Інформація по темі "" | Публікації по тегу
17.08.21
2949 0
Друкувати
Обране

Правила виплати зарплати: актуальні запитання та відповіді

Виплата зарплати — це одна з ключових операцій у відносинах між працівниками та роботодавцем. Правила її виплати нескладні, але на практиці у бухгалтерів виникає безліч запитань щодо строків, періодичності та інших нюансів виплати заробітної плати. Даємо відповіді на найбільш актуальні та поширені з них.


Оплата праці повинна здійснюватися в першочерговому порядку, а всі інші платежі — після виконання зобов’язань щодо оплати праці (ст. 97 КЗпП). Строки, періодичність та правила виплати заробітної плати працівникам регулюються ст. 115, 116 КЗпП та ст. 24, 25 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, а також локальними документами роботодавця.

Решта подробиць — у таблиці.

Як правильно виплачувати зарплату

Запитання

Відповідь

Як правильно визначити терміни виплати зарплати за першу та другу половину місяця?

Роботодавці зобов’язані виплачувати зарплату працівникам не рідше двох разів на місяць. При визначенні термінів виплати зарплати необхідно одночасно виконати 2 вимоги. Так, зарплата за першу половину місяця (або як її ще називають — аванс) та за другу половину місяця виплачуються:

1) через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів;

2) не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який виплачується зарплата

Як визначати першу половину місяця при розрахунку авансу?

Першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 1 по 15 число (див. лист Мінсоцполітики від 19.11.2019 р. № 1680/0/206-19). Відповідно друга половина місяця — наступні календарні дні місяця, починаючи з 16 числа й до останнього календарного дня місяця

Чи можна встановлювати строки виплати зарплати як періоди, наприклад, для виплати зарплати — з 1 по 7 число?

Роботодавець повинен встановити конкретні терміни (дати) виплати зарплати в колективному договорі або іншому нормативному акті. Можливість виплати зарплати протягом періоду з плаваючою датою чинним законодавством не передбачена. Майте на увазі, що обмеження семиденним строком стосується виплати не тільки зарплати за другу половину місяця, а й зарплати за першу половину місяця (авансу). Дату виплати авансу встановлюйте не пізніше 22 числа поточного місяця (15 + 7), а зарплати — не пізніше 7 числа наступного місяця

Чи можна виплачувати зарплату працівникам частіше ніж 2 рази на місяць?

Виплата зарплати працівникам не рідше 2 разів на місяць — це мінімальний обов’язок роботодавця. Але ніщо не заважає роботодавцю виплачувати зарплату частіше, наприклад, кожного тижня або 3 рази на місяць (див. лист Мінсоцполітики від 23.07.2018 р. № 1305/0/101-18/28). Проте таку періодичність виплати зарплати необхідно встановити у колективному договорі чи іншому нормативному акті роботодавця

Працівник відмовляється отримувати аванс та надає заяву з проханням виплачувати йому зарплату один раз на місяць. Чи можна піти йому назустріч?

Виплата зарплати один раз на місяць за заявою працівника є порушенням. Розуміємо, що при виплаті зарплати через касу такий працівник може відмовлятися отримувати аванс. Оприбутковуйте в касі суму авансу, отриману в банку. Якщо працівник не отримає грошові кошти у встановлені строки, то в кінці останнього дня виплати зарплати касиру необхідно: 1) у відомості на виплату готівки навпроти прізвища працівника у графі «Підпис про одержання» проставити відбиток штампу або зробити запис «Депоновано»; 2) скласти реєстр депонованих сум; 3) здати неодержану працівником суму авансу в банк. Далі виплачуйте депоновану суму разом із зарплатою за другу половину місяця

Чи можна одноразово виплатити зарплату раніше строків, установлених у колдоговорі?

Вважаємо, що можна. Виплата заробітної плати раніше строків, зазначених у колективному договорі роботодавця, не заборонена. Головне — правильно оформити рішення про таку виплату. Для цього видайте відповідний наказ (розпорядження), в якому вкажіть дату виплати зарплати і період, за який вона виплачується. Ознайомте з наказом (розпорядженням) працівників

Коли необхідно виплатити зарплату/аванс, якщо дата виплати, встановлена колективним договором, збігається з вихідним або святковим/неробочим днем?

Дії роботодавця в цьому випадку чітко прописані в трудовому законодавстві. Роботодавці зобов’язані виплачувати зарплату в робочі дні. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Наведемо приклад. У колективному договорі встановлено строк виплати зарплати за другу половину місяця — 7-ме число. У серпні 2021 року 7-ме число — це субота, що є вихідним днем на підприємстві. Зарплату за липень 2021 року необхідно виплатити напередодні 6 серпня у п’ятницю

Як урахувати умову про виплату зарплати через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів: одноразово при встановленні строків виплати зарплати у колдоговорі чи щомісячно виходячи з дати попередньої виплати?

Умову про виплату зарплати через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, необхідно одноразово встановити у колективному договорі або іншому нормативному акті роботодавця.

Якщо заробітна плата виплачується раніше строку, встановленого колдоговором, то наступна виплата не переноситься. Вона проводитиметься в дні, визначені колективним договором або іншим нормативним актом роботодавця (див. лист Мінсоцполітики від 23.07.2018 р. № 1305/0/101-18/28). Між фактичними виплатами з урахуванням перенесень може бути проміжок часу, що перевищить 16 календарніх днів. Це не є порушенням

Як треба визначати розмір авансу, щоб не порушити законодавство?

Розмір заробітної плати за першу половину місяця (авансу) визначається колективним договором або іншим нормативним актом роботодавця і не може бути менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки/посадового окладу працівника. Це мінімальна гарантія, встановлена законодавством. Але роботодавець має право встановити у своїх локальних документах і більший розмір авансу, в тому числі з урахуванням доплат і надбавок

Чи можна встановити у колдоговорі розмір авансу у відсотках від окладу?

Так, це не заборонено. Головне, щоб розмір авансу не був менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки/посадового окладу працівника. У такому випадку доцільно встановлювати аванс на рівні 55 — 60 % від окладу, щоб урахувати коливання кількості робочих днів (годин) у першій і другій половині конкретного місяця. Але будьте уважні та врахуйте відсутність того чи іншого працівника у першій половині місяця, наприклад, з причини тимчасової непрацездатності тощо

Як розрахувати мінімальну суму авансу відрядникові?

Мінімальну суму авансу відрядникові розраховуємо виходячи з фактичного обсягу виробленої ним продукції (робіт, послуг) за першу половину місяця і відрядних розцінок (див. лист Мінпраці від 22.11.2010 р. № 964/13/84-10)

Оклад працівника менше за мінімальну зарплату. З якої суми треба розраховувати аванс — із суми окладу чи з суми мінімальної зарплати з урахуванням трудової доплати?

Розраховуйте аванс виходячи з окладу за фактично відпрацьований час за першу половину місяця. А дотягувати зарплату працівника до рівня мінімальної за допомогою трудової доплати треба за підсумками роботи за місяць. Адже саме тоді вам буде відома сума зарплати за відповідний місяць, яку можна порівняти з розміром мінзарплати. Порівняльні розрахунки проводимо в зіставних умовах. Тобто якщо працівник не виконав місячну (годинну) норму праці, наприклад, у зв’язку з роботою в умовах неповного робочого часу, нараховану йому зарплату порівнюємо з мінзарплатою, визначеною пропорційно виконаній нормі праці

Чи зобов’язане підприємство виплачувати аванс працівникам, що працюють вахтовим методом, якщо з 1 по 15 календарні дні місяця вони відпочивали?

Якщо працівник-вахтовик з 1 по 15 число місяця відпочивав та не відпрацював жодного дня, а з 16 числа і до кінця місяця працював на вахті, то з метою виконання вимоги про виплату зарплати не рідше 2 разів на місяць роботодавець має право самостійно визначити суму авансу.

Але аванс у будь-якому разі має бути виплачений. Далі у строк, установлений для виплати зарплати за другу половину місяця, працівникові буде виплачена загальна сума зарплати за місяць, зменшена на суму авансу

Чи можна разом із відпускними виплатити працівнику аванс раніше встановленого строку?

Роботодавець не зобов’язаний виплачувати аванс раніше встановленого строку разом із відпускними. Проте якщо працівник отримує зарплату в касі підприємства, то дата її отримання може припасти на період його відпустки. А це, погодьтеся, не дуже зручно. Тож, вважаємо, підприємство може піти назустріч працівникові та виплатити аванс перед відпусткою (разом із відпускними), якщо день виплати авансу припадає на час відпустки

Чи застосовується до суми авансу податкова соціальна пільга (ПСП)?

Ні. ПСП застосовується до всієї заробітної плати за місяць, а не до її частини, тобто авансу. Адже платник податку має право зменшувати на суму ПСП суму загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати (п. 169.1 ПКУ, 103.08.01 БЗ).

До того ж при виплаті авансу неможливо порівняти загальну суму доходу за місяць із граничною сумою, що надає право на застосування ПСП

Чи можна утримувати із суми авансу аліменти?

Законодавство не забороняє утримувати аліменти із авансу, якщо є така необхідність. Адже зарплатою вважається зарплата і за першу половину місяця (аванс), і за другу.

Потреба в цьому може виникнути, якщо зарплати за другу половину місяця не вистачає для утримання аліментів, наприклад, через перебування працівника у відпустці за свій рахунок або у разі тимчасової непрацездатності тощо

Як правильно розрахувати суму ЄСВ, ПДФО та ВЗ під час виплати зарплати за першу половину місяця?

На практиці найчастіше застосовуються два способи розрахунку ЄСВ, ПДФО та ВЗ із суми авансу.

Перший спосіб. Розраховану суму авансу вважають «грязною» сумою доходу, усередині якої сидять суми ПДФО і ВЗ. Відповідно виплачують аванс за вирахуванням ПДФО і ВЗ. На цю ж «грязну» суму авансу нараховують ЄСВ.

Другий спосіб. Розрахована сума авансу — «чиста» сума, яку працівник отримає на руки. Тож визначають «грязну» суму, з якої й будуть утримані ПДФО і ВЗ. Для цього «чисту» суму авансу множать на розрахунковий коефіцієнт 1,242236 (100 : (100 - 18 - 1,5)). Таким чином визначається умовна база оподаткування, з якої утримують ПДФО і ВЗ та на яку також нараховують ЄСВ.

Який би спосіб ви не обрали, ані Держпраці щодо правильного розміру авансу, ані ДПС щодо правильно сплачених ЄСВ, ПДФО та ВЗ не будуть мати претензій

Працівник просить платити зарплату на особисту картку, що видана банком, з яким немає зарплатного проєкту. Чи можна йому відмовити?

Ні, підстав для відмови немає. Будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою заборонено (крім випадків, передбачених законодавством). Виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків на вказаний працівником рахунок за його особистою письмовою згодою. При цьому вартість банківських послуг обов’язково сплачує роботодавець.

Отже, працівники можуть самі вирішувати, через яку банківську установу вони бажають отримувати зарплату. Адже рахунок та банківську установу вказує працівник, а не роботодавець. Для виплати зарплати на особисту картку працівника договір між підприємством і банком не потрібен

Які строки виплати зарплати за дні відпустки — за 3 календарні чи робочі дні?

У загальному випадку суму заробітної плати за весь час відпустки необхідно виплатити працівнику не пізніше ніж за 3 календарні дні до її початку (див. лист Мінсоцполітики від 02.10.2019 р. № 1432/0/206-19). Якщо день виплати припадає на вихідний, то відпускні потрібно виплатити напередодні.

Але при наданні одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини встановлені особливі строки виплати відпускних відповідно до п. 12 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 07.07.2021 р. № 693 (див. «Податки & бухоблік», 2021, № 57, с. 7).

А саме граничний строк виплати заробітної плати працівникам за час такої відпустки не може перевищувати 3 днів з дня її початку. Вважаємо, що у цьому випадку також мова йде про календарні дні

Працівник звернувся з проханням надати йому щорічну відпустку терміново, і роботодавець не в змозі виплатити йому відпускні за 3 дні до початку такої відпустки. Як бути?

Уникнути негативних наслідків допоможе ст. 7 Конвенції МОП про оплачувані відпустки (переглянутої у 1970 році) від 24.06.70 р. № 132, ратифікованої Законом України від 29.05.2001 р. № 2481-ІІІ.

Відповідно до неї відпускні виплачують працівнику до відпустки, якщо інше не передбачене в угоді між працівником і роботодавцем. На застосування в цьому випадку міжнародної норми дає добро ст. 81 КЗпП. У цьому випадку у заяві працівник може зазначити бажаний строк виплати йому відпускних (див. лист Мінсоцполітики від 04.08.2016 р. № 430/13/116-16). Але намагайтеся уникати таких ситуацій

Працівнику нарахували зарплату в повному обсязі, а виплатили на 10 грн менше. Чи передбачена фінансова відповідальність за таку помилку, враховуючи її незначний розмір?

У цьому випадку має місце таке порушення, як виплата заробітної плати не в повному обсязі. За нього передбачений штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (абзац четвертий ч. 2 ст. 265 КЗпП). Сьогодні це 18000 грн. І чинне законодавство про працю не передбачає пом’якшуючих чи обтяжуючих обставин для звільнення від відповідальності з урахуванням розміру порушення.

Але якщо ви виплатите недоплачену суму (усунете порушення) до початку перевірки Держпраці чи після у визначені приписом строки, заходи щодо притягнення роботодавців до відповідальності не застосовуються. Це прямо зазначено у ч. 6 ст. 265 КЗпП

 

Марченко Олена, експерт з питань оплати праці

ПОДАТКИ & БУХОБЛІК СЕРПЕНЬ, 2021/№ 65

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Податки & бухоблік»коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн