Інформація по темі "" | Публікації по тегу
12.02.20
70147 18
Друкувати
Обране

Обов’язкова доплата до мінзарплати: гід по гарантії

З 01.01.2017 р. у Законі про опла­ту праці з’явився п. 31, який вимагає, щоб розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці був не нижчим за розмір мінімальної заробітної плати (МЗП). З тієї миті в роботодавців з’явився ще один «головний біль». Адже така МЗП-вимога — це державна соцгарантія, обов’язкова до виконання всіма роботодавцями і за ігнорування якої доведеться нести відповідальність. Тому давайте, щоб уникнути можливих проблем, пройдемося основними особливостями виконання цієї держгарантії.


БУХГАЛТЕР 911 ЛЮТИЙ, 2020/№ 7

БУХГАЛТЕР 911ЛЮТИЙ, 2020/№ 7

Кравченко Дар’я, експерт з питань оплати праці

 

Коло застосування. Передусім нагадаємо про коло осіб, до яких застосовна МЗП-гарантія. Якщо виходити з п. 31 Закону про оплату праці — це всі фізичні особи, які працюють за трудовими договорами, яким нарахована зарплата нижче законодавчо встановленого рівня МЗП за повністю виконану місячну (годинну) норму праці.

Про виконання МЗП-вимоги не варто турбуватися щодо фізосіб, які працюють за ЦПД-договорами; працівників, у яких у звітному місяці немає жодного відпрацьованого дня (години) (наприклад, перебували у відпустці, на лікарняному, у декреті, на військовій службі, на курсах підвищення кваліфікації тощо).

МЗП-вимога повинна виконуватися незалежно від: (а) зайнятості працівника — повна, неповна, скорочена; (б) місця роботи — основне чи сумісництво; (в) статусу — особа з інвалідністю, пенсіонер тощо.

МЗП-доплата: порядок визначення. Щоб виконати МЗП-вимогу, потрібно здійснити певні кроки.

Крок 1. Розраховуємо зарплату працівника за місяць і при цьому з’ясовуємо: виконав працівник місячну (годинну) норму праці чи ні?

Крок 2. Залежно від відповіді на поставлене запитання роботодавець визначає, який розмір МЗП-гарантії йому необхідно брати для подальшого порівняння.

Варіант 1. Працівник виконав місячну (годинну) норму праці. У такому разі нараховану зарплату порівнюємо із законодавчо встановленим розміром МЗП.

Варіант 2. Працівник НЕ виконав місячної (годинної) норми праці. Наприклад, він працює на умовах неповного робочого часу (за основним місцем роботи або за сумісництвом), протягом місяця перебував у відпустці чи на лікарняному, прогулював, був у простої, не відпрацював місяць повністю через прийняття/звільнення тощо.

У такій ситуації потрібно визначити розмір мінімальної зарплатної гарантії пропорційно виконаній нормі праці або відпрацьованому часу (МЗПпропорц).

Цю «пропорційну» МЗП визначаємо таким чином:

МЗПпропорц = МЗП х Нфакт : Нуст,

де Нфакт — фактично виконана місячна (годинна) норма праці;

Нуст — установлена працівникові місячна (годинна) норма праці.

Крок 3. Порівнюємо нараховану зарплату з розміром МЗП або МЗПпропорц.

Якщо фактична зарплата виявиться меншою за суму МЗП-гарантії, то додатково розраховуємо і нараховуємо працівникові доплату до МЗП.

Нюанс. Така доплата виплачується щомісячно одночасно з виплатою зарплати за відповідний місяць. Під час виплати авансу розмір можливої доплати до МЗП враховувати не потрібно.

Приклад 1. Працівник (основне місце роботи, повна зайнятість) відпрацював у січні 2020 року всі дні згідно з графіком роботи. Посадовий оклад працівника — 3237 грн. Крім того, йому нарахована щомісячна премія в розмірі 30 % від окладу, тобто 971,10 грн. (3237 грн. х 0,3).

Фактична сума зарплати працівника за повністю відпрацьований місяць становить 4208,10 грн. (3237 + 971,10).

Ця сума менше за розмір МЗП, установлений у січні 2020 року (4723 грн.). А отже, працівникові необхідно здійснити доплату до МЗП.

Визначимо її розмір: 4723 - 4208,10 = 514,90 (грн.).

Загальна сума зарплати працівника за січень 2020 року становитиме 4723 грн. (3237оклад + 971,10премія + 514,90доплата до МЗП).

Приклад 2. Працівник працює на умовах неповної зайнятості (на 0,5 штатної одиниці). Посадовий оклад працівника — 4141 грн. Доплат, надбавок, премій немає. Працівник виконав місячну норму праці (відпрацював місяць повністю) в межах його зайнятості.

Загальна сума зарплати працівника за січень 2020 року, розрахована з урахуванням зайнятості, дорівнює 2070,50 грн. (4141 грн. х 0,5).

Оскільки працівник зайнятий на умовах неповного робочого часу, для порівняння розрахуємо «пропорційну» МЗП. Її розмір дорівнює 2361,50 грн. (4723 грн. х 0,5).

Оскільки оклад працівника нижче за пропорційну МЗП, розрахуємо суму «трудової» доплати: 2361,50 - 2070,50 = 291,00 (грн.).

Загальна сума зарплати працівника за січень 2020 року становитиме: (2070,50оклад + 291,00доплата до МЗП) = 2361,50 грн.

Як бачите, щоб виконати МЗП-вимогу, роботодавцеві потрібно порівняти два показники: зарплату, нараховану в поточному місяці, та МЗП.

Зарплата для порівняння з МЗП. На жаль, про те, які виплати слід включати в зарплату з метою порівняння з МЗП, у п. 31 Закону про оплату праці сказано мало. У цьому питанні орієнтуємося на Інструкцію № 5*, галузеві «працеоплатні» нормативні документи і роз’яснення фахівців Мінсоцполітики. Враховуючи, що доплата до МЗП — це «трудова» доплата, для порівняння з МЗП слід враховувати тільки ті виплати, які нараховані в поточному місяці у зв’язку з виконанням трудових функцій працівника.

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

Наприклад: посадові оклади, виробничі премії, надбавки і доплати, пов’язані з виконанням норми праці, оплату роботи у святкові та неробочі дні (лист Мінсоцполітики від 21.08.2017 р. № 2231/0/101-17) тощо.

А ось доплати за роботу в нічний і надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат порівняно з МЗП не беруть участі. Про це чітко сказано в абз. 2 ст. 31 Закону про оплату праці. Крім того, з МЗП не порівнюють:

— матдопомогу, оплату простою, відпускні, виплати виходячи із середньої зарплати за два місяці, а також лікарняні та декретні, оплату вимушеного прогулу;

— виплати, нараховані у зв’язку з виправленням зарплатних помилок, допущених у попередніх місяцях (лист Мінсоцполітики від 17.05.2017 р. № 1452/0/101-17), у тому числі й суми коригування зарплати у зв’язку з хворобою працівника.

Приклад 3. З 8 по 17 січня 2020 року працівник (основне місце роботи, повна зайнятість) хворів. Його оклад — 3636 грн. Доплат, надбавок і премій немає. За відпрацьовані 12 роб. дн. нараховано 2077,71 грн. За 10 к. дн. хвороби — 1551,60 грн.

Оскільки працівник унаслідок хвороби не відпрацював 9 роб. дн., розмір МЗП для січня 2020 року необхідно розрахувати пропорційно до виконаної норми праці:

4723 грн. : 21 роб. дн. х 12 р. дн. = 2698,86 грн.,

де 21 — кількість днів, передбачених графіком роботи в січні 2020 року; 12 — кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2020 року (з 8 по 17 січня — лікарняний).

Порівняно з розрахованою сумою МЗП братиме участь тільки зарплата за відпрацьований час, суму лікарняних у розрахунок не включаємо.

Розмір доплати до МЗП за січень становитиме: 2698,86 - 2077,71 = 621,15 (грн.). Загальна сума доходу працівника за січень дорівнює 4250,46 грн. (2077,71оклад + 1551,60лікарняні + 621,15доплата до МЗП).

Приклад 4. Оклад працівника — 3237 грн. Доплат, надбавок і премій немає. У січні 2020 року він відпрацював 10 роб. дн., а з 17 січня пішов у щорічну відпустку на 14 календарних днів. За січень працівникові нараховані зарплата в розмірі 1541,43 грн. за відпрацьованих 10 роб. дн., відпускні — 1970 грн. і матеріальна допомога на оздоровлення в сумі 3237 грн.

Оскільки працівник відпрацював тільки 10 роб. дн., то рівень МЗП за цей відпрацьований час становить:

4723 грн. : 21 роб. дн. х 10 роб. дн. = 2249,05 грн.,

де 21 — кількість днів, передбачених графіком роботи в січні 2020 року; 10 — кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2020 року (з 17 по 31 січня — відпустка).

Зарплата за відпрацьований час менша за МЗП, розраховану пропорційно відпрацьованому часу (1541,43 грн. < 2249,05 грн.). Отже, потрібно доплатити до «мінімалки».

Порівняно з МЗП суми відпускних і матдопомоги не враховують.

Доплата до МЗП становитиме:

2249,05 - 1541,43 = 707,62 (грн.).

Загальна сума нарахованого доходу за січень 2020 року становитиме 7456,05 грн. (1541,43оклад + 1970відпускні + 3237матдопомога + 707,62доплата до МЗП).

МЗП: місячна чи погодинна? Якщо працівникові встановлена годинна тарифна ставка — рівень МЗП потрібно визначати виходячи з МЗП у годинному розмірі та норми часу, встановленої такому працівникові (лист Мінсоцполітики від 20.03.2017 р. № 766/0/101-17/28). Порівнювати таку мінімалку з «місячною» МЗП не потрібно. Якщо працівникам установлено денні тарифні ставки або місячні тарифні ставки (оклади) — орієнтуємося на «місячну» МЗП.

У 2020 році розмір МЗП становить: «місячної» — 4723 грн.; погодинної — 28,31 грн.

При роботі на умовах неповного робочого часу орієнтуємося на те, місячна чи погодинна оплата праці встановлена такому працівникові. Якщо погодинна — рівень МЗП визначаємо виходячи з МЗП у годинному розмірі та норми часу, встановленої працівникові. Якщо місячна — МЗП визначається кратно:

— частині окладу (0,5; 0,75; 0,3 ставки тощо) — якщо норма праці виконана;

— відпрацьованим дням (годинам) — у разі невиконання місячної (годинної) норми.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Бухгалтер 911коментарі
(18)
Дар'я
12.02.2020
Якщо в установі працює 2 кочегари і в січні 2020 року обидва відпрацювали 165 годин, не було ні лікарняних, ні відпустки, ні за свій рахунок. Їм потрібно робити доплату до 4723 чи 4723 пропорційно відпрацьованому часу?
Юлія Дар'я
12.02.2020
якщо по гарфіку було 165 год і відпрацьовано їх повністю, то просто доплачуєте до 4723
Дар'я Юлія
12.02.2020
А якщо графіка немає взагалі проте відпрацьовано позмінно всі години. Чи потрібно кожен місяць складати графік роботи?
Юлія Дар'я
13.02.2020
графік повинен бути обов'язково! В табелі відмічають фактично відпрацьовані години. У разі хвороби чи відпустки за власний рахунок, користуючись зазначеною кількістю годин в графіку, зможете розрахувати з/п. Тобто, якщо в табелі і в графіку 165 год, то 4723; якщо в графіку 165, а фактично наприклад 140, то й з/п рахуєте пропорційно - 4007,39
Дар'я Юлія
13.02.2020
Дякую, буду знати. Можете підказати ще одне, якщо в установі сторож відпрацює більше годин ніж установлено законодавством також потрібно орієнтуватися на графік роботи і все одно платити 4723?
Юлія Дар'я
13.02.2020
Почитайте про підсумований облік робочого часу. Наприклад, наказ №138 від 19.04.2006, лист Мінсоцполітики №2231/0/101-17 від 21.08.2017
Дар'я Юлія
14.02.2020
Дикую!
Марія
12.02.2020
Коли цю дурню вже відмінять!!! Сторож получає більше ніж фахівець,Повернить оклад 1 тарифного розряду на рівні мін.зарплати!!!!
Лілія
12.02.2020
Чому місячний оклад нижче мінімальної зарплати? Чому така застаріла тарифна сітка?
Світлана
12.02.2020
Ну і по прикладу №1 питається: навіщо платити премію, якщо і без премії і з премією отримаєш мінімалку?
Таня
12.02.2020
Приклад №1 - це приблизно як про бухгалтеров.
Світлана
13.02.2020
А з першого питання виникає друге питання: навіщо віддано та сумлінно працювати, щоб отримати премію, якщо можна відпрацювати норму годин за місяць і спокійно отримати свою мінімалку - гарантовано!
Наталя
13.02.2020
За стаж медикам добавляють до окладу чи до иініиальноі зарплати. Дві організаціі і дві нараховують по різному, допоможіть?
Злой Бух
18.02.2020
нащо весь той "дроч", нехай держава одразу дає мінімалку, чи в них така думка, що народ з того зажиріє?!
Анна
21.02.2020
А як розраховується доплата медичним працівникам? спочатку від мінімальної зп віднімається ставка лікаря, тоді від ставки розраховуються надбавки і плюсуються ці три складові?
Богдан
12.08.2020
Такой вопрос в расчетном листе добавляют +до мин.зп и появляется такая же графа с -,как это понимать?
Валя.
06.10.2020
В мене оклад 3849,але маю шкідливі умови праці120 %,поясніть чи можлива доплата до мінімалки.
Ніна Валя.
23.11.2020
Доплата нічні,шкідливі не входять в мін з-ту,тобто ідуть 5000+461,88 /3849+1151+461,88/
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн