Інформація по темі "" | Публікації по тегу
buhgalter.com.ua
19.12.16
22392 0
Друкувати
Обране

Відповідальність держслужбовця у сфері публічних закупівель

Проведенню закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти завжди приділялась особлива увага як з боку громадськості, так і з боку контролюючих органів, оскільки у цій сфері завжди існує ризик спокуси привласнення державних коштів під час здійснення закупівель. У цій статті пропонуємо поговорити про відповідальність, що передбачена за порушення установлених законодавством вимог про публічні закупівлі.


Автор : Безрук Тетяна, юрист

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

КК — Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

Закон № 922 — Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII.

Порядок № 1045 — Порядок оформлення Державною фінансовою інспекцією України та її територіальними органами матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2013 р. № 1045.

Примірне положення № 557 — Примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затверджене наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 р. № 557.

Наказ № 490 — наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» від 22.03.2016 р. № 490.

Наказ № 1106 — наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» від 15.09.2014 р. № 1106.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

Нмдг — неоподатковуваний мінімум доходів громадян*.

* Поняття нмдг використовується для кваліфікації правопорушення, тобто визначення розміру шкоди, завданої протиправним діянням особи (у 2016 році дорівнює 689 грн.), та для визначення розміру покарання у вигляді штрафу (дорівнює 17 грн.). — Прим. ред.

Нормами ч. 1 ст. 38 Закону № 922 встановлено, що за порушення вимог, установлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени тендерного комітету замовника, уповноважена особа (особи), члени органу оскарження, службові (посадові) особи Уповноваженого органу, службові (посадові) особи органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (обслуговуючого банку), несуть відповідальність згідно із законами України.

Зверніть увагу, що за порушення вимог, установлених Законом № 922 в частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету або уповноважена особа (особи) персонально (ч. 2 ст. 38 Закону № 922).

Крім того, нормами ч. 2 ст. 11 Закону № 922 визначено, що голова тендерного комітету організовує роботу комітету та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

При цьому Законом № 922 внесено зміни до ст. 16414 КпАП. Так, ст. 16414 цього Кодексу викладено в новій редакції.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Нижче наведемо діяння та покарання за правопорушення, що передбачені ст. 16414 КпАП «Порушення законодавства про закупівлі».

Порушення законодавства про закупівлі, ст. 16414 КпАП

Правопорушення

Санкція

Ч. 1 ст. 16414 КпАП

Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель; оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації; укладення з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), тендерної документації; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом

Тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від 700 до 1000 нмдг (тобто від 11900 грн. до 17000 грн.)

Ч. 2 ст. 16414 КпАП

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у ч. 1 ст. 16414 КпАП

Тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від 1000 до 1500 нмдг (тобто від 17000 до 25500 грн.)

Звертаємо увагу, що на сьогодні в ст. 16414 КпАП передбачений виключний перелік складів правопорушень, за вчинення яких посадові особи контролюючого органу матимуть право складати адміністративний протокол. При цьому оновлена редакція ч. 1 ст. 16414 КпАП нині не містить словосполучення «в тому числі», наявність якого в минулому дозволяла контролерам складати адміністративні протоколи не тільки в разі наявності складів порушень, перелічених у ч. 1 ст. 16414 КпАП, а й за наявності інших порушень законодавства про здійснення державних закупівель.

ХТО ВИЗНАЧАЄ МІРУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА СКЛАДАЄ ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНПРАВОПОРУШЕННЯ ПРИ ЗАКУПІВЛЯХ?

Згідно з вимогами абз. 35 та абз. 36 п. 1 ч. 1 ст. 255 КпАП «Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення» протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 16414 КпАП мають право складати уповноважені на те посадові особи органів державного фінансового контролю та Рахункової палати.

Загальний порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення встановлений КпАП. Зазначену категорію справ розглядають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів (ст. 221 КпАП «Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)», глава 17 «ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ»).

Отже, варто звернути увагу, що міру відповідальності кожного члена тендерного комітету, голови комітету, на яких складено адміністративний протокол, визначає виключно суд, а не посадова особа органів державного фінансового контролю (Державної аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних органів). При цьому суд у рішенні встановлює, на яку суму потрібно сплатити штраф.

ХТО ВІДПОВІДАТИМЕ ТА НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ? ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПРО АДМІНПРАВОПОРУШЕННЯ

Порядок оформлення протоколів про адміністративні правопорушення, що передбачені, зокрема, ст. 16414 КпАП, визначено Порядком № 1045.

Одразу слід відзначити, що у разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол складається стосовно кожної з таких осіб. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень (п. 3 розділу II «Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення» Порядку № 1045).

Протокол складається у двох примірниках, що підписуються посадовою особою, яка склала такий протокол, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. При наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами. Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відмовляється підписати протокол, до протоколу вноситься відповідний запис. При цьому один примірник протоколу залишається в органі, що склав протокол, другий під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності (ч. 2 та ч. 3 ст. 256 КпАП, п. 4 та п. 5 розділу II «Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення» Порядку № 1045).

Зверніть увагу, що особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

Крім того, п. 6 розділу II «Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення» Порядку № 1045 встановлено: при складанні протоколу особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, мають бути роз’яснені її права, передбачені ст. 268 КпАП «Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності» та ст. 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі.

Зокрема, відповідно до ст. 268 КпАП «Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності», особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Нормами ст. 63 Конституції України встановлено, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Слід відзначити, що зміст протоколу повинен відповідати вимогам, встановленим ст. 256 КпАП «Зміст протоколу про адміністративне правопорушення». Так, відповідно до ч. 1 ст. 256 КпАП, у протоколі про адміністративне правопорушення повинні бути зазначені:

  • дата і місце його складення;
  • посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;
  • відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення);
  • місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;
  • нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;
  • прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;
  • пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;
  • інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. 

Протокол та інші матеріали справи, оформлені належним чином, надсилаються до відповідного суду, уповноваженого розглядати справу про адміністративне правопорушення.

Звертаємо увагу, що в разі, якщо тендерним комітетом прийнято рішення, які можуть бути кваліфіковані як правопорушення, склад якого передбачено ст. 16414 КпАП, адміністративну відповідальність несуть усі члени тендерного комітету, що проголосували за зазначене рішення. Водночас, якщо член тендерного комітету підписав протокол засідання комітету, але за прийняте рішення не голосував «за», то така посадова особа замовника не нестиме відповідальність за ст. 16414 КпАП, оскільки буде відсутній склад правопорушення.

В разі, наприклад, внесення недостовірної чи неповної інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу, відповідальність за ст. 16414 КпАП будуть нести голова та секретар тендерного комітету, на яких покладено персональну відповідальність (п. 2.15 Примірного положення № 557).

А якщо, наприклад, тендерна документація складена з порушенням вимог Закону № 922, містить дискримінаційні умови, то адміністративну відповідальність нестимуть голова тендерного комітету, який затвердив таку документацію своїм підписом, а також усі члени комітету, що проголосували за прийняття рішення щодо затвердження зазначеної документації.

Слід зазначити, що відповідно до дії норм права за колом осіб, у часі та просторі відсутні підстави для притягнення до відповідальності осіб, які не приймали рішення, що викликали виникнення порушення.

Також нагадаємо, що згідно з ч. 3 ст. 38 КпАП «Строки накладення адміністративного стягнення», адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, а також правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 16414 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження (ч. 4 ст. 38 КпАП).

Зверніть увагу, що відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 247 КпАП «Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення» провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю в разі закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст. 38 КпАП.

Варто зазначити, що поняття «день виявлення адміністративного правопорушення» законодавчо не визначено. Водночас, згідно із судовою практикою, моментом виявлення правопорушень, передбачених ст. 16414 КпАП, є дата складання адміністративного протоколу. 

Для притягнення особи до відповідальності за ст. 16414 КпАП необхідно, щоб був юридичний склад правопорушення, передбаченого цією статтею. Так, суб’єктом за зазначеною статтею може бути лише посадова особа. Суб’єктивна сторона зазначених правопорушень полягає в наявності вини як у формі умислу, так і в формі необережності.

Об’єктом правопорушень, передбачених ст. 16414 КпАП, є суспільні відносини в сфері закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Зазначені відносини регулюються Законом № 922. Об’єктивна сторона правопорушень, передбачених ст. 16414 КпАП, полягає в порушенні законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Порядок здійснення такої закупівлі визначений у Законі № 922 та у підзаконних нормативно-правових актах, виданих на його виконання (наприклад, наказ № 490, наказ № 1106 тощо). 

Варто звернути увагу, що саме упущення строків, передбачених у ст. 38 КУпАП, та відсутність складу правопорушення унеможливлюють в подальшому процес притягнення до адміністративної відповідальності у сфері державних закупівель, а тому не за всіма складеними адміністративними протоколами судом виносяться рішення щодо притягнення до відповідальності посадових осіб замовника.

Якщо посадові особи органів державного фінансового контролю, які проводять контрольний захід, не досить ретельно дослідили наявність зазначених складових правопорушення, або не досить чітко виписали їх в акті за результатами контрольного заходу, або на час передачі адміністративних матеріалів до суду закінчився строк накладення адміністративного стягнення, то суд може повернути акт на доопрацювання для усунення недоліків або закрити провадження по справі, або відмовити у вимогах про притягнення до адміністративної відповідальності.

Нижче наведемо рішення N-ського районного суду N-ської області від 24.07.2012 р. про закриття провадження в справі № 730/960/13-п щодо притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 16414 КпАП в зв’язку з відсутністю в її діях складу даного адміністративного правопорушення.

<…>

«24» липня 2013 р. N-ський районний суд N-ської області, розглянувши справу за матеріалами, які надійшли від Борзнянської міжрайонної Державної фінансової інспекції, про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, працюючої економістом 1-ї категорії, секретарем комітету з конкурсних торгів N-ського міжрайонного управління водного господарства, за ч. 1 ст. 164-14 КУпАП, встановив: згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, який надійшов від N-ської МДФІ до суду 17 липня 2013 року про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, вбачається, що при проведенні планової ревізії фінансово-господарської діяльності N-ського МУВГ за період з 01.07.2010 р. по 31.12.2012 р. виявлено застосування процедур закупівлі з порушенням

МУВГ за період з 01.07.2010 р. по 31.12.2012 р. виявлено застосування процедур закупівлі з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти — оформлення документації конкурсних торгів з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, а саме: в N-ському МУВГ в документації конкурсних торгів по закупівлі продуктів нафтопереробки рідких, яка затверджена членами комітету з конкурсних торгів 19.04.2012 р., не повністю зазначено кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників та не зазначено інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством, зокрема: чи не було притягнуто учасника згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; чи була фізична особа засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; чи була службова (посадова) особа учасника засуджена за злочин, пов’язаний із порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; звіту про рух грошових коштів; довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (розкриття пропозицій 30.05.2012 р., договір укладено 18.06.2012 р., остання накладна закупівлі ПММ 14.11.2012 р.), що є порушенням ч. 1 ст. 2, ч. 5 ст. 11, п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель», п. 6 розділу ІІІ Стандартної документації конкурсних торгів, затвердженої наказом Міністерства економіки України № 919 від 26.07.2010 р., та передбачено адміністративну відповідальність згідно з ч. 1 ст. 164-14 КУпАП.

ОСОБА_1 в судовому засіданні винною себе у вчиненні зазначеного правопорушення не визнала і пояснила, що документація з конкурсних торгів N-ського МУВГ оформлена у відповідності до чинного законодавства, оскільки в п. 6 розділу ІІІ документації було зазначено, що Замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, передбачених ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», та вимогами, встановленими ст. 17 цього Закону, тобто в загальному обсязі згідно із вказаними нормами Закону, й кожен з учасників повинен був знати і застосовувати цей Закон. Додатково було визначено ще й інший перелік документів, які мають надати учасники на підтвердження законності здійснення своєї господарської діяльності. Також зазначає, що Законом України «Про здійснення державних закупівель» не було визначено документальної форми підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам, а тому інформація про відсутність судимостей, притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення посадових осіб учасників надавалася останніми в усній формі, правдивість якої в подальшому під час перевірки держфінінспекції була підтверджена відповідними довідками.

<...>

Як вбачається з протоколу про адміністративне правопорушення, ОСОБА_1 ставиться у вину, що вона, будучи секретарем комітету з конкурсних торгів N-ського МУВГ, допустила оформлення документації конкурсних торгів з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, а саме: в N-ському МУВГ в документації конкурсних торгів із закупівлі продуктів нафтопереробки рідких, яка затверджена членами комітету з конкурсних торгів 19.04.2012 р., не повністю зазначено кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників та не зазначено інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством, зокрема: чи не було притягнуто учасника згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; чи була фізична особа засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; чи була службова (посадова) особа учасника засуджена за злочин, пов’язаний із порушенням процедури закупівлі чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; звіту про рух грошових коштів; довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (розкриття пропозицій 30.05.2012 р., договір укладено 18.06.2012 р., остання накладна закупівлі ПММ 14.11.2012 р.), що є порушенням ч. 1 ст. 2, ч. 5 ст. 11, п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель», п.6 розділу ІІІ Стандартної документації

конкурсних торгів, затвердженої наказом Міністерства економіки України № 919 від 26.07.2010 р.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), Стандартною документацією конкурсних торгів для процедури закупівлі — відкриті торги, затвердженою наказом Міністерства економіки України № 919 від 26.07.2010 р., документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до ст. 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Так, положення статей 16, 17, ч. 2 ст. 22 Закону є описовими, а не імперативними.

<...>

Частина 2 ст. 22 Закону містить вимоги щодо документації конкурсних торгів.

Разом з тим, з долученої до матеріалів справи документації конкурсних торгів на закупівлю продуктів нафтопереробки рідких по Борзнянському МУВГ випливає, що вона, зокрема (п. 6 розділ ІІІ), відповідає всім загальним вимогам, передбаченим Законом України «Про здійснення державних закупівель», п. 6 розділу ІІІ Стандартної документації конкурсних торгів, а твердження МДФІ про необхідність їх детальної конкретизації є безпідставними з огляду на описовість, а не імперативність цих норм Закону. Посилання ж у документації конкурсних торгів N-ським МУВГ на загальні положення ст.ст. 16, 17 Закону вказує на те, що Замовником до учасників торгів можуть пред’являтися всі кваліфікаційні критерії, вказані у цих нормах Закону.

Також суд зважує і на ту обставину, що положеннями Закону України «Про здійснення державних закупівель» в редакції на час дії спірних правовідносин не було визначено способу документального підтвердження кваліфікаційних критеріїв учасників торгів.

Крім того, відповідальність для посадових осіб згідно з диспозицією ч. 1 ст. 164-14 КУпАП настає за оформлення документації з конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, а не за затвердження цієї документації, про що було зазначено в протоколі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1, яка поряд з іншими членами комітету з конкурсних торгів N-ського МУВГ на засіданні комітету 19 квітня 2012 року лише приймала участь у затвердженні документації конкурсних торгів. Відомості ж про посадову особу, яка безпосередньо оформляла вказану документацію й була відповідальна за її оформлення, матеріали справи не містять.

Також, за змістом санкції ч. 1 ст. 164-14 КУпАП до адміністративної відповідальності, передбаченої вказаною нормою закону, може бути притягнуто лише посадову особу.

Згідно зі ст. 14 КУпАП посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв’язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків.

Однак, складений на ОСОБА_1 адмінпротокол від 13.07.2013 р. не відповідає зазначеним вимогам Закону, оскільки в ньому належним чином не викладено суть адміністративного правопорушення, а саме його об’єктивну сторону (що є порушенням права на захист притягуваної особи). Так, в акті перевірки N-ської МДФІ № 3-24/8 від 31.05.2013 р. зазначено, що в N-ському МУВГ до комітету з конкурсних питань входить 5 чоловік: голова, заступник, секретар та 3 члени тендерного комітету (хоча це в підсумку складає 6 осіб, а не 5). Такий розподіл в комітеті з конкурсних торгів свідчить про різні права, обов’язки, повноваження, функції та відповідальність кожного з членів комітету, які визначені в Положенні про комітет з конкурсних торгів, про що згадується й в акті перевірки (а. с. 12).

Разом з тим, в протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено забезпечення виконання вимог якого законодавства входило до посадових (службових) обов’язків ОСОБА_1, які вимоги посадової (службової) інструкції чи Положення про комітет з конкурсних торгів порушено нею та які дії або бездіяльність вчинено саме нею особисто, як секретарем комітету з конкурсних торгів, а не конкурсним комітетом в цілому, за що вона має нести передбачену ч. 1 ст. 164-14 КУпАП відповідальність. З цих підстав протокол про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_1 від 26.06.2013 р. постановою Борзнянського районного суду від 05 липня 2013 року повертався начальнику Борзнянської МДФІ на дооформлення, але був знову направлений до суду в попередній редакції без усунення недоліків.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, виходячи з принципів верховенства права та презумпції невинуватості, визначених ст.ст. 8, 62 Конституції України, суд вважає, що в матеріалах справи відсутні належні та достатні докази того, що ОСОБА_1 вчинила зазначені державною фінансовою інспекцією в адмінпротоколі порушення вимог законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, які б входили до кола її посадових (службових) обов’язків, а тому, відповідно, в її діях відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164-14 КУпАП, в зв’язку з чим провадження по справі підлягає закриттю на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП.

Суд постановив: провадження в справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 164-14 КУпАП закрити в зв’язку з відсутністю в її діях складу даного адміністративного правопорушення.

<…>

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Щодо кримінальної відповідальності саме за порушення проведення процедур закупівель, то слід зазначити, що на сьогодні чинним законодавством такої відповідальності не передбачено. При цьому в разі доведення правоохоронними органами, органами дізнання чи досудового слідства фактів, що в діях голови або членів тендерного комітету містяться ознаки злочину, такі посадові особи можуть нести відповідальність за ст. 364 КК «Зловживання владою або службовим становищем».

Зловживання владою або службовим становищем, ст. 364 КК

Злочин

Покарання

Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди* для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою** влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди*** охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб

Карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від 250 до 750 нмдг (тобто від 4250 до 12750 грн.)

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки****

Карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до 1000 нмдг (тобто від 8500 до 17000 грн.)

* Під неправомірною вигодою, зокрема у ст. 364 КК, слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав (примітка до ст. 3641 КК).

** Службовими особами, зокрема, у ст. 364 КК, є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом (п. 1 примітки до ст. 364 КК).

*** Істотною шкодою, зокрема у ст. 364 КК, вважається така шкода, яка в 100 і більше разів перевищує нмдг, тобто 68900 і більше грн. (п. 3 примітки до ст. 364 КК).

**** Тяжкими наслідками, зокрема у ст. 364 КК, вважаються такі наслідки, які у 250 і більше разів перевищують нмдг, тобто 172250 і більше грн. (п. 4 примітки до ст. 364 КК).

env_icon Наш сайт корисний для вас?

Отримуйте першими актуальні новини! env_icon

Підписатися на найактуальнішу розсилку для бухгалтера бюджетної установи

 
Журнал «Держслужбовець»


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це

Коментарі (0)
Залишити коментарі:
Ваше ім`я
Коментарі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд