Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.11.18
44153 2
Друкувати
Обране

Звільняємо працівників за скороченням штату без судових наслідків

Ви — роботодавець звільняєте працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці. Попереджаєте працівників за 2 місяці про цю подію. Пропонуєте їм наявні вакансії. Працівники відмовляються. Ви їх звільняєте. А потім один із колишніх співробітників подає на вас до суду за незаконне звільнення... Що зробити роботодавцеві, щоб обійтися без судових наслідків? Давайте розбиратися.


 

Спочатку нагадаємо процедуру звільнення за ініціативою роботодавця у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці (п. 1 ст. 40 КЗпП). Припустимо, ви вимушені скоротити штат або чисельність працівників. Для цього роботодавцеві необхідно:

1) надати профкому інформацію про майбутні заходи не пізніше ніж за 3 місяці з дня прийняття такого рішення (якщо за правилами ст. 494 КЗпП скорочення штату або чисельності працівників було обумовлене ліквідацією, реорганізацією підприємства, зміною форм власності або частковим зупиненням виробництва);

2) оформити (зібрати) документи, що підтверджують необхідність скорочення чисельності або штату працівників. Для цих цілей можна підготувати техніко-економічне обґрунтування скорочення чисельності або штату працівників;

3) подати до органів служби зайнятості у разі масового вивільнення працівників не пізніше ніж за два місяці до дати вивільнення форму звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці», затверджену наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. № 317;

4) видати загальний наказ (розпорядження) про скорочення чисельності або штату. У ньому необхідно зазначити причини проведення скорочення штату або зменшення чисельності працівників, конкретні посади і роботи, які підлягають скороченню, а також дату, з якою проводитиметься скорочення штату (чисельності) на підприємстві;

5) скласти новий штатний розпис, до якого вже не входять посади, що підлягають скороченню, або внести зміни до того, який діє. Новий або змінений штатний розпис (без урахування посад, що підлягають скороченню) має бути введений у дію тільки після дати закінчення двомісячного строку попередження працівників про їх звільнення. Що ж до бюджетних установ, то тут потрібно враховувати деякі їх особливості. Річ у тому, що орган вищого рівня доводить до відома бюджетних установ рішення про скорочення штатів у відповідному розпорядженні. У ньому зазначена дата виконання цього припису. Зазвичай, такою датою не врахований двомісячний період для попередження працівників про їх майбутнє звільнення. Фактично працівники за скороченими посадами виявляються поза штатом — їх уже немає в оновленому штатному розписі, але трудові відносини з ними ще продовжуються до закінчення гарантованого двомісячного строку («ОП», 2016, № 6/1, с. 19);

6) видати наказ (розпорядження) про попередження конкретних осіб про звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення. Важливо! При звільненні працівників роботодавцем мають бути враховані особливості звільнення окремих категорій працівників, а також переважне право на збереження робочого місця;

7) ознайомити з наказом (розпорядженням), про який ішлося в п. 6, працівників, що підлягають звільненню на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП, під підпис, не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення (ч. 1 ст. 492 КЗпП);

8) вжити конкретні заходи для працевлаштування працівників, яких заплановано звільнити, з їх згоди. При появі вакансій вони пропонуються працівникові протягом усього двомісячного строку попередження. Відмова від запропонованої роботи оформляється письмово;

9) отримати згоду профкому на звільнення з роботи по п. 1 ст. 40 КЗпП працівників, які є членами цього профкому, у разі відсутності іншої роботи або їх відмови від запропонованого працевлаштування на цьому підприємстві. Нагадаємо, що з моменту отримання такої згоди до дня звільнення повинно пройти не більше місяця (ст. 43 КЗпП);

10) видати наказ (розпорядження) про звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпПВажливо! Заборонено звільняти працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці в період їх тимчасової непрацездатності, а також у період перебування у відпустці, окрім випадків повної ліквідації підприємства (ч. 3 ст. 40 КЗпП);

11) виплатити працівникові, що звільняється, усі суми нарахованих підприємством коштів (у тому числі вихідну допомогу). Видати належним чином оформлену трудову книжку і копію наказу про припинення трудового договору в останній день роботи.

Як бачимо, процедура доволі трудомістка. У цій статті ми звернемо вашу увагу саме на положення ч. 2 ст. 40 КЗпП, яка встановлює таке правило:

УВАГА! звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП допускається, якщо неможливо перевести працівника з його згоди на іншу роботу.

У свою чергу, ч. 1 і ч. 3 ст. 492 КЗпП передбачають, що про майбутнє вивільнення працівники персонально попереджаються не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації.

Таким чином, однією з найважливіших гарантій для працівників при скороченні чисельності або штату є обов’язок роботодавця запропонувати працівникові іншу роботу.

І тут виникають резонні запитання в роботодавців: «Коли і як часто роботодавець повинен пропонувати роботу? Коли він зможе з чистою совістю зітхнути і вважатися таким, який виконав покладені на нього обов’язки?». Але і працівник, у свою чергу, ставить запитання: «Як довго він має право вимагати ознайомлення з наявними вакансіями?». Загалом, запитань більше, ніж відповідей. Скажемо відразу: на законодавчому рівні це питання настільки детально не врегульоване, але можемо сказати спасибі судовій практиці, яка і розставить усі крапки над «і». Допоможе в цьому «свіжа» постанова Верховного Суду від 10.09.2018 р. у справі № 487/6407/16. Що ж там цікавого? Давайте розберемося.

Суть справи

Одного прекрасного дня працівник прийшов на роботу й отримав «подарунок» від роботодавця — його повідомили про майбутнє звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП. Тоді ж йому було запропоновано перелік наявних вакантних посад, від яких він відмовився. Рішенням профспілкового комітету було відмовлено в наданні згоди на його звільнення. Незважаючи на це, працівник був усе одно звільнений.

Позиція сторін

Зачепило працівника інше. Враховуючи неодноразові звільнення і переведення працівників у той період, постійно з’являлися нові вакантні посади, які він не проти був обійняти. Його кваліфікація й освіта відповідали цим посадам. Але йому лише одного разу запропонували список вакантних посад, без урахування вільних робочих місць, що з’являються. Тому він і звернувся до суду з вимогами про визнання незаконним і скасування наказу про звільнення, відновленні на роботі і стягненні середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Роботодавець вважав, що виконав усі вимоги ст. 492 КЗпП при звільненні працівника у зв’язку зі скороченням штату. При цьому він наполягав: законодавством прямо не передбачено, що роботодавець зобов’язаний з певною періодичністю (чи кількість разів) пропонувати працівникові наявні вакантні посади на підприємстві у зв’язку зі скороченням чисельності або штату.

Що із цього приводу думають суди?

Суд першої інстанції прийняв рішення про підтримку позиції працівника, що надалі було залишене без змін судом апеляційної інстанції, тому працівник був відновлений на роботі. Представники Феміди вирішили, що звільнення працівника за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП було здійснено з порушенням вимог ст. 492 КЗпП, оскільки працівникові не були запропоновані всі інші вакантні посади (інша робота), які з’явилися на підприємстві з дня попередження про вивільнення і які існували на день його звільнення.

Такого ж висновку дійшов Верховний Суд України у справі під № 6-40цс15 (постанова ВСУ від 01.04.2015 р.). Суд зазначив, що для виконання покладеного на роботодавця обов’язку з працевлаштування працівника він повинен запропонувати працівникові наявну на підприємстві роботу, тобто вакантну посаду або роботу за відповідною професією або спеціальністю або іншу вакантну роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо. При цьому роботодавець зобов’язаний запропонувати ВСІ вакансії, що відповідають зазначеним вимогам, які існують на цьому підприємстві, незалежно від того, в якому структурному підрозділі працював працівник. Такий обов’язок установлений законом із дня попередження про подальше вивільнення і до дня розірвання трудового договору.

Тому роботодавець вважається таким, що виконав цей обов’язок, якщо працівникові були запропоновані

ЦИТАТА

«усі інші вакантні посади (інша робота), які з’явилися на підприємстві протягом цього періоду і які існували на день звільнення».

Верховний Суд також зайняв позицію своїх колег і вирішив, що прийняті рішення були законними і правильними.

Думка редакції

Звичайно, на перший погляд позиція роботодавця ясна і зрозуміла.

Згідно з ч. 3 ст. 492 КЗпП одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. І ключове слово тут «одночасно», що на перший погляд трактувалося як одноразова пропозиція про працевлаштування. Це і ввело в оману роботодавця, оскільки інші положення законодавства не встановлюють механізму виконання обов’язку з працевлаштування працівника.

Але виходячи з позиції судових органів, можна припустити, що, використовуючи слово «одночасно», законодавець мав на увазі зовсім інше. «Одночасно» стосується того, що вже на момент попередження про подальше звільнення працівникові має бути запропонована альтернатива, тобто посада, яку він би міг посісти (якщо це, звичайно, можливо). Таким чином і виконується нашою державою обов’язок у сприянні у збереженні роботи. Але це слово ніяким чином не обмежує роботодавця в кількості пропонованих вакансій. Більше того, на думку судів, роботодавець повинен запропонувати працівникові ВСІ вакантні посади, які міг би посісти працівник і які з’явилися на підприємстві з моменту попередження про подальше вивільнення і до дня звільнення.

Цілком логічно, що в процесі змін в організації виробництва і праці з’являлися нові вакансії. Та і виходячи з доказової бази за цим рішенням на такі вакансії переводилися і приймалися нові і працюючі співробітники. Тобто вакансії були, але про них цей працівник не був повідомлений, що було визнано судами порушенням його права на працю.

Підтвердження такої позиції ми знайдемо не лише у вищезгаданих судових рішеннях, але і в постановах Верховного Суду від 18.09.2018 р. у справі № 800/538/17 (П/9901/310/18) та від 11.04.2018 р. у справі № 520/10385/16-ц.

Прийняте рішення ми вважаємо справедливим і актуальним.

Тому наша порада роботодавцям: якщо ви хочете звільнити працівника за п. 1 ст. 40 КЗпП, не забувайте запропонувати йому наявні у вас вакансії, які міг би зайняти працівник відповідно до його професії (спеціальності), або іншу вакантну роботу, яку працівник зміг би виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду. Більше того, до тих пір, поки працівник не буде звільнений, усі вакансії, які з’являються у вас на підприємстві, мають бути йому запропоновані. Недотримання цих вимог стане вам у копійку — працівник може звернутися до суду з вимогами про визнання незаконним і скасування наказу про звільнення, відновлення на роботі і стягнення середнього заробітку за вимушений прогул.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Оплата праці»коментарі
(2)
Олександр
26.07.2019
Все толково і понятливо для тих хто займається процедурою звільнення
Оксана
24.01.2020
Добрий день. Скоротили працівника. Місяць по тому з'явилася вакансія. Чи потрібно роботодавцю повідомляти про вакансію скороченого працівника?
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн