Інформація по темі "" | Публікації по тегу
11.01.17
245170 227
Друкувати
Обране

Нова добре забута стара доплата до МЗП

З 1 січня 2017 року законодавці ввели таке поняття, як «доплата до мінімальної заробітної плати». У зв'язку з чим виникла необхідність у доплаті до МЗП? До зарплати яких працівників треба нараховувати таку доплату? Як розрахувати доплату до МЗП? Чи включається вона в середню зарплату, чи обкладається ЄСВ, ПДФО, ВЗ? Відповіді на усі ці запитання підготували експерти Видавничого будинку «Фактор» для газет «Бюджетна бухгалтерія» № 1-2 і «Оплата праці» № 1 за цей рік. А ми вирішили поділитися цією важливою інформацією з вами вже зараз.


Тетяна РУДА, Тетяна ГУЛЬ, експерти з питань оплати праці

 

Отже, наша метаз’ясувати правила визначення доплати до МЗП,яку потрібно нараховувати працівникам у певних випадках.

Для цього нам не обійтися без положень Закону про оплату праці, що встановлюють зобов’язання в нарахуванні доплати до МЗП. Наведемо їх.

Так, у ст. 3 Закону про оплату праці (у редакції Закону № 1774) сказано: 

«Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці».

 

Крім того, ст. 31 Закону про оплату праці (у редакції Закону № 1774) говорить: 

«Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної зарплати, проводиться доплата до її рівня.

У разі укладення трудового договору на роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці».

 

З 01.01.2017 р. МЗП отримала не лише новий зміст, а й новий розмір. Так, розмір місячної МЗП дорівнює 3200 грн., годинної — 19,34 грн. (ст. 8 Закону про Держбюджет-2017).

Які ж головні тези випливають із положень ст. 3 і 31 Закону про оплату праці? Ось вони. 

 

 

Усе це означає, що з 01.01.2017 р. щодо зарплати певних працівників виникає необхідність у нарахуванні доплати до рівня МЗП. Чому саме певних працівників? Та тому, що далеко не щодо всіх працівників ми зобов’язані нараховувати доплату до МЗП. Тому важливо визначити працівників, які потенційно можуть потрапити до кола працівників, яким потрібно нараховувати доплату до МЗП.

 

«ПРОСІЮЄМО» ПРАЦІВНИКІВ

Спочатку наведемо категорії тих осіб, на яких вимога щодо нарахування доплати до МЗП не поширюється.

  

А це означає: щодо зарплати таких працівників, як і щодо зарплати будь-яких інших працівників, у разі, якщо вона менше МЗП (3200 грн.), потрібно нараховувати доплату до МЗП.

Отже, потенційно до кола працівників, щодо яких потрібно виконувати вимогу про нарахування доплати до МЗП, входять ті працівники, посадовий оклад яких менше 3200 грн. Чому вони входять до цього кола потенційно? Якщо таким працівникам будуть нараховані ще й доплати та надбавки, премії, що включаються в поняття МЗП, і загальна сума зарплати дорівнюватиме або перевищить 3200 грн., то доплату до МЗП нараховувати не потрібно.

Обов’язково варто згадати про працівників-сумісників (як внутрішніх, так і зовнішніх). Щодо них також може виникнути необхідність у нарахуванні доплати до рівня МЗП. Вони працюють на умовах неповного робочого часу, а отже, і рівень МЗП, нижче якого у таких працівників не може бути зарплата за сумісництвом, потрібно визначати пропорційно до відпрацьованого часу.

Тобто необхідність у нарахуванні доплати до рівня МЗП потрібно визначати окремо за основним місцем роботи і окремо — за сумісництвом (як зовнішнім, так і внутрішнім).

Наведемо далі на схемі категорії працівників, на яких поширюється правило нарахування доплати до МЗП.       

    

Коло осіб, які потенційно підпадають під правило нарахування доплати до рівня МЗП, визначили. Тепер потрібно знати, як розрахувати доплату до рівня МЗП. А для цього в першу чергу потрібно визначити, що включається до суми зарплати для її порівняння з рівнем МЗП.

 

ЩО ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ДО СУМИ ЗАРПЛАТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОПЛАТИ ДО РІВНЯ МЗП

  

ЩО НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ДО СУМИ ЗАРПЛАТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОПЛАТИ ДО РІВНЯ МЗП

 

  

* Зверніть увагу! Не враховуються в загальній сукупній зарплаті працівника саме доплата за роботу в шкідливих і важких умовах праці за результатами атестації робочих місць та доплата працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, зайняті прибиранням туалетів. Підвищення посадового окладу за роботу у шкідливих і важких умовах праці та суми підвищення посадових окладів працівників, які працюють у гірських районах (постанова КМУ від 11.08.95 р. № 648), на думку фахівця Мінсоцполітики, враховуються у складі зарплати при зіставленні з МЗП. Детальніше про це — в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2.

** Див. також консультацію фахівця Мінсоцполітики в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2.

Таким чином, виплати, перелічені вище, не потрібно враховувати у складі загальної суми заробітної плати при порівнянні її з рівнем МЗП. Їх необхідно нарахувати «зверху» мінімального розміру місячної зарплати (3200 грн.) або розміру МЗП, визначеного пропорційно до виконаної норми праці.

Окремо зупинимося на оплаті періоду відрядження та її включенні до суми зарплати для розрахунку доплати до рівня МЗП. Для цього згадаємо норму трудового законодавства про оплату службового відрядження.

Так, згідно зі ст. 121 КЗпП працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати не може бути нижчим середнього заробітку. Тобто, щоб виконати цю вимогу, потрібно розрахувати і порівняти середньоденний та денний заробітки і оплатити період відрядження за найбільшим показником. При цьому зауважимо: як при розрахунку денного заробітку, так і при розрахунку середньоденного заробітку згідно з Порядком № 100 включається також і доплата до МЗП.

Якщо денний заробіток виявився вище середньоденного заробітку, то оплачувати період відрядження ми повинні як за звичайні робочі дні. А це означає: якщо працівникові належить доплата до МЗП за цей місяць, він її отримає в загальній сумі зарплати за місяць.

Якщо середньоденна зарплата за період відрядження виявилася більше денного заробітку (при розрахунку якого, до речі, включена вже доплата до МЗП за місяць відрядження), то середню зарплату за період відрядження не потрібно включати до загальної суми зарплати за місяць для порівняння її з МЗП. У цьому випадку рівень МЗП визначають пропорційно до відпрацьованих днів. І з цією сумою порівнюють зарплату за місяць, за винятком середнього заробітку за період відрядження.

Зверніть увагу: для держслужбовців за період відрядження завжди зберігають зарплату як за звичайний робочий день, тобто зарплату, передбачену умовами трудового договору (див. лист Мінсоцполітики від 08.11.2016 р. № 1584/13/84-16 // «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 45), за середнім заробітком період відрядження не оплачують. Тому оплата праці за дні перебування працівника у відрядженні бере участь у порівнянні загальної суми зарплати з рівнем МЗП.

 

Важливо! Виплати, обчислені за середнім заробітком, до суми зарплати для визначення доплати до МЗП не включаються.

 

Не можемо пройти повз таку досить типову ситуацію для бюджетних установ, як сторнування зарплати попереднього місяця у зв’язку з уточненням відпрацьованого часу (через хворобу).

Як у цьому випадку розрахувати доплату до рівня МЗП? Чи потрібно зменшувати зарплату поточного місяця (наприклад, за січень 2017 року) на суму відсторнованої зарплати за минулий місяць (грудень 2016 року) для порівняння її з МЗП?

На нашу думку, сума відсторнованої в січні 2017 року зарплати грудня не повинна впливати на розмір зарплати за січень для цілей визначення суми доплати до рівня МЗП. Адже вона не стосується зарплати за виконану норму праці поточного місяця — за січень 2017 року. До речі, такої ж думки дотримуються і фахівці Мінсоцполітики (див. також консультацію в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2).

З виплатами, що включаються до суми зарплати для визначення доплати до МЗП, розібралися. Перейдемо до самого розрахунку доплати до МЗП.

 

РОЗРАХОВУЄМО СУМУ ДОПЛАТИ ДО МЗП

Далі на схемі наведемо порядок визначення суми доплати до МЗП.

 

 

Увага! Доплата до рівня МЗП нараховуватиметься у кінці місяця, коли буде відома сума зарплати за відпрацьований час. Виплачувати її слід разом із зарплатою за другу половину місяця.

 

Тобто при нарахуванні та виплаті зарплати за першу половину місяця (аванс) розраховувати і виплачувати доплату до МЗП не потрібно.

Тепер розглянемо умовні приклади розрахунку доплати до рівня МЗП.

 

Приклад 1. Посадовий оклад працівника дорівнює 1888 грн. (повна зайнятість). Доплат, надбавок та премій немає. У січні 2017 року такий працівник відпрацював усі дні, передбачені графіком роботи.

 

За січень працівнику нарахують оклад у повному розмірі — 1888 грн. Але оскільки з 01.01.2017 р. МЗП становить 3200 грн. і нарахована зарплата за повністю виконану місячну норму праці (повністю відпрацьований місяць) не може бути нижче МЗП, то працівнику нараховують доплату до МЗП.

Розрахуємо розмір такої доплати:

3200 - 1888 = 1312 грн.

Отже, за січень 2017 року сума зарплати за повністю відпрацьований місяць становитиме:

1888оклад + 1312доплата до МЗП = 3200 грн.

 

Приклад 2. З 3 по 6 січня 2017 року працівник був у відпустці без збереження зарплати згідно зі ст. 26 Закону про відпустки. Його посадовий оклад — 2320 грн. Крім цього, йому нарахували щомісячну премію в розмірі 500 грн.

 

Спершу визначимо рівень МЗП, з яким порівнюватимемо нараховану працівнику зарплату за січень 2017 року. Оскільки працівник відпрацював цей місяць не повністю, то суму МЗП ми визначаємо пропорційно до відпрацьованого часу:

3200 грн. : 20 роб. дн. х 16 роб. дн. = 2560 грн.,

де 3200 — МЗП, встановлена з 01.01.2017 р., грн.;

20 — число днів, передбачених графіком роботи за січень 2017 року;

16 — кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2017 року (з 3 по 6 січня — відпустка «за свій рахунок»).

Далі розрахуємо зарплату, яку отримає працівник за відпрацьовані в січні дні:

1856оклад + 500премія = 2356 грн.,

де 1856 — оплата по окладу за відпрацьовані в січні дні (2320 грн. : 20 роб. дн. х 16 роб. дн.);

500 — щомісячна премія.

Зверніть увагу: щомісячна премія, нарахована в січні (500 грн.), також бере участь у порівнянні з рівнем МЗП. Тому з рівнем МЗП слід порівняти всю суму зарплати за відпрацьований час, нараховану працівнику за січень 2017 року (2356 грн.).

Розмір доплати до МЗП за січень 2017 року складе:

2560 - 2356 = 204 грн.

Отже, загальна сума зарплати працівника у січні 2017 року становитиме:

1856оклад + 500премія + 204 доплата до МЗП = 2560 грн.

 

Приклад 3. Посадовий оклад працівника дорівнює 2320 грн. (повна зайнятість). Доплат, надбавок та премій немає. З 16 по 20 січня 2017 року він хворів. Сума лікарняних становить 377 грн.

 

Спершу визначимо рівень МЗП, з яким порівнюватимемо нараховану працівнику зарплату за січень 2017 року. Оскільки працівник відпрацював цей місяць не повністю, то суму МЗП треба визначати пропорційно до відпрацьованого часу:

3200 грн. : 20 роб. дн. х 15 роб. дн. = 2400 грн.,

де 3200 — МЗП, встановлена з 01.01.2017 р., грн.;

20 — число днів, передбачених графіком роботи за січень 2017 року;

15 — кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2017 року (з 16 по 20 січня — лікарняний).

Далі визначимо суму доплати до рівня МЗП.

Врахуйте: у порівнянні з визначеною сумою МЗП братиме участь тільки зарплата за відпрацьований час, суму лікарняних у розрахунок не включаємо.

Розрахуємо доплату до МЗП:

2400 - 1740 = 660 грн.,

де 1740 — сума зарплати за відпрацьований час у січні 2017 року (2320 грн. : 20 роб. дн. х 15 роб. дн.).

Загальна сума нарахованого доходу працівника у січні 2017 року становитиме:

1740оклад + 377лікарняні + 660доплата до МЗП = 2777 (грн.).

 

Приклад 4. В установі працює працівник-інвалід на 0,25 ставки (зовнішній сумісник). Його посадовий оклад з урахуванням зайнятості — 400 грн. (1600 грн. х 0,25 ставки). Доплат, надбавок, премій немає.

 

Якщо з фізичною особою було укладено трудовий договір, то у разі, коли її зарплата за виконану місячну норму праці менша мінімальної, роботодавець зобов’язаний виконувати вимогу щодо розміру зарплати не нижче МЗП. Тобто жодних винятків для пільгових категорій працівників немає. У наведеному прикладі працівник є інвалідом. Також він є зовнішнім сумісником. При цьому його зарплата менше МЗП. Тому щодо його зарплати потрібно буде виконувати вимогу про доплату до рівня МЗП.

Визначимо рівень МЗП з урахуванням зайнятості працівника:

3200 грн. х 0,25 = 800 грн.

Сума доплати до рівня МЗП становитиме:

800 - 400 = 400 грн.,

де 400 — зарплата за повністю відпрацьований місяць з урахуванням зайнятості працівника.

Загальна сума зарплати працівника-інваліда (зовнішнього сумісника) у січні 2017 року становитиме:

400оклад + 400доплата до МЗП = 800 грн.

 

Приклад 5. Працівник працює на 0,75 ставки гардеробником (основне місце роботи) і на 0,25 ставки прибиральником службових приміщень (внутрішній сумісник). Посадовий оклад за основною посадою з урахуванням зайнятості — 1200 грн. (1600 грн. х 0,75 ставки), на посаді за сумісництвом — 400 грн. (1600 грн. х 0,25 ставки). Також за основним місцем роботи в січні 2017 року працівнику нарахували премію до ювілею у сумі 500 грн., а на роботі за сумісництвом — доплату за використання деззасобів у розмірі 10 % від посадового окладу (40 грн.). У січні працівник відпрацював усі дні.

 

Вимогу щодо доплати до рівня МЗП слід виконувати окремо за основним місцем роботи та окремо — на роботі за сумісництвом. Підсумовувати зарплату за основним місцем роботи із зарплатою на роботі за сумісництвом, у тому числі і внутрішнім, не потрібно. При цьому за кожним місцем роботи зарплату за місяць потрібно буде порівнювати з МЗП, визначеною пропорційно до виконаної норми праці, тобто з урахуванням зайнятості працівника (пропорційно до відпрацьованого робочого часу).

Розрахуємо доплату до МЗП за кожним місцем роботи окремо.

За основним місцем роботи

1. Визначимо МЗП з урахуванням зайнятості працівника:

3200 грн. х 0,75 = 2400 грн.

2. Визначимо суму виплат, які враховують при порівнянні з МЗП. У січні 2017 року працівнику було нараховано посадовий оклад у сумі 1200 грн. та премію до ювілейної дати у розмірі 500 грн. Разову премію (до ювілейної дати) не враховуємо в сумі виплат при порівнянні з МЗП, її нараховуємо «зверху» МЗП. Таким чином, у зіставленні бере участь тільки оплата за окладом за відпрацьований час — 1200 грн.

3. Визначимо суму доплати до МЗП:

2400 - 1200 = 1200 (грн.).

4. Загальний розмір зарплати, нарахованої в січні 2017 року, дорівнює:

1200оклад + 1200доплата до МЗП + 500разова премія = 2900 (грн.).

За внутрішнім сумісництвом

1. Визначимо МЗП з урахуванням зайнятості працівника:

3200 грн. х 0,25 = 800 грн.

2. Визначимо суму виплат, які враховують при зіставленні з МЗП.

У січні 2017 року працівнику було нараховано посадовий оклад у сумі 400 грн. та доплату за використання деззасобів у розмірі 40 грн. (400 грн. х 10 %). Доплату за використання деззасобів не враховуємо в сумі виплат при порівнянні з МЗП, її нараховуємо «зверху» МЗП. Таким чином, у порівнянні бере участь тільки оплата за окладом за відпрацьований час — 400 грн.

3. Визначимо суму доплати до МЗП:

800 - 400 = 400 грн.

4. Загальний розмір зарплати, нарахованої в січні 2017 року, дорівнює:

400оклад + 400доплата до МЗП + 40доплата за деззасоби = 840 грн.

 

Приклад 6. Сторож (місячний оклад — 1600 грн.) у січні 2017 року відпрацював 192 години, у тому числі в нічний час — 64 години і у святковий день — 6 годин. Для такого працівника встановлено підсумовуваний облік робочого часу. Місячна норма робочого часу в січні 2017 року для нього дорівнює 192 години. У колективному договорі передбачена доплата за роботу в нічний час у розмірі 40 % посадового окладу (годинної ставки).

 

Спершу визначимо суму заробітної плати, нарахованої за відпрацьований час за умовами трудового договору. Сторож відпрацював усі години, передбачені його графіком роботи, тому розмір посадового окладу за відпрацьований час становитиме 1600 грн.

Крім того, він відпрацював у січні 64 години в нічний час та 6 годин у святковий день (планувалося графіком роботи). Визначимо розмір доплати за таку роботу.

Сума доплати працівнику за роботу в нічний час у січні 2017 року становитиме:

8,33 грн. х 64 год х 40 % = 213,25 грн.,

де 8,33 — годинна тарифна ставка працівника в січні 2017 року (1600 грн. : 192 год).

Оскільки робота у святковий день проводилася в межах місячної норми робочого часу, оплата за роботу у святковий день здійснюється в одинарному розмірі годинної ставки вище окладу. Сума доплати за роботу у святковий день становитиме 49,98 грн. (8,33 грн. х 1 х 6 год).

Таким чином, зарплата за відпрацьований час у січні 2017 року дорівнюватиме 1863,23 грн. (1600 + 213,25 + 49,98).

Водночас порівнювати з рівнем МЗП слід не всю зарплату за січень за відпрацьований час, а тільки зарплату в розмірі 1649,98 грн. (1600оклад + 49,98доплата за роботу у святковий день). Доплата за роботу в нічний час (213,25 грн.) у порівнянні участі не братиме, її нараховують «зверху» МЗП.

Оскільки працівник виконав місячну норму праці (відпрацював усі дні, передбачені графіком його роботи), то зіставлятимемо з МЗП, що дорівнює 3200 грн.

Визначимо суму доплати до МЗП:

3200 - 1649,98 = 1550,02 (грн.).

Загальна сума зарплати за січень 2017 року становитиме:

1600оклад + 213,25доплата за роботу в нічний час + 49,98доплата за роботу у святковий день + 1550,02доплата до МЗП = 3413,25 грн.

 

ДОПЛАТА ДО МЗП: ВКЛЮЧАЄМО, ОПОДАТКОВУЄМО, ВІДОБРАЖАЄМО

 

Доплата до МЗП та її вплив на

Пояснення

включення до розрахунку

середньої зарплати згідно з Порядком № 100

Згідно з п. 3 Порядку № 100 при розрахунку середньої зарплати в усіх випадках її збереження враховуються: основна зарплата, доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; за суміщення професій та посад; за розширення зони обслуговування; за високі досягнення в праці; за умови та інтенсивність праці; за вислугу років) та інші доплати. До інших доплат належить і доплата до МЗП. Тому при обчисленні середньої зарплати для оплати відпускних, середнього заробітку за час відрядження, оплати за час виконання державних і громадських обов’язків, вихідної допомоги тощо доплату до рівня МЗП необхідно включати до розрахунку

середньої зарплати згідно з Порядком № 1266

До розрахунку середньої зарплати для обчислення сум лікарняних та декретних включаються виплати, які входять до ФОП та бази справляння ЄСВ (п. 7 Порядку № 1266). Отже, оскільки доплата до МЗП згідно з Інструкцією № 5 належить до ФОП та з її суми сплачується ЄСВ, вона враховується при обчисленні розміру страхових виплат, що обчислюються згідно з Порядком № 1266 (у тому числі при нарахуванні лікарняних та декретних)

денного заробітку

Це стосується передусім розрахунку денного заробітку для оплати періоду відрядження. При розрахунку денного заробітку включаються всі елементи зарплати, які працівник отримає відповідно до умов трудового, колективного договору в місяці, в якому його направляють у відрядження: оклад, доплати, надбавки, премії, що мають постійний характер, тобто нараховані елементи зарплати за відпрацьовані ним дні. МЗП — це гарантована виплата працівнику, нижче за яку не може бути зарплата за виконану норму праці. Тому доплату до рівня МЗП включають у розрахунок денного заробітку

індексації зарплати

Доплата до МЗП включається до ФОП у складі додаткової заробітної плати. Отже, вона включаються в суму зарплати для її індексації у разі, якщо у працівника настало право на індексацію. При цьому нарахована зарплата індексується в межах ПМПО, тобто в межах 1600 грн. Це означає, що сума індексації нараховується «зверху» МЗП

оподаткування

ПДФО (18 %)

Доплата до МЗП — зарплатна виплата. Згідно з п.п. 2.2.1 Інструкції № 5 вона включається до складу додаткової зарплати ФОП. Тому така доплата у складі заробітної плати обкладається ЄСВ, ПДФО та ВЗ у загальному порядку

ВЗ (1,5 %)

ЄСВ (22 %)

ПСП

Доплата до рівня МЗП враховується при визначенні права працівника на ПСП, тобто включається до суми зарплати з метою зіставлення із 2240 грн., а для ПСП «на дітей» для одного з батьків — при зіставленні зарплати з 2240 грн., помноженої на кількість дітей

Сплата ЄСВ з МЗП

Доплата до МЗП у складі загальної суми зарплати + лікарняні + декретні + винагороди за договорами ЦПД враховюється при порівнянні бази оподаткування ЄСВ з МЗП (3200 грн.) та виконанні вимоги законодавства щодо сплати ЄСВ з МЗП. Пам’ятайте: сплата ЄСВ з МЗП обов’язкова за базою оподаткування ЄСВ основних працівників — неінвалідів

відображення у звітності

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ

Доплату до МЗП відображають у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ однією сумою разом із зарплатою за відпрацьований час з ознакою доходу «101»

Звіт за формою № Д4

У таблиці 6 Звіту за формою № Д4 таку доплату також слід відобразити в одному рядку із заробітною платою

 

Отже, ми розглянули основні правила розрахунку, нарахування, оподаткування доплати до МЗП. Але це лише перше знайомство. На сторінках наших виданнь ми ще не раз повернемося до цієї теми. Отже, пишіть нам — будемо раді допомогти у вирішенні ваших питань!

 

Нормативні документи та скорочення

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про Держбюджет-2017 — Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VIII.

Закон № 1774 — Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII.

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 2464 — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Постанова № 1145 — постанова Ради Міністрів СРСР «Про порядок та умови суміщення професій (посад)» від 04.12.81 р. № 1145.

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Інструкція про порядок суміщення професій — Інструкція щодо використання постанови Ради Міністрів СРСР «Про порядок та умови суміщення професій (посад)» від 4 грудня 1981 р. № 1145, затверджена постановою Держкомпраці, Мінфіну СРСР та ВЦРПС від 14.05.82 р. № 53-ВЛ.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

ВЗ — військовий збір.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ЄТС – єдина тарифна сітка.

ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.

ПСП — податкова соціальна пільга.

ФОП — фонд оплати праці.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»коментарі
(227)
Богдан
11.01.2017
Питання якщо можна - Наприклад працює працівник кочегаром на ставку і по сувмісництву робітником по обслуговуванню на 0,5 ставки. Йому платити за кочегара 3200 плюс нічні і 1600 за робітника чи за робітника тільки 800 - що становить 0,5 ставки від 1 тр. Хто може підсказати? Буду дуже вдячний!
Лена Богдан
11.01.2017
Обов’язково варто згадати про працівників-сумісників (як внутрішніх, так і зовнішніх). Щодо них також може виникнути необхідність у нарахуванні доплати до рівня МЗП. Вони працюють на умовах неповного робочого часу, а отже, і рівень МЗП, нижче якого у таких працівників не може бути зарплата за сумісництвом, потрібно визначати пропорційно до відпрацьованого часу. Тобто необхідність у нарахуванні доплати до рівня МЗП потрібно визначати окремо за основним місцем роботи і окремо — за сумісництвом (як зовнішнім, так і внутрішнім).
)))(((
11.01.2017
Дякую за тлумачення!!!
Пітекантроп
11.01.2017
МЗП=3200. Пропорційно: 0,5 - 1600.
Марина Пітекантроп
11.01.2017
+ до цього нічні https://www.youtube.com/watch?v=Xn3D7iMTy-E&google_comment_id=z123sptjgtekdjp1223zupngwtbfurxc5
Елена Гатченко
11.01.2017
Спасибо за статью!
Аня
11.01.2017
Я думала хоть розширений обсяг робіт,суміщення,заміщення будет "сверху"минималки...ан..нет!
Людмила
11.01.2017
Дякую!
Елена
11.01.2017
Статья - огонь, - спасибо
Наталья
11.01.2017
Спасибо!!! Очень хорошие примеры, отдельное спасибо за пример 6!!! Надеюсь что Минсоцполитики не прочитает по-своему и не напишет через пару мес. какое-нибудь письмо "з роз'ясненнями". СПАСИБО!
Светлана Наталья
13.01.2017
Пример 6 неправильный, потому, что норма на январь 2017 составляет 159 часов, а пример 1600/192=8,33 грн. Следует 1600/159=10,06 грн. С такими разъяснениями к своим ошибкам добавим и опечатки "специалистов".
ллл Светлана
22.01.2017
Для працівника встановлено" підсумований облік робочого часу". Читайте уважніше.
Любов ллл
31.01.2017
Який період є підсумований облік робочогочасу- місяць -квартал- рік - то як будемо рахувати????
ирина
11.01.2017
Извините, не согласна с тем, что необходимо внешнему совместителю доплачивать до МЗП. Мы двоим доплату - по основному месту работы доплачивают, и если на нескольких предприятиях - тоже доплачиваем. Почему внутреннему совместителю должны доплачивать, если, например, основная з/пл+совм. з/пл + доплаты больше либо равно 3200? Далее - сторож с ночными (пусть даже без праздничных) получит 1600+213,25 ночные +1600 доплата до МЗП=3413,25. Бухгалтер 10р - 2912 оклад+288 допл. до МЗП=3200. Где логика и дифференциация труда? Причем ФЗП по сравнению с прошлым годом увеличился не сильно. Необходимы разъяснения и фискальной службы на законодательном уровне за подписью. ДФС разъяснения Минсоцполитики при проверке во внимание не берет. Только Законы и Постановы.
Лилия ирина
12.01.2017
как это так убощица и бухгалтер получаються на одном уровне? а ответственности у кого больше???
Ксения ирина
12.01.2017
Человек работает на 2х работах... Пусть бухгалтер устроится ночным сторожем...или еще кем-нибудь...
Вадим ирина
11.01.2017
Ірино , а який тоді сенс працювати на 1,5 ст. ? Працівник відпрацював 1,5 норми часу, томуі доплата йде пропорційно до відпрацьованого часу І взагалі, яка вам різниця чи одному працівнику доплачувати до МЗП за 1,5 ст чи двом за 0,75 ст.
Лариса Вадим
13.01.2017
А потому.что доплата до минималки расчитана на 1 ставку - 3200.И если на одном предприятии работает на 1,5 ст. ,то за ставку получит -3200,а за 0,5 ст. - по установленному окладу по тар.сетке.
Вика Лариса
15.01.2017
да нам такого не разрешат
Марина Вадим
11.01.2017
До чого ДФС до Закону про оплату праці? Тут головний Мінсоцполітики
Хто Марина
11.01.2017
мається на увазі чи буде бумажка, якою можна прикрити задницю при перевірках
Люда
11.01.2017
Підкажіть будь ласка : посадові оклади прибиральникам і водіям спочатку індексуються на коефіцієнт росту окладу працівника 1 тарифного розряду ? Наприклад: 1600:1335=1,19850 (коефіцієнт). А потім робиться доплата до мінімальної?
ХепіБух
11.01.2017
А це така доплата до МЗП для всіх чи тільки для бюджетних установ??? Це ж треба садити окремого бухгалтера на нарахування ТАКОЇ дибільної зарплати.................
Вадим ХепіБух
11.01.2017
Тільки для бюджетників. Приватники можуть самостійно встановлювати оклади і доплати для своїх працівників, але загальна сума має бути не нижче МЗП.
Ігор
11.01.2017
Підскажіть приклад с виплатою матеріальної допомоги. Заздалегідь дякую
Вадим Ігор
11.01.2017
Що не правильно ? Уважно читали ? " Місячна норма робочого часу в січні 2017 року для нього дорівнює 192 години." 1600/192=8,33
Светлана Вадим
13.01.2017
Норма на январь 2017г. часов 159, так если в примере человек отработал 192 часа. то у него переработка. А в примере 6 ерунда
Вадим Светлана
14.01.2017
Світланко це абстрактний приклад , наведений щоб показати принцип розрахунку, цифри взяті довільно і немають ніякого відношнення реальних норм та показників січня 2017р..
Людмила Вадим
29.01.2017
Вадим, а якщо фактично відпрацьовано 192 години, а норма 159, яким чином тоді проводити розрахунок??? В прикладах краще не допускатись таких помилок чи абстрактних цифр...
Вадим Ігор
11.01.2017
Ви уважно читали публікацію ?Там спеціально всі виплати розклали по табличках. Матеріалка відноситься до виплат , які не включаються до ЗП при розрахунку доплати до МЗП. Отоже розраховуєте суму ЗП за місяць , якщо меньше 3200 нараховуєте доплату, а потім додаєте до мат.допомогу.
Вадим
11.01.2017
Ну просто суперрр ! Працівникам у яких ЗП меньша мінімалки зовсім не вигідно когось заміняти або працювати в святкові дні.
Ірина
11.01.2017
Мене також цікавить питання: Як зробити доплату до МЗ,якщо працівник працює на 1,5 ставки.Оклад основний 2500. 1,5 ставки=3750грн. Ще потрібно доплачувати окремо по кожній посаді?
eMelya Ірина
11.01.2017
Точніше доплата робиться по трудовому договору. Якщо 1,5 ставки - це основна+сумісництво, то доплата робиться окремо по основній і сумісництву..
Вадим Ірина
11.01.2017
Різні посади -різні доплати і надбавки, тому і рахувати потрібно окремо. По вашому прикладу МЗП 3200 х1,5 ст. =4800 - 3750 = 1050 грн доплати.
ИРИНА
11.01.2017
Спасибі велике за роз’яснення!
Тетяна
11.01.2017
Підкажіть будь ласка, як обрахувати доплату до мін.зп, якщо є компенсація за невикористану відпустку. людина розраховується. включати компенсацію чи платити зверх мінімалки?
Вадим Тетяна
11.01.2017
Танюша ви спочатку уважно прочитайте публікацію ,там спеціально всі виплати розклали по табличках. Виплати за невідпрацьований час такі як: відпускні, компенсація за відпустку, лікарняні не включаються до ЗП при розрахунку доплати.
Таня
11.01.2017
В мене складається враження що зовсім скоро так зрівняють з/п, що в кого більше 3200 будуть відбирати для тих в кого її немає.... вибачте, але це приниження працівників з вищою освітою та тих, які займають більш відповідальні посади. Ось так наглядним прикладом наша влада демонструє, що наші дипломи і наші труди нікому не потрібні.
світлана Таня
12.01.2017
то ж гройсман так і сказав студентам - ні вам, ні мені ваш диплом не потрібен )))))))
Вадим Таня
11.01.2017
Гнойсман навіть середню школу не закінчив, а одразу купив атестат і диплом про вишку. І нічого керує країною.А влада своїм прикладом показує, щоб досягти успіху освіта не потрібна.
Федір
11.01.2017
Хотілось би прочитати розяснення щодо надбавок за тип закладу, за проживання у гірській місцевості інше. Адже, не буде різниці в якій місцевості працювати або в якій установі?
Олександр Федір
12.01.2017
Дуже доречне питання Просимо спеціалістів прокоментувати!!!
Катя Олександр
13.01.2017
Если же условиями оплаты труда предусмотрено повышение должностных окладов работников, например, за работу в учреждениях и организациях, расположенных на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, за работу в определенных типах учебных заведений, за работу во вредных и тяжелых условиях труда, то указанное повышение учитывается в минимальную заработную плату.
Тетяна
11.01.2017
Підкажіть будь ласка, як обрахувати доплату до мін.зп, якщо є компенсація за невикористану відпустку. людина розраховується. включати компенсацію чи платити зверх мінімалки?
Вадим Тетяна
11.01.2017
Зверх (=_=)
eMelya Вадим
11.01.2017
Читати то не наші методи :))))
Тетяна eMelya
12.01.2017
нічого смішного, хочу почути ще думки. для впевненості! це ж не заборонено?
Ольга
11.01.2017
У пприкладі 6 не правильно розрахована годинна тарифна ставка! Слід ділити на місячну норму тривалості робочого часу, а не на фактично відпрацьовану!
Вадим Ольга
11.01.2017
Що не правильно ? Уважно читали ? " Місячна норма робочого часу в січні 2017 року для нього дорівнює 192 години." 1600/192=8,33
Виктория Вадим
13.01.2017
А вы смотрели норму рабочего времени за январь 2017 перед тем как утвердаете что все верно?она расчитывается так: 20*8-1 если вдруг вы не знали
Вадим Виктория
14.01.2017
Віко, до чого тут норма за січень 2017 ? Вам навели абстрактний приклад, щоб показати сам принцип дорахування до МЗП , а не розрахунок ЗП за січень 2017.
Валентина Вадим
17.01.2017
А якщо не абстрактний,а норма 159 годин ,а відпрацьовано згідно графіка 192, то що за 159 годин зробити доплату до 3200, а за різнницю(192-159=33 год.) зверх 3200? І якщо санітарці дано замісництво на період відсутності ( лікарняного ) осн. працівника, то за перепрацьовані години зверх норми теж зверх 3200?
Валентин
11.01.2017
Якщо дитячий садок на місяць закрився, то платимо простій 2/3 від окладу+3200? чи доплата до 3200 зовсім не платиться?
eMelya Валентин
11.01.2017
Можу помилятися, але за відсутності відпрацьованого часу доплата до мінімальної зарплати не проводиться.
Людмила eMelya
15.03.2017
А як з нарахуванням ЄСВ до 704,00 грн.якщо самі відпускні і працівник звільняється
Тетяна
11.01.2017
Гарна стаття. Знайшла відповіді на багато питань. Дякую!!!
оксана
11.01.2017
спасибо за статью.
Марина
11.01.2017
Яка заробітня плата у медсетри з вищою категоріею у гірській місцевісті 23роки стажу 1.0 окладу.буду вдячна якщо відповісте.
Олександр
11.01.2017
Якщо вчитель мае 18 год пед.навантаження + 0.5 ставки робітника по 7 розряду,чи буде доплата до мзп??
Вадим Олександр
11.01.2017
Доплата розраховується окремо по кожній посаді. Все залежить від того який у вас розряд і доплати . Вчителям піднесли розряди на 2 пункти + доплата за престиж,вислуга, так що зарплата практично у всіх буде вища 3200 і доплати не буде. Якщо у вас тільки "голий" оклад робітника без надбавок і премій то однозначно будете отримувати доплату і ЗП повина бути не меньше 1600 (3200*0,5ст.).
Читачі
11.01.2017
Поясніть, будь-ласка, різницю між: Працівники, щодо яких не нараховується доплата до МЗП: працівники, що не працюють весь місяць. Незалежно від причин: чи то через хворобу, чи то у зв'язку з відпусткою... та Працівники, щодо яких нараховується доплата до МЗП: працівники,не виконали в повному обсязі місячну норму праці (наприклад ,через хворобу).. Заздалегідь вдячні.
)))
11.01.2017
Трохи дивуюсь коментарям. Як сказали би пробігаючі тут інколи педагоги: "дивлюсь в книгу - бачу фігу". Не в образу, але, стаття так старанно написана, все розжовано, але людям все одно ліньки читати, вникати, і розбиратись самостійно.
ирина )))
12.01.2017
Полностью с вами согласна. С примерами - чтобы было потом чем прикрываться. Особенно по поводу внешних совм., компенсаций, оздоровит. и больничных.
ирина )))
12.01.2017
В споре рождается истина - не забывайте )). Написано одно, а по факту проверки окажется другое - не раз уже было такое. Даже если будет публикация в журнале - это не доказательство для ревизии
Читачі )))
11.01.2017
Уважно читали, але різницю між: Працівники, щодо яких не нараховується доплата до МЗП: працівники, що не працюють весь місяць. Незалежно від причин: чи то через хворобу, чи то у зв'язку з відпусткою... та Працівники, щодо яких нараховується доплата до МЗП: працівники,не виконали в повному обсязі місячну норму праці (наприклад ,через хворобу) не помітили. Шановний )))! Може Ви поясните,чому через хворобу то не донараховувати, то донараховувати? Заздалегідь вдячні.
))) Читачі
11.01.2017
Спершу, я до вашого комента навіть не дочитала, тому, будь ласка, на мене не ображайтесь, ніяким чином не мала наміру вас задіти чи образити! По вашому питанню, моя думка така: відпускні та лікарняні не підлягають обов'язковій доплаті до мін зп,доплачуєм тільки за відпрацьовані дні (пропорційно), як у прикладі 3
Ірина
11.01.2017
Чи буде входить до ЗП доплата 15% за шкідливі умови оплати праці фахівцям із соціальної роботи центрів соц.служб для сім'ї,дітей та молоді???
Sveta
11.01.2017
а щодо доплати за вислугу років (посадової особи місцевого самоврядування) хтось щось знаходив? Вона включається до ДО СУМИ ЗАРПЛАТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОПЛАТИ ДО РІВНЯ МЗП???
Вадим Sveta
11.01.2017
Включаються всі надбавки і доплати до окладу. Виняток - доплати за шкідливі або важкі умови праці , доплата за вислугу років до них не відноситься.
Тетяна
11.01.2017
Стаття дуже зрозуміла, дякую за роз'яснення. З зарплатою розібралися, а підскажіть ще як правильно нарахувати ЄСВ якщо наприклад працівник працює на 0,5 ставки відповідно у нього з/п 1600 грн, нараховувати 22% потрібно на цю суму чи на 3200???
Виталий Тетяна
15.01.2017
ЄСВ нараховувати з мін.зарплати 3200, а не з фактичної зарплати 1600 грн. Отже ЄСВ буде 3200*22%=704 грн при зарплаті 1600 грн.
Марія Тетяна
14.01.2017
Будь ласка, дуже потрібна відповідь на це питання (про ЄСВ). Я ФОП з кількома найманими працівниками.
Людмила
11.01.2017
Господи, нічого не змінилося, хто не працює , той і їсть. Один має пахати, щоб заробити, а комусь з барського плеча.
василь
11.01.2017
Я от нічого і не зрозумів- працюю на повну ставку по 11 розряду ЄТС +0.5 внутрішній сумісник.За внутрішнє сумісництво повинна робитись доплата до 3200 (тобто на моїх 0.5)?
Вадим василь
11.01.2017
Якщо у вас по сумісництву оклад разом із всіма надбавками,і доплатами і преміями буде меньший 1600 грн (3200*0,5ст) отримаєте доплату. Так само і по основній посаді.
123 василь
11.01.2017
Ні. до 3200 якби ви працювали на повну ставку, а так лише ПРОПОРЦІЙНО.
Анна
11.01.2017
Чи правильно я розумію? Якщо у працівника 8 розряду є доплата 50% за складність і напруженість, то його зп буде: 2624+1312(доплата)=3936,00 грн? Чи все ж 2624+576(до МЗП)+1312(доплата 50%)=4512,00? І чи так само з доплатою за розширення зони обслуговування?
Наталья Анна
12.01.2017
Перший варіант.... оклад+50%... все.)
Олександр
11.01.2017
а щодо цивільно-правового договору??? як тут?
Галина
11.01.2017
А як нараховувати гірські ? В МЗП,чи як доплату?
Анна
12.01.2017
Соціальні робітники терцентра отримують підвищення зп за шідливі умови, чи враховувати її до мін.зп.
Олена
12.01.2017
Дякую за статтю .Вчасно і зрозуміло.
Наталія
12.01.2017
Поясніть будь-ласка , працівник працює на 1,25 ст( психолог на 0,75 ст : зарплата 3646,40 (( пос.окл 3392+надбавка за стаж 254 +допл за ділов. 339,2 + надбавка за престижність 508,80)) і 0,5 ст лаборанта 1016. Я маю дораховувати 584 до мінім з-ти, як лаборанта, чи робити розрахунок ? 3200*1,25=4000; 3646,40+1016=4662,40, тоді ніякої доплати до мін.з-ти не потрібно на 0,5 ст лаборанта?
федя
12.01.2017
А як нарахувати зар.плату ОМС від якого посадового окладу 1600 чи 3200.А також всі доплати що були в державних службовців. Підкажіть будь-ласка.
Юля
12.01.2017
Неужели индексация не входит в сумму МЗП???
))
12.01.2017
Допоможіть, будь-ласка! У медичному закладі санітарці оформили "заступництво" на період хвороби основного працівника. Чи можгна вважати це заступництво доплатою за виконання обов’язків відсутнього працівника?
ирина
12.01.2017
це все добре.. але хотілося б почути думку Мінсоцполітики стосовно 1,5 ставки (1 ставка основна+0,5 внутрішнє сумісництво..), бо експерт з питань оплати праці газети - це одне, а перевірка, коли прийде, буде перевіряти по законодавству - це друге...
Інна
12.01.2017
Не враховувати відпускні нелогічно, адже це по суті компенсація середнього заробітку за невідпрацьований час. Сума відпускних - це фонд оплати праці. Припустимо, що на підприємстві з/п на рівні мінімалки. Якщо не враховувати відпускні, то працівник,який був у щорічній відпустці, отримає більше, ніж той, який відпрацював повний місяць. Більше того, працівник, який був у відпустці за власний рахунок, фактично отримає умовно оплачувану відпустку. Де логіка?
Вадим Інна
12.01.2017
Інно ви уважно читали ? Доплата проводиться за фактично відпрацьований час, якщо працівник 15 днів був на роботі ,а 15 у відпустці то і доплату до МЗП йому нарахують лише за 15 днів
Інна Вадим
13.01.2017
Вадиме, а тепер уважно читаємо роз'яснення Мінсоцполітики : "Если работник выполнил месячную норму труда, а начисленная ему заработная плата ниже законодательно установленного размера минимальной заработной платы, работодатель обязан произвести доплату до ее уровня, которая выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой. Если же работник не выполнил месячную норму труда, находился в отпуске, на больничном, работает неполное рабочее время и т. п., то оплата его труда производится пропорционально выполненной норме труда." https://buhgalter911.com/news/news-1025387.html
Вадим Інна
13.01.2017
Шановна я не розумію , яку саме думку ви хочете донести ?Що усім потрібно доводити ЗП до 3200 навіть коли працівник був у відпустці чи якщо працівник був у відпустці то йому не потрібно доводити ЗП до МЗП. Я розумію так:приміром працівник з окладом 1600 відпрацював повний місяць і отримає 1600 по окладу +1600 доплата до МЗП. Працівник відпрацював тільки 15 днів а 15 днів був у відпустці то він отримає 800 грн. по окладу + 800 грн. доплати МЗП + відпускні за 15 днів.
Нана
12.01.2017
А як бути з виконанням норм законодавства на період дії тимчасового кошторису, який визначений в межах 1/12 від кошторису 2016 року?
Марина
12.01.2017
Чому не включається сума індексації. У нас 80% робітників мають індексацію в розмірі 600 грн і заробітна плата у них 3200 і вище. А тепер 3200+600 = 3800??? Де брати на це кошти, не зрозуміло.
Вадим Марина
12.01.2017
Обнуліть індексацію "разовою" премією, як це зробила більшість установ в грудні 2015.
Елена
12.01.2017
Уточните, пожалуйста по инвалидам и пенсионерам. Как им доначислять до 3200 и как налогооблагать?
Вова
12.01.2017
Чому у Вас 10% за деззасоби не входять у МЗП??????? Приклад 5. Якщо Ви написали що у ст 31 ЗУ №1774 їх немає!!!!!!
Вика Вова
15.01.2017
у нас тоже не разрешают доплачивать сверх 3200 уборщицам за туалет,Єто же не правильно!
LEXXX
12.01.2017
Роз’яснення Мінсоцполітики деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” 12 Січня 2017, 16:24 http://www.msp.gov.ua/news/12305.html
LEXXX
12.01.2017
Особливо порадували три абзаци тексту після слів "місцевим державним адміністраціям треба взяти на особистий контроль питання ... скорочення працівників, переведення їх на неповний робочий час". В них роз'яснили, якими нормами законодавства та судовою практикою слід керуватися щоб правильно скорочувати працівників, переводити їх на неповний робочий час.
Вадим LEXXX
12.01.2017
Як нараховувати ЗП , звідки брати гроші на деференціацію оклдів, Гнойсмана це не цікавить.Зате із всіх трибун він верещить про відповідальність. Навіть оф. роязснення як саме робити оте кляте дорахування до МЗП немає, зате контакт центр для приймання скарг створюють. Просто слів немає . Сьогодні був у ЦНАПі , там черга чоловік 50-60 на закордонні паспорти і все молодь,яка явно не хоче працювати за 3200 .
Елена
12.01.2017
Подскажите пожалуйста материальная помощь положена санитаркам мед учреждений
Вадим Елена
12.01.2017
Рішення про виплату такої допомоги санітаркам та іншому тех.персоналу приймає виключно керівник установи у межах фонду оплати праці. Законодавством обовязковість виплати мат.допомоги санітаркам не передбачена на відміну лікарів і медсестер, для них дана виплата гарантована державою.
Олена
12.01.2017
Який посадових оклад повинен бути у посадових осіб місцевого самоврядування. Перечитуючи роз'язнення я зрозуміла, що посадовим особам мс посадовий оклад повинен бути 1620 грн. +доплати до 3200.Але на сьогодні діє постанова кму, яка втратила чинність відносно держслужбовців, а відносно працівників мс діє, де зазначено , що посадовий оклад повинен бути не менше ніж мінімальна заробітна плата....
Елена
12.01.2017
При выходе в отпуск положена материальная помощь или оздоровительные!
Вадим Елена
12.01.2017
Залежить від вашої посади. Лікарю і вчителю - "положена по закону", іншим лише при наявності коштів та бажання керівника .
НІК
12.01.2017
Які саме доплати за роботу в шкідливих і важких умовах праці мається на увазі?
Люда НІК
12.01.2017
наприклад : доплата за використання дезинфекційних засобів (10%) прибиральниці
НІК Люда
13.01.2017
В статті про доплату працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби йдеться, а мене цікавлять інші доплати за роботу в шкідливих і важких умовах праці!
svetic
12.01.2017
Який посадовий оклад повинен бути у водія органу місцевого самоврядування з січня 2017 року- 3200 чи все таки 1972 + доплати ? В наказі 77 вказано, що оклад не може бути нижче мін.зарплати.
Люда svetic
12.01.2017
Да мені теж це цікаво!!! Може будуть якісь зміни до цього Наказу 77?
Люда
12.01.2017
і взагалі які оклади встановлювати прибиральнику службових приміщень та сторожу місцевої державної адміністрації ?
мсс Люда
13.01.2017
мінімальна заробітна плата з 1 січня 2017 р. не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат. Закон № 1774 тому не може у них бути посадовий оклад 3200 грн.
мсс Люда
13.01.2017
прибиральнику 1450 збільшуйте пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, і буде розмір посадового окладу
Євген
13.01.2017
Мені все зрозуміло що доплату до рівня МЗП потрібно визначати окремо за основним місцем роботи і окремо — за сумісництвом, але поясніть будь-ласка що робити в цьому випадку: за основним місцем роботи працівник відпрацював повний місяць і заробив 6000. За посадою внутрішнього сумісника працівник відпрацював 0,5 місяця і заробив 1400. Хіба в цьому випадку необхідно робити доплату МЗП за посадою внутрішнього сумісника? У працівника сукупний дохід вже більше за МЗП, але по вашим роз'ясненням я роблю висновок, що доплатити до МЗП все одно необхідно.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЗАКОН Євген
13.01.2017
Відповідно до вимог закону №1774 ст.31. "Розмір зароб.пл. за ПОВНУ ВИКОНАНУ НОРМУ робочого часу не може бути меншою МЗП. Т.є. відпрацював за основним містом повний місяць отримав свої 6000 чи 3200, і будь здоров. За сумісництвом = відповідно до тарифного розряду і пропорційно відпрацьованого часу. А в ПОЛОЖЕНІ 43, постанови 245, Додаток " Що не є сумісництвом" п.11 = Інша робота, яка виконується, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і отримує неповну ставку, якщо оплата його праці по основній роботі та іншій не перевищує повного окладу. Пані Тетяна Руда коли писала статтю не користувалася нормами заканодавства.
Вадим СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЗАКОН
13.01.2017
Несправедливо і нелогічно. Чому працівник який працює тільки на 0,5 ст. отримає доплату, а той хто працює на 1 ст+0,5ст, не повинен її отримати. Яка різниця між їхньою працею ? Якщо працівник працює на 1,5 ст то відповідно і норма часу у нього більша і неможливо порівнювати норму часу приміром для вчителя з нормою сторожа. п.11 наказ №43 -взагалі якийсь брєд.
Олена
13.01.2017
Дуже сумніваюсь щодо невключення суми індексації при визначенні доплати до МЗП. В цих роз'ясненнях тільки думки авторів. Зараз нарахуємо більше, а потім з'явиться ще інше роз'яснення.
мсс Олена
13.01.2017
+ наведені доводи щодо індексації є не переконливими, і тим більш з травня прожитковий для індексації збільшиться, і посилання на 1600 буде не доречним...
Лера
13.01.2017
03 січня 2017 року звільняється працівник 3 т.р.(1888,00), 5% вислуга, 50% напруга,12% шкідливі умови праці, компенсація за невикористану відпустку 1205,30. Маємо 1362,95 = 94,40(1888/20)+4,72(1888*5%/20)+47,20(1888*50%/20)+11,33(1888*12%/20)+1205,30. В розрахунок 94,40+4,72+47,20=146,32. Доплата до МЗП 13,68 (160-146,32). Питання : Чи потрібно доплачувати до МЗП 13,68 за 1 робочий день при звільненні, і коли в аванс? якщо доплата донараховується при виплаті другої половини ЗП?? Дякую
ОЛЕКСАНДР
13.01.2017
а щодо цивільно-правового договору??? як тут?
мсс ОЛЕКСАНДР
13.01.2017
а щодо цивільно - праового договору все це ніякого відношення не має
Елена
13.01.2017
Уточните, пожалуйста по инвалидам и пенсионерам. Как им доначислять до 3200 и как налогооблагать?
Светлана
13.01.2017
Кто ответит входит ли в 3200грн. 60% за обслуживание больных на СПИД?
мсс Светлана
13.01.2017
не входить, таку доплату дають за несприятливі умови праці
Валентина мсс
17.01.2017
взагалі то має входити, бо підвищення посадового окладу, а не доплата, поправте мене, якщо я не права
Валентина мсс
17.01.2017
Взагалі то має входити ,бо 60% за СНІД це підвищення посадового окладу . а не доплата.Поправте мене ,якщо я не права
Сергей
13.01.2017
Яка зарплата буде у працівника 8 т.р. (2624) + 50% доплата. Також вона працює на 0,5 ставки 1 тарифного розряду.
Вика Сергей
15.01.2017
Вам ерунду советуют. Со всеми надбавками и доплатами у вас будет больше чем 3200, а доплату до мин.зты не платить.
Виталий Вика
15.01.2017
Вика, ты внимательно прочитала статью и все последующие, прочти еще на "бухгалтер 911", а особенно пример 5. Я все правильно написал - не вводи людей в заблуждения из-за своей неграмотности.
Виталий Сергей
14.01.2017
2624 грн. (зарплата 8 т.р.)+1312 грн. (50% доплата) + 800 грн. (0,5 ставки 1 тариф.розряду) + 800 грн. (доплата до мин.заплати 0,5 ставки 1 тариф.розряду пропорционально отработаному времени) = 5536 грн.
Тетяна
13.01.2017
Добрый день,подскажите если я участковая медсестра мой оклад чистый может быть 2400 а потом +10 % за стаж и 20% за участок? И если я работаю тоже на 0,5 ст.секретаря и 50% инспектора кадров .Что я в итоге должна получить?
Вика Тетяна
15.01.2017
Доплаты и надбавки будут. В итоге у вас будет больше чем 3200. Значит доплаты до мин.зты не будет
Виталий Вика
15.01.2017
Вика, еще раз почитай статью, доплата до мин.зарплаты будет на 0,5 ставки секретаря пропорционально отработанному времени. Лучше не давай такие комментарии!!!! Ты не правильно рассуждаешь)))))
Buxgalter
13.01.2017
Хто підкаже, в якому нормативному документі написано, що робота з деззасобами відноситься до робіт в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров"я?
Виктория Buxgalter
13.01.2017
Стаття 3-1. Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати
Buxgalter Виктория
16.01.2017
У статті 3-1 Закону сказано: При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер роботи, а я хочу вияснити в якому нормативному документі написано, що робота з деззасобами відноситься до робіт в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров"я?
Александра
13.01.2017
Подскажите, пожалуйста, продавец оформлен на неполный рабочий день. Если он отработал неполный месяц, то доплачивать до МЗП не надо?
Вадим Александра
14.01.2017
Потрібно, пропорційно до відпрацьованого часу.
Вика
15.01.2017
да
Вика
15.01.2017
нет не нужно .если вобщем выходит 3200 .то все .никаких доплат
Олександр
16.01.2017
Чи включаються до розрахунку мінімалки доплати за шкідливі та важкі умови праці?
Богдан
16.01.2017
Скажіть будь ласка чи виплачується МЗП 3200 інвалідам і пенсіонерам ?
Buxgalter Богдан
16.01.2017
Щодо зарплати таких працівників, як і щодо зарплати будь-яких інших працівників, у разі, якщо вона менше МЗП (3200 грн.), потрібно нараховувати доплату до МЗП.
Buxgalter
16.01.2017
Так хто підкаже, в якому нормативному документі написано, що робота з деззасобами відноситься до робіт в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров"я?
Ніна
16.01.2017
В жодному нормативному документі не виділено робота з деззасобами. А те що ви пропунуєте , маю на увазі "деззасоби", абсурд. Вони повинні включатись у мінімальну заробітну плату. Робітники не купаються цілий день у деззасобах. Я згідна за кухарів , прачок, а прибиральниці. молодший персонал......
123 Ніна
17.01.2017
і це абсурд.))) це лише ваша особиста думка. Але так, в жодному нормативному документі не написано, що робота з деззасобами відноситься до робіт в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров"я. Поки що це особиста думка автора статті.
Наталія
16.01.2017
Як враховуються при обчисленні заробітної плати гірські в розмірі 25%?
Оксана
16.01.2017
Надайте, будь-ласка, роз'яснення стосовно застосування розширеної зони та сумщення професій. У статті наведено "ЩО ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ДО СУМИ ЗАРПЛАТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОПЛАТИ ДО РІВНЯ МЗП - Доплати і надбавки до тарифних ставок - це суміщення професій, розширена зона", а далі "ЩО НЕ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ДО СУМИ ЗАРПЛАТИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОПЛАТИ ДО РІВНЯ МЗП - Інші виплати - Доплата за роботу за внутрішнім сумісництвом". Не розуміло - включати чи невключати такі доплати. Приклад: за основним місцем роботи працівник отримує за норму 2500,00. Доводимо до рівня 3200,00 (доплата 700,00). Працює за цією ж професією (розширена зона) на норму 0,523. Оплата 80%. Далі мені не зрузуміло, що робити. Застосоувати до 0,523 доплату до 3200,00, чи враховувати в основну ЗП. Якщо враховувати - то не має логіки. 0,523 - це більше норми. Надайте, будь-ласка, роз яснення. Дякую.
Вова
17.01.2017
Щось ви не те пишете в коментарях на рахунок доплати за шкідливі умови праці. В ст. 3 1744 наказу пише що до мінімалки не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я. Тобто не ПІДВИЩЕННЯ а ДОПЛАТИ. Підвищення це СНІД (60% - додаток 4 до наказу 308/519), шкідливі умови праці в інфекційних відділеннях і т.д. (тобто додаток 3 до наказу 308/519). А доплати встановлюються згідно атестації робочих місць, як і написано в роз'ясненні - це п. 3.4.5 наказу 308/519 - додаток 6 - тобто 12% за шкідливі. Тільки ці 12% не входять в мінімалку. Дальше: доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я - хіба сюди входить п. 3.4.7. наказу 308/519 про дезінфікувальні засоби????? в якому нормативному документі це вказано? притому що по цих 10% не проводиться атестація робочих місць
Наташа
17.01.2017
Була вчора на семінарі. Пояснювали лектори з Держпраці що НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ доплата до мін.зарплати 3200 до договорів ЦПХ, сумісників і працівників інвалідів. В вашій сатті до сумісників і інвалідів засосовуеться доплата до мін.з/пл 3200. Де правда?????
Валентина
17.01.2017
Підскажіть , будь ласка , чи правильно я зрозуміла , що якщо , наприклад , тех.персонал дитячого садка розробляє ставки тимчасово відсутніх робітників ( через лікарняні чи відпускні) , то на суми таких доплат зменшується доплата до МЗП.Дякую
Юля
17.01.2017
Підкажіть, будь ласка, як рахувати зарплату лаборанту який ще має викладацькі години? Дораховувати оклад лаборанта 2032 грн. до 3200, а тоді + 1560 за години, чи разом 2032+1560=3592грн.?
Ольга Юля
16.01.2018
Юля,якщо ви дізналися як правильно розрахувати,то поділіться будь ласка!!!
Наталія
17.01.2017
Питання гірських - включаються чи не включаються в дорахування до МЗП ?
Вова Наталія
17.01.2017
3. Якщо ж умовами оплати праці передбачено підвищення посадових окладів працівників, наприклад, за роботу в установах і організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських, за роботу в певних типах закладів, за роботу в шкідливих і важких умовах праці, то зазначене підвищення враховується до мінімальної зарплати. http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/104485 ось таку статтю знайшов
Ольга
17.01.2017
Хто допоможе розібратись, як правильно розрахувати зарплату кочегарові за січень 2017р: кочегар працює за графіком ,відпрацював цілий місяць,має денні години-128г і нічні 64 години((з них працював 1,01,2017р-12год.денних і 07,01,2017р 4-денні+8 нічні)Святкові дні) кочегарка проатестована (оплата12%) +оплата за нічні35% Яку доплату потрібно провести до МЗП
ірина Ольга
24.01.2017
Ольго якщо ви дізналися як правильно розрахувати зарплатню кочегарові то поділіться
Тетяна
17.01.2017
підскажіть будь-ласка,а працюючим пенсіонерам також потрібно нараховувати доплату до 3200
Оксана.
17.01.2017
Добрый день. Підскажіть будь-ласка. Я працюючий пенсіонер.Голова гаражного кооперативу. У нас неприбуткова організація. В грудні місяці отримувала заробітню плату 1600 грн.На даний момент не можу узнати. Чи потрібно мені підвищувати МЗП до 3200.
Тетяна
17.01.2017
Добрий вечір! Підскажіть будь ласка, я на курсах з 16.01.2017р - по 10.03.2017р. по сімейній медицині,За цей період виплачується заробітна плата за останні 2 місяці ( тобто листопад та грудень 2016 р.). так от, доплата буде проводитись до мінімальной 3200грн???
Малинина.
18.01.2017
підкажіть будь-ласка..а якщо сума компенсації менша за мінімальну,то потрібно робити доплату до мінімальної? не розумію.(
Ольга
18.01.2017
Доброго дня! Працюю медичною сестрою в туб закладі, маю вищу категорію по тарифнiй сітці 9 розряд ставка 2768, маю доплату 30% за шкідливі умови праці, та 40 % доплата за безперервний інфекційний стаж, 30% за шкідливі умови праці не входять до нарахування МЗП скажуть будь ласка чи входить до МЗП 40% безперервний інфекційний стаж? і ще одне питання, маю доплату 20% за вислугу рокiв, яка входить до нарахування МЗП, але нараховуеться на ставку 2768 + 30% за шкідливі умови праці???? то як має бути нарахування 2768 плюс доплата до МЗП до 3200 та плюс 30 % за шкiдливість а потім 20 відсотків за вислугу пояснiть будьласка, дякую.
Крістіна
18.01.2017
Напишіть будь ласка, як розрахувати зарплату, якщо фельдшер має 0.75 ст 2600 грн і 0.25 водія 600 грн . Ці дві сумі додавати і тоді до нарахування до мзп не проводиться, чи до 600 грн доплачувати ще 200 грн (3200/4)= 800 тобто 800-600=200грн.
Вика
18.01.2017
уборка туалетов входит в минималку или нет? вышестоящая доказывает что входит а я нет. На какой норматив ссылаться?
Юлія Вика
21.01.2017
За прибирання туалетів передбачена так звана "доплата за шкідливість". Або читате інакше - доплата за роботу в несприятливих умовах праці і підвищеного ризику для здоровя - 10% посадового окладу (тариф.ставки). Отже, така доплата не враховується при порівняні МЗП для визначення суми доплати до МЗП. Посилайтесь на ст. 3-1 ЗУ Про оплату праці.
Анна
19.01.2017
Допоможіть розібратись, бухгалтер працює на 1ст бухгалтера і 0,25 ст оператора комп. набора і надається 30% складної і напр.як нарахувати з/плату?
Анна Анна
19.01.2017
у бухгалтера 7 тарифний розряд
Аліна
19.01.2017
А якщо була доплата 20% за стаж? То вона я так розумію не входить до МЗП????
Наташа
19.01.2017
Подскажите пожалуйста я работаю медсестрой в школе(8 розряд) и препадаю часы 6(часов)по (12розр). какая у меня должна быть примерно зарплата и как они должны начеслять? они сказали что у меня ставка 2600 и +часы,
Олена
19.01.2017
Підкажіть хто знає як буде перевірятись в бюджетній організації чи зроблена диференціація заробітної плати працівникам.Наприклад бухгалтер з 7 тарифним розрядом та зі стажем роботи 1 рік буде отримувати на рівні бухгалтера 9 розряду зі стажем роботи 20 років
Саша
20.01.2017
Добрго дня ! Підскажіть будь - ласка мені як правильно розрахувати зарплату до 3200 Я Працюю бухгалтером в органах місцевого самоврядування у мене оклад 2030 гірські 507,50, ранг 70грн вислуга років 391,12 індексація 150,40 тобто становить увесь дохід 3149,02 скільки я маю ще доплачувати
Анна Саша
01.02.2017
А що ще десь є ранг 70 грн?
Юлія Саша
21.01.2017
Індексація не включається в перелік виплат, які враховуються при порівняні з МЗП для визначення доплати. Не знаю, що таке "гірські", але якщо вони відносяться до доплати за роботу в несприятливих умовах праці і підвищеного ризику для здоровя - то також НЕ включаються. Інші виплати перераховані вами йдуть. Отже, 2030+70+391,12=2491,12 і тоді доплата до МЗП 708,88. Інші доплати - поверх 3200 (за умови відпрацювання ПОВНОЇ місячної норми дніів (годин). Або формула (загальне правило): Нарахована ЗП факт. < 3200 - нараховуйте доплату до МЗП; Доплата до МЗП = 3200 - факт. нарахування (крім тих, що не враховуються, наприклад нічні або РХР і т.д.) Сума нарахувань за міс. = Факт. нарах. ЗП + Доплата до МЗП + Інші доплати (поверх 3200).
Жанна Юлія
21.01.2017
Із статті вище (про "гірські"): "Підвищення посадового окладу за роботу у шкідливих і важких умовах праці та суми підвищення посадових окладів працівників, які працюють у гірських районах (постанова КМУ від 11.08.95 р. № 648), на думку фахівця Мінсоцполітики, враховуються у складі зарплати при зіставленні з МЗП. Детальніше про це — в газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2017, № 1-2." Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/oplata-praci/viplati-pratsivnikam/nova-dobre-zabuta-stara-doplata-do-mzp/?utm_campaign=push-11-01-17&utm_source=SendPulse&utm_medium=push
Алена
20.01.2017
Чи буде ще перерахунок з/п по тарифним розрядам, чи так і буде 2т.р. і 8т.р. отримувати однаково 3200???
Юлія
20.01.2017
Стаття класна, дякую, що все так детально. АЛЕ - приклад №6? Як можна встановити норму годин -192??? Середньо річна - 165,5 годн., помісячно - 159 год. для січня. Яким документом можна прописати це??? На який нормативний документ посилатися?
Valentina
25.01.2017
Ничего хорошего в статье нет! Эта статья хорошая для тех кто хочет получать много. По бумагам, т.е табелю учета рабочего времени, они "работают" с 8.00 до 20.00, а на самом деле в школах и учреждениях здравоохранения уже никого нет в 15.00. Да и это уже для них поздно.
Юлія Valentina
26.01.2017
Так і я про те! Або скажіть, що це законно і так треба розраховувати, або не наводьте прикладів, які вводять в оману.
Ирина
25.01.2017
А почтовикам будет доплата ?
Галина
25.01.2017
працівник відпрацював понад місячну норму 22 години ( за людину, яка була на л/ непрацездатності), як оплатити додаткові години до 3200, чи понад 3200???
Юлія Галина
26.01.2017
Тут як подивитися. Наприклад, є виплати, які враховуються при порівнянні з МЗП. До них відносяться: а) доплати за виконання обовязків тимчасово відсутніх працівників таких же категорій персоналу; і б) доплата за збільшення обсягів виконуваних робіт, суміщення професій (посад) або розширення зони обслуговування. І тоді можна буде включити в МЗП 3200. Напевно, потрібен буде наказ. Щось типу "на час хвороби працівника1, закріпити за працівником2 функціональні (посадові обоовязки)" (Я НЕ КАДРОВИК). А надурочні не включаються в МЗП і нараховуються понад 3200.
Ярослав
26.01.2017
Приклад №6: Зарплата з доплатою до МЗП - 3200грн. (1600оклад + 49,98доплата за роботу у святковий день + 1550,02доплата до МЗП) Згідно з його графіком (192 год) - годинна ставка виходить 3200/192=16,67!!! Стаття 8 ЗУ ДБУ. Установити у 2017 році мінімальну заробітну плату: у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні. Виходить що не витримана МЗП у погодинному розмірі!!!!!!!!
Юлія Ярослав
26.01.2017
А як можна оплачувати святкові в одинарному розмірі??? Явна і груба помилка.
Ярослав Юлія
27.01.2017
Оплата за роботу у святковий день входить в 1600грн (1600/192*6=49,98). Доплата за роботу у святковий день 49,98грн. Оплата + доплата - виходить подвійна)))
Ірина
26.01.2017
Що таке ПМПО?
Юлія Ірина
26.01.2017
ПМПО = прожитковий мінімум працездатної особи )))) з 01.01.2017 - 1600; 01.05.2017 - 1648 і з 01.12.2017 - 1762.
Наталя Д.
27.01.2017
працівник має 1ст інспектор відділ кадрів (2176)+20%складн і напруж (435,2) +0,5ст лаборанта (1088) (заміщення на час декретної відпустки іншого працівника)....як порахувати правильно??
Олена
27.01.2017
Що робити з працівниками, які не відпрацювали жодного робочого дня в місяці, і в кінцевому випадку останнім днем місяця роботодавець звільняє його за прогул?
Галина Юлії
27.01.2017
Норма робочого часу 154 год, а працівник відпрацював176 год. сума (різниці за 22 години) входить в 3200 чи понад 3200
Наталя
27.01.2017
Добрый день! Расскажите мне, дурочке, зачем работать сверх нормы для получения премии. я специалист- землевпорядник органу місцевого самоврядування. Оклад 1723 грн + доплата за ранг 45грн. Получила премию 100%. Всего 3491 грн, минус высчеты - на руки 2776. Если бы я весь месяц плевала в потолок, образно говоря, не заработала бы премию и получила бы 3200, на руки 2600. В чем смысл стараться? И еще вопрос. работаю 3 месяца. Второго коллеги нет, он был месяц на больничном, месяц в отпуске и опять на больничном. Имею ли я право получить доплату за его отсутствие? Начальник сказал: Вот если бы ты задерживалась после работы, а так "нема підстав". Неужели само отсутствие коллеги и доп.нагрузка "не підстава"?
Світлана
27.01.2017
Підкажіть, будь-ласка. Бібліотекар 8т.р. 2624. Яка доплата враховується до МЗП : доплата за особливі умови праці 25%, доплата за книжковий фонд 15%, доплата за бібліотечний стаж 10%, та чи повинна бути доплата до МЗП?
Анка
31.01.2017
Доброї ночі, чи я правильно зрозуміла! Якщо я переводжусь на неповний робочий день (по 4 години 5 днів) зі згодою сторін, мій оклад 1150 грн то доплата до МЗП = 1600-1150=450грн, чи це буде вважатись відсутністю відпрацьованого часу і доплати до мінімальної зарплати небуде!
Оксана
31.01.2017
Добрий день, підскажіть будь-ласка, доплата за ненормований робочий день водіям входить до МЗП?
Людмила
31.01.2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у сотрудника переходящий отпуск с 17.01.2017г. по 09.02.2017г., за январь он заработал за фактически отработанные дни 2000+ отпускные за январь 995,70 + отпускные за февраль 597,42. Общая сумма зарплаты 3 593,12, вопрос на отпускные за февраль 597,42 применяется НСЛ?
ЕКОНОМІСТ
31.01.2017
Доброго дня! Підскажіть, будь-ласка, чи потрібно в штатний розпис і тарифікацію додавати колонку доплата до мін.з/п? Завчасно дякую!
Наталія
01.02.2017
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи потрібно доплачувати до 3200 грн, якщо працівник з погодинною оплатою праці повністю відпрацював січень 2017 і йому нараховано 3075,06грн (159 год. х 19,34 грн)?
Людмила
02.02.2017
Добрый день! Подскажите по оплате сторожа. Норма в январе составляет 159 часов, отработал сторож 172 часа + 32ч праздничных + 80ч ночных. Как оплачивать?
Уляна
02.02.2017
Добрий день.Підкажіть будь ласка,я працюю в псих.лікарні, у нас тепер гола ставка 2464, але є шкідливі умови праці 25%, вислуга років 5 років, дез.розчини,нічні 56 год. і святкові 12 годин.Всього в січні я відпрацювала по графіку 144 години,без пропусків. Мені за все разом нарахували нормальну суму, але зняли податок теж не мало, без 40 гривень, тисячу.У мене двоє дітей і я думаю чи можна з мене знімати меншу суму. І ще я так зрозуміла, що за дез розчини і за нічні гроші рахуються зверху мінімалки, але податок знімається? Напишіть ,хто розуміє, бо я зовсім "темна" в цих справах.Дякую.
Марина
04.02.2017
Чому тарифну сітку склали нe на основі груднeвоі зарплати,аджe у грудні мeдикам було підвищeння.
Светлана
05.02.2017
Привет!Подскажите з/п повара по4-му розряду на ставку в январе 2017 ДНЗ Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/oplata-praci/viplati-pratsivnikam/nova-dobre-zabuta-stara-doplata-do-mzp/ Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/oplata-praci/viplati-pratsivnikam/nova-dobre-zabuta-stara-doplata-do-mzp/на ставку в январе 2017 ДНЗ
Марія
06.02.2017
Добрий день. Працівник прийнятий з 10 числа на неповний робочий день (4 год) з окладом 1600 грн. Робочих днів - 20, відпрацьовано - 13. Нарах зарплата: 1600:20х13=1040,00. ЄСВ: 1040,00х22%=228,80. Чи потрібно у даному випадку доплачувати ЄСВ і до якої суми?
Валентина
06.02.2017
працюю на ставку секретаря та 0,5 діловода. в табелі обліку роб. часу вказано 8 год. за осн. посадою і 4 год. за посадою (внутрішнє сумісництво). 4 тарифний розряд. Яка має бути моя зарплата .Допоможіть вирахувати. тому що за січень отримала 2544 чистих на руки. тобто менше чим техпрацівник на 200 грн. у нього 8 годин робочих у мене 12 робочих
Александра Валентина
08.02.2017
Ваша додаткова робота за іншою професією (посадою) здійснюється в межах робочого часу за основним місцем роботи. Таким чином Ви виконуєте покладені додаткові обов’язки без звільнення від основної роботи і виконання такої роботи відбувається в межах робочого часу за основною роботою.
Татьяна
07.02.2017
Подскажите как отобразить в отчете єсв такую ситуацию: работник на 0,5 ставки -1800 грн. Трудовой доплаты я так понимаю нет, а вот доплата до 704 грн..(3200*22%) есть. как ее показать в отчете? ПОМОГИТЕ!!!
Ульяна
07.02.2017
Подскажите пожалуйста муж работает электриком в больнице на ставку 1 0,25%какая должна быть зарплата
Наталія
07.02.2017
Підкажіть, будь-ласка, чи правильно я вчиняю. Я приватний підприємець,єдник 2 групи.У мене працює 5 робітників. Ми виготовляємо продукцію,яка має сезонний попит. Ми прийняли рішення встановити посадові оклади 1800 гр-1900 грн ( в залежності від професії), а решту до 3200 грн. проводити доплату за збільшення обсягів роботи. Якщо тільки з"явиться фінансова можливість,ми збільшимо оклади, разом з тим зменшимо суму доплати,але зарплата буде в межах 3200 гр. Але це дасть нам можливість не індексувати зарплату хоч якийсь період,бо і так на плечі ФО лягає дуже велике навантаження. Чи правомірні наші дії,чи можна йти таким шляхом? Дякую.
Надія Наталія
20.07.2017
так, правомірні
Ульяна
07.02.2017
В электрика 6 розряд ему должны платить за розряд или нет
Ульяна
08.02.2017
Правильно ли начислена зарплата На ставку1 0 25% оклад2175 = 25% 508 доплата516 из них удержано приб 576 воен48 итого получать2576
Ольга
10.02.2017
Підтвердіть або ні мої думки, будь ласка, працівниця має заробітну плату: ПО 3392 грн, 848 грн - надбавка за складність, напруженість у роботі = 4240,00 грн за повністю відпрацьований місяць. У січні місяці було нараховано: 1865,60+466,40+ 292,95 (лікарняні)= 2624,95 грн за 11 в.д. Треба донараховувати до 3200,00? Адже, зг.статті, вона не підпадає під перелік працівників, на яких не поширюється доплата до МЗП.
Алла
14.02.2017
Підкажіть як правильно: працівник має оклад 2320 грн., в січні відпрацьовано повний місяць. Також працівник на погодинній основі проводив лабораторні заняття, за що має отримати 718,20 грн. Питання: чи включати цю погодинну оплату праці в доплату до мінімальної, чи дораховувати її понад 3200?
Валентина
15.02.2017
Допоможіть розібратися: основна ставка сторож + 0,25 підсобний робітник + 10% бібліотекаря + 50% оператор топкової (у зимовий час). Як правильно розрахувати виплату зарплати? До 1 січня 2017 мені платили все. а з 01.01.2017 10% за бібліотеку та 50% за оператора не платять, пояснюють, що це входить до мінім. з/п. Допоможіть, як правильно?
Максим
27.02.2017
Підкажіть будь ласка, якщо робітник має з/п в розмірі 7000 грн/міс, то відповідно ЄСВ нараховується(7000*22%). А чи нараховується ЄСВ на щомісячні премії робітника в 5000 грн/міс, які відображаються окремо??
Ольга
27.02.2017
Допоможіть. Я прибиральниця і отримую доплату за дезинфікуючі засоби. 10% від 1600 - 160 грн. А вже потім мою зарплату "підтягують" до 3 200. Чи правомірно це? З статті дізналась, що не враховуються в загальній сукупній зарплаті працівника саме доплата за роботу в шкідливих і важких умовах праці за результатами атестації робочих місць та доплата працівникам, які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, зайняті прибиранням туалетів. Хіба не 320 грн я повинна отримувати за дезинфекцію?
Инна
28.02.2017
Подскажите пожалуйста, с 1 марта по 25 марта сотрудник идет в отпуск (сумма отпускних 1419,12), а 27 марта выходит на работу (за 5 дней з/п выходит 728,45). Как правильно платить ЭСВ. С отпускных доначислять до минимальной и платить 704 грн, а с з/п уже по факту начисления?Спасибо
Оксана
10.03.2017
Основний працівник працює на неповне навантаження (0,5ст. сторожа),відповідно його основна зпл становить 1600 + нічні. В березні місяці він заміняє робітника з комплексного обслуговування,як проводити розрахунок заміни:від окладу робітника(2176/166,33*40(кількість годин заміни)=523,30 і чи робити доплату до 3200,тобто 246,25грн.,що становитиме з цією доплатою 769,55 грн.?
надія
13.03.2017
Я працюю в гірській місцевості ,скажіть будласка як правільно має нараховуватись гірські на оклад 3500 чи на мінімальну з-ту 3200 грн.
Олена
22.03.2017
Добропо дня. Підскажіть будь ласка, яким документом потрібно оформляти донарахування до мінімальної заробітної плати (бух.довідка, наказ, розпорядження).Де можно почитати. Дякую.
виктория
31.03.2017
кто должен начислять доплату до мининума бухгалтер или техник по труду
Богдана виктория
03.04.2017
Все рівно перевіряють бухгалтера й штраф йому так що краще напишіть Наказ посилаючись на Закон про Держбюджет 2017
Вікторія
06.04.2017
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, оклад 3200, в березні працівник йшов у відпустку, в сумі зп+відпускні= 3182,28. Чи треба проводити доплату до мінімальної зп, при нарахуванні відпускних?
Тетяна
19.04.2017
Доброго всім дня ! Підскажіть ,якщо ПСП в ЗОШ працює на 0,5 ст відносно тарифної сітки 2 розряд-1744 грн, зрозуміло 1600-(1744*0,5ст)=728,00 грн доплата до МЗП пропорційно відпрацьованого часу, але виникає питання -якщо ПСП заміняла з 27.03.2017р-05.04.2017р (лікарняний) заміну потрібно враховувати в доплату чи платити зверх
Оксана
29.04.2017
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка,чи потрібно доплачувати до мінімальної, якщо людина працює 7 днів по 5 годин ( погодинна оплата праці). Дякую!
Лена
10.05.2017
Комунальне підприємство, оклад 2900. А зарплата залежить від проценту від плану(16000) виходить менше ніж 1тис?? Як тоді? Якщо це комунальний заклад??
Сергій
26.06.2017
Доброго дня. Раніше працював на повну ставку оператора + проводилась доплата за суміщення посади системного адміністратора (0,5 ст). З червня минулого року перевели на пів ставки оператора (основна посада) + сумісництво сис.адміністратора 0,5 ставки. На той час було невикористаної відпустки (на посаді оператора) близько 100 днів. Тепер щоб взяти відпустку, наприклад на 14 днів - то як оператор я маю право на відпустку, а як адміністратор - "ще не заслужив". Дозволили відбирати відпустку вихідними, але є проблема у безперервній першій частині профвідпустки в 14 днів. Яким чином я можу вибрати невикористані відпустки оператора (на грошову компенсацію роботодавець не згоден)?. Чи обов"язково дотримуватись правила "Перші 14 днів відпустки мають бути безперервними" якщо я вже відбув у цьому році 14 днів у безперервній?
Тетяна
07.09.2017
Допоможіть розібратися. Найманий працівник у ФОП, основне місце роботи, неповний робочий день. В тиждень працює 6 днів по 3год. Зарплата 1300 грн. Чи потрібно донараховувати до МЗП, з якої суми виплачувати ПДФО та яка сума ЄСВ у даному випадку. Допоможіть, будь ласка, бо прочитала купу інформації, а точної відповіді для себе не знайшла.
О.Ю,
19.09.2017
Дуже розумно поставлені питання ,но відповіді не завжди правдиві на деякі питання.
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.