Інформація по темі "" | Публікації по тегу
20.09.21
497 0
Друкувати
Обране

Про антикорупційний підрозділ у оновленому Положенні

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 12, статей 13-1, 53-9 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII в органах влади та місцевого самоврядування (обласних, районних, міських радах) утворюються (визначаються) уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оновило Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції. Зміни враховують пропозиції самих антикорупційних уповноважених та практики застосування Типового положення у 2020 — 2021 роках.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 1700 — Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII.

Типове положення — Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27 травня 2021 року № 277/21.

Оновлене Типове положення посилює гарантії незалежності уповноважених та передбачає такі зміни:

— спрощено порядок звітування уповноважених до НАЗК;

— структуровано функції та права антикорупційних уповноважених;

— антикорупційні уповноважені загальнодержавних органів відтепер виконують координуючу роль щодо уповноважених територіальних органів та підвідомчих юридичних осіб;

— антикорупційні уповноважені отримують право за власним підписом вести листування зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції (наприклад, із НАЗК та Національним антикорупційним бюро України).

Тож давайте про все це — детальніше.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Уповноважений підрозділ утворюється як самостійний і функціонально незалежний структурний підрозділ з метою організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених Законом № 1700.

ВАЖЛИВО!

Уповноважена особа призначається на окрему посаду, утворену у штатному розписі відповідного органу, на яку покладено повноваження з виконання функцій уповноваженої особи.

Уповноважена особа може визначатися шляхом покладення на одного з працівників відповідного органу функцій уповноваженої особи.

Визначення працівника відповідного органу уповноваженою особою не повинно призводити до реального чи потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з виконанням таким працівником повноважень уповноваженої особи.

У разі відсутності уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов’язки виконує інша особа (за її згодою), визначена керівником відповідного органу.

Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього (неї) завдань.

Керівник відповідного органу забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його (її) роботу.

Втручання у діяльність уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) під час здійснення ним (нею) своїх повноважень, а також покладення на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) обов’язків, що не належать або виходять за межі його (її) повноважень чи обмежують виконання покладених на нього (неї) завдань, забороняються.

Працівникам уповноваженого підрозділу (уповноваженій особі) забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, установлених законом.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Серед основних функціональних завдань уповноваженого підрозділу нормами Типового положення визначені такі:

розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним із корупцією

організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій керівнику відповідного органу

надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції

здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та НАЗК про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання

перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі у територіальних (міжрегіональних) органах, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях (юридичні особи, що належать до сфери управління відповідного органу)

розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі у територіальних (міжрегіональних) органах та юридичних особах, що належать до сфери управління відповідного органу

здійснення повноважень у сфері захисту викривачів

організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовка заходів щодо їх усунення

забезпечує підготовку антикорупційної програми відповідного органу (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення — для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму), змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання

надає консультаційну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють у відповідному органі (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відповідному органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), відповідно до частини першої статті 51-2 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку

співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту

здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону № 1700

здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання відповідним органом вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 651 Закону № 1700

у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником відповідного органу корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом

веде облік працівників відповідного органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією

Зверніть увагу, що уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з метою виконання покладених на нього (неї) завдань має право, зокрема:

— доступу до документів та інформації, розпорядником яких є відповідний орган, з урахуванням обмежень, встановлених законом, робити чи отримувати їх копії;

— витребувати від інших структурних підрозділів відповідного органу документи або їх копії, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці);

— здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням законодавства про захист персональних даних;

викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі керівника, заступників керівника відповідного органу;

— вносити керівнику відповідного органу (суб’єкту призначення) подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відповідного органу, винних у порушенні Закону;

отримувати від посадових та службових осіб відповідного органу письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень та заборон;

— проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідного органу і надавати інформацію про них керівникові відповідного органу.

Нагадаю, що іншим наказом, від 26.04.2021 № 240/21, НАЗК встановило обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах з розрахунку:

до 50 штатних одиниць — уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції призначається на утворену у штатному розписі окрему посаду або визначається з числа працівників державного органу

від 50 до 200 штатних одиниць — призначається уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

від 200 до 400 штатних одиниць — утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше ніж 2 одиниці

від 400 до 600 штатних одиниць — утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше ніж 3 одиниці

від 600 до 800 штатних одиниць — утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше ніж 4 одиниці

від 800 штатних одиниць — утворюється уповноважений підрозділ зі штатною чисельністю не менше ніж 5 одиниць

Мацокін Андрій

Спецвипуск «Публічна служба», вересень, 2021

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про цеКоментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі