Інформація по темі "" | Публікації по тегу
13.09.16
59652 7
Друкувати
Обране

Відпустка, лікарняний, премія і матдопомога — усе в одному флаконі: як розрахувати лікарняні

Автор: Огай Олена, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»


Працівниця принесла лікарняний лист за період хвороби з 29 червня по 8 липня 2016 року. У розрахунковому періоді (червень-2015 — травень-2016) їй було нараховано виплати:

— червень-2015 — березень-2016 — зарплата за відпрацьовані дні — 55357,08 грн.;
— квітень-2016 — зарплата за відпрацьовані за період з 01.04.2016 р. по 22.04.2016 р. дні — 4995,59 грн.;
— травень-2016:
• лікарняні (загальний період хвороби з 25.04.2016 р. по 06.05.2016 р.) за 6 к. дн. квітня (25.04 — 30.04) — 1025,82 грн.; за 6 к. дн. травня (01.05 — 06.05) — 1025,82 грн.;
• відпускні (загальний період відпустки з 12.05.2016 р. по 14.06.2016 р.) за 20 к. дн. травня — 3950,20 грн.; за 14 к. дн. червня — 2765,14 грн.;
• матдопомога на оздоровлення до відпустки — 2157,00 грн.;
• премія до Дня медичної сестри — 300,00 грн.;
• зарплата за відпрацьовані дні у травні (10 і 11 число) — 428,15 грн.
Стаж працівниці — більше 8 років. Як розрахувати лікарняні? Чи потрібно при розрахунку лікарняних суму відпускних рознести за місяцями, за які їх нараховано, або відображати відпускні загальною сумою у травні 2016 року — місяці їх нарахування? Чи включається премія до Дня медичної сестри до розрахунку лікарняних?

Для зручності, перш за все занесемо всі вихідні дані запитання до таблиці.

Період нарахування виплат

Вид нарахування

Сума, грн.

Червень-2015 — березень-2016

Зарплата

55357,08

Квітень-2016

Зарплата

4995,59

Травень-2016

Зарплата

428,15

Лікарняні за квітень 2016 року

1025,82

Лікарняні за травень 2016 року

1025,82

Відпускні за травень 2016 року

3950,20

Відпускні за червень 2016 року

2765,14

Матдопомога на оздоровлення

2157,00

Премія до Дня медсестри

300,00

Разом сума виплат

72004,80

Для того щоб правильно здійснити розрахунок лікарняних, потрібно керуватися положеннями Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) та Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266).

У цілому розрахунок лікарняних зводиться до обчислення за трьома формулами. Наведемо їх.

Три формули розрахунку для лікарняної допомоги

 

Наведемо необхідні пояснення за цими трьома формулами.

Формула 1

Для обчислення за цією формулою потрібно знайти кількість календарних днів у розрахунковому періоді (Крп) і нараховану в ньому суму виплат (ЗП).

Як визначити Крп? Для цього спочатку потрібно визначити загальну кількість календарних днів за розрахунковий період. У нашому випадку розрахунковим періодом є червень 2015 року — травень 2016 року.

При цьому слід урахувати, що з розрахункового періоду виключаються:

— місяці (з 1-го по 1-ше число), не відпрацьовані з поважних причин. Перелік поважних причин визначено п. 3 Порядку № 1266:

1) тимчасова непрацездатність;

2) відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

3) відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3- або 6-річного віку;

4) відпустка без збереження заробітної плати.

Крім того, у листі Мінсоцполітики від 31.07.2015 р. № 445/18/99-15 до поважних причин також віднесено проходження військової служби за призовом під час мобілізації, за яке нараховувався середній заробіток, що компенсувався з бюджету;

— дні, протягом яких працівник не працював у зв’язку з переліченими вище поважними причинами.

Висновок: З розрахунку загальної кількості календарних днів за розрахунковий період календарні дні хвороби (з 25.04.2016 р. по 06.05.2016 р.) виключаються. Також слід виключити дні відпустки, що припадають на червень 2016 року, як дні, що не належать до розрахункового періоду.

Перейдемо до наступної складової формули 1 — нарахованої в розрахунковому періоді суми виплат (ЗП).

До ЗП включаються виплати, за якими одночасно виконуються такі умови:

1) уключаються до фонду оплати праці згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5);

2) на такі виплати нараховано ЄСВ.

Тепер розглянемо уважніше «інгредієнти» (виплати), що потрапили до «травневого коктейлю» нарахованої ЗП.

Відпускні. Суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці ( п.п. 1.6.1 Інструкції № 5) (див. лист Мінсоцполітики від 16.09.2015 р. № 528/18/99-15).

ЛікарняніСуми лікарняних не беруть участі в розрахунку середньої зарплати, оскільки вони не включаються до фонду оплати праці.

Матдопомога та премія. Премія до Дня медичної сестри повністю включається до розрахунку середньої зарплати, оскільки Порядок № 1266 не передбачає для неї будь-яких особливостей обліку.

Суму матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки враховуємо при розрахунку середньої зарплати як виплату, що увійшла до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (інші заохочувальні та компенсаційні виплати) ( п.п. 2.3.3 Інструкції № 5).

Висновок: Суми премії до Дня медичної сестри та матеріальної допомоги на оздоровлення до відпустки включайте до заробітку для розрахунку лікарняних, а ось суми лікарняних і червневих відпускних у розрахунку участі не беруть.

Формула 2

Спершу потрібно визначити відсоток оплати лікарняного листа (С). Він залежить від страхового стажу працівника на момент настання страхового випадку.

Визначити відсоток оплати лікарняного нам допоможе таблиця.

Відсоток оплати днів тимчасової непрацездатності залежно від страхового стажу

Страховий стаж

% оплати листка непрацездатності (С)

До 3 років

50

Від 3 до 5 років

60

Від 5 до 8 років

70

Понад 8 років

100

Пільгові* категорії працівників незалежно від страхового стажу

* Особи, віднесені до 1 — 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно зі ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XIІ; один з батьків або особа, яка їх замінює і доглядає хвору дитину віком до 14 років, які постраждали від Чорнобильської катастрофи; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII; особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань згідно із Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III; донори, які мають право на пільгу, на підставі ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР.

Важливо! Працівнику, який за останні 12 календарних місяців перед настанням тимчасової непрацездатності за даними Держреєстру заробив собі страховий стаж менше 6 місяців, суму лікарняних слід обчислювати виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачувався ЄСВ, але з розрахунку на місяць не вище розміру МЗП (мінімальної заробітної плати) (п. 4 ст. 19 Закону № 1105). Причому з розміром МЗП з розрахунку на день для цілей цієї статті (не вище за розмір МЗП) порівняння здійснюється саме з денною, а не середньоденною зарплатою, тобто після застосування відсотка оплати листка непрацездатності (С) (див. лист ФСС з ТВП від 15.05.2015 р. № 5.2-32-865).

Повернемося до нашого запитання. Стаж працівниці більше 8 років. Таким чином, лікарняний лист оплачується у 100 %-розмірі середньоденної зарплати.

Формула 3

Визначимо кількість календарних днів, що припадають на період хвороби (Кх). Зробити це можна за записами лікаря в розділі лікарняного листа «Звільнення від роботи». Кількість календарних днів, зазначена лікарем від початку і до закінчення хвороби, і підлягатиме оплаті (якщо не було порушення режиму).

Згідно з умовами запитання нашого читача кількість календарних днів, що припадаютьна період хвороби (Кх) з 29 червня по 8 липня 2016 року, дорівнює 10-ти. Вони і підлягають оплаті. Зауважте, оплату лікарняного здійснюємо за календарні дні.

Перейдемо безпосередньо до розрахунків.

Переробимо таблицю вихідних даних (див. с. 9) відповідно до наших висновків.

 

Розрахунок за формулою 1:

ЗПсер = ЗП : Крп = 67188,02 : 354 = 189,80 (грн.).

Розрахунок за формулою 2:

ДВ = ЗПсер х С : 100 = 189,80 х 100 : 100 = 189,80 (грн.).

Розрахунок за формулою 3:

Х = ДВ х Кх = 189,80 х 10 = 1898,00 (грн.).

Таким чином, сума лікарняних за перших п’ять календарних днів хвороби становить: 189,80 х 5 = 949,00 (грн.). Сума допомоги, що виплачується за рахунок коштів ФСС з ТВП: 189,80 х 5 = 949,00 (грн.).

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»коментарі
(7)
Христя
13.09.2016
Чому кількість календарних днів, що припадають на період хвороби становить 11 а не 10??? 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 10 календарних днів.
Олена О Христя
13.09.2016
Дякуємо Вам! Правильний розрахунок виглядатиме так: Згідно з умовами запитання нашого читача кількість календарних днів, що припадають на період хвороби (Кх) з 29 червня по 8 липня 2016 року, дорівнює 10-ти. Розрахунок за формулою 3: Х = ДВ х Кх = 189,80 х 10 = 1898,00 (грн.). Таким чином, сума лікарняних за перших п’ять календарних днів хвороби становить: 189,80 х 5 = 949,00 (грн.). Сума допомоги, що виплачується за рахунок коштів ФСС з ТВП: 189,80 х 5 = 949,00 (грн.).
Олена
15.09.2016
А якщо в місяці отримання матеріальної допомоги на оздоровлення не відпрацьовано жодного дня, включати суму матдопомоги до розрахунку? 1) всі дні відпустка (тобто не поважна причина), 2) всі дні - лікарняний. В різних листах-роз'ясненнях різні коментарі.
Оксана Олена
04.10.2016
В першому випадку - мд враховується повністю. Про неповажну причину самі придумали? Працівник отримав відпускні і матеріальну допомогу, на які нараховано ЄСВ, суми відображено в звітності. В другому випадку - не враховується, місяць виключається з розрахункового періоду.
Наталя
30.12.2017
Будь ласка, дуже прошу підкажіть. З 11 по 20 грудня 2017 була на лікарняному.Здала бухгалтеру лікарняний 21.12.17р. Нараховують повністю зарплату за грудень. і плюс премію і святкові від горсовета. Потім в січні сказали вирахують ці 10 днів ,але вже ж з розрахунку" підвищеноі" майже вдвоє грудневої зарплати . А повернуть з розрахунку з листопада 16 по листопад 17. Тобто вирахують за грудень 10 дн 6 000грн, а повернуть 3 000грн. Це правильно? і де я можу такий розрахунок оспорити?. Дякую.
Галина
10.04.2018
Якщо в розрахунковому періоді для лікарняного є дві матеріальні допомоги на оздоровлення (одна за минулорічну відпустку, а друга - оздоровчі до відпустки цього року) чи можна їх обидві включати до розрухунку?
Катерина
06.12.2018
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи маю я право отримати річну винагороду (13 зарплату), якщо знаходжусь на лікарняному через вагітність та пологи? Дякую
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.