Інформація по темі "" | Публікації по тегу
17.10.16
411985 512
Друкувати
Обране

Електронне декларування — 2016: деякі нюанси

Згідно з рішенням Національного агентства України з питань запобігання корупції від 18 серпня 2016 р. № 1, початком роботи системи декларування є 01 вересня 2016 року. Таким чином, для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, останнім днем подання декларації за 2015 рік особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є 30 жовтня 2016 року. Про деякі нюанси цієї деклараційної кампанії і піде мова у цій статті.

ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ, ЖОВТЕНЬ, 2016/№ 10 

Автор: Яременко Сергій, магістр державного управління
 

Відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон) про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції.

ДЕКЛАРУВАННЯ-2016

Національним агентством з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) 10 червня 2016 року прийнято рішення № 2 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 958/29088, із змінами) про початок роботи системи електронного декларування з 1 вересня 2016 року. Система електронного декларування буде запроваджуватися в два етапи.

Перший етап (початок з 00 годин 00 хвилин 01.09.2016):

щорічні декларації за 2015 рік подають особи, які станом на 01 вересня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці, тобто останній день подачі декларацій такими суб’єктами декларування — 30 жовтня 2016 року;

декларації подають особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, і які 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище.

До першого етапу НАЗК відносить і повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону, службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище

Другий етап (з 00 годин 00 хвилин 01.01.2017) – подають всі інші суб’єкти декларування.

Довідково. У цілому відповідно до ст. 1 Закону до суб’єктів декларування відносяться особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; інші посадові особи юридичних осіб публічного права; інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону.

СПОСІБ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

Як зазначається у ст. 45 Закону, суб’єкти декларування зобов’язані подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

З метою захисту інформації державні органи мають здійснити заходи із забезпечення надання послуг електронного цифрового підпису суб’єктам декларування на безоплатній основі. Слід відмітити, при вході до електронної системи декларування офіційного веб-сайту НАЗК міститься перелік із 16 акредитованих центрів сертифікації ключів, у якому, зокрема, зазначається АЦСК органів юстиції України, АЦСК ПАТ КБ «ПриватБанк», АЦСК ПАТ «УкрСиббанк», що дає змогу отримати ЕЦП суб’єкту декларування за певних умов самостійно.

Звертаємо увагу, що лише наявність ЕЦП дасть можливість зайти до електронної декларації.

ТИПИ ЕЛЕКТРОННИХ ФОРМ ДЕКЛАРАЦІЙ

Передбачено 4 типи електронних форм декларації:

щорічна (охоплює попередній рік);

перед звільненням (охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями);

після звільнення (охоплює попередній рік, тобто рік, у якому особа звільнилася);

кандидата на посаду, у разі якщо посада належить до переліку суб’єктів декларування або до переліку посад з підвищеним корупційним ризиком.

Щорічна декларація подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що подається не пізніше дня такого припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.

Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації. Під раніше поданими деклараціями розуміються як декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону, так і декларації, що були подані відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, що подається до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Важливо! НАЗК звертає увагу на те, що законодавством можуть передбачатися особливості щодо процедури відбору кандидатів на зайняття вакантних посад суб’єктів декларування. Наприклад, «Закон України «Про державну службу» передбачає подання двох декларацій в процесі такого відбору: перша декларація подається особою, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби, разом з іншими документами для участі в конкурсі; друга декларація подається зазначеною особою, якщо вона перемогла в конкурсі, перед її призначенням на посаду (стаття 25 Закону України «Про державну службу»). В обох випадках декларація подається за минулий рік. Але період, який охоплюється відповідними деклараціями, залежить від часу їх подання: наприклад, якщо документи для участі в конкурсі були подані у грудні 2016 року, то перша декларація повинна охоплювати попередній 2015 рік; при цьому, якщо рішення про перемогу в конкурсі було ухвалено вже в 2017 році (наприклад, у січні), то друга декларація повинна охоплювати попередній 2016 рік.»

Важливо! На запитання «Чи слід подавати щорічну декларацію та декларацію перед припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, якщо суб’єкт декларування звільняється до 1 квітня?» НАЗК у роз’ясненні щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затвердженого рішенням НАЗК від 11.08.2016 р. № 3 дає таку відповідь:

«Якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим чином припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до подання ним щорічної декларації за попередній рік (наприклад, 15 січня 2017 року), то він повинен подати декларацію, яка охоплює період з 1 січня 2016 року до 14 січня 2017 року включно, тобто період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями. При цьому щорічна декларація за 2016 рік не подається.

Якщо ж суб’єкт декларування припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, після подання щорічної декларації (наприклад, 15 квітня 2017 року), то подається декларація, що охоплює період з 1 січня до дня перед днем подання декларації (тобто до 14 квітня включно).»

ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ*

* Більш детальну інформацію щодо заповнення декларації див. у розділі «Методичні рекомендації» та у Роз’ясненні щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затвердженого рішенням НАЗК від 11.08.2016 р. № 3. —Прим. ред.

Декларація складається із 16 розділів.

1. Тип декларації та звітний період. Вказується одна із вищезазначених чотирьох форм декларацій.

2. Інформація про суб’єкта декларування та членів його сім’ї.

Тут вказується інформація про суб’єкта декларування та про членів його сім’ї.

Членами сім’ї суб’єкта декларування є:

— особи, які перебувають у шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/дружина), незалежно від того, чи вони проживають спільно;

— діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних — наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі

3. Об’єкти нерухомості. У цьому розділі указуються усі об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право.

4. Об’єкти незавершеного будівництва. У цьому розділі суб’єкт декларування повинен задекларувати:

1) об’єкти незавершеного будівництва;

2) об’єкти, не прийняті в експлуатацію;

3) об’єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.

Такі об’єкти декларуються, якщо вони:

а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;

б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права;

в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів). У цьому розділі зазначається цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року (для 1 січня 2015 року ця сума становить 121 800 грн.), що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право.

Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об’єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби. У цьому розділі зазначаються:

дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності).

7. Цінні папери. У цьому розділі зазначаються:

відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного папера, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. У разі якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи також вказуються відповідні відомості або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

8. Корпоративні права.

Суб’єкт декларування повинен задекларувати будь-які корпоративні права, відомості щодо акцій, зазначених у попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» кінцевий бенефіціарний власник (контролер) — це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

10. Нематеріальні активи. У цьому розділі зазначаються нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них.

11. Доходи, у тому числі подарунки. У цьому розділі зазначаються:

отримані (нараховані) доходи, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правовідносинами, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.

12. Грошові активи. Суб’єкт декларування повинен задекларувати наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах.

Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року (на 1 січня 2015 року така вартість складала 60 900 грн.).

13. Фінансові зобов’язання. Суб’єкт декларування повинен задекларувати отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, та дату виникнення зобов’язання.

Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року (на 1 січня 2015 року такий розмір складав 60 900 грн.). У разі якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання.

14. Видатки та правочини суб’єкта декларування. Суб’єкт декларування повинен задекларувати видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у розділах 3-12 цієї декларації.

Такі відомості зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року (на 1 січня 2015 року такий розмір складав 60 900 грн.); до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет.

15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування. У цьому розділі зазначається посада чи робота, що виконується або виконувалася за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за договором (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості. Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

16. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах. Суб’єкт декларування повинен задекларувати входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань, членство в таких об’єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об’єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Вважаємо за доцільне наголосити, що для цілей декларації, яка в 2016 році подається в електронній формі, станом на 1 січня 2015 року мінімальна зарплата становила 1218 грн., відповідно:

5 мінімальних зарплат становили 6 090 грн.,

50 мінімальних зарплат — 60 900 грн.,

100 мінімальних зарплат — 121 800 грн.

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

З метою недопущення помилок при заповненні декларації в електронній формі та надання відповіді на найбільш типові питання у суб’єктів декларування, що виникають під час заповнення декларації, рішенням НАЗК від 11.08.2016 № 3 затверджено Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.

Так, відповідно до статті 48 Закону, НАЗК проводить щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування, такі види контролю:

1) щодо своєчасності подання;

2) щодо правильності та повноти заповнення;

3) логічний та арифметичний контроль.

У своєму Рішенні № 3 від 11 серпня 2016 року НАЗК щодо порядку перевірки факту подання та своєчасності подання декларації зазначає: «Згідно із статтею 49 Закону, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку. Порядок здійснення такого контролю та порядок інформування Національного агентства про виявлені факти неподання або несвоєчасного подання декларацій визначається Національним агентством.

Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не подав декларацію, Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному частиною першою статті 45 цього Закону.

Одночасно Національне агентство письмово повідомляє про факт неподання декларації керівнику державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

Слід пам’ятати, що за несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачено адміністративну відповідальність відповідно до статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за умисне неподання декларації — кримінальну відповідальність згідно із статтею 3661 Кримінального кодексу України.»

Повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

Обов’язкове проведення повної перевірки декларації здійснюється у разі якщо:

декларант належить до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, або до суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків;

за результатами логічного та арифметичного контролю виявлено у декларації суб’єкта декларування невідповідності;

член сім’ї суб’єкта декларування відмовився надати суб’єкту декларування будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації. При цьому суб’єкт декларування зобов’язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім’ї;

надійшла інформація від фізичних (викривачів) та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел, про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей.

Довідково. Згідно із статтею 53 Закону особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), — особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Подання виправленої декларації. Згідно з частиною четвертою статті 45 Закону, суб’єкт декларування має право подати, за власною ініціативою, виправлену версію своєї декларації упродовж семи календарних днів після дня подання відповідної декларації. Для цього немає необхідності звертатися до Національного агентства. Наприклад, якщо декларація була подана 31 березня (у будь-який час доби), то в суб’єкта декларування є можливість подати виправлену декларацію до кінця дня 7 квітня (тобто до 00 годин 00 хвилин 8 квітня). Для цього слід натиснути на кнопку «Подати виправлену декларацію», яка є видимою упродовж зазначеного строку у персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування біля відповідної декларації. При цьому суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію упродовж цього терміну лише один раз.

Якщо після спливання 7-денного строку або якщо виправлена декларація вже була подана, упродовж зазначеного строку суб’єкт декларування виявить неповні чи неправильні відомості в поданій ним декларації (або у виправленій декларації), він повідомляє про це Національне агентство через персональний електронний кабінет та подає виправлену декларацію згідно з рішенням уповноваженої особи Національного агентства. При цьому уповноважена особа визначає строк, який надається для подання такої виправленої декларації.

Крім того, у разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію або виправлену декларацію з достовірними відомостями у строк, визначений уповноваженою особою Національного агентства. При цьому суб’єкт декларування повинен подати виправлену декларацію у разі виявлення у ній недостовірних відомостей, навіть якщо його не було притягнено до відповідальності за подання таких відомостей.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОДАННЯ НЕДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ

Зазначення в декларації завідомо недостовірних відомостей може тягнути за собою дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачена статтею 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 МЗП.

Статтею 3661 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. При цьому відповідальність за цією статтею за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 МЗП.

У разі подання завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму менше 100 МЗП, до суб’єкта декларування може бути застосовано дисциплінарну відповідальність.

Слід звернути увагу, що адміністративна та кримінальна відповідальність передбачені виключно за подання «завідомо недостовірних» відомостей.

Тобто відповідне діяння має бути вчинено суб’єктом декларування з прямим умислом. При цьому для притягнення до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень необхідно довести наявність такого умислу, а саме те, що суб’єкт декларування усвідомлював недостовірність відомостей, які він зазначив у декларації.

Якщо недостовірні відомості, які були зазначені в декларації, були надані суб’єкту декларування членом його сім’ї, то відповідальність може настати лише в тому разі, коли суб’єкт декларування усвідомлював недостовірність таких відомостей, але попри це свідомо зазначив їх у декларації. Відповідно до положень законодавства про адміністративну та кримінальну відповідальність (див. попередній пункт роз’яснення), карається винятково подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей. При цьому враховується умисел на зазначення таких відомостей саме суб’єкта декларування, а не членів його сім’ї чи інших осіб, які надали інформацію для заповнення в декларації. Отже, суб’єкт декларування не може бути притягнений до відповідальності за подання в декларації недостовірних відомостей, які були надані йому членом сім’ї, якщо суб’єкту декларування не було відомо про недостовірність таких відомостей на момент подання декларації.

СУТТЄВІ ЗМІНИ У МАЙНОВОМУ СТАНОВИЩІ

Законом передбачено додаткові заходи фінансового контролю, які визначені у статті 52 Закону.

Так, у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунку в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунку і місцезнаходження банку-нерезидента.

Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані визначаються Національним агентством.

Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 затверджено Форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року (на сьогодні це 68 900 грн.), зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство.

Якщо вартість майна перевищує 50 мінімальних заробітних плат, але була сплачена частинами, то повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається після переходу права власності на таке майно. Дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідомляється.

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подається ним особисто шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті НАЗК через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Реєстр).

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування. Інформація про отримання доходу або придбання майна членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.

Інформація, включена в повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, повинна бути також відображена в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яку такий суб’єкт декларування подає відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Доходи та видатки на придбання майна суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів / здійснення видатків.

Вартість майна, що було придбано суб’єктом декларування, зазначається у грошовій одиниці України відповідно до останньої грошової оцінки майна або — якщо така оцінка не проводилася чи її результати не відомі суб’єкту декларування — на момент набуття майна у власність (як зазначено в документі, на підставі якого було набуто право власності).

Наразі вказаний механізм (через систему електронного декларування) перебуває у стадії доопрацювання. Разом з тим, система подання та оприлюднення декларацій в електронній формі розпочала свою роботу 01 вересня 2016 року. У зв’язку з цим з метою дотримання вимог Закону доцільно інформувати письмово, до запуску електронної системи таких повідомлень, Національне агентство про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, які відбулися, починаючи з 01 вересня 2016 року.

НАЗК звертає увагу, що подання інформації про суттєві зміни в майновому стані відповідно до статті 52 Закону не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати декларацію та зазначити в ній відомості, передбачені статтею 46 Закону. Наприклад, у разі отримання доходу на суму вище 50 МЗП суб’єкт декларування повинен надіслати про це повідомлення в Національне агентство шляхом подання відповідної електронної форми на веб-сайті Реєстру. Зазначена інформація повинна бути також відображена у наступній декларації цього суб’єкта декларування, що охоплює відповідний звітний період (наприклад, у наступній щорічній декларації, яка охоплює звітний рік, у якому суб’єкт декларування подав відповідне повідомлення про суттєві зміни в його майновому стані).

Слід також звернути увагу і на відмінність у порогах декларування, встановлених Законом для відображення інформації в декларації та повідомленні про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування. Так, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані вказується інформація про отримання доходу або придбання майна на суму більше 50 МЗП. Цей поріг поширюється також на цінне рухоме майно, яке було придбано суб’єктом декларування. Водночас, відповідно до пункту 3 частини першої статті 46 Закону, у декларації зазначається інформація про цінне рухоме майно (крім транспортних засобів), якщо його вартість перевищує 100 МЗП. Відповідно, у разі придбання цінного рухомого майна (крім транспортних засобів) вартістю більше 50 МЗП, але менше 100 МЗП, інформація про придбання такого майна буде відображена в декларації лише в розділі «Видатки та правочини», оскільки поріг декларування в цьому розділі також становить 50 МЗП.

ХТО ВВАЖАЄТЬСЯ «ПОСАДОВИМИ І СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ»?

Хто вважається «посадовими і службовими особами» відповідно до підпункту «и» пункту 1 частини першої статті 3 та «посадовими особами» відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої цієї статті Закону?

У цілях визначення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону (відповідно до підпункту «и» пункту 1 та підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону), під «посадовими особами» слід розуміти працівників державних органів, інших юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі та/або консультативно-дорадчі функції. Під «службовими особами» слід розуміти працівників державних органів, які здійснюють функції представників влади або обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов’язків) відповідного працівника. Наприклад, працівники патронатних служб та працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування, можуть належати до посадових та службових осіб за умови відповідності зазначеним вище характеристикам. Так, радники чи помічники керівників державних органів можуть здійснювати консультативно-дорадчі функції (підготовка матеріалів та документів, аналіз кореспонденції, підготовка проектів доручень чи рішень, надання фахових консультацій чи роз’яснень тощо); керівник, заступник керівника патронатної служби, керівник структурного підрозділу в патронатній службі може здійснювати організаційно-розпорядчі функції (здійснення керівництва діяльністю служби чи підрозділу, розподіл обов’язків між працівниками, контроль їх роботи тощо).

При цьому, у цілях визначення суб’єктів декларування, згідно із Законом, слід застосовувати вужче тлумачення і вважати службовими, посадовими особами — суб’єктами декларування лише тих працівників, на яких покладено відповідні обов’язки на постійній основі. Наприклад, наявність у посадовій інструкції працівника (спеціаліста, головного спеціаліста тощо) положення про те, що він може виконувати певні додаткові організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов’язки на час відсутності керівника структурного підрозділу, не є достатнім для того, щоб вважати такого працівника посадовою чи службовою особою, яка є суб’єктом декларування відповідно до Закону. Цей висновок не змінюється навіть в разі фактичного виконання таких обов’язків упродовж звітного періоду. Тобто в разі тимчасового виконання працівником організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків на час відсутності керівника підрозділу у звітному періоді не виникає обов’язок подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за цей період. Відповідно, така особа також не може бути притягнена до відповідальності за неподання (несвоєчасне) подання декларації.

ЯКІ ПОСАДИ НАЛЕЖАТЬ ДО ПОСАД З ВИСОКИМ РІВНЕМ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ?

Відповідно до частини першої статті 50 Закону, перелік суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, затверджується Національним агентством.

На сьогодні згідно з рішенням Національного агентства від 17.06.2016 р. № 2 «Про затвердження переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 р. за № 987/29117, до таких посад віднесено:

— посаду Глави Адміністрації Президента України та посади його заступників;

— посади керівників та заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України;

— посади керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів територіальних управлінь Державної судової адміністрації України;

— посади керівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання державної форми власності та їх заступників, призначення яких здійснюється державними органами;

— посади державної служби, визначені структурою державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, у разі недоцільності утворення структурних підрозділів;

— посади в органах місцевого самоврядування:

• перших заступників, заступників міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення) голів, заступників сільських, селищних голів;

• заступників голів районних, районних в містах рад;

• секретарів міських (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення), сільських, селищних рад;

• керуючих справами виконавчих комітетів міських (міст — обласних центрів та міста Сімферополя, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад;

• голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі).

При цьому звертаємо увагу, що наведений перелік може змінюватися Національним агентством залежно від результатів моніторингу стану корупції. Відтак, для з’ясування актуального переліку слід звертатися до офіційного сайту Національного агентства.

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Наприкінці статті нагадуємо читачам про відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.

Так, статтею 3661 Кримінального кодексу встановлено, що за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, передбаченій Законом, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації — карається штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітку до цієї статті у березні 2016 року доповнено новим абзацом, який зокрема, передбачає, що передбачена цією статтею відповідальність за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 розмірів мінімальної заробітної плати. Таким чином, кримінальна відповідальність для суб’єкта декларування за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації може наступити, якщо суб’єкт декларування «допустив помилку» у внесених у декларацію відомостях на суму понад 362,5 тис. грн. (з 1 травня 2016 року мінімальна зарплата становить 1450 грн.).

Також внесено зміни до статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі її редакція така:

«Несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, — тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані — тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, — тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Новий абзац Примітки до цієї статті зазначає, що відповідальність за цією статтею за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 розмірів мінімальної заробітної плати. Отже суб’єкт декларування може бути притягнутий до адміністративної відповідальності у разі, якщо при заповненні декларації від «помилився» на суму в межах від 145 до 362, 5 тис. грн.

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Журнал «Держслужбовець»Коментарі
512
Максим
12.01.2017
При заповненні «Форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» виникло питання» у розділі 1 «Інформація про суб'єкта декларування» стає питання, яку позицію обрати у рядку «Чи відноситесь ви до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, відповідно до статті 50 Закону України “Про запобігання корупції”, якщо тип посади суб'єкта декларування не відноситься до державної служби або органів місцевого самоврядування та посада не належить до посад, пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, затвердженим Національним агентством з питань запобігання корупції?
марія Максим
21.03.2017
дайте будь-ласкак номер оператора
Володимир марія
24.03.2017
Довідка щодо заповнення е-декларацій +38(044)200-08-29 , для зєднання з оператором натисніть 1 після чого натисніть 0
Віктор Максим
28.01.2017
обираєте позицію "Ні"
ольга Максим
12.01.2017
Ви якось вирішили це питання???Також не подається декларація через цю позицію.
Максим ольга
17.01.2017
Ні, Ольго. Звертався до НАЗК, але вони мене ігнорують.
Юра Максим
29.01.2017
Ставите курсор у відповідне поле, зявляється іконка із закреслим кружечком "не застосовується", тисните його і поле вимикаєтья
Сергій
13.01.2017
як виправити помилку в імені декларанта
Тарас
17.01.2017
Декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, наприклад до правоохорнних органів, який із акредитованих центрів сертифікації ключів потрібно обрати або як його отримати? Ну суть питання яким чином зайти на сайт щоб мати змогу заповнити деларацію особі, що поступає на держ службу?
Анастасия Тарас
18.01.2017
Можна отримати ключ (сертифікат) через Приват24. В розділі "всі послуги" обрати зліва "бізнес" та "скачати сертифікат"3 зберігаєте ключ на флешку або ПК - ключ у ВАС. Потім на сайті НАЗК загружаєте збережений ключ і заповнюєте декларацію. УВАЖНО ЧИТАЙТЕ ЗАПИТАННЯ ТА СЛІДУЙТЕ ВКАЗІВКАМ І ВСЕ ДУЖЕ ЛЕГКО!
Марія Анастасия
04.04.2017
Була помилка в підписі в паспортних даних виробила новий ключ але декларація зареєстровано зпомилкою тепер при вводі новиго ключ а електронна адреса занята.що робити?
Олександра Анастасия
11.03.2017
Если есть Приват24 только мужа, можно ли воспользоваться его ключами?
Анастасії
21.01.2017
Не всі є клієнтами "Приват24" в даному випадку ви займаєтесь рекламою цього банківського продукту.
Ваня Анастасії
13.03.2017
Приватбанк - єдиний вихід, бо в центрах сертифікації черги (в черзі она людина робить клчі 20-40 депутатам) і ліміт часу роботи їхньої програми. А втрачати 1-2 - це занадто для кожного.
татьяна Анастасії
14.02.2017
а когда людей заставляют декларироваться с ключами, кто нибудь объясняет как это сделать или где?? что делать простым сельским депутатам -пенсионерам с глубинок сел???????? хоть будут знать что хоть какие то банки это предоставляют...
Лєна
22.01.2017
як подати відомості про неповнолітніх дітей в е-декларації? видає помилку коли не вказано податовий номер і громадянство. а поле податковий номер є обовязковим при введенні поля громадянство.
микола Лєна
20.03.2017
в е-декларації видає помилку, коли вказується номер свідоцтва про народження
олена Лєна
31.01.2017
податковий номер потрібно обовязково. я сьогодні з цим питанням теж стикалась. Сьогодні була в податковій і подала заявку на індентифікаційний код
Олена олена
05.02.2017
Серію та номер свідоцтва про народження можна ввести (необхідно тільки "Пробел" не ставити)
Олена Олена
07.03.2017
підскажіть як пишуІБК489308, видає помилку
Марина Олена
13.03.2017
Писати потрібно 1-БК489308. І обов'язково букви українською!
Віталій Марина
26.12.2017
Дуже дякую
максим Марина
20.03.2017
спасибо
Марина Олена
10.03.2017
Не ставиться перший символ, дефіс і пишеться без пробілів
Anna Лєна
26.01.2017
В цьому полі прописуєте серію і номер свідоцтва про народження дитини.
Марта
23.01.2017
Будь ласка дайте відповідь на питання, чи потрібно заповнювати електронну декларації працівнику державної служби який звільнився в зв'язку з виходом на пенсію з 01.08.2016 року. При звільненні заповнено декларацію паперову.
Юлия Марта
13.02.2017
Дохід вказується за весь минулий рік, в т.ч. пенсія та з/п
Елена Геннадиевна
24.01.2017
Подскажите подалуйста. Я работаю в городском суде. В данный момент нахожусь в декретном отпуске. Перед уходом в декрет я заполнила необходимые документы для получения электронного ключа и оставила на работе у человека отвечающего за контролем заполнентя и подачей сотрудниками деклараций. Мне сказали, что в январе я должна подойти и забрать у этого человека ключ но мне он сказал что нет...всё переигралось....раз я сижу в декретном отпуске я должна сама бегать собирать и подавать в налоговую для получения ключа необходимые документы так ему некогда этим заниматься. У меня вопрос...на сколько его действия правомерны? Я ведь не уволена...а нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет и всё ещё являюсь их сотрудником...почему тем кто на работе электронные ключи делают а я должна заниматься этим вопроссом сама...помогите разобраться...так как нигде не могу найти по этому поводу никакой информации. Спасибо за помощь.
Андрей. Елена Геннадиевна
01.12.2017
Декларацию Вы, подаете в любом случаи и все три года подряд пока в отпуске. Ключ можно получить и отдельно от работы это приват 24 пришли сотрудники за 10 мин предоставили,налоговая по месту прописки тоже 10мин. Не можете зайти в систему смените браузер входа.
Ія Елена Геннадиевна
29.03.2017
Мне делали на работе ключ вместе со всеми сотрудниками, но с ним у меня не получилось войти в НАПК и пришлось уже самой стоять в очередях и делать этот ключ.
Валя Елена Геннадиевна
09.03.2017
Аналогичная картина, декретчики никого не иниересуют. Делала в приватбанке. На работе мороз.
Олександр
25.01.2017
При реєстрації я вказав електронну адресу, однак підтвердження не надійшло і тепер при намаганні увійти для заповнення декларації пише "Виникла помилка при автентифікації користувача(Помилка. Ви не підтвердили email )". Що робити? Підскажіть.
Вікторія Олександр
23.03.2017
Поштова скринька повинна бути відкрита ОБОВ'ЯЗКОВО на українському домені (укр.нет, юа, гов.юа і т.д.). В іншому випадку листи не надсилаються
яif Вікторія
24.03.2017
мені прийшло підтвердження на домен ru
Галина Олександр
13.03.2017
Написала 4 листа на вказаний e-mail на: support@nazk.gov.ua .Відповідь не приходить. Звонила до оператора , та сама історія, просять написати на e-mail на: support@nazk.gov.ua, більш нічого. Дуже погана робота , щодо надання допомоги. Просто не дають відповідь.
Наталі Галина
13.03.2017
Зчекайте ще, я чекала на відповідь десь до тижня часу, але відписали і електронку поміняли.
Олена Олександр
10.03.2017
У мене теж ця порбленма. Ви вже найшли вихід?
ЮРІЙ ПАШКО Олена
10.03.2017
у МЕНЕ ТЕЖ ЦЯ ПРОБЛЕМА.пІДКАЖІТЬ ВИХІД
Раіса Олександр
16.02.2017
Подивіться в спам - можливо там зберігся лист від назк
Віктор Олександр
26.01.2017
Надішліть лист з вашого e-mail на: support@nazk.gov.ua,вкажіть П.І.Б. та проблему.Відразу прийде відповідь,далі слідуйте вказівкам.
Анна Віктор
27.01.2017
У меня тоже такая проблема, письмо от support@nazk.gov.ua не пришло, помогите, что делать?
Тетяна Анна
10.03.2017
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка, при заповненні е-декларації не вірно вказана електронна адреса. Відправила декілька листів на e-mail: support@nazk.gov.ua (вказувала П.І.Б. та проблему), але відповідь так і не прийшла також у спам не має. Підкажіть, що робить в такій ситуації? Потрібно терміново здать е-декларацію.
Андрій Тетяна
23.03.2017
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка комусь приходив лист-підтвердження на пошту gmail.com .Відгукніться люди!!!
Ксения Андрій
24.03.2017
Мне приходил, через такую почту и зарегистрировалась.
Андрій Тетяна
23.03.2017
Доброго дня. У мене така ж проблема. На сьогоднішній день від 10.03 до 23.03 є якісь зміни?
Маргарита Тетяна
14.03.2017
Я дзвонила на гарячу лінію по технічним питанням, мені відкрили доступ без підтвердження реєстрації.
Ольга Маргарита
14.03.2017
Підкажіть, будь-ласка, номер гарячої лінії на який Ви телефонували
виктор Тетяна
13.03.2017
подскажите как решили проблему
Віктор Анна
27.01.2017
можливо ще перевірте папку "спам" на e-mail
Віктор Анна
27.01.2017
Зателефонуйте за номером тех. допомоги НАЗК,поговоріть з оператором
Ірина Віктор
03.03.2017
вкажіть будь-ласка номер тех підтримки, бо в мене також виникли проблеми при реєстрації, я відправила декілька листів на вказану ел. адресу і нічого. Дякую.
Голубенко Олена
27.01.2017
звільнилась з держслужби 31.03.2016 року. Чи потрібно подати декларацію за 2016 рік?
Вікторія
27.01.2017
Як вказати джерело доходу при отриманні спадщини та розмір доходу якщо грошова оцінка даного майна не проводилась.
Юля Вікторія
23.03.2018
В відео інструкції було сказано , якщо оцінка є, потрібно обов‘язково веести, якщо оцінка не робилась, НЕ потрібно спеціально її робити для декларації.
Олена Вікторія
21.03.2017
Добрий день! Хтось знає відповідь на це запитання?
Галина Олена
27.03.2017
Ця ж проблема...Поставила не відомо ( 0% податок) і програма прийняла.. Але чи правильно не знаю..
Наталія
27.01.2017
Доброго дня! Я звільнилася з посади керівника відділу у бюджетній установі без статусу державної служби. у лютому 2016 року. Декларацію відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" по дату звільнення подано за місцем роботи, як того вимагало чинне законодавство. Чи потрібно подавати єлектронну декларацію за 2016 рік звільненому якщо він не мав статусу державного службовця, чи достатньо буде знов надати декларацію за місцем роботи звідки був звільнений. Дякую.
Инна
30.01.2017
Подскажите пожалуйста ! В 9 разделе (доходи ...) у меня возникли вопросы! Если я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком то в разделе вид дохода я выбираю поле ( інше ) пункте (вкажіть який саме) я указываю -допомога при народженні. Джерело доходу мне надо вносить свои данные? Тип права ? Інформація про власника?
Ольга Инна
13.03.2017
Джерелдо доходу - інша фізична чи Юридична особа. Юридична особо зареєстрована в Україні. Далі назва особи (УСЗН де отримуєте виплату) і код ЕДРПОУ УСЗН звідки виплата йде
Мария Ольга
15.03.2018
Подскажите, пожалуйста, какую сумму указывать по помощи по уходу за ребенком? взяла витяг с ПФУ, там каждый месяц указывается минималка 3200, но это же для пенсии? а по факту же я получаю по 860 грн, их же указывать? спасибо
Наталя Мария
21.03.2018
Ви вирышили питання ?
Валя Ольга
15.03.2017
Девочки, тоже в декрете, получаю 2 вида помощи на ребенка. Как это отобразить в разделе доходы? Общую сумму писать или разбивать по видам помощи и как словами писали вид помощи? Спасибо.
Олена Валя
17.03.2017
Дівчата, написала "Інше", а потім у віконечку зазначила, що соціальна допомога при народженні, малозабезпеченим сім"ям. Збила все в кучу, написала однією сумою, бо виплачує УСЗН. Тільки коли будете писати слово сім"ям не потрібно використовувати лапки, бо тоді не зберігає і видає помилку. Написала сімям і воно виправило на сім'ям і тоді все збереглося. Не знаю чи правильно вчинила, але просто ділюся досвідом.
Ирина Инна
12.03.2017
В мене така ж проблема. Як ви заповнили ці рядки?
Ліна Ирина
13.03.2017
Те саме... Що робити?
дмитро
31.01.2017
Скажіть будь ласка, я кандидат на службу в поліцію на посаду оперуповноваженого при заповненні декларації в розділі інформація про декларанта пропонуэ обрати або держ служба або місцеве самоврядування
Олег
31.01.2017
В який розділ вказувати допомогу по безробіттю, і яке джерело отримання зазначати
Оксана
01.02.2017
Звільнена із держслужби 31.01.2017.Підкажіть будь-ласка,подавати електронну декларацію за 2016 рік, а також і за січень 2017(тобто дві?).
Таня Тетяна
02.02.2017
Перевод через вестерн юнион в іноземній валюті на лікування батька,як зазначити в е-декларації?
Артем Таня Тетяна
09.03.2017
Якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим чином припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до подання ним щорічної декларації за попередній рік (наприклад, 15 січня 2017 року), то він повинен подати декларацію, яка охоплює період з 1 січня 2016 року до 14 січня 2017 року включно, тобто період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями. При цьому щорічна декларація за 2016 рік не подається.
Оля
02.02.2017
Я працивник укр зализници,прийомоздавальник,чи потрибно мени подавати е декларацию?
Алла
02.02.2017
На даний момент знаходжусь у відпустці по догляду за дитиною по досягненню нею 3 років. Від фонду соцзахисту отримую допомогу як малозабезпечена і виплати на дитину, чи потрібно мені даний дохід вказувати і якщо так, чи нададуть мені довідку про кількість отриманих коштів у даному фонді
Олена Алла
21.02.2017
Звісно необхідно вказувати всі джерела доходів, в т.ч. і соціальні виплати. Довідки соціальними службами видаються протягом тижня.
Влада
03.02.2017
добрий день,я ввожу свідоцтво про народження доньки,але поле червоне
Олена Влада
05.02.2017
спробуйте ввести в форматі 1-ММ111111 без пробелов
Олена Олена
17.04.2017
Дякую, і справді вийшло.УРА!!!!!!!!!
Виталий Олена
06.02.2017
пол дня промучился, не мог заполнить это поле, пока не глянул пример указанный вами))
Людмила
06.02.2017
Звільнилась з держслужби у листопаді 2016 року, на даний час працюю на держслужбі в іншій установі. За попереднім місцем роботи потрібно подати е- декларацію за минулий рік, яку назву установи та посаду потрібно указати в е- декларації
Беата
06.02.2017
Якщо я є власницею нерухомості, отриманої в спадщину від батьків, то чи потрібно вказувати в графі право володіння- свідоцтво на спадщину і його р.номер? Якщо ні, то де зазначати, що вона отримана в спадщину?
А.
06.02.2017
Працюю заступником гол.бухгалтера у комунальному підприємстві.Потрібно здавати Е-декларацію?
Тетяна
07.02.2017
Чи повиннен заповнювати е - декларацію, голова сільської ради, секретар сільської ради, спеціаліст - землевпорядник сільської ради, головний бухгалтер сільської ради та депутати сільської ради? І якщо можна скиньте нам на електронку роз`яснення silska_radaHosrtolucha@ukr.net
Ірина
07.02.2017
Чи має заповняти декларацію інспектор з кадрів, якщо він неє держ.службовцем, але одночасно входить в комісію по тендерних закупівлях?
Артем
10.02.2017
В 2016г. официально не работал. Сейчас подал документы в Нац Полицию для участие в конкурсе, где нужно предоставить заполненную эл. декларацию и указать доход. В окошке где надо указать дохода 0 не ставиться. Как быть ?
Алла Артем
23.03.2017
Шановний, якийц зібрався в податкову поліцію, а за що ви жили весь 32016 рік ??? от тому нульі не ставиться .
Микола
11.02.2017
Доброго дня! Будь ласка, підкажіть як правильно зробити. Я державний службовець. Маю подавати електронну декларацію. Живу на квартирі яка належить батькові. Прописаний на цій квартирі. Батьки живуть прописані на іншій квартирі в якій і живуть окремо від мене. Квитанції з комунальними за житло в якому я прописаний і живу приходять на ім'я батька. То в такому випадку я з батьком пов'язаний спільним побутом і маю відомості про нього вказувати у декларації? Чи ні? Також і про матір є питання. Батьки живуть в квартирі яка належить моїй мамі. Ця квартира приватизована. Є свідоцтво. Мені належить частка ціє квартири. Але за квартиру сплачує мама і квитанції приходять на її ім'я. То в таком випадку можна вважати що я з мамою пов'язаний спільним побутом і чи потрібно мені відповідні відомості про матір вказувати в електронній декларації?
анна Микола
16.02.2017
маєте зазначити що в безоплатному користуванні знаходиться квартира батька, зазначити серію і номер свідоцтва про права власності, сума за яку батько придбав квартиру, і всі інші відомості відносно батька
Олег911 анна
13.03.2017
Я от навіть не знаю чи заносити мені відомості про батьків, які живуть зі мною? Так як там є норма щодо спільного побуту...що таке спільний побут?
Олег911 анна
13.03.2017
А хіба він повинен вказувати відомості про батька, адже його батько проживає окремо?
Оля
13.02.2017
при реєстрації електронної декларації я вказала невірну електронну адресу,. Що робити? Підскажіть.
Ірина Оля
22.02.2017
Я теж вказала не вірну електронну адресу. Ви змогли виправити свою помилку?
Люба Ірина
26.02.2017
У мене такаж проблема,що ви зробили?
Юлия
13.02.2017
Будь ласка дайте відповідь на питання, чи потрібно заповнювати електронну декларації працівнику державної служби який звільнився в 01.08.2016 року. При звільненні заповнено декларацію паперову. Живу за кордоном.
Тамара Юлия
13.03.2017
Я звільнилася 30.09.2016 року, на роботі сказали, що потрібно окрім паперової декларації перед днем звільнення, подати ще й електронну за весь 2016 рік
Дмитро
14.02.2017
При вході в систему заповнення декларації виникає помилка електронної адреси, а саме "дана адреса не існує або вже зайнята" пошта gmail.com
Іван
14.02.2017
Хто підкаже, чи потрібно зобов'язання за кредитами вказувати у активах? Тобто, банк за мене розрахувався за іпотеку, і я повертаю цей кредит, мені видали близько 100000 грн на нерухомість. Чи потрібно це вказувати у активах?
Іван
14.02.2017
а в цьому році я отримав лише 20000 грн, тобто до порогу 50 мінімальних зарплат...
віка
15.02.2017
Я прописана за однією адресою а проживаю за іншою,але в декларації я не вказувала ні одного обєкта нерухомості .вважається неправильно поданою декларацією?
Олег віка
10.03.2017
Не знаю, чи правильно, чи ні, але пояснення прийдеться писати обов'язково!
Ольга
15.02.2017
Як внести виправлення в декларації в розділ "об'єкти нерухомості"? Натискаю "додати" - висвічується пусте вікно.
Галина
16.02.2017
У полі "введення контактної інформації "виникає помилка електронної адреси, а саме "дана адреса не існує або вже зайнята" пошта gmail.com Які подальші дії?
Наталія Галина
17.02.2017
зайдіть на свою пошту там повинен бути лист щодо підтвердження рєєстрації, перейдіть на посилання.
ольга
16.02.2017
чи потрібно мені здавати е декларацію якщо я звільнилася в квітні 2016 року? можливо паперову?
Юлія ольга
24.03.2017
Потрібно
Олександр
17.02.2017
як зазначати в розділі №3 "обєкти нерухомості", а саме "службове житло" , його вартість, та форму власності, тощо
Наталія
17.02.2017
скажіть будьласка в декларації доходи відображаються нараховані чи за мінусом ПДФО? чи відображається субсидія в розділі доходи?
Юлія
17.02.2017
Доброго дня. Яким чином можна роздрукувати електронну декларацію?
Татьяна Юлія
27.02.2017
Роздрукувати декларацію
иНВОКЕР Татьяна
27.04.2017
ТАК ТИ КЕП ОЧЕВИДНІСТЬ
Ірина
19.02.2017
Підкажіть, будь ласка. Отримувала щомісяця з-за кордону кошти від батька. Как показувати ці доходи, якщо батько не є членом сім'ї (не проживає зі мною та не зареєстрований в моїй квартирі)?
Олена
20.02.2017
У грудні 2016 року я провела 4 лекції у коледжі (заяву писала зарахувати з погодинною оплатою). Станом на 20 лютого 2017 оплати ще не отримувала, у бухгалтерії пояснили, що оплата буде за весь курс прочитаних лекцій. Чи потрібно вказувати про це у декларації за 2016, чи, можливо, суму отриманих коштів треба буде вказувати у декларації за 2017 рік (відповідно до того, що оплату отримаю фактично у 2017 році)? Дякую за роз'яснення
Наталя
21.02.2017
скажіть а можна її заповняти двома підходами, можна сохранити а потім продовжити заповняти...
Віктор Наталя
07.03.2017
Можна. Збережіть чернетку.Вийти. При слідуючому вході натисніть "Продовжити роботу"
Аліна
21.02.2017
Який тип декларації обрати "перед звільненням" чи "після звільнення", якщо звільнено буде 28.02.2017 р? і який період вказувати і чи потрібно подавати щорічну декларацію.
ігор
21.02.2017
при заповненні 11 розділу, я допустився помилки - не вказав своєї заробітної плати та пенсій тестя та тещи,як мені це виправити, минуло більше 2 неділь
слава
21.02.2017
Підкажіть будь ласка як правильно заповнити розділ по нерухомому майні. Ситуація така моя бабуся померла ще у 2014 році я є спадкоємцем але щерез те що я є ІІ ступеня споріднення і потрібно платити великий податок хату на себе непереписала хоча комунальні послуги приходять на моє імя як це все правильно відобразити
Ярослав слава
27.02.2017
Така сама проблема.власник будиноку помер.як вказати в декларації?
Галина
21.02.2017
Я мешкаю у квартирі, яка належить моїй матері, я лише прописана разом із неповнолітнім сином. Підскажіть будь-ласка, чи повинна я якось вказувати це житло при заповненні електронної декларації.
Ірина
21.02.2017
Підскажіть, будь-ласка, як правильно вказати дані про службову квартиру, адже вона перебуває в комунальній власності міста.
Віктор
22.02.2017
Підкажить, будь ласка, дохід у вигляді заробітної плати зазначається у сумі нарахованого доходу (без вирахування податків) або ж чиста сума отриманої (виплаченої заробітної плати за врахуванням податків)?
Оксана
22.02.2017
Підскажіть куди вносити дані про аліменти ,які я отримую на дітей?
Олена
22.02.2017
Підскажіть будь - ласка, чи відображаються отримані субсидії на житлово - комунальне господарство (на будинок - газ, світло, вода). Якщо так, то як визначити суму отриманої субсидії та в яку графу декларації її відображати?
наталья Олена
24.02.2017
Згідно Методичних рекомендацій НАЗК щодо заповнення деклацій "Соціальні виплати, субсидії тощо вважаються доходом і відображаються в декларації лише в разі їх монетизації, тобто виплати (нарахування) у грошовій формі".
Олена наталья
27.02.2017
А виплати в даному випадку не вважаються у грошовій формі. Субсидія на ЖКГ також зменшує нараховані суми по платіжним дорученням. Як їх вважати?
Володя Олена
13.03.2017
А субсидії на ЖКГ якраз і нараховуються у грошовій формі, не макаронами ж їх видають. А точна сума є у щомісячних повідомленнях від віддлу субсидій.
свят
22.02.2017
Хто підкаже? Зняв депозит в 2016. Чи потрібно відносити в Доходи?
юля
23.02.2017
підскажіть, якщо отрмуєш допомогу за доглядом за дитиною, кого вказувати як джерело доходу, такого поля як допомога від держави немає в полі? (якщо вибрати інші доходи, потрібно вказати як джерело - юридичну особу та ЄДРПОУ)
Василь
23.02.2017
Підскажіть, де відобразити в е декларації право на земельну частку (Пай).
Ольга
23.02.2017
Скажіть що писати в стрічці місце прописки якщо на даний момент ніде не прописана
Ліда
23.02.2017
Підкажіть,де брати точну інформацію про розмір зарплати щоб внести дані в декларацію і за який період треба вказати суму? Чоловік в зоні АТО (поліціія),що де і як - ніхто не підказує,фін.служба телефонну слухавку не бере...Чи треба в декларації вказувати майно батьків,якщо живемо окремо і ніяких взаємних зобовьязань не маємо?
Олег
24.02.2017
У додатку №3 я вказав свою квартиру, в якій я володію 100% власності. У дружини також є квартира, в якій вона володіє 100% власності. Це все та моє право власності на мою квартиру та право власності дружини на її квартиру я вказав у декларації, але мені при збереженні показує, що я не зазначив право власності на цей об'єкт
Ольга Олег
29.03.2017
Подайте коригуючу до 06.04.2017
Юлія Олег
24.02.2017
Такаж сама проблема,сама система не зберігає інформацію
таня Юлія
19.03.2017
та сама проблема, вкажіть право власності на обєкт
Костянтин таня
21.03.2017
та же проблема, что делать? тех поддержка морозится
Костянтин Костянтин
21.03.2017
Разобрался, нужно переД тем как зберігти нажать кнопку ДоДати.
Людмила
24.02.2017
проживаю у квартирі знайомих. При заповненні декларації, я декларую цю квартиру, як інше право користування, безоплатне проживання, знаю тільки прізвище, імя, по батькові власника, інші дані мені не відомі, що робити в такому випадку
Наталья
25.02.2017
кто подскажет?Заполняю "введення контактної інформації" есть и ул. почта но пишет почта не действительная или уже занята
Валентина Наталья
03.03.2017
Змінити пошту, додати букву чи цифру до пошти
Микола
25.02.2017
Доброго дня! Підкажіть будь ласка як в декларації відобразити кошти які я знімав з кредитної картки. Просто це зручно розраховуватись кредиткою і я неодноразово протягом року знімав гроші з кредитки і потім іі поповнював. Як такий кредит показати в електронній декларації коли там є віконце де треба вказати дату виникнення зобов'язання?! Цих дат було просто нємєряно! Загальну суму грошей яку я знімав з кредитки я можу порахувати і задекларувати але як бути із датою?!
Микола
25.02.2017
І ще одне питання про грошові активи. Написано що не треба їх декларувати якщо їх сукупна вартість не перевищує 50 прожиткових мінімумів. І тут я як бюрократ із стажем запитую сеюе як правильно розуміти їх сукупна вартість!? Тобто в мене є якась готівка і є депозит і в сумі вони разом переходять межу в 50 ПМ. То тоді їх показувати. Тобто окремо показувати і готівку і депозит? Чи не показувати бо окремо і сума на депозиті і готівка не дотягують до 50 ПМ. Тут також лізе думка: в мене зарплати було за рік у сумі було більше 50000 це можна розглядати як готівку на кінець року та ще депозит і це буде більше 50 ПМ то що? Показувати депозит?
ander Микола
17.03.2017
тоже интересовал этот вопрос 48 пункт "Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 11 серпня 2016 р. № 3" https://nazk.gov.ua/sites/default/files/rozyasnennya_15.08.16_15.30_14_0.pdf 48 Які грошові активи відображаються у декларації? ... Наприклад, якщо при поданні щорічної декларації станом на 31 грудня звітного року у суб’єкта декларування були наявні готівкові кошти (незалежно від місця їх зберігання) в розмірі 30 МЗП та внески на банківських рахунках в розмірі 25 МЗП, то такі кошти (внески) зазначаються в декларації окремо за кожним видом активу, оскільки їхня сукупна вартість перевищує 50 МЗП....
Надія
26.02.2017
Я маю уроки в школі з погодинною оплатою праці. Як мені це показати в деклараціі?
Катерина
26.02.2017
як видалити одну декларацїю,яка була помилково завантаженна?
Люба
26.02.2017
Вказала при реєстрації невірний е-маіл, що робити? Допоможіть.
Микола
26.02.2017
Коли декларую доходи то що вказувати у розділі право на об'єкт?
Марія
27.02.2017
В якому розділі вказувати про те, що член сім'ї має земельний пай який зданий в оренду.
Світлана
27.02.2017
Підкажіть як бути, коли працівник відмовляється подавати електрону декларацію по релігійному світогляду.
Олег
27.02.2017
Скажите, подалуйста, нади ли заполнять декларацию уличному депутату в посёлке городского типа ?
Наташа
28.02.2017
Підскажіть будь ласка, депутат в міській раді,займається підприємницькою діяльністю на єдиному податку 2 група, здана декларація платника єдиного п-ку там вказаний отриманий дохід, чи потрібно цей дохід показувати в електронній декларації , якщо так то де
Рещіковець Світлана
28.02.2017
Заповнила та відправила декларацію 06.02.2017 року але в загальному переліку зареєстрованих осіб не знайшла її підскажіть що робити???Спробувала заповнити ще раз пише що за таким іпн. вже зареєстрована декларація?!!!
Світлана
28.02.2017
В якому форматі вводити свідоцтво про народження?
Валентина Світлана
02.03.2017
приклад: 1-ФП111111
валентина
28.02.2017
на сайті фіскальної служби України написано, що готується нова форма декларації, тому тимчасово не обслуговують. Це означає, що не можна зараз подати е-декларацію?
Ірина
28.02.2017
в якому розділі вказувати алименти та віплати по безробіттю
Наталія
28.02.2017
Як вказати джерело доходу в ФОП?
Олександр Наталія
02.03.2017
Теж цікавить, у ФОП є тільки обіг за рік.
Олександр
02.03.2017
Я являюсь селищним депутатом. Як заповнювати пункт 2.1? Дякую за швидку відповідь.
Лариса Олександр
28.03.2017
Аналогічне питання. Якщо маєте відповідь, напишіть, будь ласка, як заповняли декларацію депутата сільської ради
Інна
02.03.2017
Чи потрібно заповнювати паперову декларацію, якщо я є посадовою особою комунального закладу охорони здоровя, але не є керівником і я не є е-декларантом.
Віка
02.03.2017
Скажіть будь-ласка,куди вписувати субсидію на комунальні послуги і як???Дякую
Віра
02.03.2017
як роздрукувати заповнену декларацію?
Наталія
02.03.2017
Не знущайтесь з пенсіонерів - відменіть для них е-декларування!!!
Оксана
03.03.2017
Доброго вечора. Скажіть будь-ласка, що робити коли виникла помилка при зчитуванні особистого ключа(Виникла помилка при відкритті особистого ключа (невірний пароль чи ключ пошкоджений) (24)). Хоча раніше з тим самим ключем і паролем входила в систему.
Роман
03.03.2017
Доброго дня. В мене є наявний депозит в банку в сумі 50000 грн. Чи повинен я його декларувати. При подачі декларації державного службовця за минулі роки був окремий 5-й розділ, де вказувались всі наявні відомості про вклади в банках. Інших грошових активів немаю. Дякую.
Андрій
03.03.2017
як виправити декларацію подану вже виправлену але неправильно???
любов Андрій
06.04.2017
Для виправлення поданої виправленої декларації необхідно звертатись в НАЗК і вони відкриють Вам доступ. Звертайтесьабо на ел.пошту або до оператора.
Наталія
05.03.2017
Куди вносити дані про аліменти
Юля
05.03.2017
1) Підкажіть - дохід від продажу на олх теж вказувати? 2) чи розрізняти при заповненні декларації поняття - дохід і прибуток? якшо фактично на ПБ картку держслужбовця були перераховані кошти третьою особою, але потім вони були передані іншій третій особі у власність. Тобто, ці гроші не відображені в довідках з місця праці держслужбовця як ЗП. Завчасно дякую
Юля
05.03.2017
я фактично проживаю у будинку, що належить моїй померлій бабці. Дім не успадкований ще. Як його декларувати?
Інна
05.03.2017
Звільнилась з держслужби 01.03.2016 року. Чи потрібно подати декларацію за 2016 рік? Або тільки з 01.01 по 01.03 2016 року?
Вікторія
06.03.2017
Як виправити ІПН у е-декларації?
Микола Вікторія
08.03.2017
власний ІПН виправляється шляхом оформлення нового ключа. Потім коли заходимо у вікно де пропонується вибрати ключ для того що увійти у власний кабінет то перед введеням треба натичнути на надпис Я забув пароль чи змінив ключ. далі по підказках. Після оновлення ключа в базі НАЗК ваш ІПН автоматично підєднається коли ви зайдете під новим ключем
Олена Микола
13.03.2017
А це не є порушеннями мати 2 електронних ключі?
Катя
06.03.2017
Доброго дня, підскажіть будь-ласка є договір дарування будинку але свіідоцтва на право власності немає ще чи потрібно показувати в е декларації будинок ? Дякую!!
Інна
06.03.2017
Доброго дня, звільнилася з держслужби 31.03.2016 року, подала декларацію за період 01.01.2016-31.03.2016. З 01.04.2016 - працюю в органі місцевого самоврядування, подаю щорічну декларацію за 2016 рік. Чи потрібно подавати декларацію після звільнення за весь 2016 рік в колишній установі?
Оля
07.03.2017
Підкажіть.. депутат в селешній раді,займається підприємницькою діяльністю на єдиному податку 2 група, здана декларація платника єдиного п-ку там вказаний отриманий дохід, чи потрібно цей дохід показувати в електронній декларації
Кет Оля
22.03.2017
Так потрібно, вибираєте з вікна яке випливе вид доходу: дохід від зайняття підприємницькою діяльністю.
Тетяна
07.03.2017
звільнилась з держслужби 31.03.2016. Чи потрібно подавати е-декларацію?
Toni
08.03.2017
зв'яжіться з stakeholderscompany@gmail.com для термінового кредиту сьогодні
Ирина
09.03.2017
При выезде на ПМЖ в другую страну как можно подать декларацию
Андрій
09.03.2017
Будь ласка дайте відповідь на питання, чи потрібно заповнювати електронну декларації працівнику державної служби який звільнився в 21.09.2016 року. При звільненні заповнено декларацію паперову.
Ваня
09.03.2017
- нічог оне зрозуміло :що і як робити ..- я простий сільський депутат ...- компютером володію слабенько ...- сільські депутати (прості люди)які мало хто володіють компютером ,всі в шоці ...-що мають робити ..???- створіть відео (в ютуб) !!!- інакше ситуація буде така що просто з незнання як це зробити - сільські депутати це не зроблять ...-і що будете штрафувати простого дядька з села ???????- працюю вчителем і то незнаю як це правильно зробити ....-Будь ласка прошу відповідь на мою пошту ivan9140@gmail.com
Ваня
09.03.2017
ключі доступу вже зробили ....-а що далі ???????????крок за кроком - роз ясніть ???????
Юрій
10.03.2017
Яким браузером и коистуєтесь для подання декларації? я вже вкотре заповняю заново,нажимаю подати декларацію,мені висвітлює помилки в 3 пункті,які я точно вірно заповнив. коли після цього захожу знов в 3 пункт - він не загружається,а просто крутиться круг. Допоможіть
Тетяна Юрій
18.03.2017
НАЗІК рекомендує користуватись браузером Google Chrome
Піт
10.03.2017
Доброго дня. Вразі звільнення з посади із поліції, а протязі якого часу необхідно подати декларацію? Який повинен бути порядок?
Олена
10.03.2017
Доброго дня.Чи треба заповняти декларації посадовим особам психоневрологічного інтерната, де ми не є державними службовцями ?
Катя
10.03.2017
Доброго дня!!! ДОПОМОЖІТЬ будь ласка!!! Отримавши лист на пошту " Ви успішно зареєструвались у Єдиному Державному Реєстрі Декларацій" я помітила, що у Приват в моєму призвищі помилка...тобто ключ на им"я з помилкою....впорядкувавши в Приватбанку свої данні...я видалила старий ключ...а новий ключ з тією з ел.адресою не пускає:"Помилка. Користувач з таким податковим номером вже зареєстрований"
Ната Катя
15.03.2017
І в мене така ж проблема! В кого була схожа ситуація порадьте як бути...
Андрій
10.03.2017
Будь ласка дайте відповідь на питання, чи потрібно заповнювати електронну декларації працівнику державної служби який звільнився в 21.09.2016 року. При звільненні заповнено декларацію паперову.
Тамара
10.03.2017
Чому так важко поміняти електрону адресу щоб можна було зайти і оформити декларацію, а треба писати лист на який не відповідають і як тепер подати декларацію.
інна
11.03.2017
Я разом з свекрухою, дочкою, фактично проживаю і прописана у будинку , що належить моєму померлому свекрові. Дім не успадкований ще. Як його декларувати
Олександра
11.03.2017
Доброго дня. Я перебуваю у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, мене не повідомили про подачу декларації в електронному вигляді і відповідно я не встигаю отримати ключі до 1 квітня, що робити в такому випадку?
Олександра
11.03.2017
Если есть Приват24 только мужа, можно ли воспользоваться его ключами?
Тетяна Олександра
11.03.2017
Добрий день! Ви не зможете скористатись приват24 чоловіка, там зазначені всі його дані. Вам необхідно отримати картку на своє ім'я.
Людмила
11.03.2017
Доброго вечора! Підскажіть ,будь ласка, чому заповнивши 1розділ деклараціі не пускає на інший розділ і не зберігає?
Віктор
12.03.2017
Я є сільським депутатом,чи вказувати в е-декларації? Якщо вказувати,то в якій графі ?Дякую.
Едуард
12.03.2017
не проставляються права на цей об'єкт що ставити в графі Частка власності:
Ганна
13.03.2017
Прошу повідомити, чи потрібно в е-декларації вказувати дочку якщо ми проживаємо в одній квартирі, але спільно ми не ведемо господарства, кожен користується своїми доходами окремо, так як вона одружилася.
Dm Ганна
15.03.2017
вряд ли кто-то это сможет проверить, как и то, что дочь проживает вместе с вами на данный момент
Ірина
13.03.2017
Помилка в пункті 11 електронної декларації, надіслала листа в назк, не відповідають, телефонувала теж зайняті. Що робити підскажіть
Dm Ірина
15.03.2017
подать еще раз
Олена Dm
24.03.2017
не приймають
Галина
13.03.2017
При реєстрації я вказав електронну адресу, однак підтвердження не надійшло і тепер при намаганні увійти для заповнення декларації пише "Виникла помилка при автентифікації користувача(Помилка. Ви не підтвердили email )". Що робити? Підскажіть. Надсилала листи з e-mail на: support@nazk.gov.ua,вказала П.І.Б. та проблему. Відповідь не приходить вже відправила 4 рази. Прошу надати мені відповідь хто може.
Олег Галина
23.03.2017
Дивись в СПАМІ, то му що деякі листи кидає в СПАМ, так що будьтен пильні !!!!
Tatka Галина
16.03.2017
Потрібно було вказати ще ід.код.
Тетяна Галина
16.03.2017
Така ж проблема. Ви якось знайшли вихід?
Анастасія
13.03.2017
У нас на предприятии работникам предоставляют жилье, в котором работники прописаны, но права приватизировать дома нету. Это ведомственное жилье нужно указывать в декларации?
Tatka Анастасія
16.03.2017
Так. Треба. Тип права:"інше право користування" . Власник "тетя особа" - "юр особа зареєстрована в Укр" - "назва вашого підприємства". %-100.
Наталія
13.03.2017
Як видалити електронну декларація? якщо вона вже опублікована
Наталі Наталія
13.03.2017
ви вже її не видалете, просто треба протягом 7 днів після подання тієї подати виправлену і остання буде дійсна
Елена
13.03.2017
когда заполняла предыдущую декларацию указала 2016 год, а надо 2015, сейчас не принимает декларацию за 2016 год., как исправить
Гена
13.03.2017
При заповненні декларації про членів сім"ї дитині не ставиться свідоцтво про народження, допоможіть будь ласка, що робити коду не має
Наталі Гена
13.03.2017
Напишіть так: 1-НМ і номер без пробілу
Галина
13.03.2017
Написала 4 листа на вказаний e-mail на: support@nazk.gov.ua .Відповідь не приходить. Звонила до оператора , та сама історія, просять написати на e-mail на: support@nazk.gov.ua, більш нічого. Дуже погана робота , щодо надання допомоги. Просто не дають відповідь.
Alina Галина
14.03.2017
У мене та ж сама помилка. Номер оператора не можу ніде найти. Може у когось є - будь ласка напишіть. Дякую.
Наталі Галина
13.03.2017
я чекала десь до тижня часу, але відповідь прийшла
Валентина Наталі
15.03.2017
Наташа, а что именно они посоветовали вам,у меня просто та же проблема
Галина Наталі
13.03.2017
Повторні ключі брали ?
Галина Наталі
13.03.2017
Получилось подати декларацію ?
Олег911
13.03.2017
Скажіть, чи потрібно вказувати як членів сім`ї своїх батьків, з якими я проживаю. І як трактувати норму про пов`язаність спільним побутом....так як я користуюся іншим холодильником...чи можна не вказувати батьків у декларації?
Dm Олег911
15.03.2017
если прописаны и проживаете по одному адресу, то нужно
Світлана
13.03.2017
скажіть буль-ласка як заповнити декларацію, якщо в 2016 році я змінила фамілію, а коли почала заповнювати декларацію, то автоматично підтягує ще стару фамілію?
владимир Світлана
16.03.2017
там під вашим прізвищем є галочка "в звітному році змінено прізвище", треба її натиснути і вписати
Олена
13.03.2017
Скажіть, будь-ласка, депозит потрібно декларувати, я є фізична особа, депозит складає менше 50 мін зп, та чи потрібно % від депозиту (вони оподатковуються), Дякую.
Dm Олена
15.03.2017
% только
Dm Олена
15.03.2017
% только
Оксана
13.03.2017
Скажіть будь ласка, за який період потрібно декларувати доходи чоловіка, якщо шлюб зареєстрований 10.09.2016? Заробітну плату та інші доходи з 10.09.2016 до 31.12.2016? чи за весь 2016 рік?
Лілія
14.03.2017
Допоможіть будь-ласка. Суб"єкт е-декларування знаходиться за межами України? Як і коли її заповнити?
Галина
14.03.2017
куди звернутись щоб надали можливість подати виправлену дикларацію, виправлену повторно.
Людм;ила Галина
24.03.2017
Ну що вдалось видправити нову виправлену декларацию.В мене таж проблема
наталія
14.03.2017
якщо у чоловіка є машина придбана в 2010 році вартіст на дату реєстрації немає є в довідці в Мрео а миїї не знаємо що писати?
Анастасія наталія
14.03.2017
введіть що не відомо! при наведенні на це поле висвітиться додаткові віконця
Misha
14.03.2017
У всіх глючить цей сайт ? не можу зайти і лист не приходить на електронку
Misha
14.03.2017
Допоможіть це у всіх такі помилки виникають " Виникла помилка при автентифікації користувача(Помилка. Спробуйте пізніше.)"
Ольга
14.03.2017
Подскажите, пожалуйста, что значит Помилка. Відсутні дані про крок: 12 при подаче декларации, не могу ее подать.
Марія
14.03.2017
Допоможіть, будь ласка. Якщо студентка була за-кордоном по обміну стдентами і отримувала з-ту (офіційно) - як це показати це в розділі "Доходи". І чи треба конвертувати кошти в національну валюту, бо там отримувала в доларах?
Світлана
14.03.2017
Підкажіть будь-ласка куди вказувати аліменти на дитину, у свій дохід, чи її, як члена сімї, (дитина неповнолітня)
Dm Світлана
15.03.2017
кто получал, тот и показывает доход
Вика
14.03.2017
Що азначаэ "502 Помилка шлюзу"
Оксана
14.03.2017
Доброго дня! Звільнилась 28 квітня 2016 року; працювала державним службовцем. Зараз мені сказали, що слід заповнити декларацію за 2016 рік. Питання: враховувати доходи лише ті, які отримані на держслужбі (січень-квітень) чи за весь рік?
Dm Оксана
15.03.2017
за весь рік
Оксана Dm
15.03.2017
дякую гарно)
Misha
14.03.2017
Теж саме "502 помилкка шлюзу"
Анастасія
14.03.2017
Підскажіть будь ласка, заповнили повністю декларацію, все перевірили 3 рази, але при підписанні декларації пишить помилку !!!! Передано некоректні дані! що це може означати?
Dm Анастасія
15.03.2017
разработчики накосячили
Валентина
14.03.2017
Така ж ситуація і в мене. Заповнила Декларацію, ретельно ії перевірила, але при намаганні ії відправити, як заповнену, пише: Помилка.Передано некоректні дан
Наталя
14.03.2017
в мене теж така ситуація: при намаганні відправити декларацію пише: помилка, передано некоректні дані. В чому може бути справа, чи вже хтось виправив таку ситуацію?
Марта Наталя
14.03.2017
Підкажіть що робити, в мене теж така ситуація
Галя
14.03.2017
в минулому році вже запонювала декларацію, ключ є збережений , забула пароль приватного ключа для входу в єдиний державний реєстр декларацій?
Dm Галя
15.03.2017
делайте ключ заново
андрій
14.03.2017
Теж саме. Помилка. Передано некоректні дані.
Вася
14.03.2017
Такаж сама помилкаПередано некоректні дані.
Кирило
14.03.2017
Аналогічно. При спробі подати декларацію виникає повідомлення "Помилка. Передано некоректні дані".
максим
14.03.2017
Хтось вже вирішив ю помилку. Підскажіть будьласка. Передано некоректні данні
наталя
14.03.2017
що робити коли хочу відкрити бланк заповнення декларації, а там: Виникла помилка при зчитуванні особистого ключа(Виникла помилка при відкритті особистого ключа (невірний пароль чи ключ пошкоджений) (24))
Людмила наталя
14.03.2017
Виключити CapsLK та вибрати англ. мову
Олександр
14.03.2017
Таж сама проблема при поданні декларації помилка: Передано некоректні дані.
Олена
14.03.2017
Така ж сама проблема при поданні декларації помилка: Передано некоректні дані.
Світлана
14.03.2017
аналогічно показує помилку : передано некоректні дані
Людмила
14.03.2017
Така ж сама помилка: Передано некоректні дані. Що це?
андрій
14.03.2017
така ж сама помилка: Передано некоректні дані
жанна
15.03.2017
у мене така сама помилка що потрібно зробити :Передано некоректні дані
Dm
15.03.2017
помощь по заполнению е-декларации metlife.od(собака)ukr.net
Віталій Dm
24.03.2017
Підскажіть будь-ласка як видалити вже подану декларацію коли протягом семи днів подав виправлену. В статусі пише що дві декларації активні. Дякую.
Света
15.03.2017
у мене така сама помилка що потрібно зробити :Передано некоректні дані
Маша
15.03.2017
вже 5 годину намагаюсь заповнити декларацію, а по суті ніяк зайти не можу, то не підтверджений імейл, то некоректні дані, то пошкоджений ключ, то просто проблема аутифікації. Підскажіть телефон гарячої лінії.
Олексій Маша
15.03.2017
Тел. гар. лінії 0442000694, але дзвонити безтолку. Там його ігнорують - або постійно зайнято, абоякщо і дозвонитись після "з`єднання з оператором" кидають слухавку.
Саламандр
15.03.2017
1. Колдую над проблемой "передані некоректні дані" уже 3-ие сутки. Что делать не знаю? 2. При заповнені даних, якщо є співласники 3 (по 1/3) матюкається, що немає 100% 3. Не зрозуміло, який ідентифікаційний номер ТЗ писать, з літерами та цифрами разом чи тільки цифри. Лажу з відео уроком заповнення е-дебіляцію посмотрел, нічого не зрозуміло. 4. Після обробки всіх пунктів, помилок не має, передати дебіляцію, помилка. Як можна дізнатися в чому справа чи заново створювати Дебіляцію? Дякую.
Людмила Саламандр
15.03.2017
У мене така ж проблема, хто знає, як її вирішити, будь ласка, не будьте байдужими, допоможіть
Саламандр
15.03.2017
Чи готовить бабасі на штраф, с подальшим регресом
наталія
15.03.2017
у мене така сама помилка що потрібно зробити :Передано некоректні дані Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/zapobigannya-ta-protydiya-koruptsii/elektronne-deklaruvannya-2016-deyaki-nyuansi/
олена
15.03.2017
це знущання над людьми
Євген
15.03.2017
Теж другий день пише помилку - "Помилка. Не вдалось обробити дані. Спробуйте знову".
Алла
15.03.2017
Слов нет!!!! Отправить декларацию НЕВЗМОЖНО! Второй день эта система глючит. Вчера грузились страницы по несколько минут, потом Ошибка 502, потом не отправляет декларацию, пишет Передано некоректні дані. Для чего делать электронную систему, которая не работает корректно??????? Я уже не говорю о техподдержке, которая игнорирует сообщения и звонки. Может, кто-нибудь знает что-то по этому поводу? отпишитесь, пожалуйста
юлія
15.03.2017
в мене теж пише "передано некорекні дані" але я виправлену декларацію направляю
юлія
15.03.2017
хтось взагалі до лінії технчної підтримки дозвонився?!
Олена
15.03.2017
ДОПОМОЖІТЬ!!! Така ж ситуація , заповнено все вірно , а пише "передано некоректні дані " система глючить ,що робити
Олена
15.03.2017
Підскажіть простий бухгалтер і інспектор з кадрів на підприємстві пише е-декларацію чи ні
Яна
15.03.2017
Напишіть будь ласка тел. гарячої лініі.
Сергій Яна
16.03.2017
Контакти Довідка щодо заповнення е-декларацій +38(044)200-08-29; +38(044)200-06-88 Технічна допомога з питань заповнення е-декларацій +38(044)200-06-94 e-mail: support@nazk.gov.ua
Галина Яна
15.03.2017
0442000694
Марина
15.03.2017
Підскажіть, будь-ласка, куда вносити допомогу по безробіттю?
ВАДИМ М
15.03.2017
Заповнено все вірно , а пише "передано некоректні дані " система глючить ,що робити Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/zapobigannya-ta-protydiya-koruptsii/elektronne-deklaruvannya-2016-deyaki-nyuansi/
Анна
15.03.2017
Що робити з цією клятою декларацією. Не коректні дані пише, і все тут.
Олена
15.03.2017
Як можна подати декларацію якщо воно пише "Помилка. Не вдалось з'єднатись з сервером. Спробуйте пізніше." і так третій день то некоректні дані то неможна зєднатись з сервером
mila Олена
21.03.2018
тоже самое, как решили проблему
Світлана 15.03.2017
15.03.2017
Помилка при зчитуванні особистого ключа з носія ключової інформації (19)) що робити
Наталія
15.03.2017
Звільнилася у квітні 2016. При звільнені подала декларацію. Кажуть подати ще зараз на цілий 2016 рік? Якщо не подати то що?
Галя
15.03.2017
Змінила електронний ключ , після входу пише що така адреса вже використана, що роботи?
Сергій
16.03.2017
Третій день поспіль намагаюсь подати декларацію. Спочатку система "сварилась" на якісь помилки при заповненні, потім- "помилка. :Передано некоректні дані". Починаючи з ранку15.03.2017 взагалі не можу зайти на сайт. Підскажіть, в кого є чарівний спосіб подати декларацію
Світлана
16.03.2017
спочатку не давало відправити заповнену декларацію , а зараз другий день видає Виникла помилка при автентифікації користувача(Помилка. Спробуйте пізніше.), хто не будь знає що робити з тією клятою декларацією?
Мирослава
16.03.2017
Виникла помилка при автентифікації користувача(Помилка. Спробуйте пізніше.) ЩО ЦЕ ТАКЕ??? Так триватиме до 01.04.2017?
Ірина
16.03.2017
Де знайти повідомлення про подачу декларації для відділу кадрів?
Tatka Ірина
16.03.2017
Н електронній пошті.
Сергій
16.03.2017
Потрібна порада по заповненню декларації. Ситуація така: є будинок у спільній частковій власності. Півтора роки тому один із співвласників помер. До цього часу його частку ніхто не успадкував. Що у даному випадку потрібно вказати: зробити відповідні поля неактивними ("не застосовується") чи вписати попереднього співвласника?
Олена
16.03.2017
Підкажіть,будь ласка : отримала ключ від органів юстиції у грудні та заповнила декларацію за 2015р. Зараз здійснюю вхід до системи,щоб заповнити за 2016р. і вибиває помилкку,а саме - Виникла помилка при відкритті особистого ключа (невірний пароль чи ключ пошкоджений). Чи стикався хтось з таким і що робити? дякую.
Ніна
16.03.2017
Маю квартиру, але вона не приватизована, Який "тип права" слід зазначити в декларації. дякую
Світлана
16.03.2017
чим далі тим краще .Проводяться технічні роботи. Просимо вибачення за незручності. Орієнтовний час відновлення 16.03.2017 12:00
Світлана
16.03.2017
вже пускає )) і відправляє
Тетяна
16.03.2017
Підкажіть будь ласка ,куди вписувати допомогу при народженні дитини?
Марина Тетяна
16.03.2017
при народженні дитини допомогане вказується 12 счемтто тисяч. а вказується только щомісячний дохіпо 800 с чемто гривен каждий месяц
Оля
16.03.2017
Виникла помилка при відкритті особистого ключа (невірний пароль чи ключ пошкоджений). що це може бути?
Юлія
16.03.2017
Я разом з чоловіком та дітьми зареєстрована та мешкаю у квартирі, яка належить моїм батькам. Вони також зареєстровані в цій квартирі, але проживають в іншому населеному пункті. Підскажіть будь-ласка, чи повинна я вказувати батьків як членів сім’ї при заповненні електронної декларації? Адже разом ми не проживаємо, спільного побуту не ведемо.
Tatka Юлія
16.03.2017
Ні. Не повинні, тому що ви не пов'язані з ними спільним побутом.
галина
16.03.2017
Як відобразити допомогу на лікування від не знайомих людей зарахованих на банківський рахунок
сергій
16.03.2017
я звільнився з ДФС у травні 2016 року, при тому я подав декларацію з січня по травень 2016 року, чи потрібно мені подавати декларацію за весь 2016 рік
Андрій сергій
30.03.2017
В обов'язковому порядку
Екатерина
16.03.2017
Добрый день! Очень нужна помощь, подскажите пожалуйста! Я уволилась с органов юстиции в июле 2016 года. При увольнении декларацию подала.В том же месяце переехала жить в другую страну и в Украину больше не заезжала. Как мне взять ключ на подачу декларации и нужно ли мне вообще её подавать, если я живу в другой стране? Очень буду благодарна за ответ!
Алла
16.03.2017
Доброго дня! Чи можете мені підсказати, чи вказувати мені в декларації будинок який належить моїй матері (вона в будинку не мешкає), але я в ньому проживаю? І чи потрібно вказувати кредитну картку?
Tatka Алла
17.03.2017
Будинок потрібно вказувати. Власником в такому випадку є третя особа, громадянин україни і вписуєте мамині дані.
Марина
17.03.2017
Подскажите, почему не сохраняются данные в 1 разделе и не переходит во 2 раздел. При этом черновик создается, но пустой. Все делаю на одном компьютере
Юлія
17.03.2017
підскажіть будласка якщо пай знаходиться в особистому обробітку як його відобразити якщо це не являється орендою?
Антоніна Юлія
19.03.2017
Інше. Самостійний обробіток землі. Вказуєте суму доходу (її треба декларувати окремою декларацією на папері в податкову , самостійно сплатити податок та військовий збір)
Тетяна
17.03.2017
В яку графу вписувати допомогу при народженні дитини?
РІ Тетяна
17.03.2017
соціальні віплати
юрій
17.03.2017
Виникла помилка при зчитуванні особистого ключа(Виникла помилка при відкритті особистого ключа (невірний пароль чи ключ пошкоджений) (24)) Допоможіть ВИРІШИТЬ ПИТАННЯ
Ольга
17.03.2017
Квартира зареєстрована на 5 осіб. Як зазначати свою частку?
Tatka Ольга
17.03.2017
Є майновий сертифікат?
Олена
17.03.2017
Подала декларацію, але не можу роздрукувати.(не активні значки). Що робити?
Марина
17.03.2017
Чи обов'язково вказувати інформацію про кредити?
Алла
17.03.2017
Чи потрібно в декларації вказувати кредитну картку?
РІ
17.03.2017
Скажіть будь ласкамашину продану по дорученню та мотоцикл якого нема 20 років потрібно вказувати? також отриманий подарунок у грошовій формі від батьків вказати потрібно? адже за нього було придбано авто?
Tatka РІ
17.03.2017
Так. Потрібно, бо воно рахується за вами.
РI Tatka
19.03.2017
Але на немае документив що зазначати в полях?
Tatka РI
21.03.2017
Вам треба було звернутись у мрео щоб вас пробили по базі. Можливо то вже перереєстроване і за Вами не рахується. За 20 років багато чого могло змінитись...
Анатолій
17.03.2017
Підкажіть будь ласка, подаю виправлену декларацію (вчасно) а деякі поля не заповнені (дата народження, кадастровий номер ділянки та ін.) хоча були заповнені при при першому поданні. Як дізнатись цю інформацію, бо при перегляді опублікованої декларації вона конфіденційна.
Tatka Анатолій
21.03.2017
Ви напевно натиснули на "створити нову декларацію на основі поданої", а потрібно було натиснути на "подати виправлену декларацію".
Олександр
17.03.2017
скільки разів я можу виправити вже подану Е декларацію?
Tatka Олександр
21.03.2017
Один раз самостійно протягом восьми днів після подачі, а наступні рази з дозволу НАЗК.
анна
17.03.2017
неправильно ввела почту електронну при реєстрації і тепер не можу подати декларацію. Пише що абонент вже зареєстрований з даним індефікаційним кодом але пошти не знайдено. Що робити??
Сергій анна
21.03.2017
Також така проблема, ви виправили, вам прийшла відповідь з тех підтримки?
Tatka анна
17.03.2017
Напишіть з правильної електронної пошти лист на support@nazk.gov.ua лист. В якому вкажіть про те що не правильно ввели емейл та зазначте своє прізвище, ім'я та побатькові, а також податковий номер і номер телефону. І вони вас зареєструють.
Михаил
17.03.2017
Доброго времени суток! Не могу понять в чем ошибка пункта 11 е-декларации? Что означает поля "права на цей об'єкт" "інформація про власника"?
Tatka Михаил
17.03.2017
Ви не додали інформ про власність і власника
Ирина
17.03.2017
Ми з чоловіком одружені і маємо у спільный власності будинок . Як його відобразити в декларації: Тип власності, частка власності?Вказала тип власності - спільна власність, частка власності- не застосовувати, але інформація не зберігається. В чому причина?
Юрій Ирина
20.03.2017
Спочатку треба заповнити на чоловіка. Вказати тип власності - спільна власність, частка власності - 50%, потім натиснути віконечко "додати". Дальше заповнити на дружину аналогічно - спільна власність, частка - 50%, "додати". Разом має бути 100%.
Tatka Ирина
17.03.2017
Там є внизу під інформ про власність і власника кнопочка "додати". Натисніть на неї, а вже потім зберегти.
Саша
17.03.2017
Підкажіть, працівники які знаходяться в декретній відпустці теж заповнюють декларацію до 01 квітня чи до грудня. А то щось у законі неможу знайти цю інформацію.
Віта Саша
20.03.2017
У мене схожа ситуація. Треба також вносити допомогу на дитину
Тетяна Саша
18.03.2017
Так, заповнюють
Тетяна Тетяна
18.03.2017
Заповнюють до 01 квітня
Тетяна
18.03.2017
Доброго вечора! Один з членів сім'ї (дитина) народилась в Іспанії і має іспанське свідоцтво про народження з апостилем. Якщо хтось стикався підкажіть як написати номер свідоцтва про народження. Наперед щиро вдячна)
Елена
18.03.2017
Добрый день.Подскажите пожалуйста - если есть кредитная карта, открытая несколько лет назад с лимитом 20 000грн. На 31.12.2016 не погашено около половины. Какую сумму ставить в раздел "финансовые обязательства"? Полную сумму лимита, задолженность на 31.12.16 или уплаченную сумму?
Віта Елена
20.03.2017
Уважно читайте. там вказувати тільки якщосума не менше 5 прожиткових мінімумів і тільки цифри за 16 рік
Любов
18.03.2017
якщовідкючиться компютер під час уведення декларації,як продовжити її?
Віта Любов
20.03.2017
зберігайте чернетку щоб не заповняти з початку
Мирослава
18.03.2017
Доброго дня, скажіть будь ласка якщо звільнена з державної служби у березні 2016 року на даний час працюю не на державній службі у декларації яку вказувати посаду?
Ірина
18.03.2017
Буду вдячна всім за пояснення : Виникла помилка при підписі даних(Виникла помилка при отриманні позначки часу (65)), що робити?
Тетяна
18.03.2017
як письмово повідомити Національне агентство про виявлену помилку у поданій декларації??? Так як виправлена вже була подана а при її поданні виникла якась помилка і виправлена декларація ідентична Основній??
Наталія
19.03.2017
Я подаю декларацію. Якщо машина записана на чоловіка, то в розділі Цінне рухоме майно-транспорті засоби я її вказую. В графі "Декларує" писати себе чи його???Власник він, а декларацію подаю я.
Оксана Наталія
19.03.2017
Аналогічна ситуація. Я зверху вказала себе, як суб*єкт декларування. Знизу, де права на об*єкт - вказую чоловіка і додати, а тільки потім зберегти.
Вікторія*
19.03.2017
доброго дня! в мене така ж проблема..це не сайт а каторга...що за люди" це розробили******************************************** )
Ольга
19.03.2017
Підкажіть будь ласка, отриману суму субсидії таки зазначать у декларацію чи ні? Може в когось є роз'яснення по цьому питанню???
Оксана Ольга
19.03.2017
Я читала в роз*ясненнях НАЗК: якщо субсидія отримана в грошовій формі, то вказується. Від себе: це наприклад на придбання вугілля чи газу вам надали кошти і ви їх тримали в руках.
Ольга Оксана
19.03.2017
Дякую за допомогу! Щось заплутались з цими субсідіями, в минулому вказували, а в цьому інакше...
Оксана Ольга
19.03.2017
Передивіться самі і впевніться, про це зазначено у п.45 Рішення НАЗК № 3 від 11.08.2016
Олена
19.03.2017
Спочатку подала декларацію, а в же потім згадала про неточності. Повернула декларацію, а тепер в мене її не приймає. Створила нову теж саме. Підскажіть , що робити.
Оксана Олена
19.03.2017
Може Вам допоможе п. 16 Рішення НАЗК № 3 від 11.08.2016
Оксана
19.03.2017
Я подала е-декларацію 01.03.2017 за 2016 рік як "кандидат на посаду". Сказали тепер подати е-декларацію за 2016 рік, але уже у типові декларації обрати "щорічна". Все заповнюється, але документ не подається, а зберігається як чернетка. В чому може бути справа?
Олена
19.03.2017
підскажіть як в декларації зазначаються інші будівлі (гаражі, сараї . та ін) які знаходяться на одній ділянці з житловим бідинком, їх треба в декларації зазначати окремо?
Кет Олена
26.03.2017
Якщо вони не мають свій реєстраційний номер то не потрібно, бо вони є складовою частиною будинку. Будинок основний, все інше приналежне до нього. Все це є в роз'ясненнях НАЗК.
Віка
20.03.2017
скажіть будь ласка а під час входу не підтвердила емаіл що тепер робити?хто знає...
Богдан
20.03.2017
Неможливо отримати будь яку інформацію від оператора з причин неправильного вводу електронної адреси при реєстрації. З даної причини декларацію заповнити неможливо. система видає помилку ОПЕРАТОР З КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА ВИПРАВЛЕНЬ НЕ ПРАЦЮЄ
Валентина
20.03.2017
Підскажіть.будьласка чи потрібно мені здавати е-декларацию.якщо я була звільнена 01червня 2016р, на тей час я була державним службовцем а органах місцевого самоврядування і і здавала декларацію в паперовому вигляді за період роботи з 01,01,2016 по 01,06,2016року
Катя
20.03.2017
Доброго дня! Де можна знайти інформацію як вказувати у декларації кредитну картку. У мене ліміт на ній 7000 грн, в минулому році заборгованість була 1000 грн. (Згідно довідки з банку). Чи потрібно це вказувати?
Юлія
20.03.2017
Скажіть, будь ласка, як роздрукувати чернетку електронної декларації та саму вже опубліковану електронну декларацію?
Катерина
20.03.2017
при заповненні декларації була допущена помилка, при виправленні цієї помилки не збереглося виправлене,хоча при перевірці перед подачею внесені зміни були, а при перегляді вже поданої декларації зміни відсутні.що робити? у виправленої декларації проставилось значення про відсутність доходів у звітному періоду,хоча при перевірці перед подачею дані про доходи були проставлені. як їх внести до декларації? нова декларація не подається вже. Що робити?Як все виправити?
Ірина
20.03.2017
Звільнилась з держслужби 28.03.2016 року. Чи потрібно подати декларацію за 2016 рік? Або тільки з 01.01 по 01.03 2016 року?
наташа
20.03.2017
неправильно ввела електронну адресу що робити підскажіть будь ласка, оперетори не відповідать
Сергій наташа
21.03.2017
Потрібно звернутися до тех підтримки, написати лист із зазначенням П.І.Б, інд.код, причину, ну і звичайно виправлений емейл, а потім лишається лише чекати відповіді, в мене такаж ситуація, чекаю но нажаль немає ні якої відповіді, ви дочекались???
Андрій Сергій
24.03.2017
писав лист. Чекав два дня. Адресу не поміняли, лист не прийшов, але доступ відкрили. Заповнив буду пробувати відправляти. Просто обираю ключ і ввожу пароль, підтвердження по пошті вже не вибиває.
Олена
20.03.2017
Як вказати джерело доходу при отриманні спадщини та розмір доходу якщо грошова оцінка даного майна не проводилась.
Tatka Олена
22.03.2017
Джерелом доходу є людина від якої вам перейшла спадщина, а якщо вартості нема то покладіть там 1 грн, бо 0 воно не пропускає.
людмила
21.03.2017
нет слов.....неправильно ввели электронный адрес и хоть плачь хоть смейся никто не отвечает как это исправить. как распечатать вообще не понятно не сайт а какое-то убожество. не для того что бы задекларировать доходы а для того что бы посадить или штрафануть на веселую сумму.тьфу на тех кто его разработал.
михайло
21.03.2017
чи пишуться бонуси на банківській картці яка належить сестрі і яка прив'язана до моєї картки, картка Юніор?
Тетяна
21.03.2017
При виправленні декларації в 7ми денний термін, не маю можливості виправити дані 6го розділу (транспортний засіб), так як він заблокований. Як бути?
Наталія
21.03.2017
Як показати заробітну плату мобілізованого?
Яна
21.03.2017
Звільнилась з посади в липні 2016р., на даний момент безробітня. Що вказувати в "місце роботи"? Попередню роботу де працювала чи писати, що являюсь безробітньою?
Ольга
21.03.2017
Що означає реєстраційний номер об'єкта нерухомості (це номер тех паспорту)?
Tatka Ольга
21.03.2017
Якщо земельна ділянка то це кадастровий номер. Якщо квартира чи житловий будинок то у свідоцтві на право власності є "реєстраційний номер майна". Якщо у вас на будинок є тільки технічний паспорт то реєстр.номер не застосовується.
Ольга
21.03.2017
Як зазначати вартість квартири - експертну чи ринкову?
Вікторія
21.03.2017
Звільнена з держ. служби в березні 2016р. Стою на обліку в центрі зайнятості. в п.2.1 місце роботи зазначати "центр зайнятості" та посада "безробітня" чи попередне місце роботи на держ службі?????
Валентина
21.03.2017
Що робити ? Підтвердження на е-мейл не прийшло.Було отримано 2 ключі,коли вожу електрону адресу пише ,що така неіснує.Якась дурня ,а не программа
Tatka Валентина
21.03.2017
Напишіть про свою проблему на support@nazk.gov.ua
Олег
21.03.2017
А де вказувати плату за оренду квартири, в якій графі?
Наталія
21.03.2017
1-В мене помилка автентифікації ключа(неправильно вказала ел.пошту,)19.03.17. написала 2 рази ел.лист про проблему у відділ.техн.обробки на сайт...і...чекаю...(підтвердження ще немає) ....що далі робити???????? 2- до 06.05.16.р працювала на держ.роботі, звільнилася..тепер працюю приватно...який період при подачі декл.вказувати???
Кет
22.03.2017
Хто може підказати, маю спільне часткове нерухоме майно з чоловіком, але частки були придбані в різні роки і за іншу ціну. Як зазначити в "шапці розділу" дату набуття і ціну на час набуття? Чи ділити площу і вводити частки окремо. Тоді внизу вказати 100% власності на цю поділену площу?
Кет Кет
22.03.2017
Найшла відповідь, люди компетентні порадили. Взалежноств від правовстановчих документів, якщо частки кожна має окремий документ тоді вказуємо кожну частку як новий об'єкт.
Алла
22.03.2017
рого дня. Скажіть будь-ласка, що робити коли виникла помилка при зчитуванні особистого ключа(Виникла помилка при відкритті особистого ключа (невірний пароль чи ключ пошкоджений) (24). Допоможіть, в кого так було, що робити?
Галина Алла
22.03.2017
Потрібен час. Просто система мабуть загружена. У мене було таке що пів дня не відкривалось. а потім все було нормально
Саша
22.03.2017
поможіть. зробили ключа через приват 24 а далі чогось не пускає база НАЗК просить електронку вписали але пише шо такої немає
Кет Саша
22.03.2017
Спробуйте створити нову пошту ( українську), відкрила нову пошту в ukr.net і проблем не було.
Надя
22.03.2017
Доброго дня! Скажіть будь-ласка, якщо цього року вступили в дольову участь, потрібно про це повідомляти Національне агенство?
Tatka Надя
22.03.2017
якщо у 2017 то ні, бо декларацію ви подаєте за 2016 рік
Ірина
22.03.2017
Доброго дня ! У мене зареєстровані двоє повнолітніх дітей, але проживають в інших містах, тобто не ведемо спільне господарство, я маю декларувати їх чи ні? Дякую!
Tatka Ірина
22.03.2017
не повинні
Олександра
22.03.2017
Добрий день. Перебуваю в декреті, проживаю у родичів безкоштовно (вказала адресу - фактичним місцем проживання), чи треба в якомусь розділі вказувати з приводу цієї адреси
Тетяна
22.03.2017
Добрий день. Скажіть будь-ласка, чи повинна я декларувати доходи свекра та свекрухи якщо ми з сім’єю проживаємо в їхньому будинку разом з ними?
Галина
22.03.2017
Підкажіть де проставляють дані про паї?
Tatka Галина
22.03.2017
там де і про земельну ділянку
Світлана
22.03.2017
При вході в систему е-декларацій видає повідомлення "Помилка. Користувач з таким податковим номером вже зареєстрований. Ви можете скористатись функцією "Я загубив/змінив свій приватний ключ". При використанні функції "Я загубив/змінив свій приватний ключ" видає наступне "Помилка. Активного користувача з такою електронною адресою не існує". Що робити? Написала 4 листи на support@nazk.gov.ua відповіді немає. Допоможіть, будь ласка
Іван
22.03.2017
Добрий день ! Підкажіть будь-ласка, як правильно вказувати адресу в полях власник нерухомості (коли власником являється 3-тя особа)? Вказую: Україна, 20000, обл, м., вул. вибиє помилку.....
Ирина
22.03.2017
Підкажіть будь ласка , що робити, пише помилка не вдалось обробити дані спробуйте пізніше
Таісія
23.03.2017
у кого була помилка 502. Помилка шлюзу??? що робити????
Іван Таісія
23.03.2017
Чекати, поки налагодять сервер і доступ до сайту буде відновлений.
Олег
23.03.2017
При виправленні декларації в 7ми денний термін, не маю можливості виправити дані 6го розділу (транспортний засіб), так як він заблокований. Як бути?
олена Олег
23.03.2017
Розблокувати вікно - підводите до надпису вікна правою кнопкою миші розблокувати
Олександра
23.03.2017
Що робити Виникла помилка при автентифікації користувача
Андрій
23.03.2017
Доброго дня! Комусь приходив лист-підтвердження на gmail.com? люди відгукніться буль-ласка
Вікторія Андрій
24.03.2017
Приходив, але я його не бачила. Спробуйте відкрити "Вся почта", а не вхідні.
Въка
23.03.2017
В розделе "ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОСТІ" не актъвне въкно -область, район, село. а також, в безоплатному користуванні знаходиться будинок батька чоловіка, права власності не маю, як заповнътъ окно "частка власностъ"
Ірина
23.03.2017
Підскажіть, будь-ласка, куди віднести дохід від продажу нерухомості члена сім'ї?
Віталій
23.03.2017
Потрібна допомога! 05.09.2016 р. звільнився (орган місцевого самоврядування)- подав декларацію за період 01.01.2016 по 05.09.2016 р. Грудень місяць 2016 р.- державний службовець і зараз подаю декларацію за весь 2016 р. Чи потрібно мені подавати ще одну декларацію за неохоплений період 05.09.2016 по 31.12.2016 р., якщо я ітак зараз подаю за весь 2016р.?
Тетяна
23.03.2017
я ранее подавала декларацию за 2015 год, теперь нужно подать за 2016, куда нужно нажимать, на иконку "нова декларація" или "створити нову на основі цієї" что рядом с декларацией за 2015 год?
Людмила Тетяна
24.03.2017
Створити нову на основи попередньои.
Віктор
23.03.2017
Підкажіть! Дружина у декретній відпустці, її посада (у статистиці) скорочена, що заповняти інформацію про місце роботи та займана посада?
Світлана 23.03.17
23.03.2017
Підкажіть будь ласка! 1/3 квартири належить мамі, що померла, як вказати власника на цю частину квартири (спадщина на цю частину квартири ще не оформлена)
Леся
24.03.2017
Не приходить лист-підтвердження, написала на сайт ще вчора о 14.00 два листи, відповіді немає, на телефон дозвонитись не можливо. Що робити? Хто як вирішував проблему?
Людмила Леся
24.03.2017
На официйному сайти написано,що протягом 3днив дають видповидь.Зачекайте
Леся Людмила
24.03.2017
Дякую
Аліна
24.03.2017
підкажіть якщо я чоловіка не бачила вже 4 роки и не маю відомостей щодо його майна, проте офіційно ми ще не розлучилися, відомостей він не надае навіть серію паспорта. як правильно його внести до декларації? якщо його всюди вписувати як не надав інф. то в розділі рухоме цінне майно частина про дату набуття власності нікуди не зникае. НАЗК не знае що в таких випадках робити. чи можна його взагалі не вказувати і який штраф за це передбачено?
Tatka Аліна
25.03.2017
А навіщо його показувати в декларації, якщо станом на 31.12.2016 Ви з ним не проживаєте і не пов'язані спільним побутом?
Людмила
24.03.2017
Пидскажить,будь ласка,як можна подати повторно виправлену декларацию?Дуже потрибно
Аліна
24.03.2017
Подала виправлену декларацію , а показує ти і ти активними. Як удалити стару? Дякую.
Олена
24.03.2017
Спочатку подала декларацію, а в же потім згадала про неточності. Повернула декларацію, а тепер в мене її не приймає. Створила нову теж саме. Підскажіть , що робити. В назк невідповідають ні на листи ,ні на дзвінки
Марія
24.03.2017
Підскажіть, будь ласка, в 2016 році народила дитину, в декларації соціальну допомогу при народженні дитини вказувати однією сумою (10320 + 860*n) чи окремо кожну?
Людмила Марія
24.03.2017
Я вказувала одниею сумою
Ольга
24.03.2017
Підкажіть будь ласка: після реєстрації ключів і створені доступу, я зайшла на створення декларації. Але замітила що була допущена помилка в прізвищі (замість і стоїть буква и). Як можна виправити прізвище?
Ольга
24.03.2017
Подала декларацію ,але виявилось що в11 пункті немає доходів ,подала повторно декларацію знову доходів немає, хоча в чернетці доходи були, що робити допоможіть будь ласка
Тетяна
24.03.2017
чи вказувати кошти які знімались з кредитної карти протягом звітного року
Марина
25.03.2017
Підскажіть, будь ласка, в розділі "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" вказую Ідентифікаційний номер автомобіля, далі зберігаю, а у вихідній таблиці не відображається дана інформація! Що робити, адже я не приховую дані, а у разі не відображення можуть бути проблеми?
Денис
26.03.2017
Подскажите зарплату как указывать а именно копейки если не разрешается применять запятые и точки или просто если болье50 коп то 1грн прибавляем и без копеек
Надія Денис
29.03.2017
Декларація заповнюється в гривнях без копійок (округлюємо до грн.)
Володимир
26.03.2017
Виникла помилка при автентифікації користувача(Помилка. Спробуйте пізніше.) що це означає? Сервер заглюкав?
Володимир
26.03.2017
І так уже третій день не можу зайти на свою декларацію редагувати
Юлія
27.03.2017
До 1 травня продовжили подачу декларації
Наталія Юлія
28.03.2017
Чи є посилання на офіційний документ?
Ирина
27.03.2017
Являются ли совершеннолетние сын и дочь членами моей семьи, если они проживают отдельно ? Дочь прописана у меня с совершеннолетним .внуком.Надо ли декларировать дочь и внука , если они со мной не живут
Tatka Ирина
27.03.2017
їх декларувати не потрібно
Вікторія
27.03.2017
Доброго дня! Підкажіть, що саме потрібо вказувати у розділі деларації "нерухоме майно" ? Туди входить земля , земельний участок?
Людмила Вікторія
27.03.2017
Так
Сергій
27.03.2017
Доброго дня підкажіть будь-ласка чи потрібно подавати в декларацію дружину з якою я розірвав шлюбні відносини 07.02.2017 року, а фактично з нею не проживаю з вересня 2015 року і спільного побуту чи домашнього господарства не маємо. Майновий спір відсутній.?
Галина Сергій
27.03.2017
Якщо в 2016р. шлюб офіційно не був розірваний - показувати, незважаючи на відсутність спільного проживання і побуту..Так вказано в роз"ясненні НАЗКа..
Екатерина
27.03.2017
Добрый день. Подскажите пожалуйста.Работала гос. служащим и сегодня уволилась. Уже заполнила декларацию за 2016 год, теперь я так понимаю мне нужно заполнить декларацию за 2017 год? Правильно???
Dm Екатерина
27.03.2017
нужно подать на дату увольнения за 2017 и в 2018 за весь 2017
Світлана
28.03.2017
Як внести дані по неповнолітній дитині, яка не має іден. коду, якщо номер нового паспорта (ID-картки) не сприймається програмою, свідоцтво про народження вносила - теж помилка (І-ТП222555) ????
Кет Світлана
28.03.2017
Замість І ставите число 1-букви і без пробілу ставите числа. Тобто 1-БТ001234
Ольга Світлана
28.03.2017
Вводите не І, а 1-ТП...
Елена
28.03.2017
Народ подскажите пожайлуста у когото рабатает сайт пишет 2 день ошибка 502
Роман Елена
28.03.2017
Ни у кого не работает.
Ольга Елена
28.03.2017
Виникла помилка при зчитуванні особистого ключа(Виникла помилка при відкритті особистого ключа (невірний пароль чи ключ пошкоджений) (24))
Ольга Елена
28.03.2017
Вчора писали, що проводяться тех. роботи, а сьогодні взагалі не можна зайти - ПОмилка при автентифікації і спробуйте пізніше. Ось так
Игорь
28.03.2017
Сайт не работает с пятницы. Декларацию не могу подать.
Владимир
28.03.2017
Начиная с раннего утра понедельника 27.03.2017 по текущее время сайт или официально не работает, или вроде работает, но войти на сайт нельзя, пишет ошибку. Причем вариант: " ... заходите ночью, когда мало пользователей на сайте ... " - не проходит, занято и ночью ... Надеюсь догадаются "борцы с коррупцией" продлить сроки подачи Е-деклараций, или как всегда "бей своих, чтобы чужие боялись ..."
Владимир
28.03.2017
Конкретный вопрос: машина была продана в середине 2016 года, прибыль от продажи машины в доходах показываю. Нужно ли указывать наличие проданной машины в разделе 6. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО - ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ? Шаблон регистрации транспортных средств не учитывает информацию по продаже машины в отчетном периоде ... Может кто подскажет ... думаю мой случай не единичный ... Спасибо!
Кет Владимир
28.03.2017
Ні, не потрібно тільки в доходах, а якщо машина була на декларантові тоді і вказуєте в правочинах.
Кет Кет
28.03.2017
Забула кому поставити, тому уточню. Продаж авто вказуєте в Доходах і якщо поодав декларант то і в правочинах.
Тетяна Владимир
28.03.2017
Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. Моя думка: якщо станом на 31 грудня звітного року у Вас автомобіля немає то показувати його непотрібно. Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/zapobigannya-ta-protydiya-koruptsii/elektronne-deklaruvannya-2016-deyaki-nyuansi/
Наталія
28.03.2017
Підкажіть будь-ласка коли буде працювати сайт
Дарина
28.03.2017
чи заповняють е-декларацію поліцейські які звільнилися у 2016 році ??? хто має інформацію допоможіть тим паче сайт не працює від пятниці не можу відкрити сайй, помилка під час аутентифікаціїї !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! що це таке як я маю заповнити її
MIsha
28.03.2017
Коли цей хороший сайт буде працювати ?? Є інфа?
Ольга
28.03.2017
Продовжили до 1 травня чи ні? У кого є інфа поділіться будь-ласка
Misha Ольга
30.03.2017
Теж інтересує ! Чи продвжили ? будь-ласка підскажіть!
Надія
28.03.2017
Сайт фактично більше не працює ніж працює (проводяться то технічні то регламентні роботи), а якщо випадково і вдається зайти на свою сторінку, то раніше збережена чернетка вже не містить даних, котрі вносились раніше (немає ні області ні району ні насел.пункту, громадянство членів сім"ї - "undefined" - не визначено і т.д. і ВНЕСТИ ці дані ще раз - НЕМОЖЛИВО тому, що неактивні колонки!!!) КОЛИ БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО РОБОТУ САЙТУ В ШТАТНОМУ РЕЖИМІ, ЩОБ СПОКІЙНО ЗАПОВНИТИ ТА ПОДАТИ Е-ДЕКЛАРАЦІЮ ДО 1 КВІТНЯ???
Лариса
28.03.2017
Цікавить як вірно заповнити депутату сільської ради в е-декларації графи: Місце роботи:? Займана посада: ? Тип посади: ? Категорія посади: ? Чи відноситись ви до службових осіб що займають відповідальне та особливо відповідальне становище: ? Чи належить ваша посада до посад з високим корупційним ризиком: ? 2. Кадастровий номер земельної ділянки в акті на землю містить 19 цифр без розділових знаків та пробілів. Програма просить у форматі з :. Постаивти : там де хоче програма?
Въка
28.03.2017
декларацъя рахуэться поданою, якщо маэ статус актъвна?
Людмила Въка
29.03.2017
Вам мае прийти на електронку повидомлення
Іванна
28.03.2017
В мене питання - як вказувати дохід від підприємницької діяльності, як чисто дохід чи весь оборот коштів?
Кет Іванна
29.03.2017
Увесь дохід.
Іванна Кет
29.03.2017
Дякую
Олена
29.03.2017
Доброї ночі!Порадьте де брати вартість автомобілю який було придбано ?
Ксенія
29.03.2017
Підскажіть, У розділі "доходи..." куди зазначати виплати по безробіттю і яке джерело доходу?
Надія Ксенія
29.03.2017
Виплати по безробіттю в декларації вказувати або "Інші доходи", або "Соціальні виплати", Джерело доходу: Третя особа// Фізична або юридична особа// Юридична особа, зареєстрована в Україні // Київський міський центр зайнятості (ЄДРПОУ 03491091), це, наприклад, якщо Ви отримуєте допомогу по безробіттю в м. Києві, якщо в ін. насененому пункті, то варто зателефонувати туди для уточнення інформації.
Оксана
29.03.2017
Підкажіть дохід, наприклад, 55600,55грн., то я прописую отримання доходу в декларації як 55601?
Надія Оксана
29.03.2017
Так, 55 601 грн.
Марина
29.03.2017
Якщо я прописана у батьків (співласником нерухомості не являюся), а проживаю в іншому місці як це потрібно показати в декларації?
Кет Марина
30.03.2017
Ви повинні вказати місце фактичного проживання. І якщо те житло, де ви мешкаєте де-факто не ваша власність,значить зазначаєте, що ви нею користуєтеся на безоплатній основі.
Ольга Марина
29.03.2017
Якщо більше власності немає і Ви не є співвласником батьківської нерухомості Ви просто не показуєте жодної власності.
Юля
29.03.2017
Доброго дня! Допоможіть будь ласка хто може. Заповнюю е деклараці. У мене двоє дітей. Діти неповнолітні. В графу вношу свідоцтво про народження , а воно не йде. Як правильно?
Кет Юля
30.03.2017
Замість І ставите 1 і все без пробілу. В роз'ясненнях НАЗК описують цей випадок.
Наталя
30.03.2017
як в декларації показати кредитку Приватбанку
Люда
30.03.2017
Як вказати з/п із копійками чи ні? Бо коли ставиш кому то "невірний формат"
Людмила
30.03.2017
Без
ксенія
31.03.2017
Не переходить на наступний розділ з першого та не зберігає попередній запис про тип декларації, якщо переключаю сама розділ
ксенія
31.03.2017
Як бути з цим хто знає??? І питання про кредитку Наталі теж цікаво
Галина
31.03.2017
Не змогла подати виправлен декларацію тому, що дуже погано працював сайт. Підскажіть що робити?
Марина
31.03.2017
Як подати виправлену декларацію, якшо тижневий строк для її виправлення минув?
Жанна
31.03.2017
Якщо я прописана і проживаю в дідуся(власника),але ми з ним не ведемо спільного господарства...чи потрібно це якось зазначати в декларації?
ганна
01.04.2017
субсидію треба писати в дохід
Іван
01.04.2017
Як вказати відсотки які отримую із фонду нещасних випадків на виробництві?І чи потрібно їх вказувати і куди?
Іван
01.04.2017
Стипендію дочки вказувати чи ні?
Тетяна
03.04.2017
Чи зберігаються декларації в паперовому вигляді в особовій справі?
Юлія
03.04.2017
Не змогла вчасно подати деклараію через збій в програмі. Подала 2 квітня. Яка відповідальність?
Юлія Юлія
12.04.2017
Подачу перенесли до 1 травня
Оляля
05.04.2017
якощо, я працюю у ВИШІ завідувачем навчальної лабораторії, чи потрібно мені заповнювати декларацію?
Наталія
06.04.2017
Доброго дня! Я колись подавала декларацію кандидата на помада(в кінці січня) і випадково відправила її не як кандидата на посаду, а щорічну, зараз мені потрібно відправити щорічну для призначення на роботу, а воно не приймає, тому шо така вже є декларація! Шо мені робити? Як внести зміни?
Люда
07.04.2017
Як в розділі об'єкти нерухомості при заповненні е-декларації вказати, якщо проживаю в квартирі батьків, право власності не маю, лише прописана на частці матері, спільного господарства з батьками не веду
Ната
11.04.2017
Скажіть, будь ласка,якщо я проживаю одна то що повина ставити в пункті 2.2 Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування (коли я перехожу до іншого пункту то мені показує, що цей пунк не заповнений ?
Лєна
12.04.2017
У третьому розділі мені вказує помилку на право власності, тип власності і частку. Підкажіть як правильно заповнити. Декларацію заповнюю я.Хата, придбана в кредит зареєстрована на чоловіка. Кредит виплачено частково. Поки тривають із банком суди. Що вказувати? Хто власник? Третя особа - банк? Чи ми є впівласниками? Чи 100 власність чоловіка?
Юлія
14.04.2017
Сайт знову завис?
Тетяна
21.04.2017
В який строк після звільнення зі служби в органах місцевого самоврядування потрібно заповнити електронну декларацію? До 01.04.2017 сдала декларацію за 2016 рік. Звільняюсь 10 травня 2017 року.
Андрій
13.06.2017
Не зберігає права власності і через це е можу подати декларацію. Що робити?
Марія
06.07.2017
Як роздрукувати декларацію з сайту НАЗК?
Олександр
20.03.2018
де окрім приват банку можна створити електроний ключ ?
Татьяна
22.03.2018
Скажите пожалуйста, у меня не пропускает графа где электронный адрес, в том году одина была почта в этом году другая. Что делать, ?
Ольга
23.03.2018
Добрий день. Підскажіть будь ласка,в мене пише що Помилка . Активного користувача з такою електронною адресою не існує. Адреса дійсна,та що і минулого року?Що робити?
Сергій Ольга
28.03.2018
Змінювати адресу.
Сергій
28.03.2018
не розумію, ввожу реєстраційний номер будинку - 7 цифр, пише невірний формат???
Jenny Jack
23.04.2018
Ви думаєте про отримання фінансової допомоги, ви серйозно потребуєте термінової позики, ви думаєте про початок власного бізнесу, чи є у вас борг? Це ваш шанс досягти вашого бажання, тому що ми видаємо особисту позику, бізнес-кредит і кредити компанії та всі види позики з 3% відсоткової ставки для отримання додаткової інформації зв'яжіться з нами зараз через Email{jennyjackloancompany@yahoo.com}
Александр
10.01.2020
Добрый вечер! Не могу подать декларацию, все пункты заполнил и указал правильно в конце пишется ***Увага! За подання недостовірних відомостей у декларації передбачено кримінальну відповідальність згідно із статтею 366-1 Кримінального кодексу України та адміністративну відповідальність згідно із статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Для того, щоб подати документ, підтвердіть правильність даних та підпишіть документ накладанням на нього власного кваліфікованого електронного підпису. з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей ознайомлений, повноту та правильність даних підтверджую. Я ставлю галочку підверджую и далее декларацию я отправить не могу!!!Что мне делать?
Олена
21.01.2020
Ви хочете взяти позику і не знаєте, де взяти реальну позику?Ви хочете створити бізнес, але у вас немає капіталу?Вам потрібно звертатися за кредитом з будь-якої причини?Ваша надія, нарешті, тут, оскільки ми надаємо швидкі та надійні позики, наша послуга є 100% справжньою і гарантує вам отримати кредит під час подання заявки, будь ласка, зв’яжіться з електронною поштою та затвердіть сьогодні за адресою: elenanino0007@gmail.comДякую і Бог благословиКОНФІДЕНЦІЯОлена
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі