Інформація по темі "" | Публікації по тегу
09.08.21
1118 0
Друкувати
Обране

Співробітництво ТГ: як обліковувати?

Ви вже знаєте, які існують форми співробітництва ТГ та як правильно організувати цей процес (див. с. 4 — 8). У продовження цієї теми розглянемо нюанси планування видатків ОМС для здійснення заходів у межах такого співробітництва та порядок відображення цих операцій на рахунках бухобліку.

Порядок обліку операцій, пов’язаних зі співробітництвом ТГ, покажемо на прикладі трьох найбільш найпоширеніших форм співробітництва, як-то:

1) передача від однієї ТГ іншій через визначений ними виконавчий орган грошових коштів або індивідуально визначеного майна;

2) спільне фінансування (утримання КП);

3) утворення спільних КП.

Передача від однієї ТГ іншій грошових коштів / майна

Такі видатки мають здійснюватися шляхом надання міжбюджетного трансферту з відповідного місцевого бюджету. Так, одна місцева рада може передати кошти на здійснення окремих видатків місцевих бюджетів іншій місцевій раді як міжбюджетний трансферт до відповідного місцевого бюджету. Це чітко передбачено нормою ч. 1 ст. 93 БКУ. Трансферти між бюджетами зазвичай перераховують у вигляді субвенції.

Безпосередньо передачу коштів між місцевими бюджетами проводять на підставі рішень відповідних місцевих рад, прийнятих кожною із сторін, і укладеного договору (ч. 2 ст. 93 БКУ).

Таким чином, відповідні місцеві ради повинні виконати такі дії:

• по-перше, укласти договір (між надавачем та отримувачем трансферту). У ньому слід чітко прописати умови використання коштів, порядок їх передачі (суму, строк) та звітування щодо використання;

• по-друге, прийняти рішення про передачу/прийняття бюджетних ресурсів. Таке рішення мають прийняти обидві місцеві ради та затвердити у своїх місцевих бюджетах;

• по-третє, внести зміни до розписів місцевих бюджетів — передбачити відповідні доходи та видатки.

Документальне оформлення

Казначейство спочатку спрямовує кошти трансферту на рахунки ОМС-надавача, призначені для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами. Після цього кошти з цих рахунків перераховують на рахунки отримувача.

Для реєстрації зобов’язань надавач трансферту має подати до органу Казначейства договір, Реєстр бюджетних зобов’язань та Реєстр фінансових зобов’язань.

Безпосередньо перерахування коштів з рахунку надавача трансферту на рахунок отримувача проводиться за платіжним дорученням.

КЕКВ

Нагадаємо: видатки на поточні міжбюджетні трансферти ОМС-надавач має планувати і здійснювати за КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів». Цього вимагає п.п. 2.4.2 Інструкції № 333.

Натомість капітальні трансферти слід планувати за КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» (п.п. 3.2.2 Інструкції № 333).

Бухоблік

За загальним правилом для обліку міжбюджетних трансфертів ОМС-надавач має застосовувати такі субрахунки:

2314 «Інші рахунки в Казначействі» — для обліку коштів, виділених з бюджету розпоряднику для подальшого їх розподілу та перерахування;

7512 «Трансферти» — для обліку надходжень, пов’язаних з перерахуванням сум трансфертів та коштів, отриманих для виконання цільових заходів;

8511 «Витрати за необмінними операціями» — для обліку витрат, пов’язаних з наданням трансфертів.

Майте на увазі: безпосередньо отримувачем трансферту є відповідний місцевий бюджет, а не конкретна місцева рада чи виконком. Таким чином, кошти трансферту спочатку потрапляють на «котловий» рахунок місцевого бюджету-отримувача, а звідти — на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів. Відтак для них ці кошти фактично є звичайними бюджетними асигнуваннями.

Порядок відображення цих коштів в обліку ОМС-отримувача залежить від того, чи видатки для виконання поставлених завдань здійснює він, чи передає ці кошти розпорядникам нижчого рівня. Тобто слід чітко розуміти, хто буде освоювати кошти трансферту.

Застосування субрахунків для обліку коштів, отриманих як міжбюджетний трансфер, ОМС-отримувачем (головним розпорядником бюджетних коштів)

Об’єкт обліку

(суть операції)

Головний розпорядник (ОМС)

здійснює видатки

за рахунок отриманих коштів

передає кошти розпоряднику нижчого рівня

Грошові кошти (надходження коштів на рахунок)

2313 «Реєстраційні рахунки»

2314 «Інші рахунки в Казначействі»

Доходи

(отримання асигнувань)

7011 «Бюджетні асигнування»

або

5411 «Цільове фінансування»

7011 «Бюджетні асигнування»

Витрати

(здійснення видатків за рахунок отриманих коштів)

8011 «Витрати на оплату праці», 8012 «Відрахування на соціальні заходи»,

8013 «Матеріальні витрати»,

8014 «Амортизація»,

8511 «Витрати за необмінними операціями» тощо*

— **

* Визнання витрат в обліку проводиться за фактом їх здійснення (при використанні коштів). Витрати слід відображати в обліку виходячи із економічної сутності господарських операцій.

** При передачі коштів розпоряднику нижчого рівня (не КП) витрати в обліку не відображаються. Ці кошти проходять через рахунки головного розпорядника «транзитом».

Не можна передавати кошти як міжбюджетний трансферт безпосередньо установі (КП) — розпоряднику нижчого рівня (одержувачу бюджетних коштів), оминаючи головного розпорядника — ОМС. Адже сторонами договору про співробітництво ТГ, а також договору про надання/отримання міжбюджетного трансферту є відповідні місцеві ради. І саме вони несуть відповідальність за цільове використання коштів, отриманих згідно з цими договорами.

Приклад 1. Між селищною радою та кількома сільськими радами укладено договір про співробітництво відповідних ТГ у формі реалізації спільного проєкта «Якісне соціальне обслуговування». Метою проєкта є забезпечення якісного обслуговування мешканців відповідних ТГ Центром надання соціальних послуг селищної ради.

На виконання умов договору про співробітництво сільська рада надала субвенцію селищному бюджету для проведення поточного ремонту приміщення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання КУ «Центр надання соціальних послуг селищної ради» у сумі 49136 грн.

Для виконання ремонтних робіт Центр надання соцпослуг уклав договір з підрядною організацією. Розрахунок з підрядником проведено після прийняття виконаних робіт (на підставі підписаних Актів приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в та Довідки за формою № КБ-3).

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Сільська рада — надавач трансферту

1

Отримано кошти для перерахування субвенції

2314

7512

49136

2

2

Перераховано субвенцію до селищного бюджету

8511

2314

49136

2

Селищна рада — головний розпорядник — отримувач трансферту

1

Отримано кошти субвенції для передачі розпоряднику нижчого рівня

2314

7011

49136

2

2

Перераховано кошти на реєстраційний рахунок розпорядника нижчого рівня

7011

2314

49136

2

Центр надання соціальних послуг — розпорядник нижчого рівня

1

Отримано асигнування для проведення поточного ремонту приміщення

2313

7011

49136

2

2

Виконано ремонтні роботи

8013

6211

49136

6

3

Перераховано кошти підрядній організації за ремонт приміщення

6211

2313

49136

2, 6

Спільне фінансування (утримання) КП

Співфінансування (спільне утримання) КП одночасно з кількох місцевих бюджетів також слід проводити шляхом надання субвенції — міжбюджетного трансферту з одного місцевого бюджету іншому.

Порядок документального оформлення таких операцій (з виділення, отримання субвенції) ми розглянули вище. Тому не будемо повторюватись.

КЕКВ

Видатки на фінансову підтримку підприємств на безповоротній основі, а також інші поточні трансферти підприємствам слід планувати і здійснювати за КЕКВ 2620. Це передбачено пп. 3, 6 п.п. 2.4.2 Інструкції № 333. Тож ОМС-надавач субвенції на фінансування КП в межах угоди про співробітництво ТГ має планувати та здійснювати відповідні видатки саме за КЕКВ 2620.

Бухоблік

Загальний порядок обліку операцій з перерахування та отримання міжбюджетних трансфертів описано вище.

Водночас пам’ятайте: кошти міжбюджетних трансфертів (у тому числі для фінансування КП) підлягають обов’язковому зарахуванню на рахунки головного розпорядника (ОМС) — засновника відповідного КП.

Тільки після цього головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) перераховує ці кошти на рахунки одержувача бюджетних коштів (КП). Для наочності порядок відображення цих операцій на рахунках бухобліку розглянемо на умовному прикладі.

Приклад 2. Між міською радою та кількома сільськими радами було укладено договір про співробітництво відповідних ТГ у формі реалізації спільного проєкта у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Метою проєкта є охорона довкілля та створення інфраструктури утилізації (перероблення) відходів.

На виконання умов договору про співробітництво сільська рада надала субвенцію міському бюджету у сумі 30000 грн як фінансову підтримку КП «Комунсервіс».

Міська рада перерахувала отримані кошти на рахунок КП, відкритий в органах Казначейства.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Сільська рада — надавач трансферту

1

Отримано кошти для перерахування субвенції

2314

7512

30000

2

2

Перераховано субвенцію до міського бюджету

8511

2314

30000

2

Міська рада — головний розпорядник — отримувач трансферту

1

Отримано кошти субвенції для передачі КП

2313

7011

30000

2

2

Перераховано кошти на рахунок одержувача бюджетних коштів — КП

8511

2313

30000

2

Утворення спільних КП

Комунальне майно може буди передане КП на праві господарського відання для поповнення статутного капіталу. Тобто ОМС як засновник відповідного КП може зробити внесок до його статутного капіталу у вигляді майна. Звісно, для цього також потрібно рішення відповідної місцевої ради. Якщо співзасновників КП декілька, то й внески до його статутного капіталу надійдуть від кількох ОМС.

При цьому ОМС може здійснювати внесок до статутного капіталу КП у грошовій формі лише за умови, що це підприємство — одержувач бюджетних коштів має відкритий в органах Казначейства рахунок. Докладніше про це читайте у журналі «Бюджетна бухгалтерія», 2021, № 13, с. 8.

Документальне оформлення

Для документального оформлення здійснення внеску до статутного капіталу підприємства використовують Акт приймання-передачі. Типової форми такого документа наразі не існує. У разі передачі ОЗ (будівель, споруд, транспортних засобів, обладнання тощо), доцільно користуватися типовою формою Акта, затвердженою наказом № 8181. Окрім того, потрібен документ для підтвердження оцінки активів, які вносяться до статутного капіталу.

1 Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. № 818.

УВАГА!

У разі створення підприємства на базі майна комунальної власності, проведення незалежної оцінки є обов’язковим

Таку вимогу продиктовано абз. 2 ч. 2 ст. 7 Закону № 26582. Отже, при створенні КП та здійсненні внесків до його статутного фонду у формі майна необхідно мати звіт (акт) про оцінку майна.

2 Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. № 2658-III.

КЕКВ

Фінансування (у межах бюджетної програми) капітальних внесків до статутного капіталу слід планувати і здійснювати за КЕКВ 3210 (п.п. 2 п.п. 3.2.1 Інструкції № 333).

Пам’ятайте: внески ОМС до статутного капіталу є видатками бюджету розвитку (п. 3 ч. 2 ст. 71 БКУ).

Бухоблік

Для цілей бухобліку внески установи до статутного капіталу КП є фінансовими інвестиціями.

Балансова вартість фінансових інвестицій у підприємства збільшується на суму внеску до статутного капіталу підприємств комунального сектору економіки та зменшується на суму вилучення майна у таких підприємств. Це прямо передбачено п. 6 розд. ІІІ НП(С)БО № 1333.

3 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну від 18.05.2012 р. № 568.

Таким чином, у разі поповнення статутного капіталу спільного КП кожен ОМС має показати в обліку збільшення суми фінансових інвестицій і власного капіталу.

При цьому внески у статутний капітал слід обліковувати на субрахунку 2513 «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств» та субрахунку 5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі».

Розглянемо це на прикладі.

Приклад 3. Між селищною та сільською радами укладено договір про співробітництво ТГ у формі створення спільного КП «Благоустрій». Для забезпечення функціонування КП та формування його статутного капіталу сторони договору інвестують кошти та майно, зокрема:

селищна рада перераховує на рахунок КП грошові кошти у сумі 500000 грн;

сільська рада передає транспортний засіб — вантажний автомобіль (первісна вартість — 294000 грн, сума нарахованого зносу — 161 000 грн). Транспортний засіб передано разом з Інвентарною карткою обліку об’єкта ОЗ та технічною документацією.

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн

№ м/о

дебет

кредит

Селищна рада

1

Отримано цільове фінансування для створення фінансових інвестицій

2313

5411

500000

2

2

Перераховано кошти на рахунок КП як внесок до статутного капіталу

2513

2313

500000

2

3

Відображено зміни у капіталі

5411

5212

500000

17

Сільська рада

1

Передано автомобіль як внесок до статутного капіталу КП (на суму залишкової вартості переданого транспортного засобу)

2513

1015

133000

9

2

Списано суму нарахованого зносу

1411

1015

161000

9

3

Відображено зміни у капіталі

5111

5212

294000

17

Крот Юлія

Бюджетна бухгалтерія, серпень, 2021/№ 30

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі