Інформація по темі "" | Публікації по тегу
18.07.16
30921 2
Друкувати
Обране

Як ремонтувати «державні» дороги за кошти місцевого бюджету?

Приводом для написання статті стало наступне запитання читача: «Чи можна профінансувати iз сільського (селищного) бюджету поточний ремонт та здійснювати видатки на утримання доріг загального користування місцевого значення, що пролягають в адміністративних межах сільської (селищної) ради, в тому числі в межах населеного пункту, і співпадають з вулицями села (селища), та тих, що знаходяться за межами населеного пункту? Чи не буде це бюджетним правопорушенням?»


Автор: Ковшова О., економіст-аналітик ВБ «Фактор» 

Про дороги та повноваження ОМС

Ремонт доріг — завжди проблема, особливо для сільських та селищних рад. Тому щоб відповісти на запитання, треба розібратись із тим, які бувають дороги та хто має право їх фінансувати. Щоб це зробити, звернемось по допомогу до Закону України від 08.09.05 р. № 2862-IV «Про автомобільні дороги»1. Саме цей документ регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг.

1 Далі за текстом — Закон № 2862.

Закон № 2862 надає визначення терміна «автомобільна дорога» — це лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів.

Автомобільні дороги поділяються на (ст. 5 Закону  2862):

1

автомобільні дороги загального користування

Примітка. Автомобільні дороги загального користування поділяються на автомобільні дороги державного та місцевого значення.

2

вулиці і дороги міст та інших населених пунктів

3

відомчі (технологічні) автомобільні дороги

4

автомобільні дороги на приватних територіях

Державне управління автомобільними дорогами загального користування (тими, що знаходяться у державній власності) здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях – Служби автомобільних доріг. У свою чергу органи місцевого самоврядуванняздійснюють управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших населених пунктів, які знаходяться у їх віданні (тобто у комунальній власності згідно зі ст. 16, 17 Закону № 2862).

2 Далі за текстом — ОМС.

Джерело фінансування доріг залежить від того, в чиєму управлінні знаходиться така дорога: або у віданні органу державного управління автомобільними дорогами загального користування державного значення або у комунальній власності ОМС.

Зауважимо: автомобільні дороги місцевого значення поділяються на обласні та районні (ст. 8 Закону № 2862):

обласні автомобільні дороги

автомобільні дороги, що з’єднують адміністративні центри областей з іншими населеними пунктами в межах області та із залізничними станціями, аеропортами, річковими портами, пунктами пропуску через державний кордон, місцями відпочинку і не належать до доріг державного значення

районні автомобільні дороги

автомобільні дороги, що з’єднують адміністративні районні центри з іншими населеними пунктами, інші населені пункти між собою, з підприємствами, об’єктами культурного значення, іншими дорогами загального користування у межах району

Увага! Перелік доріг місцевого значення, у тому числі їх ділянок, що суміщаються з вулицями міст та інших населених пунктів, затверджують обласні державні адміністрації один раз на три роки (ст. 8 Закону № 2862).

Раніше ОМС не мали права фінансувати дороги, що перебували у державній власності та знаходились у віданні органу державного управління автомобільними дорогами загального користування.

Про це свідчить лист ГоловКРУ від 12.06.09 р. № 07-14/735 «Щодо ремонту доріг в населених пунктах за рахунок коштів місцевого бюджету».

Тобто ОМС могли профінансувати лише ремонт доріг місцевого значення, що перебували у комунальній власності.

Нагадаємо, що у згаданому листі висновок перевіряючих зводився до наступного: якщо дороги знаходяться у віданні відповідної сільської ради, то вона може проводити відповідні ремонти за рахунок коштів місцевого бюджету, але не має права витрачати кошти місцевого бюджету на ремонт доріг, які знаходяться у віданні органу державного управління автомобільними дорогами загального користування.

Сьогодні ситуація щодо фінансування доріг значно змінилась.

Відтепер ремонт доріг, які знаходяться у державній власності (тобто у віданні Укравтодору), можна фінансувати не лише з державного бюджету, але й за рахунок місцевих бюджетів. Підставою є Закон України від 02.06.15 р. № 491-VIII «Про внесення зміни до статті 91 Бюджетного кодексу України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення»3, яким розширені можливі напрями здійснення видатків місцевими бюджетами.

3 Далі за текстом — Закон № 491.

Тепер до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів, належать видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, а такожкапітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення(як співфінансування на договірних засадах).

У відповідність до такої «дорожньої» зміни приведені й Закон № 2862 та Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»4. До цих нормативно-правових документів потрапили зміни відповідно до Закону України від 02.06.15 р. № 490-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо співфінансування ремонту доріг державного значення»5.

4 Далі за текстом — Закон № 280.

5 Далі за текстом — Закон № 490.

Відповідно до змін ОМС:

1

в частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів мають право здійснювати капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів (як співфінансування на договірних засадах)

2

мають такі повноваження, зокрема:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі будівництва (ст. 31 Закону № 280/97) здійснюють організацію за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництво, реконструкцію і ремонт об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах)

районні та обласні ради делегують відповідним місцевим державним адміністраціям такі повноваження як об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах), та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища (ст. 44 Закону № 280)

Який механізм співфінансування ремонту «державних» доріг?

На жаль, чинним законодавством не визначений механізм проведення співфінансування з державного та місцевого бюджету доріг, що перебувають у державній власності.

На думку редакції, норми, які прописані у Законах № 490 та 491, не передбачають обов’язкових умов щодо виділення для ремонту дороги, що перебуває у державній власності, видатків із Державного бюджету України за умови співфінансування. Тобто у випадку, коли співфінансування робіт з відповідною Службою автомобільних доріг неможливе (наприклад, через невиділення відповідних коштів з державного бюджету чи їх нестачу), сільська чи селищна рада може фінансувати поточний ремонт такої дороги виключно зі свого бюджету.

І це логічно, адже проблема недостатності чи відсутності коштів у державному бюджеті на ремонт та утримання доріг державного значення й призводила до «автомобільних» проблем, особливо щодо тих доріг, які знаходились в аварійному стані та пролягали поряд або через територію села (селища). Отже, проводити необхідні роботи з ремонту доріг, що перебувають у державній власності, можна за умови виділення коштів тільки місцевими бюджетами або коштами місцевого бюджету спільно із тими, що закладені до держбюджету на поточний рік.

З огляду на це, розробником та замовником робіт з поточного ремонту доріг, що перебувають у державній власності, може виступати як сільська (селищна) рада після прийняття відповідної програми, так і Служба автомобільних доріг як балансоутримувач такої дороги.

Але навіть у випадку виділення коштів з державного бюджету на ремонт таких доріг переважна частина коштів все одно буде надходити саме з місцевих бюджетів (якщо відповідні ради спроможні надати таке фінансування). Оскільки, зазвичай, коштів, наданих з державного бюджету, не вистачає на повноцінний ремонт доріг.

Для того щоб сільська (селищна) рада змогла профінансувати ремонт доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, вона має передбачити ці кошти у кошторисі на наступний бюджетний період.

Зауважимо: планувати видатки на ремонт доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, сільська (селищна) рада може як за рахунок загального, так і за рахунок спеціального фондів. Але щодо останнього варіанта — на законодавчому рівні такий механізм фінансування також не визначено.

Здебільшого на даний час місцеві ради проводять фінансування видатків на ремонт доріг державного значення саме за рахунок загального фонду.

Але за загальним правилом для виконання поточного ремонту вищевказаних доріг зі спеціального фонду сільського (селищного) бюджету можна використати:

1

кошти вільного залишку спеціального фонду сільського (селищного) бюджету, які утворились станом на 1 січня нового бюджетного року

2

додатково одержані доходи спеціального фонду сільського бюджету (наприклад, за рахунок грантів, благодійної допомоги тощо)

Як фінансувати?

Якщо сільська (селищна) рада збирається проводити поточний ремонт дороги, що перебуває у державній власності, спільно із Службою автомобільних доріг (тобто як співфінансування на договорних засадах), то механізм такого співфінансування з місцевого та державного бюджетів має бути прописаний в рішенні сільської (селищної) ради про співфінансування проекту.

Зазвичай Служби автомобільних доріг, які підвідомчі Укравтодору, здійснюють функції з управління автомобільними дорогами загального користування державного значення і виступають одержувачами бюджетних коштів, які спрямовуються на розвиток їх мережі за відповідними програмами ремонту та утримання доріг.

Обсяги фінансування дорожніх робіт та утримання доріг державного значення визначаються Держагентством залежно від виділених на це коштів у державному бюджеті на відповідний рік та протяжності доріг у регіонах.

На нашу думку, механізм співфінансування поточного ремонту такої дороги з державного та місцевого бюджетів жодним чином не може відбуватись без участі Служби автомобільних доріг.

Отже, відповідна місцева рада, яка має бажання та кошти на проведення поточного ремонту такої дороги, має звернутись в Службу автомобільних доріг з проханням включити дорогу, що потребує ремонту, в регіональну програму ремонту доріг на основі співфінансування на відповідний рік, наприклад, на 2017 рік. Таким чином місцева рада зможе провести ремонт доріг, балансоутримувачем яких виступає Служба автомобільних доріг, за рахунок свого бюджету. У свою чергу, це дозволить Службі автомобільних доріг скласти власні «ремонтні» плани, враховуючи передусім інтенсивність руху транспортних засобів по тій чи іншій дорозі державного значення для визначення обсягу необхідних робіт з поточного ремонту.

Як зазначають експерти, для покращення стану автошляхів сільські (селищні) ради мають виділяти зі своїх бюджетів на поточний ремонт доріг, що знаходяться в державній власності, не менше 10-20 % від об’єму загального фінансування, але за умови, коли на це не лише закладені кошти в державному бюджеті, але й дійсно виділені із нього. Потім відповідна Служба автомобільних доріг як балансоутримувач цієї дороги розробляє за свій рахунок проект, готує кошторисну документацію та розпочинає виконувати дорожні роботи.

За процедурою закупівлі нею може бути визначена й підрядна організація, яка буде виконувати роботи з поточного ремонту дороги після укладення із нею відповідного договору. Але навіть у цьому випадку поточний ремонт буде проводитись за участі Служби автомобільних доріг та під її наглядом на усій ділянці дороги, яка потребує ремонту.

Вважаємо, що участь у співфінансуванні ремонту певної ділянки дороги, що перебуває у державній власності, можуть брати не лише сільські та селищні ради, але й новостворені об’єднані територіальні громади (ОТГ), районні та обласні ради, а також районні та обласні державні адміністрації.

Зокрема, районні та обласні ради можуть розробити та прийняти власні Програми розвитку автомобільних доріг та залучити до їх виконання сільські, селищні та міські ради (за бажанням останніх), а ОМС — власні Програми розвитку автомобільних доріг та залучити для їх виконання кошти створених ними цільових фондів (у разі наявності).

Як уже зазначалось, механізм проведення співфінансування не визначений законодавчими нормами.

Як свідчить практика, необхідні роботи з ремонту доріг, що перебувають у державній власності, виконуються лише за умови виділення коштів тільки місцевими бюджетами. Тобто на даний час ОМС фінансує ремонт «державної» дороги на 100 %.

Як правило, для проведення ремонту доріг комунальної власності сільська рада затверджує своїм рішенням відповідну бюджетну програму. Для виконання поточного ремонту доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, сільській (селищній) раді треба діяти аналогічно. Рада має затвердити окрему бюджетну програму для виконання цієї мети або спільну. Наприклад, програму «Про фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та ремонтом автомобільних доріг місцевого та державного значення». Метою такої програми може стати забезпечення належних умов для пересування людей, переїзду транспортних засобів вулицями сіл (селища) тощо.

Послідовність дій фінансового органуу випадку виділення коштів з місцевого бюджету на ремонт дороги, що перебуває у державній власності, має бути такою:

6 Цим терміном охоплюються всі ОМС та місцеві бюджети відповідно до наказу Мінфіну від 23.08.12 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».

1

рішення ради про затвердження програми на утримання та ремонт доріг, а також рішення ради про місцевий бюджет в частині фінансування ремонту доріг державного значення

2

внесення до мережі розпорядників та одержувачів коштів Служби автомобільних доріг

Примітка. Якщо сільська (селищна) рада вирішила визначити себе замовником робіт (розпорядником коштів), їй необхідно мати дозвіл/договір (угоду) від балансоутримувача дороги державного значення (Служби автомобільних доріг)

3

розпис, план використання коштів

Як закласти кошти на поточний ремонт доріг загального користування, що перебувають у державній власності, сільській (селищній) раді?

При вирішенні цього питання треба пам’ятати, що розробником та замовником робіт з поточного ремонту доріг, що перебувають у державній власності, може виступати як сільська (селищна) рада після прийняття відповідної програми, так і Служба автомобільних доріг як балансоутримувач такої дороги.

Тож у випадку, коли рада бажає планувати видатки на ремонт таких доріг за рахунок загального фонду (наприклад, за рахунок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів), видатки треба передбачати за КТКВК 170703«Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на КЕКВ 2240«Оплата послуг (крім комунальних)».

Якщо замовником/одержувачем коштів визначено Службу автомобільних доріг, то при плануванні закладається КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» або КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам». У такому випадку послідовність дій для виконання ремонту такої дороги буде наступною:

1

відкриття рахунків на ім’я Служби автомобільних доріг в розрізі кожного окремого місцевого бюджету

2

перерахування грошових коштів з рахунків місцевих бюджетів на рахунки Служби автомобільних доріг

3

контроль за виконанням затверджених планів використання коштів місцевого бюджету

Якщо сільська (селищна) рада обирає іншого виконавця робіт з поточного ремонту такої дороги на договірних засадах, Служба автомобільних доріг все одно буде здійснювати функції з технічного нагляду за їх виконанням, оскільки залишається балансоутримувачем такої дороги. Про це треба пам’ятати при виділенні коштів з місцевого бюджету на ремонт такої дороги та бажано зафіксувати це у відповідному рішенні.

У цій ситуації сільська (селищна) рада, незважаючи на те, що обрала іншого виконавця дорожніх робіт, все одно має звернутись до Служби автомобільних доріг за погодженням на виконання робіт по ремонту доріг загального користування, що знаходяться у державній власності за кошти місцевого бюджету.

Зауважимо, що новостворені ОТГ також можуть 100-відсотково фінансувати ремонт дороги державного значення, але весь контроль за його ходом теж покладається на Службу автомобільних доріг.

Увага! Сільська (селищна) рада для проведення фінансування доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, може використати й кошти цільового дорожнього фонду (якщо його створено й прийнято Положення про цільовий дорожній фонд відповідної сільської чи селищної ради).

Однак, щоб це зробити, необхідно внести зміни відповідним рішенням ради до вже затвердженого Положення. Ними треба передбачити можливість використовувати кошти дорожнього фонду не лише на поточний ремонт доріг комунальної власності, але й державного значення.

Нагадаємо:

1

цільовий дорожній фонд сільської (селищної) ради є сукупністю грошових коштів, утворюваних відповідно до законодавства України, у складі спеціального фонду сільського (селищного) бюджету та створений відповідно до вимог Закону України від 18.09.91 р. № 1562-XII «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»7

Примітка. Зарахування коштів до такого фонду здійснюється шляхом безготівкових розрахунків через територіальний орган Державної казначейської служби України з акумуляцією їх на відповідному рахунку.

2

головні розпорядники коштів Фонду затверджуються рішенням сільської (селищної) ради про бюджет на відповідний бюджетний період залежно від функціонального призначення витрат

3

обсяг доходів і витрат Фонду затверджується рішенням сільської (селищної) ради про сільський (селищний) бюджет на відповідний бюджетний період

7 Далі за текстом — Закон № 1562.

Увага! У дорожні фонди (ст. 5 Закону № 1562):

1

спрямовується плата за:

передачу доріг у концесію або в оренду

проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів іноземних держав

проїзд платними автомобільними дорогами

Примітка. Зазначені плати встановлюються в порядку та за тарифами, встановленими КМУ.

2

можуть спрямовуватись:

добровільні внески юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних, об’єднань громадян, міжнародних організацій тощо

інші надходження, що не суперечать законодавству України

Про цільове використання бюджетних коштів

Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу регулюються Бюджетним кодексом України.

Як ми вже зазначали, ОМС отримали законні повноваження на здійснення видатків з місцевого бюджету на ремонт доріг, що знаходяться в державній власності. Тож застосовувати бюджетні порушення за це перевіряючи не будуть, окрім випадків, коли рада не буде дотримуватись вимог чинного законодавства.

Наприклад, у разі здійснення видатків на ремонт таких доріг не за тим КЕКВ або проводити їх ремонт за рахунок коштів, які виділялись для реалізації іншої мети тощо. Такі дії контролюючи органи будуть класифікувати як нецільове використання бюджетних коштів. Адже бюджетні кошти мають використовуватись тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями.

Редакція газети висловлює вдячність за допомогу у підготовці статті головному бухгалтеру Головного управління Державного казначейства України у Харківській області Наталі Севостьяновій.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ, ЛИПЕНЬ, 2016/№ 7

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Газета «Місцеве самоврядування»коментарі
(2)
Валентина Денисенко
20.01.2018
Стаття дуже корисна і актуальна.Не фахівцю важко збагнути механізми фінансування,а головне,як можна громаді прослідкувати надходження і використання коштів?Наприклад-дорога убита повністю,два роки тому на одній тритині дороги засипані ями(того вже сьогодні не видно),прозвітовано про капремонт.що робить людям?
Володимир
30.12.2018
У відповідності із статтею 61 Бюджетного кодексу України місцевий бюджет органів місцевого самоврядування відповідно до цього Кодексу містить надходження і витрати на виконання повноважень цих органів . Таким чином, органи місцевого самоврядування мають право фінансувати виключно капітальний та поточний ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах). Статтю 91 Бюджетного кодексу України можна застосувати виключно в межах повноважень ОМС які встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування".
Залишити коментар:
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.