Інформація по темі "" | Публікації по тегу
17.04.15
17613 1
Друкувати
Обране

Новий антикорупційний Закон: знайомство з термінологією

14.10.14 р. був прийнятий Закон України № 1700-VІІ «Про запобігання корупції»1. Цей Закон вводиться у дію лише 26.04.15 р., і ми вже починали його аналізувати у минулому році. Однак до його редакції вже двічі були внесені зміни, а тому, щоб не плутатись, ми почнемо його аналіз з початку. Сьогодні ми порівняємо термінологію, якою оперує новий Закон, із вже звичними нам термінами, якими до 26 квітня ми користувалися згідно із Законом України від 07.04.11 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»2.


1 Далі за текстом — Закон № 1700 або новий Закон.

2 Далі за текстом — Закон № 3206 або старий Закон.

Антикорупційна експертиза

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

Законом № 3206 як самостійне поняття не визначалася. Водночас ст. 15 цього Закону передбачено, що антикорупційна експертиза проводиться з метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

антикорупційна експертиза

діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією

Новий порядок здійснення антикорупційних експертиз регулює ст. 55 Закону № 1700. Ми вже говорили про це у минулому році, але наголошу ще раз — зверніть увагу на одну з особливостей антикорупційних експертиз за новим Законом! Згідно з ч. 7 ст. 55 Закону № 1700 за ініціативи фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів. Згідно з ч. 8 ст. 55 нового Закону результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) відповідного акта, його правонаступником або суб’єктом, до якого перейшли відповідні нормотворчі повноваження у даній сфері. Також важливо не забувати, що як і раніше, проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.

Підпорядкування близьких осіб

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

безпосереднєпідпорядкування

відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

пряме підпорядкування

відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням

Раз ми вже аналізуємо підпорядкування близьких осіб, давайте подивимось, що у нас виникло нового у частині обмежень щодо прямого підпорядкування близьких осіб.

Приємна новина: коло осіб, щодо яких діють обмеження на роботу у прямому підпорядкуванні, значно зменшене. Зокрема, новий закон не забороняє працювати у прямому підпорядкуванні особам, які працюють у юридичних особах публічного права, але не є працівниками держаних органів чи держслужбовцями. Тобто «звичайним» працівникам комунальних підприємств та установ, державних підприємств та організацій теоретично можна працювати у прямому підпорядкуванні. Чому теоретично? Тому що Законом № 1700 значно деталізовано поняття «конфлікту інтересів» та передбачено чіткі алгоритми по їх врегулюванню. Тому далі ми більш детально розглянемо випадки, коли заборони на роботу близьких осіб у прямому підпорядкуванні не буде, але загроза конфлікту інтересів вимагатиме вжиття досить серйозних заходів — навіть до звільнення чи переведення одного з близьких.

Ще одна приємність. Раніше пряме підпорядкування дозволялося, лише якщо обидві близькі особи перебували на виборних посадах. Тепер п. 2 абз. 1 ч. 1 ст. 27 закону № 1700 дозволяє спільно працювати близьким особам, які прямо підпорядковані одна одній у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи.

Залишилася незмінною вимога Закону, за якою особи, визначені п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону № 1700, при прийнятті на роботу зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. А ось про посадових осіб юридичних осіб публічного права (про тих же посадовців комунальних та державних підприємств) у цій нормі забули, і для них обов’язок повідомляти при прийнятті на роботу про працюючих родичів у Законі № 1700 не закріплений.

Близькі особи

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

близькі особи

чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

близькі особи

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, на яких поширюється дія Закону № 1700 (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов — чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта

Як бачите, законодавець розставив усі крапки над «і» у частині прив’язки цього визначення до спільного проживання та побуту із суб’єктом корупційної відповідальності.

Нове поняття чітко встановлює ступінь родинних зв’язків, за наявності яких особи вважаються близькими, незалежно від того, проживають вони разом чи ні.

Не слід плутати цей термін з поняттям «члени сім’ї», яке у першу чергу використовується для цілей декларування. Про нього ми поговоримо окремо далі.

Поняття «близькі особи» використовується для визначення можливості (чи заборони) на пряме підпорядкування, права на одержання подарунків без обмежень тощо.

Також зверніть увагу, що за новим Законом не вважаються близькими особи, які хоча й проживають спільно та мають спільний побут, не перебувають у відносинах сімейного характеру. Наприклад, молоді люди спільно винаймають квартиру, бо не бажають жити з батьками, а дозволити собі винаймати житло поодинці не можуть через брак коштів. Скажімо, два хлопця, які після закінчення ВНЗ у цілях економії винаймають квартиру у місті, куди їх розподілили працювати після навчання. Хоча ці хлопці спільно проживають, і, можливо, пов’язані спільним побутом, їх не пов’язують стосунки сімейного характеру. Відповідно, вони не є близькими для цілей застосування антикорупційного законодавства.

Конфлікт інтересів

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

конфлікт інтересів

суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

потенційний конфлікт інтересів

наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

реальний конфлікт інтересів

суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Спектр правовідносин, які будуть охоплюватись новими поняттям конфлікту інтересів, на порядок розширено. Наявність потенційної зацікавленості у чомусь буде означати наявність конфлікту інтересів. Новий Закон приділяє окрему увагу правомірній поведінці осіб, у яких може виникати потенційний конфлікт інтересів між їх особистою (приватною) зацікавленістю у чомусь та їхніми службовими обов’язками. Про конфлікт інтересів та механізми його врегулювання ми поговоримо більш детально у наступному номері.

Однак у розрізі нової термінології хочу звернути вашу увагу на принципово нове поняття, введене законом № 1700, яке тісно пов’язане з питаннями наявності конфлікту інтересів. приватний інтерес  це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку із членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Це поняття потрібно знати напам’ять та використовувати кожного разу, коли потрібно відповісти собі на запитання — а чи можу я, як суб’єкт відповідальності, вчинити ту чи іншу дію (утриматись від дії), чи не диктує мені цю поведінку мій приватний інтерес? Дуже простий приклад, який поширений на практиці. Депутат місцевої ради голосує за прийняття рішення про відведення земельної ділянки собі (своїй близькій особі). Тут є серйозний конфлікт інтересів, а тому депутату потрібно не просто утриматись від голосування з цього питання, а й прослідкувати, щоб факт «утримання» було обов’язково відображено у протоколі пленарного засідання. На жаль, практика з розгляду цих правопорушень дуже негативна по відношенню до депутатів-порушників.

Корупція та корупційні правопорушення

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

корупційне правопорушення

умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

корупційне правопорушення

діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

правопорушення, пов’язане з корупцією

діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом № 1700 вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, на яку поширюється дія цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність

Нове визначення корупційного правопорушення буде охоплювати не лише умисні дії, а й протиправну бездіяльність. Це суттєво розширить коло проступків та злочинів, які будуть містити ознаки корупції.

З’явиться у нас і новий тип правопорушень, які по суті не будуть вважатися корупційними, але будуть пов’язані з ними. Наслідки вчинення цих правопорушень будуть такими ж несприятливими для посадовців, як і за вчинення корупційних правопорушень, але умови їх кваліфікації будуть іншими.

Поняття терміну «корупція» по суті не змінилося. Але на фоні посилення відповідальності та деталізації інших визначень доцільно пригадати, у чому полягає корупція:

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

корупція

використання суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення наданих йому службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, або на його вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

корупція

використання особою, яка підпадає під дію Закону № 1700, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, яка підпадає під дію Закону № 1700, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей

Неправомірна вигода

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

неправомірна вигода

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

неправомірна вигода

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав

Нове визначення охоплює більш широке коло «вигод», які суб’єктам корупційної відповідальності не можна буде одержувати без законних підстав. Будь-які блага, навіть ті, які не мають грошового чи іншого матеріального вираження, посадовці мають одержувати тільки на законних підставах. Наприклад, піарна стаття у пресі чи безкоштовний ефір на радіо (особливо під час виборчої кампанії) за певних умов можуть бути розцінені як неправомірна вигода.

Подарунок

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

старий Закон цього визначення не містив

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

подарунок

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової

Закон № 3206 не містив визначення «дарунка», а лише оперував цим поняттям. Цивільний кодекс України також не містить точного визначення поняття «дарунок», а лише надає його ознаки. Тому, особливо зважаючи на значну кількість обмежень, пов’язаних із одержанням подарунків, дуже добре, що новий антикорупційний Закон чітко розтлумачує нам, що ж означає цей термін.

Борці з корупцією

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, якщо інше не передбачено законом

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції

Це ті, хто може здійснювати контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства. Як бачите, Служба безпеки України втратила ці повноваження, а у зв’язку з реорганізацією системи МВС уточнено назву органів, які можуть здійснювати антикорупційний контроль «по міліційній лінії».

Суб’єкти декларування

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

суб’єкти декларування

особи, зазначені в п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

суб’єкти декларування

особи, зазначені у п. 1, пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону

По суті коло осіб, які мають складати та подавати антикорупційну декларацію, не надто змінилося. Просто визначення поняття «перекочувало» у іншу за номером статтю. Однак, у Законі № 1700 уточнено, що на рівні законодавчих актів може бути визначено інших осіб, які не охоплені загальним переліком, складати декларації. Тому нам доведеться уважно відслідковувати пов’язані з антикорупційною боротьбою нововведення.

Члени сім’ї

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

члени сім’ї

особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

члени сім’ї

особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

Як бачите, тут особливих змін не відбулося — є лише одне корисне уточнення. Нагадаю, що згідно з Прикінцевими положеннями Закону № 1700 (п. 2 та 4) порядок фінансового контролю деякий час буде визначений старим Законом № 3206. А ось коло осіб, які для цілей фінансового контролю визначаються як «члени сім’ї», зміниться, буде визначатися за новими правилами.

Тому не пропустіть це уточнення та не забувайте його використовувати з 26 квітня, коли Закон № 1700 буде введений у дію.

Покажу, як це працюватиме, на кількох прикладах.

Приклад 1. Суб’єкт декларування прийняв у себе родину біженців із зони АТО. Наразі доводиться обґрунтовувати, чому ці особи не є членами сім’ї декларанта у розумінні антикорупційного законодавства, прив’язувати до відсутності спільних прав та обов’язків тощо. За новими правилами, оскільки цих людей не будуть пов’язувати стосунки сімейного характеру, — додатково обґрунтовувати щось не потрібно — вони просто не члени сім’ї.

Приклад 2. Дві особи (не подружжя, не пара) спільно проживають у кімнаті гуртожитку. Такі у них просто житлові умови. Як правило, коли люди з кимось ділять дах, вони стають досить близькими — спільно готують, спільно прибирають, піклуються один про одного. Наразі дуже складно доводити, що ці люди не є членами сім’ї у розумінні антикорупційного законодавства, адже у більшості випадків у них наявні і спільне проживання, і пов’язаність спільним побутом. Якщо вони спільно купують якусь побутову техніку у свою кімнату — холодильник, телевізор, пральну машину тощо — у них ще й з’являються спільні права та обов’язки. Але ж по суті (де-юре) для цілей застосування приписів сімейного чи цивільного законодавства ці люди не є сім’єю! Новий Закон дозволяє не тренувати мізки, шукаючи аргументи для того, щоб не витрясати інформацію про доходи, витрати та інше зі свого сусіда по гуртожитку, тепер дуже просто довести, що особи не є членами сім’ї, якщо їх не пов’язують стосунки сімейного характеру.

Виборні особи

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

виборні особи

Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови

Старий Закон взагалі не оперував таким терміном. У Законі № 1700 він досить часто використовується. Наприклад, при визначенні обмежень щодо прямого підпорядкування, при дотриманні вимоги щодо політичної нейтральності (виборним особам дозволено не бути політично нейтральними), повідомлення про незгоду на виконання протизаконних рішень чи доручень тощо. Тому цілком логічно, що законодавці дали розшифровку цього поняття.

На завершення

Хоча новий Закон № 1700 набагато більший за попередній, і вас на початку, можливо, буде дратувати необхідність вивчення досить великого обсягу інформації, не падаймо духом! Новий Закон дуже добре структурований, набагато логічніший та простіший для сприйняття, ніж попередній. Нам просто треба навчитися ним користуватися. Що ми і будемо робити відсьогодні.

Прошу долучатися до обговорення у нашому форумі http://budget.factor.ua/! Будемо вдячні за запитання, ідеї, готовність ділитися власним досвідом. Чим швидше ми заповнимо прогалини, які можуть виникнути на практиці, — тим менше вірогідність, що хтось буде несправедливо притягнутий до відповідальності. Тож — приєднуйтесь до нашої спільноти!

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»коментарі
(1)
Роман
23.03.2016
Чи є законодавчо визначено поняття невістка?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн