Інформація по темі "" | Публікації по тегу
07.02.24
26083 5
Друкувати
Обране

Згадуємо порядок оцінювання головного бухгалтера, приклад заповненої анкети

У головного бухгалтера так багато справ і так мало часу. Однією із важливих справ є щорічне оцінювання. По суті, для самого головбуха найскладніше — це заповнити Анкету, де слід «похвалити» себе самого. Справа неважка, однак про неї слід пам’ятати і зробити у встановлений строк. Наша стаття стане вам нагадуванням та шпаргалкою у цьому питанні.

Не зважаючи на лист Міністерства фінансів України від 18.03.2022 р. N 41020-06-5/6355, в якому Мінфін запропонував тимчасово призупинити оцінювання на час дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни, деякі казначейства повідомили про необхідність подання анкети. Щоб згадати все, пропонуємо вам статтю від Бюджетної бухгалтерії


 

«Сам себе не похвалиш…» Щорічне оцінювання головного бухгалтера

У головного бухгалтера так багато справ і так мало часу. Однією із важливих справ є щорічне оцінювання. По суті, для самого головбуха найскладніше — це заповнити Анкету, де слід «похвалити» себе самого. Справа неважка, однак про неї слід пам’ятати і зробити у встановлений строк. Наша стаття стане вам нагадуванням та шпаргалкою у цьому питанні.

Кого оцінюють

Наскільки успішно головний бухгалтер виконував свої обов’язки — оцінюють відповідно до Порядку № 1537. Головний відбірковий критерій для цього — строк його роботи у конкретній установі.

Так, оцінці підлягає діяльність головного бухгалтера, який працює на займаній посаді не менше року. При цьому якщо в установі відбулася реорганізація і головбух працює в «новій» установі менше року, однак при цьому його посадові обов’язки не змінились, то його також слід оцінювати (п. 4 Порядку № 1537).

Коли жінка — головний бухгалтер є вагітною, то вона може проходити оцінювання за власним бажанням. А от після виходу з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і догляду за дитиною, оцінювання проводять не раніше ніж через рік після виходу на роботу. Тобто тут не можна діяти за загальним правилом «працює більше року — оцінюванню бути». А рахувати річний строк потрібно від дати, коли головбух повернулась до обов’язків після декрету.

Також право вибору надають головбуху, якого призначено на посаду на визначений строк (тобто за строковим трудовим договором). Він теж може проходити оцінювання за власним бажанням.

Крім того, на практиці існують ситуації, які не описані у Порядку № 1537.

Так, наприклад, не проходять оцінювання головбухи, які займають посаду тимчасово.

Також оцінити не зможуть головного бухгалтера, який відпрацював в установі весь минулий рік (який треба оцінити), однак звільнився на початку поточного року.

Хто оцінює

Для організації проведення оцінки кожен орган Казначейства створює Комісію з оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, склад якої затверджується наказом керівника.

Очолює Комісію керівник органу Казначейства або його заступник (п. 3 Порядку № 1537).

Етапи оцінювання

Оцінювання проводять один раз на рік у два етапи: зовнішнє та внутрішнє. Загалом слід встигнути до 1 травня.

Порядок № 1537 установлює строки, у які слід виконати проміжні процедури оцінювання.

Ми навели їх у таблиці.

Строки

Процедура

Внутрішнє оцінювання

До 1 березня

Для установ, які є розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня. Головбух заповнює та погоджує Анкету із керівником установи, а потім направляє її на погодження до керівника та головного бухгалтера вищої за рівнем бюджетної установи

До 15 березня

Повертається головбуху

До 1 квітня

Головбух подає погоджену Анкету до Комісії в органі Казначейства. Якщо не потрібно погоджувати Анкету із керівництвом установи вищого рівня,

то головбух заповнює її, погоджує лише із керівником своєю установи

та подає до 1 квітня

Зовнішнє оцінювання

Не пізніше 1 квітня

Структурні підрозділи органу Казначейства готують інформацію про допущені головним бухгалтером недоліки відповідно до Переліку питань та надають її Комісії

До 1 травня

Проводиться оцінка. Оскільки підсумкове рішення Комісії за результатами проведення оцінювання оформлюється протоколом, то вважаємо, що до зазначеної дати таке рішення має бути оформлене

Розберемо детальніше кожен з етапів.

Внутрішнє оцінювання

Процедуру проведення внутрішнього оцінювання діяльності головного бухгалтера регулює п. 7 Порядку № 1537.

По суті, на цьому етапі головбух оцінює сам себе. Для цього він заповнює Анкету, форма якої наведена у додатку до Порядку № 1537. Анкета містить 12 критеріїв, які оцінюють успішність роботи головного бухгалтера. З прикладом заповнення Анкети ви можете ознайомитись нижче.

Анкету слід погодити із керівником бюджетної установи. А у разі коли така установа є розпорядником коштів нижчого рівня державного або місцевого бюджету, також слід отримати «одобрення» керівника та головного бухгалтера бюджетної установи вищого рівня — до 1 березня. Якщо має місце таке додаткове погодження, то Анкета повертається головбуху до 15 березня. А потім її слід подати на «суд» Комісії — до 1 квітня.

Якщо керівник бюджетної установи чи керівник та/або головний бухгалтер «вищої» бюджетної установи відмовляються погодити Анкету, то подавати її все одно потрібно — без погодження, однак з інформацією щодо вжитих заходів для отримання такого погодження. Строк той же — не пізніше 1 квітня року, в якому проводиться оцінка.

Зовнішнє оцінювання

Зовнішнє оцінювання діяльності головного бухгалтера здійснює орган Казначейства, який обслуговує бюджетну установу.

Комісія ДКСУ в межах повноважень органів Казначейства визначає та затверджує перелік питань, за якими буде проводитись зовнішнє оцінювання.

Його можна знайти на сайті ДКСУ у вкладці «Діяльність — Зовнішнє оцінювання бухгалтерів»: www.treasury.gov.ua/ua/diyalnist/zovnishnye-ocinyuvannya-buhgalteriv.

Перелік складається із 14 питань. Кожному питанню присвоюється однакова кількість балів.

1. Дотримання порядку та термінів надання реєстраційної картки розпорядниками бюджетних коштів та змін до неї.

2. Дотримання порядку та термінів надання мережі розпорядниками бюджетних коштів та реєстрів змін до неї.

3. Дотримання порядку та термінів відкриття та закриття рахунків розпорядниками бюджетних коштів.

4. Дотримання термінів надання розподілів відкритих асигнувань — для головних розпорядників бюджетних коштів.

5. Дотримання норм чинного законодавства при затвердженні головними розпорядниками порядків використання бюджетних коштів — для головних розпорядників бюджетних коштів.

6. Дотримання термінів надання розподілів показників зведених кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів та реєстрів змін до них — для головних розпорядників бюджетних коштів.

7. Дотримання вимог чинного законодавства при наданні кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету.

8. Дотримання порядку реєстрації бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів.

9. Здійснення видатків на утримання бюджетної установи одночасно з різних бюджетів всупереч Бюджетному кодексу України, Закону про Державний бюджет України, постанов Кабінету Міністрів України.

10. Дотримання порядку та термінів при поданні до органів Казначейства фінансової та бюджетної звітності, а також іншої інформації, передбаченої бюджетним законодавством.

11. Дотримання порядку та термінів при поданні до органів Казначейства зведеної фінансової та бюджетної звітності — для головних розпорядників бюджетних коштів.

12. Дотримання норм чинного законодавства при здійсненні попередньої оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку та термінів здійснення такої оплати.

13. Дотримання вимог, визначених Типовим положенням № 59.

14. Дотримання інших вимог бюджетного законодавства.

Відповідно до цього переліку структурні підрозділи органу Казначейства готують інформацію про допущені головним бухгалтером недоліки та не пізніше 1 квітня року, в якому проводиться оцінка, надають її Комісії.

У загальному випадку головний бухгалтер не присутній на засіданні Комісії. Однак його можуть запросити якщо (п. 13 Порядку № 1537):

• Анкету подано без погодження керівником бюджетної установи чи керівником та/або головним бухгалтером бюджетної установи вищого рівня;

• інформація про допущені недоліки згідно з переліком питань свідчить про незадовільний результат.

На засіданні Комісії головбух може надати на розгляд відповідні матеріали, обґрунтування, пояснення тощо.

Також у разі потреби Комісія може звернутись до головного бухгалтера для надання пояснень, обґрунтувань, розрахунків тощо, що підтверджують наведену в Анкеті інформацію про результати його діяльності.

Результати оцінювання

Комісія розглядає всі надані документи та визначає результат оцінки головного бухгалтера.

При цьому виходять із кількості набраних балів і результат може бути:

• позитивним — коли головний бухгалтер отримав більше 70 % загальної кількості балів;

• незадовільним — коли головний бухгалтер отримав менше 70 % загальної кількості балів.

Рішення Комісії про результати оцінювання оформлюється протоколом, який підписує Голова Комісії та її члени.

Порядком № 1537 передбачені наслідки лише для незадовільного результату.

Так, згідно з п. 14 Порядку № 1537, якщо результат оцінки головного бухгалтера визначено незадовільним, у протоколі наводяться рекомендації Комісії щодо:

• удосконалення роботи головного бухгалтера та бухгалтерської служби бюджетної установи;

• усунення виявлених недоліків, у тому числі про розгляд питання щодо необхідності підвищення професійно-кваліфікаційного рівня головного бухгалтера, притягнення його до відповідальності та/або відповідності головного бухгалтера займаній посаді тощо.

Тут мається на увазі дисциплінарні стягнення: догана або звільнення (ст. 147, п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

Витяг з протоколу разом із супровідним листом надсилають головному бухгалтеру та керівнику бюджетної установи для прийняття відповідного рішення.

При цьому сам головний бухгалтер може оскаржити результат оцінки протягом 10 днів з дня отримання ним та керівником бюджетної установи витягу з протоколу.

Для цього головбух подає керівнику органу Казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи відповідну заяву, в якій наводяться обґрунтовані пояснення та додаткові відомості щодо його службової діяльності.

За дорученням керівника органу Казначейства Комісія у присутності головного бухгалтера протягом 2 тижнів з дня отримання органом Казначейства відповідної заяви проводить повторну оцінку.

Керівник бюджетної установи, головбух якої отримав незадовільний результат оцінки, протягом 2 місяців з дня отримання витягу із протоколу повідомляє орган Казначейства про вжиті заходи за результатами оцінки.

А чи є заохочення у разі отримання позитивного результату оцінювання? На жаль, у Порядку № 1537 про це жодного слова. Водночас фахівці відповідних відомств стверджують, що правила та розміри виплати матеріального заохочення регламентуються Положенням про преміювання, розробленим в установі.

Отже, на наш погляд, в Положенні про преміювання може бути передбачена норма, яка дозволяє преміювати головбуха у разі отримання позитивного результату оцінювання.

Як подати Анкету

На жаль, Порядок № 1537 не містить норми щодо способу подання Анкети ані на погодження до установи вищого рівня, ані до органу Казначейства.

Всі ми звикли, що у загальному випадку є 3 способи подання звітності та інших документів:

1) особисто;

2) поштовим відправленням;

3) засобами електронного зв’язку.

Який із цих способів обрати для подання Анкети?

Звичайно, найбільш вірний — це особисто у паперовій формі з усіма необхідними підписами. До нього питань нема. А от інші два якраз викликають питання.

Хочете надіслати Анкету поштовим відправленням? Цей варіант має право на життя, але у крайньому разі. До того ж вважаємо, що його слід попередньо погодити з органом Казначейства, який має отримати відправлення.

А ось на користь електронної версії Анкети аргументів бракує. Надіслати електронний варіант Анкети недостатньо, адже на ній повинні бути підписи головного бухгалтера, керівника установи, де він працює, а за потреби ще й підписи головбуха та керівника установи вищого рівня. Їх накласти не вийде, а електронний цифровий підпис тут не спрацює. Тож цей варіант краще відкинути.

 

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Бюджетна бухгалтерія»Коментарі
5
Аня культура
28.03.2023
Добрий ранок, а оцінюється бухгалтер на простої.
NeProzorro
08.02.2024
Хіба це "на часі" під час військового стану ще такими дурницями займатися? Складати знову купу макулатури нікому не потрібної
NeProzorro
08.02.2024
Чому Мінцифри досі не займеться бюджетним обліком, процесами і т .п. Ну дуже дуже багато всілякої макулатури складається, друкується, носиться туди-сюди на підписи (кошториси, довідки змін, штатні розписи, бюджетні запити, листи і т п.).
Жодної цифровізації, діджіталізації і paperless
Позитивний Головбух
23.02.2024
Кому потрібна ця оцінка? Після реформи держслужби, за таку заробітну плату повинні молитися на головного бухгалтера, якщо він у Вас залишиться працювати.
Леся Позитивний Головбух
28.02.2024
Шкода, що в цій анкеті немає пункту "Пропозиції установи щодо вдосконалення та спрощення бюджетного та бухгалтерського обліку", а також пунктів "Зауваження та пропозиції установи до головного розпорядника, до фінансового органу та до органу казначейства"
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×