Інформація по темі "" | Публікації по тегу
22.05.17
8477 2
Друкувати
Обране

Антикорупційний календар: травень 2017 року

Вітаємо наших шановних читачів з третім — останнім весняним місяцем, з усіма святами, які дарує нам травень. Ми, як і раніше, із задоволенням продовжуємо висвітлювати найбільш цікаві та значимі події в антикорупційній сфері, що мали місце у квітні та найбільш вірогідно прогнозовані у травні поточного року. На початку звернемо увагу на той факт, що 1 травня 2017 року спливає рік по тому, як в українському законодавстві діє нове законодавство про державну службу, і цьому питанню ми також у нашій статті приділимо увагу, але через призму антикорупційного законодавства. Проте, все по порядку.


 

ДЕКЛАРАЦІЙНА КАМПАНІЯ 2017 РОКУ — ЦЕ ВЖЕ ІСТОРІЯ

Поступово в українському суспільстві зменшується ажіотаж, пов’язаний з поданням електронних декларацій, і 1 травня 2017 року підведено риску під поданням щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для тих суб’єктів декларування, які, зокрема, подають таку декларацію вперше. Так, станом на 00 годин 00 хвилин 1 травня 2017 року в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зареєстровано близько 1 млн 90 тис. щорічних декларацій.

Нагадаємо (детальніше про це йшлося у попередній статті за квітень 2017 року), що після цього починається наступний етап — контроль та перевірка декларацій. Для державних органів, органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб публічного права обов’язок — перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють, щорічних декларацій протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій, тобто у даному випадку по 17 травня включно (це стосується, як було зазначено вище, лише тих осіб, які подають щорічну декларацію вперше), та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції (далі — Національне агентство) про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку, у разі їх виявлення.

Для того щоб завершити тему декларування у цій статті, варто звернути увагу читачів на те, що наразі на усі групи суб’єктів декларування поширюється дія статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII (далі — Закон), якою встановлено, що:

— у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. Рішенням Національного агентства від 06.09.2016 № 20 затверджено Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента.

Суб’єкт декларування заповнює форму повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента (форма додається до Порядку) власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору так, щоб забезпечити вільне читання внесених відомостей, та засвідчує її своїм підписом.

Зазначене повідомлення у вигляді паперового документа надсилається до Національного агентства засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Повідомлення також може бути надіслане через власний персональний електронний кабінет у вигляді сканованої копії чи фотозображення через мережу Інтернет з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, після автентифікації суб’єкта декларування — електронної процедури, яка дає можливість підтвердити електронну ідентифікацію фізичної особи та/або походження і цілісність електронних даних;

 у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства. Рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 затверджено Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, яка складається з правил заповнення форми повідомлення та восьми розділів, у яких суб’єкт декларування зазначає інформацію про себе та об’єкти згідно із Законом:

1. Інформація про суб’єкта декларування.

2. Доходи, у тому числі подарунки.

3. Об’єкти нерухомості.

4. Цінне рухоме майно  транспортні засоби.

5. Цінні папери.

6. Корпоративні права.

7. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів).

8. Нематеріальні активи.

Під суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня року, у якому подається повідомлення. Якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня, але була сплачена частинами, то повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається після переходу права власності на таке майно.

Дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідомляється. У цьому контексті, зокрема, розуміються випадки, коли має місце затримання виплати заробітної плати, тобто заробітна плата суб’єкту декларування нарахована, але в силу певних причин не виплачена.

Важливо! Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

Навіть якщо місячна заробітна плата суб’єкта декларування перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня року, то у цьому випадку в суб’єкта декларування виникає обов’язок повідомляти про це Національне агентство шляхом подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, оскільки суб’єкт декларування отримав одноразовий дохід, який перевищує зазначений поріг (у даному випадку у вигляді заробітної плати). 

Не має однозначності ситуація з виплатою зарплати частинами, наприклад, зарплати за першу частину місяця (так званого авансу) та зарплати за другу частину місяця. Поширена думка (і це не зовсім так) про те, що в контексті отримання одноразового доходу з метою повідомлення Національного агентства про суттєві зміни слід брати до уваги лише ту суму, яку виплачено одноразово — наприклад, зараховано на банківську картку. У даному випадку, у разі якщо йдеться саме про заробітну плату, необхідно брати до уваги суму, нараховану працівнику за часовий проміжок, зокрема, місяць, оскільки заробітна плату як дохід суб’єкт декларування отримує за місяць, за винятком окремих випадків. Для прикладу, працівник отримав на руки за першу частину місяця частину зарплати у сумі 40 тис. грн., потім в кінці місяця отримав іншу частину заплати у сумі ще 40 тис. грн.

У наведеному прикладі суб’єкту декларування необхідно однозначно повідомляти у десятиденний термін Національне агентство з таких причин:

по-перше, йдеться про заробітну плату як місячний дохід;

по-друге, особа отримала на банківську картку у цілому суму заробітної плати за місяць 80 тис. грн., а тому нарахована сума, зрозуміло, буде перевищувати 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2017 року, тобто 80 тис. грн.

АНТИКОРУПЦІЙНІ ПРОГРАМИ: ЧАС ЗБИРАТИ КАМІННЯ

Частиною першою ст. 19 Закону, зокрема, встановлено, що антикорупційні програми державних органів підлягають погодженню Національним агентством. Надіслані антикорупційні програми державних органів розміщалися на офіційному веб-сайті Національного агентства (рубрика «Запобігання та виявлення корупції»/«Антикорупційні програми») для висловлення протягом п’ятнадцяти днів з дня опублікування громадськістю та експертами пропозицій та зауважень.

Як свідчить аналіз прийнятих Національним агентством рішень, в основному Національним агентством погоджуються антикорупційні програми з висловленням обов’язкових для розгляду пропозицій. Доцільно звернути увагу читачів на те, що Національне агентство має право, зокрема, проводити аналіз та надавати обов’язкові для розгляду пропозиції до антикорупційних програм органів влади.

З огляду на викладене державні органи зобов’язані у встановлений законодавством строк опрацювати пропозиції Національного агентства, висловити зауваження та поінформувати агентство про результати розгляду.

НЮАНСИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Доцільно нагадати також читачам норму ст. 65 Закону щодо притягнення до відповідальності. Так, згідно з частиною другою статті особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПОВНОВАЖЕННЯМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

Не так давно (14 квітня поточного року) на офіційному веб-сайті Національного агентства з’явилося повідомлення, що Глухівський міськрайонний суд Сумської області притягнув до адміністративної відповідальності голову Глухівської районної ради Сумської області за невиконання припису Національного агентства про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших порушень Закону.

Розглянемо зазначену ситуацію через призму норм законодавства.

Відповідно до статті 12 Закону Національне агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має, зокрема, право вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом (пункт 8 частини першої статті).

Частиною другою статті 12 встановлено, що випадках виявлення порушення вимог цього Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб або іншого порушення цього Закону Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.

Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про результати виконання припису Національного агентства посадова особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису.

За невиконання припису Національного агентства встановлено адміністративну відповідальність. Так, згідно зі статтею 18846 Кодексу України про адміністративні правопорушення невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі –

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, –

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, рекомендуємо особам, які займають керівні посади на державній службі, в місцевому самоврядуванні, ураховувати у своїй діяльності вищенаведені позиції. 

УКРАЇНА ОЧИМА МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ

Рівень корупції в Україні надзвичайно високий. Це може серйозно підірвати перспективи економічного зростання, оскільки створює, серед іншого, перешкоди для приватних інвестицій. Зниження рівня корупції є вкрай важливим для прискорення процесу економічного зближення з іншими європейськими країнами. Порівняння з іншими країнами регіону допомагає визначити найкращі методики для боротьби з корупцією. Українською владою останнім часом було впроваджено ряд важливих заходів у відповідності з цими кращими методиками. Україна, однак, стикається з цілою низкою специфічних проблем, серед яких концентрація політичної та економічної влади у невеликій групі осіб, які можуть перешкоджати впровадженню ефективних заходів по боротьбі з корупцією — так резюмував МВФ за результатами свого дослідження «Корупція і економічне зростання», розміщеного на офіційному веб-сайті МВФ 20 квітня 2017 року. 

Корупція, йдеться у дослідженні, поширена у всіх регіонах України, особливо складна ситуація в місті Києві. Натомість, як виявляється, компанії, розташовані на заході країни, мають справу з нижчим рівнем корупції, незважаючи на те, що 65,8 відсотка з них до цих пір вважають корупцію однією з основних перешкод для ведення бізнесу. Проблема корупції стала ще більш серйозною в останні кілька років: дані за 2016 рік вказують на корупцію як на найбільш проблематичний фактор для ведення бізнесу. 

Почавши свій перехід до ринкової економіки з аналогічним ВВП на душу населення в 1992 році, Польща, Румунія і Латвія давно обігнали Україну. Ці три країни займають далеко не перші позиції за показниками боротьби з корупцією серед країн ЄС, але є непоганим прикладом, оскільки вони мали аналогічний показник ВВП на душу населення на початку переходу до ринкової економіки. Румунія і Польща є двома великими країнами Східної Європи з населенням у 20 і 38 мільйонів відповідно, у порівнянні з 44 млн населення України. Населення Латвії набагато менше (2 млн), але Латвія була частиною Радянського Союзу так само, як і Україна. У 1992 році показники ВВП на душу населення у цих чотирьох країнах були майже однакові. Станом на 2015 рік інші три країни в середньому мають ВВП на душу населення в три рази вищий, ніж в Україні. ВВП Польщі на душу населення становить 70 відсотків від середнього показника по ЄС, в той час як в Україні він ближче до 20 відсотків.

Протягом останніх двох років Україною в антикорупційних заходах було досягнуто значного прогресу, зокрема, зі створенням антикорупційного бюро та впровадженням комплексного механізму декларування активів. Незалежне Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало свою роботу наприкінці 2015 року. Один рік потому більше 40 справ було передано до суду, за двома судовими рішеннями вимагається повернення 45 млн доларів США незаконно розтрачених коштів, також НАБУ було вилучено фінансових активів на суму понад 200 млн доларів США. Після подолання численних перешкод уряд також впровадив комплексну систему декларування активів для високопосадовців до кінця жовтня 2016 року, вимагаючи декларацію активів, що знаходяться в законній і фактичній власності, у тому числі у власності родичів чиновників та за межами України. Значні суми, задекларовані деякими високопосадовцями, викликали неабиякий подив у суспільстві. Наприклад, за оцінками громадянського суспільства, народні депутати колективно задекларували суму у майже півтора мільярда доларів США готівкою. Запровадження інституту бізнес-омбудсмена є ще одним важливим інструментом для підтримки зусиль по боротьбі з корупцією, оскільки він може виступати як перша точка контакту для компаній, які шукають правового захисту проти несправедливого ставлення.

env_icon Отримуйте новини поштою!

Ми будемо надсилати вам найсвіжіші матеріали кожного тижня

Для цього вкажіть своє ім'я та електронну скриньку

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Держслужбовець»коментарі
(2)
Коля
22.05.2017
НУ, А ЗНЕЦІНЕННЯ ГРИВНІ -- ЦЕ , ВИПАДКОВО, НЕ ТИХИЙ ГРАБУНОК ЛЮДЕЙ ВЛАДОЮ? ------------------------------------------------Тенденцію постійного знецінення українських національних грошей було закладено ще напочатку 1992 року. В 1992 році замість радянського рубля ввели українську національну валюту - купонокарбованець, і по номіналу прирівняли його до радянського рубля. За час з 1992 року по 1996 рік купонокарбованець знецінили у сотні тисяч разів. У 1996 році купонокарбованець обміняли на гривню по курсу: сто тисяч купонокарбованців за одну гривню, і за час з 1996-го року до 2014-й рік гривню знецінили приблизно у 20 разів. А починаючи з 2014 року швидкість знецінення гривні значно зросла і зараз вже наздоганяє швидкість знецінення купонокарбованця . ------------------------Отже, треба дивитися в корінь:Не тарифи і ціни зростають, а знецінюються гривня -- лише зовні це виглядає як підвищення цін і тарифів.
Коля
23.05.2017
Ось реальний приклад корупції. Головбухи УправлІнь освіти м. Києва щомісяця отримують премії, що у декілька разів (!) перевищують їх посадовий оклад. Премії цих головбухів формуються із невиплаченої частини надбавок і доплат простих бухгалтерів та техпрацівників. Подивіться у штатні розписи і ви побачите, що головбух для рядових бухгалтерів зазначає 50-відсоткову надбавку, а реально виплачує їм лише по 20-30 відсотків ; решту головбух розподіляє на власний розсуд у вигляді премій , в основному, собі та заступникам. -------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------Кажуть, що це порушення є не тільки у Києві, а і у інших містах, і не тільки в освіті; і були скарги працівників , а віз і досі там .
Залишити коментар:
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
30
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×

 

Договір публічної оферти

Угода

про умови використання інформаційних ресурсів сайту

Ця Угода укладена між ТОВ «НВП «ФАКТОР» (далі - Компанія) і будь-яким Користувачем (далі загально названі - Сторони) веб-сайту (-ів) buhgalter.com.ua і / або budget.factor.ua, далі іменуються - Сайт.

Загальні положення

Наведені нижче умови є електронною формою документа, що визначає порядок використання, а саме, надання Користувачеві доступу до інформаційних ресурсів через Сайт.

Ця угода (Договір) носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Сайт є об'єктом авторського права і як складного твору, а також "компіляції даних" ("бази даних") охороняється на території України, відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

Всі авторські майнові права на Сайт належать Компанії. Позначення «buhgalter», «Factor» є знаком для товарів і послуг (торговою маркою) і не може використовуватися Користувачем без отримання відповідної ліцензії.

Компанія докладає всіх зусиль щодо забезпечення достовірності і актуальності інформації, представленої на Сайті. Однак Компанія не бере на себе фінансової та іншої відповідальності за результати застосування цієї інформації.

Підписка - повний доступ до всіх матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов відповідного тарифу Підписки.

Автоподовження підписки - сервіс автоматичного продовження підписки.

 

 

1. Прийняття Угоди

 

1.1. Для того, щоб отримати право доступу до інформаційних ресурсів Сайту, Користувачеві необхідно спочатку висловити свою згоду з цією угодою. Користувач не має санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів Сайту, якщо він не прийняв або не згоден з умовами цієї угоди.

1.2 Згідно з умовами Договору Компанія надає Користувачам Передплату на платній основі з метою перегляду користувачами окремих матеріалів, розміщених на Сайті. Категорії платної інформації визначаються Товариством самостійно.

1.3. За згодою Користувача з умовами цієї угоди, Користувачеві надається доступ до інформаційних ресурсів Сайту. Інформаційні ресурси надаються «як є» і не припускають наступних доопрацювань.

1.4. Користувач має право припинити користуватися Сайтом в будь-який момент, без спеціального повідомлення Компанії про припинення користування Сайтом.

1.5. Для отримання доступу до ресурсів від Користувача може знадобитися надання інформації про себе (наприклад, відомості про особу, відомості про юридичну особу та інші контактні дані) з метою продовження користування Користувачем послугами Компанії.

1.6. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Користувач визнає і погоджується з тим, що Компанія має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання доступу до ресурсів Сайту (або будь-яких окремих функцій Сайту) всім користувачам взагалі або Користувачеві зокрема, без попереднього повідомлення.

1.7. Компанія на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм користувачам. Користувач визнає і погоджується з тим, що форма і характер послуг (дизайн сайту, обсяг наданої інформації, тематика і ін.) можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.

 

 

2. Відповідальність сторін

 

2.1. Матеріали Сайту видаються без будь-яких гарантій, неявних або інших. Компанія не несе відповідальність за повноту і точність інформації, що міститься в матеріалах сайту, відповідність її вимогам Користувача.

2.2. Всі ризики, що виникають при використанні матеріалів (ресурсів) Сайту, несе Користувач. Компанія ні за яких умов не несе відповідальності за будь-які понесені Користувачем збитки, у чому б вони не виражалися, в тому числі, в разі якщо компанія була повідомлена про можливість заподіяння збитків.

2.3. Ризик настання негативних наслідків в результаті використання рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті, в повному обсязі несе Користувач. Компанія не гарантує і не підтверджує точність і достовірність, рекомендацій, думок і тверджень, що містяться на Сайті.

2.4. Компанія не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрати часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, втрати і зміни даних, виникнення дефектів в роботі програм. які виникли, незалежно від причин, в результаті використання Сайту.

2.5. У разі здійснення Користувачем дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Компанія залишає за собою право, без попереднього повідомлення Користувача, за своїм вибором здійснювати дії щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

 

3. Порядок і умови оформлення Передплати

 

3.1 Для оформлення Передплати Користувачеві необхідно:

3.1.1 Авторизуватись або зареєструватися на сайті buhgalter.com.ua шляхом заповнення всіх необхідних полів реєстраційної форми

3.1.2 Уважно ознайомитися з умовами договору і прийняти його,

3.1.3 Ввести необхідні для оплати дані, якщо того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.

3.2 Оплата доступу до сайту buhgalter.com.ua проводиться Користувачем на умовах 100% передплати.

3.3 Компанія попереджає користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги тільки в разі, якщо такі комісії і збори будуть оплачені користувачем. Інформацію про такі комісії і збори (за їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися в Платіжній системі. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються Компанією. Користувач, який скористався послугами платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.

3.4 Компанія має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, наповнення пакетів Підписка, розміри тарифів і т.п. шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на сайті.

3.5 Зміни умов цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті buhgalter.com.ua

3.6 Зміни, що стосуються наповнення пакетів Підписка, розмірів тарифів застосовуються тільки для підписок, придбаних після такої зміни.

3.7 Відмова від послуг після оплати неможлива.

3.8 Користувач не має права:

3.8.1 реєструватися як інша особа; вводити в оману інших користувачів щодо своєї особи, використовуючи реєстраційні дані іншої людини; навмисне спотворювати уявлення про самого себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або іншими організаціями; передавати реєстраційні дані, логін і пароль для доступу до системи іншим особам;

 

4. Автоподовження підписки

 

4.1 Учасники оплачують доступ до сайту buhgalter.com.ua щомісяця, надають згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Підписки на новий термін (автоподовження Підписки). Після активації даної послуги оплата нового терміну Підписки здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку користувача. Послуга автоподовження Підписки надається до тих пір, поки Користувач не повідомить про її скасування в особистому кабінеті користувача, заповнивши необхідну форму.

4.2 Послуга вважається скасованою з наступного оплатного періоду.

4.3 Послуга активується при здійсненні першої або чергової оплати Підписки, що означає згоду користувача з тим, що після закінчення оплаченого строку дії Передплати Договір автоматично пролонгується на тих же умовах на той же термін з автоматичним списанням вартості Передплати з рахунку Користувача

4.4 У разі недостатності коштів на рахунку користувача або неможливості проведення платежу Підписка на новий термін не надається, а послуга «автоподовження Підписки» відключається, до моменту появи коштів на рахунку користувача або заміни користувачем рахунку в особистому кабінеті).

4.5 При зміні Товариством тарифів на підписку автоподовження Підписка на черговий новий термін, наступний за періодом, протягом якого відбулася така зміна буде здійснено за новим тарифом.

 

5. Припинення відносин з Компанією. зміна угоди

 

5.1. Компанія і Користувач домовилися, що компанія має право припинити підтримувати Сайт (надавати доступ / надавати послуги) в будь-який час на власний розсуд.

5.2. Компанія залишає за собою право припинити доступ до Сайту, якщо: доступ до Сайту втрачений через відсутність зв'язку на маршруті від Користувача до Сайту; Користувачеві відмовлено в доступі до Сайту внаслідок порушення ним «Інтрукціі користування сайтом» (http://budget.factor.ua/faq.php) або перевищення обсягу прав на використання Сайту.

5.3. Компанія залишає за собою право за своїм вибором без попереднього повідомлення та / або роз'яснення причин: змінювати, виправляти, обмежувати, припиняти чи зупиняти дію Сайту і будь-яких його розділів (матеріалів, ресурсів, сервісів); відмовляти Користувачеві в доступі до користування Сайтом і / або будь-якого його розділу. Задоволення / розгляд потреб Користувача при використанні Сайту не є обов'язком Компанії.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Сайт може містити посилання на інші Інтернет - сайти. Дані сайти не перебувають під контролем Компанії і Компанія не несе відповідальності за зміст даних сайтів та / або зміст сайтів, посилання на які знаходяться на даних сайтах. Посилання на інші сайти включені в Сайт тільки для зручності користувачів і не означають згоду Компанії та його посадових осіб з вмістом даних сайтів. Інші Інтернет - сайти можуть містити посилання на Сайт без спеціального дозволу Компанії.

6.2. У разі незгоди Користувача з будь-яким з умов цієї угоди він зобов'язаний негайно припинити використання Сайту і / або будь-якого з його розділів.

6.3. У разі якщо компетентними органами / особами частина цієї угоди буде визнана недійсною, такою, що суперечить законодавству і не підлягає застосуванню, це не тягне неможливість застосування інших положень цієї угоди. Ця угода діє повною мірою в рамках, встановлених чинним законодавством.

6.4. До відносин в рамках цієї Угоди застосовується право України. Користувач і Компанія домовилися підкорятися при виникненні будь-яких спорів, що виникають у зв'язку зі справжньою угодою (використанням Сайту), виключно юрисдикції судів України.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 30 грн