Інформація по темі "" | Публікації по тегу
31.07.14
4368 0
Друкувати
Обране

НОВІ ПРАВИЛА ГРИ для традиційної української забави

Український законодавець не зраджує своїм традиціям і під чергові парламентські вибори, які відбудуться 28.10.12 р1., уточнює правила гри — приймає новий закон про вибори. Так, Верховна Рада України 17.11.11 р. прийняла Закон України № 4061-VI «Про вибори народних депутатів України»2. Пропоную ознайомитись із ключовими ново- введеннями Закону № 4061.

Перш ніж розбиратись із нововведеннями Закону № 4061, згадаємо основні терміни виборчого права.

 

Виборча система

певний спосіб розподілу депутатських мандатів між кандидатами залежно від результатів голосування виборців або інших уповноважених осіб

 

Пропорційна виборча система

вид виборчої системи, за якого розподіл мандатів між партіями, що виставили своїх кандидатів до представницького органу, здійснюється відповідно до кількості отриманих ними голосів

 

 Мажоритарна виборча система

вид виборчої системи, за якого обраним вважається кандидат, який отримав установлену більшість голосів виборців на виборчому окрузі,

в якому він балотувався. Існує мажоритарна виборча система абсолютної, відносної та кваліфікованої більшості

Виборчий округ

територіальна одиниця, від якої обираються депутати

Багатомандатний виборчий округ

виборчий округ, від якого обираються декілька депутатів

Одномандатний виборчий округ

виборчий округ, від якого обирається один депутат

 

Загороджувальний   бар’єр

встановлений мінімальний відсоток голосів виборців, який необхідно отримати політичній партії на виборах для участі у пропорційному розподілі мандатів

 

ВИБОРЧА СИСТЕМА

Перш за все змінюється фундамент усього процесу — виборча система. Якщо у 2006 та 2007 роках українці обирали парламентарів за пропорційною системою (участь у виборах брали лише політичні партії та їх політичні блоки і мандати розподілялися пропорційно до отриманих ними голосів вибор- ців), то Вибори-2012 будуть проходити за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою. Україна вже мала досвід формування парламенту за зміша- ною системою на чергових парламентських виборах у 1998 та 2002 роках. На той період часу таку систему визнали неефективною і змінили її на пропорційну. Наразі знову вирішили спробувати змішану систему.

Який же вигляд буде мати змішана система цього разу? Відповідно до ст. 1 Закону № 4061, виходячи з того, що кількісний склад Верховної Ради України складає 450 депутатів, половина з них (225 депутатів) буде обиратися за пропорційною системою, а полови- на — за мажоритарною.

Для пропорційної виборчої системи законодавець визначив загороджувальний бар’єр на рівні 5 %. Нагадуємо, що в Україні в різні роки застосовували і 3 %, і 4 % бар’єри, 5 % бар’єр — це найвищий бар’єр, який коли-небудь застосовувався в Україні. З одного боку, встановлення високого бар’єру дозволить відсіяти політичні партії з незначною підтримкою у населення, стабілізувати роботу представницького органу. З іншого боку, фактично партії, які пройдуть до парла- менту, отримають голоси, насправді віддані за іншу політичну силу, яка, однак, не подолала загороджу- вального бар’єру, а отже, не брала участі у розподілі мандатів. Так, наприклад, може скластися ситуація, коли голоси, віддані націоналістам, віддадуть соціа- лістам. Навряд чи електорат націоналістів буде у за- хваті від такого перерозподілу.

Що стосується частини обранців, які підуть за мажоритарною системою, для їх відбору буде застосовуватись система відносної більшості, за якої обраним вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів порівняно з іншими кандидатами. Позитивом мажоритарної системи відносної більшості є її результативність — вона унеможливлює ситуацію, коли вибори не відбулися. Недоліком такої системи є неврахування голосів, поданих за інших кандидатів, які в загальній кількості можуть складати значно більше 50 % голосів осіб, що беруть участь у голо- суванні. Тобто обраним стає депутат, який фактично користується незначною підтримкою електорату. Щоправда, слід згадати досвід проведення виборів народних депутатів України у 1994 році, на яких за- стосовувалась мажоритарна система абсолютної більшості, за якої обраним вважається кандидат, що одержав абсолютну більшість (50 % + 1 голос) від загальної кількості поданих в окрузі голосів. У зв’язку з тим, що в деяких округах жоден з канди- датів з першої спроби не зміг подолати 50 % бар’єр, формування представницького органу ускладнюва- лось, виборчий процес затягувався.

 ОКРУГИ

Оскільки вибори будуть проводитись за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою, то й округи будуть створюватись двох типів: загальнодержавний (для пропорційної системи) та 225 одномандатних (кількість округів визначається відповідно до кількості депутатів, що обираються за мажоритарною системою). Загальнодержавний округ включає в себе всю територію України та закордонні виборчі дільниці.

Одномандатні округи  утворюються  в межах АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя з приблизно рівною кількістю виборців в кожному окрузі. Орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних округах визначається ЦВК, виходячи з відомостей Державного реєстру виборців.

Увага! Відхилення кількості виборців в одноман- датному окрузі не може перевищувати 12 % орієнтовної середньої кількості виборців в одномандатних округах.

 

 ХТО МАЄ ПРАВО ГОЛОСУ НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ?

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону № 4061 право голосу на виборах народних депутатів мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років. Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними. Обмеження щодо участі у виборах недієздатних громадян є традиційним для законодавства про вибори народних депутатів України і повністю відповідає Конституції України.

Громадяни на виборах голосують особисто. Для участі у голосуванні громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує особу та громадянство України виборця. Такими документами відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону № 4061 є:

1

паспорт громадянина України

2

тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України)

 

3

картка (довідка) установи виконання покарань або слідчого ізолятора, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах)

4

паспорт громадянина України для виїзду за кордон

5

дипломатичний паспорт

6

службовий паспорт

7

військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби)

 

За загальним правилом усі виборці голосують у приміщенні дільничної виборчої комісії3. Водночас, виборцю, який внесений до списку виборців на ви- борчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно, ДВК надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця. При цьому існує 2 категорії виборців, що мають право голосувати «на дому»:

1)   виборці, постійно не здатні самостійно пересу- ватися, щодо яких у списку виборців зазначена відпо- відна відмітка;

2)    виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі заяви та довідки медичної установи про стан здоров’я.

Відповідно до Закону України від 25.03.04 р.

№ 1665-IV «Про вибори народних депутатів Укра- їни»4, за яким відбувалися вибори до парламенту у 2006 та 2007 роках та який втратив чинність після набуття чинності Законом № 4061, подання довідки медичної установи про стан здоров’я не вимагалося, достатньо було просто подати заяву. Аналогічно вирішувалось це питання і під час виборів до місце- вих рад у 2010 році. Відсутність необхідності подати довідку про стан здоров’я призводила до численних махінацій, за яких подати заяву про голосування «на дому» міг будь-хто і фактично під час голосування поза межами приміщення для голосування здійснювались наймасштабніші фальсифікації результатів голосування. Наявність цієї норми у Законі № 4061 є позитивним зрушенням у напрямку демократизації виборчого процесу. Хоча знову ж таки знайдеться одне «але»… Закон № 4061 не встановлює форму довідки медичної установи про стан здоров’я, не до- ручає цього зробити Центральній виборчій комісії або Міністерству охорони здоров’я України. Тобто членам ДВК (які, як правило, не мають спеціальної підготовки) доведеться навмання оцінювати, чи є ця довідка справжньою та чи має вона юридичну силу, оскільки не зрозуміло, коли та ким має бути видана така довідка, протягом якого часу вона дійсна та хто має право засвідчувати цю довідку. Відсутність чіт- ких вимог у законі може призвести до неоднакового застосування Закону № 4061 різними ДВК.

 

ХТО У ДЕПУТАТИ?

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону № 4061 депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років.

Не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Відповідно до ст. 10 Закону № 4061 право вису- вання кандидатів у депутати належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними через партії або шляхом самовисування.

У цьому аспекті Закон № 4061 суттєво відрізня- ється від Закону № 1665. Одні відмінності пов’язані зі зміною виборчої системи, оскільки відповідно до Закону № 1665 діяла пропорційна виборча система, яка не передбачала участі у виборах окремих кандидатів, а отже, не можна було говорити про самовисування. Інші відмінності встановлені у зв’язку з політичною до- цільністю. Так, відповідно до Закону № 1665 висувати кандидатів могли не лише політичні партії, але й блоки політичних партій. Заборона на участь у виборах блоків партій має на меті забезпечення відповідальності партій перед своїми виборцями. З ухваленням Закону № 4061 кожна партія начебто стає відповідальною за усе, що обіцяла своїм виборцям в ході передви- борної кампанії, не прикриваючись багатопартійністю блоку. Проте в Україні не існує механізму відкликання виборцями своїх обранців (і не важливо, чи є вони представниками певної партії або блоку політичних партій) за невиконання передвиборчих обіцянок.

Окрім цього, Закон № 1665 висував беззаперечну вимогу до політичних партій (а через них і до блоків політичних партій, оскільки це стосувалося усіх партій, що входять до блоку), які можуть висувати кандидатів у депутати: наявність реєстрації у встановленому законом порядку не пізніше ніж за 365 днів до дня виборів. Нагадуємо, що таку вимогу містив і вибор- чий закон, за яким відбувалися місцеві вибори у 2010 році, проте напередодні місцевих виборів цю норму скасували. І дійсно, відповідно до ст. 36 Конституції України ніхто не може бути обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій, а усі об'єднання громадян рівні перед законом. Тобто скасування будь-яких вимог до політичних партій є засобом узгодження ви- борчого законодавства із діючою Конституцією України.

Як уже зазначалося вище, кандидати в депутати можуть висуватися як партіями, так і шляхом самовисування.

Одна і та сама особа може бути як кандидатом від партії, включеним до виборчого списку партії, так і окремим кандидатом, що висувається партією або самовисувається. Проте існує декілька правил. По-перше, особа може бути включена лише до одно- го виборчого списку кандидатів від партії. По-друге, особа може бути кандидатом-мажоритарником лише в одному одномандатному окрузі. По-третє, особа може бути висунена кандидатом в одномандатному окрузі або від партії, або шляхом самовисування.

Окрім цього, Закон № 4061 не забороняє особі, включеній до виборчого списку однієї партії, висува- тися кандидатом в депутати в одномандатному окрузі іншою партією.

Закон № 4061, як і Закон № 1665, передбачає внесення грошової застави політичними партіями та кандидатами для допущення до участі у виборах. Для політичних партій розмір грошової застави, визначений Законом № 1665, не змінився і, як і раніше, становить 2000 мінімальних розмірів заробітної плати. Оскільки у самому Законі № 4061 немає застереження про те, що розмір застави визначається виходячи з розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня, політичні партії мають визначати розмір грошової застави та сплачувати її, виходячи з розміру мінімальної за- робітної плати, встановленої на дату перерахування коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 56 Закону № 4061 партія, яка висунула кандидата у депутати в одномандат- ному окрузі, кандидат у депутати, який балотується в одномандатному виборчому окрузі в порядку само- висування, вносить грошову заставу в розмірі 12 міні- мальних розмірів заробітної плати.

Увага! Якщо кандидата в депутати висуває саме партія, то й вносити заставу має партія, а не кандидат самостійно.

Грошова застава, внесена партією, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, повертається лише тим партіям, які за підсумками виборів отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів.

Грошова застава, внесена партією, яка висунула кандидата в депутати в одномандатному окрузі, або кандидатом у депутати, який балотувався в одномандатному окрузі в порядку самовисуван- ня, повертається у разі, якщо за підсумками виборів кандидат визнаний обраним в одномандатному окрузі.

Грошова застава повертається у 8-денний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

Увага!  Грошова застава, внесена політичною партією, повертається на рахунок партії, а та, що внесена кандидатом, на рахунок, вказаний у заяві, поданій до ЦВК обраним народним депутатом.

Повернення грошової застави передбачено також у випадку відмови в реєстрації кандидатів, як для політичних партій, так і для окремих кандидатів. При цьому повернення грошової застави здійснюється у 5-денний строк.

Якщо ж партія не пройшла до Парламенту, а — кандидат не став депутатом, або у випадку скасування реєстрації кандидата чи всіх кандидатів, включених до виборчого списку партії, грошова застава не повертається, а перераховується до Державного бюджету України.

 

КОЛИ?

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону № 4061 черго- ві вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України, тобто 28.10.12 р.

Виборчий процес розпочинається за 90 днів до дня голосування, тобто 30.07.12 р. При цьому ЦВК повинна оголосити про початок виборчого процесу не пізніше, як за 91 день до дня голосування, тобто до 29.07.12 р.

Увага! За 175 днів до дня голосування (тобто до 06.05.12 р.) ЦВК повинна опублікувати перелік одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж та центрів округів у загальнодержавних та у регіональ- них друкованих ЗМІ, фактично з цього моменту не- формально починаються Вибори-2012.

 

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Виборчі комісії з організації та проведення парламентських виборів є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення виборів депутатів і забезпечувати до- держання та однакове застосування законодавства України про вибори депутатів.

Організацію та проведення виборів здійснювати- муть ЦВК, окружні виборчі комісії6 та ДВК. При цьому ЦВК є постійно діючим колегіальним державним органом, що діє на підставі Конституції України, Закону України від 30.06.04 р. № 1932-IV «Про Центральну виборчу комісію» та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організа- ції підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АР Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевого референдумів.

Під кожні чергові парламентські вибори створю- ються нові ОВК та ДВК. Яким чином відбуватиметься формування цих комісії на Виборах-2012?

Відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону № 4061 ОВК утво- рюється у кількості не менше 12 і не більше 18 осіб.

Суб’єктами подання кандидатур до складу ОВК, тобто суб’єктами формування ОВК, є:

1

політичні партії, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті ВРУ поточного скликання

2

політичні партії — суб’єкти виборчого процесу (тобто ті партії, що висунули виборчий список кандидатів або кандидата в одномандатному окрузі)

Як бачите, Законом № 4061 кандидати в депутати- самовисуванці позбавлені права представництва сво- їх інтересів в ОВК.

До складу ОВК обов’язково включаються (звичайно, якщо сама партія виявила бажання включи- ти свого представника до ОВК) по 1 представнику від політичних партій, депутатські фракції яких за- реєстровані в Апараті Верховної Ради України по- точного скликання, та не більш як по 1 представнику від політичних партій — суб’єктів виборчого процесу відповідно до результатів жеребкування, що прово- диться ЦВК.

Увага! Подання списку кандидатур до ОВК від пар- тії здійснює центральний керівний орган партії. По- дання повинно бути підписане керівником партії (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплене печаткою партії. Зробити це партії повинні не пізніше як за 67 днів до дня голосування, тобто до 22.08.12 р. Якщо ж у цей строк не надійшли подання щодо скла- ду ОВК або якщо кількість запропонованих до скла- ду ОВК осіб становить менше 12, ОВК утворюються не пізніш як за 62 дні до дня голосування, тобто до

26.08.12 р., ЦВК за поданням Голови ЦВК у кількості

12 осіб з обов’язковим урахуванням поданих канди- датур від партій.

Увага! Голова, заступник голови та секретар ОВК повинні бути представниками різних партій — суб’єктів формування ОВК.

Кожний суб’єкт подання кандидатур до складу ОВК має право на пропорційну частку кожної кате- горії керівних посад в ОВК: голів, заступників голів, секретарів комісій. При цьому частка керівних посад для кожного суб’єкта подання кандидатур до складу ОВК у межах загальнодержавного округу визнача- ється відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб’єкта до складу ОВК, у відношенні до за- гальної кількості осіб, включених до складу ОВК. Тоб- то політичні партії, парламентські фракції яких заре- єстровані в Апараті Верховної Ради України, апріорі матимуть найбільше керівних посад в ОВК, оскільки їх представництво в ОВК гарантоване.

Розподіл керівних посад, як завжди, здійснює ЦВК. При цьому повинна бути дотримана приблизна рівно- мірність територіального розподілу посад, отриманих представниками кожного суб’єкта подання.

ДВК утворюється у складі:

Категорія дільниці

Кількість виборців

Кількість членів комісії

1

Мала

від 20 до 500 виборців

10-18 осіб

2

Середня

від 500 до 1500 виборців

14-20 осіб

3

Велика

від 1500 до 2500 виборців

18-24 особи

Увага! Якщо кількість виборців на дільниці не пе- ревищує 50 осіб, то ДВК може утворюватись у складі голови, заступника, секретаря та 2 — 4 членів комісії, тобто у складі 5 — 7 осіб.

Суб’єктами подання кандидатур до складу ДВК є суб’єкти подання кандидатур до складу ОВК, а також кандидати у депутати у відповідному одномандатно- му окрузі.

Увага! Від імені партії подання вносить уповнова- жена на підставі довіреності особа від партії. Подання від кандидата у депутати вносить безпосередньо кан- дидат у депутати або його довірена особа.

Як і в ОВК, в ДВК партії, депутатські фракції яких зареєстровані в Апараті Верховної Ради України, бу- дуть мати по одному гарантованому місцю. Від інших суб’єктів допускається не більше одного представника, який визначається шляхом жеребкування, що про- водить ЦВК.

У разі якщо за 39 днів до голосування суб’єкти по- дання кандидатур до ДВК не подали подання або якщо кількість запропонованих до складу ДВК становить мен- ше ніж мінімальна кількість членів ДВК (див. останню таблицю), ОВК не пізніше як за 31 день до дня виборів — до 27.09.12 р.) зобов’язана утворити ДВК за подан- ням голови ОВК у складі не більшому ніж середня чи- сельність ДВК, визначена для певної категорії ДВК.

Увага! Пропозиції стосовно таких кандидатур го- лові ОВК можуть подавати члени ОВК.

 

ЕТАПИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Пропоную стислий огляд, як виглядатиме виборчий процес на Виборах-2012.

Найменування етапу

Строк здійснення етапу

Стаття Закону № 4061

1

2

3

4

 

1

висування кандидатів у депутати

розпочинається за 90 днів і закінчується за 79 днів до дня голосування (з 30.07.12 р. по 10.08.12 р.)

ч. 1 ст. 52

 

 

2

 

утворення виборчих комісій (крім ЦВК)

ОВК — не пізніш як за 62 дні до дня виборів (тобто до 26.08.12 р.)

ч. 1 ст. 27

ДВК — не пізніш як за 31 день до дня виборів (тобто до 27.09.12 р.)

ч. 1 ст. 28

 

 

 

3

 

 

реєстрація  кандидатів у депутати

не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів, останній строк подачі документів — за 75 днів до дня голосування (тобто 14.08.12 р.), кінцевий термін реєстрації депутатів — 19.08.12 р.)

 

 

ч. 2 ст. 58,

ч. 6 ст. 58

 

 

4

 

 

проведення передвиборної агітації

розпочинається з моменту прийняття ЦВК рішення про реєстрацію виборчого списку партії або кандидата і закінчується о 24 год. останньої п’ятниці перед днем голосування (тобто о 24 год.

26.10.12 р.)

 

 

чч. 1, 2 ст. 70

 

 

5

утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі

 

не пізніш як за 45 днів до дня голосування (тобто до 13.09.12 р.)

 

 

ч. 3 ст. 21

 

 

 

6

 

 

складання списків виборців, їх перевірка та уточнення

не пізніш як за 20 днів до дня голосування (до 08.10.12 р.) орган ведення Державного реєстру виборців у приміщенні, в якому він розташований, передає один примірник

попереднього списку виборців на паперовому носії відповідній ДВК

 

 

 

ч. 5 ст. 39

 

 

уточнений список виборців на паперовому носії передається відповідній ДВК Органом ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за 2 дні до дня голосування (до 25.10.12 р.)

 

 

ч. 6 ст. 41

7

голосування

в день голосування (28.10.12 р.) з 8 до 20 години без перерви

ч. 1 ст. 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування

підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці розпочинається після закінчення голосування

та невідкладної передачі до ОВК попередніх відомостей про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент закінчення голосування, та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці на момент закінчення голосування, і триває

до складення та підписання протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі якщо під час проведення голосування до ДВК надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування

на виборчій дільниці, ДВК розглядає їх до початку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці

 

 

 

 

 

 

 

ч. 1 ст. 87

встановлення результатів голосування здійснюється ОВК з моменту закінчення голосування і триває до встановлення підсумків голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі

 

 

 

ч. 1 ст. 94

встановлення підсумків голосування

в загальнодержавному окрузі в межах округу та в одномандатному окрузі здійснюється ОВК після прийняття і розгляду протоколів ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях

 

 

ч. 1 ст. 95,

ч. 1 ст. 96

 

 

 

 

9

 

 

 

встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення

встановлення результатів виборів

в загальнодержавному окрузі та в одномандатних округах здійснюється ЦВК не пізніш як на 15 день з дня голосування (тобто до 12.11.12 р.)

 

ч. 1 ст. 98,

ч. 1 ст. 99

офіційне оприлюднення результатів виборів здійснює ЦВК у газетах «Голос України» та

«Урядовий кур’єр» не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів (тобто не пізніше 17.11.12 р.)

 

 

ч. 1 ст. 100

 

 

10

 

припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій

повноваження ОВК припиняються через 15 днів після оприлюднення ЦВК результатів виборів

ч. 3 ст. 31

повноваження ДВК припиняються через 5 днів після оприлюднення ЦВК результатів виборів

ч. 3 ст. 32

 

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі