Інформація по темі "" | Публікації по тегу
11.11.15
9870 0
Друкувати
Обране

Реєстрація обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів

День голосування залишився позаду, і щодо більшості кандидатів в депутати та на посади сільських, селищних, міських голів територіальні виборчі комісії вже встановили результати виборів. Не беремо до уваги поки що тих, яким пощастило менше і вони змушені продовжити «перегони» та взяти участь у повторному голосуванні або повторних виборах. В цій статті ми поговоримо про те, яким чином обрані на сьогодні депутати, голови потрапляють до ради і які процедурні дії цьому передують.


Автор: Я. Брусенцова, юрист-аналітик ВБ «Фактор»

 

Офіційне оприлюднення результатів виборів

Перш ніж перейти, власне, до реєстрації обраних депутатів та голів, повернемося трохи назад. Слід зазначити, що анонсованій процедурі реєстрації передують щонайменше ще два кроки, які мають вчинити територіальні виборчі комісії вже після того, як встановлять результати виборів:

1

повідомити особу, стосовно якої прийнято рішення про обрання її відповідно депутатом, головою

2

офіційно оприлюднити результати виборів

Крок 1. Сподіваємося, що ці дії були вчинені територіальними виборчими комісіями, оскільки необхідність їх дотримання передбачена Законом України від 14.07.15 р. № 595-VIII «Про місцеві вибори»1.

1 Далі за текстом — Закон № 595.

Слід зазначити, що цей Закон не конкретизував, яким саме чином особа, щодо якої прийнято рішення територіальною виборчою комісією про обрання її депутатом чи головою, має бути про це повідомлена. В той же час деталізація цього процедурного моменту добре була описана у постанові ЦВК від 02.10.15 р. 
№ 381 «Про Роз’яснення щодо порядку реєстрації обраних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, селищ»2.

2 Далі за текстом — постанова ЦВК № 381.

Отже, нагадаємо...

Відповідно до п. 3 постанови ЦВК № 381 територіальна виборча комісія не пізніше дня офіційного оприлюднення результатів виборів повідомляє (рекомендованим листом, телеграмою, факсограмою, телефонограмою тощо) особу, обрану депутатом в багатомандатному та одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою, про:

— її обрання;

— необхідність подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації депутатом, сільським, селищним, міським головою, передбачених Законом № 595 та постановою ЦВК № 381;

— наслідки неподання перелічених документів.

Увага! Рекомендований лист, телеграма надсилаються особі, обраній депутатом, сільським, селищним, міським головою, після їх реєстрації в Журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії з місцевих виборів. Документ же, виданий підприємством зв’язку на підтвердження надсилання рекомендованого листа, телеграми, зберігається в комісії.

Про передачу ж повідомлення (факсограмою, телефонограмою) особі, обраній депутатом, сільським, селищним, міським головою, член комісії, який його передав, складає письмову довідку, в якій зазначає прізвище, ім’я та по батькові обраного депутата, сільського, селищного, міського голови, який отримав відповідне повідомлення, номер засобу зв’язку, за яким його передано, дату та час такої передачі, а також свої прізвище, ім’я, по батькові та ставить свій підпис. Текст повідомлення після реєстрації в Журналі реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії з місцевих виборів та довідка про його передачу зберігаються в комісії.

Увага! Особі, обраній депутатом в одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою, відповідне повідомлення може бути вручено одночасно з копією рішення територіальної виборчої комісії про її обрання, про що складається відповідний акт.

Частиною 15 ст. 27 Закону № 595 передбачається, що рішення виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше, зокрема, ранку наступного дня після дня його прийняття. Таке рішення у цей самий строк доводиться також до відома суб’єктів виборчого процесу, яких воно стосується. Копія рішення, засвідчена головою комісії чи його заступником і секретарем комісії та скріплена печаткою комісії, не пізніше ніж через чотири години після його прийняття видається суб’єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу.

Із зазначеної вище вимоги можна зробити висновок, що особа, обрана депутатом чи сільським, селищним, міським головою, не те що може, а повинна отримати копію постанови територіальної виборчої комісії про обрання її відповідно депутатом в одномандатному окрузі чи головою.

Крок 2. Дії, передбачені для кроку 1, як вже було зазначено, мають вчинятися територіальною виборчою комісією бажано до офіційного оприлюднення результатів виборів. І це правильно, оскільки є логічним, коли ще «вчорашній» кандидат має першим дізнатися про своє потрапляння до лав «обраних». В той же час постанова ЦВК № 381 дозволила територіальним виборчим комісіям повідомляти «обраних» не пізніше дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

Тепер безпосередньо щодо кроку 2. Статтею 88 Закону № 595 передбачається, що територіальна виборча комісія не пізніш як на п’ятий день із дня встановлення результатів виборів офіційно оприлюднює результати місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації.

Список обраних депутатів відповідної ради публікується із зазначенням в алфавітному порядку прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця, року народження, відомостей про освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання та назви місцевої організації партії, від яких обрано депутата (або позначки «Висунутий шляхом самовисування»).

У повідомленні про результати виборів та обраного сільського, селищного, міського голову зазначаються прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження, відомості про освіту, партійність, посаду, місце роботи (заняття), місце проживання та назву місцевої організації партії, від якої обрано відповідного сільського, селищного, міського голову, старосту (або позначка «Висунутий шляхом самовисування»).

Увага! Саме офіційне оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів виборів є підставою для звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою.

Реєстрація обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів

Частиною 1 ст. 89 Закону № 595 передбачається, що особа, обрана депутатом обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, сільським, селищним, міським головою, для її реєстрації має звернутися до відповідної територіальної виборчої комісії. Зробити вона це повинна протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів відповідних місцевих виборів. Крім іншого, Закон № 595 визначив документи, які вказана особа надає для проведення її реєстрації відповідно депутатом, сільським, селищним, міським головою.

А тепер будьте уважні!

Тим особам, які звертатимуться до територіальних виборчих комісій для здійснення їх реєстрації, рекомендуємо взяти до уваги Роз’яснення, затверджене постановою ЦВК № 381. Саме воно деталізує весь перелік документів, який має надати вказана особа до територіальної виборчої комісії.

Наведемо їх.

Особа, обрана депутатом обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради, 
подає до територіальної виборчої комісії такі документи:

1

У разі наявності іншого представницького мандата — копію зареєстрованої заяви про припинення дії такого представницького мандата, поданої відповідно до обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради (у разі обрання депутатом особи, яка є депутатом ради, повноваження якої спливають у зв’язку з обранням нового складу ради на цих же виборах, така заява не подається)

2

У разі відсутності іншого представницького мандата — заяву про відсутність такого мандата

3

У разі обрання особи депутатом у двох або більше багатомандатних виборчих округах — копію заяви (копії заяв) про відмову від іншого депутатського мандата, поданої відповідно до виборчої комісії обласної, районної, міської, районної в місті виборчої комісії та зареєстрованої в установленому порядку

4

Копію документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»), або копію тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, нещодавно прийнятих до громадянства України

 

Особа, обрана сільським, селищним, міським головою, подає до територіальної виборчої комісії 
такі документи:

1

У разі наявності іншого представницького мандата — копію зареєстрованої заяви про припинення дії такого представницького мандата, поданої відповідно до обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради (у разі обрання сільським, селищним, міським головою, яка є депутатом ради, повноваження якої спливають у зв’язку з обранням нового складу ради на цих же виборах, така заява не подається)

2

Копію трудової книжки із записом про звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, засвідчену у порядку, встановленому Законом України від 02.09.93 р. № 3425-XII «Про нотаріат»3.

Примітка. Сільський, селищний, міський голова, обраний на цю ж посаду, подає довідку сільської, селищної, міської ради про те, що він є сільським, селищним, міським головою і його трудова книжка знаходиться у відповідній раді.

3

Копію чи витяг із наказу (розпорядження, рішення, протоколу засідання, загальних зборів колегіального органу тощо) про звільнення з роботи (посади), на підставі якого вчинено відповідний запис у трудовій книжці, засвідчені печаткою підприємства, установи, організації

4

У разі відсутності іншого представницького мандата, невиконання роботи (незайняття посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови, — заяву про відсутність такого мандата, про невиконання роботи (незайняття посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови

5

Копію заяви про зупинення адвокатської діяльності, поданої до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката, — для осіб, які здійснюють адвокатську діяльність

6

Копію пенсійного посвідчення — для непрацюючих пенсіонерів

7

Копію документа, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України (копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, сторінок з відомостями про місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»), або копію тимчасового посвідчення громадянина України для осіб, нещодавно прийнятих до громадянства України

3 Далі за текстом — Закон № 3425.

Увага! Для реєстрації особи, обраної депутатом у багатомандатному або одномандатному виборчих округах, сільським, селищним, міським головою, висунутою місцевою організацією політичної партії, документи, перелічені вище, можуть бути подані:

1

нею особисто

2

іншою особою за її довіреністю, посвідченою у порядку, встановленому Законом № 3425, або уповноваженим на підставі довіреності від місцевої організації партії її представником

Увага! Для реєстрації особи, обраної депутатом в одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою, який балотувався в порядку самовисування, відповідні документи можуть бути подані:

1

нею особисто

2

іншою особою за її довіреністю, посвідченою у порядку, встановленому Законом № 3425

Увага! Частина 2 ст. 89 Закону № 595 надає можливість подовжити двадцятиденний термін для подання документів особами, обраними депутатами, сільськими, селищними, міськими головами. Щоправда, для цього такі особи повинні мати поважні причини, про які вони завчасно (протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, але не пізніше) повідомляють відповідні територіальні виборчі комісії.

У разі звернення особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою, до територіальної виборчої комісії щодонаявності поважних причин, які перешкоджають поданню нею протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів документів, та подання на їх підтвердження відповідних документів (довідки, у тому числі медичної, листка тимчасової непрацездатності, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців з відміткою про знаходження фізичної особи — підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності тощо) територіальна виборча комісіяможе:

 прийняти рішення про визнання цих причин поважними;

— встановити інший строк для подання відповідних документів.

В той же час територіальна виборча комісія може прийняти рішення і про відмову у визнанні цих причин поважними.

Зауважте, що територіальна виборча комісія — це колегіальний орган. Відповідно всі рішення приймаються більшістю від складу територіальної виборчої комісії.

Тож враховуйте, що ваші причини можуть бути визнані як поважними, так і ні. Тому рекомендуємо все ж таки не зволікати та «вкладатися» у передбачений Законом № 595 строк.

Зауважте, що рішення територіальної виборчої комісії про визнання причин поважними і встановлення іншого строку для подання відповідних документів (про відмову у визнанні причин поважними) приймається:

1

не пізніше наступного дня з дня отримання заяви

2

невідкладно у цей день (в разі отримання такого звернення в останній день установленого двадцятиденного строку для подання відповідних документів)

Відповідно до ч. 3 ст. 89 Закону № 595 територіальна виборча комісія має 5 днів (відлік яких починається з дня отримання документів, наданих особами, обраними депутатами, сільськими, селищними, міськими головами), щоб прийняти рішення про реєстрацію відповідно депутата, сільського, селищного, міського голови.

Особливості реєстрації обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів

Особливості реєстрації обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів прямо передбачені ст. 89 Закону № 595. Крім іншого, вони опосередковано згадані в ст. 86 цього ж Закону.

Слід зазначити, що особливість реєстрації (відступ від загальних правил її здійснення) полягає перш за все у наданому ст. 35 Закону № 595 праві особам одночасно балотуватися у депутати декількох рад і на посаду голови.

Тож цілком логічною є необхідність на законодавчому рівні визначити правила реєстрації осіб, які одночасно були обрані, наприклад, і в одному з багатомандатних округів, і в одномандатному окрузі або одночасно в декількох багатомандатних округах (депутатом до районної ради та до обласної ради).

Також звертаємо вашу увагу на те, що особливості реєстрації обраних депутатів, сільських, селищних, міських голів конкретизовані все в тому ж Роз’ясненні, затвердженому постановою ЦВК № 381.

Наведемо ці правила, використавши саме зазначене Роз’яснення.

у разі обрання одного з кандидатів, включеного до виборчих списків місцевої організації політичної партії, депутатом у двох або більше багатомандатних виборчих округах

такий кандидат має право звернутися для його реєстрації депутатомлише однієї місцевої ради

Примітка. Таким чином, законодавець надає право вибору особі: зареєструватись, наприклад, депутатом обласної чи районної ради (звісно, у разі її обрання депутатом у відповідних багатомандатних округах).

якщо кандидат, включений до виборчого списку місцевої організації політичної партії,одночасно обраний депутатом у багатомандатному виборчому окрузі та депутатом в одномандатному виборчому окрузі або сільським, селищним, міським головою

такий кандидат має право звернутися до однієї територіальної виборчої комісії щодо реєстрації його депутатом в одномандатному виборчому окрузі або сільським, селищним, міським головою

Примітка. Вказана особливість закріплена саме в Роз’ясненні, затвердженому постановою ЦВК № 381 (п. 11). Цей пункт ми рекомендуємо співвідносити обов’язково з відповідною нормою ч. 11 ст. 86 Закону № 595 (яку він, власне, і покликаний роз’яснити).

Зауважуємо: в згаданій ч. 11 зазначається, що у разі обрання одного з кандидатів, включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, депутатом у багатомандатному виборчому окрузі та депутатом у одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою такий кандидат вважається обраним відповідно депутатом у одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою.

Тобто якщо буквально розуміти вказану норму Закону № 595, то напрошується єдиний правильний висновок: в будь-якому випадку кандидат, обраний одночасно депутатом і в багатомандатному, і в одномандатному (єдиному одномандатному) окрузі, не може (як про це зазначається в Роз’ясненні), а має бути зареєстрований відповідною територіальною виборчою комісією саме в одномандатному (єдиному одномандатному) виборчому окрузі.

Крім іншого, відтепер виникають сумніви щодо застосування під час здійснення реєстрації кандидатів абз. 2 ч. 4 ст. 35 Закону № 595. Нагадаємо: ця норма визначає, що особа, яка висунута кандидатом у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших одномандатних, єдиних одномандатних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів. Більшість експертів на той момент трактували її так: особа не може одночасно балотуватися і на посаду сільського, селищного, міського голови, і в депутати в будь-якому одномандатному окрузі. До речі, як показує практика, саме так цю норму застосовувала більшість територіальних виборчих комісій.

З появою ж Роз’яснення, затвердженого постановою ЦВК № 381, підтвердилося різночитання вимоги, яка закріплена в абз. 2 ч. 4 ст. 35 Закону № 595. Тепер можна припустити, що все ж таки особа мала право реєструватися одночасно кандидатом в депутати в одномандатному виборчому окрузі і кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови в іншому єдиному одномандатному окрузі. Але це лише припущення і перевагу слід надавати все ж таки Закону № 595.

Зауважте, що ст. 89 Закону № 595 зобов’язує кандидата у депутати, включеного до виборчого списку місцевої організації політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі, у разі обрання його депутатом в одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою невідкладно після отримання рішення територіальної виборчої комісії про визнання депутата в одномандатному виборчому окрузі, сільського, селищного, міського голови обраним повідомити відповідно обласну, районну, міську, районну в місті виборчу комісію, яка встановлює результати відповідних виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі, про обрання його депутатом в одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою.

Слід враховувати: Закон № 595 передбачив, що результати виборів в одномандатних виборчих округах та єдиних одномандатних виборчих округах мають бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніш як на п’ятий день з дня голосування, а результати виборів у багатомандатних округах — не пізніш ніж на десятий день.

Таким чином, у особи, яка одночасно балотувалася і в багатомандатному, і в одномандатному (єдиному одномандатному) виборчих округах, є можливість ще до встановлення результатів виборів у багатомандатному окрузі повідомити відповідну територіальну виборчу комісію про те, що вона вже обрана в одномандатному (єдиному одномандатному) виборчому окрузі.

У такому разі відповідна територіальна виборча комісія протягом одного дня з дня отримання такого повідомлення або відповідного повідомлення ЦВК приймає рішення про визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку відповідної місцевої організації політичної партії, про що повідомляє відповідного кандидата у депутати наступного дня з дня прийняття такого рішення, реєструє його в установленому законом 
порядку.

Відмова від мандата (посади), ненабуття права на мандат...

Отже, ми вас повідомили про те, що особи, які обрані депутатами, сільськими, селищними, міськими головами, за загальними правилами мають протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів подати необхідні документи для здійснення їх реєстрації. А що відбудеться, якщо така особа пропустить цей строк? Закон № 595, а також Роз’яснення, затверджене постановою ЦВК № 381, містять на це чітку відповідь:

у разі неподання без поважних причин протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів або у строк, установлений територіальною виборчою комісією за зверненням особи, обраної депутатом у багатомандатному виборчому окрузі, необхідних документів

у разі неподання без поважних причин протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів або у строк, установлений територіальною виборчою комісією за зверненням особи, обраної депутатом в одномандатному виборчому окрузі, необхідних документів

у разі неподання без поважних причин протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів або у строк, установлений територіальною виборчою комісією за зверненням особи, обраної на посаду сільського, селищного, міського голови, необхідних документів

територіальна виборча комісія у п’ятиденний строкприймає рішення про визнання її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає обраним депутатом у багатомандатному виборчому окрузі наступного за черговістю кандидата в депутати від відповідної місцевої організації партії і реєструє його в установленому законом порядку.

Примітка. Про прийняття зазначеного рішення територіальна виборча комісія повідомляє відповідного кандидата у депутати наступного дня з дня прийняття такого рішення.

територіальна виборча комісія у п’ятиденний строк приймає рішення про визнання особи такою, що відмовилася відповідно від депутатського мандата, та у десятиденний строк з дня прийняття такого рішенняпризначає в цьому виборчому окрузі повторні вибори

територіальна виборча комісія у п’ятиденний строк приймає рішення про визнання особи такою, що відмовилася відповідно від посади сільського, селищного, міського голови, та у десятиденний строк з дня прийняття такого рішення призначає повторні вибори відповідно сільського, селищного, міського голови

Увага! Роз’яснення, затверджене постановою ЦВК № 381, на відміну від Закону № 595, передбачає умови, коли обраний депутат, сільський, селищний, міський голова не набувають представницького мандата.

Отже, в п. 14 вказаного Роз’яснення зазначається, що територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання особи, обраної депутатом, сільським, селищним, міським головою, такою, яка відповідно не набула представницького мандата депутата, сільського, селищного міського голови, у разі виникнення (виявлення) у період після встановлення результатів відповідних місцевих виборів до реєстрації цієї особи депутатом, сільським, селищним, міським головою обставин, зазначених у п.п. 3, 4, 6 ч. 1, п.п. 3, 4, 6 ч. 2, ч. 8 ст. 47 Закону № 595, а саме:

1

припинення її громадянства України

2

визнання її недієздатною

3

набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину (стосовно особи, обраної депутатом у багатомандатному виборчому окрузі, — набрання щодо неї законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину)

4

її смерті

Увага! Таке рішення територіальна виборча комісія приймає у п’ятиденний строк з дня отримання офіційних документів уповноважених органів або посадових осіб, що підтверджують відповідні обставини.

Які ж наслідки прийняття вказаного рішення? Відповідь залежить від того, відносно кого таке рішення приймалося, а саме:

на підставі рішення про визнання особи, обраної депутатом в одномандатному виборчому окрузі, сільським, селищним, міським головою, такою, яка відповідно не набула представницького мандата депутата, сільського, селищного міського голови

територіальна виборча комісія у десятиденний строк з дня прийняття такого рішення призначає повторні вибори депутата у відповідному одномандатному виборчому окрузі, повторні вибори сільського, селищного, міського голови

на підставі рішення про визнання особи, обраної депутатом у багатомандатному виборчому окрузі, такою, яка не набула представницького мандата депутата

територіальна виборча комісія визнає обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної місцевої організації політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі

Крім іншого, кандидатам, які балотувалися в багатомандатних округах, цікаво буде знати, що ст. 90 Закону № 595 передбачає можливість заміщення депутатів. Цією нормою, зокрема, визначено, що у разі якщо депутат, який обирався в багатомандатному виборчому окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за 
черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії. У такому випадку реєстрація особи, обраної депутатом, та видання їй тимчасового посвідчення депутата здійснюються територіальною виборчою комісією з дотриманням порядку, передбаченого ст. 89 Закону № 595.

Увага! Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпано, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.

Від реєстрації до виконання повноважень один крок

В Роз’ясненні, затвердженому постановою ЦВК № 381, ЦВК нагадала, що повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів.

Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради рішення про його обрання.

Увага! Територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів місцевої ради в кількості не менш як двох третин від загального складу ради скликає першу сесію новообраної ради.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова відповідної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, міського голови.

 

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»коментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн