ,вже майже лва місяці,що мені робити в такому випадку,куди скаржитись??
Наталя
16.08.2017
я оформлена за доглядом бабусі, і зараз збираюся йти в дикрет, мене цікавить в як сумі мені виплатять дородові .
віта
20.11.2017
підскажіть будьласка. скільки я маю отримати коштів за тяжкі роди? і приблизно за скільки часу вони мають прийти? бо мені ще від серпня не прийшли
Юлия
01.12.2017
Подскажите пожалуйста,если у меня зп 25%(800 грн)от мин. зп (3200грн) какой будет выплата больничного листа по беременности и родам
Настя
05.01.2018
Підскажіть будь-ласка які виплати повинна заплатить установа крім декретних від соц.страху
Оксана
10.07.2018
Як визначити декретні працюю з 2011 пропрацювала 2 роки у 2013 і декрет повернулася в 2016 пропрацювала 2 роки і знову в декрет
Соломія
03.03.2019
Доброго дня підскажіть будь ласка я попрацювала на роботі 2 місяця і тепер дізналася що я місяць як вагітна якщо я попрацюю ще 5 місяців і піду в декрет то чи аиплатить мені роботодавець декретні кошти.(якщо в сумі я попряцюю на роботі пів року або 7 місяців?
Алла
31.01.2020
Скажыте пожалуйста если я работаю на 0.25 ставки сколька я получаю дикретних
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
 • доступ до новин, статей, довідників
 • безлімітні завантаження бланків
 • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.