Інформація по темі "" | Публікації по тегу
07.04.21
9397 0
Друкувати
Обране

Доплата за використання деззасобів: 7 правил встановлення

Світлана Замазій
Світлана Замазій шеф-редактор порталу buhgalter.com.ua
Практично в усіх бюджетних установах використовуються дезінфекційні засоби. Робота з ними шкодить здоров'ю тих працівників, які з ними працюють. Тож недарма законодавство передбачає доплату за те, що працівники використовують деззасоби. У цьому матеріалі розповім про те, яких правил встановлення такої доплати слід дотримуватися.


Чим передбачено встановлення доплати «за деззасоби»? 

В працеоплатних документах для різних категорій працівників бюджетних установ передбачено однакову норму: «Установити <...> доплати працівникам <...> за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, — у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу <...>».

Саме так записано у п.п. «ґ» п.п. 3 п. 3 постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», яка є загальною для всіх працівників, оплата праці яких здійснюється за ЄТС (установи освіти, науки, культури, охорони здоров'я, соцзахисту тощо).

Аналогічна норма є й у профільних документах для:

  • освітян — у п.п.» ґ» п.п. 3 п. 4 наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»;
  • медпрацівників та працівників соцзахисту — у п.п. 3.4.7 Умовоплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519 (з уточненням: доплату встановлюють у тому числі молодшим медичним сестрам);
  • працівників спортивної галузі — у п.п. «г» п.п. 4 п. 2 наказуМінсім'їмолодьспорту від 23.09.2005 р. № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту»;
  • робітників, що обслуговують державні органи та ОМС, — у п. 3приміток додатка 2 до наказу Мінпраці від 02.10.96 р. № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

Зверніть увагу: доплата в розмірі 10 % посадового (місячного) окладу (тарифної ставки) працівникам, які використовують у роботі деззасоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - це одна і та ж доплата!

На це звернуло увагу Мінсоцполітики у листі від 17.03.2017 р. № 737/0/101-17/28.

Тобто якщо у штаті вашої установи є працівники, які займаються прибиранням туалетів і використовують у своїй роботі деззасоби, зокрема прибиральники службових (виробничих) приміщень, їм можна встановити лише одну доплату у розмірі 10 % посадового окладу.

До речі, право на доплату «за деззасоби» мають працівники. Тобто це може бути будь-який працівник установи, який використовує в роботі деззасоби. Як прибиральник, так і, наприклад, медсестра дитсадка, які використовують у роботі деззасоби.

Але при встановленні такої доплати слід враховувати кілька важливих правил. 

Правило 1. Слід затвердити Перелік посад (професій, робіт), робота на яких дає право на доплату «за деззасоби». 

Оскільки на нормативному рівні не визначено конкретного переліку посад (професій, робіт), робота на яких дає право на доплату «за деззасоби», то його слід визначити самостійно за погодженням з профспілкою.

Перелік посад (професій, робіт), які використовують у роботі деззасоби та яким установлюється відповідна доплата, має бути затверджено колективним договором. Це випливає з Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93 р. № 3356-XII та підтверджується багатьма роз’ясненнями Мінпраці.

При затвердженні такого Переліку слід мати на увазі, що жодним нормативно-правовим документом не встановлено критеріїв визначення категорії працівників та обсягу роботи з деззасобами для встановлення доплати та інших обмежень. Всюди записано лише «за використання в роботі».

Отже, це передбачає періодичне (або постійне) використання деззасобів при виконанні посадових (робочих) обов’язків.

Тому якщо працівник використовує деззасоби одноразово та/або не при виконанні посадових обов’язків, то включати його посаду до зазначеного Переліку немає підстав.

Також не завадить в Інструкції з охорони праці, що діє в установі, зазначити, які саме деззасоби використовуватимуть працівники у своїй роботі (у т. ч. під час прибирання туалетів), а також про видані їм в установленому порядку засоби захисту – халати, фартухи, рукавички, взуття, захисні маски тощо. Таким чином будуть дотримані вимоги Закону України від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ «Про охорону праці» у частині забезпечення прав працівників на охорону праці під час роботи, забезпечення їх спецодягом, засобами індивідуального захисту та фіксації цих норм у колдоговорі.

Правило 2. Використання деззасобів повинно бути передбачено посадовою інструкцією працівника. 

Виконання робіт з використанням деззасобів має бути чітко визначено посадовими (робочими) інструкціями працівників. На це звертало увагу й МОЗ у листі від 02.04.2019 р. № 10.1-16/5039/8584.

Додатковим аргументом, що підтверджує це твердження, є п. 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336. У ньому встановлено, що конкретний перелік посадових (робочих) обов’язків визначається посадовими (робочими) інструкціями працівників, які розробляють і затверджують роботодавці на основі типової кваліфікаційної характеристики, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників та особливості штатного розпису установи.

Слід зазначити, що, наприклад, кваліфікаційною характеристикою сестри медичної старшої, наведеною у п. 38 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я, затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2002 р. № 117, серед посадових обов’язків не передбачено використання у роботі деззасобів. Але це не є підставою для невстановлення доплати, якщо в її посадовій (робочій) інструкції буде передбачена необхідність використання в роботі деззасобів.

Отже, в посадових (робочих) інструкціях працівників, внесених до Переліку посад (професій, робіт), які використовують у роботі деззасоби, має бути вказано на обов’язок працювати саме з дезінфікувальними засобами

Правило 3. Атестація робочих місць для встановлення доплати «за деззасоби» не потрібна. 

У нормативці немає жодного слова про те, що вказану доплату встановлюють за результатами атестації робочих місць.

Встановлення цієї доплати не залежить від часу роботи працівника із деззасобами, і робочі місця цих працівників не потребують проведення атестації за умовами праці у порядку, визначеному постановою КМУ «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.92 р. № 442.

Це підтверджують фахівці МОЗ у листі від 30.11.2016 р. № 10.1-13/58/4820-16/31188 та Мінсоцполітики у листі від 13.08.2018 р. № 1310/0/102-18

Правило 4. Деззасоби повинні використовуватися фактично. 

Доплату встановлюють саме за «використання деззасобів». А це означає, що встановити її можна тільки за наявності в бухобліку таких засобів та їх фактичної видачі працівникам та використання деззасобів у роботі.

До речі, для оперативного обліку отримання та видачі дезінфікувальних засобів можна за бажанням застосовувати «Журнал отримання та витрати дезінфекційних засобів» ф. № 290/0, затверджений наказом МОЗ від 11.07.2000 р. № 160

Правило 5. Доплата «за деззасоби» — обов’язкова виплата. 

Якщо посада працівника є в Переліку посад (професій, робіт), робота на яких дає право на доплату «за деззасоби», його посадовою інструкцією передбачено використання в роботі деззасобів та він фактично використовує такі засоби у своїй роботі, то такому працівнику обов’язково слід виплачувати доплату «за деззасоби». 

Розмір доплати фіксований — 10 %. Для встановлення доплати в меншому розмірі немає підстав. Тому під час формування фонду оплати праці та затвердження його розміру у кошторисі слід запланувати і забезпечити фінансування витрат на доплату «за деззасоби» саме в такому розмірі.

Нестача фонду оплати праці не може бути підставою для відмови працівнику в установленні надбавки (або встановлення її в меншому розмірі).

Для медпрацівників це додатково підтверджується змістом графи 15 Тарифікаційного списку працівників, наведеному в додатку 1 до Умов № 308/519.

Доплата «за деззасоби» встановлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень посадового окладу. 

Правило 6. Доплата «за деззасоби» + доплата за роботу зі шкідливими умовами праці: можна дві. 

Про доплату «за деззасоби» (без атестації) ви вже знаєте. Але є ще одна цікава доплата - за роботу зі шкідливими умовами праці.

Виплата доплати «за шкідливість» працівникам освіти передбачена п. 33 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.93 р. № 102. Цією нормою керівникам закладів і установ освіти за погодженням з профспілковими комітетами дозволено встановлювати доплати робітникам, спеціалістам та службовцям, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці у розмірі до 12 % тарифної ставки (посадового окладу) в порядку і на підставі переліку робіт, передбачених у додатку 9 до цієї Інструкції.

До таких робіт відносяться й роботи з використанням миючих і дезінфікуючих засобів; з хлорування води, з виготовленням дезінфікуючих розчинів, а також з їх використанням (пп. 1.156 та 1.159 додатка 9 до Інструкції № 102).

Така доплата встановлюється за результатами атестації робочих місць відповідно до Положення про порядок установлення доплат за несприятливі умови праці, викладеного в додатку 9 до Інструкції № 102.

Зверніть увагу: право на встановлення доплати за несприятливі умови праці виникає у працівника не за посадою, а за виконання відповідних видів робіт, у тому числі із використанням деззасобів.

Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати працівникам, які виконують такі види робіт, установлюються наказом керівника.

При цьому законодавство не забороняє одночасно встановлювати працівникам обидві доплати: «задеззасоби» 10 % та «за шкідливість» до 12 %.

Це підтвердило й Мінекономіки у листі від 20.03.2020 р. № 3512-06/19728-07.

«За шкідливість» можна доплачувати й робітникам закладів охорони здоров'я та установ соцзахисту населення. Це передбачено п.п. 3.4.5 Умов № 308/519.

Підставою для надання цієї доплати є атестація робочих місць за умовами праці та віднесення робіт, професій і посад до категорії зі шкідливими та важкими умовами праці. Її розмір такий самий, як і у працівників освіти – до 12 %.

Перелік робіт з шкідливими і важкими умовами праці, на яких установлюються вказані доплати, наведений у додатку 6 до Умов № 308/519.

Також встановлення доплати «за шкідливість» передбачено для робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів (п.п. «а» п. 2 наказу № 77). Звісно, якщо вони зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, та за результатами атестації робочих місць.  Розмір доплати - до 12 % тарифної ставки (посадового окладу). 

Правило 7. «Зверху» МЗП 

Частиною 2 ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95 встановлено, що при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються, зокрема, доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я. Такі доплати виплачуються понад розмір мінімальної заробітної плати (у 2021 році — 6000,00 грн).

Доплати працівникам за використання в роботі дезінфікувальних засобів, як і за роботу зі шкідливими умовами праці і за прибирання туалетів – це як раз і є доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я.

Отже, при порівнянні нарахованої зарплати працівника з МЗП суми цих доплат не включаються до нарахованої зарплати працівника за відпрацьовану місячну норму, а нараховуються «зверху» МЗП (див. листи Мінсоцполітики від 10.01.2018 р. № 27/0/101-18, від 25.05.2017 р. № 1545/0/101-17/28).

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цекоментарі
(0)
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн